simplebooklet thumbnail

of 0

Från Wikipedia till kunskapsdelande utbildning

Sara Mörtsell

Education Manager

Wikimedia Sverige

Berättelsen om världens största kunskapsprojekt

20 000 artiklar under första året

och 18 språkversioner.

 

2001

"Imagine a world in which every single person on the planet is given free access to the sum of all human knowledge. That's what we're doing."

Jimmy Wales 2004

2014

 

Över 31,1 miljoner artiklar

287 språkversioner

Innehållet är skapat av över 45 miljoner registrerade användare och en mängd anonyma användare världen över.

Världens sjätte populäraste webbplats.

Nära 500 miljoner läsare varje månad.

 

 

"The problem with Wikipedia is that it only works in practice. In theory, it can never work."

Från ett stort kunskapsprojekt till ett annat.

Kunskapsdelning är att delta.

"Många av oss drömmer om att kunna verka som konstnärer. Vi anser att det är betydelsefullt att arbeta medvetet med respekt för, och kunskap om, copyright, men också med aktiva val att dela information, kunskap och resultat av skapande. Vi hoppas att du ska vilja ta del av, och delta i, vårt arbete genom att återanvända och bygga vidare på det vi har gjort."

 

 

Es12, Katedralskolan i Skara CC-NC-BY-SA

Två olika versioner av artikeln "Fotboll" på Wikimini.

Wikimedia Commons för pedagogiska klipp.

Vår kollektiva kunskap om lärande och undervisning

- går det att få tillgång till den?

Wikiversity

För kollaborativa kurser och öppna lärresurser.

Varför?

Vad är värdet?

Eleverna ska kunna orientera sig i en komplex verklighet, med ett stort informationsflöde och en snabb förändringstakt. Studiefärdigheter och metoder att tillägna sig och använda ny kunskap blir därför viktiga. Det är också nödvändigt att eleverna utvecklar sin förmåga att kritiskt granska fakta och förhållanden och att inse konsekvenserna av olika alternativ.

Skolans uppdrag, Lgr11

 By Images: Jelly Helm. Collage: Sage Ross (CC-BY-SA-3.0), via Wikiversity

... och bilder (Public Domain) från Wikimedia Commons