Return to flip book view

Výroční zpráva 2022 - Rada dětí a mládeže hlavního města Prahy

Page 1

Page 2

Page 3

OBSAH 01 Slovo pedsedy 02 Clensk organizace 03 Organizacn struktura 04 Cinnost v roce 2022 05 Ze zivota RDMP 06 Vzdlav c aktivity 07 Mezikrajov spolupr ce 08 Hospodaen 09 cetn z vrka 10 Podkov n 11 Informace o organizaci

Page 4

Page 5

Page 6

Page 7

Page 8

Page 9

Page 10

Page 11

Page 12

Page 13

Page 14

Page 15

Page 16

Page 17

Page 18

Page 19

Page 20