simplebooklet thumbnail

of 0

 

בית הספר עוזי חיטמן הוא בית ספר צומח המקדם למידה משמעותית ומטפח מיומנויות וכישורים החיוניים למאה ה-21 . ביה"ס פועל להכשיר את תלמידיו להיות לומדים לכל החיים. סקרנים, ביקורתיים, יצירתיים, יזמים ובעלי מוטיבציה

 

בבית-הספר מיושמות דרכי הוראה-למידה המטפחות מעורבות פעילה של התלמידים בסביבות למידה מגוונת. הלמידה משולבת טכנולוגיה ויש גמישות במבנה השיעורים ובדרכי ההוראה

:ע"פ העיקרונות

למידה בכל מקום וזמן, שילוב משחק בלמידה, חקר, למידה בצוות ועוד

 STEAM ביה"ס פועל ברוח

Science, Mathematics, Engineering Art and Technology

   "מטרתו העיקרית של חינוך ברוח זו היא ליישם את ההבנה של "איך העולם פועל

.בשאיפה לטפח ידע ומיומנויות הנדרשים להצלחה בעולם העבודה של המאה ה-21