Return to flip book view

Onze Stamboom

Page 1

ONZE STAMBOOMO V E R D E F A M I L I E L E D E N E N H U N B A N DKOM ERACHTER WAAR JOUW ROOTS LIGGEN IN VERHALEN TOT AAN VOOR CHRISTUS

Page 2

O N Z E S T A M B O O M | O V E R D EF A M I L I E L E D E N E N H U N B A N D

Page 3

O N Z E S T A M B O O MO V E R D E F A M I L I E L E D E N E NH U N B A N DL A R I S S A L O M A N 2 0 2 1

Page 4

O N Z E S T A M B O O M | O V ER DEF A M I L I E L E D E N E N H U N B ANDO N Z E S T A M B O O MLarissa LomanLarissa LomanAlberto BuscicchioDania FeithHoofdredacteur Larissa LomanCreatief directeurUitvoerend producentIllustratiebijdragenLarissa LomanInfo@LarissaLoman.nlUitgave is in eigen beheer www. onzestamboom.nlwww.LarissaLoman.nlR E D A C T I Emet dank aan:Joke LomanHenk BlokAnna-Maria GiannattasioAntonio GiannattasioAlberto Buscicchio

Page 5

O N Z E S T A M B O O MO V E R D E F A M I L I E L E D E N E NH U N B A N DV E R H A L E N081927435357636775778589Ontsnap & OntdekFamilie Blok | Recept DraadjesvleesFamilie Den Hartog | Koning?Familie Radsma | KlokkenmakersFamilie Giannattasio | Recept TomatensausFamilie Giannattasio | 50 Jarig TrouwfeestFamilie Giannattasio | Te VondelingFamilie Kat | Grootste WalvisvaarderFamilie Kat | SoeploodsoproerFamilie Kat | Recept Rumfordse SoepFamilie Kat en Heijt | Oud AmsterdamSpelletjesFamilie, verbonden door naam enbloed. Door liefde en kwel. Ieder vanons gaat hun eigen kant op, stichteigen gezinnen en zoekt eigen geluk...maar uiteindelijk hebben we dezelfdestam en die staat vast. Muurvast.0 9De Familie Loman1 5De Familie Den Hartog3 5De Familie Blok4 5De Familie Jongsma6 5De Familie Kat7 9De Familie Heijt5 0De Familie Giannattasio

Page 6

Een reis naar vroegerIn dit boek neem ik je mee op reis door destamboom. Een oneindig project. Ik hebhet voor mijzelf ook steeds opnieuwmoeten bekijken. Nieuwe informatie overachternamen, geboorteplaatsen, beroepenen de dood. Waar werden ze gedoopt?Werden ze wel gedoopt? Hoeveel kinderenwerden er geboren en welke stempelhebben zij nu echt op de aarde gedrukt alsnalating aan de volgende generaties?Raadsels ontrafelenHet zijn een hoop vragen en veelantwoorden blijven een raadsel, ofmisschien een zoektocht. Toch weet ik datzij die ons voor gingen iets in ons achterhebben gelaten. Misschien een passie voorkoken, het altijd op tijd willen zijn ofmisschien alleen een gedeelde 'tandvlees-lach'. Zij leefden ermee, wij leven ermee.O V E R D E Z ER E I S Waar kom ik vandaan?Ontsnap even aan het nu en duik in het verleden. Leesverhalen over jouw bloedverwanten uit 1850, 1930 en2021. Hoe zag hun jeugd eruit? Wat aten ze op eendinsdagavond of waar dachten ze aan als ze na eendag klokken maken in bed lagen? Gingen er gedachtesdoor hun hoofd over eventuele vliegrugzakken in 2010?O N T S N A P &O N T D E KHoe lang deed het nieuws erover om hunhuizen te bereiken? hadden ze ooit van shampoo gehoord enhoe was het om te leven in een oorlog? Er zijn zoveel vragen die in mijn hoofdoppoppen. Hoe zit dat bij jou? Welkevraag zou jij stellen aan jeoveroverovergrootouders als je ze nu inde ogen aan zou kunnen kijken?Ik neem je mee in de familieverhalen...Blader gauw door en kijk ze aan. Wieweet schieten de vragen en raad-antwoorden je al te binnen...O N Z E S T A M B O O MO V E R D E F A M I L I E L E D E N E NH U N B A N D

Page 7

D E F A M I L I E ' L O M A N 'De Lomannen laten van zich horen. Een jolige en praatgrage tak.De eerste 'Loman' heette Roeloff Jansen Wesseldijk Loman enwerd geboren in 1670 uit een huwelijk tussen Jan Wesseldijk enMarie. Ik hoor je denken: "Waar komt dat 'Loman' dan vandaan?"Sla om en kom erachter O N Z E S T A M B O O MO V E R D E F A M I L I E L E D E N E NH U N B A N D9

Page 8

O N Z E S T A M B O O MO V E R D E F A M I L I E L E D E N E NH U N B A N D D E F A M I L I E ' L O M A N 'E E N K O R T E G E S C H I E D E N I SWaar is de naam ontstaan?Roeloff Jansen (de zoon van Jan, dus) Wesseldijk Loman dankt zijn naam 'Loman' aan zijnwerk. Hij werkte als landbouwer op het Loo in Oolde. Hij trouwde met de in 1664 geboren Willemken Wijchers op het Loo. Haar vader, Wichert enhaar moeder Aeltjen werkten ook op 't Loo. Zie je het terug in hun achternaam?Na die bruiloft in 1690 ging het snel. Ze kregen 8 kinderen samen en eentje daarvan wasWillem, hij trouwde Hendrickjen en was zijn hele leven bouwman. Hendrickjen bleef thuis enzorgde voor hun 6 kinderen die net als hun ouders en voorouders opgroeiden rond Laren enLochem in Gelderland.Hendrik, hun vierde zoon vond de liefde in Wesepe. Hier zouden zijn nakomelingenopgroeien. Net zoals zijn liefde Elsken gedaan had. Hoeveel kinderen ze na hun huwelijk op20 mei 1764 precies kregen staat nergens vast. wel weten we dat ze een zoon kregen met denaam Arend Jan.De opvolgersArend Jan had met met zijn vrouw Janna een boerenbestaan. Ze verhuisten naar Wijhe. Eendorpje in Overrijssel, waar ze twee zonen en een dochter kregen. Jan Willem was de oudste zoon en hield van avontuur. Hij trok de stoute schoenen aan envertrok alleen naar Amsterdam. Voor een nieuw leven, een frisse wind en om ein-de-lijk wegte zijn van het boerenleven. Waar hij eerst nog bij zijn ouders werkte als werkman kluste hij in Amsterdam hier en daaraan huizen als er nood aan de man was. Hier werd hij verliefd op zijn Christina, een rasAmsterdamse. Samen kregen ze 4 kinderen. Christina zorgde voor ze, terwijl Jan Willem vastwerk vond als houtzager.Hun vierde zoon heette Arend Jan, naar zijn grootvader. Samen met zijn Catharina bleef hijzijn leven in Amsterdam, maar beleefden ze hun laatste dagen in Medemblik...___Benieuwd naar zijn verhaal? Lees dat dan op zijn pagina.

Page 9

Families are likebranches on a tree,we grow indifferentdirections yet ourroots remain asoneU N K N O W N

Page 10

O N Z E S T A M B O O M | O V ER DEF A M I L I E L E D E N E N H U N B ANDhet is nu 2021. We hebben meerinformatie om tot ons te nemendan ooit tevoren en door decorona-pandemie meer tijd danooit. Al voelt dit soms niet zo. Van idee naar kunstwerkToen ik net door de lockdown thuiszat was ik op zoek naar eenuitdaging. iets voor mijzelf waar ikuren aan kon besteden en veelenergie uit kon halen. Yes! Daarkwam het idee van de stamboom.Oma Joke wist dat haar neef, Henk,veel kon helpen met een van detakken dus de nieuwsgierigheidwas al aangewakkerd. Ik vond viaFiverr een kunstenaar die meewilde werken en het begon. Eigen ondernemingEigenlijk ben ik altijd op zoek naaruitdaging, naar projecten, ietscreatiefs en vooral iets waar ik mij100% aan kan dedicaten. Eenonderneming op je 10e waar je hethele land voor doorkruist. Bloggenover nagels en Instagrammeetings... Natuurlijk was daar ook detattoostudio, workshops en de veleavonden op een podium om tespreken. Tekenen doe ik het allerliefst, ookvia @LarissaTekent. Daar kunnenmensen online een portretjebestellen om bijvoorbeeld cadeaute geven op een verjaardag. Leuktoch?InteressesDaarnaast ben ik al sinds kleins afaan geobsedeerd door China. Ikheb er tussen 2016 en 2019 ook eenhele tijd gewoond, gestudeerd engewerkt. Vooral mijn tijd als juf inTaiwan was uitdagend, toen was ikopeens helemaal overgelaten aanmijn kennis van de taal. Ik heb erwel een mooie tijd gehad en veelgeleerd wat ik nu ook weer gebruikals ik voor de klas sta. Kan jij deChinese vlag op het kunstwerkvinden?Wil je na deze uitgave op de hoogteblijven van wat ik doe? |LarissaLoman.nlIk doe dit voor deaankomendegeneraties. Hetprojectje werdeen project, maargezien vanafAdam en Evawerd het zaadjeook een boom.Dus dan is decirkel weer rond.L A R I S S A P O P K J EL O M A N1 2

Page 11

JORIS LOMAN ENSORAYA GIANNATTASIOe e n v e r h a a l o v e r d r o m e n n a l e v e ne n a l t i j d w e e r s a m e n k o m e nG E N E R A T I E 2Geboren Amsterdammersin April 1972 kwam Joris ter wereld in het Amsterdamsecentrum. In september 1974 werd in Amsterdam Noord eenbaby’tje geboren: Soraya. Ze had twee oudere zussen. Kortdaarna kreeg ook Joris een zusje.ze groeiden op en gingen naar de basisschool. Joris ging metzijn ouders vaak op pad voor wandeltochten en tentvakantiesen Soraya bezocht Bakkum met haar oma en opa of vloog ofreed naar Italië om op bezoek te gaan bij de familie, daar. Jeugd en schoolJoris zat op het Openbaar scholengemeenschap in de Bijlmer.Hij volgde hier de Mavo en zou later naar Noord gaan voor deHavo. Daar zat Soraya al op school en zouden ze elkaar laterontmoeten. Soraya was bijdehand en Joris had zijn eigen wil. Zo had hijeen autostuur op zijn fiets gezet, bijvoorbeeld. Eigenwijs! Datvond Soraya toch stiekem wel interessant. Bruiloftze rondden hun school af, kregen verkering en haalden hundiploma op. Na een aantal jaar vroeg Joris om de hand vanSoraya bij haar vader, Antonio en vroeg Soraya ten huwelijkmet een groot laken waarop stond: 'Soraya, wil je met mijtrouwen?'. Ze zei ja en ze aten magnums om dit te vieren. Nietveel later, in juli 1994, trouwden ze en vierden feest in hetTolhuis in Amsterdam Noord. De kranten stonden er vol mee.Na de bruiloft gingen ze samen wonen in hun nieuwe huis inde Latherusstraat. De huwelijksreis naar Disneyland Parijs, diedaarop volgde was eveneens een succes!Een grote mensen bestaan Soraya werkte bij Ot en Sien, het cafe tegenover de woonbootvan haar ouders en Joris liep met koffie op de Dappermarkt en later in Cafe de Grote Pan. Na Ot en Sien vond Soraya haarweg in een nieuw eetcafe, de Blauwbrug tegenover de stoperain het stadscentrum. Hier heeft ze lang met veel pleziergewerkt.

Page 12

"Het leven is mooi en daarommoet je vooral genieten, hardwerken en op vakantie gaan."KinderenIn oktober 1997 werden Soraya en Joris vader enmoeder van Larissa en twee jaar later kwam daarook Sorella bij. Ze verhuisden naar eeneengezinswoning op de Buiksloterbreek om ruimtete hebben voor iedereen. Joris werkte inmiddels bijhet Holland Casino en was omgeschoold totcroupier. Daarnaast was hij op de maandagvuilnisman. Vier jaar later werd ook Siroy geborenen leek het gezin 'compleet'.Een eigen eetcafeJoris en Soraya hadden de droom om ooit eeneigen eetcafe te hebben en een paar dagen voor degeboorte van hun zoon werd dit dan ookwerkelijkheid. 'De Blauwe Pan', naar de eerderewerkplekken van de twee, 'De Grote Pan' en de'Blauwbrug', werd gevestigd in hartje JordaanVakantiesHet was hard werken, want 'Alles is mogelijk' ishet motto van de Blauwe Pan in deWesterstraat. Gelukkig bracht dit veel goeds enkunnen ze ieder jaar genieten vanwelverdiende vakanties. Zo gaan ze graag naarTurkije wanneer de kinderen klein zijn en naarAmerika om het leven te vieren tijdens'Shop&Disney' vakanties. Een nakomertjeIn 2017 komt er een cadeautje bij, dochterYarosa wordt geboren. De andere kinderen zijninmiddels 20, 18 en 14, dus de kleine groeit opmet veel papa's en mama's en wordt stiekemnatuurlijk erg verwend.Een open toekomstWat de toekomst te bieden heeft ligt noghelemaal open. Ik ben benieuwd welkeverhalen ik over 50 jaar nog vast kan leggenover hun verhaal.1 4

Page 13

D E F A M I L I E ' D E N H A R T O G 'Een familie met een oorsprong van adel. De allereerstegeschreven persoon is geboren in het jaar 280. Hoger Koningvan Thuringen. Daarvoor is het een wir war tot aan Adam enEva? Vol koningen en meervoudig incest. Ook prinses Beatrix enKarel de Grote zijn voorouders uit deze tak... Excited? Sla om en kom erachter D E S T A M B O O MO V E R D E F A M I L I E L E D E N E NH U N B A N D1 5

Page 14

O N Z E S T A M B O O MO V E R D E F A M I L I E L E D E N E NH U N B A N D D E F A M I L I E ' D E N H A R T O G 'E E N K O R T E G E S C H I E D E N I SEen familie van adelDe familie Den Hartog heeft zijn naam te danken aan de hertogen in de laatste takken. Dezetakken komen uit stronken aan koningen, prinsessen, baronessen en wat al niet meer.Tot aan ongeveer 500 na Christus heb ik de stamboom vast weten te leggen, maar ook overgeneraties hiervoor staat veel zwart op wit. Als je van adel was trouwde je met anderen vanadel. Dit zorgde natuurlijk voor kinderen van incest en velen die stierven op jonge leeftijd.Misschien wel de meest interessante persoon binnen deze tak is Karel de Grote. Je ziet hemdan ook afgebeeld achter dit familieverhaal. Hij is de zoon der zonen. De vader van Europa.Haast als zijn voorouders hadden meerdere titels. Karel zelf had in ieder deel van zijngrondgebied wel een vrouw en kinderen. Er was geen vliegtuig om iedereen nog eens op te zoeken, dus misschien zag hij hen na hetstichten van een gezin nooit meer en begon hij een nieuw gezin in een ander 'land', zoals wedaar nu naar kijken. Toch werd hij een van de bekendste heersers uit zijn tijd. Den HartogDe eerste 'Den Hartog' was Jan Thomas den Hartog. Zijn voorvaderen staan nog geboekt als'den Hertog' en zelfs als 'van Deventer' en 'van Arkel', naar de grond waarover zij de heerserswaren. De familiegraven en zelfs de tombe van de heren van Arkel is tot vandaag de dag nogte bezoeken. Zullen we ons echt verbonden voelen als we daar zijn?Ah fijn, Jan Thomas werd in 1706 geboren in Zijderveld, iets onder Utrecht. Hier trouwde hijmet zijn Grietje en kregen ze 10 kinderen. Huibert, van 1738, was de zoon die wij onzevoorvader mogen noemen. Hij trouwde met Helena Burggraaf. Hij was hier en daar werkman,maar vooral zelfvoorzienend landbouwer en zij zorgde voor de kinderen in hun huisje inNieuwkoop.In Nieuwkoop kregen ze 2 kinderen, Helena en Thomas. Thomas leidde een simpel leven enkreeg verkering met Jannetje. Thomas werkte met zijn vader mee en bleef in de buurt wonenom samen van de oogst te kunnen eten. Jannetje zorgde thuis voor de kinderen. Hun zoon Floris groeide op en trouwde met de dochter van de watermolenaar uit Ter Aar. ___Benieuwd naar hun verhaal? Lees dat dan op hun pagina's.Weetje4% van deEuropeanenstamt af vanKarel de Grote!

Page 15

FLORIS LOMANEN JOKE BLOKG E N E R A T I E 31 7Dezelfde verjaardagOp 8 mei 1944 werd Floris geboren, twee jaar later opzijn verjaardag werd Joke geboren. Nog niet wetendewat een verjaardagscadeau dat zou zijn. Floris groeideop in de Balistraat en Joke op de Zeeburgerdijk, waarvandaan zij verhuisde naar de 1e Coehoornstraat inAmsterdam. Haar ouders hadden daar eenkantoorboekhandel gekocht en zo waren ze altijddichtbij. TuberculoseFloris kreeg op zijn 6e TBC, waardoor hij vanaf toendrie jaren in een sanatorium heeft gelegen. Hier lag hijin een bed vastgebonden, om maar te zorgen dat hijniet bewoog en zo beter kon worden. Na twee jaren,in 1953, mocht Floris eindelijk een dagje het strandbezoeken. Nog steeds vast, alleen nu in een stoel, inde bus. Hierna heeft hij wel drie dagen geslapen,zoveel energie kostte hem dit. Hij was 10 toen hij het sanatorium eindelijk uit mocht,om weer halve dagen naar school te gaan en op tebouwen. Het was een hectische periode, door dezwangerschap van zijn moeder en hij moest van hotnaar her 'verhuizen'. Zoals het prinses Marijke huis eneen kamp in de Achterhoek.Tot zijn 12e maakte hij de lagere school af en begonhij op de Paul van Vlissingenschool. Hier leerde hij ineen jaar van alles over werken met metaal en werdeen richting gekozen. Hierna leerde en werkte hij doorbij Werkspoor en de leerschool hiervan. Uiteindelijk ging Floris aan de slag als los werkman endaarna in de bouw.

Page 16

De ontmoetingJoke ging na de lagere school naar de MULO, daarnawerkte ze bij de Kasassociatie. Na 1.5 jaar daar ging Joke inde kantoorboekhandel van haar ouders werken. Hierverkochten ze van alles, van tijdschriften of lego totzeepwaren. Die zeepjes kochten de klanten voor gebruik in het badhuis dat dicht om te hoek te vinden was. Net als 'de korfbal', waar Joke en Floris beiden lid vanwaren. Floris korfbalde niet lang, maar met een feest vande vereniging een tijd later kwamen ze elkaar toch weertegen. Ze kregen verkering en in oktober 1970 trouwden ze in hetstadhuis van Amsterdam. In 1972 werd hun zoon Jorisgeboren en twee jaar later ook hun dochter, Marlieke. Zekregen er een part time dochter bij, wiens kinderen nu ookde kleinkinderen zijn geworden, Corrina.SportfanatenJoke korfbalde altijd nog en Floris was zowel langs de lijnvan de korfbal als bij vele andere sporten te vinden.Hieromheen deden ze van alles, korfbal voor scholen enhet Pinksterkamp regelen met de anderen van devereniging. Natuurlijk werd dit voor de kinderen ook eengroot gedeelte van hun jeugd. Recreatie in eigen landZe kochten een stacaravan in Voorthuizen, dieze later verruilde voor een tuinhuisje in Noord.Zo hadden ze altijd een plek om heerlijk evente recreëren. Joke besloot weer te gaan werken en werdaangenomen als hostess bij McDonalds deMunt in 1994. Hier werkte ze 20 jaar lang. PensioenNu Joke en Floris met pensioen zijn is het tijdvoor alleen maar 'leuke dingen'. Zo vinden zehet heerlijk wandeltochten te wandelen metvrienden. Floris vindt zijn plezier in bridgen,hardlopen en zijn muntenverzameling. (Ennatuurlijk iedere andere verzameling).Joke vindt het gezellig om met dekleinkinderen naar Artis te gaan of ergens tewandelen. Maar ook om met vriendinnen enclubjes te zingen en high tea'en. FamiliemomentenNatuurlijk mogen de familiemomenten nietontbreken. Zoals kerst, de gezamenlijkeverjaardagen, de familie uitjes, deverrassingen. Als klap op de vuurpijl, noemtJoke, dat ze samen 150 jaar werden in Corona-tijd en dat de kinderen en kleinkinderen 'smorgens vroeg de straat versierden met grotestoepkrijttekeningen en als mega verrassingook nog een feest op de tuin. 1 8"De verrassingen van en vooral met defamilie zijn voor ons echt wel deallerleukste momenten!"

Page 17

Oma Joke's DraadjesvleesEten bij Oma en OpaAls we bij oma en opagaan eten dan bestellenwe natuurlijk wel onslievelingskostje.Aardappelen enbloemkool met een sausje.Geserveerd met vissticksen draadjesvlees!Ik stuurde Oma Joke eenberichtje over mijn idee enkreeg gelijk terug:FAMILIE GERECHTEN | OMA JOKE'S DRAADJESVLEESIk zal het je makkelijkmaken en jou ook desmaakbeleving latenmeemaken zoals wij bijoma thuis. Benieuwd? Kijk mee op devolgende bladzijde.1 9OkeeeeTis zo simpelSukade lappen, vet/olie in de Pan, omen om aanbakken,zachtjes, dus zogebeurdDan wat warm watererbij, bijna onder, 2 plakjes ontbijtverkruimelen, ik doeook een beetjeketchup erbij, enlaten pruttelen oplage stand ong 1 tot1,5 uur."

Page 18

R e c e p tSTAMBOOM -RECEPTSukade lappen, 700 gramOngezouten roomboter, 40 gramof een scheut (zonnebloem)olieWarm water, 500 milliliterOntbijtkoek, 2 plakkenKetchup of curry, 4 eetlepelsPeper en zout (naar wens)Ingredienten voor 4 personen - Pak een grote pan en doe de boter of olie in de pan, laat deze kleuren. Leg de sukadelappen gekruid met peper en zout, in de pan en laatdeze aan beide kanten mooi bruin worden op laag vuur. Schenk warm water in de pan tot net onder de bovenkant van desukadelappen. Laat op laag vuur doorkoken. Verkruimel de ontbijtkoek boven de pan met sukadelappen en voeg deketchup toe. Laat dit op laag vuur ongeveer 2 uur 'pruttelen'Bereiding:1.2.3.4.5.Oma Joke'sTipVoeg ook eenswat vleeskruidenof iets anders,wat je lekkerlijkt toe aande lappen!2 0

Page 19

Het gezinJohanna Marie ging na school werken. Ze werktezowel in een kledingwinkel in de Utrechtse straat,als bij het circus. Daar werkte ze als showdame enassistente voor de artiesten. De buurkinderen ontmoetten elkaar later weer entrouwden op 10 december 1941 met elkaar.Ze kregen samen twee kinderen, Floris en Joke. De scheidingZe waren 10 jaar getrouwd toen ze uit elkaar gingenen de kinderen bij hun moeder bleven. Hun vaderzagen ze als ze naar de Dappermarkt gingen, waarze alimentatie in groenten en fruit uitbetaaldkregen. 'Nelis' was ondertussen verliefd geworden op Neeltjevan der Graft. Zij woonde boven de loods waar allestallen van de markt in werden opgeborgen. Nelisen Neeltje kregen in de volgende 10 jaar nog 5kinderen samen. Ook Johanna Marie had inmiddels de liefde weergevonden in Antonie van der Sluis. Ook zij kregen 2kinderen.Nelis handelde in alles, van oudpapier tot aardappels.DAVID CORNELISLOMAN EN JOHANNAMARIE DEN HARTOGE e n v e r h a a l o v e r e e n l e v e no p b o u w e n n a d e s c h e i d i n g . G E N E R A T I E 4 BuurkinderenOp 4 april 1912 werd David Cornelis geboren, drie jaarlater kwam zijn latere vrouw op aarde. Hij groeide opin de van Houwelingenstraat in Amsterdam. JohannaMarie woonde aan de overkant. 'Nelis' verkocht vanafzijn 14e van alles. Hij handelde in bloemen en oudpapier, en later in aardappels, groenten en fruit op deAmsterdamse Dapperstraat.1912-1983

Page 20

ONZE STAMBOOM | 22"De kinderen zaten bij elkaarop school, maar waren ze nuwel of geen broers en zussen?"Halfbroers en -zussenDe kinderen van beiden zaten bij elkaar opschool, wat natuurlijk wel lastig was. Ze warengeen broer en zus, maar deelden wel dedezelfde broer en zus. Volg je het nog?Gezelligheid'Nelis' en Neeltje hadden een strandhuisje opZandvoort, waar ze de hele zomer verbleven.Hun kinderen speelden daar de hele zomer.Toen de kleinkinderen later kwamen haddenze het strandhuisje ingeruild voor een caravanin Wervershoof. De afbouwNelis had een drankprobleem, waardoor hijbloedvernauwing kreeg en langzaamaanmeerdere amputaties onderging. Hierdoorbelandde hij in een rolstoel. Hij woondeinmiddels in Hoorn en was niet meerwerkzaam. Hij overleed uiteindelijk aan desituatie op 70 jarige leeftijd.Johanna Marie woonde met Antonie en de 4kinderen in de Balistraat en later inAmsterdam Noord. Antonie werkte bijwerkspoor als bankwerker. Johanna Mariebleef huisvrouw en zo nu en dan ookwerkzaam als schoonmaker voor een grootbedrijf. Na de dood van Antonie verhuisde zij naareen huis in een straatje verder. AmsterdamNoord, ook. Hiervanuit trouwden meerderevan haar kinderen en overleed zij uiteindelijkop 68 jarige leeftijd. v. l. n. r. dochters en zonen: Joke, Herna, Floris en Ton.

Page 21

Buurkinderen wordenIn januari 1873 werd Johanna Catharina geboren inUtrecht, Arend Jan werd in januari, 2 jaar later inAmsterdam geboren.Johanna Catharina verhuisde al vroeg naar Amsterdam.Hier was meer werk voor haar vader die los werkmanwas. Ze ging met haar ouders op de hoogte Kadijkwonen, later hebben ze ook nog op de Rozengracht gewoond. Ze had geen broertjes of zusjes. Haar broertje was eenpaar maanden na zijn geboorte overleden, wat nietongewoon was in die tijd. Ze verhuisden naar deOostenburgermiddenstraat. Op dat moment woondeArend Jan op de Oostenburgervoorstraat, met zijnouders en acht broertjes en zusjes. Het is duswaarschijnlijk dat ze elkaar daar hebben leren kennen.Door ziekte geen dienstplicht?Toen Arend Jan 13 jaar was is hij 17 dagen verpleegd inhet Binnengasthuis op de mannenafdeling. Wat er methem gebeurd was of waardoor (en of) hij ziek was kan ikhelaas niet achterhalen. Wel lijkt 17 dagen mij iets heelserieus! Gelukkig herstelde hij en ging in de leer omsmid te worden. Dit beroep heeft hij een lange tijduitgeoefend en later ging hij ook als bootwerker aan deslag in de havens van Amsterdam. Hij werd vrijgesteldvan zijn dienstplicht.Johanna deed veel huishoudelijk werk en deeddaarnaast ook geen geregistreerde klusjes alsbijvoorbeeld dienstmeid. Ze was dus haar leven lang'werkloos'.Een arbeiders bestaanAREND JAN LOMAN II ENJOHANNA CATHARINASCHOONHOVENG E N E R A T I E 52 31873-1961

Page 22

ONZE STAMBOOM | 24"We hebben het goed,maar dat wil nietzeggen dat we niethard moeten werkenen ook veeltegenslagen kennen."Een gezin opbouwenOp 12 januari 1898 trouwden Johanna Catharina en Arend Jan met elkaar. Van beiden waren deouders bij het huwelijk, alleen Johanna Catharina's moeder kon helaas niet als getuigetekenen... Ze kon namelijk niet schrijven en dus schreef de ambtenaar dit als notitie op de akte.Ze kregen naar zekerheid 5 kinderen. Dezen werden allemaal naar voorouders vernoemd, zoalsdat was in die tijd. De meesten van deze kinderen trouwden in Amsterdam rond hun 20e en werden arbeiders.Dochters mochten in die tijd alleen werken voor het huwelijk, meestal als dienstmeid. Na hethuwelijk zorgden zij dan voor het huishouden, net als hun moeder en de vrouwen voor hengedaan hebben.OverlijdenJohanna Catharina overleed een1951 op 78 jarige leeftijd inAmsterdam, waarna Arend Jannog tot april 1961 weduwe was.Hij overleed uiteindelijk ook inzijn stad, Amsterdam, op 83jarige leeftijd.Trouwakte van Arend Jan en Johanna Catharina

Page 23

De JordaanCatharina werd eind oktober 1844 geboren, maar omdat haarvader haar pas later aangegeven heeft is haar geboortedatumvolgens de boekjes 5 november geweest. In haar jeugd woonde zein de Jordaan, ze woonde op de Bloemgracht in de Pennengangen in de Leliestraat. Op 18 of 20 oktober (misschien zelfs 19, zoalsikzelf), twee jaar na de geboorte van Catharina, werd Arend Jangeboren op de Oostenburgerstraat. Ze verhuisden in zijn jeugd 2keer binnen de straat volgens de registers.SyfilisCatharina werd op haar 18e opgenomen in het Buitengasthuis.Waar zij na korte tijd weer naar huis gestuurd werd. Het jaardaarop ging ze opnieuw met klachten naar het gasthuis waar zij171 dagen verzorgd zou worden vanwege Sifilis, eengeslachtsziekte. Hoe ze dit opgelopen heeft is niet bekend. Wel isze uiteindelijk uit het gasthuis ontslagen en heeft ze een levenkunnen opbouwen. Veel mensen die in die tijd een hevige vormvan syfilis hadden overleefden het niet.Vaak verhuizenZe vonden elkaar, trouwden en kregen samen 9 kinderen. Met henverhuisden Catharina en Arend Jan naar deOostenburgervoorstraat. De straat waar Arend Jan opgroeide ende kinderen later groot zouden worden. Voor Catharina was dit 'deandere kant van de grachten', maar na de trouwerij trok je in bij deman. Ze zou nu voor de kinderen gaan zorgen. Binnen de straatverhuisden ze wel vaker, maar de plek was perfect voor het werkvan Arend Jan. Hij werd van schippersknecht, zelfstandig schipperen zorgde zo voor eten op tafel. De kinderen werden groter,gingen trouwen en het huis uit. Ze besloten in Medemblik te gaanwonen.Overleden door liefdesverdriet?Uiteindelijk overlijdt Arend Jan op 77 jarige leeftijd in 1924 in hunhuis in Medemblik. Nog datzelfde jaar verlaat de geest vanCatharina Regina ook haar lichaam. Ze is 79 of 80 jaar geworden.Zou ze door liefdesverdriet gestorven zijn?AREND JAN LOMAN IEN CATHARINAREGINA SPITTULERA l s 1 8 j a r i g e i n d e 1 9 e e e u ws y f i l i s o v e r l e v e n e n e e n l e v e no p b o u w e nG E N E R A T I E 62 51844-1924

Page 24

UtrechtersTheodora werd geboren in Utrecht op 14december 1836, een aantal jaren voordatJohannes werd geboren in mei 1844. DeUtrechters waren Rooms Katholiek entrouwden in 1870 voor de kerk met elkaar inhun Utrecht.Met de hele familie naar AmsterdamJohannes was los werkman en Theodora mochtna het huwelijk niet meer werken, zodat ze voorhet huishouden kon zorgen. Voor het werk vanJohannes trokken ze, samen met meerderebroers en neefjes van Johannes naarAmsterdam op zoek naar meer kansen.Inmiddels waren er al kinderen, dus ook dietrokken mee. Ze verhuisden regelmatig, zowoonden ze in de Roeterstraat, Rozenstraat,Oostenburgermiddenstraat en op de HoogteKadijk in de Overhaalgang. In het begin nogmet meerdere broers, neefjes en hun gezinnenin de straat, maar later ook op plekken apartvan elkaar. Waarschijnlijk om het werk te'verdelen'.Een vaag eindeHet laatste dat van de twee bekend is zijn deadressen. Welk werk Johannes precies deed alslos werkman is niet bekend. Ook hun overlijdenis nergens vastgelegd... Zou er iets gebeurd zijn?JOHANNESSCHOONHOVEN ENTHEODORA ATTEVELDV a n u i t U t r e c h t n a a r A m s t e r d a mv e r h u i z e n o p z o e k n a a r w e r k m e td e g e z i n n e n v a n b r o e r s e nn e e f j e sG E N E R A T I E 62 61836-1900

Page 25

K O N I N G ?O N Z E S T A M B O O M | O V E R D E F A M I L I E L E D E N E N H U NB A N DE E NK O N I N K L I J KV E R L E D E NDe heren van Arkel / 28Karel de Grote en zijn vrouwen / 29De eerste mens? / 302 7Heren van Arkel - grafmonument

Page 26

Onze vadersIk zal het vertellen. In 1440 werd onzelaatste 'van Arkel' geboren. WillemOttens van Arkel. Zijn kinderen enkleinkinderen dragen nog 2 generatiesde naam 'van Deventer', tot dat ze van'den Hertog' toch 'Den Hartog' worden.Alle voorvaderen van van Willemwisten de naam 'van Arkel' wel voortte zetten... en hoe! Laten we bij destart beginnen.Wat is het land van Arkel?Het land van Arkel was eenzogenaamd 'leenschap', een stukgrond, van de graven van Holland. Ditwerd beheerd door de Heren vanArkel.Dit betekende voor de Heren van Arkeldat zij geld konden gaan verdienenaan de grond, door bijvoorbeeld tol teheffen. Ook aan nieuwe gebiedenrondom die ze in de loop van de tijd inhun bezit wisten te krijgen. Dat wasnog een handel! Een goudpot voor deHeren, waar ze meerdere kastelenmee lieten bouwen en nieuwe grondkochten.De Arkelse oorlogenNatuurlijk was niet alles koek en ei.Het hertogdom Gelre, graafschapHolland en het sticht Utrecht kekenpijnlijk toe hoe het leenschap van deheren van Arkel groeide. Jaloeziegroeide uit tot conflict.Het einde van het landHoe dat er dan aan toe ging vraag je je af.De Heren van Arkel wilden niet meermeedoen met de opstanden tegen deFriezen en andere opstandelingen in hetnoorden. Maar... De graven van Hollandwaren daar nog lang niet uit gevochten.Misschien waren de Heren even vergetendat ze nog steeds leenmannen van Hollandwaren? Ze stonden dus nog steeds 'onder'de graven van Holland, maar de eigendunkvan groots. Er volgen plunderingen, brand,belegeringen en invallen. Een hele hoopgedoe voor niets. In 1412 komt er na een oorlog van 11 jaar eeneinde aan het bestaansrecht van het land van Arkel.D E H E R E NV A NA R K E L2 8

Page 27

K A R E L D E G R O T EVader van EuropaIn 800 werd hij keizer van deFranken, een groot Christelijk rijkwaarmee hij een groot deel vanWest en Midden Europa weet deveroveren. Frankische RijkIn 768 volgt Karel zijn vader op alskoning van het Frankische rijk. DeFranken hebben dan al veel grondin handen. Maar er is ook eengrote vijand: de Saksen. Een volkdat anders dan de Franken denktover god. De Franken zijnChristelijk en de Saksen hebbenmeerdere goden. Dit kan volgensKarel nooit waar zijn en hij doet eralles aan om hen te bekeren.Christelijk KeizerDorpen worden verbrand engevangenen onthoofd. Gruwelijk!Na zoveel lijden geven de Saksenzich na 33 jaar toch over.De Paus vindt het zo goed wat deChristelijke Karel gedaan heeft dathij hem tot 'Keizer' benoemd.'De Grote'?Omdat hij zoveel in zijn bezit hadaan rijkdom en grond werd hij'groots', daarbij had hij durf. Hijdacht groots en volgenstijdgenoten stak hij ook nog eensmet kop en schouders boveniedereen uit.2 9Het RijkHet bestuur liet hij overaan leenmannen die ophun beurt alle touwtjes inhanden nemen, zoals deHeren van Arkel dus dedenvoor Holland.PaltsenWat een Palts dan is, hoorik je denken. Een groothuis of een burcht met eenkapel. Hiervan had hij ermeerdere in zijn rijk. Zohad hij een 'thuiskomen'waar hij ook 'op bezoek'was. Inclusief vrouw enkinderen is gebleken. Degrootste staat in Aken,perfect in het midden, hieris hij later ook begraven.Het Rijk valt uit eenNa zijn overlijden werd zijnzoon Lodewijk koning.Hierna werd het rijk indrieën gedeeld zodatiedere zoon van Lodewijkeen deel had. Het eindevan Karel's Rijk.

Page 28

Blauw BloedTijdens mijn reis door destamboom kwam ik keer opkeer weer tot ontdekkingen.Nieuwe namen enachternamen, nieuwegebieden, nieuwe landen ennieuwe beroepen. Vansommige had ik al eensgehoord, maar anderen zijn inde loop van de jaren veranderdvan naam of er zijn grenzendoorheen getrokken. Toen ik een persoon metBlauw Bloed gevonden hadliep de informatie uit de hand...Zoveel voorouders uit iederetak kwamen naar voren. Wat klopt er nog?Niet eens iedereen heb ik in destamboom op kunnen nemen,Want geboorteaktes,huwelijksaktes endoopsbewijzen waren er nietmeer. We spraken niet meerover geboortes in 1800 of 1400,nee. We hebben het overgeboortes in jaartallen met 2nullen. En uiteindelijk zelfs inde min. Voorouders van voorJezus Christus. Kan je datgeloven? Nergens staat hetvast, behalve waar heersers alsKarel de Grote dat vast hebbenlaten zetten.Adam en EvaNeem bijvoorbeeld Palatinad'Angouleme, eentje van Adel.geboren in 540. Als ik gazoeken in vastgelegdestambomen van haar is zij aanalle kanten geboren uit incestbinnen rijken. Dit ging vroegerzoals ik al vertelde wel vaker zo.je trouwde uit macht en nietuit liefde. Maar ooit, ooit dedenze dat in haar tak wel. Datwaren Adam en Eva. haarvoorouders, onze voorouders. D E E E R S T E M E N S ?3 0

Page 29

Geboren in HaarlemHermina werd in april 1885 geboren in een samengesteld gezin,in Haarlem, nadat haar moeder jong weduwe was geworden enopnieuw was getrouwd. Hermina Hendrika was een kind uit dittweede huwelijk. Uit het eerste huwelijk waren er al kinderen ener zouden er nog meer volgen. Thuis was er dus altijd reuring.Floris werd in oktober 1887 geboren in Haarlemmermeer. Militair Floris den HartogFloris groeide op en in 1906 werd hij vrijgesteld van zijnmilitieplicht. Hij zat op dat moment namelijk al bij het Korpsrijdende artillerie en was zo al 'in dienst' op zijn manier. De trouwerijHermina's vader besluit met het gezin naar zijn Amsterdamterug te keren. Voor Hermina is dat dan ook de plek waar zij deliefde vindt. Vanaf haar ouderlijk huis aan de Soesterweg trouwtzij haar Floris den Hartog op 12 juli 1911 in Amsterdam. Hoe zeelkaar hebben ontmoet is niet bekend. Floris was op hetmoment van het huwelijk stalknecht van beroep. Floris en Hermina krijgen samen 8 kinderen, de eerste werden inAmersfoort geboren. Gek genoeg heb ik daar geen adressen vande twee kunnen vinden. Ze bleven in Amsterdam ingeschrevenstaan.Kind veel later erkendMet de eerste twee kinderen heeft Hermina Hendrika enige tijdbij haar ouders gewoond. Ook Alida, de oudste dochter is paslang na haar geboorte door Floris erkend. Wat er speelde is nietbekend, maar de verhalen gaan dat ze geen makkelijk levengehad heeft.Van Militieplicht in Haarlem naartramchauffeur in AmsterdamFLORIS DEN HARTOGEN HERMINAHENDRIKA VAN LIERG E N E R A T I E 53 11885-1960

Page 30

DE STAMBOOM | 32We kwamen aan in het ziekenhuisomdat Hermina zou zijnoverleden, zit ze rechtop in bedeen peer te etenOp de tramFloris werkte na zijn huwelijk en in de jaren waarinde kinderen werden geboren een tijd als loswerkman. Na 6 jaren op die manier te werken kreeghij een baan op de tram. Hij werd tramconducteuren alles viel steeds meer op zijn plaats.Langzaamaan gingen de kinderen trouwen en opzichzelf wonen. OverlijdenFloris en Hermina werden ouder en er kwamenkleinkinderen. Jammer genoeg hebben zedeze niet allemaal kunnen leren kennen.Johanna Marie's tweede dochter Herna (mijnopa Floris' halfzus) moest nog geboren wordentoen Hermina geboren werd. Het ging al eentijd niet goed met haar, er was zelfs een keerloos alarm. De kinderen van Floris en Herminamoesten direct komen omdat Hermina zouzijn overleden. Toen ze aankwamen in hetziekenhuis zat Hermina klaarwakker in bed,rustig een peer te eten. Niet veel later overleedze toch. dochters en zoon van Floris en Hermina HendrikaPensioenkaart van Floris

Page 31

De geboortesOp 8 september 1856 werden Floris enClazina de gelukkige ouders van Gerrit,in Ter Aar. Alida, soms ook wel 'Arida'werd 5 jaar later in Haarlemmermeergeboren uit het huwelijk van Jan enJenneke. Het huwelijkDe twee trouwen eind september 1882in Haarlemmermeer. Hoe ze elkaarontmoet hebben en hoe Gerrit opeensin Haarlemmermeer kwam te wonen isnergens bekend. Zijn vader wasarbeider van beroep en is waarschijnlijkvoor werk verhuist. Samen kregen ze 7kinderen, waarvan er 6 volwassen zijngeworden. Het overlijdenAlida overleed uiteindelijk in 1924,waarna Gerrit nog 6 jaar als weduwnaargeleefd heeft voor zijn overlijden in1930.GERRIT DEN HARTOGEN ALIDA JOHANNAVAN WIJKE e n t e g i s s e n v e r h a a l . . .G E N E R A T I E 63 31856-1930

Page 32

Jonge weduweHenricus werd in 1843 geboren in Amsterdam, driejaar na de geboorte van Hermina in Rotterdam.Hermina trouwde op haar 21e met LeendertDamstreek een werktuigbouwer met wie zij vierkinderen kreeg die volwassen zijn geworden. Samenmet de kinderen vertrokken ze naar Den Helder.Hier overleed hun 3 jarige zoontje Marinus, waaraanis helaas niet bekend. Datzelfde jaar overleed ookLeendert. Hij werd 35 jaar oud, waarschijnlijk is hijoverleden tijdens een bedrijfsongeval, daar hijuiteindelijk in het marinehospitaal aldaar isoverleden. Hermina stond er met haar kinderenalleen voor. Nieuw leven in AmsterdamHenricus was zijn levenslang in Amsterdamgebleven en smid geworden. Hij was nog nietgetrouwd toen hij de weduwe en haar vier kinderentegen kwam. Ze werden verliefd en een jaar na dedood van Leendert trouwde Hermina met Hendricusin Den Helder. Samen kregen ze nog (meer dan) driekinderen. Ze verhuisden naar Amsterdam enHenricus ging aan het werk. Tijdelijk vonden ze eenhuisje in Schoten bij Haarlem. Hier werden 2 van dekinderen geboren. Grotere ambitiesAl dat reizen bracht Hendricus waarschijnlijk opnieuwe ambities. Ze trokken terug naar Henricus’geboortestad, Amsterdam, waar hij als machinistging werken. Hij werd overgezet naar een functie alsmachinist in een bierbrouwerij in Amersfoort. Hieroverleed hij in 1906. Drie jaar later overleed ookHermina. Nogmaals weduwe, maar nu na eenmooiere tijd op 66-jarige leeftijd. HENRICUS JACOBUSVAN LIER ENHERMINA HENDRICKADORTMUNDT G E N E R A T I E 63 41840-1909

Page 33

D E F A M I L I E ' B L O K 'De eerste 'Blok' waarvan ik vernomen heb ik HeertjeCorneliszoon Blok. Dat zou betekenen dat zijn vader, Cornelis, deechte stamvader is, maar over hem weten we niet veel... Welweten we dat we eigenlijk geen Blok zouden 'mogen' heten alsalles volgens het boekje was gegaan. De laatste in de reeksBlokken was namelijk Geertrui, een moeder! Hoe dat zo gekomen is?Sla om en kom erachter O N Z E S T A M B O O MO V E R D E F A M I L I E L E D E N E NH U N B A N D3 5

Page 34

O N Z E S T A M B O O MO V E R D E F A M I L I E L E D E N E NH U N B A N D D E F A M I L I E ' B L O K 'E E N K O R T E G E S C H I E D E N I SHeertje en zijn nakomelingenHeertje dus. Een leuke naam he? Hij is voor zover wij weten de stamvader van de Blokken.Oorspronkelijk uit Enkhuizen, waar de familie Blok nog heel lang blijft na hem. Hij trouwde twee keer. Uit zijn huwelijk met Jantie kwamen 2 kinderen en z'n huwelijk met Antjebracht er 6 voort. De tweede zoon met Antje was Cornelis, hij zette de lijn voort.Cornelis werd 'Knelis' bij z'n vrienden en familie. Trijntje werd de liefde van zijn leven en samenkregen ze 8 kinderen voordat Trijntje jong overleed. Toch trouwde hij opnieuw. Ook de tweedevrouw waarmee hij trouwde op zijn 58e heette Trijntje.Uit dit huwelijk is de tweede zoon degene die ervoor gezorgd heeft dat wij zijn, wie wij zijn: JanCorneliszoon Blok.Een KerkeigenaarJan was tijdens zijn leven de eigenaar van delen van de Zuiderkerk, waar hij later ook begraven is. In1727 trouwde hij met Bregje , met wie hij 6 kinderen kreeg. De eerste zoon was Rieuwert, vernoemdnaar opa van moeders kant.Rieuwert krijgt met zijn Grietje 8 kinderen, waarvan de tweede Willempjes op jonge leeftijd helaasal overlijden. Hij erft de stukken kerk van zijn vader maar lijkt geen makkelijk leven te hebbengehad, daar in Enkhuizen. Hun oudste zoon Jan huwt zijn Geertruid en ook zij stichten een grootgezin. De tweede zoon van in totaal 7 kinderen is Cornelis. Hij wordt geboren in 1792. Ahw, cute!Cornelis is de eerste waarvan we zeker weten dat hij visser geweest is van beroep. In Enkhuizenwaren veel mensen visser dus dat meerdere Blokken visser geweest zijn, zou zomaar kunnen. Metzijn negen kinderen en vrouw Aaltje bleef ook hij z'n hele leven in Enkhuizen. Een vrouw om de naam door te gevenHun eerstgeborene noemden ze Geertrui, naar haar oma. Zij geeft als eerste vrouw in deze lijn haarachternaam door. Geertrui trouwde met de metselaar Krijn Blom, ze kregen 2 kinderen. Helaas vielKrijn van de stelling af tijdens zijn werk en stierf 9 dagen later. Geertrui moest weer bij haar ouderswonen, samen met haar kinderen. Daar vanuit ging zij als dienstmeid werken bij Engel Hoenson.Toen Geertrui zwanger bleek, van de 28 jaar oudere Engel wilde zijn vrouw van hem scheiden. Zijnvrouw, Elisabeth vertrok in haar eentje naar Hoorn en Engel verhuisde met Geertrui naar een groterewoning.Dit hadden ze wel nodig nu de 8 kinderen van Engel en Elisabeth, de 2 kinderen Blom en deaankomende 6 kinderen van Engel en Geertrui samen moesten gaan wonen. Wat moet dat eendrukke boel geweest zijn!De scheiding stond pas vast na de dood van Elisabeth, dus kregen alle kinderen de achternaam vanhun moeder: Blok. Zo ook hun laatste zoon Pieter...___Benieuwd naar zijn verhaal? Lees dat dan op zijn pagina.3 6

Page 35

POPKJE JONGSMA ENJAN WILLEM BLOKE e n e i g e n k a n t o o r b o e k h a n d e l e na l t i j d o n d e r w e g v o o r j e z e l f e nm e t e l k a a r .G E N E R A T I E 4De wereldzeeen over voor de bevallingPopkje werd geboren in mei 1916 geboren in Mildam.Een paar maanden later, in augustus kwam JanWillem ter wereld in Amsterdam. Zijn moeder kwam voor de bevalling 'terug naarAmsterdam', zoals ze eerder en later ook deed bij degeboortes van zijn broers en zus. Na de kraamtijd inAmsterdam ging zij dan, per boot, met de kleinekinderen weer terug naar hun huis in Batavia. Daar groeide Jan Willem ook op. Hij ging naar schoolen sportte veel in Batavia. Hij voetbalde en hockeydegraag en werd scheidsrechter. Later ging hij bij deZeemacht. Eerst in Nederlands Indie en later, vanafna zijn twintigste in Nederland. Hij werd daarbouwkundig technicus.Werken voor de kostPopkje kwam als meisje van 14 naar Amsterdam,vanuit Friesland. Haar vader was bakker en inAmsterdam was er meer kans op werk. Na de lagere school in Mildam ging ze de '7e klas'volgen in Amsterdam. Daarna ging ze naar dehuishoudschool en begon met werken op kantoorvan een bedrijf waar wasmachines verhuurd werden.In de avonden ging ze naar de handelsschool. Later vond ze een kantoorbaan bij het handelsblad.Sinds haar eerste weken in Amsterdam zat Popkje opkorfbalvereniging Archipel, waar ze later Jan Willemleerde kennen. Na de oorlog, in juli 1945 trouwden zemet elkaar. 3 71916-2013

Page 36

"We zijn eigenlijk een kleineBijenkorf, alleen staat 'Blok'boven de Bijenkorf in hettelefoonboek!" Oorlog in NederlandIn 1940 brak de oorlog uit. Na het bombardementop Rotterdam nam Jan Willem de fiets om het tefotograferen. Heel bijzonder is dat deze foto's nogsteeds bestaan! Dit vergt in ieder geval veel durf.Wat ze in de oorlog deden is niet precies bekend.Wel is bekend dat ze naar Friesland fietsten om bijv.mooie dekens of sieraden te ruilen voor aardappels,zodat er eten was. Met de strenge avondklok washet ook nog noodzaak dat je hard kon fietsen. Alsde Duitsers je aanhielden na de gezette tijd kon jede inhoud van je fietstassen meteen afdragen. Nieuw leven na de bevrijdingKort na de bevrijding en de bruiloft raakte Popkje inverwachting en werd hun dochter Johannageboren. Nog geen jaar later kreeg Johanna eenzusje. Met Aaltje Wikje was het gezin compleet. Popkje bleef huisvrouw en Jan Willem werdvertegenwoordiger voor kantoorbenodigdheden. Eigen kantoorboekhandelZe verhuisden in 1953 naar de 1e Coehoornstraatwaar ze boven hun nieuwe kantoorboekhandelgingen wonen. Van een lege winkel bouwden zeeen klein warenhuis, waar iedereen graag vanalles kocht. Vrije tijdIn 1969 kochten ze een caravan op Limmen waarzij in de weekenden naartoe gingen. Na de verkoop van de kantoorboekhandel, nadatJan Willem 65 geworden was, besloten ze te gaanwonen op Limmen. Ze kochten een stukje gronden kochten een grotere mobile home om in tewonen. Ze fietsten graag en leerden veel nieuwemensen kennen. Ze vonden het leuk om metvrienden af te spreken en sliepen dan in eenpension. Op woensdag gingen ze naarAmsterdam en fietsten even een rondje om 'detuin', in Amsterdam Noord. Ook waren ze trouwlid van korfbalvereniging Archipel en de voetbal.Popkje deed het kantinebeheer en Jan Willembedacht allerlei acties om geld voor de verenigingte werven.OverlijdenIn 1995 overleed Jan Willem, nog net voor zijn 80everjaardag. Popkje overleed op 97 jarige leeftijd,waarvoor zij nog heel veel mooie tijden heeft meekunnen maken met kinderen, kleinkinderen enachterkleinkinderen.

Page 37

GeboortesBegin januari 1885 werd Wickje geboren in Harlingen, inseptember het daarop volgende jaar werd Pieter Engel Johannesgeboren.Yin en yangPieter was Ketelmaker bij de Nederlandse fabriek vanSpoorwegmaterialen in 1908, het jaar waarin hij trouwde. Hijtrouwde met Wickje Poort, een zachtaardige lieve dame, zonderberoep. Pieter was de strenge, strakke man die op de kleintjeslette in het huwelijk. Pieter gaat bij de KPM, de Koninklijke PostMaatschappij werken en krijgt een kans in Batavia aangeboden.Ze stappen op de boot en hun avontuur kan beginnen.Terug naar Amsterdam voor de bevallingUit dit huwelijk werden zeven kinderen geboren. Vijf inAmsterdam en twee in Batavia. De eerste zoon wordt niet ouderdan een jaar en ook de vierde zoon overlijdt nog voor zijn eersteverjaardag in Batavia. Voor iedere bevalling probeert Wickje terugte varen naar Amsterdam omdat de risico's voor het bevallen inBatavia veel groter zijn. Opvoeden in BataviaIn Batavia wonen ze in een groot huis waar ze 'baboes' hebben.Baboes zijn Indische dienstmeisjes die helpen in het huishoudenen maaltijden klaarmaken voor het gezin. Zo leert het gezingerechten kennen, waarvan Nederlanders in die tijd nog nooitgehoord hebben. Terug in Nederland is het voor hen dan ooksmullen op een 'Pasar Malam'.Een avontuur op Batavia met het gezinPIETER ENGEL JOHANNESBLOK EN WICKJEHARMINA POORTG E N E R A T I E 53 91885-1979

Page 38

ONZE STAMBOOM | 40"Rond hun 50e keren ze terugnaar Nederland en dekleinkinderen worden geboren."Het ongelukDe kinderen krijgen een eigen leven, sommigenblijven nog lang op Batavia en anderen trekkenweg. Johannes, de zesde zoon, stort in 1944 neermet zijn vliegtuig. Hij is dan 24 jaar oud. Zijn broerstrekken later nog naar de plek van het ongeluk, inNoord Ierland.Terug naar NederlandRond 1936 gaan ze terug naar Nederland. Twee jaarlater gaan ze nog even terug naar Batavia voor debruiloft van zoon Pieter en zijn Indische vrouw Til. De oorlog begint en rond die tijd worden de eerstekleinkinderen ook geboren.Zoon in het JappenkampTijdens de oorlog bleef zoon Pieter met zijnvrouw en dochter in Indonesie. Het kan zijn dater veel brieven heen en weer zijn gestuurdtussen Pieter en zijn ouders. Ook kan het zozijn dat niet alles aankwam, omdat Pieter enzijn familie in een Jappenkamp zaten. AfsluitendPieter en Wickje woonden inmiddels weer inHaarlem. Hier woonden ze de rest van hunlevens met veel plezier. Kennissen en defamilie kwamen vaak langs voor gezelligheid.De kleinkinderen logeerden vaak bij opa enoma tijdens de vakantie. Pieter overleed in het huis in Haarlem op zijn86e. Wickje woonde nog lang op zichzelf,voordat ze naar een verzorgingshuis metallemaal Indische mensen in Zwolle verhuisde.Daar overleed ze twee jaar later op 93 jarigeleeftijd. Pieter Engel en Wickje op Batavia met zonen (v. l. n. r) Pieter, Harmen en Jan Willem

Page 39

PIETER BLOK ENTRIJNTJE KEIZERT w e e z o o n s v e r l i e z e n a a nv e r d r i n k i n g e n d o o r z e t t e n . V a nE n k h u i z e n n a a r A m s t e r d a m .G E N E R A T I E 64 1Moeder's naamPieter Blok is een zoon van Engel Hoenson en GeertruiBlok. Hij draagt dus zijn moeder's achternaam en is doorzijn vader niet erkend. Dit kwam omdat zijn vader wel'van bed' gescheiden was, maar niet op papier van zijneerdere vrouw. Het huwelijkPieter ging bij de militie. Nadat duidelijk werd dat Pietermet Trijntje wilde trouwen gaf de Officier ooktoestemming voor het huwelijk. Trijntje en Pietertrouwden in januari 1887. Op de bruiloft was van alleouders alleen Geertrui aanwezig, omdat de anderen alwaren overleden, helaas. Natuurlijk waren er wel broersen zussen, plus aanhang aanwezig. VerdrinkingsdoodPieter was visser, net als zijn voorouders in Enkhuizen.Het eerste kind van Trijntje en Pieter werd dan ook daargeboren, voordat ze naar Amsterdam verhuisden. InAmsterdam kregen ze een tweede kindje, dat helaas op4-jarige leeftijd verdronk in een sloot nabij hun nieuwehuis in Anna Paulowna. Pieter werkte hier als opzichteren bootwerker. Hierna kregen ze nog 3 kinderen,waarvan 1 in Amsterdam. Deze 'Amsterdammer' was JanWillem, die in Dusseldorf ook verdronk toen hij 18 was. Zemoeten het dus erg zwaar hebben gehad met de rouw,na het verlies van twee van de vijf kinderen. OverlijdenTrijntje overleed jong, op 40 jarige leeftijd in Den Helder,Pieter overleed op 22 januari 1922 in Amsterdam, najaren bij de politie te hebben gewerkt. 1854-1922

Page 40

Het levenHarmen werd in 1858 geboren in Harlingen uiteen huwelijk van Jan Poort en zijn vrouw MeinoMulder. Een jaar later werd in mei JohannaRadsma geboren. De Dochter van Tjeerd enWikje, Ze trouwden en kregen vijf kinderen.Harmen is schoenmaker van beroep en voorzietdaarmee in het onderhoud van zijn vrouw enkinderen.Jong overledenJohanna overlijdt op 34 jarige leeftijd, hetportret dat hiernaast staat is dan ook een beeldvan haar als ze oud zou zijn geworden. Harmenblijft achter met de vijf kinderen. Hij trouwt vooreen tweede keer. Jetske, zijn nieuwe vrouwmaakt hij ook moeder. In ieder geval krijgen zijsamen nog drie kinderen. Na 14 jaar huwelijkoverlijdt Jetske op 49 jarige leeftijd inAmsterdam. Opnieuw blijft Harmen alleenachter met de kinderen.AmsterdamDe oudsten zijn inmiddels het huis uit en nietalle kinderen zijn met Harmen en Jetske meenaar Amsterdam verhuisd. Hier was er meerkans op werk voor Harmen en ook de laatstezoon van de twee werd er geboren. In 1940 begint de oorlog en Harmen wordtzwakker. Drie jaar later, overlijdt de 84 jarigeHarmen, in zijn huis in Amsterdam.HARMEN POORTEN JOHANNARADSMAT w e e k e e r j e v r o u w o p j o n g el e e f t i j d v e r l i e z e n e n m e t d ek i n d e r e n v a n H a r l i n g e n n a a rA m s t e r d a mG E N E R A T I E 64 21858-1943

Page 41

K L O K K E NM A K E R S O N Z E S T A M B O O M | O V E R D E F A M I L I E L E D E N E N H U NB A N DV A N ' TE E R S T EU U R4 3Tjeerd Radsma's uurwerk

Page 42

Een familie van KlokkenmakersJacob Harmens Ratsma is degene bij wie dezegeschiedenis van bekende klokkenmakers uitHarlingen begint. Hij is mijn directe voorouder, 9generaties van mij verwijderd, geboren op 8 april1672 als zoon van Harmen Jacobs Ratsma, eenslotenmaker en trekschipper uit Harlingen, en zijnvrouw Claeske Willems.Jacob was de stadsklokkenist van Harlingen. Hij hadvele bijnamen, zoals 'Meneer Slotmaker' en 'MeneerUurwerk'. AmbitieJacob trouwde met Trijntje Tjeerds. Samen deden zemet hun roem grootse dingen voor hun stad en tijd.Ze schonken geld aan 'de Kamer der HuissittendeArmen’, hadden een eigen huis en wisten in diestraat later een oude school van Jan van Swieten,schoolmeester van het stadsweeshuis over te kopen.Ook schonken ze een klok aan 'hun stad' Harlingen.In het museumDe klokkenmaker leerde zijn vak aan zijn zonen. Diehet op hun beurt doorgaven aan de volgendegeneraties. Dit was dan ook een van de voorwaardesdie Jacob Ratsma stelde toen hij de klok aan de stadHarlingen schonk.Een van de klokken die mijn 'Opa Jacob' schonk is nogsteeds te zien in museum het Hannemahuis. Leren van vorige generatiesZijn zoon Tjeerd, die onze lijn voortzette, heeft dekunst van het uurwerk maken zo goed overgenomendat hij bekend staat als de beste klokkenmaker entevens president-voogd van het Harlinger Weeshuis.Hij trouwt twee maal en krijgt zes kinderen. Hij woonteen groot deel van zijn leven in Amsterdam met zijneerste vrouw en krijgt daar ook meerdere kinderen.Hun huis stond op de Oudezijds Achterburgwal. Ookzijn broer, Harmen werd een grootse naam in deklokkenmakers wereld, Hij stond bekend om zijnhorloge kunsten.100 jaar klokkenmakersTjeerds zoon Marten en zijn zoon Tjeerd (naar z'n opa,natuurlijk) zetten de lijn aan bekende klokkenmakersverder. Inmiddels al 100 jaar. Deze Tjeerd krijgt zeven kinderen met zijn vrouwWikje en hun zonen Meindert en Johannes nemen dekunst over (zie foto op links). De familie weet naast hetcreatieve werk als uurmakers ook veel geld teverdienen met het kopen en verkopen van huizen enpercelen. Vooral Johannes besteed hier meer tijd aan.Negen generatiesHebben we nou net de 10 klokkenmakers generatiesniet gehaald? Wij komen voort uit de zus van Meinderten Johannes, Johanna. Vrouwen deden in die tijd noueenmaal niet mee.D EG E B R O E D E R SR A D S M A |H A R L I N G E NF R I E S L A N D4 4

Page 43

D E F A M I L I E ' J O N G S M A 'Jongsma, een familie uit het Friese Schoterland waarvan de eerstegeschreven 'Jongsma' in de lijn geboren is in 1697. Onze Jongsmatrouwde een 'Sytzema'. Een Sytzema uit twee 'Sytzema's'... Neef ennicht. Benieuwd naar hoe dat zit? Sla om en kom erachter D E S T A M B O O MO V E R D E F A M I L I E L E D E N E NH U N B A N D4 5

Page 44

O N Z E S T A M B O O MO V E R D E F A M I L I E L E D E N E NH U N B A N D D E F A M I L I E ' J O N G S M A 'E E N K O R T E G E S C H I E D E N I SEchte FriezenDe eerste Jongsma die in onze tak te vinden is, is Jan Andries Jongsma. Een geboren Fries,waarvan nog vele afstammelingen heel lang in Friesland zouden blijven. Hij werd geboren in1697 en trouwde met Aaltjen. Zij kregen samen in ieder geval een zoon en een dochter. Hijwas een simpele boer, net als veel van zijn nakomelingen zouden worden. Aan het doorgevenvan de naam herken je vast al dat wij afstammen van de zoon 'Andries Jans'. Andries trouwde met de ongeveer 20 jaar jongere Antje Jippes. Ze kregen vier kinderen,onder wie 'Olke'. Olke werd geboren op 10 oktober 1790 en vond de liefde in zijn Wytske.Bijzonder is dat van hen maar een zoon bekend is. Andries, naar zijn 'om-en-om' voorouders. De laatste generaties in Friesland?Andries wordt verliefd op Rinske Feyes Punter en krijgt samen met haar 6 kinderen. Een vande zonen vernoemen ze naar Rinske haar vader, 'Feye'. Feye zet onze lijn voort. Een echte Fries in hart en nieren, die veehouder is en boer. Aan denamen te horen zelfs van alle kanten. Ze zeggen dat Friezen degenen waren die wegtrokkennaar de steden. Daar was werk voor hen die niet de boerderij van hun ouders zouden erven.Wat denk je? Hoeveel generaties heeft het geduurd voordat ze Friesland verlieten... of blevenze daar nog generaties lang? Zijn ze er nog steeds of zijn de meesten nu weggetrokken?Incest?Las je in de intro al over het neef/ nicht huwelijk en wilde je weten hoe die connectie nuprecies zat? Die laatste 'Feye' trouwde met Popkjen (naar wie ik generaties later vernoemdzou worden trouwens) die geboren werd uit een huwelijk tussen een neef en nicht. Voor mijnstamboom natuurlijk een grote knoop, dat kun je wel bedenken. Want als haar opa's broerszijn dan betekent dat dat de generaties daarboven hetzelfde zijn en dus weer samengevoegdmoeten worden. Nieuwerwetse programma's accepteren dat natuurlijk niet. Helaas, maarwaar.Popkjen en Feye leefden nog gelukkig en... lang? Wie weet!___Benieuwd naar hun verhaal? Lees dat dan op hun pagina.

Page 45

Geboren in een dorpjeOp 15 oktober 1888 werd Andries geboren in het FrieseSteggerda. Hij was de oudste van de zes kinderen thuis.Zijn vader overleed jongen kon niet meemaken hoe hetleven van zijn zoon zich zou ontwikkelen. Met zijn ouderswoonde hij in Schoterland, in Heerenveen. Later zou hijverhuizen naar Gorredijk en daar bakker worden. Aaltjewerd op 30 oktober 1891 geboren in Oudehaske. Laterverhuisde zij naar Nijehaske en weer terug.Trouwen met de bakkerZe vonden elkaar en trouwden in Haskerland op 7 mei1914. Ze gingen samen wonen in Mildam, waar Andries zijnwerk als bakker oppakte. Samen krijgen ze vier kinderen,waarvan er een bij de geboorte overlijdt. Popkje, Jacob enFeye.Werken in de grote stadAndries, Aaltje en de drie kinderen verhuizen naarAmsterdam, Het werk van Andries levert in Mildam nietgenoeg op en hij hoopt in de grote stad meer kans tehebben op een goede baan in een bakkerij. Hun kinderengaan in Amsterdam naar school en vinden na hun schooleen baan en een partner. Andries en Aaltje zijn te vinden op de grote momenten uithet leven van hun kinderen, zoals de huwelijken. Ook dekraamtijd van kleinkinderen bewonen ze met veel plezierbij.Als jonge Friezen naar Amsterdam voorhet broodANDRIES JONGSMAEN AALTJE VAN DER KLOKG E N E R A T I E 54 71888-1971

Page 46

ONZE STAMBOOM | 48'Met kerstmis aten we altijdeen konijn dat Pake zelfgefokt had.'Heldin!De oorlog brak uit in Amsterdam.Hoe het leven van Aaltje enAndries er uitzag is niet bekend,wel is er een echt heldinnen-verhaal van Aaltje... Daar komt 'ie:Haar broer Hendrik was opgepaktdoor de Grüne Polizei enopgesloten in het gebouw wat nu'Het Koninklijk instituut voor deTropen' is. Hij wasvrachtwagenchauffeur en ook zijnvrachtwagen was ingenomen. Aaltje's liefde voor haar broer wasgroter dan de angst voor de GrünePolizei en dus is ze erheen gegaanom verhaal te halen. Zowel haarbroer als zijn vrachtwagen kreeg zedie dag nog vrij. Hoezee!Vrije tijdNa de oorlog kochten ze eenvolkstuintje waar ze vaak te vindenwaren. Ze noemden het: 'Sa Ken'tEk', dit betekent 'Zo kan het ook'.In hun vrije tijd waren ze, en vooralAndries, ook vaak te vinden opkorfbalvereniging Archipel bij hetMakassarplein. Bruiloft van zoon Henk (Feye)V.l.n.r Andries, Aaltje, Henk, zijn vrouw Zwaan en haar oudersAaltje rond 1914, ongeveer 23 jaarKerstmisDe kinderen trouwden en kregen kinderen. Ze woondendichtbij en zagen hun pake en beppe vaak. Pake foktekonijnen in zijn schuur. Met kerst stond er altijd gebraden'Flappie' op het menu. Pake Andries was zelf niet degenedie de konijnen vermoordde, hoor. Hij bracht zijn keuzenaar de slager en haalde hem 'schoon' weer op. Dekinderen en kleinkinderen konden zo heerlijk meesmullen.OverlijdenIn 1961, te Amsterdam overleed Aaltje op 69-jarigeleeftijd. Andries verhuisde na de dood van zijn vrouwnaar Purmerend waar hij 10 jaar later overleed. Hij wastoen 83 jaar oud.

Page 47

Geboren uit incestOp 11 juli 1862 in Oldeholtwolde werd Feyegeboren. Zijn ouders Andries en Rinske woondendaar al hun leven lang. Twee jaar daarvoor kwamzijn latere vrouw Popkjen ter wereld. Popkjen waseen dochter uit een neef/ nicht huwelijk. haarmoeder en vader deelden dezelfde opa en oma enPopkjen's opa's waren dus broers. Of dit in haarleven een negatieve rol heeft gespeeld,bijvoorbeeld op het vlak van gezondheid is nergenszeker. Zes gezonde kinderenZe heeft samen met Feye zes (naar mijn weten'gezonde') kinderen en verder nageslacht kunnenkrijgen. Jong gestorvenHelaas heeft Feye niet oud mogen worden en stierfhij al voor zijn 42e verjaardag. In vergelijking metmijn andere 'Friese voorouders' is Popkjen ook nietoud geworden, maar voor het jaar en deomstandigheden waarin zij leefden heeft ze demooie leeftijd van 61 weten te bereiken.Of ze het echt zwaar hadden, of juist 'goed' invergelijking heb ik helaas niet kunnen achterhalen.Wel weet ik dat er van Popkjen een chique fotogemaakt is. Dat is wel mega bijzonder voor een jaartussen de 1880 en 1890!FEYE JONGSMAEN POPKJENSYTZEMAG E N E R A T I E 64 91860-1922

Page 48

De startJacob werd geboren in Blankenham enKorneliske in Oudehaske. Ze waren 21 en 20 jaaroud toen zij in oktober 1889 het ja-woord aanelkaar gaven in Oudehaske. Korneliske zorgde voor de vijf kinderen enJacob werkte als arbeider op verschillendeplekken, aan bijvoorbeeld de weg.Vijf kinderenPake en Beppe, zoals de oma en opa genoemdwerden op z'n Fries, woonden in Haskerlandtoen de eerste kinderen geboren werden. Delaatste twee van de vijf kinderen werden in hunwoonplaatsen Oostellingwerf en Workumgeboren.HeerenveenUiteindelijk verhuisden ze naar Heerenveen.Hier kwamen de kleinkinderen dan op bezoek.Veel van hen woonden niet ver van henvandaan. Toen rond en na de oorlog deachterkleinkinderen geboren werden kwamendeze vaak genoeg op bezoek om een goedeband met hun oude Pake en Beppe op tebouwen.Ze hebben dan ook nog lang van hen kunnengenieten, want Beppe Korneliske overleed opde mooie leeftijd van 87 jaar en Pake Jacoboverleed een aantal jaar later op 95 jarigeleeftijd.JACOB VAN DER KLOKEN KORNELISKE VANDER RIJTN u c h t e r e f r i e z e n d i e h e t k a a sn i e t v a n h u n b r o o d l i e t e n e t e n .G E N E R A T I E 65 01868-1963

Page 49

D E F A M I L I E' G I A N N A T T A S I O 'Het meest 'exotische' deel van de stamboom. De wortels bevindenzich in de grotwoningen van Zuid Italie, waar generaties zoudenontstaan waarin man en vrouw samen en apart zouden opgroeien,maar altijd weer samen aan een gevulde tafel zouden zitten. Sla om en kom erachter O N Z E S T A M B O O MO V E R D E F A M I L I E L E D E N E NH U N B A N D5 1

Page 50

O N Z E S T A M B O O MO V E R D E F A M I L I E L E D E N E NH U N B A N D D E F A M I L I E ' G I A N N A T T A S I O 'E E N K O R T E G E S C H I E D E N I SZuid ItalieZoals je kunt zien is de Giannattasio tak in de stamboom het kortst. Niet omdat er zo weinigGiannattasio's zijn, maar omdat in Zuid-Italie niet alles zo goed is vastgelegd als in Nederlandrond die tijd...Op reis naar je rootsIk ken de verhalen en namen uit mijn jeugd. De krokusvakanties naar Statte, Puglia. Waar wemet zijn allen sliepen bij de buurkinderen van opa vroeger. De Pagliarulo's en hun kinderenen kleinkinderen. Vroeg in de ochtend liepen we dan naar de cemeteria, de begraafplaats omvoorouders de herdenken en te vergelijken. Vergelijken wie er qua gezicht het meest leek opde nonna of nonno (oma of oma) op de foto. Italianen hebben altijd een foto op hun graf, zoworden ze onthouden en herkent. Ook omdat veel mensen in de tijd van foto's nog welanalfabeet waren. Zo kon iedereen weten over wie er gesproken werd. Als je overlijdt in Zuid-Italie weet het hele dorp het door de pamfletten die door de stadopgehangen worden. Ons kent ons, dus ook iedereen zal je gaan missen.Een onbekend verledenDe familie Giannattasio kent niet veel verhalen van heel vroeger. De opa en oma Giannattasiovan mijn opa waren al niet meer in leven toen hij jong was, dus die verhalen zijn met degeneraties verloren. Wel was de zogeheten 'stiefvader' van mijn opa er nog. Hij was inmiddelsdement en ging van zoon naar dochter om de zoveel tijd om verzorgd te worden. De jongeregeneraties namen hem in de maling, maar zagen hem in hun liefde als echte opa. Waarom het een stiefopa was? De moeder van mijn opa was vondelinge en groeide op in hetgezin van die 'stiefopa'. Hij was de schoenmaker van Statte en had al een gezin. Als een echtevader bracht hij haar groot en nam hij haar kinderen als zijn 'eigen' kleinkinderen aan... Haareigen moeder heeft haar achtergelaten in de tijd waarin ze niet voor haar kon zorgen. Maarlater wilde zij haar toch terug...___Benieuwd naar haar verhaal? Lees dat dan op zijn pagina.5 2

Page 51

De Giannattasio SausEchte Zuid Italiaanse tomatensausBijna elke dag aten ze pasta. Dit was goedkoop, snel envulde je maag. Vaak werd dit gegeten met bonen enaardappel, om lang vol te zitten. Op betere avonden werdhet geserveerd met een tomatensaus en als het meezatkreeg je op zondag zelf wat vlees door of bij het gerechtgeserveerd.Vroeger aten wij als 'Nederlandse' generatie iedere zondag(en soms nog veel vaker) bij opa en oma en genoten altijdweer van de heerlijke tomatensaus. Soms met verschillendestukken vlees die al uren mee kookten in de tomatensausvoor een extra rijke smaak.Wil je smullen? Lees dan gauwverder!Opa's recept vastgelegdOm de volgende generaties net zo te latengenieten als wij altijd deden en doen leg ikhet voor je vast.Succes met het bereiden en buon appetito!TYPISCH ETEN | PASTA DI 'GIANNATTASIO"5 3

Page 52

R e c e p tSTAMBOOM -RECEPTOlijfolieUien, twee stuksHalf om half gehakt, 500 gramTomaten 'polpa' , 800 gramWaterZoutIngredienten voor 4 personen Doe een goede scheut olie in de pan en laat dit heet worden Versnipper de uien en laat deze in de olie goudbruin kleuren Doe de gehakt in de pan en rul deze totdat het mooi bruin is Voeg de tomaten pulp en 300 milliliter water toeLaat dit op middelhoog vuur voor minimaal een uurtje rusten en roerregelmatig doorKook ondertussen in een grote pan genoeg water voor de pasta ofspaghetti Voeg een goede scheut (30 gram) zout toe aan het water Kook de pasta zoals op de verpakking staat Opscheppen maar!Bereiding:1.2.3.4.5.6.7.8.9.Opa Tony'sTipVoeg tussen stap 3en 4 ook eens watgegrilde paprika oftomaten toe voorextra smaak!5 4

Page 53

ANTONIOGIANNATTASIO ENMARIA CATHARINA KATe e n v e r h a a l o v e r d r o m e n n a l e v e ne n a l t i j d w e e r s a m e n k o m e nG E N E R A T I E 3Een huwelijk uit verschillende culturenAntonio groeide op in het Zuiden van Italie, in het dorpjeStatte. Rietje werd geboren in Amsterdam Noord, in het huiswaar haar ouders bij haar opa inwoonde met alle broers en dezus van haar moeder. Haar moeder zorgde voor een groot deelvan het huishouden daar en een huis voor haar eigen gezinkwam nog niet ter sprake. Verliefd op een ItaliaanRietje groeide op tot een spraakmakende vrouw. Iedereen dieooit met haar in de klas gezeten had of zelfs op school wistwie zij was. Ze was bijdehand, goedlachs, liet het kaas niet vanhaar brood eten, maar had vooral een grote mond en eengouden hartje. Dit viel de inmiddels 18 jarige Antonio ook op toen hij wasgaan werken bij de ADM in Amsterdam Noord.Samen met zijn broers ging hij in een dijkhuisje wonen enwerkte elke dag op de scheepswerf als lasser. In het weekendgingen ze wel eens uit dansen. Tijdens het dansen poetste'Tony' zijn schoenen dan op, zodat ze extra glimden en je "alseen spiegel onder de rokjes kon gluren". Althans, dat deden deItaliaanse gastarbeiders allemaal wel. LeeftijdsverschilAntonio zag de toen net 13 jarige Rietje en kreeg al directkriebels. Natuurlijk was zij jong, maar ze liet dat niet merken.Ze vertelde dat ze 16 was en ze werden verliefd. Ze zagenelkaar vaker. Toen duidelijk werd dat deze liefde aan hetbloeien was, werd Rietje's familie daar niet blij van. "Eenbuitenlander, dat kan toch niet!". Het was een andere tijd enzoiets werd maatschappelijk echt niet geaccepteerd.ONZE STAMBOOM | 55

Page 54

ONZE STAMBOOM | 56"Als je weet dat dit hem is, dan is niemandzijn mening meer belangrijk. Echte liefdevoel je en dat werpt zijn vruchten af."De verloving en trouwerijToch hield de liefde stand, ook nadat Antonio 3jaar na hun ontmoeting meemaakte dat Rietjepas 'echt' 16 werd. Oeps! Ze had eindelijk deleeftijd om zich te verloven en de inmiddels 21jarige Antonio zorgde daar dan ook direct voor.Rietje's moeder Dina accepteerde dit uiteindelijken Antonio noemde haar vanaf dan ook 'moeder'.Op de 18e verjaardag van Rietje werd de bruiloftgepland en nog geen jaar later stapten Antonioen Rietje in het huwelijksbootje. De woonbootLetterlijk want ze gingen wonen in een woonbootdie ze later verhuisden naar de Buiksloterweg.Deze werd vervangen door een nieuwere boot enze bleven hier hun leven lang. Rietje had inmiddels al veel ervaring opgedaan inhet door haar zo geliefde kappersvak. In die tijdkregen ze samen drie dochters, Anna-Maria, Dianaen Soraya.Huwelijk van Antonio en Rietje Antonio en collega's van de ADMEen eigen kapsalonRietje en Antonio openden samen eenkapsalon. Rietje knipte en Antonio werkteachter de schermen, al stond hij ook bekendals de beste verver in Amsterdam Noord.De kinderen werden volwassen, trouwden engingen het huis uit. De kleinkinderen werdengeboren en Tony en Rietje genoten met volleteugen van alle leuke momenten met defamilie. Elke avond samen etenEr waren periodes waar alle kinderen enkleinkinderen dagelijks bij Tony en Rietjeaanschoven aan tafel. Tony kookte Italiaansepasta's en als Rietje kookte was het Hollandsepot. In ieder geval was iedereen op zondag bijelkaar om de week te delen en samen te zijn.Overwinteren in TurkijeTony en Rietje hielden van vakantie. Vooral nahun pensioen namen ze het ervan.overwinteren in Turkije, naar las vegas of opcruise. Noem maar een werelddeel en ze zijn ergeweest. Tijdens iedere vakantie was hetgenieten, maar ook thuis was het fijn. Het iseen mooi leven.

Page 55

O P N I E U WT R O U W E N N A5 0 J A A RO N Z E S T A M B O O M | O V E R D E F A M I L I E L E D E N E N H U NB A N DL E V E N V O LL I E F D EFamilieverhalen | Een tweede bruiloft inStatte 5 7Na 50 jaar nog steeds verliefd

Page 56

Opnieuw trouwenEen 50 jarig huwelijk bezegelen met een tweedeja-woord. Antonio en Rietje lieten alle kinderen,kleinkinderen, zussen, zwagers, vrienden enandere bekenden samen komen en vierden hetdeze keer met de nieuwe generatie. In Nederland en ItalieBeide trouwfeesten waren een succes. Omdat ikzelf bij de tweede was kan ik je vertellen hoegeweldig dit was. De eerste keer werd de 'ja'gegeven in Rietje's Amsterdam en de tweedewerd gegeven in Antonio's Statte. Voor dezekeer vloog iedereen in hetzelfde vliegtuig naarZuid-Italie, sliep in een prive hotel en vierde elkeavond feest of ging uit eten. Overdag bezochtenze plekken uit de familiegeschiedenis endeelden ze verhalen. De taalbarrière voor de nieuwste generaties was weg eniedereen genoot van het samenzijn.Hoogtepunten in het leven maak jezelf. Als dit met al je geliefden kanbereik je het ultieme geluk.Een moment in de tijdZulke ervaringen neem je voor altijdmee. Het lijkt kort geleden, maar tochzijn er al meerdere aanwezigen van hetfeest van ons weggenomen. Een lesom te leren is: Geniet van alles eniedereen, elke dag. Maak zelf dehoogtepunten, doe iets uitbundigs, ietsonvergetelijks en leg het vast. Maak het'knus', dans, lach, stoei, huil, vier en kus. Uiteindelijk hebben we elkaar voor nuen meer weten we niet. Geniet, zeg ik.Geniet echt.Familie is de mooiste basis5 8

Page 57

De schoenmakerAnna Maria werd naar het dichtstbijzijndedorpje vanaf Taranto gebracht. Haar moeder zoumet paard en wagen zijn gekomen om haarvervolgens achter te laten bij de schoenmakervan het dorp. Zijn vrouw was ook net bevallen enzo kon ze de borstvoeding verdelen over detwee baby's. Jeugd in StatteAnna-Maria groeide op als een zusje van deandere 7 kinderen van de schoenmaker. Oppapier had ze een andere naam dan zij hadden,maar in het dorp stond ze bekend als 'AnnaMaria Capriuli, de dochter van de schoenmaker'.Net als Pietro ging ze nooit naar school. Jeleerde hard te werken vanaf je vierde. Doorbijvoorbeeld tuinbonen te oogsten.Waar achtergrond eens niet voorfamiliedrama zorgdePIETROGIANNATTASIO ENANNA MARIAGUERRA E e n v o n d e l i n g e d i e w e r do p g e n o m e n i n h e t g e z i n v a n d el o k a l e s c h o e n m a k e r , v i n d t d el i e f d e i n ' h a a r d o r p 'G E N E R A T I E 4Een verzonnen achternaamAnna Maria werd als baby 'gevonden', zo ginghet verhaal. Ze kreeg een voornaam en eenachternaam van het dorp. 'Guerra' werdgekozen, naar het Italiaans voor 'Oorlog'. Haarbiologische moeder moet een dienstmeisje uitCalabrie zijn geweest, haar vader de dokter voorwie het dienstmeisje werkte. Zwangerterugkeren naar haar geboortedorp zou eenschande zijn geweest, dus besloot ze ietsanders... 5 91899-1985

Page 58

ONZE STAMBOOM | 15"De baby werd aan de schoenmakergegeven, zijn vrouw was net bevallen.Zo kon ze de melk verdelen over detwee baby's."Pietro's JeugdAan de andere kant van het dorpje groeide Pietro op, metzijn gezin. Zijn moeder overleed jong en ook zijn vaderwerd niet oud. Op latere leeftijd zou hij het ouderlijk huiserven. Ze leefden een sober leven. Je werkte overdag, gingavond eten en zorgde dat je ging slapen als de zon onderging. Er waren geen feestjes die gevierd werden, behalvehet grote Katholieke feest op 7 oktober waarvoor de helestad samen kwam.Trouwen en kinderenHoe Pietro en Anna Maria elkaar hebben ontmoet is nietbekend. Hier praatte je niet over. Wel weten we dat zebeiden al verder in de 20 waren toen ze elkaar het ja-woordgaven. Dit ging niet gepaard met een groot feest. Je deeddit voor elkaar en de kerk. Hierna werden de kinderengeboren.Hard werkenDe Kinderen groeide op, er werden er wel zeven geboren.Mijn opa, Antonio was de jongste. Ze gingen integenstelling tot hun ouders wel 's ochtends naar school.De rest van de dag was je aan het werk op het land, om viste vangen of om huishoudelijke taken te doen.Kinderen naar NederlandDe kinderen werden ouder en er deed zich een kansvoor om naar Nederland te gaan. Daar zouden ze inZaandam gaan wonen in de zogenaamde'Spaghettiflat'. Een flat waar alle Italiaanse gastarbeiderszouden verblijven tijdens hun werk aan de schepen inAmsterdam. Anna Maria en Pietro zagen hun kindereneen voor een vertrekken en omdat er weinig manierenvan communicatie waren, en vooral veel werk was, zaler weinig contact zijn geweest. De kleinkinderenwerden in Nederland geboren en er kwamen ookNederlandse schoondochters. Een hele nieuwe wereldvoor de familie uit het Italiaanse dorpje. HeimweeToch was Nederland niet voor alle kinderen de plaatswaar zij hun toekomst zagen en velen trokken met dekinderen weer terug naar Italië. Anna Maria en Pietroreisden tot hun overlijden beiden nog vaak heen enweer. Hij overleed uiteindelijk in Nederland en werdterug gebracht naar Italië, Anna Maria kwakkelde haarlaatste jaren en ging bij haar dochter Vittoria inwonen.Hier beleefde ze nog een aantal fijne jaren voordat zeoverleed in het huis van haar dochter in Crispiano.Huwelijk van Antonio Giannattasio en 'Rietje'Kat. Ouders van de bruid en bruidegom

Page 59

Over de ouders van Pietro,Giuseppe en Graziella weet ikniet veel. Omdat ze jongerkwamen te overlijden en mijnopa ze niet gekend heeft zijn ergeen verhalen meer. StatteIn een zuidelijk puntje in de hakvan Italie ligt het dorpje 'Statte'.Een dorpje waar zowel Giuseppeals Graziella vandaan komt enwaar hun kinderen geborenwerden en opgroeiden. het waseen dorpje met veel grotten enwaar de mensen hun eigengrond verbouwden tot ver in detwintigste eeuw. Ze woonden inde grotten, gingen niet naarschool, maar werkten al vanafheel jong op het land. Zeverbouwden hun eigen groenten,fruit en bonen. Daarnaastmaakten ze pasta en als ze gelukhadden was er op zondag vlees.Italiaanse dorpelingenmet een leven vol hardwerken en armoedeGIUSEPPEGIANNATTASIO ENGRAZIELLAG E N E R A T I E 56 1Graziella, haar echte naam?De man was het hoofd vanhet huishouden, net als inNederland. De achternaam, ensoms zelfs de voornaam van devrouw werden zo 'vergeten'. Jehoorde gewoon bij het gezinvan je man. Omdat namenvaker binnen families werdendoorgegeven gaan we ervanuit dat ze Graziella heeftgeheten, naar haar dochter enwaarschijnlijke voorouders.Naar horen zeggen is die naamecht eens gevallen. Je zeialleen 'mamma' of 'nonna',voor moeder of oma. Levensloop en kinderenDe moeder van Pietro was, netals zijn vader altijd aan hetwerken om eten op tafel tekrijgen. Ook als ze zwangerwas werktte ze gewoon doorzolang het kon, dat deed jenou eenmaal. De kinderenwerden geboren op eenbaarstoel en de vrouwen,inclusief de vroedvrouw vanhet dorp waren erbij. Demannen stonden dan buitente kletsen en keken soms doorhet raam of het al gelukt was. 1850-1924

Page 60

De kinderen werkten net zo hard mee. Toen hunmoeder overleed, bleven ze met hun vader in hetouderlijk huis wonen. Zelf zullen ze in nog kleineregrotten gewoond hebben, dus het twee kamerhuisje dat ze lieten bouwen met tuin was een heleaanwinst. Zo had je een kamer om te koken en teeten... en een kamer om in te slapen.SpijtAcht jaar na de geboorte van de baby beslootde moeder dat ze er nu wel voor kon zorgen,misschien had ze haar leven op orde, was zegetrouwd of had ze het opgebiecht. We zullenhet niet weten. Ze nam opnieuw paard enwagen, net als acht jaar daarvoor. Dezevertrokken eens per dag van Taranto naar Stattevoor vervoer van mensen en eventuelegoederen. Helaas voor haar was de babyuitgegroeid tot een jong meisje dat haar draaiin haar nieuwe gezin gevonden had. Er werdrecht gesproken en Anna Maria bleef in hetgezin van de schoenmaker. De moeder keerdeverdrietig terug. De schoenmakerToen de kleinkinderen geboren werden, werdde schoenmaker als 'opa' gezien van dekinderen van Anna Maria. Hij was dan ook deenige die nog in leven was toen zij kwamen.Deze nonno (opa) kreeg dementie en werd omde zoveel tijd op een handkar naar 'hetvolgende gezin' gebracht. Zo verbleef hij tot zijndood in periodes bij al zijn kinderen thuis.Zwanger van de dokterDe vrouw die hiernaast afgebeeld is, is van horen zeggenmijn betovergrootmoeder. Zij kwam uit Calabrië, eenbergachtig gebied dat ver weg lag van de stad. Het wasmoeilijk om werk te vinden en de omstandighedenwaren zwaar. Waarschijnlijk is zij om die reden naarTaranto, de grote stad aan het water, vertrokken om werkte vinden. Dat vond ze, ze ging als dienstmeisje of hulpaan de slag bij een rijke dokter en raakte zwanger vanhem. SchandeZe kon niet terugkeren naar Calabrië, de mensen in hetdorp zouden schande over haar en haar familie sprekenals de zwangerschap en alles daarna bekend zou worden.Ze besloten de baby na de geboorte naar een dorpjedichterbij Taranto te brengen. Het werd Statte, daar wasde vrouw van de schoenmaker ook net bevallen en dankon de melk verdeeld worden. 6 2DE NAAMLOZE MOEDERUit schaamte je kind afstaan en nooitmeer terug krijgen

Page 61

I N E E NM A N D J E ? O N Z E S T A M B O O M | O V E R D E F A M I L I E L E D E N E N H U NB A N DT EV O N D E L I N GG E L E G DAnna Maria Guerra | Een vondeling 6 3Statte, Puglia

Page 62

VondelingVondelingen zijn kinderen die niet door hunouders erkend zijn en worden achtergelatenof overgedragen, in de hoop op een beterleven. In het geval van baby Anna Maria hadhaar moeder een affaire gehad met dedokter bij wie ze in dienst was. Volschaamte zocht zij dus een plek om haarbaby onder te brengen. De vrouw in het rozeIn het verhaal op bladzijde 62 kon je allezen over en kijken naar de moeder diehaar kind, mijn overgrootmoeder, alsvondelinge achter liet. Je kwam erachterdat zij uit schaamte een plek zocht voorhaar baby. Die plek vond ze bij eenschoenmaker in Statte. Maar hoe ging datverder?Het jonge leven van de vondelingeZe groeide op in het gezin Capriuli,waar ze werd opgenomen als eenextra dochter. Vanaf het begin werdalles gedeeld met elkaar. Het begonmet de moedermelk en later was hethet inkomen en het eten. Anna Mariaging niet naar school, haar broers enzussen ook niet. Leerplicht bestondniet en je was nodig op het land. Je plek vindenLater, toen haar zussen en broerstrouwden en zij bijna verloofd waswerkte ze met haar zus voor diensman. Hij was goochelaar op het grotestadsplein van Taranto. Het was eensoort verzameling van truukjes op zijnstal. Hij had praatpoppen,goocheltrucs en een loterij. Mensenkonden een lootje kopen en (dachtenzij) kans maken op 5 kilo pasta. AnnaMaria en haar zus lokten de klanten,maar wonnen meestal de kilo's pastazelf. Zo konden ze wat extra's kopenvan het lotengeld en koken bij depasta voor het gezin. Later trouwde ze en stichtte een gezin,In die tijd werd er niet gepraat overhoe je je voelde. Het zijn van eenvondeling kwam niet terug in hetgesprek. Hoe denk jij dat zij zicherover gevoeld heeft. Wat dacht enwist zij over haar oorsprong?A N N A M A R I AG U E R R A |E E N T ER A D E NV E R L E D E N6 4

Page 63

D E F A M I L I E ' K A T 'De eerste 'Kat' die ik in de lijn gevonden heb is Jacob CornelisKat. Hij werd in 1685 geboren op Ameland, waar de familie nogzeker 5 tot 6 generaties zou blijven. Hij was de opa van 'HiddeDirks Kat', het kleine neefje van onze voorvader. Hidde schreefeen dagboek over zijn tijd als walvisvaarder, waardoor hij debekendste commandeur van Ameland is geworden na zijnterugkomst van de ramp reis. Onze tak van 'Katten' bleef hunleven lang arbeider en kwam terecht in de sloppen van deAmsterdamse Jordaan. Benieuwd hoe hen dat afging? Sla om en kom erachter O N Z E S T A M B O O MO V E R D E F A M I L I E L E D E N E NH U N B A N D6 5

Page 64

O N Z E S T A M B O O MO V E R D E F A M I L I E L E D E N E NH U N B A N D D E F A M I L I E ' K A T 'E E N K O R T E G E S C H I E D E N I SRoots in AmelandOver hen en de 'bekende' neef Hidde Dirks Kat kun je straks meer lezen. Maar laten we eveninzoomen op het echte leven van onze voorvaderen (en moeders). Onze laatste 'Kat' isnatuurlijk Rietje Kat, mijn oma. Haar vader 'Babs' Barend Bernardus komt natuurlijk uit meerfamilies voort dan alleen hen met de familienaam 'Kat'. Maar laten we het eerst even over de'Katten' hebben.Ze moesten wel ergens vandaan gevaren zijn, want dat waren de meesten die in debegintijden van de Amsterdamse Jordaan introkken in de gangen van de Willemsstraat. Zoook de familie Kat uit Ameland. Maar het leven omgooien naar het leven in Amsterdam van1800 was voor niemand een feest. Het waren zware tijden, vaders en moeders werkten, erwaren veel kinderen in de kleine 'huizen' (kamers), het vuil lag op de grond en de poepdoosstond in de hoek van de kamer. De WillemstraatCornelis Cornelisse Kat, geboren in 1765 trok met zijn vrouw Julia Jels, ook wel 'Jansje' alseerste naar Amsterdam. Daar kregen ze meerdere kinderen, waaronder Cornelis. Cornelistrouwde de Amsterdamse 'Naatje' Trouw, samen kregen zij 3 kinderen. Kort na de geboortevan de derde overleed Cornelis en moest de jonge weduwe haar drie jonge kinderen alleenopvoeden en grootbrengen met het geld dat zij als visventster verdiende. Naatje zou nooitrijkdom meemaken, maar haar familie was goed. Ze overleed uiteindelijk na de laatste jarenvan haar leven door te brengen bij haar kinderen en kleinkinderen in 'huis'.Nooit erkend'Babs' zijn oma was een 'Roos' , Johanna Catharina. Over haar en haar ouders kun je straksmeer lezen. haar vader heeft haar op papier nooit erkend, dus of ze echt van hem was zullenwe nooit weten. Toch is ze door hem opgevoed en hebben ze elkaar altijd als een gezinerkend. Haar 'vader', Cornelis van der Moot, was er een uit een familie van VOC vaarders,waarvan een voorvader naar Batavia reisde en daar overleed in 1778 op 54 jarige leeftijd.Aan Babs' moeders kant hebben we de familie Benjamens (afgeleidt van BenjaminszoonBeuk, dus 'Beuk') en Roseille. In die takken komen voorouders voor uit Den Haag, Rotterdam,Keulen, Teyssieu in Frankrijk en Polen. Maar veelal echte Amsterdammers. De eersten zijnCornelis en Tanneken Joris, Amsterdammers uit 1580, van wie hun dochter trouwde met eenDuitse 'Beuck'. Wie weet waar de voorouders daarvoor wel niet vandaan zijn gekomen?Zo zie je maar, de Katten zijn Amelands geweest en Amsterdammers geworden met de generaties. Maar eigenlijk zijn ze van alles, uit het binnen- en uit het buitenland. Zo ook devader van mijn oma Rietje, Barend Bernardus Kat. ___Benieuwd naar zijn verhaal? Lees dat dan op zijn pagina.6 6

Page 65

D E B E K E N D S T EW A L V I S V A A R D E RV A N A M E L A N DO N Z E S T A M B O O M | O V E R D E F A M I L I E L E D E N E N H U NB A N DH I D D ED I R K SK A T6 7'Wat zeeman, die de kielnaar ’t barre Noordenstuurde,Bestond er ooit op aard, diezoveel ramps verduurde,Als Kat, de fiere Kat, die ’slijdens beker heeft, Tot aan den boôm geleêgd,en toch, God dank! Nogleeft.' - Hidde Dirks Kat

Page 66

De Helse VaartDe Hamburgse reder was het schip waarmee hijen de bemanning de reis maakten van 1771 tot1777. In de zomer van 1777 ging het helemaal mis. 14walvisvaarders (schepen) kwamen vast te zitten inhet ijs bij de oostkust van Groenland. De schepenwerden een voor een verpletterd. Hier was hetschip 'Juffrouw Klara' van commandeur HiddeKat er een van. Het schip was kapot en dus moestde bemanning het schip verlaten en via het ijs enhet haast bevroren water naar de kust vanGroenland vluchten. Meer dan 300bemanningsleden overleefden de ramp niet. Held van AmelandZij die de kust bereikt hadden werdenopgevangen door de eskimo's aldaar. Zeverzorgden hen goed en hierna konden zij verder'terug' varen via de Deense kolonie 'FrederiksHoop' om te overwinteren. Als de zomerse dagenweer terug lijken te komen keren ze terug naarAmeland, waar ze in september 1778 aankomenen met open armen worden ontvangen... Eenheld voor Ameland tot op de dag van vandaag.M E E R D A N 3 0 0B E M A N N I N G SL E D E NO V E R L E E F D E ND E R A M P R E I SN I E T6 8Een Amelandse familie Laten we bij het begin beginnen, want deomstandigheden voor onze tak zijn dusniet zo welvarend als die voor de anderetakken van de familie 'Kat' geweest lijkente zijn. Jacob Cornelis Kat is onzestamvader in deze tak, omdat zijnvoorvaderen niet vastgelegd zijn oppapier. Hij werd geboren op Ameland in1685. Samen met zijn vrouw kreeg hij inieder geval drie kinderen. Jacob, Dirk enCornelis. Cornelis is van ons, Dirk, zijn 1-jaaroudere broer is de vader van de bekendewalvisvaarder Hidde Dirks Kat. Anders danzijn broers was Dirk avontuurlijk en wildeweg van het eiland. Hij werd walvisvaarderen uiteindelijk commandeur bij Harlingen.Elke dag was de hoop om thuis te komengroot, maar de gevaren net zo. Tochbesloot zijn zoon Hidde als enige voordezelfde carriere als zijn vader. Hij zou ookcommandeur worden op de walvisvaart,en zo geschiedde het. Hidde’s DagboekHidde schreef tijdens zijn reizen endagboek en zo ook tijdens de rampreisvan 1777. Doordat deze bewaard isgebleven is Hidde nu de bekendstecommandeur van Ameland, (Familie!)Ondanks de 9 walvissen die hij gevangenheeft in de vijf jaar die de rampreis duurdezal ik je vertellen wat hij erover liet weten....Kaart uit het dagboek van Hidde Dirks KatWeetjeHidde woog wel 150 kilo. Welvarend he?

Page 67

Zorg dragenDina was 12 jaar toen ze genoodzaakt was te stoppen met school. Zemoest zorgen voor haar 10 broers en haar zusje. Haar moeder was inverwachting van het dertiende kind toen de buurvrouw haar kinine gaf.Kinine was een illegaal middel om abortus op te wekken, het zou devrucht afdrijven. Maar in plaats daarvan dreef het haarzelf af. Ze overleedaan de bloedingen. De buurvrouw werd 'dat boerenwijf' en de nieuwevrouw van haar vader. Zelf had 'het boerenwijf' 6 kinderen, die ook onderde zorg van Dina kwamen te staan. Ze heeft altijd heel hard moetenwerken.Niet kort daarna vertrokken sommige broers, ze konden niet met diebuurvouw leven. De sfeer in huis was vaak om te snijden. Aan tafelmocht je niet praten, anders kreeg je een vork naar je hoofd. Of eenkerststol, net wat er voor de hand lag. 'Dat boerenwijf' overleed voor deoorlog. Zelfs toen ze haar liefde 'Babs' leerde kennen bleef ze voor hem ook'Zus'. Dit is terug te lezen in de brieven die hij schreef aan Dina tijdenshaar kraamtijd. Na hun huwelijk in juni '47 werd in november het jaardaarop hun "Maria Catharina Kat', ook wel 'Rietje' geboren. Eigen groentewinkelBabs werkte bij zijn broer in de groentewinkel, in Amsterdam Noord, Zijnbroer gaf hem 3 dagen per jaar vrij. Helaas heeft hij niet te lang van hetwerk en gezin kunnen genieten. Hij was 35 jaar en woonde net 3 jaarmet zijn gezin in een eigen huisje op de Begoniastraat, toen hij plotsoverleed en Dina en de toen net 5 jarige Rietje achter moest laten. Uitverhalen van de familie komen enkel positieve verhalen over hem naarvoren. Hij was rustig, lief, aardig en hield van zijn vrouw en kind. Dit liethij ook blijken in brieven en op foto's. Een harde werkster van Blauwezand met eenhart voor Ajax en de familieBARENDBERNARDUS KAT ENDINA GESINA HEIJTG E N E R A T I E 46 91920-2011

Page 68

ONZE STAMBOOM | 70'Zussie had echt een naarleven met dat boerenwijf, dieliet haar alles doen!'Een nieuwe liefdeEen aantal jaar na het overlijden van Babsontmoette Dina haar nieuwe man: Joop. Zij werktebij de woningbouwvereniging en Joop was daaronderhoudsman. Dina heeft later ook nog in hetconfectiecentrum gewerkt, ze was koffiejuffrouw enkon kleding maken. Voetbal en het goede levenDina haar broers (en eigenlijk de hele familie wel)waren gek op voetbal. Ajax was heel belangrijk. Dithadden Dina en Joop ook gemeen. Er waren zelfsmomenten dat ze Rietje alleen thuis lieten om Ajaxachterna te reizen. Zo gingen ze heel Europa door:Parijs, Praag, Engeland. Ze gingen ook goed met dehooligans om, als ze dat al niet zelf waren. Ze hadden het goed en genoten samen vanvakanties in binnenland en buitenland. Zo gingenze vaak naar Bakkum en zelf naar Mallorca. Zeleerde wel roken en drinken van Joop, dat wasjammer. Daardoor was er veel ruzie, maar tochbleven ze samen. Hij was wel goed voor dekleinkinderen. Een echte opa.KleinkinderenDochter Rietje was een 'kaatje', zoals Dina hetzei. Ze praatte honderduit en wilde graag in deaandacht staan. Ze werd verliefd op een Italiaan.In die tijd zou dat een 'schande' zijn. Dina washet er op het eerste oog dan ook zeker niet meeeens. Uiteindelijk zag ze het geluk van haardochter en Rietje trouwde na de verloving. Toende drie kleindochters er waren was Dina heelblij. Joop zag de kinderen ook echt als eigen. Hijbracht en haalde ze naar en van school. Rietjewerkte dan in de zaak, dus de kinderen warenvaak bij Dina en Joop thuis op de Ranonkelkade.Babs, Dina en RietjeDina en Joop in de keuken op de RanonkelkadeBlauwezand, Amsterdam NoordJoop overleed en Dina bleef op deRanonkelkade wonen. Ze was vanaf haar jeugdop het 'Blauwezand' geweest in Noord en wildedaar het liefst niet weg. Op de Ranonkelkadeheeft ze ook altijd het gevoel gehad dat ze veiligwas, zelfs nadat er was ingebroken. Toen Dinaook ouder werd en er achterkleinkinderengeboren werden verhuisde ze weer naarBlauwezand, waar ze met haar hond Dolly gingwonen. Jarenlang kwamen Rietje, Tony, dekleinkinderen en achterkleinkinderen op bezoeken ging ze naar iedere familie bijeenkomst ofwandelde ze zelf even over het winkelcentrum.Ze werd hun 'Oma Pina'. De laatste jaren warenfijn, totdat ze uiteindelijk na een kort ziekbedoverleed in het Sarphatihuis in 2011.

Page 69

De trouwerijZe trouwden op 12 februari 1902, Cornelis wastoen sjouwerman van beroep en Catharina waswerkloos. Beiden waren ze dus 21 jaar oud, eenredelijke leeftijd om te trouwen rond 1900. Tochontbonden ze hun huwelijk op 28 februari 1928.Maar wat gebeurde er in de tussentijd?Elke dag op zoek naar werkZe leefden een zwaar leven, het was hardwerken. Elke dag weer. Cornelis had werk alswerkman en kluste overdag en soms 's nachtsnog lang door. Catharina was dan thuis met hun4 kinderen. Zij woonden met als hun ouders ineen kleine woning op de Willemsstraat. Ergens in een steegje, waar ze een verdiepingdeelden met een andere familie. Toch hadden ze het minder 'druk' dan demeesten met de vier kinderen, want rond dietijd was dat een laag aantal.Werd buurkinderliefde echte liefde?CORNELIS KAT ENCATHARINA GEERTRUIDABENJAMENSE e n v e r h a a l d a t z i c h v a n b e g i nt o t e i n d a f s p e e l t i n d e s t e g e n e ng a n g e n v a n d e W i l l e m s t r a a tG E N E R A T I E 5De WillemsstraatCornelis werd geboren op 13 november 1880,Catharina was toen 8 dagen oud. Hij werdgeboren op de Palmstraat, maar verhuisde alsnel een straat verder, naar de Willemstraat.Waar hij, net als Catharina, zijn jeugd doorbracht.Ergens in de Bakkersgang... een van de smallestegen daar.7 11880-1962

Page 70

ONZE STAMBOOM | 72Ondanks het harde werken hadden ze eenrelatief 'rustig' leven. Vier kinderen, dat isniets...Lief en leed delenZe deelden zoals iedereen dat deed de poepdoosmet de buren en eens per week kon Catharina hemgaan legen als de 'strontwagen' langs kwam. Verbetering?!Toen de kinderen het huis uit waren kwam er pasgroot nieuws! De Amsterdamse arbeidersstratenzouden aangesloten worden op de riolering. Zokonden Cornelis en Catharina een heel stukschoner leven dan dat hun ouders en grootoudersgedaan hadden. ScheidingDe toekomst leek beter te worden, maar de drukwas toch te hoog. Ze besloten te scheiden. Wat er na hun scheiding met beide levensgebeurde blijft een raadsel. Wel weet ik dat Cornelisnog lang bleef werken als werkman. Hier wijzenmeerdere werkbewijzen op. Hij had werk alsreiniger en vuilverbrander. Geen geweldige banen,maar het zorgde ervoor dat hij de huur van 5gulden iedere maand toch weer kon betalen. Hun 3zonen werkten alle drie en ook hun dochter werkteaan huis. Twee van de zonen werden groentemanen een werd chauffeur. OverlijdenOver Catharina Geertruida is niets meer bekend nade scheiding in 1928. Wanneer en hoe ze isoverleden heb ik niet na kunnen gaan. Cornelisoverleed op 9 maart 1962 op de Willemstraat, zo isde cirkel weer rond.Huwelijksakte, ondertekend door de oudersWerkbewijs van Cornelis, als reinigings werkmanOverlijdensakte van Cornelis Kat

Page 71

De jeugdHendrik's moeder was visventster en zijn vaderviskoper, voor zijn dood op jonge leeftijd. Hendrikwas de viskopersknecht. Hij trouwde op 24oktober 1877 met zijn Johanna Catharina Roos,dochter van viskoper Cornelis engroenteverkoopster Helena. Ze kregen samen 4dochters en 3 zonen en gingen aan deWillemstraat wonen, zo ten hoogte van 164. Hierwoonden ook andere familieleden op den duur,van zowel Johanna Catharina als van Hendrik. Hetmoet wel een gezellige boel geweest zijn!Opgroeien met je vader of niet?Johanna Catharina heeft de achternaam van haarmoeder gekregen. Wie haar vader is zullen we nietweten. Toch trouwde haar moeder vlak na haargeboorte met een man waarmee ze nog 3kinderen kreeg, de viskoper Cornelis. Zal dit zijngeweest omdat ze al zwanger van hem was? Tochgroeide ze samen met haar gezin en 'vader' enmoeder op op de Nieuwendijk. Hendrik woondealtijd al in de Jordaan, op de Palmgracht. Voorhem was het dus zijn thuisbasis. Zowel de man als de vrouw aan het werkHet waren harde werkers. Johanna Catharinawerkte net als de vrouwen in haar familie (en haardochters later) gewoon met de mannen mee. Ermoest brood op de plank komen. Als het meezat.Gelukkig was er anders altijd nog verse vis.HENDRIK KAT ENJOHANNACATHARINA ROOSE e n v e r h a a l o v e r l i e f d e v o o re l k a a r e n h e t v e r k o p e n v a n v i sG E N E R A T I E 67 31856-1935

Page 72

BurenMargaretha en Frans waren vanaf kleins afaan buren. Beiden groeiden ze op op deWillemstraat. Nummer 154 en nummer 105.Even verhuisde Margaretha naar deGoudsbloemgracht, maar al was dit om dehoek... Het bleek te ver voor de twee.Een leven opbouwenNa Frans' tijd bij de zeemilitie trouwde hijmet zijn buurmeisje op 17 september 1870en samen met haar ouders woonde ze inde Willemstraat. Hier kregen ze zevenkinderen. Frans verdiende de kost als werkman en'sjouwerman', daarvan heeft hij een langetijd in de polders (wellicht AmsterdamNoord, nu) gewerkt. Op zijn 14e werd hij 2maanden opgenomen in het ziekenhuiswegens een ongeluk tijdens zijn werk alssjouwerman.OverlijdenMargaretha overleed eerder dan Frans,wanneer dit was is een raadsel omdat hetnergens werd vastgelegd in de archieven.Frans ging in 1930 naar het oude mannengasthuis en overleed hier twee jaar later. FRANS BENJAMENS ENMARGARETHAWILHELMINA ROSEILLET r o u w e n m e t j e b u u r m e i s j e , d a ti s p a s e c h t e l i e f d eG E N E R A T I E 67 41842-1932

Page 73

D E S O E P L O O D SO P R O E RO N Z E S T A M B O O M | O V E R D E F A M I L I E L E D E N E N H U NB A N DP I E R R ER O S E I L L E7 5Ets over het 'soeploodsoproer' | G. Lambert

Page 74

Betalen of inleverenDe huurders, maar ook de huiseigenaren haddengeen keus. "Ze kenne het lazerus krijge!" - klonk het opiedere hoek in de kroegen. Huurders enhuisbazen verzamelden zich en kwamen inopstand. Een belastingweigeraar kreeg een deurwaarderop de stoep. Ze had de laatste aanmaning in depoepdoos gedaan omdat ze het niet eens konbetalen... De burgemeester werd opgeroepen enhet verhaal kreeg een staartje. Bang voor je eigen stadDe Jordanezen stonden al klaar toen deburgemeester *himself * (met 14 politieagenten)wel even kwam kijken hoe het er aan toe ging."Kijk dan, boven je!", klonk het en daar op het dakzaten ze. Bewapend met dakpannen, zoals zebekend zouden gaan staan. Pierre voorop. Niet veel later werd de soeploods op deHerenmarkt, waar de ingenomen inboedelgeveild zou worden, in brand gestoken.Deze oproer zorgde voor een ontslag van deburgemeester, daar hij een 'onbestuurbare' stadhad gecreëerd, volgens het hof in Den Haag.S T R I J D E NV O O RR E C H T V A A R D I G- H E I D I S I E T SD A T I N J EB L O E D Z I THet Soeploodsoproer Het Soeploodsoproer was een oproer datplaats vond op 3 juli 1835. Woningbezitterskwamen in opstand kwamen tegen een aanhun opgelegde ontroerendgoedbelasting. In depraktijk kregen ze dit enkel nooit rond, want dehuurders hadden geen geld om (extra) tebetalen. Ze bestormden een 'soeploods' op deHerenmarkt' in Amsterdam en stoken dezemet terpentine in brand.Pierre de leider Onze voorouder, Pierre, staat in de kranten als#1 verdachte en heeft uiteindelijk ook 8 jaar inde gevangenis moeten zitten vanwege zijndeelname aan het oproer. De aanleidingIk hoor het je jezelf afvragen.... Ik zal het jeuitleggen. Er werd belasting opgelegd aanhuizen waarvan de huur minder dan 80 europer jaar was. Dit gold voor de meeste huizen inde Amsterdamse Jordaan. De huiseigenarenhadden nu dus het recht om het te verhalenop hun huurders, maar als de huurders het nietkonden ophoesten (anderhalve of een guldenwas voor velen al te veel) was er geen anderekeus voor de regering dan beslag te leggen ophun 'inboedel'. Voor de huiseigenaar was het duidelijk. Als dehuurder het niet kan betalen, dan ga ik dat alhelemaal niet uit m'n eigen zakkenoverhandigen,De acte van beschuldiging voor 25 cent De uitspraak | Leyds dagblad 1835

Page 75

Rumfordse SoepSoeploodsoproerIk las over het Soeploodsoproep waar mijn voorvaderPierre Roseille een aanvoerder van was toen iets meprikkelde. Waarom heet het het Soeploodsoproer?Soep voor de ArmenIn 1800 kwam er een Armenwet en werden er op veelplekken in Nederland 'Soepkeukens' ingericht. Deloods op de Herenmarkt was er zo een, voordat dezein vlammen opging. In de winter konden de armen ereen kop "Rumfordse soep" halen. De soep was geenculinair hoogstandje, maar het vulde en was gratis. Zokonden ze tijdens de koude winterdagen toch weer'verder'.Het volledige recept voor 1200 mensen zal ik jebesparen. Maar de ingredienten laat ik je tochweten. Hier is hij voor 4 personen en net wat meer'fancy'.Oud broodHet oorspronkelijke recept van de soep was bedoeldvoor het vullen van 1200 (!!!) monden. Voor het gebruikvan het recept in de Nederlandse soepkeukenswerden wel wat aanpassingen (naar Hollandsezuinigheid) gedaan. De vleesbouillon werd vervangendoor water met een scheut wijnazijn of oud bier eneen deel van het gort werd vervangen dooraardappelen. Bovendien werd er aangeraden om de soep met zooud mogelijk brood te eten. Hoe langer je moestkauwen, hoe langer je over je eten deed, hoe voller jeje achteraf zou voelen.ARMELUI'S VOEDSEL | JORDAAN, AMSTERDAM7 7

Page 76

R e c e p tSTAMBOOM -RECEPTGort, 80 pondErwten, 74 pondAardappelen, 60 pondBrood, 78 pondZout, 22 (!) pondWijnazijn, 52 pondWater, 045 pondIngredienten voor 1200 man -sloeberversieWater, 2 literRunderbouillon van Runderbeen(Natuurlijk het liefst zelf latentrekken)LaurierbladGerst, 100 gram (De naam 'gort' isouderwets)Spliterwten, 95 gramUien: 2 stuksZout, naar smaakPeper, naar smaakEventueel: wortel/ preiEventueel: Gebakken spekIngredienten voor 4 personen -oorspronkelijke versie Laat de spliterwten en de gerst eerst 3-5 uur weken inlauwwarm water. Pak ondertussen een grote pan en bereid de bouillondoor het vlees en het laurierblad in de 3-5 uur te latentrekken (beste resultaat) of gebruik later gewoon eenbouillonblokje in het water. Als de 3-5 uren voorbij zijn, snij dan de uien en bakdeze even in een pan. Leg deze na het bakken op eenbordje voor later gebruik Schep de botten/ het vlees uit de pan en leg deze weg. Je kunt nu de spliterwten en gerst laten koken in debouillon en regelmatig doorroeren. Zo kan het nietaankoeken. Gerst absorbeert heel veel vocht dus hetkan snel 'droog' worden. Je hebt nu een beetje een dikke soep, het is goed alshet wat stroperig aan lijkt te voelen. Laat dit nog eenuurtje stoven op laag vuur. Roer regelmatig. Soep klaar! Voeg de uien toe en roer deze erdoorheen.Schep het in de kommen en garneer eventueel metwat gebakken spek en vers brood.Bereiding:1.2.3.4.5.6.7.Pierre's TipKook wat prei en/of wortel meetijdens het laatstestoofuurtje. Zoheb je wat meer'bite' in je soep.

Page 77

D E F A M I L I E ' H E I J T 'De Familie Heijt. Het verhaal gaat dat de eerste Heijt'en uitZeeland kwamen. Ze vertrokken voor werk richting Rotterdam,Den Haag en uiteindelijk naar Amsterdam, waar ze bleven. Erwordt gezegd dat een Heijt heel moeilijk in de omgang kan zijn.Ongekende explosies, streng, maar zorgzaam. Meer weten? Sla om en kom erachter O N Z E S T A M B O O MO V E R D E F A M I L I E L E D E N E NH U N B A N D7 9

Page 78

O N Z E S T A M B O O MO V E R D E F A M I L I E L E D E N E NH U N B A N D D E F A M I L I E ' H E I J T 'E E N K O R T E G E S C H I E D E N I SStamvader HeijtDe eerste Heijt waarvan kennis is opgeschreven is Leendert Adrianus Heijt. Hij werd geborentussen 1800 en 1810. Omdat het enige wat we over hem weten is dat hij bij huwelijken vanzijn kinderen aanwezig was, kan ik over hem niets meer vertellen. Een van de zonen die zijnvrouw Maria en hij kregen was Martinus. Hij werd geboren in Den Haag, woonde zijnlevenlang in Amsterdam met zijn Groenlo'se vrouw Barendina en stierf als schipper bij DenHelder op zijn veertigste. Het verhaal gaat dat de familie oorspronkelijk uit Zeeland komt envia Rotterdam, Den Haag en omstreken uiteindelijk in Amsterdam terecht kwam.Barendina bleef met de kinderen in Amsterdam wonen en zag haar ouders uit Arnhemwaarschijnlijk niet vaak tot nooit. Ze was jong weduwe en alle zorg kwam op haar. Dekinderen gingen het huis uit. Zo ook onze Adrianus, hij werd visser en later schippersknecht. Trouwen met een FriesHij ontmoette schippersdochter Uilkje, zijn toekomstige vrouw.Samen kregen ze zes kinderen na hun huwelijk in 1847. Uilkje bleef haar hele leven'dienstbaar'. Dit wil zeggen dat ook zij werkte voor de kost. Van Adrianus heb ik niets meerdan 'knecht'-jobs kunnen vinden, dus veel zal hij niet verdiend hebben. Uilkje kwam zelf uiteen Friese familie van schippers, arbeiders, sobere boeren en vissers. Ze heeft nooit andersgekend. Dat het echte liefde was durf ik wel te zeggen. Ondanks het harde bestaan bleven zehun hele leven samen en waren beiden bij alle huwelijken van hun kinderen en de doop vanhun kleinkinderen aanwezig. Toen Adrianus overleed in maart 1906, stierf Uilkje niet langdaarna in augustus 1906 ook.De voortzettingHun zoon Hendrik Adrianus I zette onze lijn verder. Hij zat even bij de marine, wat erop wijstdat hij de zeebenen van zijn voorouders geërfd had. Toch werd hij uiteindelijk sjouwerman ensoms deed hij ander werk als 'los werkman'. Het leven in de Amsterdamse arbeiderswijken,zoals Kattenburg, Wittenburg en de Jordaan, waar de afgelopen generaties Heijt opgroeidenwas hard. Mensen kwamen van allerlei verschillende plekken van het land voor werk, maardat was nog steeds niets genoeg. Alles was schaars, maar ze zetten door... ___Benieuwd naar zijn verhaal? Lees dat dan op zijn pagina.

Page 79

De kleppentrekkerHij staat ook met vele verschillende beroepen in deboeken, zo was hij reserve werkman, schipper, dekknechtop de veren en elektrisch lasser, ook zat hij een tijd bij delandmacht bij de grens met België. Hij was daarscherpschutter. In de oorlog zat hij wel bij het leger, maarheeft niet gevochten. Uiteindelijk is hij het meest bekendals kleppentrekker op de pont. Als hij je niet mocht en hijzag je aankomen dan trok hij snel de pont dicht en kon je20 minuten op de volgende wachten. In zijn huwelijk heeft hij ook geen geluk gehad. Zijn Maria,waarmee hij trouwde op 17 augustus 1913 stierf bij deabortus van hun laatste kind. Zij had kinine gehad van debuurvrouw, dit zou de vrucht afdrijven... Maar ze overleedzelf. Een jaar later, in 1937, trouwde hij die buurvrouw. 'Datboerenwijf', zoals ze te boek zal staan.Een gezin opbouwenToch kreeg hij met zijn eerste vrouw, Maria, 12 kinderen.Tien zonen en 2 dochters, waarvan de oudste (onze omaPina) de zorg van de kinderen op zich nam na haarmoeders dood, hiervoor moest ze 'natuurlijk' stoppen metschool. het huishouden zou veel belangrijker zijn. Daarbijtrokken de kinderen van de buurvrouw ook bij het gezinin. Door de doorbroken muren tussen de twee huizen inwas er natuurlijk meer ruimte voor iedereen, maar datmaakte het niet per definitie 'huiselijker'. Ook inAmsterdam Noord, waar het gezin samen woonde was deruimte klein en het gezin groot. HENDRIK ADRIANUS IIHEIJT EN MARIA SPRONGL e v e n m e t e e n g r o o t g ez i n n a d atd e m o e d e r o v e r l i j d t i n h e tk r a a m b e dG E N E R A T I E 5Een instabiele jeugdHendrik wordt geboren in Haarlem en staat tijdenszijn jeugd, samen met alleen zijn moeder, op wel 16verschillende adressen ingeschreven in Haarlem enAmsterdam. Zijn ouders hadden waarschijnlijk geengezonde relatie met elkaar. Hij heeft in zijn levendan ook nooit vastigheid gekend, Niet in zijn werk,maar ook niet thuis. Met zijn vaak dronken moederzwierf Hendrik tussen adressen.ONZE STAMBOOM | 811891-1972

Page 80

Werkkaart van Hendrik Andrianus HeijtONZE STAMBOOM | 82"Toen moeder overleed en debuurvrouw met vader trouwde,kwam alle zorg op de oudstedochter terecht. Die buurvrouwwas gewoon een klerewijf."OverlijdenVier jaar na het overlijden van Maria trouwde deeerste zoon en ging op zichzelf wonen om zijngezin te starten. De andere kinderen volgden inde volgende 21 jaren. Toen ook de oudste dochter, in 1947 trouwdeen een dochter kreeg kon zij niet weg en bleefin het 'ouderlijk huis' de zorg voor haarbroertjes, zusjes, stiefzusje en stiefbroertje opzich nemen. VoetbalIn een familie vol met zonen was voetbal ietsgroots. Allemaal speelden ze bij een Joodsevoetbalclub dat in de buurt was. Een van dezoons werd gevraagd om voor geld tevoetballen, maar dat deed hij niet. Omdat het een Joodse club was werd deze inde oorlog verboden. Als uitje gingen de jongenswel sporten of naar het kanaal om tezwemmen.Overlijden Later, toen de kinderen allemaal oud genoegwaren bleef Hendrik Adrianus alleen achter.Zijn tweede vrouw, 'dat boerenwijf', wasinmiddels overleden aan kanker. Hendriktrouwde nog een keer met Helma in 1953, zijhad zelf ook vijf kinderen, dus die kwamen bijhem in wonen. Helma stond bekend als 'omaHeijt' en was geliefd. De kinderen kwamennadat ze uit huis waren, net als zijn eigenkinderen, nog vaak langs. Hendrik mocht opeen gegeven moment niet meer roken voor zijngezondheid. Hij nam daarom altijd pinda's meeom ergens op te kauwen. Hij werd omgedoopttot 'Opa Pinda'. Hij overleed in 1972. Huwelijksakte van Maria Sprong en Hendrik HeijtOverlijdensakte van Hendrik Adrianus HeijtFoto van Maria met haar kinderen, rond 1930

Page 81

Wie waren zij?Hendrik was sjouwerman en trouwde als 27-jarige metzijn Johanna Jacoba op 29 december 1875. Helaasscheiden zij in 1898 toch van elkaar en trouwt Hendrikbinnen twee maanden met een andere vrouw, die ookniet zijn laatste bleek en waarmee hij nog vier kinderenzou krijgen.OorsprongHendrik was een zoon van een Amsterdamse vader eneen Friese moeder, evenals Johanna dat was. Uilkjekreeg Hendrik met haar Amsterdamse Adrianus inHaarlem, en Renske trouwde Johannes en kreeg ookhun kleine Johanna op de Zeedijk in Amsterdam.Dat moet de connectie zijn geweest!Hendrik werd dus in Haarlem geboren, maar groeideop in Amsterdam, zowel in de Beerenstraat,Huidenstraat als de Leidsekruisstraat. Toen Johanna enHendrik getrouwd waren bleven ze in Amsterdamwonen, volgens de registers. Hun kinderendaarentegen werden allemaal in Haarlem geboren.Uiteindelijk sterven 2 van hun zoontjes jong en groeiener 4 op tot volwassenen, twee dochters en twee zonen.Rondzwerven met een alcoholprobleemEr is een tijd geweest waar Johanna met haar zoontjeHendrik (de vader van Oma Pina) op wel 16 adresseningeschreven staat. Waaronder twee keer bij haarouders. Uiteindelijk is er maar een verblijfplaats geweest waarhet hele gezin samen woonde, op het Hekelveld. Ikweet niet waarom, maar het voelt toepasselijk. Ik benbenieuwd wat er zich in die periode afgespeeld heeft...Uiteindelijk raakte Jacoba aan de drank en zwierf zevaak dronken tussen adressen met haar kinderen. Haarzoon Hendrik dronk om die reden geen druppelalcohol tijdens zijn leven.HENDRIK ADRIANUS IHEIJT EN JOHANNAJACOBA LINDEBLADW a a r d e l i e f d e v a n t w e e h a l f - F r i e s eh a l f - A m s t e r d a m s e g e e n e e u w i g eb l e e kG E N E R A T I E 61848-1893

Page 82

Het huwelijkGerrit Sprong trouwde op 4 februari 1880 met zijn DinaGezina (soms Gesina) Hopper in Amsterdam. Hiernaastkun je de trouwakte zien, met daaronder de doorhenzelf geschreven namen. Ze woonden eerst bij defamilie in, op de Willemsstraat, maar later werd Gerrithet 'hoofd' van het gezin. Dina's moeder en broer blevenbij hen wonen en de veertien kinderen werden geboren.Er gaan verhalen rond dat het er misschien zelf 24 zijngeweest...Verhuizen en werkenZe verhuisden naar een ander deel van de stad. Ik denkdichter bij de boten voor het werk van Gerrit.Het huisje op de Foeliedwarsstraat, nummer 4 was kleinen schoon was het niet. Maar het had meer ruimte danhuizen in de Jordaan. Vaak deelde je 'de badkamer' metde buren in dezelfde gang. Meer daarover schrijf ik in hetdeel 'Leven in oud Amsterdam'.Over het werk dat Dina deed is niets bekend na hethuwelijk, dus ik ga ervan uit dat ze thuis was met dekinderen en Gerrit zorgde voor de kost. Gerrit werkte eentijd als 'los werkman' en staat ook ingeschreven alsbootwerker... Dat maakt me wel erg nieuwsgierig. Hoedenk jij dat het leven door hen beleefd werd?Zoon in AmerikaEen van de misschien wel 24 kinderen verhuisde naarAmerika. Op zijn 74'e ging Gerrit nog bij hem op bezoek.Een mooie, bijzondere stap in zijn situatie en op zijnleeftijd!GERRIT SPRONG ENDINA GEZINA HOPPERL e v e n i n O u d A m s t e r d a m , m e t d ek i n d e r e n e n g r o o t o u d e r s d i c h to p e l k a a r . . .G E N E R A T I E 68 4Registratie in de Foeliedwarsstraat1856-1935

Page 83

L E V E N I N O U DA M S T E R D A MO N Z E S T A M B O O M | O V E R D E F A M I L I E L E D E N E N H U N B A N DH A R DW E R K E N E NS A M E N Z I J N8 5Families werden vastgelegd in destadsregisters. Willemstraat,Amsterdam

Page 84

In dit boekje vind je de verhalen vanvoorouders. Velen van de familie Kat en Heijtwoonden in arbeiderswijken als de Jordaan. Jewas er vissersknecht of werkman. Sjouwermanof winkelhoudster. Velen woonden eerst rond Kattenburg enWittenburg en trokken in de loop der jarennaar de Jordaan. Hier was werk, maar meerook niet.Kleine woningenVaak woonden families met veel kinderen inhuisjes van nog geen 50 vierkante meter.Meerdere kinderen sliepen in een stapelbed,samen, en de kleinste paste wel in de la. Vader,en vaak ook moeder, werkten overdag, lang enhard. Grootouders en buren waren er altijd omeen oogje in het zeil te houden en als je ietsdeed wat niet door de beugel kon kreeg je eentik.De buren deelden vaak een gang en het geluidvan ratelende karren, schreeuwende kinderenof buurvrouwen, koetsen of de paardentrambleef je horen. Wat wil je met al die kleinesteentjes waar ze overheen moesten? Natuurlijk was er enkel glas en stonden dieramen ook nog eens altijd open. Ergens moestde 'frisse lucht' vandaan komen." W E L E V E NH I E RG E W O O N A L SE E N G R O T EF A M I L I E . "8 6Groentewinkel in de Jordaan, wellicht dat onzevoorouder hier gewerkt heeft als winkelierster....

Page 85

8 7‘Frisse lucht’?Ja, sorry. Die frisse lucht heb ik natuurlijk nietvoor niets tussen aanhalingstekens gezet. Jemoet je voorstellen dat in die 1 kamer woningook de 'poepdoos' stond. Deze deelde je metde buren van de verdieping en kon een keerper week geleegd worden. Huizen waren tothet begin van 1900 nog niet aangesloten op deriolering... Je kunt je de stank misschien nieteens voorstellen in de straten. Daarnaast ginghet grootste deel van het verdiende geld naarde huur. Het was druk op straat, het wemeldevan de epidemieën en ziektes. De meestenstierven nog voor hun 55e aan tbc, cholera of detyfus.Hoe zag zo een kleine woning er dan uit?Ik hoor het je afvragen, nog zelfs na debeschrijving over het gevoel dat het gaf. Maarkijk maar eens naar het plaatje hieronder. In 1'huis'/ verdieping zaten met een gedeeldeoverloop 2 gezinnen. Ieder gezin had eenkamer met een zogenoemd 'alkoof'. Vandaardat het ook wel 'alkoofwoningen' genoemdwerden. Een alkoof is een dun wandje dat in de meestegevallen diende als een soort afsluiting tussenhet bed en de leefkeuken. Het licht en de luchtkwamen natuurlijk via het gangetje van deoverloop of tussen de schuifdeuren door naarbinnen. Zo kon je 'rustig' slapen. Bekijkonderstaande plattegrond eens en stel je voorhoe je daar zou leven...Hoe een 'huis' er waarschijnlijk uit heeft gezienrond 1880. Zie je de bedden links? Rechtsdaarvan de 'keuken en de 'poepdoos'Plattegrond van een Alkoofwoning voor twee gezinnenKeuken in een AlkoofwoningIn de rij om je poepdoos met blote handen telegen

Page 86

De WillemstraatMisschien is het je opgevallen dat demeesten van onze voorouders in deWillemstraat of Palmstraat opgegroeidzijn, twee straten parallel aan elkaar.Hiertussen bevonden zich kleinegangen en paden. Er waren zoveelhuisjes en gezinnen op elkaar 'gehokt'dat de kans groot was dat je in die straatwoonde.Sociale huurwoningenEr moest iets gedaan worden aan dezewoon ellende, vonden de rijke engegoede ondernemers. Aardig he?Nouja, het was natuurlijk vooraleigenbelang. Hun werknemers meldenzich vaak ziek, of gingen dood en datmaakte dat zij weer op zoek moestennaar vervanging... Ze noemden het'Vereeniging tot opbeuring van het lotder Arbeidende Klasse'. Zodat hun werknemers niet vanuitellende na het werk direct de kroeg inzouden duiken. Maar ook om ziektes tevoorkomen en de huiselijkheid tevergroten. Deze huizen werdengebouwd in de Pijp en de Dapperbuurt. De arbeiders zelf wilden er nog niets vanweten. De gebouwde huizen storttensoms al in tijdens de bouw en ze zagener allemaal hetzelfde uit.'Verschrikkelijk!'.Socialisme Toch werd deze tijd voor de arbeiderseen goede tijd. In 1902 werd er een wetopgesteld die ervoor moest zorgen dater een eind kwam aan deverschrikkelijke leefomstandigheden:“De landelijke Woningwet enGezondheidswet".Veel oude eenkamerwoningen werdengesloopt, samengevoegd of gerenoveerd.Ieder huis kreeg een douche, een toilet eneen keuken. Wow!De Amsterdamse schoolHuizen werden bewoonbaar, leefbaar, maarook mooi! Voor de arbeiders was erwerkgelegenheid, maar ook een plek om'thuis te komen. Steeds meer plekken in destad kregen mooie gebouwen. 'DeAmsterdamse school' werd een herkenbarebouwstijl in Amsterdam. Ken jij een straat ofbuurt die echt helemaal in de stijl van deAmsterdamse school gebouwd is?8 8Goudsbloemgracht, 1853 | W. Hekking

Page 87

S t a m b o o m k uG E B R U I K D E V O O R O U D E R S V A N D E V O L G E N D E P A G I N A

Page 88

STAMBOOMKUVAN DEVOOROUDERSL E E R S P E L E N D E R W I J S J O U WV O O R O U D E R S K E N N E NB Y L A R I S S A L O M A NEen speelse manierOm op een speelse manier kennis te maken met devoorouders vind je ze terug in deze Stamboomku,oftewel: Stamboom Sudoku.Zie jij wie er meespelen? Vul hieronder de namen invan de juiste voorouders:123567894123456789

Page 89

O N Z E S T A M B O O M | O V E R D EF A M I L I E L E D E N E N H U N B A N D

Page 90

W i e h o o r t b i j w i e ?V E R B I N D D E L I J N E N

Page 91

T e k e n e n m a a r !J A N W I L L E M B L O K

Page 92

A L I D A J O H A N N A V A N W I J K

Page 93

J O R I S L O M A N

Page 94

T e k e n e n m a a r !K O R N E L I S K E P H I L L I P U S V A N D E R R I J T

Page 95

B o t e r , K a a s e n E i e r e nT I P : H E R B R U I K H E T S P E L !

Page 96

K I E S B E I D E N E E N V O O R O U D E R E N S P E E L !

Page 97

O N Z E S T A M B O O M | O V E R D EF A M I L I E L E D E N E N H U N B A N D

Page 98

Bedankt aan iedereen die mij heeft geholpenaan informatie of foto's. Nieuwe inzichten,ideeën en stimulans.Mijn grootste dank gaat uit naar AlbertoBuscicchio voor het kunstwerk, Narindervoor het elke avond weer aanhoren vannieuwe verhalen en het geven van een zetjein m'n rug op weg naar nieuwe vondsten,Anna-Maria en Opa Tony voor het geweldigeinterview met allemaal verrassendeinzichten, Neef Henk voor alle informatieover de familie Blok en aan Oma Joke voorhet altijd enthousiast reageren op en pratenover dit project en het vinden van verhalenbinnen de familie. D A N K J U L L I E W E LL A R I S S A

Page 99

LARISSA LOMAN 2021S C A N V O O R M E E R V E R H A L E N