simplebooklet thumbnail

of 0
bezp atne rozpowszechnienie   wyj tkowa grupa docelowa M E DYC Y N A P O L S K A 2017 d ugi czas oddzia ywania   ...
ENCYKLOPEDYCZNIE I TECHNICZNIE O PUBLIKACJI   wybitni autorzy   eksperckie teksty   interesuj ca tematyka   wywia...
KOMPLEMENTARNA FORMA presti owy album oraz medyczny portal wiedzy polskoj z yczny w w w. M e d yc y n a P o l s ka . e...
Cele publikacji Czytelnictwo   ksi  ka 21  nak ad 10.0oo  rednia liczba czytelnik w 1 egz.  4,7 egzemplarzy ...