simplebooklet thumbnail

of 0
TOELATINGSPAKKET 2019
 2
INHOUDSOPGAWE LEER HO RSKOOL RANDBURG KEN .................................................... 4 HO RSKOOL RANDBURG SKOO...
LEER HO RSKOOL RANDBURG KEN KOM GESELS MET ONS Skakel gerus Me Annette Steenekamp by die skool 011 782-6226 om die skoo...
SKOOLURE 07 25 tot 14 00 Maandae tot Donderdae 07 25 tot 13 00 Vrydae EKSAMENTYE Gedurende eksamentye volg ons  rooster ...
KEUSES Wye vakkeuse, diversiteit van sport en kultuur en  kans om TROTS in Afrikaans mens te wees soos ek wil. DIENS Vak...
HO RSKOOL RANDBURG SKOOLRE LS Ho rskool Randburg se algemene skoolre ls is as volg. Geen leerder op die skoolterrein ...
HO RSKOOL RANDBURG SKOOLRE LS ALGEMENE RE LS Juwele Slegs kettinkies en armbande met mediese voorskrifte toegelaat. Sle...
HO RSKOOL RANDBURG SKOOLDRAG FORMELE SKOOLDRAG SEUNS Langmouhemp, netjies ingesteek, met  skooldas Netjiese, swart toer...
FASILITEITE EN DIENSTE DIENSTE  Unieke leerderoorskakelingsprogram van graad 7 na graad 8 Uitstekende matriekuitslae Gr...
OORSKAKELING VAN GRAAD 7 NA GRAAD 8 Ho rskool Randburg het  unieke oorskakelingsprogram waarby voornemende Randjies van...
HO RSKOOL RANDBURG GEE DIE PAS AAN   12
1 93 51.96 123 0.69 0 120 64.52 110 0.59 212 0 121 57.08 135 0.64 2000 196 0 136 69.39 156 2001 231...
HO RSKOOL RANDBURG SPOG  Madelein Louw Matriek 2013 Dux Bedryfsingenieurstudent 2017. Sluit in  Roll of Honour  -Meda...
2015 Matrieks   sukses al die pad Andr  Meyer derde jaar BCom-Rek. Gemiddeld 91,6 . Kursus top student. Andr  Joost...
VAKKE BY HO RSKOOL RANDBURG Graad 8 en 9 Die volgende leerareas, wat onderhewig aan die voorskrifte van die Departement v...
VAKGROEPE GROEP A Tale Wiskunde en Wiskundige Geletterdheid Lewensori ntering GROEP B Kuns en Kultuur Sake, Handel en Be...
HO RSKOOL RANDBURG TRADISIE  18
 19
SENTRUM VIR AKADEMIESE UITNEMENDHEID SAU Ho rskool Randburg se kernbesigheid is akademie, daarom die ontstaan van  un...
ALPHA CENTAURI - LEERDERONTWIKKELING Die projek fokus op die potensiaalontwikkeling van leerders. Daar word gepoog om bloo...
VAKUITSTAPPIES Deur deel te neem aan vakuitstappies kry leerders die geleentheid om kurrikulumuitkomstes in die praktyk te...
ONDERWYSERS EN DEPARTEMENTE UITNEMENDE LEERKRAGTE   Ho rskool Randburg is trots op spesialis-onderwysers in elke vak  ...
AFRIKAANSE DEPARTEMENT Hier leer ons die lewe in ons eie taal ken. Die taal waarin ons dink, praat en bid. In hierdie depa...
EKONOMIESE EN BESTUURSWETENSKAPPE   Besigheidstudies, Rekeningkunde en Ekonomie in die top vyf skole in die distrik.  ...
WETENSKAPPE   Hoogs gekwalifiseerde onderwysers en senior onderwysers met ondervinding op provinsiale vlak in   moder...
GEOGRAFIE EN SOSIALE WETENSKAPPE   Lewer jaarliks met trots  bydrae tot afgeronde en ingeligte SuidAfrikaanse burgers....
VRAE WAT OUERS VRA ... Hoe groot is ons klasse Hierdie is seker die eerste vraag wat elke ouer vra. Dit spreek ook die ko...
HO RSKOOL RANDBURG SPORT Dwarsdeur die jaar is daar verskeie geleenthede om Ho rskool Randburg op die sportveld te verte...
HO RSKOOL RANDBURG SPORT  30
 31
I HAVE TALENT TALENT-IDENTIFISERING EN ONTWIKKELING I HAVE TALENT is nog een van die vele geleenthede wat Randjies het om ...
HO RSKOOL RANDBURG KULTUUR By Ho rskool Randburg kan elke kultuurkind sy plekkie vind om in ons sterrehemel te skitter. ...
HO RSKOOL RANDBURG MAGNEETSKOOL VIR MUSIEK Ho rskool Randburg het die enigste Magneetskool in ons distrik. Dit beteken d...
KONTAKBESONDERHEDE Webwerf  www.hsrandburg.co.za Telefoonnommer  011 782-6226 Faksnommer  0866 715 203 E-posadres ...
 36