Return to flip book view

Tijdelijk Amsterdam

Page 1

tijdelijk amsterdam tijdelijk amsterdam april 2012 Tijdelijk Amsterdam is een uitgave van het PMB Leerhuis en gaat over tijdelijk ruimtegebruik bij stedelijke ontwikkeling in de gemeente Amsterdam 1

Page 2

4 Voorwoord 5 Waar hebben we het over 13 Busbaan Noord tijdelijk amsterdam is een publicatie van het PMB Leerhuis ProjectManagement Bureau Postbus 1269 1000 BG Amsterdam Redactie Sylvia de Bruin Dries Drogendijk Bob Duynstee Delphine van Wageningen Projectco rdinatie Sylvia de Bruin Concept en realisatie DuynsteePolak communicatie www duynsteepolak nl Drukwerk Klomp Grafische communicatie www klomp nl April 2012 2 tijdelijk amsterdam Inhoudsopgave 6 Arena park Berlijn 18 15 Drijvend zwembad 9 Neef Louis 21 Polder Met dank aan Christel Baeten senior beleidsadviseur Dienst Wonen Zorg en Samenleven Natascha van Bennekom assistent manager projectbureau Wibaut aan de Amstel Tom Bergevoet oprichter van Tom Bergevoet Architecture Helen Clark projectleider OGA Dries Drogendijk manager bij ProjectManagement Bureau Amsterdam Herman Groot projectmanager projectbureau IJburg Marcel Haak projectmanager projectbureau Noordwaarts Kristel Heijnen projectmanager projectbureau Wibaut aan de Amstel Martijn Hoytema oprichter eigenaar Kaap Kot Juan Mei Hu assistent manager Dienst Zuidas Sjaak Huijsman assistent bouwmanager Frank Karssing projectmanager ArenaPoort in opdracht van projectbureau Zuidoostlob Vincent Kompier planoloog publicist onderzoeker en excursiegids vanuit Amsterdam en Berlijn Jean Pierre Longayroux assistent manager Dienst Zuidas Monique Lemmens assistent manager Dienst Zuidas Eva Lems assistent gebiedsmanager parken in stadsdeel Oost Esther Moors assistent manager Jongeren en Studentenhuisvesting Marcel Niewold assistent manager projectbureau IJburg Janneke van den Oever assistent manager projectbureau Wibaut aan de Amstel Barbara Ponteyn projectleider braakliggende terreinen Dienst Ruimtelijke Ordening Amsterdam Joreen R ben assistent manager projectbureau Noordwaarts Jan Straub projectmanager bij ProjectManagement Bureau Amsterdam Maarten van Tuijl directeur van het multi disciplinaire ontwerpbureau na ma architecture Lous Vinken projectmanager Jongeren en Studentenhuisvesting Delphine van Wageningen projectmanager bij projectorganisatie Westpoort Ronald van Warmerdam senior bouwmanager ProjectManagement Bureau Amsterdam Harry Wien projectmanager Dienst Zuidas 24 Tijdelijk Amsterdam Blijburg 40 Kaap Kot Vacante terreinen op de kaart 42 Koffiefabriek 50 Sloterdijk 35 32 Hannekes Boom 44 Moestuinen Nieuw West 47 Studentenhuisvesting 56 53 Tolhuis 38 Zuidas 59 Evaluatie 3

Page 3

4 Voorwoord 5 Waar hebben we het over 13 Busbaan Noord tijdelijk amsterdam is een publicatie van het PMB Leerhuis ProjectManagement Bureau Postbus 1269 1000 BG Amsterdam Redactie Sylvia de Bruin Dries Drogendijk Bob Duynstee Delphine van Wageningen Projectco rdinatie Sylvia de Bruin Concept en realisatie DuynsteePolak communicatie www duynsteepolak nl Drukwerk Klomp Grafische communicatie www klomp nl April 2012 2 tijdelijk amsterdam Inhoudsopgave 6 Arena park Berlijn 18 15 Drijvend zwembad 9 Neef Louis 21 Polder Met dank aan Christel Baeten senior beleidsadviseur Dienst Wonen Zorg en Samenleven Natascha van Bennekom assistent manager projectbureau Wibaut aan de Amstel Tom Bergevoet oprichter van Tom Bergevoet Architecture Helen Clark projectleider OGA Dries Drogendijk manager bij ProjectManagement Bureau Amsterdam Herman Groot projectmanager projectbureau IJburg Marcel Haak projectmanager projectbureau Noordwaarts Kristel Heijnen projectmanager projectbureau Wibaut aan de Amstel Martijn Hoytema oprichter eigenaar Kaap Kot Juan Mei Hu assistent manager Dienst Zuidas Sjaak Huijsman assistent bouwmanager Frank Karssing projectmanager ArenaPoort in opdracht van projectbureau Zuidoostlob Vincent Kompier planoloog publicist onderzoeker en excursiegids vanuit Amsterdam en Berlijn Jean Pierre Longayroux assistent manager Dienst Zuidas Monique Lemmens assistent manager Dienst Zuidas Eva Lems assistent gebiedsmanager parken in stadsdeel Oost Esther Moors assistent manager Jongeren en Studentenhuisvesting Marcel Niewold assistent manager projectbureau IJburg Janneke van den Oever assistent manager projectbureau Wibaut aan de Amstel Barbara Ponteyn projectleider braakliggende terreinen Dienst Ruimtelijke Ordening Amsterdam Joreen R ben assistent manager projectbureau Noordwaarts Jan Straub projectmanager bij ProjectManagement Bureau Amsterdam Maarten van Tuijl directeur van het multi disciplinaire ontwerpbureau na ma architecture Lous Vinken projectmanager Jongeren en Studentenhuisvesting Delphine van Wageningen projectmanager bij projectorganisatie Westpoort Ronald van Warmerdam senior bouwmanager ProjectManagement Bureau Amsterdam Harry Wien projectmanager Dienst Zuidas 24 Tijdelijk Amsterdam Blijburg 40 Kaap Kot Vacante terreinen op de kaart 42 Koffiefabriek 50 Sloterdijk 35 32 Hannekes Boom 44 Moestuinen Nieuw West 47 Studentenhuisvesting 56 53 Tolhuis 38 Zuidas 59 Evaluatie 3

Page 4

Inleiding Voorwoord A msterdam staat vol met ruimtelijke interim projecten Van tijdelijke tuin tot strandtent Van zomerfestival tot broedplaats Dat gegeven lijkt aan te sluiten bij een bredere trend zo n 90 procent van alle nieuwe arbeidscontracten is tijdelijk Ook worden tegenwoordig heel veel tijdelijke huurcontracten afgesloten Bijvoorbeeld omdat sloop of renovatie op komst is of omdat het om studentenwoningen gaat In Amsterdam verhuist elk jaar bijna n vijfde 18 procent van de inwoners Meer dan waar ook in Nederland De trend van de tijdelijkheid wordt niet alleen verklaard door te wijzen op de crisis Tijdelijkheid is geen conjunctureel verschijnsel Niet meer althans Lange tijd dachten projectmanagers dat tijdelijke projecten tussenoplossingen waren in afwachting van de eeuwigheid Maar een stad als Amsterdam verkeert permanent in een soort van tussentijd We zullen echt anders moeten leren denken over wat er in de stad verandert en hoe die veranderingen zich voltrekken Tijdelijke bestemmingen als permanente gebiedsontwikkeling komen in beeld 4 tijdelijk amsterdam Voorwoord Waar hebben we het over Dit tijdschrift geeft aansprekende voorbeelden van tijdelijkheid in Amsterdam Ze laten zien wat er bij voorlopig ruimtegebruik allemaal komt kijken En dat is niet eens zoveel minder dan bij definitieve projecten Dan dringt de vraag zich op hoe kan je de tijdelijkheid het best organiseren Je wilt ruimte maken voor het toeval maar niet alles aan het toeval overlaten Dus welke stappen doorloop je dan Of hangt dat bij de tijdelijkheid teveel af van de specificaties van het project Ongeacht het antwoord kunnen we van elkaar leren en inspelen op een trend die steeds manifester wordt die van tijdelijk ruimtegebruik Niko Koers adjunct directeur PMB en opdrachtgever voor het PMB Leerhuis N iets zo permanent als tijdelijk heid en niets zo tijdelijk als wat permanent wordt genoemd Zo luidt n van de wetten van Murphy Kapitein Murphy stelde zijn wetten over alledaagse logica op vlak na de Tweede Wereldoorlog Sinds die tijd is het een wereldwijde sport om de wetten van Murphy te staven of juist te weerleggen In Tijdelijk Amsterdam voegt deze uitgave daar een bundel verhalen aan toe Wie terugduikt in de geschiedenis van onze stad ziet meteen de stelling bewaarheid dat tijdelijkheid een constant fenomeen is in de ontwikkeling van de stad Zo is in de 17e eeuw de Amstelkerk op het Amstelveld als tijdelijke predikschuur neergezet Ooit zou er een robuuste stenen kerk naast worden gebouwd Een andere voorbeelden zijn de tuindorpen Oostzaan Disteldorp en Vogeldorp in Amsterdam Noord Een eeuw geleden had niemand kunnen bedenken dat dit anno 2011 gewilde woonbuurtjes zouden zijn Deze tijdelijke nooddorpen vlak na de Eerste Wereldoorlog gebouwd drijven op een betonplaat op de drassige ondergrond omdat heipalen te duur waren voor de tijdelijkheid Net als een eigen sanitaire voorziening Te duur De Amstelkerk en de tuindorpen van Noord zijn sprekende voorbeelden van de eerste helft van de Wet van Murphy Amsterdam staat vol met tijdelijke bouwwerken Ook het tweede deel van deze wet van Murphy is steekhoudend Niets is zo tijdelijk als wat permanent wordt genoemd immers de stad is nooit af Dat geldt ook voor de grachtengordel zelfs al staat deze sinds 2010 op de lijst van Werelderfgoed van Unesco Los van alle publiciteit en toerisme die het genereert betekent de status van Werelderfgoed dat er zo goed als niets mag veranderen aan de grachtengordel Maar dat het voor altijd de ansichtkaart blijft die het nu is is zo goed als onzeker Een paar jaar geleden werden er plannen gemaakt om voormalige grachten open te graven en zeventiende eeuwse torens te herbouwen De plannen verdwenen in een la maar je kunt er gif op innemen dat die la weer een keer opengaat Ei Sinds de financi le crisis en de daaruit volgende stilstand op woning en kantorenmarkt is tijdelijkheid helemaal hot De urgentie is duidelijk in Amsterdam ligt een stuk grond braak met de omvang van IJburg Op de kantorenmarkt staat zeventien procent leeg waarmee Amsterdam in de top staat van leegstandscijfers in Europese steden Tijdelijk gebruik tijdelijke programmering tijdelijke verhuur zijn de nieuwe toverwoorden om de gevolgen van de crisis te lijf te gaan Initiatieven voor tijdelijk gebruik van bouwrijpe kavels braakliggende grond en lege gebouwen zijn meer dan welkom Slimme ondernemers spelen daar op in Met hoop op betere tijden kunnen eigenaren op die manier in elk geval de exploitatielasten betalen Ook initiatiefnemers met goede idee n voor meer groen in de stad zoals moestuinen stadstuinen en speelplekken hebben in deze tijd kans om lege kavels te kunnen gebruiken Dit zijn invullingen die zeker voorzien in de behoefte van bewoners en gebruikers van de stad Maar hoewel Amsterdam een culturele metropool is van wereldformaat is het onmogelijk om overal in de stad leegstaand vastgoed om te toveren tot broedplaatsen creatieve hot spots of groene oases Tijdwinst Binnen de ruimtelijke sector wordt tijdelijkheid al veel langer strategisch ingezet bij gebiedsontwikkeling Het fenomeen is dus niet nieuw alleen de aard en omvang van de opgave is in deze tijd anders Extra aandacht is nodig te meer omdat er nu stadsbreed weinig afstemming is tussen locaties en initiatieven voor tijdelijkheid De meeste projecten en stadsdelen beschouwen tijdelijkheid als een eigen aangelegenheid Vergeleken met lopende gebiedsontwikkeling krijgt het weinig prioriteit om over geld maar te zwijgen tijdelijkheid mag niets kosten maar de verwachtingen zijn groot Een slimme aanpak en de uitwisseling van kennis en ervaringen kunnen dan bijdragen aan de ontwikkeling van tijdelijke initiatieven Het is zonde als het wiel overal gelijktijdig moet worden uitgevonden Door te leren van de ervaringen van anderen kunnen we veel geld besparen en tijdswinst boeken De huidige periode van crisis is uitermate geschikt om te reflecteren op bestaande plannen en visies Wat is een re el programma voor de komende jaren en wat willen we nu echt in deze stad Tijdelijkheid als strategie voor gebiedsontwikkeling sluit hierop aan De overvloed aan braakliggende kavels en de stagnatie in de ruimtelijke programma s zijn een geschikte voedingsbodem om te experimenteren met nieuwe vormen van gebiedsontwikkeling Deze uitgave is samengesteld en geschreven door collega s uit de sociale en ruimtelijke sector en bedoeld ter inspiratie voor iedereen die zich in Amsterdam en elders bezig houdt met tijdelijkheid Als steuntje in de rug dat tijdelijkheid geen rocket science is Als hulpmiddel om het proces naar de invulling van een opgave voor tijdelijkheid te structuren Geheel in lijn met de wet van Murphy is het niet onze ambitie dat deze uitgave eeuwigheidsstatus heeft Het gros van de bijdragen bestaat uit recente cases op het gebied van tijdelijkheid Samen vormen ze een representatieve momentopname van de huidige aanpak en kennis over tijdelijkheid Ongetwijfeld zijn er over vijf jaar nieuwe en boeiende ervaringen opgedaan die tot nieuwe inzichten leiden Namens het ProjectManagement Bureau Dries Drogendijk 5

Page 5

Inleiding Voorwoord A msterdam staat vol met ruimtelijke interim projecten Van tijdelijke tuin tot strandtent Van zomerfestival tot broedplaats Dat gegeven lijkt aan te sluiten bij een bredere trend zo n 90 procent van alle nieuwe arbeidscontracten is tijdelijk Ook worden tegenwoordig heel veel tijdelijke huurcontracten afgesloten Bijvoorbeeld omdat sloop of renovatie op komst is of omdat het om studentenwoningen gaat In Amsterdam verhuist elk jaar bijna n vijfde 18 procent van de inwoners Meer dan waar ook in Nederland De trend van de tijdelijkheid wordt niet alleen verklaard door te wijzen op de crisis Tijdelijkheid is geen conjunctureel verschijnsel Niet meer althans Lange tijd dachten projectmanagers dat tijdelijke projecten tussenoplossingen waren in afwachting van de eeuwigheid Maar een stad als Amsterdam verkeert permanent in een soort van tussentijd We zullen echt anders moeten leren denken over wat er in de stad verandert en hoe die veranderingen zich voltrekken Tijdelijke bestemmingen als permanente gebiedsontwikkeling komen in beeld 4 tijdelijk amsterdam Voorwoord Waar hebben we het over Dit tijdschrift geeft aansprekende voorbeelden van tijdelijkheid in Amsterdam Ze laten zien wat er bij voorlopig ruimtegebruik allemaal komt kijken En dat is niet eens zoveel minder dan bij definitieve projecten Dan dringt de vraag zich op hoe kan je de tijdelijkheid het best organiseren Je wilt ruimte maken voor het toeval maar niet alles aan het toeval overlaten Dus welke stappen doorloop je dan Of hangt dat bij de tijdelijkheid teveel af van de specificaties van het project Ongeacht het antwoord kunnen we van elkaar leren en inspelen op een trend die steeds manifester wordt die van tijdelijk ruimtegebruik Niko Koers adjunct directeur PMB en opdrachtgever voor het PMB Leerhuis N iets zo permanent als tijdelijk heid en niets zo tijdelijk als wat permanent wordt genoemd Zo luidt n van de wetten van Murphy Kapitein Murphy stelde zijn wetten over alledaagse logica op vlak na de Tweede Wereldoorlog Sinds die tijd is het een wereldwijde sport om de wetten van Murphy te staven of juist te weerleggen In Tijdelijk Amsterdam voegt deze uitgave daar een bundel verhalen aan toe Wie terugduikt in de geschiedenis van onze stad ziet meteen de stelling bewaarheid dat tijdelijkheid een constant fenomeen is in de ontwikkeling van de stad Zo is in de 17e eeuw de Amstelkerk op het Amstelveld als tijdelijke predikschuur neergezet Ooit zou er een robuuste stenen kerk naast worden gebouwd Een andere voorbeelden zijn de tuindorpen Oostzaan Disteldorp en Vogeldorp in Amsterdam Noord Een eeuw geleden had niemand kunnen bedenken dat dit anno 2011 gewilde woonbuurtjes zouden zijn Deze tijdelijke nooddorpen vlak na de Eerste Wereldoorlog gebouwd drijven op een betonplaat op de drassige ondergrond omdat heipalen te duur waren voor de tijdelijkheid Net als een eigen sanitaire voorziening Te duur De Amstelkerk en de tuindorpen van Noord zijn sprekende voorbeelden van de eerste helft van de Wet van Murphy Amsterdam staat vol met tijdelijke bouwwerken Ook het tweede deel van deze wet van Murphy is steekhoudend Niets is zo tijdelijk als wat permanent wordt genoemd immers de stad is nooit af Dat geldt ook voor de grachtengordel zelfs al staat deze sinds 2010 op de lijst van Werelderfgoed van Unesco Los van alle publiciteit en toerisme die het genereert betekent de status van Werelderfgoed dat er zo goed als niets mag veranderen aan de grachtengordel Maar dat het voor altijd de ansichtkaart blijft die het nu is is zo goed als onzeker Een paar jaar geleden werden er plannen gemaakt om voormalige grachten open te graven en zeventiende eeuwse torens te herbouwen De plannen verdwenen in een la maar je kunt er gif op innemen dat die la weer een keer opengaat Ei Sinds de financi le crisis en de daaruit volgende stilstand op woning en kantorenmarkt is tijdelijkheid helemaal hot De urgentie is duidelijk in Amsterdam ligt een stuk grond braak met de omvang van IJburg Op de kantorenmarkt staat zeventien procent leeg waarmee Amsterdam in de top staat van leegstandscijfers in Europese steden Tijdelijk gebruik tijdelijke programmering tijdelijke verhuur zijn de nieuwe toverwoorden om de gevolgen van de crisis te lijf te gaan Initiatieven voor tijdelijk gebruik van bouwrijpe kavels braakliggende grond en lege gebouwen zijn meer dan welkom Slimme ondernemers spelen daar op in Met hoop op betere tijden kunnen eigenaren op die manier in elk geval de exploitatielasten betalen Ook initiatiefnemers met goede idee n voor meer groen in de stad zoals moestuinen stadstuinen en speelplekken hebben in deze tijd kans om lege kavels te kunnen gebruiken Dit zijn invullingen die zeker voorzien in de behoefte van bewoners en gebruikers van de stad Maar hoewel Amsterdam een culturele metropool is van wereldformaat is het onmogelijk om overal in de stad leegstaand vastgoed om te toveren tot broedplaatsen creatieve hot spots of groene oases Tijdwinst Binnen de ruimtelijke sector wordt tijdelijkheid al veel langer strategisch ingezet bij gebiedsontwikkeling Het fenomeen is dus niet nieuw alleen de aard en omvang van de opgave is in deze tijd anders Extra aandacht is nodig te meer omdat er nu stadsbreed weinig afstemming is tussen locaties en initiatieven voor tijdelijkheid De meeste projecten en stadsdelen beschouwen tijdelijkheid als een eigen aangelegenheid Vergeleken met lopende gebiedsontwikkeling krijgt het weinig prioriteit om over geld maar te zwijgen tijdelijkheid mag niets kosten maar de verwachtingen zijn groot Een slimme aanpak en de uitwisseling van kennis en ervaringen kunnen dan bijdragen aan de ontwikkeling van tijdelijke initiatieven Het is zonde als het wiel overal gelijktijdig moet worden uitgevonden Door te leren van de ervaringen van anderen kunnen we veel geld besparen en tijdswinst boeken De huidige periode van crisis is uitermate geschikt om te reflecteren op bestaande plannen en visies Wat is een re el programma voor de komende jaren en wat willen we nu echt in deze stad Tijdelijkheid als strategie voor gebiedsontwikkeling sluit hierop aan De overvloed aan braakliggende kavels en de stagnatie in de ruimtelijke programma s zijn een geschikte voedingsbodem om te experimenteren met nieuwe vormen van gebiedsontwikkeling Deze uitgave is samengesteld en geschreven door collega s uit de sociale en ruimtelijke sector en bedoeld ter inspiratie voor iedereen die zich in Amsterdam en elders bezig houdt met tijdelijkheid Als steuntje in de rug dat tijdelijkheid geen rocket science is Als hulpmiddel om het proces naar de invulling van een opgave voor tijdelijkheid te structuren Geheel in lijn met de wet van Murphy is het niet onze ambitie dat deze uitgave eeuwigheidsstatus heeft Het gros van de bijdragen bestaat uit recente cases op het gebied van tijdelijkheid Samen vormen ze een representatieve momentopname van de huidige aanpak en kennis over tijdelijkheid Ongetwijfeld zijn er over vijf jaar nieuwe en boeiende ervaringen opgedaan die tot nieuwe inzichten leiden Namens het ProjectManagement Bureau Dries Drogendijk 5

Page 6

tijdelijk amsterdam Positioneren van tijdelijkheid FOTO Henk van der Lely Positioneren van tijdelijkheid Toen de Amsterdam ArenA op 14 augustus 1996 haar poorten opende stond de hypermoderne voetbaltempel met zijn toentertijd discutabele grasmat in een woestijn van bouwrijpe kavels Toen vijftien jaar later het tijdelijke Arena park klaar lag voor ontvangst was de setting totaal anders het tijdelijke park is een groen baken in een versteend berglandschap van kantoren winkels en grote publieksvoorzieningen Maar de permanente ArenA en het tijdelijke Arena park dienen samen wel n en hetzelfde doel de positie en het profiel van de ArenAPoort als centrumgebied van leisure en events versterken door Frank Karsing Het Arena park speelt in op de behoefte van groen buurtpark in de zakelijke omgeving N a de komst van de Amsterdam ArenA hebben de gemeente stadsdeel Zuidoost en gebiedsontwikkelaar OMC BV stevig ingezet op de ontwikkeling en realisatie van het tweede uitgaanscentrum van Amsterdam De term tweede uitgaanscentrum is een diskwalificatie voor een events and leisure gebied van n vierkante kilometer met een keur aan grootschalige publiekstrekkers ArenAPoort mist alleen nog het uitgaanshart aan de Arena boulevard Daarvoor was samen met gebiedsontwikkelaar OMC BV meer dan tien jaar lang gewerkt aan het plan GETZ Gezondheid Entertainment Theater Zaken Dat plan was weliswaar een groots opgezet centrum maar met veel meer kleinere units voor een heel gemengd retail leisure en cultuur programma In tegenstelling tot zijn omgeving is GETZ meer gericht op diversiteit menselijke maat en verblijfskwaliteit 6 De ontwerpopgave was er dan ook vooral op gericht om kleinschaligheid gezelligheid en vermaak te introduceren De complexiteit en omvang van het GETZ complex ongeveer 140 000m2 bvo maakten ontwikkeling in zowel economisch goede als slechte tijden niet mogelijk Uitstel GETZ Tijdens de tweede projectenschouw in 2010 is het oorspronkelijke plan GETZ tegen het licht gehouden In essentie staan de doelen ervan niet ter discussie wel de programmamix het complexe ontwerp en de lastige ontwikkelstrategie De gemeenteraad heeft daarom in januari 2011 besloten op herbezinning en uitstel van GETZ voor een periode van vijf jaar tot juli 2016 In het Financieel Perspectief 2010 was hierop door projectdirecteur Hetty Vlug geanticipeerd Vlug heeft namelijk 700 000 in de grond exploitatie gereserveerd voor de tijdelijke inrichting van het ca 22 000m2 grote bouwterrein Het geld is daarnaast ook bedoeld voor de beheer en exploitaitelasten voor de komende vijf jaar Aldus is conform besloten door het gemeentebestuur Enerzijds betekent dit dat projectbureau Zuidoostlob de mogelijkheid heeft een toekomstvast beter en minder complex plan te ontwikkelen tegen betere voorwaarden Anderzijds betekent de besluitvorming over GETZ door de gemeenteraad het startsein voor projectbureau Zuidoostlob om het bouwterrein tijdelijk te mogen inrichten Aan de middelen voor de tijdelijke inrichting en exploitatie had wethouder Maarten van Poelgeest wel een belangrijke voorwaarde gekoppeld de investering moet in de vijf jaar ook terugverdiend worden Hoe dat was een verantwoordelijkheid van projectbureau Zuidoostlob Ontwerpopgave Arena park Ongeveer gelijktijdig met de schouw zijn de gesprekken gestart over inrichting en exploitatiemogelijkheden met toonaangevende ondernemers in ArenAPoort zoals ArenA HMH Ziggo Dome Pathe en Villa Arena Daaruit bleek de behoefte aan een parkachtige setting waar bezoekers en medewerkers kunnen ontspannen en ontmoeten maar ook een park dat plaats biedt aan zelfstandige tijdelijke events of side events voor deze ondernemers Deze ambitie in combinatie met de beperkte inrichtingprijs per m2 en de ligging van het terrein waren in oktober 2010 de ingredi nten voor de gezamenlijke ontwerpopgave aan DRO en IBA En het moest ook nog eens snel Als het terrein dat al gauw Arena park zou gaan heten al in de zomer van 2011 ingericht wilde zijn was er geen tijd te verliezen Op 16 juli 2011 werd het tijdelijke Arena park aan de Arena boulevard geopend Snel is het gegaan want het ontwerp was aanbestedingsgereed op het moment dat de gemeenteraad besloot over GETZ Het ontwerp is simpel en krachtig tegelijk een park dat door een diagonaal voetpad in twee n is gedeeld Een deel is hellend zodat er een tribune effect wordt gecre erd Het vlakke deel is ook van gras en geschikt voor tenten festivals en dergelijke Het diagonale voetpad bestaat uit hergebruikte boulevardplaten en heeft een loungebank tafeltennistafel schaaktafel en zitelementen Kortom het Arena park is geschikt van evenementenlocatie en speelt in op de behoefte als groen buurtpark in de zakelijke omgeving Veroveren van positie als evenementenlocatie Het Arena park is bedoeld voor commer Er zijn veel voorbeelden van succesvolle tijdelijke initiatieven die langer blijven of zelfs permanent worden 7

Page 7

tijdelijk amsterdam Positioneren van tijdelijkheid FOTO Henk van der Lely Positioneren van tijdelijkheid Toen de Amsterdam ArenA op 14 augustus 1996 haar poorten opende stond de hypermoderne voetbaltempel met zijn toentertijd discutabele grasmat in een woestijn van bouwrijpe kavels Toen vijftien jaar later het tijdelijke Arena park klaar lag voor ontvangst was de setting totaal anders het tijdelijke park is een groen baken in een versteend berglandschap van kantoren winkels en grote publieksvoorzieningen Maar de permanente ArenA en het tijdelijke Arena park dienen samen wel n en hetzelfde doel de positie en het profiel van de ArenAPoort als centrumgebied van leisure en events versterken door Frank Karsing Het Arena park speelt in op de behoefte van groen buurtpark in de zakelijke omgeving N a de komst van de Amsterdam ArenA hebben de gemeente stadsdeel Zuidoost en gebiedsontwikkelaar OMC BV stevig ingezet op de ontwikkeling en realisatie van het tweede uitgaanscentrum van Amsterdam De term tweede uitgaanscentrum is een diskwalificatie voor een events and leisure gebied van n vierkante kilometer met een keur aan grootschalige publiekstrekkers ArenAPoort mist alleen nog het uitgaanshart aan de Arena boulevard Daarvoor was samen met gebiedsontwikkelaar OMC BV meer dan tien jaar lang gewerkt aan het plan GETZ Gezondheid Entertainment Theater Zaken Dat plan was weliswaar een groots opgezet centrum maar met veel meer kleinere units voor een heel gemengd retail leisure en cultuur programma In tegenstelling tot zijn omgeving is GETZ meer gericht op diversiteit menselijke maat en verblijfskwaliteit 6 De ontwerpopgave was er dan ook vooral op gericht om kleinschaligheid gezelligheid en vermaak te introduceren De complexiteit en omvang van het GETZ complex ongeveer 140 000m2 bvo maakten ontwikkeling in zowel economisch goede als slechte tijden niet mogelijk Uitstel GETZ Tijdens de tweede projectenschouw in 2010 is het oorspronkelijke plan GETZ tegen het licht gehouden In essentie staan de doelen ervan niet ter discussie wel de programmamix het complexe ontwerp en de lastige ontwikkelstrategie De gemeenteraad heeft daarom in januari 2011 besloten op herbezinning en uitstel van GETZ voor een periode van vijf jaar tot juli 2016 In het Financieel Perspectief 2010 was hierop door projectdirecteur Hetty Vlug geanticipeerd Vlug heeft namelijk 700 000 in de grond exploitatie gereserveerd voor de tijdelijke inrichting van het ca 22 000m2 grote bouwterrein Het geld is daarnaast ook bedoeld voor de beheer en exploitaitelasten voor de komende vijf jaar Aldus is conform besloten door het gemeentebestuur Enerzijds betekent dit dat projectbureau Zuidoostlob de mogelijkheid heeft een toekomstvast beter en minder complex plan te ontwikkelen tegen betere voorwaarden Anderzijds betekent de besluitvorming over GETZ door de gemeenteraad het startsein voor projectbureau Zuidoostlob om het bouwterrein tijdelijk te mogen inrichten Aan de middelen voor de tijdelijke inrichting en exploitatie had wethouder Maarten van Poelgeest wel een belangrijke voorwaarde gekoppeld de investering moet in de vijf jaar ook terugverdiend worden Hoe dat was een verantwoordelijkheid van projectbureau Zuidoostlob Ontwerpopgave Arena park Ongeveer gelijktijdig met de schouw zijn de gesprekken gestart over inrichting en exploitatiemogelijkheden met toonaangevende ondernemers in ArenAPoort zoals ArenA HMH Ziggo Dome Pathe en Villa Arena Daaruit bleek de behoefte aan een parkachtige setting waar bezoekers en medewerkers kunnen ontspannen en ontmoeten maar ook een park dat plaats biedt aan zelfstandige tijdelijke events of side events voor deze ondernemers Deze ambitie in combinatie met de beperkte inrichtingprijs per m2 en de ligging van het terrein waren in oktober 2010 de ingredi nten voor de gezamenlijke ontwerpopgave aan DRO en IBA En het moest ook nog eens snel Als het terrein dat al gauw Arena park zou gaan heten al in de zomer van 2011 ingericht wilde zijn was er geen tijd te verliezen Op 16 juli 2011 werd het tijdelijke Arena park aan de Arena boulevard geopend Snel is het gegaan want het ontwerp was aanbestedingsgereed op het moment dat de gemeenteraad besloot over GETZ Het ontwerp is simpel en krachtig tegelijk een park dat door een diagonaal voetpad in twee n is gedeeld Een deel is hellend zodat er een tribune effect wordt gecre erd Het vlakke deel is ook van gras en geschikt voor tenten festivals en dergelijke Het diagonale voetpad bestaat uit hergebruikte boulevardplaten en heeft een loungebank tafeltennistafel schaaktafel en zitelementen Kortom het Arena park is geschikt van evenementenlocatie en speelt in op de behoefte als groen buurtpark in de zakelijke omgeving Veroveren van positie als evenementenlocatie Het Arena park is bedoeld voor commer Er zijn veel voorbeelden van succesvolle tijdelijke initiatieven die langer blijven of zelfs permanent worden 7

Page 8

Berlijn maakt ruimte voor de tussenmaat Zie het vooral als een positief risico van het feit dat tijdelijke initiatieven door hun omgeving en de stad worden geadopteerd FOTO Bob Duynstee Het Arena park heeft in een paar maanden tijd al een beperkte maar bruikbaar portfolio opgebouwd ci le evenementen en biedt uiteraard ook ruimte aan culturele en maatschappelijke evenementen Nu het niet om een bewezen plek ging was het een uitdaging om deze evenementenlocatie aan de man te brengen Sterker toen de eerste stappen in die richting werden gezet was het park er nog niet eens Het projectteam heeft ondervonden dat het vermarketen van zo n park een professionele taak is In eerste instantie leek een alliantie met de vakgroep Vrije Tijdsmanagement Leisure van InHolland optimaal De opgave aan de studenten en hun begeleiding was het Arena park als evenementenlocatie te positioneren door een spraakmakende opening van het park en een stevig programma Al snel werd duidelijk dat deze route ide el maar lichtzinnig is geweest De studenten bleken niet ervaren en kundig genoeg voor de opgave Toen in het voorjaar 8 bovendien ook nog eens de diploma affaire InHolland in de landelijke media bekend werd juist bij deze opleiding werd besloten om de samenwerking te be indigen Met nog een paar maanden te gaan tot oplevering van het Arena park heeft projectbureau Zuidoostlob een regisseur over het Arena park aangesteld Het eerste wat we hebben gedaan is het Metro54 festival als openingsact naar het Arena park halen De feestelijke opening was op 16 juli 2011 een half jaar nadat het ontwerp gereed was gekomen Ook hebben we een driejarige overeenkomst getekend met Palazzo de culinaire dinner show in Amsterdam met Robert Kranenborg als chef kok In augustus heeft de poffertjeskraam van Frans Stuy op het park gestaan De eerste event footprint was gezet Het Arena park heeft in een paar maanden tijd al een beperkte maar bruikbaar portfolio opgebouwd In de zomermaanden van 2011 is de communicatie over het Arena park opgevoerd Ook hebben projectbureau en parkregisseur Henk van der Lely het businessplan voor deze evenementenlocatie opgesteld In het najaar 2011 beslissen ondernemers over hun promotie budget en bedrijfsplan voor 2012 En het stadsdeel maakt de afdelingsplannen voor 2012 Voor ons het juiste moment om organisatoren ondernemers in het gebied erfpachters gebouweigenaren en reclamemakers te bereiken evenals de afdelingshoofden van het stadsdeel Aan de ondernemers van het gebied is specifiek gevraagd of zij een dragende rol en verantwoordelijkheid willen nemen in de programmering van het Arena park HMH ArenA en Ziggo Dome willen graag samen met de gemeente het park tot een succes maken en daarmee het gebied nog meer op de kaart zetten als evenementenlocatie De contouren voor een gevarieerd programma in 2012 zijn inmiddels zichtbaar Gospelfestival in Palazzo openingsevent van Deutsche Bank EK 2012 events side events bij De Toppers en Sensation het Metro54 festival lustrumweken van studentenvereniging ASC AVSV Gastenzonder grenzen Oud Nieuw feest Het begin is veelbelovend en het ondernemen inspirerend tijdelijk amsterdam Positioneren van tijdelijkheid Berlijn maakt ruimte voor de tussenmaat Het tijdelijk gebruiken van grond en gebouwen kent in Berlijn een lange traditie Direct na de Tweede Wereldoorlog werden grote delen van de stad tijdelijk voor andere functies gebruikt Voorbeeld is het stadspark Tiergarten dat na afloop van de oorlog functioneerde als volkstuin om de gebrekkige voedselvoorziening het hoofd te bieden De afgelopen twee decennia heeft het tijdelijk gebruik in het Duits Zwischennutzung een steeds sterkere positie in het stadsbeeld veroverd In dit artikel ga ik in op de achterliggende maatschappelijke vraag naar tijdelijk gebruik De vier voorbeelden laten de volle breedte zien van de tijdelijke projecten van grote internationaal bekende voorbeelden tot aan kleinschalige buurtinitiatieven met groot effect Relatieve tijdelijkheid door Vincent Kompier Er zijn veel voorbeelden van succesvolle tijdelijke initiatieven die langer blijven of zelfs permanent worden Zie het vooral als een positief risico van het feit dat tijdelijke initiatieven door hun omgeving en de stad worden geadopteerd Dat kan het Arena park ook zeker overkomen Het is in ieder geval onze ambitie dat er nog lang over het Arena park zal worden nagepraat als het over vijf jaar ophoudt te bestaan Dat er mooie ontmoetingen zijn geweest en dierbare herinneringen zijn te koesteren Kortom dat we met zijn allen trots kunnen terugkijken op een succesvol project en het met elkaar eens zijn dat het jammer is dat het Arena park maar vijf jaar mocht bestaan Nog mooier is het als een deel of de functie van het Arena park terugkeert in het toekomstige GETZ omdat het zich heeft bewezen a de val van de Muur bleek dat zowel aan de oost als westkant van de stad de industrie achterliep bij de ontwikkelingen in de rest van de wereld Een overschot aan industrieru nes braakliggende rangeerterreinen en voor de leegstand gebouwde kantoren bepalen sindsdien het straatbeeld In 2011 stond totaal tien procent van alle gebouwen structureel leeg Dat zijn circa 100 000 woningen en drie miljoen vierkante meter kantoren Daarnaast zijn er nog vele ongebruikte kavels in de stad Deze lege plekken worden in toenemende mate gebruikt om te zwischennutzen Dat is het tijdelijk in gebruik nemen van leegstaande gebouwen of kavels die de oorspronkelijke functie verloren hebben en N waarbij er gewacht wordt op het begin van een gepland of gewenst vervolggebruik Contrast Uiteraard is de crisis in de vastgoedwereld een van de achterliggende redenen voor tijdelijk gebruik Maar er zijn ook andere dieper liggende oorzaken voor het succes van Zwischennutzung Berlijn heeft altijd sterk geleden onder de vele stedebouwkundige en planologische visies die door politiek en machthebbers zijn uitgevoerd Deze visies zijn vaak ten dele uitgevoerd wat een versnipperde en ongestructureerde stad heeft opgeleverd Iedere koning keizer admiraal of andere heerser heeft getracht zijn ideologie in steen uit te drukken Dat is door de snelle politieke omwentelingen telkens maar half gelukt Met een versnipperd en discontinu stadsbeeld tot gevolg Vooral in Oost Berlijn heeft het stadsbestuur tussen 1949 en 1989 een stedenbouwkundig en maatschappelijk ideaalbeeld voor ogen gehad met dito fysieke verschijningsvorm De neiging om n grote gelijke controleerbare maatschappij te cre ren werd door de val van de muur in 1989 gelogenstraft Tegelijkertijd leverde het wegvallen van de repressie en de drang tot aanpassing aan de gemiddelde norm een enorme creativiteit op Iedereen was vrij en op zoek naar het nieuwe het specifieke het bijzondere Universaliteit was uit den boze Waar de stad krampachtig probeerde met grootse visies en dito plannen in de jaren 9

Page 9

Berlijn maakt ruimte voor de tussenmaat Zie het vooral als een positief risico van het feit dat tijdelijke initiatieven door hun omgeving en de stad worden geadopteerd FOTO Bob Duynstee Het Arena park heeft in een paar maanden tijd al een beperkte maar bruikbaar portfolio opgebouwd ci le evenementen en biedt uiteraard ook ruimte aan culturele en maatschappelijke evenementen Nu het niet om een bewezen plek ging was het een uitdaging om deze evenementenlocatie aan de man te brengen Sterker toen de eerste stappen in die richting werden gezet was het park er nog niet eens Het projectteam heeft ondervonden dat het vermarketen van zo n park een professionele taak is In eerste instantie leek een alliantie met de vakgroep Vrije Tijdsmanagement Leisure van InHolland optimaal De opgave aan de studenten en hun begeleiding was het Arena park als evenementenlocatie te positioneren door een spraakmakende opening van het park en een stevig programma Al snel werd duidelijk dat deze route ide el maar lichtzinnig is geweest De studenten bleken niet ervaren en kundig genoeg voor de opgave Toen in het voorjaar 8 bovendien ook nog eens de diploma affaire InHolland in de landelijke media bekend werd juist bij deze opleiding werd besloten om de samenwerking te be indigen Met nog een paar maanden te gaan tot oplevering van het Arena park heeft projectbureau Zuidoostlob een regisseur over het Arena park aangesteld Het eerste wat we hebben gedaan is het Metro54 festival als openingsact naar het Arena park halen De feestelijke opening was op 16 juli 2011 een half jaar nadat het ontwerp gereed was gekomen Ook hebben we een driejarige overeenkomst getekend met Palazzo de culinaire dinner show in Amsterdam met Robert Kranenborg als chef kok In augustus heeft de poffertjeskraam van Frans Stuy op het park gestaan De eerste event footprint was gezet Het Arena park heeft in een paar maanden tijd al een beperkte maar bruikbaar portfolio opgebouwd In de zomermaanden van 2011 is de communicatie over het Arena park opgevoerd Ook hebben projectbureau en parkregisseur Henk van der Lely het businessplan voor deze evenementenlocatie opgesteld In het najaar 2011 beslissen ondernemers over hun promotie budget en bedrijfsplan voor 2012 En het stadsdeel maakt de afdelingsplannen voor 2012 Voor ons het juiste moment om organisatoren ondernemers in het gebied erfpachters gebouweigenaren en reclamemakers te bereiken evenals de afdelingshoofden van het stadsdeel Aan de ondernemers van het gebied is specifiek gevraagd of zij een dragende rol en verantwoordelijkheid willen nemen in de programmering van het Arena park HMH ArenA en Ziggo Dome willen graag samen met de gemeente het park tot een succes maken en daarmee het gebied nog meer op de kaart zetten als evenementenlocatie De contouren voor een gevarieerd programma in 2012 zijn inmiddels zichtbaar Gospelfestival in Palazzo openingsevent van Deutsche Bank EK 2012 events side events bij De Toppers en Sensation het Metro54 festival lustrumweken van studentenvereniging ASC AVSV Gastenzonder grenzen Oud Nieuw feest Het begin is veelbelovend en het ondernemen inspirerend tijdelijk amsterdam Positioneren van tijdelijkheid Berlijn maakt ruimte voor de tussenmaat Het tijdelijk gebruiken van grond en gebouwen kent in Berlijn een lange traditie Direct na de Tweede Wereldoorlog werden grote delen van de stad tijdelijk voor andere functies gebruikt Voorbeeld is het stadspark Tiergarten dat na afloop van de oorlog functioneerde als volkstuin om de gebrekkige voedselvoorziening het hoofd te bieden De afgelopen twee decennia heeft het tijdelijk gebruik in het Duits Zwischennutzung een steeds sterkere positie in het stadsbeeld veroverd In dit artikel ga ik in op de achterliggende maatschappelijke vraag naar tijdelijk gebruik De vier voorbeelden laten de volle breedte zien van de tijdelijke projecten van grote internationaal bekende voorbeelden tot aan kleinschalige buurtinitiatieven met groot effect Relatieve tijdelijkheid door Vincent Kompier Er zijn veel voorbeelden van succesvolle tijdelijke initiatieven die langer blijven of zelfs permanent worden Zie het vooral als een positief risico van het feit dat tijdelijke initiatieven door hun omgeving en de stad worden geadopteerd Dat kan het Arena park ook zeker overkomen Het is in ieder geval onze ambitie dat er nog lang over het Arena park zal worden nagepraat als het over vijf jaar ophoudt te bestaan Dat er mooie ontmoetingen zijn geweest en dierbare herinneringen zijn te koesteren Kortom dat we met zijn allen trots kunnen terugkijken op een succesvol project en het met elkaar eens zijn dat het jammer is dat het Arena park maar vijf jaar mocht bestaan Nog mooier is het als een deel of de functie van het Arena park terugkeert in het toekomstige GETZ omdat het zich heeft bewezen a de val van de Muur bleek dat zowel aan de oost als westkant van de stad de industrie achterliep bij de ontwikkelingen in de rest van de wereld Een overschot aan industrieru nes braakliggende rangeerterreinen en voor de leegstand gebouwde kantoren bepalen sindsdien het straatbeeld In 2011 stond totaal tien procent van alle gebouwen structureel leeg Dat zijn circa 100 000 woningen en drie miljoen vierkante meter kantoren Daarnaast zijn er nog vele ongebruikte kavels in de stad Deze lege plekken worden in toenemende mate gebruikt om te zwischennutzen Dat is het tijdelijk in gebruik nemen van leegstaande gebouwen of kavels die de oorspronkelijke functie verloren hebben en N waarbij er gewacht wordt op het begin van een gepland of gewenst vervolggebruik Contrast Uiteraard is de crisis in de vastgoedwereld een van de achterliggende redenen voor tijdelijk gebruik Maar er zijn ook andere dieper liggende oorzaken voor het succes van Zwischennutzung Berlijn heeft altijd sterk geleden onder de vele stedebouwkundige en planologische visies die door politiek en machthebbers zijn uitgevoerd Deze visies zijn vaak ten dele uitgevoerd wat een versnipperde en ongestructureerde stad heeft opgeleverd Iedere koning keizer admiraal of andere heerser heeft getracht zijn ideologie in steen uit te drukken Dat is door de snelle politieke omwentelingen telkens maar half gelukt Met een versnipperd en discontinu stadsbeeld tot gevolg Vooral in Oost Berlijn heeft het stadsbestuur tussen 1949 en 1989 een stedenbouwkundig en maatschappelijk ideaalbeeld voor ogen gehad met dito fysieke verschijningsvorm De neiging om n grote gelijke controleerbare maatschappij te cre ren werd door de val van de muur in 1989 gelogenstraft Tegelijkertijd leverde het wegvallen van de repressie en de drang tot aanpassing aan de gemiddelde norm een enorme creativiteit op Iedereen was vrij en op zoek naar het nieuwe het specifieke het bijzondere Universaliteit was uit den boze Waar de stad krampachtig probeerde met grootse visies en dito plannen in de jaren 9

Page 10

negentig het verscheurde gedeelde Berlijn te helen werd van onderop een onderstroom zichtbaar die zich niet meer liet vertellen hoe de stad er uit zou moeten zien In zijn boek The Practice of every day life uit 1984 onderscheidt de Franse filosoof Michel de Certeau aan de ene kant strategische en aan de andere kant tactische manieren van omgaan met of het toe eigenen van stedelijke omgevingen De tactische manier van omgaan met de stad behelst de alledaagse toe eigening de rituelen de niet helemaal volgens de offici le regels werkende manier van stadsontwikkeling van onderaf Daar staat de strategische manier van denken over de stad tegenover die van de programma s de visies de plannen allemaal ontwikkeld vanuit een centrale overheidspositie van bovenaf Dit contrast tussen de tactische en strategische visie op de stad is in Berlijn sterk aanwezig Het gat tussen papieren idealen en dagelijkse werkelijkheid wordt goed ge llustreerd aan de hand van het Planwerk Innenstadt uit 1999 In dit plan wordt een poging gedaan het gedeelde Berlijn weer te helen door lege kavels te vullen en de rooilijn en de klassieke Berlijnse bouwhoogte van 22 meter als norm te nemen Tuin sociaal ecologisch en mobiel In de zomer van 2009 is aan de Moritzplatz in Berlin Kreuzberg de Prinzessinnengarten geopend Daarvoor lag de kavel zestig jaar leeg nadat in de Tweede wereldoorlog het warenhuis Wertheim op deze plek was gebombardeerd Nu worden er in oude broodkratten groenten en kruiden geteeld De 6 000 vierkante meter is omgetoverd tot een groene oase middenin het drukke stadsgewoel Doel van de twee oprichters van de tuin was om door middel van tuinieren mensen met elkaar te laten werken Kreuzberg is dicht bebouwd heeft weinig groen en een bonte bewonerssamenstelling In de tuin kan iedereen van jong tot oud en van ervaren tot onervaren tuinders gezamenlijk groenten en kruiden kweken De activiteiten zijn openbaar toegankelijk en lopen uiteen van zaaien planten oogsten tot aan zaadwinning verwerken van producten conserveren van groenten het houden van bijen en de opbouw van een wormencompost tot aan de ontwikkeling van nieuwe teeltmethoden De kavel wordt gehuurd van het Liegenschaftsfonds van de stad Berlijn Dat fonds beheert de lege kavels in de stad Het kan zo zijn dat bij een serieuze gegadigde voor de kavel de tuin weer weg moet Om hierop adequaat te kunnen reageren is de tuin mobiel ontwikkeld gebouwen bestaan uit stalen zeecontainers de planten en kruiden 10 Het Planwerk biedt potentie voor 1 7 miljoen vierkante meter ofwel 170 hectare aan bebouwbare kavels De structurele economische crisis waaronder Berlijn sinds 1999 lijdt is er de oorzaak van dat de kavels van het Planwerk maar mondjesmaat worden volgebouwd Daar staat tegenover dat het gebruik van de stad voor tijdelijke functies is toegenomen In het boek Urban Pioneers van Klaus Overmeyer uit 2007 wordt een 43 tal tijdelijke projecten in Berlijn beschreven van tijdelijk stadsstrand aan de Spree via een tijdelijk golfterrein naast Potsdamer Platz tot aan een interculturele plantenen bloementuin Van argwaan tot beleid Aanvankelijk stonden de autoriteiten argwanend tegenover de tijdelijke initiatieven Onduidelijk grondbezit en het fuseren van twee ruimtelijke ordeningssystemen dat van oost en west heeft een juridisch en planologisch vacu m veroorzaakt waar menig Zwischennutzer gebruik van heeft worden gekweekt in kratten en rijstzakken De organisatie van de tuin bestaat uit een kern groep van tien vrijwilligers die aanwezig zijn op de wekelijkse meetings Omdat de Prinzes sinnengarten geen subsidies ontvangt is het onderhoud van de tuin volledig afhankelijk van de hulp en betrokkenheid van bewoners helpers donoren en andere mensen die zich betrokken voelen Omdat de kavel vanaf de straat ontsloten is moet de Prinzessinnengarten ook Stra enreinigungsgeb hr reinigingskosten betalen van 800 euro per maand De benodigde inkomsten worden behaald uit het tuincaf waar groenten en kruiden direct uit de tuin verwerkt worden en waar biologische en uit de regio afkomstige producten verkocht worden Daarnaast kunnen mensen een vierkante meter stedelijke akker voor n seizoen pachten Zo financieren zij het project mee Daarnaast kunnen mensen zelf groenten en kruiden oogsten De inkomsten van het tuincaf en de verkoop van groenten en kruiden stromen direct terug in het project www prinzessinnengarten net Groen van kale kavels naar buurttuinen Het Samariterviertel is een dichtbebouwde stadsbuurt in de wijk Friedrichshain in voormalig oost Berlijn met weinig groen en veel lege onbebouwde kavels als gevolg van bominslagen gedurende de Tweede Wereldoorlog Vanaf 1993 is de buurt als saneringsgebied bestempeld waarbij het opwaarderen van het bestaande groen en groen toevoegen een van de doelen was evenals het activeren van de bewoners om daarmee de onderhoudskosten van het groen omlaag te brengen In 2000 is de studie Brach Und danach vert Braak En daarna uitgevoerd Voor deze studie is het aantal braakliggende kavels geanalyseerd op eigendom is onderzocht wie de eigenaren zijn en zijn de juridische en financi le achtergronden voor Zwischennutzung onderzocht In totaal zijn drie kavels onder handen genomen onder meer door bewoners naar hun idee n te vragen Zo zijn er meerdere vliegen in n klap geslagen de kavels liggen er niet meer verwaarloosd bij de burgers zijn betrokken bij ontwerp en onderhoud en de kosten voor het in stand houden van de groene kavels zijn door de burgerbetrokkenheid laag Het stadsdeel Friedrichshain betaalt per jaar 2 500 per kavel aan onderhoud www sozialestadt de praxisdatenbank suche ausgabe php id 384 www stattbau de FOTO Vincent Kompier Van burgers wordt meer verwacht dan alleen een consumentenhouding tijdelijk amsterdam Berlijn maakt ruimte voor de tussenmaat Tentstation kamperen midden in de stad Op een plek waar je het niet zou verwachten op nog geen 800 meter hemelsbreed van het Hauptbahnhof ligt een camping Een voormalig openluchtzwembad dat om financi le redenen niet meer door het stadsdeel was te onderhouden is verkocht aan een investeerder die het zwembad wil ombouwen tot wellness oase In 2011 is inmiddels het zesde tijdelijke kampeerseizoen ingegaan omdat de investeerder nog niet staat te springen In 2006 kwam een aantal planologie en architectuurstudenten op het idee om het verwaarloosde buitenbad om te bouwen tot tijdelijke camping Dat moest wel snel gebeuren want doel was te openen v r het begin van het WK voetbal in 2006 Dat is gelukt door slimme en goedkope oplossingen toe te passen zwembassin wordt dansvloer sportplek ligweide wordt kampeerplek tribune wordt bar en het voormalig badmeestershuisje wordt miniherberg Meer dan duizend gasten hebben er inmiddels gelogeerd de jongste zes weken oud de oudste 70 jaar De camping is geopend vanaf april tot oktober Een internationaal trefpunt maar ook een plek voor de Berlijner want de Swing im Pool parties zijn onder Berlijners zeer populair www tentstation de 11

Page 11

negentig het verscheurde gedeelde Berlijn te helen werd van onderop een onderstroom zichtbaar die zich niet meer liet vertellen hoe de stad er uit zou moeten zien In zijn boek The Practice of every day life uit 1984 onderscheidt de Franse filosoof Michel de Certeau aan de ene kant strategische en aan de andere kant tactische manieren van omgaan met of het toe eigenen van stedelijke omgevingen De tactische manier van omgaan met de stad behelst de alledaagse toe eigening de rituelen de niet helemaal volgens de offici le regels werkende manier van stadsontwikkeling van onderaf Daar staat de strategische manier van denken over de stad tegenover die van de programma s de visies de plannen allemaal ontwikkeld vanuit een centrale overheidspositie van bovenaf Dit contrast tussen de tactische en strategische visie op de stad is in Berlijn sterk aanwezig Het gat tussen papieren idealen en dagelijkse werkelijkheid wordt goed ge llustreerd aan de hand van het Planwerk Innenstadt uit 1999 In dit plan wordt een poging gedaan het gedeelde Berlijn weer te helen door lege kavels te vullen en de rooilijn en de klassieke Berlijnse bouwhoogte van 22 meter als norm te nemen Tuin sociaal ecologisch en mobiel In de zomer van 2009 is aan de Moritzplatz in Berlin Kreuzberg de Prinzessinnengarten geopend Daarvoor lag de kavel zestig jaar leeg nadat in de Tweede wereldoorlog het warenhuis Wertheim op deze plek was gebombardeerd Nu worden er in oude broodkratten groenten en kruiden geteeld De 6 000 vierkante meter is omgetoverd tot een groene oase middenin het drukke stadsgewoel Doel van de twee oprichters van de tuin was om door middel van tuinieren mensen met elkaar te laten werken Kreuzberg is dicht bebouwd heeft weinig groen en een bonte bewonerssamenstelling In de tuin kan iedereen van jong tot oud en van ervaren tot onervaren tuinders gezamenlijk groenten en kruiden kweken De activiteiten zijn openbaar toegankelijk en lopen uiteen van zaaien planten oogsten tot aan zaadwinning verwerken van producten conserveren van groenten het houden van bijen en de opbouw van een wormencompost tot aan de ontwikkeling van nieuwe teeltmethoden De kavel wordt gehuurd van het Liegenschaftsfonds van de stad Berlijn Dat fonds beheert de lege kavels in de stad Het kan zo zijn dat bij een serieuze gegadigde voor de kavel de tuin weer weg moet Om hierop adequaat te kunnen reageren is de tuin mobiel ontwikkeld gebouwen bestaan uit stalen zeecontainers de planten en kruiden 10 Het Planwerk biedt potentie voor 1 7 miljoen vierkante meter ofwel 170 hectare aan bebouwbare kavels De structurele economische crisis waaronder Berlijn sinds 1999 lijdt is er de oorzaak van dat de kavels van het Planwerk maar mondjesmaat worden volgebouwd Daar staat tegenover dat het gebruik van de stad voor tijdelijke functies is toegenomen In het boek Urban Pioneers van Klaus Overmeyer uit 2007 wordt een 43 tal tijdelijke projecten in Berlijn beschreven van tijdelijk stadsstrand aan de Spree via een tijdelijk golfterrein naast Potsdamer Platz tot aan een interculturele plantenen bloementuin Van argwaan tot beleid Aanvankelijk stonden de autoriteiten argwanend tegenover de tijdelijke initiatieven Onduidelijk grondbezit en het fuseren van twee ruimtelijke ordeningssystemen dat van oost en west heeft een juridisch en planologisch vacu m veroorzaakt waar menig Zwischennutzer gebruik van heeft worden gekweekt in kratten en rijstzakken De organisatie van de tuin bestaat uit een kern groep van tien vrijwilligers die aanwezig zijn op de wekelijkse meetings Omdat de Prinzes sinnengarten geen subsidies ontvangt is het onderhoud van de tuin volledig afhankelijk van de hulp en betrokkenheid van bewoners helpers donoren en andere mensen die zich betrokken voelen Omdat de kavel vanaf de straat ontsloten is moet de Prinzessinnengarten ook Stra enreinigungsgeb hr reinigingskosten betalen van 800 euro per maand De benodigde inkomsten worden behaald uit het tuincaf waar groenten en kruiden direct uit de tuin verwerkt worden en waar biologische en uit de regio afkomstige producten verkocht worden Daarnaast kunnen mensen een vierkante meter stedelijke akker voor n seizoen pachten Zo financieren zij het project mee Daarnaast kunnen mensen zelf groenten en kruiden oogsten De inkomsten van het tuincaf en de verkoop van groenten en kruiden stromen direct terug in het project www prinzessinnengarten net Groen van kale kavels naar buurttuinen Het Samariterviertel is een dichtbebouwde stadsbuurt in de wijk Friedrichshain in voormalig oost Berlijn met weinig groen en veel lege onbebouwde kavels als gevolg van bominslagen gedurende de Tweede Wereldoorlog Vanaf 1993 is de buurt als saneringsgebied bestempeld waarbij het opwaarderen van het bestaande groen en groen toevoegen een van de doelen was evenals het activeren van de bewoners om daarmee de onderhoudskosten van het groen omlaag te brengen In 2000 is de studie Brach Und danach vert Braak En daarna uitgevoerd Voor deze studie is het aantal braakliggende kavels geanalyseerd op eigendom is onderzocht wie de eigenaren zijn en zijn de juridische en financi le achtergronden voor Zwischennutzung onderzocht In totaal zijn drie kavels onder handen genomen onder meer door bewoners naar hun idee n te vragen Zo zijn er meerdere vliegen in n klap geslagen de kavels liggen er niet meer verwaarloosd bij de burgers zijn betrokken bij ontwerp en onderhoud en de kosten voor het in stand houden van de groene kavels zijn door de burgerbetrokkenheid laag Het stadsdeel Friedrichshain betaalt per jaar 2 500 per kavel aan onderhoud www sozialestadt de praxisdatenbank suche ausgabe php id 384 www stattbau de FOTO Vincent Kompier Van burgers wordt meer verwacht dan alleen een consumentenhouding tijdelijk amsterdam Berlijn maakt ruimte voor de tussenmaat Tentstation kamperen midden in de stad Op een plek waar je het niet zou verwachten op nog geen 800 meter hemelsbreed van het Hauptbahnhof ligt een camping Een voormalig openluchtzwembad dat om financi le redenen niet meer door het stadsdeel was te onderhouden is verkocht aan een investeerder die het zwembad wil ombouwen tot wellness oase In 2011 is inmiddels het zesde tijdelijke kampeerseizoen ingegaan omdat de investeerder nog niet staat te springen In 2006 kwam een aantal planologie en architectuurstudenten op het idee om het verwaarloosde buitenbad om te bouwen tot tijdelijke camping Dat moest wel snel gebeuren want doel was te openen v r het begin van het WK voetbal in 2006 Dat is gelukt door slimme en goedkope oplossingen toe te passen zwembassin wordt dansvloer sportplek ligweide wordt kampeerplek tribune wordt bar en het voormalig badmeestershuisje wordt miniherberg Meer dan duizend gasten hebben er inmiddels gelogeerd de jongste zes weken oud de oudste 70 jaar De camping is geopend vanaf april tot oktober Een internationaal trefpunt maar ook een plek voor de Berlijner want de Swing im Pool parties zijn onder Berlijners zeer populair www tentstation de 11

Page 12

Geen emplooi voor groenstrook in Noord FOTO Annemieke Hendriks Tempelhof van vliegveld tot vliegers Het voormalig vliegveld uit 1936 heeft een belangrijke symbolische waarde voor Berlijn Tussen 1948 en 1949 vond hier de luchtbrug plaats toen de Russen de toegang tot West Berlijn hermetisch hadden afgesloten Het vliegveld is na veel debat in 2008 gesloten Prompt kreeg Berlijn er 365 hectare leegte bij Wat hiermee te doen Er is een overlappend planningsproces opgesteld waarbij tijdelijke en toekomstige functies op elkaar inspelen In 2009 is vijftien miljoen euro ge nvesteerd om het terrein vrij te maken van gevaarlijke militaire en vliegbenodigdheden In 2010 kennen gebouw en vliegveld inmiddels honderd permanente huurders en zeventig tijdelijke huurders Grootste huurder is de jaarlijkse Bread and Butter Modemesse de modebeurs die dan geheel Tempelhof beheerst Verder vinden er in de gebouwen regelmatig feesten plaats van de Jeugdbeurs You via het Oldie und Schlagerfestival tot het drie dagen durende Berlin Summer Rave In juni 2010 is door de stad Berlijn een oproep voor tijdelijk gebruik van het Tempelhofer Feld het vliegterrein gedaan Dat leverde meer dan honderd idee n op Deze idee n zijn gethematiseerd en gelinkt naar toekomstig gebruik Delen van het Tempelhofer Feld gaan in de toekomst gebruikt worden voor woningbouw de Landesbibliotheek kantoren en bedrijven De thema s voor het Zwischennutzen hadden direct met dit toekomstplan te maken In de nabijheid van de moskee naast Tempelhof was het thema de interculturele en interreligieuze dialoog Naast tijdelijke projecten is de IGA 2017 een belangrijk onderliggend plan voor Tempelhof De Internationale Garten weten te maken De gemeentelijke overheid zag echter gaandeweg nut en noodzaak van Zwischennutzen in en heeft in 2007 meegewerkt aan het project Urban Pioneers van Klaus Overmeijer Dat leverde het inzicht op dat de stad geen vaststaand geheel is maar eerder een concept Sindsdien worden de positieve effecten van Zwischennutzung onderkend Kenmerkend karakter van veel plekken is dat het vaak hybride ruimten zijn plekken waar verschillende gebruikers samenkomen en waar niet n juridische functie of gebruik voorop staat Daardoor ontstaan nieuwe vormen van stedelijk leven waarbij menging in functie en gebruik het basiskenmerk is In die zin zetten de tactische Zwischennutzers zich af tegen de strategische CIAM functiescheidingsideologie die lange tijd de stadspolitiek heeft bepaald en waarbij 12 tijdelijk amsterdam Berlijn maakt ruimte voor de tussenmaat Geen emplooi voor groenstrook in Noord Is tijdelijkheid als permanente strategie wel overal in de stad toepasbaar Uitbreiding van het winkelcentrum in Amsterdam Noord laat zien hoe lastig het is tijdelijke initiatieven te ontplooien als overgang van de oude naar de toekomstige situatie ausstellung zal in 2017 een groot deel van Tempelhof bepalen Van de 365 hectare wordt 80 hectare tot landbouwtentoonstelling tuin omgebouwd vergelijkbaar met de Floriade In opdracht van de Senats verwaltung f r Stadtentwicklung dienst Stadsontwikkeling is Tempelhof Projekt GmbH opgericht een B V die zorgt voor verhuur van de gebouwen tesamen met Gr n Berlin GmbH die het park organiseert Het openstellen van het terrein heeft tot acceptatie door de Berlijners geleid Tempelhof is de ideale barbecue skate vlieger hardloop tuinier uitwaaiplek van Berlijn geworden het ruimtelijk scheiden van de functies wonen werken verkeer en recreatie het hoogste doel was Ruimte geven aan Zwischennutzung betekent dat de diversiteit van het stadsleven tot uiting komt in de openbare ruimte onder meer omdat van de burgers meer dan alleen een consumentenhouding wordt verwacht Berlijnse burgers eisen de stad op en proberen deze naar hun hand te zetten Er ontstaat een groter en diverser aanbod aan stedelijke activiteiten Zo is Berlijn door het zwischennutzen veel meer een spiegel van de maatschappij geworden in plaats van louter een plek van representatie van de machthebbers Een aantal voorbeelden van Zwischennutzung maakt dat duidelijk Met deze voorbeelden wordt getracht de breedte tot uiting te laten komen in de keuze voor de projecten van grote internationaal bekende voorbeelden tot aan kleinschalige buurtinitiatieven met groot effect Concluderend Wat is voorzichtig te concluderen uit de beperkte selectie van voorbeelden Met de groeiende meervoudigheid van de ruimtelijke en culturele omgeving is het van belang gebruikers te betrekken bij tijdelijke projecten Belangrijk is als overheid om duidelijk te krijgen wie de gebruiker van tijdelijkheid is nu en straks Wie zijn de co producenten En wie combineert en co rdineert acties nu en op lange termijn Maar dan is het ook meer dan de moeite waard Tijdelijke projecten leveren tijdelijke werkgelegenheid op kunnen de kwaliteit van een omgeving opwaarderen leveren innovatieve crossover idee n op die economisch sociaal en cultureel verrijkend werken en het stedelijk leven vergroten Kortom aan de slag door Marcel Haak A msterdam Noord krijgt een nieuw centrum Centrum Amsterdam Noord kortweg CAN Binnen het CAN wordt het bestaande woon en winkelgebied Buikslotermeerplein uitgebreid richting het toekomstige bus en metrostation van de Noord Zuidlijn Daarnaast verrijst op het voormalige volkstuinencomplex Elzenhagen Noord een nieuwe woonwijk en zal op termijn sportpark Elzenhagen Zuid ruimte maken voor een woonwijk Om de uitbreiding van het winkelcentrum op het Buikslotermeerplein mogelijk te maken moet het Waddenwegviaduct tegenover het stadsdeelhuis worden gesloopt Dit viaduct is nu een belangrijke halte voor de lokale en regionale buslijnen in AmsterdamNoord Op termijn worden de bussen definitief verplaatst naar het nieuw bus en metrostation Buikslotermeerplein Ter vervanging van het te slopen viaduct zal bij wijze van tijdelijke oplossing voor het stadsdeelhuis een busbaan worden ingericht In 2008 is daar een ontwerp voor gemaakt en in 2009 was het werk gereed voor aanbesteding Maar terwijl de voorbereidende werkzaamheden al waren gestart en het gebied in de hekken stond werd de aanleg van de tijdelijke busbaan uitgesteld De financi le crisis gooide roet in het eten De plannen voor de uitbreiding van het winkelcentrum werden weer tegen het licht gehouden en de sloop van het Waddenwegviaduct werd uitgesteld Hiermee verviel voorlopig de noodzaak voor een tijdelijke busbaan In de maanden daarop verloederde het bouwterrein en bleef het onduidelijk wanneer het werk kon worden hervat Om het gebied een betere uitstraling te geven werd besloten de bouwhekken te verwijderen een deel in te richten als parkeerplaats en een deel te gebruiken als groenstrook waar evenementen konden plaatsvinden Met de groenstrook dacht Projectbureau Noordwaarts een mooie troef in handen te hebben voor tijdelijke initiatieven centraal gelegen in het CAN vlakbij het stadsdeelhuis het winkelcentrum en diverse buslijnen Een tijdelijk caf tentoonstelling markt of iets met podiumkunst leken re le opties Het bleef echter stil Samen met het stadsdeel vormde Projectbureau Noordwaarts een werkgroep die op zoek ging naar initiatieven Helaas bleek er nauwelijks belangstelling voor de groenstrook voor het stadsdeelhuis De ijscoman wilde graag bij de pont staan kunstenaars wilden wel komen mits flink betaald en een biologische markt was net geopend op een andere plek in AmsterdamNoord Alleen de kermis blijft trouwe fan van het gebied wat weer niet door iedereen wordt gewaardeerd vanwege de uitstraling en het bezoekende publiek Hoeveel tijd en energie mag de gemeente steken in tijdelijkheid als permanente strategie 13

Page 13

Geen emplooi voor groenstrook in Noord FOTO Annemieke Hendriks Tempelhof van vliegveld tot vliegers Het voormalig vliegveld uit 1936 heeft een belangrijke symbolische waarde voor Berlijn Tussen 1948 en 1949 vond hier de luchtbrug plaats toen de Russen de toegang tot West Berlijn hermetisch hadden afgesloten Het vliegveld is na veel debat in 2008 gesloten Prompt kreeg Berlijn er 365 hectare leegte bij Wat hiermee te doen Er is een overlappend planningsproces opgesteld waarbij tijdelijke en toekomstige functies op elkaar inspelen In 2009 is vijftien miljoen euro ge nvesteerd om het terrein vrij te maken van gevaarlijke militaire en vliegbenodigdheden In 2010 kennen gebouw en vliegveld inmiddels honderd permanente huurders en zeventig tijdelijke huurders Grootste huurder is de jaarlijkse Bread and Butter Modemesse de modebeurs die dan geheel Tempelhof beheerst Verder vinden er in de gebouwen regelmatig feesten plaats van de Jeugdbeurs You via het Oldie und Schlagerfestival tot het drie dagen durende Berlin Summer Rave In juni 2010 is door de stad Berlijn een oproep voor tijdelijk gebruik van het Tempelhofer Feld het vliegterrein gedaan Dat leverde meer dan honderd idee n op Deze idee n zijn gethematiseerd en gelinkt naar toekomstig gebruik Delen van het Tempelhofer Feld gaan in de toekomst gebruikt worden voor woningbouw de Landesbibliotheek kantoren en bedrijven De thema s voor het Zwischennutzen hadden direct met dit toekomstplan te maken In de nabijheid van de moskee naast Tempelhof was het thema de interculturele en interreligieuze dialoog Naast tijdelijke projecten is de IGA 2017 een belangrijk onderliggend plan voor Tempelhof De Internationale Garten weten te maken De gemeentelijke overheid zag echter gaandeweg nut en noodzaak van Zwischennutzen in en heeft in 2007 meegewerkt aan het project Urban Pioneers van Klaus Overmeijer Dat leverde het inzicht op dat de stad geen vaststaand geheel is maar eerder een concept Sindsdien worden de positieve effecten van Zwischennutzung onderkend Kenmerkend karakter van veel plekken is dat het vaak hybride ruimten zijn plekken waar verschillende gebruikers samenkomen en waar niet n juridische functie of gebruik voorop staat Daardoor ontstaan nieuwe vormen van stedelijk leven waarbij menging in functie en gebruik het basiskenmerk is In die zin zetten de tactische Zwischennutzers zich af tegen de strategische CIAM functiescheidingsideologie die lange tijd de stadspolitiek heeft bepaald en waarbij 12 tijdelijk amsterdam Berlijn maakt ruimte voor de tussenmaat Geen emplooi voor groenstrook in Noord Is tijdelijkheid als permanente strategie wel overal in de stad toepasbaar Uitbreiding van het winkelcentrum in Amsterdam Noord laat zien hoe lastig het is tijdelijke initiatieven te ontplooien als overgang van de oude naar de toekomstige situatie ausstellung zal in 2017 een groot deel van Tempelhof bepalen Van de 365 hectare wordt 80 hectare tot landbouwtentoonstelling tuin omgebouwd vergelijkbaar met de Floriade In opdracht van de Senats verwaltung f r Stadtentwicklung dienst Stadsontwikkeling is Tempelhof Projekt GmbH opgericht een B V die zorgt voor verhuur van de gebouwen tesamen met Gr n Berlin GmbH die het park organiseert Het openstellen van het terrein heeft tot acceptatie door de Berlijners geleid Tempelhof is de ideale barbecue skate vlieger hardloop tuinier uitwaaiplek van Berlijn geworden het ruimtelijk scheiden van de functies wonen werken verkeer en recreatie het hoogste doel was Ruimte geven aan Zwischennutzung betekent dat de diversiteit van het stadsleven tot uiting komt in de openbare ruimte onder meer omdat van de burgers meer dan alleen een consumentenhouding wordt verwacht Berlijnse burgers eisen de stad op en proberen deze naar hun hand te zetten Er ontstaat een groter en diverser aanbod aan stedelijke activiteiten Zo is Berlijn door het zwischennutzen veel meer een spiegel van de maatschappij geworden in plaats van louter een plek van representatie van de machthebbers Een aantal voorbeelden van Zwischennutzung maakt dat duidelijk Met deze voorbeelden wordt getracht de breedte tot uiting te laten komen in de keuze voor de projecten van grote internationaal bekende voorbeelden tot aan kleinschalige buurtinitiatieven met groot effect Concluderend Wat is voorzichtig te concluderen uit de beperkte selectie van voorbeelden Met de groeiende meervoudigheid van de ruimtelijke en culturele omgeving is het van belang gebruikers te betrekken bij tijdelijke projecten Belangrijk is als overheid om duidelijk te krijgen wie de gebruiker van tijdelijkheid is nu en straks Wie zijn de co producenten En wie combineert en co rdineert acties nu en op lange termijn Maar dan is het ook meer dan de moeite waard Tijdelijke projecten leveren tijdelijke werkgelegenheid op kunnen de kwaliteit van een omgeving opwaarderen leveren innovatieve crossover idee n op die economisch sociaal en cultureel verrijkend werken en het stedelijk leven vergroten Kortom aan de slag door Marcel Haak A msterdam Noord krijgt een nieuw centrum Centrum Amsterdam Noord kortweg CAN Binnen het CAN wordt het bestaande woon en winkelgebied Buikslotermeerplein uitgebreid richting het toekomstige bus en metrostation van de Noord Zuidlijn Daarnaast verrijst op het voormalige volkstuinencomplex Elzenhagen Noord een nieuwe woonwijk en zal op termijn sportpark Elzenhagen Zuid ruimte maken voor een woonwijk Om de uitbreiding van het winkelcentrum op het Buikslotermeerplein mogelijk te maken moet het Waddenwegviaduct tegenover het stadsdeelhuis worden gesloopt Dit viaduct is nu een belangrijke halte voor de lokale en regionale buslijnen in AmsterdamNoord Op termijn worden de bussen definitief verplaatst naar het nieuw bus en metrostation Buikslotermeerplein Ter vervanging van het te slopen viaduct zal bij wijze van tijdelijke oplossing voor het stadsdeelhuis een busbaan worden ingericht In 2008 is daar een ontwerp voor gemaakt en in 2009 was het werk gereed voor aanbesteding Maar terwijl de voorbereidende werkzaamheden al waren gestart en het gebied in de hekken stond werd de aanleg van de tijdelijke busbaan uitgesteld De financi le crisis gooide roet in het eten De plannen voor de uitbreiding van het winkelcentrum werden weer tegen het licht gehouden en de sloop van het Waddenwegviaduct werd uitgesteld Hiermee verviel voorlopig de noodzaak voor een tijdelijke busbaan In de maanden daarop verloederde het bouwterrein en bleef het onduidelijk wanneer het werk kon worden hervat Om het gebied een betere uitstraling te geven werd besloten de bouwhekken te verwijderen een deel in te richten als parkeerplaats en een deel te gebruiken als groenstrook waar evenementen konden plaatsvinden Met de groenstrook dacht Projectbureau Noordwaarts een mooie troef in handen te hebben voor tijdelijke initiatieven centraal gelegen in het CAN vlakbij het stadsdeelhuis het winkelcentrum en diverse buslijnen Een tijdelijk caf tentoonstelling markt of iets met podiumkunst leken re le opties Het bleef echter stil Samen met het stadsdeel vormde Projectbureau Noordwaarts een werkgroep die op zoek ging naar initiatieven Helaas bleek er nauwelijks belangstelling voor de groenstrook voor het stadsdeelhuis De ijscoman wilde graag bij de pont staan kunstenaars wilden wel komen mits flink betaald en een biologische markt was net geopend op een andere plek in AmsterdamNoord Alleen de kermis blijft trouwe fan van het gebied wat weer niet door iedereen wordt gewaardeerd vanwege de uitstraling en het bezoekende publiek Hoeveel tijd en energie mag de gemeente steken in tijdelijkheid als permanente strategie 13

Page 14

Alvast zwemmen in de Amstel tijdelijk amsterdam Geen emplooi voor groenstrook in Noord Alvast zwemmen in de Amstel Ondanks een woud aan vereiste vergunningen en ontheffingen is het gelukt om tijdelijk een drijvend zwembad in de Amstel te openen Met name de strategische volgorde van vergunningaanvragen was doorslaggevend Enthousiasme en ambtelijk en bestuurlijk commitment deden de rest door Natascha van Bennekom en Janneke van den Oever B Het CAN gebied komt nog niet in het rijtje van places to be voor Anderhalf jaar heeft de werkgroep geprobeerd allerlei tijdelijke initiatieven te verleiden om naar het gebied te komen Samen met de Noorderpark Kamer een stichting die zich bezig houdt met kunst en cultuur in Noord ontstond het idee voor CAN Cultureel zes culturele middagen in de zomer van 2010 Ook dit bleek geen succes Er was nauwelijks publieke belangstelling hoewel het vrij toegankelijk was en ruim van te voren werd aangekondigd in de lokale media Kunstenaars en ondernemers dan Die richten zich met hun initiatieven op de spannende plekken in Noord Plekken waar het nu gebeurt zoals de NDSM werf de Tolhuistuin en het Hamerstraatgebied Het CAN gebied komt nog niet in het rijtje van places to be voor De ligging van de groenstrook is vermoedelijk ook een reden waarom er weinig belangstelling is van omwonenden en winkeliers om initiatieven te ontplooien Het gebied sluit niet direct aan 14 op het woon en winkelgebied Het is een soort niemandsland tussen het stadsdeelhuis het winkelcentrum en woonbuurten aan de Loenermark en Cleijndertweg Hiermee rijst ook de vraag hoeveel tijd en energie de gemeente moet steken in tijdelijkheid als permanente strategie Initiatieven zoeken vaak zelf de hotspots Bij de NDSM werf waren het eerst de kunstenaars die de kracht van het gebied ontdekten De gemeente heeft hier pas later bij gefaciliteerd Wellicht is het meer een kwestie van geduld en komen tijdelijke initiatieven vanzelf van de grond Helemaal stil in het CAN is het overigens niet Vanaf juni 2011 zijn in het winkelcentrum drie tijdelijke laagdrempelige ateliers ingericht voor theatervormgevers beeldend kunstenaars en fotografen die graag laten zien hoe ze werken en waar ze mee bezig zijn egin 2010 heeft Waternet het initiatief genomen om v r de zomervakantie van dat jaar een tijdelijk drijvend zwembad in de Amstel te realiseren dat gedurende drie jaar tussen juni en september geopend is Het idee is ge nspireerd op het drijvend zwembad in de Spree in Berlijn Waternet wil hiermee aandacht vragen voor de waterkwaliteit en de Amsterdammers een voorproefje geven van hoe het is om in de Amstel te zwemmen De ambitie is dat over tien jaar de Amstel schoon genoeg is om in te zwemmen Projectgroep Overamstel vond het een fantastisch idee om een bijzondere functie in het gebied toe te laten en zo Overamstel op de kaart te zetten In de hoofden van de meeste Amsterdammers is Overamstel immers een vaag bedrijventerrein tegenover de Bijlmerbajes waar je hooguit naartoe gaat om de bouwmarkt te bezoeken Binnen afzienbare tijd zouden echter de eerste woningen gebouwd en verkocht moeten gaan worden Een leuke functie zou hierbij kunnen helpen In het kersverse bestemmingsplan Amstelkwartier Buitendijks was voor een zwembad al de mogelijkheid opgenomen Echter de beoogde locatie de jachthaven tegenover de Omval was nog niet in handen van de gemeente Er liep een onteigeningsprocedure Toen Waternet aanklopte met de vraag of de gemeente wilde meewerken aan realisatie van een drijvend zwembad werd al snel besloten om te kijken op welke wijze het mogelijk zou zijn en hoe Waternet daarbij kon worden ondersteund Al heel snel werd duidelijk dat het gezien de korte termijn en de hoeveelheid vergunningen en ontheffingen die nodig waren een flinke inspanning zou zijn Hulp van velen was nodig Waternet heeft een externe projectleider van een marketingbureau ingehuurd die samen met een assistent projectmanager vanuit de projectgroep de drijvende kracht was achter het initiatief Ontheffingen vergunningen en contracten Voor de realisatie en exploitatie van een tijdelijke drijvend zwembad zijn schrikbarend veel vergunningen nodig meer dan dertig Naast de publiekrechtelijke vergunningen en privaatrechtelijke contracten van de gemeente moeten ook nog allerlei vergunningen en voorschriften voor veiligheid toezicht en hygi ne van zwemwater worden aangevraagd De waterkwaliteit moet bijvoorbeeld regelmatig worden gemeten Deze vergunningen worden verleend door de provincie de gemeente heeft hier geen bemoeienis mee gehad Ook met de daadwerkelijke bouw van het zwembad heeft de gemeente zich overigens niet beziggehouden Voor de duidelijkheid we hebben het hier over het pre WABO tijdperk dus alle vergunningen zijn los aangevraagd en verleend Met de juristen van de Dienst Milieu en Bouwtoezicht Ruimtelijke Ordening en Binnenwaterbeheer en een planner is uitgezocht welke juridisch planologische ontheffingen en vergunningen nodig waren Belangrijk was dat de planner ook advies heeft gegeven over de volgorde waarin Waternet de ontheffingen en vergunningen moest aanvragen de ontheffing met de langste doorlooptijd als eerste et cetera Vrij snel werd duidelijk dat er niets mis mocht gaan gezien de zeer krappe planning en het aantal vergunningen dat moest worden aangevraagd In dit traject zat ook een aantal strategische keuzes Zo is bijvoorbeeld gekozen voor een tijdelijke ontheffing op het bestemmingsplan voor een periode van vijf jaar voor de bestemming horeca en zwembad De locatie werd een plek tegenover het Waternetkantoor direct naast het tijdelijke restaurant Kaap Kot 15

Page 15

Alvast zwemmen in de Amstel tijdelijk amsterdam Geen emplooi voor groenstrook in Noord Alvast zwemmen in de Amstel Ondanks een woud aan vereiste vergunningen en ontheffingen is het gelukt om tijdelijk een drijvend zwembad in de Amstel te openen Met name de strategische volgorde van vergunningaanvragen was doorslaggevend Enthousiasme en ambtelijk en bestuurlijk commitment deden de rest door Natascha van Bennekom en Janneke van den Oever B Het CAN gebied komt nog niet in het rijtje van places to be voor Anderhalf jaar heeft de werkgroep geprobeerd allerlei tijdelijke initiatieven te verleiden om naar het gebied te komen Samen met de Noorderpark Kamer een stichting die zich bezig houdt met kunst en cultuur in Noord ontstond het idee voor CAN Cultureel zes culturele middagen in de zomer van 2010 Ook dit bleek geen succes Er was nauwelijks publieke belangstelling hoewel het vrij toegankelijk was en ruim van te voren werd aangekondigd in de lokale media Kunstenaars en ondernemers dan Die richten zich met hun initiatieven op de spannende plekken in Noord Plekken waar het nu gebeurt zoals de NDSM werf de Tolhuistuin en het Hamerstraatgebied Het CAN gebied komt nog niet in het rijtje van places to be voor De ligging van de groenstrook is vermoedelijk ook een reden waarom er weinig belangstelling is van omwonenden en winkeliers om initiatieven te ontplooien Het gebied sluit niet direct aan 14 op het woon en winkelgebied Het is een soort niemandsland tussen het stadsdeelhuis het winkelcentrum en woonbuurten aan de Loenermark en Cleijndertweg Hiermee rijst ook de vraag hoeveel tijd en energie de gemeente moet steken in tijdelijkheid als permanente strategie Initiatieven zoeken vaak zelf de hotspots Bij de NDSM werf waren het eerst de kunstenaars die de kracht van het gebied ontdekten De gemeente heeft hier pas later bij gefaciliteerd Wellicht is het meer een kwestie van geduld en komen tijdelijke initiatieven vanzelf van de grond Helemaal stil in het CAN is het overigens niet Vanaf juni 2011 zijn in het winkelcentrum drie tijdelijke laagdrempelige ateliers ingericht voor theatervormgevers beeldend kunstenaars en fotografen die graag laten zien hoe ze werken en waar ze mee bezig zijn egin 2010 heeft Waternet het initiatief genomen om v r de zomervakantie van dat jaar een tijdelijk drijvend zwembad in de Amstel te realiseren dat gedurende drie jaar tussen juni en september geopend is Het idee is ge nspireerd op het drijvend zwembad in de Spree in Berlijn Waternet wil hiermee aandacht vragen voor de waterkwaliteit en de Amsterdammers een voorproefje geven van hoe het is om in de Amstel te zwemmen De ambitie is dat over tien jaar de Amstel schoon genoeg is om in te zwemmen Projectgroep Overamstel vond het een fantastisch idee om een bijzondere functie in het gebied toe te laten en zo Overamstel op de kaart te zetten In de hoofden van de meeste Amsterdammers is Overamstel immers een vaag bedrijventerrein tegenover de Bijlmerbajes waar je hooguit naartoe gaat om de bouwmarkt te bezoeken Binnen afzienbare tijd zouden echter de eerste woningen gebouwd en verkocht moeten gaan worden Een leuke functie zou hierbij kunnen helpen In het kersverse bestemmingsplan Amstelkwartier Buitendijks was voor een zwembad al de mogelijkheid opgenomen Echter de beoogde locatie de jachthaven tegenover de Omval was nog niet in handen van de gemeente Er liep een onteigeningsprocedure Toen Waternet aanklopte met de vraag of de gemeente wilde meewerken aan realisatie van een drijvend zwembad werd al snel besloten om te kijken op welke wijze het mogelijk zou zijn en hoe Waternet daarbij kon worden ondersteund Al heel snel werd duidelijk dat het gezien de korte termijn en de hoeveelheid vergunningen en ontheffingen die nodig waren een flinke inspanning zou zijn Hulp van velen was nodig Waternet heeft een externe projectleider van een marketingbureau ingehuurd die samen met een assistent projectmanager vanuit de projectgroep de drijvende kracht was achter het initiatief Ontheffingen vergunningen en contracten Voor de realisatie en exploitatie van een tijdelijke drijvend zwembad zijn schrikbarend veel vergunningen nodig meer dan dertig Naast de publiekrechtelijke vergunningen en privaatrechtelijke contracten van de gemeente moeten ook nog allerlei vergunningen en voorschriften voor veiligheid toezicht en hygi ne van zwemwater worden aangevraagd De waterkwaliteit moet bijvoorbeeld regelmatig worden gemeten Deze vergunningen worden verleend door de provincie de gemeente heeft hier geen bemoeienis mee gehad Ook met de daadwerkelijke bouw van het zwembad heeft de gemeente zich overigens niet beziggehouden Voor de duidelijkheid we hebben het hier over het pre WABO tijdperk dus alle vergunningen zijn los aangevraagd en verleend Met de juristen van de Dienst Milieu en Bouwtoezicht Ruimtelijke Ordening en Binnenwaterbeheer en een planner is uitgezocht welke juridisch planologische ontheffingen en vergunningen nodig waren Belangrijk was dat de planner ook advies heeft gegeven over de volgorde waarin Waternet de ontheffingen en vergunningen moest aanvragen de ontheffing met de langste doorlooptijd als eerste et cetera Vrij snel werd duidelijk dat er niets mis mocht gaan gezien de zeer krappe planning en het aantal vergunningen dat moest worden aangevraagd In dit traject zat ook een aantal strategische keuzes Zo is bijvoorbeeld gekozen voor een tijdelijke ontheffing op het bestemmingsplan voor een periode van vijf jaar voor de bestemming horeca en zwembad De locatie werd een plek tegenover het Waternetkantoor direct naast het tijdelijke restaurant Kaap Kot 15

Page 16

Op een gegeven moment werden er zelfs Tweede Kamervragen over het zwembad gesteld 16 Naast de juridische planologische procedures waren ook andersoortige watergerelateerde vergunningen nodig van verschillende bevoegde instanties Ten eerst was dit een objectontheffing van de dienst Binnenwaterbeheer Daarnaast was een keurontheffing nodig voor de werkzaamheden aan de oever te vergeven door Waternet zelf Bijzonder genoeg heeft deze keurontheffing hoewel Waternet dus zelf de aanvrager was de nodige moeite en tijd gekost Ook een vergunning voor werken in de openbare ruimte WIOR waarvoor het Stadsdeel Oost bevoegd gezag is bleek nodig Later bleek dat ook de provincie Noord Holland nog een ontheffing Ligplaatsbesluit moest verlenen omdat de Amstel provinciaal water is Tot slot is privaatrechtelijk een huurcontract afgesloten door de gemeente met Waternet voor een stukje grond en het stuk water Hoewel de Amstel provinciaal water is is er een overeenkomst tussen de gemeente en de provincie die regelt dat de gemeente sommige vergunningen en verhuringen mag doen voor het water tien meter uit de oever Dit is vooral gedaan met het oog op woonboten Versterkte muziek Niet iedereen was enthousiast over de komst van het zwembad Door een aantal woon bootbewoners aan de overzijde bij de Omval is een zienswijze ingediend op de ontheffingsaanvraag Ze maakten zich zorgen over de mogelijke geluidsoverlast van het zwembad Naast een gewone informatieavond is daarom een extra informatieavond gehouden met deze bewoners Deze heeft geleid tot een aantal toezeggingen over het tijdelijke zwembad maar ook over de toekomstige realisatie van het definitieve zwembad dat in het bestemmingsplan mogelijk is gemaakt Afgesproken werd onder andere dat er geen versterkte muziek gedraaid mag worden dat er geen bootjes kunnen aanmeren aan het zwembad en dat eventuele klachten door exploitant en Waternet serieus genomen worden Daarnaast is er hoewel onverplicht omdat het om geluid gaat van menselijke stemmen een akoestisch onderzoek gedaan Uit het onderzoek bleek dat het zwembad volgens de rekenmodellen precies binnen de normen viel Belangrijk was ook dat er bestuurlijk draagvlak was voor de realisatie van het zwembad De wethouders Ruimtelijke Ordening Maarten van Poelgeest en Waternet Caroline Gehrels en de portefeuillehouders van het stadsdeel Germaine Princen en Sharona Ceha zijn steeds door Waternet en het projectbureau Wibaut aan de Amstel al dan niet gezamenlijk ge nformeerd via het bestuurlijk overleg en weekendmappen Allemaal vonden ze het een leuk initiatief en ondersteunden ze het met hier en daar een constructieve kanttekening van harte Bestuurlijk commitment kwam goed van pas Op een gegeven moment werden er zelfs Tweede Kamervragen over het zwembad gesteld namelijk of de aanleg van een zwembad wel past binnen de taken van een drinkwaterbedrijf Het enthousiasme van betrokken partijen was doorslaggevend Realisatie Het stadsdeel heeft alles in het werk gesteld om op tijd de WIOR te vergunnen de toegang op de oever te realiseren groen te planten en fietsenrekken te plaatsen Nutsbedrijven hebben in sneltreinvaart kabels en leidingen aangelegd De zwembadbak is vanuit elders in het land naar Amsterdam gevaren waarbij in sommige doorgangen maar een paar centimeter speling zat aan beide kanten De opening moest worden voorbereid en afgestemd op de agenda van twee wethouders Uiteindelijk is in augustus 2010 het zwembad opgeleverd en in gebruik genomen Dit was ongeveer zes weken later dan de bedoeling was De vertraging lag dit keer niet aan de vergunningen maar aan een vertraging bij de bouw van het zwembad Jammer was het wel aangezien de zomervakantie toen al bijna voorbij was Bad Buiten het tijdelijke drijvende zwembad in de Amstel is geopend door wethouder Gehrels en portefeuillehouder Princen Hoewel het een grauwe dag was was er een grote belangstelling van de pers Ook nadien heeft Bad Buiten nog een aantal keer de pers gehaald moeilijkheden ontstonden probeerden ze die weg te nemen of belden in ieder geval even op om het te melden zodat er direct actie kon worden ondernomen In 2011 is begonnen met de realisatie van het Buitendijks Park Het park zal een open karakter hebben met meer zicht op de Amstel De hiervoor noodzakelijke werkzaamheden van sloop sanering en inrichting gaan enkele jaren duren Het is soms passen en meten om het tijdelijke zwembad ook gedurende de werkzaamheden te laten functioneren maar de kosten wegen zeker op tegen de baten FOTO Bart Veilbrief met mooi uitzicht in de breedste bocht van de Amstel De tijdelijke ontheffing op het bestemmingsplan is door Waternet aangevraagd voor de maximale periode van vijf jaar Dit is niet gedaan omdat het zwembad vijf jaar op deze plek zou liggen de afspraak met Waternet is namelijk slechts voor drie seizoenen vanwege de start van de werkzaamheden voor sanering en aanleg van het Buitendijks Park Mocht er echter een onvoorzienbare reden zijn om het zwembad daar langer te laten liggen dan kon dit voor vijf jaar De altijd moeilijke tijdelijkheid van de behoefte was aantoonbaar omdat er na de periode uitzicht was op een andere locatie die al in het bestemmingsplan stond Ook was de benodigde ruimtelijke onderbouwing relatief eenvoudig omdat in het kader van de bestemmingsplanprocedure voor Overamstel Buitendijks een zwembad in de onderzoeken was meegenomen Een vergunning in het kader van de Wet Milieubeheer was niet nodig wel een melding Activiteitenbesluit Een aanlegvergunning Verdrag van Malta monumenten archeologie was niet nodig want hoewel de oever volgens het bestemmingsplan een archeologische zone is werd feitelijk niet gegraven voor de aanleg van het zwembad Een bouwvergunning was gelukkig gezien de termijnen die daarvoor staan en de hele krappe planning niet nodig omdat geen vaste verbinding met de grond is gemaakt Bestaande palen in het water zijn gebruikt om het zwembad te verankeren Het zwembad is daar niet aard en nagelvast aan bevestigd Dat houdt in dat het ook losgemaakt kan worden Dat is bijvoorbeeld gebeurd tijdens Sail toen het zwembad in de Zouthaven heeft gelegen tijdelijk amsterdam Alvast zwemmen in de Amstel Cruciale factoren Het is inmiddels meer dan een jaar geleden dat het zwembad is geopend Op mooie dagen deze zomer is het er behoorlijk druk Je kunt er lekker loungen en zwemmen is een ervaring die je niet mag missen Het uitzicht is prachtig de sfeer goed In de verkoopfolders voor de woningen van de ontwikkelaars van het Amstelkwartier staat het zwembad zonder uitzondering genoemd Wat dat betreft is het dus vanuit de projectgroep Overamstel gezien zeker geslaagd Daarbij is achteraf gezien het enthousiasme van betrokken partijen doorslaggevend geweest voor het op zo korte termijn realiseren van dit tijdelijke project Waternet had een onvermoeibare projectleider gevonden die ook voldoende steun en hulp had binnen de organisatie Het werd politiek gezien gesteund Bijna alle Alliantiediensten de DMB BBA en het stadsdeel hebben allemaal een belangrijke bijdrage geleverd Erg goed om te merken was dat betrokkenen binnen de diensten en het stadsdeel ook hun best bleven doen als er ergens in de organisatie In de verkoopfolders voor de woningen van de ontwikkelaars van het Amstelkwartier staat het zwembad zonder uitzondering genoemd 17

Page 17

Op een gegeven moment werden er zelfs Tweede Kamervragen over het zwembad gesteld 16 Naast de juridische planologische procedures waren ook andersoortige watergerelateerde vergunningen nodig van verschillende bevoegde instanties Ten eerst was dit een objectontheffing van de dienst Binnenwaterbeheer Daarnaast was een keurontheffing nodig voor de werkzaamheden aan de oever te vergeven door Waternet zelf Bijzonder genoeg heeft deze keurontheffing hoewel Waternet dus zelf de aanvrager was de nodige moeite en tijd gekost Ook een vergunning voor werken in de openbare ruimte WIOR waarvoor het Stadsdeel Oost bevoegd gezag is bleek nodig Later bleek dat ook de provincie Noord Holland nog een ontheffing Ligplaatsbesluit moest verlenen omdat de Amstel provinciaal water is Tot slot is privaatrechtelijk een huurcontract afgesloten door de gemeente met Waternet voor een stukje grond en het stuk water Hoewel de Amstel provinciaal water is is er een overeenkomst tussen de gemeente en de provincie die regelt dat de gemeente sommige vergunningen en verhuringen mag doen voor het water tien meter uit de oever Dit is vooral gedaan met het oog op woonboten Versterkte muziek Niet iedereen was enthousiast over de komst van het zwembad Door een aantal woon bootbewoners aan de overzijde bij de Omval is een zienswijze ingediend op de ontheffingsaanvraag Ze maakten zich zorgen over de mogelijke geluidsoverlast van het zwembad Naast een gewone informatieavond is daarom een extra informatieavond gehouden met deze bewoners Deze heeft geleid tot een aantal toezeggingen over het tijdelijke zwembad maar ook over de toekomstige realisatie van het definitieve zwembad dat in het bestemmingsplan mogelijk is gemaakt Afgesproken werd onder andere dat er geen versterkte muziek gedraaid mag worden dat er geen bootjes kunnen aanmeren aan het zwembad en dat eventuele klachten door exploitant en Waternet serieus genomen worden Daarnaast is er hoewel onverplicht omdat het om geluid gaat van menselijke stemmen een akoestisch onderzoek gedaan Uit het onderzoek bleek dat het zwembad volgens de rekenmodellen precies binnen de normen viel Belangrijk was ook dat er bestuurlijk draagvlak was voor de realisatie van het zwembad De wethouders Ruimtelijke Ordening Maarten van Poelgeest en Waternet Caroline Gehrels en de portefeuillehouders van het stadsdeel Germaine Princen en Sharona Ceha zijn steeds door Waternet en het projectbureau Wibaut aan de Amstel al dan niet gezamenlijk ge nformeerd via het bestuurlijk overleg en weekendmappen Allemaal vonden ze het een leuk initiatief en ondersteunden ze het met hier en daar een constructieve kanttekening van harte Bestuurlijk commitment kwam goed van pas Op een gegeven moment werden er zelfs Tweede Kamervragen over het zwembad gesteld namelijk of de aanleg van een zwembad wel past binnen de taken van een drinkwaterbedrijf Het enthousiasme van betrokken partijen was doorslaggevend Realisatie Het stadsdeel heeft alles in het werk gesteld om op tijd de WIOR te vergunnen de toegang op de oever te realiseren groen te planten en fietsenrekken te plaatsen Nutsbedrijven hebben in sneltreinvaart kabels en leidingen aangelegd De zwembadbak is vanuit elders in het land naar Amsterdam gevaren waarbij in sommige doorgangen maar een paar centimeter speling zat aan beide kanten De opening moest worden voorbereid en afgestemd op de agenda van twee wethouders Uiteindelijk is in augustus 2010 het zwembad opgeleverd en in gebruik genomen Dit was ongeveer zes weken later dan de bedoeling was De vertraging lag dit keer niet aan de vergunningen maar aan een vertraging bij de bouw van het zwembad Jammer was het wel aangezien de zomervakantie toen al bijna voorbij was Bad Buiten het tijdelijke drijvende zwembad in de Amstel is geopend door wethouder Gehrels en portefeuillehouder Princen Hoewel het een grauwe dag was was er een grote belangstelling van de pers Ook nadien heeft Bad Buiten nog een aantal keer de pers gehaald moeilijkheden ontstonden probeerden ze die weg te nemen of belden in ieder geval even op om het te melden zodat er direct actie kon worden ondernomen In 2011 is begonnen met de realisatie van het Buitendijks Park Het park zal een open karakter hebben met meer zicht op de Amstel De hiervoor noodzakelijke werkzaamheden van sloop sanering en inrichting gaan enkele jaren duren Het is soms passen en meten om het tijdelijke zwembad ook gedurende de werkzaamheden te laten functioneren maar de kosten wegen zeker op tegen de baten FOTO Bart Veilbrief met mooi uitzicht in de breedste bocht van de Amstel De tijdelijke ontheffing op het bestemmingsplan is door Waternet aangevraagd voor de maximale periode van vijf jaar Dit is niet gedaan omdat het zwembad vijf jaar op deze plek zou liggen de afspraak met Waternet is namelijk slechts voor drie seizoenen vanwege de start van de werkzaamheden voor sanering en aanleg van het Buitendijks Park Mocht er echter een onvoorzienbare reden zijn om het zwembad daar langer te laten liggen dan kon dit voor vijf jaar De altijd moeilijke tijdelijkheid van de behoefte was aantoonbaar omdat er na de periode uitzicht was op een andere locatie die al in het bestemmingsplan stond Ook was de benodigde ruimtelijke onderbouwing relatief eenvoudig omdat in het kader van de bestemmingsplanprocedure voor Overamstel Buitendijks een zwembad in de onderzoeken was meegenomen Een vergunning in het kader van de Wet Milieubeheer was niet nodig wel een melding Activiteitenbesluit Een aanlegvergunning Verdrag van Malta monumenten archeologie was niet nodig want hoewel de oever volgens het bestemmingsplan een archeologische zone is werd feitelijk niet gegraven voor de aanleg van het zwembad Een bouwvergunning was gelukkig gezien de termijnen die daarvoor staan en de hele krappe planning niet nodig omdat geen vaste verbinding met de grond is gemaakt Bestaande palen in het water zijn gebruikt om het zwembad te verankeren Het zwembad is daar niet aard en nagelvast aan bevestigd Dat houdt in dat het ook losgemaakt kan worden Dat is bijvoorbeeld gebeurd tijdens Sail toen het zwembad in de Zouthaven heeft gelegen tijdelijk amsterdam Alvast zwemmen in de Amstel Cruciale factoren Het is inmiddels meer dan een jaar geleden dat het zwembad is geopend Op mooie dagen deze zomer is het er behoorlijk druk Je kunt er lekker loungen en zwemmen is een ervaring die je niet mag missen Het uitzicht is prachtig de sfeer goed In de verkoopfolders voor de woningen van de ontwikkelaars van het Amstelkwartier staat het zwembad zonder uitzondering genoemd Wat dat betreft is het dus vanuit de projectgroep Overamstel gezien zeker geslaagd Daarbij is achteraf gezien het enthousiasme van betrokken partijen doorslaggevend geweest voor het op zo korte termijn realiseren van dit tijdelijke project Waternet had een onvermoeibare projectleider gevonden die ook voldoende steun en hulp had binnen de organisatie Het werd politiek gezien gesteund Bijna alle Alliantiediensten de DMB BBA en het stadsdeel hebben allemaal een belangrijke bijdrage geleverd Erg goed om te merken was dat betrokkenen binnen de diensten en het stadsdeel ook hun best bleven doen als er ergens in de organisatie In de verkoopfolders voor de woningen van de ontwikkelaars van het Amstelkwartier staat het zwembad zonder uitzondering genoemd 17

Page 18

tijdelijk amsterdam Tijdelijke toevalstreffer Tijdelijke toevalstreffer Media aandacht kan behulpzaam zijn bij de zoektocht naar een tijdelijk onderkomen Neef Louis en Amsterdam Noord bleek een perfecte match Maar de verschillende rollen van de gemeente hadden de initiatiefnemers nog akelig in de weg kunnen zitten De formele rol van vergunningverlener en handhaver verhoudt zich niet altijd goed met die van aanjager van de gewenste transformatie van een projectgebied door Joreen R ben W ie via de nieuwe Ridderspoor weg Buiksloterham inrijdt passeert een bouwbord waarop staat dat de gemeente Amsterdam werkt aan de transformatie van Buiksloterham Het gaat om de transformatie van het voormalig industrie en bedrijventerrein naar een gemengd gebied met de functies wonen en werken naast elkaar Nu de economische crisis ook het tempo van deze transformatie FOTO Wesley Luntungan PMB be nvloedt is het voor het project en het gebied wenselijk om in de tussentijd tijdelijke initiatieven een plek te kunnen geven Het liefst natuurlijk tijdelijke initiatieven die het gebied op de kaart kunnen zetten en passen bij het industri le karakter maar ook het toekomstige beeld van het gebied In de praktijk is het helemaal nog niet makkelijk om dit voor elkaar te krijgen Veel leuke tijdelijke initiatieven stranden op de weerbarstige praktijk Maar soms hoef je er als projectbureau bijna niets voor te doen en vestigt een tijdelijke aanwinst zich zomaar in je projectgebied Dit laatste gebeurde met de tijdelijke vestiging van Neef Louis op de hoek van diezelfde Ridderspoorweg met de Papaverweg midden in Buiksloterham Zoektocht Neef Louis is een begrip onder de liefhebbers van tweedehands designmeubelen 18 Neef Louis is een begrip onder de liefhebbers van tweedehands designmeubelen Tafels stoelen lampen kasten en allerlei bijzondere objecten zijn er te vinden En niet alleen particulieren weten Neef Louis te vinden Ook de film en theaterwereld maakt regelmatig gebruik van het designmeubilair voor een bijzonder decor Het bedrijf is begonnen in een loods in de Spaarndammerstraat in de Houthavens Daar zou in eerste instantie maar twee jaar gebruik van mogen worden gemaakt Vanaf de start van het bedrijf was het duidelijk dat deze plek alleen tijdelijk een onderkomen zou kunnen bieden Uiteindelijk bereikte in 2009 de ontwikkeling van de Houthavens het stadium dat Neef Louis na tien jaar cht moest vertrekken Ergens anders in de Houthavens of in stadsdeel Westerpark kon geen alternatieve locatie gevonden worden Daarmee begon voor Louis Vlaarkamp Neef Louis een intensieve zoektocht naar een geschikte plek elders in of desnoods buiten de stad Dit werd uiteindelijk Buiksloterham aan de Noordelijke IJ oevers Daar huurt het bedrijf samen met Van Dijk Co een loods van bijna 7000m2 in een monumentaal gebouw dat eigendom is van de Alliantie De Alliantie heeft het monumentale fabriekspand dat deels onder architectuur is ontworpen aangekocht met het idee om dit in 2014 te gaan herontwikkelen naar een gemengde woon werkbestemming Om in de periode tot 2014 te voorkomen dat het gebouw zou verloederen of gekraakt zou worden ging de Alliantie op zoek naar een passende tijdelijke huurder Zetje Voor de Alliantie was het vinden van een tijdelijke huurder voor het aangekochte pand een noodzaak Leegstand totdat de definitieve ontwikkeling vorm zou krijgen was geen optie Daarvoor was de tussenliggende periode te lang Omdat een deel van het gebouw een gemeentelijk monument is moest voorkomen worden dat het pand in de periode tot de definitieve ontwikkeling zou verloederen of zou worden gekraakt Bovendien is het uiteraard prettig als het pand in deze tussenliggende jaren ook nog wat opbrengt De Alliantie zag het als opgave om op zoek te gaan naar een leuke huurder die echt wat toe te voegen heeft aan het gebied en het gebied op de kaart kan zetten Niet perse een huurder die het meeste zou opbrengen Neef Louis is een mooie toevalstreffer geweest volgens Alex Mollee die namens de Alliantie de tijdelijke verhuur heeft geregeld Voor Louis Vlaarkamp van Neef Louis was het vinden van een nieuwe tijdelijke locatie ook een noodzaak Juist tijdelijk aldus Louis Vlaarkamp Om alles wat er bij Meerdere Amsterdamse media hebben aandacht besteed aan de zoektocht Neef Louis te zien te huur en te koop is een plek te kunnen geven was minstens een paar duizend m2 vloeroppervlak nodig Alleen de huurprijs van een tijdelijk gebouw was voor Neef Louis op te brengen Zeker als je als bedrijf met die ruimtebehoefte liefst ook nog in de stad gevestigd wilt blijven Amsterdam Noord was in Amsterdam eigenlijk het enige gebied waar nog geschikte ruimte beschikbaar bleek te zijn Stadsdeel Amsterdam Noord zag Neef Louis bovendien heel graag komen Binnen de stadsdeelorganisatie was het de accountmanager die actief heeft meegedacht wat geschikte locaties zouden kunnen zijn Uiteindelijk hebben naamsbekend heid en een welbewuste publiciteitsstunt van Neef Louis ervoor gezorgd dat de zoektocht naar een nieuwe locatie breed bekend werd Meerdere Amsterdamse media hebben aandacht besteed aan de zoektocht naar een nieuwe plek en het dreigende vertrek uit de stad omdat het maar niet leek te lukken Uiteindelijk heeft dat het zetje gegeven waardoor het bedrijf werd benaderd door een makelaar uit Amsterdam Noord die namens de Alliantie een passend gebouw beschikbaar dacht te hebben aan de Papaverweg Dat bleek inderdaad het geval Neef Louis kon en wilde voor de duur van in ieder geval vier jaar zijn intrek nemen in het gebouw Neuzen De formele afhandeling van de komst naar de nieuwe tijdelijke locatie verliep voor initiatiefnemer Louis Vlaarkamp niet zonder slag of stoot Vanuit de verschillende rollen van de gemeente werd er heel anders mee omgegaan Aan de ene kant had de gemeente de formele rol als vergunningverlener en handhaver Aan de andere kant wilde de gemeente vanuit de rol als aanjager van de gewenste transformatie van het projectgebied Neef Louis graag naar Noord halen Zeker ook met het oog op het cre ren van een aantrekkelijk vestiginggebied voor al dan niet tijdelijke bedrijven en ondernemers In dit dossier stelde de afdeling vergunningen zich vanuit haar rol formeel op en beoordeelde aanvankelijk dat het bedrijf qua functie detailhandel niet paste binnen het bestemmingsplan Buiksloterham Hierdoor zou een langdurig traject doorlopen moeten worden terwijl Neef Louis inmiddels echt de oude locatie moest verlaten Deze formele houding leek er bovendien toe te leiden dat de initiatiefnemer nodeloos op kosten zou worden gejaagd om diverse aanpassingen aan het gebouw te doen voor een tijdelijk onderkomen Tegelijkertijd had het bestuur de komst van Neef Louis al omarmd De bemoeienis van projectbureau Noordwaarts bij de komst van Neef Louis is al met al relatief beperkt geweest Het heeft in Buiksloterham geen beschikking over leegstaande gebouwen waar tijdelijke gebruikers in afwachting van een definitieve ontwikkeling een onderkomen kunnen vinden Het projectbureau was wel van mening dat Neef Louis helemaal past bij Buiksloterham met haar industri le verleden Bovendien sluit het qua type bedrijf helemaal aan bij de verkleuring naar onder andere creatieve bedrijvigheid die zich inmiddels in het gebied aan het voltrekken is Neef Louis zou bovendien mensen naar het gebied kunnen trekken die anders misschien helemaal geen reden hebben om naar Buiksloterham te komen Daarom heeft het projectbureau haar invloed aangewend toen het door de lastige 19

Page 19

tijdelijk amsterdam Tijdelijke toevalstreffer Tijdelijke toevalstreffer Media aandacht kan behulpzaam zijn bij de zoektocht naar een tijdelijk onderkomen Neef Louis en Amsterdam Noord bleek een perfecte match Maar de verschillende rollen van de gemeente hadden de initiatiefnemers nog akelig in de weg kunnen zitten De formele rol van vergunningverlener en handhaver verhoudt zich niet altijd goed met die van aanjager van de gewenste transformatie van een projectgebied door Joreen R ben W ie via de nieuwe Ridderspoor weg Buiksloterham inrijdt passeert een bouwbord waarop staat dat de gemeente Amsterdam werkt aan de transformatie van Buiksloterham Het gaat om de transformatie van het voormalig industrie en bedrijventerrein naar een gemengd gebied met de functies wonen en werken naast elkaar Nu de economische crisis ook het tempo van deze transformatie FOTO Wesley Luntungan PMB be nvloedt is het voor het project en het gebied wenselijk om in de tussentijd tijdelijke initiatieven een plek te kunnen geven Het liefst natuurlijk tijdelijke initiatieven die het gebied op de kaart kunnen zetten en passen bij het industri le karakter maar ook het toekomstige beeld van het gebied In de praktijk is het helemaal nog niet makkelijk om dit voor elkaar te krijgen Veel leuke tijdelijke initiatieven stranden op de weerbarstige praktijk Maar soms hoef je er als projectbureau bijna niets voor te doen en vestigt een tijdelijke aanwinst zich zomaar in je projectgebied Dit laatste gebeurde met de tijdelijke vestiging van Neef Louis op de hoek van diezelfde Ridderspoorweg met de Papaverweg midden in Buiksloterham Zoektocht Neef Louis is een begrip onder de liefhebbers van tweedehands designmeubelen 18 Neef Louis is een begrip onder de liefhebbers van tweedehands designmeubelen Tafels stoelen lampen kasten en allerlei bijzondere objecten zijn er te vinden En niet alleen particulieren weten Neef Louis te vinden Ook de film en theaterwereld maakt regelmatig gebruik van het designmeubilair voor een bijzonder decor Het bedrijf is begonnen in een loods in de Spaarndammerstraat in de Houthavens Daar zou in eerste instantie maar twee jaar gebruik van mogen worden gemaakt Vanaf de start van het bedrijf was het duidelijk dat deze plek alleen tijdelijk een onderkomen zou kunnen bieden Uiteindelijk bereikte in 2009 de ontwikkeling van de Houthavens het stadium dat Neef Louis na tien jaar cht moest vertrekken Ergens anders in de Houthavens of in stadsdeel Westerpark kon geen alternatieve locatie gevonden worden Daarmee begon voor Louis Vlaarkamp Neef Louis een intensieve zoektocht naar een geschikte plek elders in of desnoods buiten de stad Dit werd uiteindelijk Buiksloterham aan de Noordelijke IJ oevers Daar huurt het bedrijf samen met Van Dijk Co een loods van bijna 7000m2 in een monumentaal gebouw dat eigendom is van de Alliantie De Alliantie heeft het monumentale fabriekspand dat deels onder architectuur is ontworpen aangekocht met het idee om dit in 2014 te gaan herontwikkelen naar een gemengde woon werkbestemming Om in de periode tot 2014 te voorkomen dat het gebouw zou verloederen of gekraakt zou worden ging de Alliantie op zoek naar een passende tijdelijke huurder Zetje Voor de Alliantie was het vinden van een tijdelijke huurder voor het aangekochte pand een noodzaak Leegstand totdat de definitieve ontwikkeling vorm zou krijgen was geen optie Daarvoor was de tussenliggende periode te lang Omdat een deel van het gebouw een gemeentelijk monument is moest voorkomen worden dat het pand in de periode tot de definitieve ontwikkeling zou verloederen of zou worden gekraakt Bovendien is het uiteraard prettig als het pand in deze tussenliggende jaren ook nog wat opbrengt De Alliantie zag het als opgave om op zoek te gaan naar een leuke huurder die echt wat toe te voegen heeft aan het gebied en het gebied op de kaart kan zetten Niet perse een huurder die het meeste zou opbrengen Neef Louis is een mooie toevalstreffer geweest volgens Alex Mollee die namens de Alliantie de tijdelijke verhuur heeft geregeld Voor Louis Vlaarkamp van Neef Louis was het vinden van een nieuwe tijdelijke locatie ook een noodzaak Juist tijdelijk aldus Louis Vlaarkamp Om alles wat er bij Meerdere Amsterdamse media hebben aandacht besteed aan de zoektocht Neef Louis te zien te huur en te koop is een plek te kunnen geven was minstens een paar duizend m2 vloeroppervlak nodig Alleen de huurprijs van een tijdelijk gebouw was voor Neef Louis op te brengen Zeker als je als bedrijf met die ruimtebehoefte liefst ook nog in de stad gevestigd wilt blijven Amsterdam Noord was in Amsterdam eigenlijk het enige gebied waar nog geschikte ruimte beschikbaar bleek te zijn Stadsdeel Amsterdam Noord zag Neef Louis bovendien heel graag komen Binnen de stadsdeelorganisatie was het de accountmanager die actief heeft meegedacht wat geschikte locaties zouden kunnen zijn Uiteindelijk hebben naamsbekend heid en een welbewuste publiciteitsstunt van Neef Louis ervoor gezorgd dat de zoektocht naar een nieuwe locatie breed bekend werd Meerdere Amsterdamse media hebben aandacht besteed aan de zoektocht naar een nieuwe plek en het dreigende vertrek uit de stad omdat het maar niet leek te lukken Uiteindelijk heeft dat het zetje gegeven waardoor het bedrijf werd benaderd door een makelaar uit Amsterdam Noord die namens de Alliantie een passend gebouw beschikbaar dacht te hebben aan de Papaverweg Dat bleek inderdaad het geval Neef Louis kon en wilde voor de duur van in ieder geval vier jaar zijn intrek nemen in het gebouw Neuzen De formele afhandeling van de komst naar de nieuwe tijdelijke locatie verliep voor initiatiefnemer Louis Vlaarkamp niet zonder slag of stoot Vanuit de verschillende rollen van de gemeente werd er heel anders mee omgegaan Aan de ene kant had de gemeente de formele rol als vergunningverlener en handhaver Aan de andere kant wilde de gemeente vanuit de rol als aanjager van de gewenste transformatie van het projectgebied Neef Louis graag naar Noord halen Zeker ook met het oog op het cre ren van een aantrekkelijk vestiginggebied voor al dan niet tijdelijke bedrijven en ondernemers In dit dossier stelde de afdeling vergunningen zich vanuit haar rol formeel op en beoordeelde aanvankelijk dat het bedrijf qua functie detailhandel niet paste binnen het bestemmingsplan Buiksloterham Hierdoor zou een langdurig traject doorlopen moeten worden terwijl Neef Louis inmiddels echt de oude locatie moest verlaten Deze formele houding leek er bovendien toe te leiden dat de initiatiefnemer nodeloos op kosten zou worden gejaagd om diverse aanpassingen aan het gebouw te doen voor een tijdelijk onderkomen Tegelijkertijd had het bestuur de komst van Neef Louis al omarmd De bemoeienis van projectbureau Noordwaarts bij de komst van Neef Louis is al met al relatief beperkt geweest Het heeft in Buiksloterham geen beschikking over leegstaande gebouwen waar tijdelijke gebruikers in afwachting van een definitieve ontwikkeling een onderkomen kunnen vinden Het projectbureau was wel van mening dat Neef Louis helemaal past bij Buiksloterham met haar industri le verleden Bovendien sluit het qua type bedrijf helemaal aan bij de verkleuring naar onder andere creatieve bedrijvigheid die zich inmiddels in het gebied aan het voltrekken is Neef Louis zou bovendien mensen naar het gebied kunnen trekken die anders misschien helemaal geen reden hebben om naar Buiksloterham te komen Daarom heeft het projectbureau haar invloed aangewend toen het door de lastige 19

Page 20

Verlengde tijdelijkheid op Science Park Amsterdam Neef Louis zorgt voor levendigheid in een gebied waar het nog behoorlijk verlaten kan zijn FOTO Wesley Luntungan PMB vergunningprocedure en noodzakelijk geachte bestemmingswijziging toch fout leek te gaan Er werd een positief advies gegeven aan de afdeling bouwtoezicht van het stadsdeel om zo nodig af te wijken van het bestemmingsplan Bovendien werd door het projectbureau nogmaals onderstreept dat het erg wenselijk zou zijn deze functie een plek in Buiksloterham te geven Daarnaast heeft het bestuur lijke draagvlak bij het stadsdeel en de inzet van de accountmanager om Neef Louis een plek te geven in Buiksloterham er mede toe bijgedragen dat het bedrijf hier eind 2009 toch de deuren kon openen De accountmanager heeft als taak bedrijven te faciliteren en te begeleiden als zij zich in stadsdeel Noord willen vestigen of vragen hebben over bijvoorbeeld uitbreidingsmogelijkheden Daarnaast speelt de accountmanager een belangrijke rol binnen de interne organisatie om de neuzen dezelfde kant op te krijgen en draagvlak voor een initiatief te cre ren Uiteindelijk bleek dat er voor de vestiging van Neef Louis in Buiksloterham toch geen bestemmingsplanwijziging nodig was omdat geoordeeld werd dat de detailhandel ondergeschikt was aan de groothandel en de verhuur van meubilair Een uitgebreide procedure was achteraf dus toch niet noodzakelijk Aanwinst FOTO Wesley Luntungan PMB Neef Louis is een aanwinst voor Noord 20 Uiteindelijk is Neef Louis een aanwinst voor het gebied en een aanwinst voor Noord Het bedrijf zorgt voor levendigheid in een gebied waar het in het weekend nog behoorlijk verlaten kan zijn Er heeft zich inmiddels ook een kleine horecaonderneming in het gebouw gevestigd waar niet alleen de klanten maar ook de buurt van kan profiteren Er wordt naar samenwerking gezocht met andere creatieve bedrijven in Buiksloterham En naast de groothandel en verkoop van design meubelen worden er ook regelmatig foto s ge xposeerd of is de loods het decor van een toneel of muziekvoorstelling Inmiddels is het vanwege de economische crisis zeer waarschijnlijk dat de herontwikkeling van het gebouw door de Alliantie niet in 2014 maar later van start zal gaan De tijdelijke vestiging van Neef Louis in Buiksloterham gaat dus naar verwachting langer duren tijdelijk amsterdam Tijdelijke toevalstreffer Verlengde tijdelijkheid op Science Park Amsterdam Om de ontwikkeling van Science Park Amsterdam een kickstart te geven op een moment dat het gebied door velen nog gezien werd als een saaie uithoek van de stad is in 2008 besloten om er tijdelijke horeca te ontwikkelen En met succes Caf restaurant Polder werd een ontmoetingsplek voor studenten universitair medewerkers zakenmensen en buurtbewoners Eigenlijk te leuk om weg te halen door Jan Straub S cience Park Amsterdam is een gezamenlijk project van de gemeente Amsterdam de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderwijs NWO en de Universiteit van Amsterdam UvA In een door infrastructuur omzoomd gebied in het oosten van de Watergraafsmeerpolder werken deze drie partijen samen aan de ontwikkeling Doel is een sciencepark waar onderwijs onderzoek en ondernemen samen komen De uitgangspositie was bij de start in 2006 goed Er waren toen al drie grote nationale onderzoeksinstellingen gevestigd de NWO instituten NIKHEF AMOLF en CWI het centrum voor wiskunde en informatica Daarnaast zijn de Amsterdam Internet Exchange en het rekencentrum SARA in het gebied aanwezig De UvA tenslotte had het besluit genomen om haar b tafaculteit van het Roeterseiland in zijn geheel naar Science Park Amsterdam te verplaatsen In opdracht van de drie partijen is een stedenbouwkundig masterplan opgesteld door Kees Christiaanse van KCAP en Bart Brands van Karres Brands landschapsarchitecten Dit masterplan probeert het ontmoeten van studenten docenten en ondernemers te organiseren door een netwerk van paden en groenstroken aan te leggen dat de naar buiten gekeerde gebouwen met elkaar en met de bushaltes en parkeergarages verbindt In 2006 heeft de UvA het bouwbesluit voor het nieuwe b tafaculteitsgebouw genomen 55 000 m2 bvo met een architectonische ambitie Op het NWO terrein was inmiddels het startsein gegeven voor de bouw van nieuwe huisvesting voor AMOLF Kortom het project was na jaren van voorbereiding van start gegaan Belangrijkste doelstelling een sciencepark cre ren Middelen gebouwen neerzetten en ontmoetingen organiseren Gewenst resultaat meer ondernemerschap betere wetenschap meer kansen voor studenten om een uitdagende baan te beginnen of een succesvol bedrijf op te zetten Grootste gemis daarbij een ontmoetingsplek Dus was in het masterplan ook voorzien in ontmoetingsplekken Er komt een hotel er is een oude boerderij die eigendom is van de UvA en die verbouwd zal worden ten behoeve van horeca Maar voordat het zover was was er bijna niks De biologieafdeling van de UvA had een kantine voor studenten en medewerkers waar ook bezoekers een boterham of een broodje kroket konden eten maar die kantine was gesloopt om ruimte 21

Page 21

Verlengde tijdelijkheid op Science Park Amsterdam Neef Louis zorgt voor levendigheid in een gebied waar het nog behoorlijk verlaten kan zijn FOTO Wesley Luntungan PMB vergunningprocedure en noodzakelijk geachte bestemmingswijziging toch fout leek te gaan Er werd een positief advies gegeven aan de afdeling bouwtoezicht van het stadsdeel om zo nodig af te wijken van het bestemmingsplan Bovendien werd door het projectbureau nogmaals onderstreept dat het erg wenselijk zou zijn deze functie een plek in Buiksloterham te geven Daarnaast heeft het bestuur lijke draagvlak bij het stadsdeel en de inzet van de accountmanager om Neef Louis een plek te geven in Buiksloterham er mede toe bijgedragen dat het bedrijf hier eind 2009 toch de deuren kon openen De accountmanager heeft als taak bedrijven te faciliteren en te begeleiden als zij zich in stadsdeel Noord willen vestigen of vragen hebben over bijvoorbeeld uitbreidingsmogelijkheden Daarnaast speelt de accountmanager een belangrijke rol binnen de interne organisatie om de neuzen dezelfde kant op te krijgen en draagvlak voor een initiatief te cre ren Uiteindelijk bleek dat er voor de vestiging van Neef Louis in Buiksloterham toch geen bestemmingsplanwijziging nodig was omdat geoordeeld werd dat de detailhandel ondergeschikt was aan de groothandel en de verhuur van meubilair Een uitgebreide procedure was achteraf dus toch niet noodzakelijk Aanwinst FOTO Wesley Luntungan PMB Neef Louis is een aanwinst voor Noord 20 Uiteindelijk is Neef Louis een aanwinst voor het gebied en een aanwinst voor Noord Het bedrijf zorgt voor levendigheid in een gebied waar het in het weekend nog behoorlijk verlaten kan zijn Er heeft zich inmiddels ook een kleine horecaonderneming in het gebouw gevestigd waar niet alleen de klanten maar ook de buurt van kan profiteren Er wordt naar samenwerking gezocht met andere creatieve bedrijven in Buiksloterham En naast de groothandel en verkoop van design meubelen worden er ook regelmatig foto s ge xposeerd of is de loods het decor van een toneel of muziekvoorstelling Inmiddels is het vanwege de economische crisis zeer waarschijnlijk dat de herontwikkeling van het gebouw door de Alliantie niet in 2014 maar later van start zal gaan De tijdelijke vestiging van Neef Louis in Buiksloterham gaat dus naar verwachting langer duren tijdelijk amsterdam Tijdelijke toevalstreffer Verlengde tijdelijkheid op Science Park Amsterdam Om de ontwikkeling van Science Park Amsterdam een kickstart te geven op een moment dat het gebied door velen nog gezien werd als een saaie uithoek van de stad is in 2008 besloten om er tijdelijke horeca te ontwikkelen En met succes Caf restaurant Polder werd een ontmoetingsplek voor studenten universitair medewerkers zakenmensen en buurtbewoners Eigenlijk te leuk om weg te halen door Jan Straub S cience Park Amsterdam is een gezamenlijk project van de gemeente Amsterdam de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderwijs NWO en de Universiteit van Amsterdam UvA In een door infrastructuur omzoomd gebied in het oosten van de Watergraafsmeerpolder werken deze drie partijen samen aan de ontwikkeling Doel is een sciencepark waar onderwijs onderzoek en ondernemen samen komen De uitgangspositie was bij de start in 2006 goed Er waren toen al drie grote nationale onderzoeksinstellingen gevestigd de NWO instituten NIKHEF AMOLF en CWI het centrum voor wiskunde en informatica Daarnaast zijn de Amsterdam Internet Exchange en het rekencentrum SARA in het gebied aanwezig De UvA tenslotte had het besluit genomen om haar b tafaculteit van het Roeterseiland in zijn geheel naar Science Park Amsterdam te verplaatsen In opdracht van de drie partijen is een stedenbouwkundig masterplan opgesteld door Kees Christiaanse van KCAP en Bart Brands van Karres Brands landschapsarchitecten Dit masterplan probeert het ontmoeten van studenten docenten en ondernemers te organiseren door een netwerk van paden en groenstroken aan te leggen dat de naar buiten gekeerde gebouwen met elkaar en met de bushaltes en parkeergarages verbindt In 2006 heeft de UvA het bouwbesluit voor het nieuwe b tafaculteitsgebouw genomen 55 000 m2 bvo met een architectonische ambitie Op het NWO terrein was inmiddels het startsein gegeven voor de bouw van nieuwe huisvesting voor AMOLF Kortom het project was na jaren van voorbereiding van start gegaan Belangrijkste doelstelling een sciencepark cre ren Middelen gebouwen neerzetten en ontmoetingen organiseren Gewenst resultaat meer ondernemerschap betere wetenschap meer kansen voor studenten om een uitdagende baan te beginnen of een succesvol bedrijf op te zetten Grootste gemis daarbij een ontmoetingsplek Dus was in het masterplan ook voorzien in ontmoetingsplekken Er komt een hotel er is een oude boerderij die eigendom is van de UvA en die verbouwd zal worden ten behoeve van horeca Maar voordat het zover was was er bijna niks De biologieafdeling van de UvA had een kantine voor studenten en medewerkers waar ook bezoekers een boterham of een broodje kroket konden eten maar die kantine was gesloopt om ruimte 21

Page 22

Horeca Snel De belangrijkste locatie voor horeca in Science Park Amsterdam is de oude boerderij de Anna Hoeve Deze boerderij is hier al sinds de 17e eeuw gevestigd Eind 19e eeuw is het oude gebouw uitgebrand en vervangen door een nieuw woonhuis en koeienstal Tot in de jaren 60 heeft de familie Oostenrijk hier een melkveehouderij gevoerd De familie was pachter van bijna alle grond ten oosten van de Kruislaan In 1962 heeft de UvA de boerenfamilie uitgekocht omdat er toen al plannen waren voor nieuwbouw door de UvA in het gebied Tot begin jaren 80 kon de oude boer doorgaan met zijn bedrijf waarbij hij steeds vaker ging samenwerken met de biologen van de UvA Begin jaren 80 is het bedrijf be indigd De boerderij is daarna tot twee keer toe gekraakt geweest en daarna anti kraak bewoond Het heeft de gebouwen geen goed gedaan Om er een caf restaurant in te vestigen diende de woning en de bijgebouwen eerst hersteld te worden en vervolgens verbouwd Het herstel is nodig om de levensduur van de gebouwen te verlengen en de verbouwing om het geschikt te maken voor horeca De verdiepinghoogte van de stallen en het woonhuis is te laag om praktisch bruikbaar te zijn Technisch allemaal goed mogelijk maar wel een langdurig proces dat door de UvA werd voorbereid Omdat de eerste heipalen voor de nieuwbouw van de faculteit inmiddels waren geslagen was er haast bij goede horeca Duidelijk werd dat het proces van herstel en verbouwen van de boerderij plus besluitvorming over het exploitatiemodel en de 22 FOTO Wesley Luntungan PMB te maken voor de nieuwbouw van de faculteit Op het NWO terrein was en is een bedrijfskantine die van alle gemakken van een bedrijfskantine voorzien was en is koelvitrines voor de melk de voorverpakte kaasplakjes en de toetjes in eenpersoonsverpakking een warmhoudplaat voor de kroketten en een grote pan met soep Functioneel volledig in orde maar nog steeds geen ontmoetingsplaats waar je voor je plezier mensen mee naar toe neemt Er moest snel iets gebeuren om de periode te overbruggen tot het gereedkomen van het hotel en de verbouwing van de oude boerderij De mix van een ontspannen gebouw een vloer van sloophout strakke witte tafeltjes en een houtkachel met leren feauteuils en professionele bediening werkt goed uit op wetenschappers studenten ondernemers en projectontwikkelaars daarbij behorende selectie van een ontwikkelaar danwel een horeca exploitant te lang zou gaan duren Tijdelijke horeca was daarvoor de oplossing en de UvA heeft de gemeente gevraagd dit te organiseren Naast de boerderij de Anna Hoeve was voldoende ruimte om iets te bouwen Het bestemmingsplan liet horeca op die plaats toe en de wens was ook duidelijk leuke horeca Een werkgroep van de UvA gemeente en adviseur LaGroup hebben eerst de randvoorwaarden voor de horeca en het bouwkundig concept uitgewerkt Met LaGroup is veel overleg geweest welke soort horeca gewenst was een broodjeszaak een bierhal een chique restaurant Daaruit is een omschrijving voortgekomen van het soort horeca dat we wilden een caf restaurant dat van s ochtends vroeg open zou zijn om eventuele zakenontbijten te kunnen organiseren s middags lunch en s avonds restaurant voor Science Park Amsterdam maar ook voor Amsterdam Oost Vervolgens is gewerkt aan het aanbod dat we de exploitant zouden doen Uitgangspunt daarbij was dat we als grondeigenaren zo min mogelijk zelf wilden doen niet bouwen niet exploiteren De UvA en gemeente hadden namelijk geen middelen en niet de organisatie om zelf goede horeca te bouwen of te exploiteren Potenti le exploitanten werd een terrein in huur aangeboden Dat betekende dat de exploitant zelf een tijdelijk gebouw moest neerzetten en de openbare ruimte terras en tuin moest in richten Vanuit de grondeigenaren zijn geen bouwkundige eisen gesteld Doordat het een tijdelijk project betrof kon volstaan worden met een tijdelijke bouwvergunning zodat geen welstandstoetsing noodzakelijk was In voorgaande jaren was contact geweest met diverse exploitanten die ook al exploitatieplannen hadden ingediend zij hadden geen interesse in tijdelijke horeca waarmee de UvA zich vrij voelde om deze locatie in een tender aan te kunnen besteden Grootste zorg was de exploiteerbaarheid van horeca op deze locatie Daarom waren vooral ervaring professionaliteit en een stevige financi le basis van de exploitant van belang In Het Parool en een horecavakblad is geadverteerd voor de selectieprocedure Oostenrijk Uit de aanbesteding kwamen vijf min of meer serieuze plannen Twee sprongen er uit door de professionele horeca exploitanten achter de voorstellen De andere indieners waren min of meer hobbyisten en of welzijnswerkers De uiteindelijke winnaar van de selectie had ruime ervaring in Amsterdam met horeca en een visie om de locatie te ontwikkelen Het betrof de eigenaren van het voormalige caf restaurant Plancius aan de Plantage Kerklaan tegenover Artis eigenaren die daarvoor ook al uitbaters waren van twee andere caf s Hun voorstel was om een zogeheten romneyloods een prefabgebouw bestaande uit een dak van gebogen golfplaat te bouwen en gebruik te maken van de lande tijdelijk amsterdam Verlengde tijdelijkheid op Science Park Amsterdam lijke omgeving voor een terras met groentetuin met de mogelijkheid om te picknicken in het gras van de tuin te eten en te drinken aan lange tafels en binnen een moderne en ontspannen inrichting Bij de indiening was een businessplan ingediend dat aangaf dat al na het eerste jaar een kostendekkende exploitatie mogelijk was De indiening ging gepaard met de naam Naar Oostenrijk een referentie aan de laatste boer van boerderij de Anna Hoeve In een nadere planuitwerking is de naam veranderd in caf restaurant Polder omdat de eerdere werktitel te veel associaties opriep met eikenhouten Bierstubes chalets met bloeiende geraniums en lederhosen en dirndel jurken De gemeente sloot een huurovereenkomst voor de huur van het terrein met de geselecteerde partij voor een looptijd van vier jaar De huurprijs voor het eerste gebroken jaar was een symbolisch bedrag In de jaren daarna zou de huurprijs oplopen tot het 10 voudige hiervan maar nog steeds een zeer bescheiden bedrag In de huurovereenkomst is vastgelegd welke verplichtingen de huurder heeft zoals de bouw van de opstal en sloop en afvoer van de opstal bij be indiging van het contract Maar ook de verplichting om s ochtends om 9 00 uur open te gaan Daarnaast is opgenomen dat er geen raamverkoop mag plaatsvinden en voor de zekerheid er geen seksinrichtingen en nachtclubs ge xploiteerd mogen worden De huurtermijn van vier jaar was afgestemd op de planning voor de renovatie en verbouwing van de Anna Hoeve Deze termijn legt beperkingen op aan de terugverdientijd voor de exploitant van zijn investeringen In overleg met de stedenbouwkundige van het projectbureau Science Park Amsterdam is de beste locatie in het terrein gezocht voor de romneyloods Het projectbureau heeft op eigen kosten het terrein bouwrijp gemaakt en het parkeerterrein onderdeel van het huurcontract aangelegd Deze kosten zouden in alle gevallen ook gemaakt zijn voor de herontwikkeling van de Anna Hoeve Overigens gaat dit over beperkte bedragen omdat het terrein een ontspannen indruk moet blijven maken Voor de aansluitingen van kabels en leidingen is een zodanige locatie gekozen dat deze ook bruikbaar zijn voor nieuwe horeca in of naast de oude boerderij Op die basis was het projectbureau bereid de aansluitkosten te betalen Omdat er nog geen behoorlijke aansluitingen waren voor elektra gas water en riolering liepen deze kosten erg hoog op Het verkrijgen van een tijdelijke bouwvergunning kostte meer tijd en moeite dan verwacht omdat de noodzaak van tijdelijkheid aangetoond moest worden Dit is in samenwerking tussen exploitant en projectbureau wel gelukt Daarnaast vielen de bouwkosten van de romneyloods tegen Omdat dit de verantwoordelijkheid van de exploitant betrof is niet precies duidelijk geworden hoe groot de overschrijding was Kort na de optekening bleek ook nog eens het aantal studenten dat het gebied bezoekt tegen te vallen omdat de eerste fase van de nieuwbouw van de nieuwe b tafaculteit weliswaar gerealiseerd was en de tweede fase in aanbouw maar er nog geen studenten en medewerkers uit de binnenstad naar Science Park Amsterdam verplaatst waren Kort daarna besloot de UvA om ook het sportcentrum van de UvA te verplaatsen van de De Boelelaan aan de Zuidas naar Science Park Amsterdam waardoor het perspectief op nog meer studenten ontstond Extra personeel De opening van caf restaurant Polder vond plaats in februari 2009 Vanaf het eerste begin was Polder een ontmoetingsplek voor wetenschappers en ondernemers Doordat er in de Watergraafsmeer op dat moment weinig andere horeca aanwezig was werd het ook al heel snel een veel bezochte lunchen dinerplek voor bewoners van Amsterdam Oost Op donderdag vrijdag en zaterdagavonden moest er gereserveerd worden voor het diner Op zaterdag en zondagmiddag zat en zit het terras vaak vol met gezinnen met kinderen In de zomermaanden bij mooi weer moeten een extra kok en extra barpersoneel ingezet worden om de gasten te kunnen bedienen Polder is ook een goede locatie om gasten te ontvangen De mix van een ontspannen gebouw een vloer van sloophout strakke witte tafeltjes en een houtkachel met leren feauteuils en professionele bediening werkt goed uit op wetenschappers studenten ondernemers en projectontwikkelaars Vanuit de ontwikkelorganisatie van Science Park Amsterdam wordt de locatie ingezet voor allerlei activiteiten zoals de netwerkbijeenkomsten van het Amsterdamse Lifescience cluster In het gebouw is ook een vergaderzaaltje dat veel geboekt wordt voor bedrijven die een dagje op de hei willen zitten maar ook door instellingen uit Science Park Amsterdam zelf Op donderdagen en vrijdagen zijn er veel borrels voor verjaardagen bul uitreikingen en jubilea Daarmee is Polder inderdaad de ontmoetingsplek voor Science Park Amsterdam geworden die we wilden De exploitanten hebben geprobeerd om feesten voor studenten uit de nabij gelegen studentenhuisvesting te organiseren maar dat bleek bij een grote opkomst van buitenlandse studenten niet beheersbaar te zijn Wel worden er tegenwoordig zeer succesvolle 30 avonden voor bewoners van de Watergraafsmeer georganiseerd Hoe verder De investeringen die nodig zijn voor een goed ingericht en ook goed verwarmbaar caf restaurant zijn stevig zelfs als het een tijdelijk gebouw betreft De exploitant heeft minstens de periode van een tijdelijke bouwvergunning nodig om de investering terug te kunnen verdienen Verlenging is voor de exploitant mooi meegenomen Doordat Polder een behoorlijke goede exploitatie heeft loopt het goed Ook de gebruikers zijn erg tevreden over Polder vanwege de goede sfeer en het juiste programma Vanuit de gebiedsontwikkeling is Sience Park Amsterdam ook blij met Polder De exploitant stelt zich flexibel op en wil graag meewerken aan evenementen Eigenlijk is Polder te leuk om weg te halen maar in verband met vergunningen tijdelijke bouwvergunning is dat een probleem Aan de andere kant is een langere exploitatieperiode voor Polder gunstig omdat het overeengekomen vierjaarcontract te kort is om alle investeringen in het gebouw volledig terug te verdienen Omdat de verbouwing van de Anna Hoeve langer duurt dan gedacht wordt nu gewerkt aan verlenging van de tijdelijke vergunning zodat Polder langer kan blijven 23

Page 23

Horeca Snel De belangrijkste locatie voor horeca in Science Park Amsterdam is de oude boerderij de Anna Hoeve Deze boerderij is hier al sinds de 17e eeuw gevestigd Eind 19e eeuw is het oude gebouw uitgebrand en vervangen door een nieuw woonhuis en koeienstal Tot in de jaren 60 heeft de familie Oostenrijk hier een melkveehouderij gevoerd De familie was pachter van bijna alle grond ten oosten van de Kruislaan In 1962 heeft de UvA de boerenfamilie uitgekocht omdat er toen al plannen waren voor nieuwbouw door de UvA in het gebied Tot begin jaren 80 kon de oude boer doorgaan met zijn bedrijf waarbij hij steeds vaker ging samenwerken met de biologen van de UvA Begin jaren 80 is het bedrijf be indigd De boerderij is daarna tot twee keer toe gekraakt geweest en daarna anti kraak bewoond Het heeft de gebouwen geen goed gedaan Om er een caf restaurant in te vestigen diende de woning en de bijgebouwen eerst hersteld te worden en vervolgens verbouwd Het herstel is nodig om de levensduur van de gebouwen te verlengen en de verbouwing om het geschikt te maken voor horeca De verdiepinghoogte van de stallen en het woonhuis is te laag om praktisch bruikbaar te zijn Technisch allemaal goed mogelijk maar wel een langdurig proces dat door de UvA werd voorbereid Omdat de eerste heipalen voor de nieuwbouw van de faculteit inmiddels waren geslagen was er haast bij goede horeca Duidelijk werd dat het proces van herstel en verbouwen van de boerderij plus besluitvorming over het exploitatiemodel en de 22 FOTO Wesley Luntungan PMB te maken voor de nieuwbouw van de faculteit Op het NWO terrein was en is een bedrijfskantine die van alle gemakken van een bedrijfskantine voorzien was en is koelvitrines voor de melk de voorverpakte kaasplakjes en de toetjes in eenpersoonsverpakking een warmhoudplaat voor de kroketten en een grote pan met soep Functioneel volledig in orde maar nog steeds geen ontmoetingsplaats waar je voor je plezier mensen mee naar toe neemt Er moest snel iets gebeuren om de periode te overbruggen tot het gereedkomen van het hotel en de verbouwing van de oude boerderij De mix van een ontspannen gebouw een vloer van sloophout strakke witte tafeltjes en een houtkachel met leren feauteuils en professionele bediening werkt goed uit op wetenschappers studenten ondernemers en projectontwikkelaars daarbij behorende selectie van een ontwikkelaar danwel een horeca exploitant te lang zou gaan duren Tijdelijke horeca was daarvoor de oplossing en de UvA heeft de gemeente gevraagd dit te organiseren Naast de boerderij de Anna Hoeve was voldoende ruimte om iets te bouwen Het bestemmingsplan liet horeca op die plaats toe en de wens was ook duidelijk leuke horeca Een werkgroep van de UvA gemeente en adviseur LaGroup hebben eerst de randvoorwaarden voor de horeca en het bouwkundig concept uitgewerkt Met LaGroup is veel overleg geweest welke soort horeca gewenst was een broodjeszaak een bierhal een chique restaurant Daaruit is een omschrijving voortgekomen van het soort horeca dat we wilden een caf restaurant dat van s ochtends vroeg open zou zijn om eventuele zakenontbijten te kunnen organiseren s middags lunch en s avonds restaurant voor Science Park Amsterdam maar ook voor Amsterdam Oost Vervolgens is gewerkt aan het aanbod dat we de exploitant zouden doen Uitgangspunt daarbij was dat we als grondeigenaren zo min mogelijk zelf wilden doen niet bouwen niet exploiteren De UvA en gemeente hadden namelijk geen middelen en niet de organisatie om zelf goede horeca te bouwen of te exploiteren Potenti le exploitanten werd een terrein in huur aangeboden Dat betekende dat de exploitant zelf een tijdelijk gebouw moest neerzetten en de openbare ruimte terras en tuin moest in richten Vanuit de grondeigenaren zijn geen bouwkundige eisen gesteld Doordat het een tijdelijk project betrof kon volstaan worden met een tijdelijke bouwvergunning zodat geen welstandstoetsing noodzakelijk was In voorgaande jaren was contact geweest met diverse exploitanten die ook al exploitatieplannen hadden ingediend zij hadden geen interesse in tijdelijke horeca waarmee de UvA zich vrij voelde om deze locatie in een tender aan te kunnen besteden Grootste zorg was de exploiteerbaarheid van horeca op deze locatie Daarom waren vooral ervaring professionaliteit en een stevige financi le basis van de exploitant van belang In Het Parool en een horecavakblad is geadverteerd voor de selectieprocedure Oostenrijk Uit de aanbesteding kwamen vijf min of meer serieuze plannen Twee sprongen er uit door de professionele horeca exploitanten achter de voorstellen De andere indieners waren min of meer hobbyisten en of welzijnswerkers De uiteindelijke winnaar van de selectie had ruime ervaring in Amsterdam met horeca en een visie om de locatie te ontwikkelen Het betrof de eigenaren van het voormalige caf restaurant Plancius aan de Plantage Kerklaan tegenover Artis eigenaren die daarvoor ook al uitbaters waren van twee andere caf s Hun voorstel was om een zogeheten romneyloods een prefabgebouw bestaande uit een dak van gebogen golfplaat te bouwen en gebruik te maken van de lande tijdelijk amsterdam Verlengde tijdelijkheid op Science Park Amsterdam lijke omgeving voor een terras met groentetuin met de mogelijkheid om te picknicken in het gras van de tuin te eten en te drinken aan lange tafels en binnen een moderne en ontspannen inrichting Bij de indiening was een businessplan ingediend dat aangaf dat al na het eerste jaar een kostendekkende exploitatie mogelijk was De indiening ging gepaard met de naam Naar Oostenrijk een referentie aan de laatste boer van boerderij de Anna Hoeve In een nadere planuitwerking is de naam veranderd in caf restaurant Polder omdat de eerdere werktitel te veel associaties opriep met eikenhouten Bierstubes chalets met bloeiende geraniums en lederhosen en dirndel jurken De gemeente sloot een huurovereenkomst voor de huur van het terrein met de geselecteerde partij voor een looptijd van vier jaar De huurprijs voor het eerste gebroken jaar was een symbolisch bedrag In de jaren daarna zou de huurprijs oplopen tot het 10 voudige hiervan maar nog steeds een zeer bescheiden bedrag In de huurovereenkomst is vastgelegd welke verplichtingen de huurder heeft zoals de bouw van de opstal en sloop en afvoer van de opstal bij be indiging van het contract Maar ook de verplichting om s ochtends om 9 00 uur open te gaan Daarnaast is opgenomen dat er geen raamverkoop mag plaatsvinden en voor de zekerheid er geen seksinrichtingen en nachtclubs ge xploiteerd mogen worden De huurtermijn van vier jaar was afgestemd op de planning voor de renovatie en verbouwing van de Anna Hoeve Deze termijn legt beperkingen op aan de terugverdientijd voor de exploitant van zijn investeringen In overleg met de stedenbouwkundige van het projectbureau Science Park Amsterdam is de beste locatie in het terrein gezocht voor de romneyloods Het projectbureau heeft op eigen kosten het terrein bouwrijp gemaakt en het parkeerterrein onderdeel van het huurcontract aangelegd Deze kosten zouden in alle gevallen ook gemaakt zijn voor de herontwikkeling van de Anna Hoeve Overigens gaat dit over beperkte bedragen omdat het terrein een ontspannen indruk moet blijven maken Voor de aansluitingen van kabels en leidingen is een zodanige locatie gekozen dat deze ook bruikbaar zijn voor nieuwe horeca in of naast de oude boerderij Op die basis was het projectbureau bereid de aansluitkosten te betalen Omdat er nog geen behoorlijke aansluitingen waren voor elektra gas water en riolering liepen deze kosten erg hoog op Het verkrijgen van een tijdelijke bouwvergunning kostte meer tijd en moeite dan verwacht omdat de noodzaak van tijdelijkheid aangetoond moest worden Dit is in samenwerking tussen exploitant en projectbureau wel gelukt Daarnaast vielen de bouwkosten van de romneyloods tegen Omdat dit de verantwoordelijkheid van de exploitant betrof is niet precies duidelijk geworden hoe groot de overschrijding was Kort na de optekening bleek ook nog eens het aantal studenten dat het gebied bezoekt tegen te vallen omdat de eerste fase van de nieuwbouw van de nieuwe b tafaculteit weliswaar gerealiseerd was en de tweede fase in aanbouw maar er nog geen studenten en medewerkers uit de binnenstad naar Science Park Amsterdam verplaatst waren Kort daarna besloot de UvA om ook het sportcentrum van de UvA te verplaatsen van de De Boelelaan aan de Zuidas naar Science Park Amsterdam waardoor het perspectief op nog meer studenten ontstond Extra personeel De opening van caf restaurant Polder vond plaats in februari 2009 Vanaf het eerste begin was Polder een ontmoetingsplek voor wetenschappers en ondernemers Doordat er in de Watergraafsmeer op dat moment weinig andere horeca aanwezig was werd het ook al heel snel een veel bezochte lunchen dinerplek voor bewoners van Amsterdam Oost Op donderdag vrijdag en zaterdagavonden moest er gereserveerd worden voor het diner Op zaterdag en zondagmiddag zat en zit het terras vaak vol met gezinnen met kinderen In de zomermaanden bij mooi weer moeten een extra kok en extra barpersoneel ingezet worden om de gasten te kunnen bedienen Polder is ook een goede locatie om gasten te ontvangen De mix van een ontspannen gebouw een vloer van sloophout strakke witte tafeltjes en een houtkachel met leren feauteuils en professionele bediening werkt goed uit op wetenschappers studenten ondernemers en projectontwikkelaars Vanuit de ontwikkelorganisatie van Science Park Amsterdam wordt de locatie ingezet voor allerlei activiteiten zoals de netwerkbijeenkomsten van het Amsterdamse Lifescience cluster In het gebouw is ook een vergaderzaaltje dat veel geboekt wordt voor bedrijven die een dagje op de hei willen zitten maar ook door instellingen uit Science Park Amsterdam zelf Op donderdagen en vrijdagen zijn er veel borrels voor verjaardagen bul uitreikingen en jubilea Daarmee is Polder inderdaad de ontmoetingsplek voor Science Park Amsterdam geworden die we wilden De exploitanten hebben geprobeerd om feesten voor studenten uit de nabij gelegen studentenhuisvesting te organiseren maar dat bleek bij een grote opkomst van buitenlandse studenten niet beheersbaar te zijn Wel worden er tegenwoordig zeer succesvolle 30 avonden voor bewoners van de Watergraafsmeer georganiseerd Hoe verder De investeringen die nodig zijn voor een goed ingericht en ook goed verwarmbaar caf restaurant zijn stevig zelfs als het een tijdelijk gebouw betreft De exploitant heeft minstens de periode van een tijdelijke bouwvergunning nodig om de investering terug te kunnen verdienen Verlenging is voor de exploitant mooi meegenomen Doordat Polder een behoorlijke goede exploitatie heeft loopt het goed Ook de gebruikers zijn erg tevreden over Polder vanwege de goede sfeer en het juiste programma Vanuit de gebiedsontwikkeling is Sience Park Amsterdam ook blij met Polder De exploitant stelt zich flexibel op en wil graag meewerken aan evenementen Eigenlijk is Polder te leuk om weg te halen maar in verband met vergunningen tijdelijke bouwvergunning is dat een probleem Aan de andere kant is een langere exploitatieperiode voor Polder gunstig omdat het overeengekomen vierjaarcontract te kort is om alle investeringen in het gebouw volledig terug te verdienen Omdat de verbouwing van de Anna Hoeve langer duurt dan gedacht wordt nu gewerkt aan verlenging van de tijdelijke vergunning zodat Polder langer kan blijven 23

Page 24

tijdelijk amsterdam Tijdelijk Amsterdam Tijdelijk Amsterdam In 2010 organiseerde Amsterdam in n ruime week Koninginnedag dodenherdenking bevrijdingsfeest en de eerste etappe van de Giro Deze complexe evenementen zijn net als permanente interventies gebonden aan complexe wet en regelgeving Hoe kan dat Het is opvallend dat dezelfde stad die maar geen metro en museum binnen budget en planning kan bouwen in n week tijd de grootste vrijmarkt van het land weet te organiseren een gracht tot een drijvend theater kan omtoveren en van haar binnenstad een circuit voor een van de grootste mondiale wieler events weet te maken En en passant haar inwonertal verdubbelt met eenzelfde aantal bezoekers Wat als dat enorme organisatievermogen eens zou worden ingezet voor de tijdelijkheid door Maarten van Tuijl en Tom Bergevoet D e ruimtelijke ontwikkeling van Amsterdam zit op slot Het enorme oppervlak aan braakliggende bouwgrond en leegstaand vastgoed zijn symptomen van dit vastlopen Op het eerste gezicht lijkt de impasse veroorzaakt door de financi le crisis Toch was er in Nederland ook v r 2009 al sprake van groeiende leegstand en lag er ook toen al een oppervlak ter grootte van Texel gedurende gemiddeld tien jaar braak Belangrijkste oorzaak van de ruimtelijke impasse is de koppeling van een grote schaal aan het vooraf willen vastleggen van zo veel mogelijk garanties binnen een steeds complexer wordende context Deze context bestaat uit complexere regelgeving financieringsmodellen techniek en processen Als gevolg hiervan is een onoverbrugbare kloof ontstaan tussen vraag en aanbod die zich uit in leegstaand vastgoed In Amsterdam alleen staat 24 We zullen moeten overstappen op een hogere snelheid een lichtere impact en een kleiner budget op zoek te gaan naar ruimtelijke interventiemethoden die niet afhankelijk zijn van grootkapitaal maar gebruik maken van goedkopere en effectievere mechanismen naar minimale interventies met een maximaal effect Deze mechanismen zijn latent al aanwezig in de ontwikkeling van onze stad Amsterdam kent immers een lange traditie van tijdelijk ruimtegebruik Tijdelijk ruimtegebruik De meeste mensen kennen tijdelijk ruimtegebruik als een niet al te ambitieuze manier om in een acute ruimtebehoefte te voorzien hetzij in de vorm van een evenement als de Parade hetzij in de vorm van een tijdelijke noodvoorziening als een brug of studentenwoningen Ze worden zo goed en zo kwaad als het kan uit de grond gestampt door pragmatische ingenieurs of handige aannemers Tijdelijk ruimtegebruik lijkt daardoor eerder een kortstondig noodzakelijk kwaad dan een serieuze bijdrage aan de stad te zijn Maar als je beter kijkt wordt duidelijk dat deze manier van ruimtelijke ontwikkeling juist succesvol is waar onze reguliere ontwikkeling momenteel hapert Uit ons retrospectief onderzoek Tijdelijk Amsterdam waarbij we voorbeelden van tijdelijk ruimtegebruik door de eeuwen heen hebben onderzocht blijkt dat tijdelijk ruimtegebruik een verrassend effectief middel kan zijn bij stadsontwikkeling Zo is het niet alleen mogelijk snel op veranderingen te reageren maar kunnen met de tijd als hefboom zelfs op grote schaal langdurige veranderingen worden gerealiseerd Naar een bruikbaar stedenbouwkundig instrument 1 3 miljoen vierkante meter kantooroppervlak leeg Een tweede consequentie is dat er steeds meer ongebruikte grond is die steeds langer braak ligt In Amsterdam ligt een gebied ter grootte van IJburg braak De huidige impasse staat op gespannen voet met de leefbaarheid van onze steden Een stad is immers niet een statisch maar een levend organisme dat om te overleven moet kunnen meegroeien met de veranderende behoeftes van haar inwoners Stoppen met stedelijke ontwikkeling totdat de financi le crisis over is in de hoop dat alles dan weer wordt als daarvoor is daarom geen optie Willen we onze steden leefbaar houden dan zullen we op zoek moeten gaan naar eenvoudiger minder conjunctuurgevoelige ontwikkelstrategie n We zullen moeten overstappen op een hogere snelheid een lichtere impact en een kleiner budget Het is daarom zinvol om binnen de huidige context Tijdelijk ruimtegebruik kan een verrassend effectief middel zijn bij stedelijke ontwikkeling met de tijd als hefboom In Tijdelijk Amsterdam hebben we de lange termijn effecten van tijdelijke ingrepen in retrospectief onderzocht Door deze veranderingsprocessen gedetailleerd in beeld te brengen hopen wij dat de bewustwording hiervan wordt vergroot Wij hebben steeds de situatie voor tijdens en na een ingreep in kaart gebracht Hieruit komen verassend langdurige effecten naar voren zowel in ruimtelijke als in programmatische zin Hieronder tonen we hiervan enkele van de vele door ons onderzochte BEELD temp architecture urbanism voorbeelden Er blijkt dat de gemeente Amsterdam veel ervaring heeft met tijdelijke ingrepen van tijdelijke infrastructuur en tijdelijke studentenwoningen tot grootschalige evenementen Kennis over deze ingrepen zou wat ons betreft op een open source achtige manier gedeeld moeten worden om alle relevante randvoorwaarden en de mogelijke problematiek bij een zo groot mogelijke doelgroep inzichtelijk te maken Wil de inzet van tijdelijke ingrepen echter het incidentele overstijgen en een bruikbaar stedenbouwkundig instrument worden is het cruciaal dat deze minimale ingrepen ook mogen doorgroeien Bij de door ons bekeken historische voorbeelden is dat telkens het geval Op dit moment zit de regelgeving echter in de weg Doorgroeien van een evenement naar een tijdelijke bestemming alsmede doorgroeien van een tijdelijke naar een permanente bestemming is niet mogelijk Hierdoor wordt de minimale energie die er vanuit bottom up initiatieven is gefrustreerd in plaats van gestimuleerd Op dit moment wordt het omgevingsrecht herzien Een voorstel dat wordt meegenomen is het oprekken van de tijdelijke bouwvergunning tot tien jaar hetgeen gezien vanuit de exploitatie van tijdelijke programma s een aanzienlijke verbetering is Het zou goed zijn als binnen dit kader ook de mogelijkheid wordt gecre erd om vanuit een evenementenvergunning over te kunnen gaan in een tijdelijke en vervolgens in een permanente vergunning zonder steeds het voorgaande stadium te hoeven afbreken Met deze aanpassing kan tijdelijk ruimtegebruik zich verder ontwikkelen tot een goedkoop en effectief stedenbouwkundig instrument waar binnen de gemeente nu zo n behoefte aan is Op de volgende pagina s laten we een selectie van door ons geanalyseerde tijdelijke interventies in Amsterdam zien Meer voorbeelden zijn te zien via de link www temparchitecture com onder tijdelijk Amsterdam 25

Page 25

tijdelijk amsterdam Tijdelijk Amsterdam Tijdelijk Amsterdam In 2010 organiseerde Amsterdam in n ruime week Koninginnedag dodenherdenking bevrijdingsfeest en de eerste etappe van de Giro Deze complexe evenementen zijn net als permanente interventies gebonden aan complexe wet en regelgeving Hoe kan dat Het is opvallend dat dezelfde stad die maar geen metro en museum binnen budget en planning kan bouwen in n week tijd de grootste vrijmarkt van het land weet te organiseren een gracht tot een drijvend theater kan omtoveren en van haar binnenstad een circuit voor een van de grootste mondiale wieler events weet te maken En en passant haar inwonertal verdubbelt met eenzelfde aantal bezoekers Wat als dat enorme organisatievermogen eens zou worden ingezet voor de tijdelijkheid door Maarten van Tuijl en Tom Bergevoet D e ruimtelijke ontwikkeling van Amsterdam zit op slot Het enorme oppervlak aan braakliggende bouwgrond en leegstaand vastgoed zijn symptomen van dit vastlopen Op het eerste gezicht lijkt de impasse veroorzaakt door de financi le crisis Toch was er in Nederland ook v r 2009 al sprake van groeiende leegstand en lag er ook toen al een oppervlak ter grootte van Texel gedurende gemiddeld tien jaar braak Belangrijkste oorzaak van de ruimtelijke impasse is de koppeling van een grote schaal aan het vooraf willen vastleggen van zo veel mogelijk garanties binnen een steeds complexer wordende context Deze context bestaat uit complexere regelgeving financieringsmodellen techniek en processen Als gevolg hiervan is een onoverbrugbare kloof ontstaan tussen vraag en aanbod die zich uit in leegstaand vastgoed In Amsterdam alleen staat 24 We zullen moeten overstappen op een hogere snelheid een lichtere impact en een kleiner budget op zoek te gaan naar ruimtelijke interventiemethoden die niet afhankelijk zijn van grootkapitaal maar gebruik maken van goedkopere en effectievere mechanismen naar minimale interventies met een maximaal effect Deze mechanismen zijn latent al aanwezig in de ontwikkeling van onze stad Amsterdam kent immers een lange traditie van tijdelijk ruimtegebruik Tijdelijk ruimtegebruik De meeste mensen kennen tijdelijk ruimtegebruik als een niet al te ambitieuze manier om in een acute ruimtebehoefte te voorzien hetzij in de vorm van een evenement als de Parade hetzij in de vorm van een tijdelijke noodvoorziening als een brug of studentenwoningen Ze worden zo goed en zo kwaad als het kan uit de grond gestampt door pragmatische ingenieurs of handige aannemers Tijdelijk ruimtegebruik lijkt daardoor eerder een kortstondig noodzakelijk kwaad dan een serieuze bijdrage aan de stad te zijn Maar als je beter kijkt wordt duidelijk dat deze manier van ruimtelijke ontwikkeling juist succesvol is waar onze reguliere ontwikkeling momenteel hapert Uit ons retrospectief onderzoek Tijdelijk Amsterdam waarbij we voorbeelden van tijdelijk ruimtegebruik door de eeuwen heen hebben onderzocht blijkt dat tijdelijk ruimtegebruik een verrassend effectief middel kan zijn bij stadsontwikkeling Zo is het niet alleen mogelijk snel op veranderingen te reageren maar kunnen met de tijd als hefboom zelfs op grote schaal langdurige veranderingen worden gerealiseerd Naar een bruikbaar stedenbouwkundig instrument 1 3 miljoen vierkante meter kantooroppervlak leeg Een tweede consequentie is dat er steeds meer ongebruikte grond is die steeds langer braak ligt In Amsterdam ligt een gebied ter grootte van IJburg braak De huidige impasse staat op gespannen voet met de leefbaarheid van onze steden Een stad is immers niet een statisch maar een levend organisme dat om te overleven moet kunnen meegroeien met de veranderende behoeftes van haar inwoners Stoppen met stedelijke ontwikkeling totdat de financi le crisis over is in de hoop dat alles dan weer wordt als daarvoor is daarom geen optie Willen we onze steden leefbaar houden dan zullen we op zoek moeten gaan naar eenvoudiger minder conjunctuurgevoelige ontwikkelstrategie n We zullen moeten overstappen op een hogere snelheid een lichtere impact en een kleiner budget Het is daarom zinvol om binnen de huidige context Tijdelijk ruimtegebruik kan een verrassend effectief middel zijn bij stedelijke ontwikkeling met de tijd als hefboom In Tijdelijk Amsterdam hebben we de lange termijn effecten van tijdelijke ingrepen in retrospectief onderzocht Door deze veranderingsprocessen gedetailleerd in beeld te brengen hopen wij dat de bewustwording hiervan wordt vergroot Wij hebben steeds de situatie voor tijdens en na een ingreep in kaart gebracht Hieruit komen verassend langdurige effecten naar voren zowel in ruimtelijke als in programmatische zin Hieronder tonen we hiervan enkele van de vele door ons onderzochte BEELD temp architecture urbanism voorbeelden Er blijkt dat de gemeente Amsterdam veel ervaring heeft met tijdelijke ingrepen van tijdelijke infrastructuur en tijdelijke studentenwoningen tot grootschalige evenementen Kennis over deze ingrepen zou wat ons betreft op een open source achtige manier gedeeld moeten worden om alle relevante randvoorwaarden en de mogelijke problematiek bij een zo groot mogelijke doelgroep inzichtelijk te maken Wil de inzet van tijdelijke ingrepen echter het incidentele overstijgen en een bruikbaar stedenbouwkundig instrument worden is het cruciaal dat deze minimale ingrepen ook mogen doorgroeien Bij de door ons bekeken historische voorbeelden is dat telkens het geval Op dit moment zit de regelgeving echter in de weg Doorgroeien van een evenement naar een tijdelijke bestemming alsmede doorgroeien van een tijdelijke naar een permanente bestemming is niet mogelijk Hierdoor wordt de minimale energie die er vanuit bottom up initiatieven is gefrustreerd in plaats van gestimuleerd Op dit moment wordt het omgevingsrecht herzien Een voorstel dat wordt meegenomen is het oprekken van de tijdelijke bouwvergunning tot tien jaar hetgeen gezien vanuit de exploitatie van tijdelijke programma s een aanzienlijke verbetering is Het zou goed zijn als binnen dit kader ook de mogelijkheid wordt gecre erd om vanuit een evenementenvergunning over te kunnen gaan in een tijdelijke en vervolgens in een permanente vergunning zonder steeds het voorgaande stadium te hoeven afbreken Met deze aanpassing kan tijdelijk ruimtegebruik zich verder ontwikkelen tot een goedkoop en effectief stedenbouwkundig instrument waar binnen de gemeente nu zo n behoefte aan is Op de volgende pagina s laten we een selectie van door ons geanalyseerde tijdelijke interventies in Amsterdam zien Meer voorbeelden zijn te zien via de link www temparchitecture com onder tijdelijk Amsterdam 25

Page 26

tijdelijk amsterdam Tijdelijk Amsterdam effect op morfologie van de stad De Amstelkerk gebouwd in 1668 had een tijdelijke functie als kerk wachtend op de voltooiing van een permanente stenen kerk Deze stenen kerk is er echter door een financi le crisis nooit gekomen waardoor de houten noodkerk tot op de dag van vandaag nog in gebruik is Het gebouw herbergt tegenwoordig woningen een restaurant cafe een kinderdagverblijf de dienst Stadsherstel en enkele culturele programma s Het belangrijkste resultaat van het niet bouwen van de stenen kerk is echter de ruimte die daardoor open is gebleven Het Amstelveld is een van de weinige pleinen aan een gracht in de historische binnenstad van Amsterdam 1 verkaveld landschap voor 2 1668 tijdelijke noodkerk Amstelveld tijdens 3 nu noodkerk is een permanente kerk na Zeedijk Tijdelijke ingreep met effect op morfologie van de stad 1 Weghalen bouwplaatsafscheiding De Zeedijk is een lange smalle straat met een berucht verleden In 1944 zijn hier twee aangrenzende winkelpanden gesloopt Tot 1956 is dit braakliggende terrein door middel van een dichte bakstenen muur aan het zicht onttrokken In 1956 is deze erfafscheiding verwijderd en is de locatie naar ontwerp van Aldo van Eyck omgevormd tot een openbare speelplaats Hiermee heeft de Zeedijk tijdelijk een welkome verbreding gekregen In de op deze plek in 2000 gerealiseerde boeddhistische He Hua tempel is het effect van deze succesvolle tussenfase terug te zien De bebouwing ligt zo n vijf meter terug van de rooilijn waardoor de Zeedijk zijn tijdelijke verbreding heeft behouden voor 2 Zeedijk 1959 1998 tijdelijke speelplaats 3 Zeedijk nu Boeddhistische tempel straatwand gewijzigd tijdens na FOTO Stadsarchief Amsterdam FOTO Stadsarchief Amsterdam 26 SCHEMA temp architecture urbanism Tijdelijke ingreep met SCHEMA temp architecture urbanism Amstelveld 27

Page 27

tijdelijk amsterdam Tijdelijk Amsterdam effect op morfologie van de stad De Amstelkerk gebouwd in 1668 had een tijdelijke functie als kerk wachtend op de voltooiing van een permanente stenen kerk Deze stenen kerk is er echter door een financi le crisis nooit gekomen waardoor de houten noodkerk tot op de dag van vandaag nog in gebruik is Het gebouw herbergt tegenwoordig woningen een restaurant cafe een kinderdagverblijf de dienst Stadsherstel en enkele culturele programma s Het belangrijkste resultaat van het niet bouwen van de stenen kerk is echter de ruimte die daardoor open is gebleven Het Amstelveld is een van de weinige pleinen aan een gracht in de historische binnenstad van Amsterdam 1 verkaveld landschap voor 2 1668 tijdelijke noodkerk Amstelveld tijdens 3 nu noodkerk is een permanente kerk na Zeedijk Tijdelijke ingreep met effect op morfologie van de stad 1 Weghalen bouwplaatsafscheiding De Zeedijk is een lange smalle straat met een berucht verleden In 1944 zijn hier twee aangrenzende winkelpanden gesloopt Tot 1956 is dit braakliggende terrein door middel van een dichte bakstenen muur aan het zicht onttrokken In 1956 is deze erfafscheiding verwijderd en is de locatie naar ontwerp van Aldo van Eyck omgevormd tot een openbare speelplaats Hiermee heeft de Zeedijk tijdelijk een welkome verbreding gekregen In de op deze plek in 2000 gerealiseerde boeddhistische He Hua tempel is het effect van deze succesvolle tussenfase terug te zien De bebouwing ligt zo n vijf meter terug van de rooilijn waardoor de Zeedijk zijn tijdelijke verbreding heeft behouden voor 2 Zeedijk 1959 1998 tijdelijke speelplaats 3 Zeedijk nu Boeddhistische tempel straatwand gewijzigd tijdens na FOTO Stadsarchief Amsterdam FOTO Stadsarchief Amsterdam 26 SCHEMA temp architecture urbanism Tijdelijke ingreep met SCHEMA temp architecture urbanism Amstelveld 27

Page 28

tijdelijk amsterdam Tijdelijk Amsterdam effect op programma De ELTA Eerste Luchtverkeer Tentoonstelling Amsterdam was een tentoonstelling over de luchtvaart die van 1 augustus tot 14 september 1919 in Amsterdam Noord werd gehouden In een grote tentoonstellingshal aan de Papaverweg in Amsterdam Noord toonden vliegtuigbouwers uit binnen en buitenland hun producten Na de tentoonstelling vestigde Anthony Fokker zijn fabriek in de tentoonstellingshal op het voormalige tentoonstellingsterrein Rondom deze fabriek ontstond langzaam meer industri le bedrijvigheid Momenteel staat het gebied bekend als industrieterrein Buiksloterham De ELTA vormt een fraai voorbeeld van een expositie als gebiedsaanjager 1 polder voor 2 ELTA 1919 tijdelijk vliegveld tijdens 3 Fokkerfabriek 1920 1936 samenraapsel van de hallen van ELTA semi C A Tijdelijke ingreep met effect op programma 1 C A tot 1963 In 1963 is de toenmalige vestiging van C A aan het Damrak afgebrand Gedurende de nieuwbouw op de oude locatie werd toegestaan dat er tweehonderd meter verderop achter de Beurs van Berlage een tijdelijk onderkomen in het water werd geplaatst waardoor de winkelfunctie tijdens de bouw voor de plek behouden kon blijven Het tijdelijk onderkomen lag op de plek waar normaal rondvaartboten aanmeerden Vandaar dat er ook tijdelijke aanlegsteigers in het ontwerp zijn meegenomen Dit principe van programmabinding aan de locatie wordt tegenwoordig veelvuldig toegepast bijvoorbeeld bij wisselwoningen voor 2 C A 1968 tijdens tijdelijke winkels of zelfs bij een tijdelijke coffeeshop in containers op de Mauritskade 4 Fokkerfabriek door Maaskant en Van Tijen 1936 1951 na 3 C A tot nu na FOTO Stadsarchief Amsterdam FOTO Stadsarchief Amsterdam 28 na permanente golfplaten gebouwtjes en demontabele ijzeren loodsen SCHEMA temp architecture urbanism Tijdelijke ingreep met SCHEMA temp architecture urbanism ELTA 29

Page 29

tijdelijk amsterdam Tijdelijk Amsterdam effect op programma De ELTA Eerste Luchtverkeer Tentoonstelling Amsterdam was een tentoonstelling over de luchtvaart die van 1 augustus tot 14 september 1919 in Amsterdam Noord werd gehouden In een grote tentoonstellingshal aan de Papaverweg in Amsterdam Noord toonden vliegtuigbouwers uit binnen en buitenland hun producten Na de tentoonstelling vestigde Anthony Fokker zijn fabriek in de tentoonstellingshal op het voormalige tentoonstellingsterrein Rondom deze fabriek ontstond langzaam meer industri le bedrijvigheid Momenteel staat het gebied bekend als industrieterrein Buiksloterham De ELTA vormt een fraai voorbeeld van een expositie als gebiedsaanjager 1 polder voor 2 ELTA 1919 tijdelijk vliegveld tijdens 3 Fokkerfabriek 1920 1936 samenraapsel van de hallen van ELTA semi C A Tijdelijke ingreep met effect op programma 1 C A tot 1963 In 1963 is de toenmalige vestiging van C A aan het Damrak afgebrand Gedurende de nieuwbouw op de oude locatie werd toegestaan dat er tweehonderd meter verderop achter de Beurs van Berlage een tijdelijk onderkomen in het water werd geplaatst waardoor de winkelfunctie tijdens de bouw voor de plek behouden kon blijven Het tijdelijk onderkomen lag op de plek waar normaal rondvaartboten aanmeerden Vandaar dat er ook tijdelijke aanlegsteigers in het ontwerp zijn meegenomen Dit principe van programmabinding aan de locatie wordt tegenwoordig veelvuldig toegepast bijvoorbeeld bij wisselwoningen voor 2 C A 1968 tijdens tijdelijke winkels of zelfs bij een tijdelijke coffeeshop in containers op de Mauritskade 4 Fokkerfabriek door Maaskant en Van Tijen 1936 1951 na 3 C A tot nu na FOTO Stadsarchief Amsterdam FOTO Stadsarchief Amsterdam 28 na permanente golfplaten gebouwtjes en demontabele ijzeren loodsen SCHEMA temp architecture urbanism Tijdelijke ingreep met SCHEMA temp architecture urbanism ELTA 29

Page 30

tijdelijk amsterdam Tijdelijk Amsterdam effect op grootschalige gebiedsontwikkeling 1 voor 1978 ij oevers voor SAIL stad is afgekeerd van het water voor inactieve oevers SAIL Amsterdam is het grootste gratis toegankelijke publieksevenement van Nederland In 2005 trok het evenement 1 8 miljoen bezoekers De eerste SAIL werd in 1975 georganiseerd in het kader van het 700 jarig bestaan van Amsterdam een periode waarin het gebied rond het IJ weinig geliefd was Sindsdien is elke vijf jaar het water voor een periode van een week weer het centrum van de stad geweest Hiermee heeft SAIL een grote rol gehad in de herori ntatie van de stad op het IJ en is SAIL mede verantwoordelijk voor de recente gebiedsontwikkelingen aan de IJ oevers 2 1978 ij oevers tijdens SAIL stad richt zich op het water 3 nu 21e eeuw ij oevers na SAIL nieuwe stedelijke ontwikkelingen blijvend actieve oevers na Blijburg Tijdelijke ingreep met effect op grootschalige gebiedsontwikkeling 1 IJburg bouwplaats op een kunstmatig eiland De strandtent Blijburg betrok in juni 2010 al weer haar derde locatie op IJburg Blijburg heeft er in relatief korte tijd voor gezorgd dat de nieuwe uitbreidingswijk IJburg op de kaart staat Blijburg heeft in een vroeg stadium aangetoond dat IJburg niet slechts een saaie woonwijk is Hierdoor is het gebied aantrekkelijker geworden als vestigingsplaats en is het bovendien ook een bestemming geworden voor mensen die er niet wonen Dit heeft Blijburg bereikt door het organiseren van vele evenementen en haar destijds unieke selling point als stadsstrand Blijburg toont aan dat relatief kleine interventies op termijn grote resultaten kunnen hebben 2 Blijburg strandtent en happenings tussen de bouwplaatsen 3 Ijburg staat op de kaart dankzij Blijburg voor tijdens na FOTO Stadsarchief Amsterdam FOTO Stadsarchief Amsterdam 30 tijdens tijdelijke actieve oevers SCHEMA temp architecture urbanism Tijdelijke ingreep met SCHEMA temp architecture urbanism SAIL 31

Page 31

tijdelijk amsterdam Tijdelijk Amsterdam effect op grootschalige gebiedsontwikkeling 1 voor 1978 ij oevers voor SAIL stad is afgekeerd van het water voor inactieve oevers SAIL Amsterdam is het grootste gratis toegankelijke publieksevenement van Nederland In 2005 trok het evenement 1 8 miljoen bezoekers De eerste SAIL werd in 1975 georganiseerd in het kader van het 700 jarig bestaan van Amsterdam een periode waarin het gebied rond het IJ weinig geliefd was Sindsdien is elke vijf jaar het water voor een periode van een week weer het centrum van de stad geweest Hiermee heeft SAIL een grote rol gehad in de herori ntatie van de stad op het IJ en is SAIL mede verantwoordelijk voor de recente gebiedsontwikkelingen aan de IJ oevers 2 1978 ij oevers tijdens SAIL stad richt zich op het water 3 nu 21e eeuw ij oevers na SAIL nieuwe stedelijke ontwikkelingen blijvend actieve oevers na Blijburg Tijdelijke ingreep met effect op grootschalige gebiedsontwikkeling 1 IJburg bouwplaats op een kunstmatig eiland De strandtent Blijburg betrok in juni 2010 al weer haar derde locatie op IJburg Blijburg heeft er in relatief korte tijd voor gezorgd dat de nieuwe uitbreidingswijk IJburg op de kaart staat Blijburg heeft in een vroeg stadium aangetoond dat IJburg niet slechts een saaie woonwijk is Hierdoor is het gebied aantrekkelijker geworden als vestigingsplaats en is het bovendien ook een bestemming geworden voor mensen die er niet wonen Dit heeft Blijburg bereikt door het organiseren van vele evenementen en haar destijds unieke selling point als stadsstrand Blijburg toont aan dat relatief kleine interventies op termijn grote resultaten kunnen hebben 2 Blijburg strandtent en happenings tussen de bouwplaatsen 3 Ijburg staat op de kaart dankzij Blijburg voor tijdens na FOTO Stadsarchief Amsterdam FOTO Stadsarchief Amsterdam 30 tijdens tijdelijke actieve oevers SCHEMA temp architecture urbanism Tijdelijke ingreep met SCHEMA temp architecture urbanism SAIL 31

Page 32

tijdelijk amsterdam Tijdelijkheid in beheer Tijdelijkheid in beheer Een projectbureau is geen beheerorganisatie Daarvoor ontbreekt de juridische financi le en procedurele capaciteit Toch voerde projectbureau IJburg vijf jaar lang het beheer over het tijdelijke strand Belangrijke les leg het beheer zo snel mogelijk bij een partij die daar ook toe in staat is door Herman Groot en Marcel Niewold Prijskaartje Behalve IJburg op de kaart zetten had het projectbureau met Blijburg ook een hele praktische doelstelling namelijk de strandrecreatie kanaliseren Daarmee kon voorkomen worden dat dagjesmensen ongecontroleerd over de bouwplaatsen zouden gaan struinen Er waren al feesten en partijen georganiseerd op plekken waar ook bouwmateriaal opgeslagen lag 32 FOTO Bob Duynstee I n de zomer van 2003 toen IJburg nog n grote bouwplaat was kreeg het nog maagdelijke zand er een publiekstrekker van de eerste orde bij Strand IJburg en strandpaviljoen Blijburg Aanvankelijk bedoeld als beheersmaatregel maar al snel uitgegroeid tot een publiekstrekker van formaat 2002 was een crisisjaar en er was projectbureau IJburg veel aan gelegen om de verkoop van huizen te stimuleren Daar kon Blijburg aan bijdragen Bij de opening was al bekend dat de recreatieplaats in september 2005 zou moeten wijken voor de voortschrijdende bouw Afgesproken was dat het strand dan zou opschuiven naar een locatie iets verderop Daarmee gold ook voor Blijburg een tijdelijkheid van in principe drie zomers Maar de gemeente zou de exploitant beschouwen als eerst gegadigde voor het opvolgende strand En in 2008 voor het d ropvolgende En zo baat strandpaviljoen Blijburg nu al bijna tien jaar de tijdelijkheid uit Strandpaviljoen Blijburg is een publiekstrekker van de eerste orde Met Blijburg zouden badgasten naar n locatie verleid worden Het concept sloeg meteen aan Op een warme zomerdag trekt het strand zo n 3 000 mensen Aan dat succes hangt wel een prijskaartje Met zo n toeloop waren verkeersmaatregelen nodig om het recreatieverkeer zoveel mogelijk te scheiden van het bouwverkeer Zeker op momenten dat er grote zandtransporten uitgevoerd werden Dat betekende verkeersregelaars en slagbomen Allemaal niet van tevoren bedacht maar als de tijdelijkheid zo in de smaak valt kon het wel eens misgaan en dat wilde het projectbureau koste wat kost voorkomen Tijdelijkheid op IJburg is voortdurend een kwestie van vooruitkijken Van rekenen Met zo n groot bouwproject is het echter lastig te voorspellen hoe zaken lopen Hoe staat het met de verkoop van huizen over een jaar In haar korte bestaan beleeft de nieuwe stadswijk al haar tweede crisis op de woningmarkt Daarom is het projectbureau ook voorzichtig bij het bepalen van de duur van de tijdelijkheid voor Blijburg Telkens niet langer dan twee drie jaar Aan de andere kant heeft Blijburg zekerheid nodig omdat anders banken niet bereid zijn te financieren vanwege de korte terugverdientijd Dat is In het geval van Blijburg betrof de tijdelijkheid op de eerste twee locaties een periode van drie jaar en op de huidige locatie een periode van drie jaar met een optie om er twee keer een jaar aan vast te plakken Iedere keer een nieuwe locatie betekent ook iedere keer tijdelijke kabels en leidingen leggen en nieuwe vergunningen aanvragen want die zijn locatie gebonden Maar vanuit het perspectief van de exploitanten lijkt er van tijdelijkheid al bijna geen sprake meer Ze doen al bijna tien jaar precies hetzelfde zij het steeds net op een andere locatie in de buurt De gemeenteraad heeft al laten weten ingenomen te zijn met strandpaviljoen Blijburg waarmee gezegd wil zijn dat de exploitant van Blijburg een first right of refusal heeft op het in erfpacht nemen van een daartoe benodigd terrein op of aan het strand in de tweede fase van IJburg maar dan wel onder dan geldende marktconforme condities en wet en regelgeving Op dit moment begin 2012 wordt weer gekeken of het mogelijk is om de termijn voor Blijburg op de huidige locatie opnieuw met een jaar te verlengen tot en met 2014 Daarnaast bestaat de mogelijkheid dat het strand andermaal moet verhuizen ten behoeve van de aanleg van de 2e fase Zorgplicht Wat het projectbureau heeft onderschat waren de trajecten voor de vergunningen die bij de aanleg van een strand komen kijken Voor een zwemwater vergunning voor open water moest niet alleen bij Rijkswaterstaat maar ook bij de provincie een vergunningsaanvraag worden ingediend Een belangrijke les is dat bij de verplaatsing van het strand FOTO Bob Duynstee een spanningsveld Maar het projectbureau mag een exploitant nooit zekerheden bieden die de gemeente niet kan waarmaken want dat kan heel veel geld kosten Inmiddels zijn strand en strandtent twee keer verplaatst in 2005 2006 en in 2009 2010 Elke verplaatsing kost de gemeente heel veel geld wat een tijdige reservering in de gemeentebegroting noodzakelijk maakt Maar het moment dat de gemeentebegroting sluit heeft natuurlijk geen enkele relatie met de bouwproductie op IJburg Dus wanneer dien je zo n begrotingspost in Je bent al gauw f te vroeg f te laat In de zomer trekt het strand wel 3000 bezoekers naar een nieuwe locatie het projectbureau al een jaar van tevoren begint met de procedure tot aanwijzing van het zwemwater Europese regelgeving en het aanvragen van de zwemwatervergunning Dat is nu eenmaal de belangrijkste vergunning voor een strandhouder En met zo n vergunning komen er ook plichten Bijvoorbeeld om regelmatig de kwaliteit van het zwemwater te meten Om die kwaliteit te garanderen worden om de twee weken watermonsters genomen De regelgeving met betrekking tot de zwemwaterkwaliteit en de veiligheid zijn streng Zeker in het licht van de tijdelijkheid Tijdrovend was ook de onduidelijkheid die in de aanloop naar de tweede verhuizing bij DMB ontstond toen er meerdere vergunningstrajecten liepen voor precies hetzelfde gebied die van het projectbureau voor de aanleg van het strand en die van de exploitanten voor de bouw van Blijburg Dat maakte het voor DMB verwarrend Om die twee processen te stroomlijnen en met iedereen contact te houden maakte het projectbureau graag voldoende capaciteit vrij want als het in zo n traject misgaat heb je met elkaar een Een projectbureau is een uitvoeringsorganisatie en geen beheerorganisatie 33

Page 33

tijdelijk amsterdam Tijdelijkheid in beheer Tijdelijkheid in beheer Een projectbureau is geen beheerorganisatie Daarvoor ontbreekt de juridische financi le en procedurele capaciteit Toch voerde projectbureau IJburg vijf jaar lang het beheer over het tijdelijke strand Belangrijke les leg het beheer zo snel mogelijk bij een partij die daar ook toe in staat is door Herman Groot en Marcel Niewold Prijskaartje Behalve IJburg op de kaart zetten had het projectbureau met Blijburg ook een hele praktische doelstelling namelijk de strandrecreatie kanaliseren Daarmee kon voorkomen worden dat dagjesmensen ongecontroleerd over de bouwplaatsen zouden gaan struinen Er waren al feesten en partijen georganiseerd op plekken waar ook bouwmateriaal opgeslagen lag 32 FOTO Bob Duynstee I n de zomer van 2003 toen IJburg nog n grote bouwplaat was kreeg het nog maagdelijke zand er een publiekstrekker van de eerste orde bij Strand IJburg en strandpaviljoen Blijburg Aanvankelijk bedoeld als beheersmaatregel maar al snel uitgegroeid tot een publiekstrekker van formaat 2002 was een crisisjaar en er was projectbureau IJburg veel aan gelegen om de verkoop van huizen te stimuleren Daar kon Blijburg aan bijdragen Bij de opening was al bekend dat de recreatieplaats in september 2005 zou moeten wijken voor de voortschrijdende bouw Afgesproken was dat het strand dan zou opschuiven naar een locatie iets verderop Daarmee gold ook voor Blijburg een tijdelijkheid van in principe drie zomers Maar de gemeente zou de exploitant beschouwen als eerst gegadigde voor het opvolgende strand En in 2008 voor het d ropvolgende En zo baat strandpaviljoen Blijburg nu al bijna tien jaar de tijdelijkheid uit Strandpaviljoen Blijburg is een publiekstrekker van de eerste orde Met Blijburg zouden badgasten naar n locatie verleid worden Het concept sloeg meteen aan Op een warme zomerdag trekt het strand zo n 3 000 mensen Aan dat succes hangt wel een prijskaartje Met zo n toeloop waren verkeersmaatregelen nodig om het recreatieverkeer zoveel mogelijk te scheiden van het bouwverkeer Zeker op momenten dat er grote zandtransporten uitgevoerd werden Dat betekende verkeersregelaars en slagbomen Allemaal niet van tevoren bedacht maar als de tijdelijkheid zo in de smaak valt kon het wel eens misgaan en dat wilde het projectbureau koste wat kost voorkomen Tijdelijkheid op IJburg is voortdurend een kwestie van vooruitkijken Van rekenen Met zo n groot bouwproject is het echter lastig te voorspellen hoe zaken lopen Hoe staat het met de verkoop van huizen over een jaar In haar korte bestaan beleeft de nieuwe stadswijk al haar tweede crisis op de woningmarkt Daarom is het projectbureau ook voorzichtig bij het bepalen van de duur van de tijdelijkheid voor Blijburg Telkens niet langer dan twee drie jaar Aan de andere kant heeft Blijburg zekerheid nodig omdat anders banken niet bereid zijn te financieren vanwege de korte terugverdientijd Dat is In het geval van Blijburg betrof de tijdelijkheid op de eerste twee locaties een periode van drie jaar en op de huidige locatie een periode van drie jaar met een optie om er twee keer een jaar aan vast te plakken Iedere keer een nieuwe locatie betekent ook iedere keer tijdelijke kabels en leidingen leggen en nieuwe vergunningen aanvragen want die zijn locatie gebonden Maar vanuit het perspectief van de exploitanten lijkt er van tijdelijkheid al bijna geen sprake meer Ze doen al bijna tien jaar precies hetzelfde zij het steeds net op een andere locatie in de buurt De gemeenteraad heeft al laten weten ingenomen te zijn met strandpaviljoen Blijburg waarmee gezegd wil zijn dat de exploitant van Blijburg een first right of refusal heeft op het in erfpacht nemen van een daartoe benodigd terrein op of aan het strand in de tweede fase van IJburg maar dan wel onder dan geldende marktconforme condities en wet en regelgeving Op dit moment begin 2012 wordt weer gekeken of het mogelijk is om de termijn voor Blijburg op de huidige locatie opnieuw met een jaar te verlengen tot en met 2014 Daarnaast bestaat de mogelijkheid dat het strand andermaal moet verhuizen ten behoeve van de aanleg van de 2e fase Zorgplicht Wat het projectbureau heeft onderschat waren de trajecten voor de vergunningen die bij de aanleg van een strand komen kijken Voor een zwemwater vergunning voor open water moest niet alleen bij Rijkswaterstaat maar ook bij de provincie een vergunningsaanvraag worden ingediend Een belangrijke les is dat bij de verplaatsing van het strand FOTO Bob Duynstee een spanningsveld Maar het projectbureau mag een exploitant nooit zekerheden bieden die de gemeente niet kan waarmaken want dat kan heel veel geld kosten Inmiddels zijn strand en strandtent twee keer verplaatst in 2005 2006 en in 2009 2010 Elke verplaatsing kost de gemeente heel veel geld wat een tijdige reservering in de gemeentebegroting noodzakelijk maakt Maar het moment dat de gemeentebegroting sluit heeft natuurlijk geen enkele relatie met de bouwproductie op IJburg Dus wanneer dien je zo n begrotingspost in Je bent al gauw f te vroeg f te laat In de zomer trekt het strand wel 3000 bezoekers naar een nieuwe locatie het projectbureau al een jaar van tevoren begint met de procedure tot aanwijzing van het zwemwater Europese regelgeving en het aanvragen van de zwemwatervergunning Dat is nu eenmaal de belangrijkste vergunning voor een strandhouder En met zo n vergunning komen er ook plichten Bijvoorbeeld om regelmatig de kwaliteit van het zwemwater te meten Om die kwaliteit te garanderen worden om de twee weken watermonsters genomen De regelgeving met betrekking tot de zwemwaterkwaliteit en de veiligheid zijn streng Zeker in het licht van de tijdelijkheid Tijdrovend was ook de onduidelijkheid die in de aanloop naar de tweede verhuizing bij DMB ontstond toen er meerdere vergunningstrajecten liepen voor precies hetzelfde gebied die van het projectbureau voor de aanleg van het strand en die van de exploitanten voor de bouw van Blijburg Dat maakte het voor DMB verwarrend Om die twee processen te stroomlijnen en met iedereen contact te houden maakte het projectbureau graag voldoende capaciteit vrij want als het in zo n traject misgaat heb je met elkaar een Een projectbureau is een uitvoeringsorganisatie en geen beheerorganisatie 33

Page 34

Vacante terreinen op de kaart verwijderen of het strandprofiel aan te passen Dat heeft ook met steeds opnieuw met tijdelijkheid te maken want je kunt niet voor een dure definitieve oplossing gaan Strand IJburg viel de eerste jaren niet onder het stadsdeel Honden FOTO Bob Duynstee Strand en strandtent gemeente en exploitant veel meer dan permanente projecten kennen tijdelijk projecten een gemeenschappelijk belang en een gedeelde verantwoordelijkheid groot probleem de strandtent wil zo spoedig mogelijk open anders redt ze het niet qua omzet Strand en strandtent gemeente en exploitant veel meer dan permanente projecten kennen tijdelijk projecten een gemeenschappelijk belang en een gedeelde verantwoordelijkheid Er is in wezen sprake van een wederzijdse afhankelijkheidsrelatie De uitbaters zijn bijvoorbeeld verantwoordelijk voor wat er in en om hun opstal gebeurt maar de gemeente is er verantwoordelijk voor dat de brandweer op de plaats van bestemming kan komen Bij het eerste strand hadden de exploitanten een toegangspoort 34 gebouwd waar geen brandweerauto doorheen paste De poort die buiten de bouwvergunning om was neergezet werd alsnog in de tekening opgenomen maar de maten werden aangepast aan de maten van een brandweerauto Het is een continu proces waar je met elkaar in terecht komt Dat zagen partijen ook terug in een noodlottig zwemongeval waarbij in 2004 een negentien jarige jongen is verdronken Dat leidde tot vele vragen over toezicht en verantwoordelijkheden en ook tot een aantal rechtszaken Voor de laatste verplaatsingen werden steeds budgetten voor beheer gereserveerd om bijvoorbeeld stenen te Een projectbureau is een uitvoeringsorganisatie en geen beheerorganisatie Leg het beheer dus zo snel mogelijk bij een partij die daar ook toe in staat is Het ontbreekt een projectbureau immers simpelweg aan procedurele communicatieve financi le en juridische kennis op dat terrein Het stadsdeel is natuurlijk wel een beheerorganisatie maar het project en het strand IJburg viel de eerste jaren niet onder het stadsdeel Beheerproblemen op een strand betroffen bijvoorbeeld loslopende honden Het projectbureau kan op zo n punt niet handhaven stadsdeel en milieupolitie wel Ook voor het bestrijden van overlast gevende jongeren op en rondom het strand is een projectbureau niet toegerust Daarin heeft het stadsdeel toen het voortouw genomen Er kwam extra politiesurveillance en Blijburg werd in de hekken gezet Vanaf de zomer van 2009 kon het projectbureau het beheer en toezicht over het strand officieel aan het stadsdeel overdragen waarmee het in vertrouwde handen kwam Duidelijk is dat er zowel bij stadsdeel als bij projectbureau voldoende ambtelijke capaciteit beschikbaar moet zijn om deze vorm van tijdelijkheid voor elkaar te boksen Daar verkijkt iedereen zich toch vaak op Bij elke verplaatsing van het strand met opstal komt gewoon elke keer weer een heleboel kijken Terugkijkend heeft het projectbureau de tijdelijke vergunningstrajecten in de sfeer van het bestemmingsplan als enigszins overdreven ervaren Een bouwvergunning is echter wezenlijk anders omdat het hier om o a de veiligheid van mensen gaat Daar moet je niks aan af willen doen ook niet als het om een tijdelijk project gaat Zo moet de brandweer natuurlijk kunnen controleren op de brandveiligheid Maar of het ontwerp nou helemaal in het bestemmingsplan past terwijl de bouw maar voor een paar jaar op die locatie bedoeld is tijdelijk amsterdam Tijdelijkheid in beheer Vacante terreinen op de kaart Door de economische crisis blijven veel terreinen in de regio komende jaren braak liggen Om de omgeving van zo n terrein leefbaar te houden speelt tijdelijkheid een grote rol Sinds 23 juni 2011 geeft een digitale aanklikbare kaart informatie over de status van alle braakliggende terreinen De kaart is te vinden op www gisdro nl braakliggende_terreinen Zo helpt de gemeente initiatiefnemers voor tijdelijk gebruik op weg door Barbara Ponteyn A anleiding voor de kaart vormden drie gelijktijdige ontwikkelingen Zo was daar het raadsinitiatiefvoorstel Ruimte voor tijdelijk gebruik van braakliggende terreinen dat in maart 2011 door Van Doorninck Combrink GrLi en Alberts SP aan het College werd voorgelegd De raadsleden willen braakliggende terreinen in de stad veranderen in levendige plekken waar buurtbewoners kunnen tuinieren kinderen mogen spelen en waar kunstenaars de ruimte krijgen om mooie dingen te doen Door braakliggende terreinen tijdelijk aan de buurtbewoners te geven en hen zelf te laten kiezen voor de invulling en voor het onderhoud wordt het ook de plek van de buurt waar bewoners samen komen en samen voor hun eigen leefomgeving zorgen Op grote terreinen aan de rafelranden van de stad zouden bijvoorbeeld tijdelijke huisvesting bebouwing of festivalterreinen kunnen verrijzen Het gaat om tijdelijke nieuwe functies voor de buurt totdat de definitieve bouw kan starten De gemeente moet volgens de raadsleden hierbij vooral een faciliterende neerwaartse spiraal Immers ongebruikte terreinen en leegstaand vastgoed kunnen vervuiling verloedering en sociale onveiligheid aantrekken Een overzicht van braakliggende terreinen zou kunnen helpen het beleid in de wijkaanpakwijken verder te focussen Hoewel succes niet altijd verzekerd is kan tijdelijk gebruik leiden tot sociaalmaatschappelijke culturele en economische meerwaarde Dit biedt een mogelijkheid om een eventuele neerwaartse spiraal te keren rol vervullen en zich tot taak stellen mensen in hun activiteiten te steunen De raadsleden vroegen het College in dat verband onder meer een overzicht van braakliggende terreinen te maken Een tweede ontwikkeling volgde uit de relatie met sociale veiligheid en leefbaarheid Wethouder Ossel Wonen en Wijken wil weten waar de problemen in wijkaanpakgebieden zich opstapelen Braakliggende terreinen of deels dichtgetimmerde huizenblokken en blokken met achterstallig onderhoud kunnen leiden tot een En in de derde plaats werd de behoefte aan een overzicht ook buiten de gemeente sterk gevoeld Zo heeft de linkedincommunity Manifest Leegtevol nu bekend als OnderTussen in het voortraject van de kaart een rol gespeeld Een groep ruimtelijk betrokken mensen ambtenaren ontwerpers kunstenaars en andere creatievelingen hield zich bezig met het aandragen van oplossingen voor de braakliggende terreinen in Amsterdam en Zaanstad Goede creatieve idee n te over maar een overzicht van braakliggende terreinen ontbrak Architecten maakten er 35

Page 35

Vacante terreinen op de kaart verwijderen of het strandprofiel aan te passen Dat heeft ook met steeds opnieuw met tijdelijkheid te maken want je kunt niet voor een dure definitieve oplossing gaan Strand IJburg viel de eerste jaren niet onder het stadsdeel Honden FOTO Bob Duynstee Strand en strandtent gemeente en exploitant veel meer dan permanente projecten kennen tijdelijk projecten een gemeenschappelijk belang en een gedeelde verantwoordelijkheid groot probleem de strandtent wil zo spoedig mogelijk open anders redt ze het niet qua omzet Strand en strandtent gemeente en exploitant veel meer dan permanente projecten kennen tijdelijk projecten een gemeenschappelijk belang en een gedeelde verantwoordelijkheid Er is in wezen sprake van een wederzijdse afhankelijkheidsrelatie De uitbaters zijn bijvoorbeeld verantwoordelijk voor wat er in en om hun opstal gebeurt maar de gemeente is er verantwoordelijk voor dat de brandweer op de plaats van bestemming kan komen Bij het eerste strand hadden de exploitanten een toegangspoort 34 gebouwd waar geen brandweerauto doorheen paste De poort die buiten de bouwvergunning om was neergezet werd alsnog in de tekening opgenomen maar de maten werden aangepast aan de maten van een brandweerauto Het is een continu proces waar je met elkaar in terecht komt Dat zagen partijen ook terug in een noodlottig zwemongeval waarbij in 2004 een negentien jarige jongen is verdronken Dat leidde tot vele vragen over toezicht en verantwoordelijkheden en ook tot een aantal rechtszaken Voor de laatste verplaatsingen werden steeds budgetten voor beheer gereserveerd om bijvoorbeeld stenen te Een projectbureau is een uitvoeringsorganisatie en geen beheerorganisatie Leg het beheer dus zo snel mogelijk bij een partij die daar ook toe in staat is Het ontbreekt een projectbureau immers simpelweg aan procedurele communicatieve financi le en juridische kennis op dat terrein Het stadsdeel is natuurlijk wel een beheerorganisatie maar het project en het strand IJburg viel de eerste jaren niet onder het stadsdeel Beheerproblemen op een strand betroffen bijvoorbeeld loslopende honden Het projectbureau kan op zo n punt niet handhaven stadsdeel en milieupolitie wel Ook voor het bestrijden van overlast gevende jongeren op en rondom het strand is een projectbureau niet toegerust Daarin heeft het stadsdeel toen het voortouw genomen Er kwam extra politiesurveillance en Blijburg werd in de hekken gezet Vanaf de zomer van 2009 kon het projectbureau het beheer en toezicht over het strand officieel aan het stadsdeel overdragen waarmee het in vertrouwde handen kwam Duidelijk is dat er zowel bij stadsdeel als bij projectbureau voldoende ambtelijke capaciteit beschikbaar moet zijn om deze vorm van tijdelijkheid voor elkaar te boksen Daar verkijkt iedereen zich toch vaak op Bij elke verplaatsing van het strand met opstal komt gewoon elke keer weer een heleboel kijken Terugkijkend heeft het projectbureau de tijdelijke vergunningstrajecten in de sfeer van het bestemmingsplan als enigszins overdreven ervaren Een bouwvergunning is echter wezenlijk anders omdat het hier om o a de veiligheid van mensen gaat Daar moet je niks aan af willen doen ook niet als het om een tijdelijk project gaat Zo moet de brandweer natuurlijk kunnen controleren op de brandveiligheid Maar of het ontwerp nou helemaal in het bestemmingsplan past terwijl de bouw maar voor een paar jaar op die locatie bedoeld is tijdelijk amsterdam Tijdelijkheid in beheer Vacante terreinen op de kaart Door de economische crisis blijven veel terreinen in de regio komende jaren braak liggen Om de omgeving van zo n terrein leefbaar te houden speelt tijdelijkheid een grote rol Sinds 23 juni 2011 geeft een digitale aanklikbare kaart informatie over de status van alle braakliggende terreinen De kaart is te vinden op www gisdro nl braakliggende_terreinen Zo helpt de gemeente initiatiefnemers voor tijdelijk gebruik op weg door Barbara Ponteyn A anleiding voor de kaart vormden drie gelijktijdige ontwikkelingen Zo was daar het raadsinitiatiefvoorstel Ruimte voor tijdelijk gebruik van braakliggende terreinen dat in maart 2011 door Van Doorninck Combrink GrLi en Alberts SP aan het College werd voorgelegd De raadsleden willen braakliggende terreinen in de stad veranderen in levendige plekken waar buurtbewoners kunnen tuinieren kinderen mogen spelen en waar kunstenaars de ruimte krijgen om mooie dingen te doen Door braakliggende terreinen tijdelijk aan de buurtbewoners te geven en hen zelf te laten kiezen voor de invulling en voor het onderhoud wordt het ook de plek van de buurt waar bewoners samen komen en samen voor hun eigen leefomgeving zorgen Op grote terreinen aan de rafelranden van de stad zouden bijvoorbeeld tijdelijke huisvesting bebouwing of festivalterreinen kunnen verrijzen Het gaat om tijdelijke nieuwe functies voor de buurt totdat de definitieve bouw kan starten De gemeente moet volgens de raadsleden hierbij vooral een faciliterende neerwaartse spiraal Immers ongebruikte terreinen en leegstaand vastgoed kunnen vervuiling verloedering en sociale onveiligheid aantrekken Een overzicht van braakliggende terreinen zou kunnen helpen het beleid in de wijkaanpakwijken verder te focussen Hoewel succes niet altijd verzekerd is kan tijdelijk gebruik leiden tot sociaalmaatschappelijke culturele en economische meerwaarde Dit biedt een mogelijkheid om een eventuele neerwaartse spiraal te keren rol vervullen en zich tot taak stellen mensen in hun activiteiten te steunen De raadsleden vroegen het College in dat verband onder meer een overzicht van braakliggende terreinen te maken Een tweede ontwikkeling volgde uit de relatie met sociale veiligheid en leefbaarheid Wethouder Ossel Wonen en Wijken wil weten waar de problemen in wijkaanpakgebieden zich opstapelen Braakliggende terreinen of deels dichtgetimmerde huizenblokken en blokken met achterstallig onderhoud kunnen leiden tot een En in de derde plaats werd de behoefte aan een overzicht ook buiten de gemeente sterk gevoeld Zo heeft de linkedincommunity Manifest Leegtevol nu bekend als OnderTussen in het voortraject van de kaart een rol gespeeld Een groep ruimtelijk betrokken mensen ambtenaren ontwerpers kunstenaars en andere creatievelingen hield zich bezig met het aandragen van oplossingen voor de braakliggende terreinen in Amsterdam en Zaanstad Goede creatieve idee n te over maar een overzicht van braakliggende terreinen ontbrak Architecten maakten er 35

Page 36

tijdelijk amsterdam Vacante terreinen op de kaart via Google Maps een inventarisatie van Betrokken ambtenaren van OGA IBA en DRO begonnen een interne lobby om hier een bruikbaarder overzicht van te krijgen De gemeente Zaanstad sloot zich hier graag bij aan en later ook enkele andere gemeenten uit de Metropoolregio Wat staat er op de kaart De digitale aanklikbare kaart Tijdelijk gebruik van braakliggende terreinen geeft onder meer inzicht in de locaties omvang ondergrond en beschikbaarheid van braakliggende terreinen De terreinen zijn ingedeeld in verschillende categorie n van beschikbaarheid voor tijdelijk gebruik direct beschikbaar op termijn beschikbaar onder voorbehoud beschikbaar inmiddels ingevuld en niet beschikbaar overig Bewoners maatschappelijke organisaties en ondernemers met goede initiatieven voor een tijdelijke invulling kunnen contact opnemen met de betrokken personen bij stadsdelen en projectbureaus Het is dus een kaart die doorverwijst waardoor de kaart drempelverlagend werkt voor initiatiefnemers Naast de contactpersonen bij stadsdelen en projectbureaus wordt ook verwezen naar de Stadsloods voor stadsbrede ruimtevragen De Stadsloods houdt zich bezig met het adviseren over passende functies voor tijdelijk leegstaande panden of kavels en helpt organisaties en ondernemingen met bijzondere huisvestingseisen bij het vinden van de juiste plek in de stad Totstandkoming kaart De actuele aanklikbare kaart is te vinden op www gisdro nl braakliggende_terreinen 36 Een gemiddelde gemeente zal wellicht denken dat een kaart met alle terreinen in de stad niet zo bijzonder is Maar voor Amsterdam is het dat wel want hier is de verantwoordelijkheid voor terreinen verdeeld over zeven stadsdelen met elk een eigen organisatiestructuur en een kleine tiental grootstedelijke projectbureaus of coalitieprojecten Toch was binnen twee maanden de meeste informatie verzameld Men was genegen de informatie te geven maar ook huiverig Zo gaven enkele projectbureaus aan de tijdelijkheid prima zelf te kunnen organiseren en daar ook al druk doende mee te zijn Mogelijk worden ze via de kaart geconfronteerd met initiatieven waar ze niets mee kunnen en die wel tijd kosten De middelen zijn beperkt ook omdat de proces en uitvoeringskosten onder druk staan en er komt veel kijken bij tijdelijk gebruik Denk aan vraagstukken van milieutechnisch planologisch juridisch en beheertechnische aard bijvoorbeeld veiligheid en aansprakelijkheid Door een gemeentelijke kaart uit te brengen en actuele informatie te delen was de gedachte juist bij te kunnen dragen aan het managen van de verwachtingen Informatie over de locaties van braakliggende terreinen was immers al vrijgegeven met de kaart van bijvoorbeeld TEMP architecten In de media circuleerden berichten dat er zo n 450 ha in Amsterdam Zaanstad en Amstelveen braak ligt Maar die TEMP kaart gaf geen inzicht in de status van de terreinen zijn ze beschikbaar voor tijdelijk gebruik bijvoorbeeld De digitale aanklikbare kaart is in feite een vorm van open data die past in de geest van de Hervormingsagenda van de ruimtelijke sector Faciliterende rol en sociale media De verantwoordelijkheid voor de braakliggende terreinen ligt bij de planeigenaren Het College van B W wil het tijdelijk gebruik naast de kaart faciliteren door lichte kennisnetwerken Zo is er een intern gemeentelijk digitaal kennisnetwerk Tijdelijke gebruik braakliggende terreinen gestart voor het stimuleren van het uitwisselen van kennis en ervaringen en het actief koppelen van contacten Daarnaast wordt door een brede inzet van sociale media linkedin en twitter bijgedragen aan het blijvend informeren en interesseren van potenti le initiatiefnemers Op twitter wordt de hashtag blt020 gebruikt De toegevoegde waarde van sociale media bij de nieuwe aanpak van gebiedsontwikkeling wordt steeds duidelijker Ook bijvoorbeeld bij zelfbouw erfpacht en groene daken wordt er gebruik gemaakt van twitter linkedin of facebook Sociale media helpen stakeholders heel snel hun kansen te inventariseren en initiatieven te nemen Zoals professor in de bestuurskunde Geert Teisman het zo mooi zei De kracht van je handelen hangt sterk af van de diversiteit van je netwerk Lancering kaart De kaart werd gelanceerd tijdens de raadscommissie voor ruimtelijke ordening BWK op 23 juni 2011 Het was n van de antwoorden van het College op het raadsinitiatiefvoorstel Ruimte voor tijdelijk gebruik van braakliggende terreinen van Van Doorninck Combrink en Alberts De raadsleden riepen in de vergadering op tot een vrolijke anarchie waarbij Amsterdammers de kans krijgen om zelf hun stad te verfraaien Raadslid Van Dalen VVD riep Amsterdammers wel op om het enthousiasme hiervoor boven het niveau van de Pippi Langkousdorpen te tillen zodat er kwalitatief waardevolle bijdragen aan de stad zullen worden gerealiseerd De media hebben het onderwerp uitgebreid opgepakt Diverse kranten hebben er aandacht aan besteed van Parool en Volkskrant tot het lokale Amsterdamse stadsblad en op internet popte het overal op Ook RTV Noord Holland besteedde er aandacht aan en AT5 heeft er zelfs een programmareeks op gebaseerd Stadsoase Stand van zaken Een half jaar na de lancering hebben al zo n 7 000 unieke personen de site bekeken Bij de Stadsloods en bij de diverse planeigenaren hebben zo n honderd ondernemers en particulieren zich gemeld via de kaart of via andere wegen Het varieert van concrete plannen tot idee n De helft van de binnengekomen initiatieven zijn maatschappelijk van karakter de andere helft commercieel Het gaat dan om initiatieven als camperterrein stadscamping mobiele horeca paardrijden voor gehandicapten hondenschool buurtmoestuin speeltuin kunst verbouw olifantengras of bamboe voor biobrandstof en het laten grazen van schaapskudden Of deze initiatieven ook daadwerkelijk uitgevoerd gaan worden kan gevolgd worden op de website Als het goed is komen er dan meer locaties in de categorie inmiddels ingevuld te staan Er zijn immers mensen en organisaties genoeg in de stad die goede en leuke idee n hebben voor deze lege plekken En zoals wethouder Van Poelgeest het formuleerde die mensen helpen wij graag een eindje op weg want een terrein dat gebruikt wordt is bijna altijd beter dan een terrein waar een hek omheen staat en dat leeg blijft 37

Page 37

tijdelijk amsterdam Vacante terreinen op de kaart via Google Maps een inventarisatie van Betrokken ambtenaren van OGA IBA en DRO begonnen een interne lobby om hier een bruikbaarder overzicht van te krijgen De gemeente Zaanstad sloot zich hier graag bij aan en later ook enkele andere gemeenten uit de Metropoolregio Wat staat er op de kaart De digitale aanklikbare kaart Tijdelijk gebruik van braakliggende terreinen geeft onder meer inzicht in de locaties omvang ondergrond en beschikbaarheid van braakliggende terreinen De terreinen zijn ingedeeld in verschillende categorie n van beschikbaarheid voor tijdelijk gebruik direct beschikbaar op termijn beschikbaar onder voorbehoud beschikbaar inmiddels ingevuld en niet beschikbaar overig Bewoners maatschappelijke organisaties en ondernemers met goede initiatieven voor een tijdelijke invulling kunnen contact opnemen met de betrokken personen bij stadsdelen en projectbureaus Het is dus een kaart die doorverwijst waardoor de kaart drempelverlagend werkt voor initiatiefnemers Naast de contactpersonen bij stadsdelen en projectbureaus wordt ook verwezen naar de Stadsloods voor stadsbrede ruimtevragen De Stadsloods houdt zich bezig met het adviseren over passende functies voor tijdelijk leegstaande panden of kavels en helpt organisaties en ondernemingen met bijzondere huisvestingseisen bij het vinden van de juiste plek in de stad Totstandkoming kaart De actuele aanklikbare kaart is te vinden op www gisdro nl braakliggende_terreinen 36 Een gemiddelde gemeente zal wellicht denken dat een kaart met alle terreinen in de stad niet zo bijzonder is Maar voor Amsterdam is het dat wel want hier is de verantwoordelijkheid voor terreinen verdeeld over zeven stadsdelen met elk een eigen organisatiestructuur en een kleine tiental grootstedelijke projectbureaus of coalitieprojecten Toch was binnen twee maanden de meeste informatie verzameld Men was genegen de informatie te geven maar ook huiverig Zo gaven enkele projectbureaus aan de tijdelijkheid prima zelf te kunnen organiseren en daar ook al druk doende mee te zijn Mogelijk worden ze via de kaart geconfronteerd met initiatieven waar ze niets mee kunnen en die wel tijd kosten De middelen zijn beperkt ook omdat de proces en uitvoeringskosten onder druk staan en er komt veel kijken bij tijdelijk gebruik Denk aan vraagstukken van milieutechnisch planologisch juridisch en beheertechnische aard bijvoorbeeld veiligheid en aansprakelijkheid Door een gemeentelijke kaart uit te brengen en actuele informatie te delen was de gedachte juist bij te kunnen dragen aan het managen van de verwachtingen Informatie over de locaties van braakliggende terreinen was immers al vrijgegeven met de kaart van bijvoorbeeld TEMP architecten In de media circuleerden berichten dat er zo n 450 ha in Amsterdam Zaanstad en Amstelveen braak ligt Maar die TEMP kaart gaf geen inzicht in de status van de terreinen zijn ze beschikbaar voor tijdelijk gebruik bijvoorbeeld De digitale aanklikbare kaart is in feite een vorm van open data die past in de geest van de Hervormingsagenda van de ruimtelijke sector Faciliterende rol en sociale media De verantwoordelijkheid voor de braakliggende terreinen ligt bij de planeigenaren Het College van B W wil het tijdelijk gebruik naast de kaart faciliteren door lichte kennisnetwerken Zo is er een intern gemeentelijk digitaal kennisnetwerk Tijdelijke gebruik braakliggende terreinen gestart voor het stimuleren van het uitwisselen van kennis en ervaringen en het actief koppelen van contacten Daarnaast wordt door een brede inzet van sociale media linkedin en twitter bijgedragen aan het blijvend informeren en interesseren van potenti le initiatiefnemers Op twitter wordt de hashtag blt020 gebruikt De toegevoegde waarde van sociale media bij de nieuwe aanpak van gebiedsontwikkeling wordt steeds duidelijker Ook bijvoorbeeld bij zelfbouw erfpacht en groene daken wordt er gebruik gemaakt van twitter linkedin of facebook Sociale media helpen stakeholders heel snel hun kansen te inventariseren en initiatieven te nemen Zoals professor in de bestuurskunde Geert Teisman het zo mooi zei De kracht van je handelen hangt sterk af van de diversiteit van je netwerk Lancering kaart De kaart werd gelanceerd tijdens de raadscommissie voor ruimtelijke ordening BWK op 23 juni 2011 Het was n van de antwoorden van het College op het raadsinitiatiefvoorstel Ruimte voor tijdelijk gebruik van braakliggende terreinen van Van Doorninck Combrink en Alberts De raadsleden riepen in de vergadering op tot een vrolijke anarchie waarbij Amsterdammers de kans krijgen om zelf hun stad te verfraaien Raadslid Van Dalen VVD riep Amsterdammers wel op om het enthousiasme hiervoor boven het niveau van de Pippi Langkousdorpen te tillen zodat er kwalitatief waardevolle bijdragen aan de stad zullen worden gerealiseerd De media hebben het onderwerp uitgebreid opgepakt Diverse kranten hebben er aandacht aan besteed van Parool en Volkskrant tot het lokale Amsterdamse stadsblad en op internet popte het overal op Ook RTV Noord Holland besteedde er aandacht aan en AT5 heeft er zelfs een programmareeks op gebaseerd Stadsoase Stand van zaken Een half jaar na de lancering hebben al zo n 7 000 unieke personen de site bekeken Bij de Stadsloods en bij de diverse planeigenaren hebben zo n honderd ondernemers en particulieren zich gemeld via de kaart of via andere wegen Het varieert van concrete plannen tot idee n De helft van de binnengekomen initiatieven zijn maatschappelijk van karakter de andere helft commercieel Het gaat dan om initiatieven als camperterrein stadscamping mobiele horeca paardrijden voor gehandicapten hondenschool buurtmoestuin speeltuin kunst verbouw olifantengras of bamboe voor biobrandstof en het laten grazen van schaapskudden Of deze initiatieven ook daadwerkelijk uitgevoerd gaan worden kan gevolgd worden op de website Als het goed is komen er dan meer locaties in de categorie inmiddels ingevuld te staan Er zijn immers mensen en organisaties genoeg in de stad die goede en leuke idee n hebben voor deze lege plekken En zoals wethouder Van Poelgeest het formuleerde die mensen helpen wij graag een eindje op weg want een terrein dat gebruikt wordt is bijna altijd beter dan een terrein waar een hek omheen staat en dat leeg blijft 37

Page 38

tijdelijk amsterdam Tijdelijke duurzaamheid FOTO Wesley Luntungan PMB Tijdelijke duurzaamheid Op de kop van de Dijksgracht opende Hannekes Boom op 30 april 2011 haar deuren En hoe Het tijdelijke complex werd meteen een hotspot van jewelste die precies deed wat er van werd verwacht publiek trekken en de verbinding met de voorzieningen op de Oostelijke Handelskade versterken Vrijplaats Horeca werd op de kop van de Dijksgracht gezien als de beste tijdelijke invulling voor dit doel het trekt mensen aan en heeft veel uitstraling naar de directe omgeving Er werd een onafhankelijke jury samengesteld bestaande uit een zelfstandige procesmanager 38 Uitwerking en voorbereiding van het idee slokten alle energie van de initiatiefnemers op een horecaondernemer een docent van de Universiteit van Amsterdam en de co rdinator Wijkcentrum Oostelijke Binnenstad De criteria voor de prijsvraag waren beperkt want het doel was duidelijk reuring in het gebied brengen met een horeca concept dat verrassend kwalitatief en hoogwaardig was Om de haalbaarheid te vergroten werden er geen eisen gesteld aan het uiterlijk van het gebouw Op de prijsvraag kwamen zeventien inzendingen binnen waarvan er zeven werden doorgestuurd naar de jury De jury koos daaruit voor het concept van Hannekes Boom Tijdens de presentatie spraken de initiatiefnemers alle zintuigen van de juryleden aan met muziek eten en beelden Precies wat het initiatief ook beoogde Eigenlijk is Hannekes Boom een soort vrijplaats restaurant caf en haven op een puntje land dat het water in steekt Een platform en podium voor allerlei creatieve uitingen dat ruimte biedt voor improvisatie De plek ademt een maritieme nautische sfeer wat nog versterkt wordt door het eigen haventje Kinderen kunnen er knutselen De hele bebouwing is gemaakt van tweedehands gerecyclede materialen en over drie jaar moet het hele gebouw door klimplanten zijn overwoekerd Het dak doet dienst als terras en op het gras om het gebouwtje staat een aantal picknicktafels Hannekes Boom ademt een maritieme nautische sfeer Ontheffingstraject Gijs de Waal Pim Evers en Wouter Valkenier de drie initiatiefnemers hebben in de aanloop maximaal gebruik gemaakt van de gemeentelijke kennis en know how Zo bespraken ze hun plan met Bureau Broedplaatsen en zeggen daar veel steun aan te hebben gehad Maar steun of niet de uitwerking en voorbereiding van het idee slokten alle energie van de initiatiefnemers op Dat het gelukt is danken ze aan een gratis beschikbaar gestelde loods waarin ze Hannekes Boom in elkaar hebben kunnen timmeren Dat ging zoals het vaak gaat overal vragen langs gaan bellen tot ze in die ene loods aan de slag konden En zonder financi le bijdragen van vrienden en donateurs van spullen en idee n was het ook niet gelukt Waar het plan vast dreigde te FOTO Wesley Luntungan PMB O osterdokseiland het gebied achter de klimmuur naast het Centraal Station waar voorheen het oude postkantoor stond wordt opnieuw ontwikkeld Er staan al een paar markante gebouwen zoals de Openbare Bibliotheek Amsterdam OBA het Amsterdams Conservatorium een internationaal hotel en congrescentrum en het Aziatisch handelscentrum Daarnaast moeten er ook woningen en winkelvoorzieningen komen Toen in 2009 de plannen voor de verdere ontwikkeling werden uitgesteld bezon het projectbureau Zuidelijke IJ oever zich op een tijdelijk initiatief dat het antwoord moest vormen op twee vragen hoe trekken we meer levendigheid naar het gebied toe en hoe maken we een sterkere verbinding tussen de binnenstad en de Oostelijke Handelskade gebieden die nu door een brede bundel van NS sporen van elkaar gescheiden zijn Voor dat laatste speelt de kop van de Dijksgracht een centrale rol als belangrijke schakel in de route van de binnenstad via het Oosterdokseiland naar de Oostelijke Handelskade De Kop Dijksgracht was een plek in de luwte van de ontwikkelingen Het viel in de categorie rafelrand van het centrum lopen was er steeds iemand die het los ging trekken Pepi van Horeca Centrum Amsterdam Loes Gratama van DRO Gemeente Amsterdam De initiatiefnemers hebben ook steeds heel bewust het contact gezocht Tot en met wethouder Van Poelgeest aan toe Hachelijke momenten voor de initiatiefnemers waren de presentatie en de aanvraag voor de bouwvergunning al kwam die veel sneller dan de initiatiefnemers hadden gedacht De financiering was nog het meest zorgwekkende onderdeel Banken financieren tijdelijke initiatieven niet Ze willen geen risico lopen en de initiatiefnemers moesten driekwart zelf opbrengen Dat is dankzij vrienden gelukt De verantwoordelijkheid voor het verkrijgen van de tijdelijke ontheffing van het bestemmingsplan lag ook bij de initiatiefnemers als winnaars van de prijsvraag Dit vonden ze een lastige opgave en ze vragen zich achteraf af of de gemeente dit niet beter had kunnen doen Het benodigde onderzoek was immers grotendeels al gedaan in verband met de ontwikkelingen op Oosterdokseiland Bovendien hebben de initiatiefnemers de toetsmomenten als zwaar ervaren komt het ontwerp overeen met het ingediende idee Had het niet anders gekund Wat de initiatiefnemers betreft had dat ontheffingstraject wat minder ambtelijk en meer meedenkend gekund Hannekes Boom heeft inmiddels bijna 5 000 volgers op Facebook Mede ook dankzij de vele activiteiten een Ramses Shaffy festival een locatie van het Fringe theaterfestival jazz optredens maar ook jamsessies flamenco dans en art exposities Als iemand een goed idee heeft of zijn zelfgemaakte muziekkunst wil uitproberen op publiek biedt Hannekes Boom een podium Het is zo succesvol dat bewoners hun beklag doen over de drukte in hun buurt Maar de sociale veiligheid is aantoonbaar toegenomen en de doorgaande wandel en fietsroute richting Oostelijke Handelskade heeft een duidelijke stimulans gekregen 39

Page 39

tijdelijk amsterdam Tijdelijke duurzaamheid FOTO Wesley Luntungan PMB Tijdelijke duurzaamheid Op de kop van de Dijksgracht opende Hannekes Boom op 30 april 2011 haar deuren En hoe Het tijdelijke complex werd meteen een hotspot van jewelste die precies deed wat er van werd verwacht publiek trekken en de verbinding met de voorzieningen op de Oostelijke Handelskade versterken Vrijplaats Horeca werd op de kop van de Dijksgracht gezien als de beste tijdelijke invulling voor dit doel het trekt mensen aan en heeft veel uitstraling naar de directe omgeving Er werd een onafhankelijke jury samengesteld bestaande uit een zelfstandige procesmanager 38 Uitwerking en voorbereiding van het idee slokten alle energie van de initiatiefnemers op een horecaondernemer een docent van de Universiteit van Amsterdam en de co rdinator Wijkcentrum Oostelijke Binnenstad De criteria voor de prijsvraag waren beperkt want het doel was duidelijk reuring in het gebied brengen met een horeca concept dat verrassend kwalitatief en hoogwaardig was Om de haalbaarheid te vergroten werden er geen eisen gesteld aan het uiterlijk van het gebouw Op de prijsvraag kwamen zeventien inzendingen binnen waarvan er zeven werden doorgestuurd naar de jury De jury koos daaruit voor het concept van Hannekes Boom Tijdens de presentatie spraken de initiatiefnemers alle zintuigen van de juryleden aan met muziek eten en beelden Precies wat het initiatief ook beoogde Eigenlijk is Hannekes Boom een soort vrijplaats restaurant caf en haven op een puntje land dat het water in steekt Een platform en podium voor allerlei creatieve uitingen dat ruimte biedt voor improvisatie De plek ademt een maritieme nautische sfeer wat nog versterkt wordt door het eigen haventje Kinderen kunnen er knutselen De hele bebouwing is gemaakt van tweedehands gerecyclede materialen en over drie jaar moet het hele gebouw door klimplanten zijn overwoekerd Het dak doet dienst als terras en op het gras om het gebouwtje staat een aantal picknicktafels Hannekes Boom ademt een maritieme nautische sfeer Ontheffingstraject Gijs de Waal Pim Evers en Wouter Valkenier de drie initiatiefnemers hebben in de aanloop maximaal gebruik gemaakt van de gemeentelijke kennis en know how Zo bespraken ze hun plan met Bureau Broedplaatsen en zeggen daar veel steun aan te hebben gehad Maar steun of niet de uitwerking en voorbereiding van het idee slokten alle energie van de initiatiefnemers op Dat het gelukt is danken ze aan een gratis beschikbaar gestelde loods waarin ze Hannekes Boom in elkaar hebben kunnen timmeren Dat ging zoals het vaak gaat overal vragen langs gaan bellen tot ze in die ene loods aan de slag konden En zonder financi le bijdragen van vrienden en donateurs van spullen en idee n was het ook niet gelukt Waar het plan vast dreigde te FOTO Wesley Luntungan PMB O osterdokseiland het gebied achter de klimmuur naast het Centraal Station waar voorheen het oude postkantoor stond wordt opnieuw ontwikkeld Er staan al een paar markante gebouwen zoals de Openbare Bibliotheek Amsterdam OBA het Amsterdams Conservatorium een internationaal hotel en congrescentrum en het Aziatisch handelscentrum Daarnaast moeten er ook woningen en winkelvoorzieningen komen Toen in 2009 de plannen voor de verdere ontwikkeling werden uitgesteld bezon het projectbureau Zuidelijke IJ oever zich op een tijdelijk initiatief dat het antwoord moest vormen op twee vragen hoe trekken we meer levendigheid naar het gebied toe en hoe maken we een sterkere verbinding tussen de binnenstad en de Oostelijke Handelskade gebieden die nu door een brede bundel van NS sporen van elkaar gescheiden zijn Voor dat laatste speelt de kop van de Dijksgracht een centrale rol als belangrijke schakel in de route van de binnenstad via het Oosterdokseiland naar de Oostelijke Handelskade De Kop Dijksgracht was een plek in de luwte van de ontwikkelingen Het viel in de categorie rafelrand van het centrum lopen was er steeds iemand die het los ging trekken Pepi van Horeca Centrum Amsterdam Loes Gratama van DRO Gemeente Amsterdam De initiatiefnemers hebben ook steeds heel bewust het contact gezocht Tot en met wethouder Van Poelgeest aan toe Hachelijke momenten voor de initiatiefnemers waren de presentatie en de aanvraag voor de bouwvergunning al kwam die veel sneller dan de initiatiefnemers hadden gedacht De financiering was nog het meest zorgwekkende onderdeel Banken financieren tijdelijke initiatieven niet Ze willen geen risico lopen en de initiatiefnemers moesten driekwart zelf opbrengen Dat is dankzij vrienden gelukt De verantwoordelijkheid voor het verkrijgen van de tijdelijke ontheffing van het bestemmingsplan lag ook bij de initiatiefnemers als winnaars van de prijsvraag Dit vonden ze een lastige opgave en ze vragen zich achteraf af of de gemeente dit niet beter had kunnen doen Het benodigde onderzoek was immers grotendeels al gedaan in verband met de ontwikkelingen op Oosterdokseiland Bovendien hebben de initiatiefnemers de toetsmomenten als zwaar ervaren komt het ontwerp overeen met het ingediende idee Had het niet anders gekund Wat de initiatiefnemers betreft had dat ontheffingstraject wat minder ambtelijk en meer meedenkend gekund Hannekes Boom heeft inmiddels bijna 5 000 volgers op Facebook Mede ook dankzij de vele activiteiten een Ramses Shaffy festival een locatie van het Fringe theaterfestival jazz optredens maar ook jamsessies flamenco dans en art exposities Als iemand een goed idee heeft of zijn zelfgemaakte muziekkunst wil uitproberen op publiek biedt Hannekes Boom een podium Het is zo succesvol dat bewoners hun beklag doen over de drukte in hun buurt Maar de sociale veiligheid is aantoonbaar toegenomen en de doorgaande wandel en fietsroute richting Oostelijke Handelskade heeft een duidelijke stimulans gekregen 39

Page 40

Ervaring met de tijdelijkheid tijdelijk amsterdam Ervaring met de tijdelijkheid enthousiast en die hebben heel krachtig doorgezet dat het er moest komen Op de locatie die ons voor ogen stond zou ook de Flevo Ferries met de veerdienst naar Almere en Lelystad komen Die mochten niet door de sluizen en moesten dus aan het buiten IJ op IJburg aanmeren Daar was al een weg voor aangelegd Maar op het moment dat wij begonnen was Flevo Ferries al failliet De eisen aan de tijdelijkheid zijn soms echt overdreven Kronkelweg Martijn Hoytema is eigenaar van Kaap Kot een tijdelijk restaurant dat eerst bijzonder succesvol op IJburg uitserveerde en aansluitend verliesgevend aan de Amstel bij de Utrechtsebrug Hoytema is dus ervaringsdeskundige zowel in positieve als in negatieve zin Hoe heeft hij als exploitant de tijdelijkheid ervaren door Bob Duynstee Daar zit je dan in dat weiland en je moet toch bijvoorbeeld water hebben Dingen waarvan ik nooit had gedacht dat die wel eens veel ingewikkelder konden liggen dan wanneer je je deuren in de stad opent Ons waterputje lag ongeveer 600 m verderop Dichterbij kon niet zeiden ze Van daaruit moest een binnenleiding helemaal naar Kaap Kot onbetaalbaar En dat voor de tijdelijkheid vijf jaar Maar projectbureau IJburg was heel erg behulpzaam De kosten konden meegenomen worden met de aansluitkosten voor het informatiecentrum Dat scheelde nogal Dat wil ik graag gezegd hebben ik ben erg enthousiast over de rol die de projectleiders van het PMB hebben gespeeld Voor mij in eerste instantie Henk van Veldhuizen en later 40 FOTO Nels van Malsen I k kom uit de creatieve sector richtte decors in Dat tijdelijke sprak me aan Juist dat begin die opbouwperiode vind ik de meest aantrekkelijke periode Rond 1997 bezocht ik een informatievond over IJburg Met een paar vrienden waren we eigenlijk van plan om iets met een bioscoop te gaan doen op Panama maar daar bleek al zoiets in de planning te zitten en twee bioscopen daar vond men iets teveel van het goede De plannen van IJburg waren nog in een zodanig pril stadium dat we eigenlijk al weer verder wilden denken Maar toen kwamen we in gesprek met de projectleider die vertelde dat er eerder dan alle andere plannen ook een drijvend informatiecentrum zou komen Was het niet leuk om dat te combineren met horeca Daar zijn we steeds verder op ingegaan Het punt was alleen dat wij op Zeeburg zouden komen samen met het informatiecentrum IJburg was heel enthousiast maar Zeeburg had zoiets van wat moeten we daarmee In feite was Kaap Kot een wegrestaurant vlakbij de snelweg Dan staat er al iets terwijl we dat eiland nog moeten gaan ontwikkelen Maar we zijn toch gewoon doorgegaan Dat was een leuke tijd omdat er nog helemaal niks was Het was gewoon weiland Als ik vertelde hier ga ik een restaurant beginnen dan vroegen mensen zich af of ik wel goed bij m n hoofd was Eigenlijk heb je helemaal geen idee waar je aan begint Toch nam het steeds vastere vormen aan Het projectbureau was zijn opvolger Igor Roovers Beiden waren vanaf het begin heel erg betrokken en benaderbaar Dat vind ik bijzonder binnen een gemeente zij durfden echt zelf dingen te doen en waren altijd bereikbaar en betrokken ook voor een kleine partij zoals ik Maar zij konden niet alles in hun eentje beslissen We hadden een heel mooi gebouw ontworpen Op palen met een vuurtoren erbij Maar dat vond de gemeente niet goed Veel te bepalend in hun ogen zeker omdat ze het hele gebied nog moesten gaan ontwikkelen Uiteindelijk kwamen we uit op een hele simpele loods gewoon uit de catalogus We gingen open in september 2000 en in het begin dachten we dit wordt niks er komt geen hond Amsterdammers willen graag makkelijk ergens lopend of met de fiets kunnen komen Maar het was meteen een instant succes en we zaten vanaf de eerste dag vol Je kon er niet alleen lekker eten maar ook goed parkeren In feite was het een wegrestaurant vlak langs de snelweg Zoiets raars was nog nooit vertoond en ook nog eens in zo n raar gebied Moeilijk te bereiken via een rare kronkelweg Mensen die ons uiteindelijk gevonden hadden namen weer iemand anders mee ik heb nou toch iets ontdekt Al die raarheid bij elkaar trok veel mensen Die basic loods dat vonden ze leuk Ook de kritieken waren positief Het straalde aan alle kanten tijdelijkheid uit Het was allemaal zo simpel als maar kon maar toch zaten we aan het plafond qua investering en was het in het begin lastig om personeel te krijgen Hoe kom je s avonds weer thuis De gemeente wilde bekendheid geven aan IJburg door mensen naar dat informatiecentrum te lokken Aanvankelijk was het idee om Kaap Kot aan dat drijvend informatiecentrum vast te maken Als dat centrum dan later zou doorschuiven richting IJburg konden wij in n beweging mee Dat wilde ik absoluut niet Ik vond het belangrijk dat mensen die ons eenmaal gevonden hadden moesten kunnen terugkomen Als je na twee jaar opeens weer ergens anders ligt moet je alles weer opnieuw gaan opbouwen En ook al was het maar voor vijf jaar achteraf was het een goeie keuze Want dat informatiecentrum is toen de woningmarkt inzakte weggegaan en kwam helemaal niet meer op IJburg te liggen Het ligt nu ergens in Noord geloof ik Toen de woningmarkt in 2003 inzakte raakte iedereen binnen het stadsdeel en het projectbureau in paniek Wij zijn gewoon gebleven en we draaiden goed door Dus zowel in de samenwerking met de gemeente als business wise was ik tevreden en ik vond het dan ook jammer dat ik in september 2006 weg moest omdat het gebied gesaneerd moest worden Achteraf had ik er nog gewoon een paar jaar kunnen blijven Hek In het begin word je binnengehaald als iets leuks iets nieuws iets wat toevoegt Maar op een gegeven moment word je een last Dan willen ze weer van je af Ook al was het tijdelijk voor vijf jaar uiteindelijk heb ik er zes jaar gezeten Ik kreeg een nieuwe plek aan de Amstel bij de Utrechtsebrug aangeboden Het projectbureau daar zei We willen dit gebied gaan ontwikkelen jullie hebben een bepaalde naam en dat trekt mensen Zo n verhuizing ziet er misschien simpel uit maar er komt heel wat bij kijken als je alles moet afbreken en weer opnieuw moet opbouwen En toen kreeg ik ook nog eens problemen met DMB omdat ze daar met veel tijdelijke werknemers werkten Had ik net alles rond dan ging zo n inspecteur weer weg en kon het hele circus weer van voren af aan beginnen Dramatisch De eisen aan de tijdelijkheid zijn soms echt overdreven Toen ik begon aan de Amstel had ik problemen met mijn vergunning die kwam maar niet af Uiteindelijk bleek de oorzaak dat ik geen hek om mijn terras had staan waardoor zo argumenteerde de afdeling vergunningen van Stadsdeel Oost mensen zomaar in het water konden vallen Net op dat moment was een inspecteur van DMB bij me die nadat hij dat argument hoorde zei nou dan moet u eens een keer naar het Muziekgebouw gaan want d r kun je echt overal in het water vallen Wat ik ermee wil zeggen is het kan ook alle maal te ver doorslaan Wat mij betreft mag de gemeente de verantwoordelijkheid wat meer bij de exploitant leggen Dat scheelt een hele hoop administratieve rompslomp Ik had aan de Amstel een ouwe riolering die uitkwam op de Amstel en die ik uiteindelijk mocht gebruiken als steiger Met een contract dat alles op m n eigen risico was Maar wel met een heel pakket aan voorschriften waaraan die steiger moest voldoen De gemeente dekt zich heel goed in Het gedoe rondom de vergunning heeft veel langer geduurd dan gedacht Ik kon daardoor ook net niet meer in het goeie seizoen open en mijn exploitatieperiode was al anderhalf korter dan de vijf jaar die ik in het vooruitzicht gesteld had gekregen Ik heb verschrikkelijk veel verlies gedraaid ook al draaide ik soms hele goeie seizoenen Echt zonde Als ik dat anderhalve jaar erbij had gepakt had ik mogelijk quitte gedraaid Maar in 2011 moest ik weg al vraag je je af waarom eigenlijk De gemeente wil dat terrein aan de Amstel saneren en dan is mijn aanwezigheid gewoon lastig omdat ze om mij heen moeten werken Het projectbureau schat de extra kosten op 350 duizend euro Dat lijkt me overdreven Een aantal politici vond het jammer dat we weg moesten Zeker in deze tijd Maar het projectbureau was heel stellig Wegwezen en zo snel mogelijk Beetje hardvochtig Ze beginnen daar nu te bouwen het wordt een park De eerste woningen worden volgens mij begin 2013 opgeleverd Ik denk dat het helemaal niet zo nadelig was geweest voor het gebied als ik daar nog wat langer had gezeten Maar inmiddels ben ik wel zover dat ik weet dat ik dit niet meer wil Er zitten teveel haken en ogen aan die tijdelijkheid Je krijgt het gewoon niet echt winstgevend Ik tenminste niet Op IJburg ging het vanaf het begin goed maar aan de Amstel zat het vanaf het begin tegen Het succes van de tijdelijkheid staat en valt met de aanloop en toeloop die je hebt maar met een exploitatietermijn van maximaal vijf jaar moet je wel vanaf het eerste moment kunnen draaien 41

Page 41

Ervaring met de tijdelijkheid tijdelijk amsterdam Ervaring met de tijdelijkheid enthousiast en die hebben heel krachtig doorgezet dat het er moest komen Op de locatie die ons voor ogen stond zou ook de Flevo Ferries met de veerdienst naar Almere en Lelystad komen Die mochten niet door de sluizen en moesten dus aan het buiten IJ op IJburg aanmeren Daar was al een weg voor aangelegd Maar op het moment dat wij begonnen was Flevo Ferries al failliet De eisen aan de tijdelijkheid zijn soms echt overdreven Kronkelweg Martijn Hoytema is eigenaar van Kaap Kot een tijdelijk restaurant dat eerst bijzonder succesvol op IJburg uitserveerde en aansluitend verliesgevend aan de Amstel bij de Utrechtsebrug Hoytema is dus ervaringsdeskundige zowel in positieve als in negatieve zin Hoe heeft hij als exploitant de tijdelijkheid ervaren door Bob Duynstee Daar zit je dan in dat weiland en je moet toch bijvoorbeeld water hebben Dingen waarvan ik nooit had gedacht dat die wel eens veel ingewikkelder konden liggen dan wanneer je je deuren in de stad opent Ons waterputje lag ongeveer 600 m verderop Dichterbij kon niet zeiden ze Van daaruit moest een binnenleiding helemaal naar Kaap Kot onbetaalbaar En dat voor de tijdelijkheid vijf jaar Maar projectbureau IJburg was heel erg behulpzaam De kosten konden meegenomen worden met de aansluitkosten voor het informatiecentrum Dat scheelde nogal Dat wil ik graag gezegd hebben ik ben erg enthousiast over de rol die de projectleiders van het PMB hebben gespeeld Voor mij in eerste instantie Henk van Veldhuizen en later 40 FOTO Nels van Malsen I k kom uit de creatieve sector richtte decors in Dat tijdelijke sprak me aan Juist dat begin die opbouwperiode vind ik de meest aantrekkelijke periode Rond 1997 bezocht ik een informatievond over IJburg Met een paar vrienden waren we eigenlijk van plan om iets met een bioscoop te gaan doen op Panama maar daar bleek al zoiets in de planning te zitten en twee bioscopen daar vond men iets teveel van het goede De plannen van IJburg waren nog in een zodanig pril stadium dat we eigenlijk al weer verder wilden denken Maar toen kwamen we in gesprek met de projectleider die vertelde dat er eerder dan alle andere plannen ook een drijvend informatiecentrum zou komen Was het niet leuk om dat te combineren met horeca Daar zijn we steeds verder op ingegaan Het punt was alleen dat wij op Zeeburg zouden komen samen met het informatiecentrum IJburg was heel enthousiast maar Zeeburg had zoiets van wat moeten we daarmee In feite was Kaap Kot een wegrestaurant vlakbij de snelweg Dan staat er al iets terwijl we dat eiland nog moeten gaan ontwikkelen Maar we zijn toch gewoon doorgegaan Dat was een leuke tijd omdat er nog helemaal niks was Het was gewoon weiland Als ik vertelde hier ga ik een restaurant beginnen dan vroegen mensen zich af of ik wel goed bij m n hoofd was Eigenlijk heb je helemaal geen idee waar je aan begint Toch nam het steeds vastere vormen aan Het projectbureau was zijn opvolger Igor Roovers Beiden waren vanaf het begin heel erg betrokken en benaderbaar Dat vind ik bijzonder binnen een gemeente zij durfden echt zelf dingen te doen en waren altijd bereikbaar en betrokken ook voor een kleine partij zoals ik Maar zij konden niet alles in hun eentje beslissen We hadden een heel mooi gebouw ontworpen Op palen met een vuurtoren erbij Maar dat vond de gemeente niet goed Veel te bepalend in hun ogen zeker omdat ze het hele gebied nog moesten gaan ontwikkelen Uiteindelijk kwamen we uit op een hele simpele loods gewoon uit de catalogus We gingen open in september 2000 en in het begin dachten we dit wordt niks er komt geen hond Amsterdammers willen graag makkelijk ergens lopend of met de fiets kunnen komen Maar het was meteen een instant succes en we zaten vanaf de eerste dag vol Je kon er niet alleen lekker eten maar ook goed parkeren In feite was het een wegrestaurant vlak langs de snelweg Zoiets raars was nog nooit vertoond en ook nog eens in zo n raar gebied Moeilijk te bereiken via een rare kronkelweg Mensen die ons uiteindelijk gevonden hadden namen weer iemand anders mee ik heb nou toch iets ontdekt Al die raarheid bij elkaar trok veel mensen Die basic loods dat vonden ze leuk Ook de kritieken waren positief Het straalde aan alle kanten tijdelijkheid uit Het was allemaal zo simpel als maar kon maar toch zaten we aan het plafond qua investering en was het in het begin lastig om personeel te krijgen Hoe kom je s avonds weer thuis De gemeente wilde bekendheid geven aan IJburg door mensen naar dat informatiecentrum te lokken Aanvankelijk was het idee om Kaap Kot aan dat drijvend informatiecentrum vast te maken Als dat centrum dan later zou doorschuiven richting IJburg konden wij in n beweging mee Dat wilde ik absoluut niet Ik vond het belangrijk dat mensen die ons eenmaal gevonden hadden moesten kunnen terugkomen Als je na twee jaar opeens weer ergens anders ligt moet je alles weer opnieuw gaan opbouwen En ook al was het maar voor vijf jaar achteraf was het een goeie keuze Want dat informatiecentrum is toen de woningmarkt inzakte weggegaan en kwam helemaal niet meer op IJburg te liggen Het ligt nu ergens in Noord geloof ik Toen de woningmarkt in 2003 inzakte raakte iedereen binnen het stadsdeel en het projectbureau in paniek Wij zijn gewoon gebleven en we draaiden goed door Dus zowel in de samenwerking met de gemeente als business wise was ik tevreden en ik vond het dan ook jammer dat ik in september 2006 weg moest omdat het gebied gesaneerd moest worden Achteraf had ik er nog gewoon een paar jaar kunnen blijven Hek In het begin word je binnengehaald als iets leuks iets nieuws iets wat toevoegt Maar op een gegeven moment word je een last Dan willen ze weer van je af Ook al was het tijdelijk voor vijf jaar uiteindelijk heb ik er zes jaar gezeten Ik kreeg een nieuwe plek aan de Amstel bij de Utrechtsebrug aangeboden Het projectbureau daar zei We willen dit gebied gaan ontwikkelen jullie hebben een bepaalde naam en dat trekt mensen Zo n verhuizing ziet er misschien simpel uit maar er komt heel wat bij kijken als je alles moet afbreken en weer opnieuw moet opbouwen En toen kreeg ik ook nog eens problemen met DMB omdat ze daar met veel tijdelijke werknemers werkten Had ik net alles rond dan ging zo n inspecteur weer weg en kon het hele circus weer van voren af aan beginnen Dramatisch De eisen aan de tijdelijkheid zijn soms echt overdreven Toen ik begon aan de Amstel had ik problemen met mijn vergunning die kwam maar niet af Uiteindelijk bleek de oorzaak dat ik geen hek om mijn terras had staan waardoor zo argumenteerde de afdeling vergunningen van Stadsdeel Oost mensen zomaar in het water konden vallen Net op dat moment was een inspecteur van DMB bij me die nadat hij dat argument hoorde zei nou dan moet u eens een keer naar het Muziekgebouw gaan want d r kun je echt overal in het water vallen Wat ik ermee wil zeggen is het kan ook alle maal te ver doorslaan Wat mij betreft mag de gemeente de verantwoordelijkheid wat meer bij de exploitant leggen Dat scheelt een hele hoop administratieve rompslomp Ik had aan de Amstel een ouwe riolering die uitkwam op de Amstel en die ik uiteindelijk mocht gebruiken als steiger Met een contract dat alles op m n eigen risico was Maar wel met een heel pakket aan voorschriften waaraan die steiger moest voldoen De gemeente dekt zich heel goed in Het gedoe rondom de vergunning heeft veel langer geduurd dan gedacht Ik kon daardoor ook net niet meer in het goeie seizoen open en mijn exploitatieperiode was al anderhalf korter dan de vijf jaar die ik in het vooruitzicht gesteld had gekregen Ik heb verschrikkelijk veel verlies gedraaid ook al draaide ik soms hele goeie seizoenen Echt zonde Als ik dat anderhalve jaar erbij had gepakt had ik mogelijk quitte gedraaid Maar in 2011 moest ik weg al vraag je je af waarom eigenlijk De gemeente wil dat terrein aan de Amstel saneren en dan is mijn aanwezigheid gewoon lastig omdat ze om mij heen moeten werken Het projectbureau schat de extra kosten op 350 duizend euro Dat lijkt me overdreven Een aantal politici vond het jammer dat we weg moesten Zeker in deze tijd Maar het projectbureau was heel stellig Wegwezen en zo snel mogelijk Beetje hardvochtig Ze beginnen daar nu te bouwen het wordt een park De eerste woningen worden volgens mij begin 2013 opgeleverd Ik denk dat het helemaal niet zo nadelig was geweest voor het gebied als ik daar nog wat langer had gezeten Maar inmiddels ben ik wel zover dat ik weet dat ik dit niet meer wil Er zitten teveel haken en ogen aan die tijdelijkheid Je krijgt het gewoon niet echt winstgevend Ik tenminste niet Op IJburg ging het vanaf het begin goed maar aan de Amstel zat het vanaf het begin tegen Het succes van de tijdelijkheid staat en valt met de aanloop en toeloop die je hebt maar met een exploitatietermijn van maximaal vijf jaar moet je wel vanaf het eerste moment kunnen draaien 41

Page 42

tijdelijk amsterdam Budget neutrale tijdelijkheid FOTO Wesley Luntungan PMB Budget neutrale tijdelijkheid Eigenaar en huurders hebben de Koffiefabriek aan de Duivendrechtse Vaart op eigen kosten omgetoverd tot een broedplaats Het enige dat nodig was was een soepele opstelling van de gemeente Iedereen blij door Natascha van Bennekom en Kristel Heijnen K omende twintig jaar wil de gemeente het bedrijventerrein tussen de ring A10 en de Utrechtsebrug transformeren tot gemengd woon werkgebied Tot die tijd kunnen de bestaande bedrijven de Canadese bosjes de lege en gevulde kantoren min of meer in de huidige vorm blijven bestaan Net als het Mercurehotel de woonboten het tankstation en de snelweg In de veronderstelling in het projectgebied een ontwikkelpositie te bemachtigen kocht projectontwikkelaar Lips in 2006 de voormalige koffiefabriek aan de Duivendrechtse Vaart Maar het erfpachtrecht liep begin 2011 af nog v rdat er van enige ontwikkeling sprake was En vanwege de verwachte ontwikkeling werd dat contract niet geconverteerd Op de plek van de koffiefabriek wil de gemeente in de toekomst een openbare kade maken en de rest van de huidige kavel vrij maken om uit te kunnen geven In plaats van een ontwikkelpositie dient Lips volgens het tijdelijke erfpachtcontract de grond vrij van opstallen terug te leveren Lips zag zijn verlies in 2009 al aankomen en stelde de gemeente voor om het pand tijdelijk te exploiteren met creatieve broedplaatsachtige functies Wat Lips voor ogen stond was een groep huurders met een brede elkaar aanvullende set van disciplines zoals 42 autonome creatieven web en media bedrijven concept ontwikkelaars en netwerkers adviseurs en coaches De locatie zou behalve werkplaatsen die onderling gedeeld kunnen worden een gezamenlijke plek krijgen waar deelnemers elkaar konden ontmoeten Om dit alles te ondersteunen zou er een digitaal platform gerealiseerd worden waarop de deelnemers elkaar intern en extern virtueel konden leren kennen Een aantal van de beoogde huurders had al eerder ervaring opgedaan met de oprichting van broedplaatsen Kortom een leuk initiatief in tijden van crisis zeker als het alternatief leegstand betekent en gezien de fasering van de woningbouw in het gebied ook realistisch Het gebouw zelf is ruig solide van karakter en werd deels door kraakwachten bewoond De ligging is ondanks dat het in een bedrijvengebied gelegen is bijna als groen en rustiek te bestempelen Welke strategie is gebruikt voor de invulling Hoewel projectbureau Wibaut aan de Amstel niet met zekerheid kon aangeven wanneer de ontwikkeling van dit gebied tot woningbouwlocatie werd opgestart was wel duidelijk dat op de kavel van de koffiefabriek de komende vijf jaar niets stond te gebeuren Daarom kon de gemeente met Lips een tijdelijk grondhuurcontract overeenkomen dat inging op het moment dat het erfpachtcontract zou expireren te weten in 2011 In de privaatrechtelijke afspraken met Lips rondom tijdelijk gebruik werden de voorwaarden uit het aflopende erfpachtcontract sloop van opstallen e d overgenomen Tevens werd er enige flexibiliteit ingebouwd in de termijn van exploitatie na vijf jaar kan het contract maximaal drie keer met n jaar stilzwijgend worden verlengd Bovendien stelde de Het tijdelijk project zet het gebied op de kaart zonder dat het de gemeente op kosten jaagt Een aantal van de beoogde huurders had al eerder ervaring opgedaan met de oprichting van broedplaatsen gemeente als voorwaarde dat het project haar geen cent mag kosten Lips betaalt ook alle ambtelijke proceskosten Gezocht is naar een huurprijs die ergens ligt tussen de canon die voor een dergelijk pand bij conversie van het erfpachtcontract zou zijn gevraagd en een prijs die het voor Lips mogelijk maakt om het project rendabel te exploiteren Bureau Broedplaatsen heeft er mede voor gezorgd dat de beoogde huurders een lening kregen voor de benodigde verbouwing Zo is de Koffiefabriek een win win win project De gemeente krijgt een tijdelijk project dat het gebied op de kaart zet zonder dat het haar op kosten jaagt De ontwikkelaar krijgt inkomsten uit een anders leegstaand pand en hoopt wellicht bij de gemeente in beeld te blijven als een van de ontwikkelpartijen voor de toekomst van het gebied En de huurders hebben er weer een broedplaats bij Publiekrechtelijk is ook gepuzzeld De gronden waarop de Koffiefabriek is gelegen kennen de bestemming handel en industrie Broedplaatsachtige bedrijvigheid past daar binnen eventuele bouwaanvragen binnen die bestemming kunnen dus vergund worden Lips kreeg toestemming om het perceel aan derden onder te verhuren conform de geldende publiekrechtelijke bestemming Bij de notaris moest door Lips wel geregeld worden dat het om tijdelijke contracten gaat zodat de gemeente straks niet met huurders geconfronteerd wordt die met succes een beroep kunnen doen op huurbescherming Maar de huurders van Lips willen mogelijk in de toekomst meer Zij zouden op de kavel wellicht graag een tijdelijk caf restaurant beginnen Een horecabedrijf is weliswaar strijdig met het huidige bestemmingsplan maar de gemeente wil Lips en de huurders indien nodig behulpzaam zijn Maar toen Lips opperde om zo n etablissement te openen aan de zijde van de Koffiefabriek die direct aan de Duivendrechtsevaart gelegen is klonk er een gedecideerd njet van projectbureau Wibaut aan de Amstel Het projectbureau wees de ontwikkelaar er op dat gezien de toekomstige ontwikkeling van het gebied horeca op de kade niet gewenst is De kade zal immers op termijn worden ingericht als verkeersweg noodzakelijk om de omliggende percelen te ontsluiten Bovendien zou horeca langs het water mogelijk stuiten op bezwaren van woonbootbewoners direct aan de kade of er tegenover De gemeente was wel bereid om mee te werken aan een tijdelijke horecavoorziening in het pand van de Koffiefabriek Omdat projectbureau Wibaut aan de Amstel werkt aan een nieuw conserverend bestemmingsplan voor het gebied dat in 2013 klaar moet zijn is het mogelijk om een horeca bestemming op te nemen voor deze kavel Maar ook nu weer onder de conditie dat Lips alle proceskosten voor zijn rekening neemt Wat heeft het opgeleverd Begin 2012 is de helft van de Koffiefabriek tijdelijk verhuurd Huurders hebben het gebouw ook inmiddels naar hun wensen verbouwd en ingericht met behulp van de lening De andere helft van het gebouw wordt nog deels door kraakwachten bewoond en is deels in gebruik als werkplaats voor meubels en boten Het bijzondere aan deze casus is dat het een tijdelijk project betreft dat volledig op kosten van een private partij is ontwikkeld maar dat alle partijen er zo hun voordeel mee doen Tenminste als de gemeente straks niet wordt geconfronteerd met bezwaren tegen de sloop van het bestaande gebouw met planschade met ongewenste verlenging van een aflopend recht van erfpacht of met huurders die een beroep doen op huurbescherming 43

Page 43

tijdelijk amsterdam Budget neutrale tijdelijkheid FOTO Wesley Luntungan PMB Budget neutrale tijdelijkheid Eigenaar en huurders hebben de Koffiefabriek aan de Duivendrechtse Vaart op eigen kosten omgetoverd tot een broedplaats Het enige dat nodig was was een soepele opstelling van de gemeente Iedereen blij door Natascha van Bennekom en Kristel Heijnen K omende twintig jaar wil de gemeente het bedrijventerrein tussen de ring A10 en de Utrechtsebrug transformeren tot gemengd woon werkgebied Tot die tijd kunnen de bestaande bedrijven de Canadese bosjes de lege en gevulde kantoren min of meer in de huidige vorm blijven bestaan Net als het Mercurehotel de woonboten het tankstation en de snelweg In de veronderstelling in het projectgebied een ontwikkelpositie te bemachtigen kocht projectontwikkelaar Lips in 2006 de voormalige koffiefabriek aan de Duivendrechtse Vaart Maar het erfpachtrecht liep begin 2011 af nog v rdat er van enige ontwikkeling sprake was En vanwege de verwachte ontwikkeling werd dat contract niet geconverteerd Op de plek van de koffiefabriek wil de gemeente in de toekomst een openbare kade maken en de rest van de huidige kavel vrij maken om uit te kunnen geven In plaats van een ontwikkelpositie dient Lips volgens het tijdelijke erfpachtcontract de grond vrij van opstallen terug te leveren Lips zag zijn verlies in 2009 al aankomen en stelde de gemeente voor om het pand tijdelijk te exploiteren met creatieve broedplaatsachtige functies Wat Lips voor ogen stond was een groep huurders met een brede elkaar aanvullende set van disciplines zoals 42 autonome creatieven web en media bedrijven concept ontwikkelaars en netwerkers adviseurs en coaches De locatie zou behalve werkplaatsen die onderling gedeeld kunnen worden een gezamenlijke plek krijgen waar deelnemers elkaar konden ontmoeten Om dit alles te ondersteunen zou er een digitaal platform gerealiseerd worden waarop de deelnemers elkaar intern en extern virtueel konden leren kennen Een aantal van de beoogde huurders had al eerder ervaring opgedaan met de oprichting van broedplaatsen Kortom een leuk initiatief in tijden van crisis zeker als het alternatief leegstand betekent en gezien de fasering van de woningbouw in het gebied ook realistisch Het gebouw zelf is ruig solide van karakter en werd deels door kraakwachten bewoond De ligging is ondanks dat het in een bedrijvengebied gelegen is bijna als groen en rustiek te bestempelen Welke strategie is gebruikt voor de invulling Hoewel projectbureau Wibaut aan de Amstel niet met zekerheid kon aangeven wanneer de ontwikkeling van dit gebied tot woningbouwlocatie werd opgestart was wel duidelijk dat op de kavel van de koffiefabriek de komende vijf jaar niets stond te gebeuren Daarom kon de gemeente met Lips een tijdelijk grondhuurcontract overeenkomen dat inging op het moment dat het erfpachtcontract zou expireren te weten in 2011 In de privaatrechtelijke afspraken met Lips rondom tijdelijk gebruik werden de voorwaarden uit het aflopende erfpachtcontract sloop van opstallen e d overgenomen Tevens werd er enige flexibiliteit ingebouwd in de termijn van exploitatie na vijf jaar kan het contract maximaal drie keer met n jaar stilzwijgend worden verlengd Bovendien stelde de Het tijdelijk project zet het gebied op de kaart zonder dat het de gemeente op kosten jaagt Een aantal van de beoogde huurders had al eerder ervaring opgedaan met de oprichting van broedplaatsen gemeente als voorwaarde dat het project haar geen cent mag kosten Lips betaalt ook alle ambtelijke proceskosten Gezocht is naar een huurprijs die ergens ligt tussen de canon die voor een dergelijk pand bij conversie van het erfpachtcontract zou zijn gevraagd en een prijs die het voor Lips mogelijk maakt om het project rendabel te exploiteren Bureau Broedplaatsen heeft er mede voor gezorgd dat de beoogde huurders een lening kregen voor de benodigde verbouwing Zo is de Koffiefabriek een win win win project De gemeente krijgt een tijdelijk project dat het gebied op de kaart zet zonder dat het haar op kosten jaagt De ontwikkelaar krijgt inkomsten uit een anders leegstaand pand en hoopt wellicht bij de gemeente in beeld te blijven als een van de ontwikkelpartijen voor de toekomst van het gebied En de huurders hebben er weer een broedplaats bij Publiekrechtelijk is ook gepuzzeld De gronden waarop de Koffiefabriek is gelegen kennen de bestemming handel en industrie Broedplaatsachtige bedrijvigheid past daar binnen eventuele bouwaanvragen binnen die bestemming kunnen dus vergund worden Lips kreeg toestemming om het perceel aan derden onder te verhuren conform de geldende publiekrechtelijke bestemming Bij de notaris moest door Lips wel geregeld worden dat het om tijdelijke contracten gaat zodat de gemeente straks niet met huurders geconfronteerd wordt die met succes een beroep kunnen doen op huurbescherming Maar de huurders van Lips willen mogelijk in de toekomst meer Zij zouden op de kavel wellicht graag een tijdelijk caf restaurant beginnen Een horecabedrijf is weliswaar strijdig met het huidige bestemmingsplan maar de gemeente wil Lips en de huurders indien nodig behulpzaam zijn Maar toen Lips opperde om zo n etablissement te openen aan de zijde van de Koffiefabriek die direct aan de Duivendrechtsevaart gelegen is klonk er een gedecideerd njet van projectbureau Wibaut aan de Amstel Het projectbureau wees de ontwikkelaar er op dat gezien de toekomstige ontwikkeling van het gebied horeca op de kade niet gewenst is De kade zal immers op termijn worden ingericht als verkeersweg noodzakelijk om de omliggende percelen te ontsluiten Bovendien zou horeca langs het water mogelijk stuiten op bezwaren van woonbootbewoners direct aan de kade of er tegenover De gemeente was wel bereid om mee te werken aan een tijdelijke horecavoorziening in het pand van de Koffiefabriek Omdat projectbureau Wibaut aan de Amstel werkt aan een nieuw conserverend bestemmingsplan voor het gebied dat in 2013 klaar moet zijn is het mogelijk om een horeca bestemming op te nemen voor deze kavel Maar ook nu weer onder de conditie dat Lips alle proceskosten voor zijn rekening neemt Wat heeft het opgeleverd Begin 2012 is de helft van de Koffiefabriek tijdelijk verhuurd Huurders hebben het gebouw ook inmiddels naar hun wensen verbouwd en ingericht met behulp van de lening De andere helft van het gebouw wordt nog deels door kraakwachten bewoond en is deels in gebruik als werkplaats voor meubels en boten Het bijzondere aan deze casus is dat het een tijdelijk project betreft dat volledig op kosten van een private partij is ontwikkeld maar dat alle partijen er zo hun voordeel mee doen Tenminste als de gemeente straks niet wordt geconfronteerd met bezwaren tegen de sloop van het bestaande gebouw met planschade met ongewenste verlenging van een aflopend recht van erfpacht of met huurders die een beroep doen op huurbescherming 43

Page 44

tijdelijk amsterdam Tussentuinen in Nieuw West Tussentuinen in Nieuw West de moestuin kunnen kinderen spelen En in moestuin Confuciusveld hebben bewoners ook een kijktuin gerealiseerd Aandachtspunten voor een succesvolle tijdelijke buurtmoestuin Komende jaren worden in Nieuw West in verschillende wijken huizen gesloopt en gebouwd Stadsdeel en woningbouwcorporaties streven ernaar om de leefbaarheid tijdens deze buurtvernieuwing zo hoog mogelijk te houden Een tijdelijke buurtmoestuin kan hier aan bijdragen Dit is namelijk sociaal groen groen dat gebruikt wordt en ontmoetingen uitlokt Bewoners zijn blij met de buurtmoestuinen door Eva Lems en Christel Baeten O p veertien verschillende plekken in stadsdeel Nieuw West zijn ongebruikt groen en braakliggende terreinen omgetoverd tot buurtmoestuinen wijktuinen waar bewoners samen groenten en fruit verbouwen en elkaar ontmoeten Zes van deze tuinen zijn tijdelijke moestuinen gerealiseerd op initiatief van bewoners en ondersteund door woningcorporaties en het stadsdeel Op twee braakliggende terreinen zijn mobiele moestuinbakken geplaatst voor circa een jaar Vier andere tussentuinen zijn voor een periode van circa vijf jaar aangelegd in stedelijke vernieuwingswijken De moestuinen bestaan elk uit vijftien tot twintig tuintjes van zo n 10 m2 Het toezicht op de tuinen is in handen van een tuincommissie De tuinen zorgen niet alleen voor tijdelijk gebruik van de openbare ruimte maar dragen ook bij aan de sociale cohesie en leefbaarheid in stadsdeel Nieuw West De moestuinen maken allen onderdeel uit van sociale plannen in wijken waar de gemeente stuurt op sociale samenhang veiligheid en maatschappelijke ontwikkeling 44 Van grasveld naar moestuin Voor de tijdelijke moestuinen in vernieuwingswijken de Reimerswaalbuurt De Punt en Sonderbuur hebben bewoners en Woningbouwcorporatie Ymere het initiatief genomen Het stadsdeel heeft financieel bijgedragen Voor het grootste deel zijn de tuinen door Ymere gefinancierd De aanleg van een moestuin met twintig tuintjes een waterpomp en een picknickbak kost ongeveer 10 000 euro En hoewel elke moestuin via een eigen proces tot stand is gekomen ziet de politiek de invulling van de braakliggende terreinen graag vanuit de bewoners komen Dat is goed voor de buurtbinding Bewoners hebben immers direct invloed op de inrichting van hun fysieke leefomgeving Er wordt geld beschikbaar gesteld door woningcorporaties en het stadsdeel voor bewoners die iets willen met de buurt en bij stedelijke vernieuwing komen er ook regelmatig aanvragen voor moestuinen binnen Bewoners zeggen blij te zijn met hun tuintje In de moestuin komen mensen tot rust terwijl ze in de buitenlucht in be weging zijn En eigen groenten verbouwen is bovendien goed voor de portemonnee In de Reimerswaalbuurt gaven bewoners aan dat ze het ook leuk vonden om kinderen te onderwijzen over milieu en gezonde voeding Daar ondersteunt de huis tuin meester van Ymere de tuincommissie nu nog maar op termijn moet de groep volledig zelfstandig draaien Hoewel de tuin slechts is afgesloten door een laag hekje komt diefstal amper voor Bewoners houden vanuit hun woning in de Reimerswaalbuurt toezicht op de tuin die letterlijk onder hun balkon ligt Ik ken slechts n verhaal van een gestolen courgette aldus de huismeester De tuintjes zijn populair bij omwonenden er is zelfs een wachtlijst Bij moestuin De Punt is bewust gekozen om de tuin naast een zandbak aan te leggen en een stuk gras te behouden zodat kinderen kunnen spelen rondom de tuin terwijl ouders er werken In vernieuwingswijk Sonderbuur is de tuin naast de oogst vooral bedoeld om elkaar meer te zien en een gezellige sfeer te maken op straat tijdens de vernieuwing van de buurt Om de hoek van In de tijdelijke buurtmoestuinen wordt inmiddels flink voedsel verbouwd Courgettes tomaten ui pompoen en kruiden aardappels en zelfs vijgen zijn in de tuinen te vinden De tuinen zijn plekken waar iets te doen en waar iets te zien valt voor passanten Draagvlak en enthousiasme van bewoners en een goede samenwerking tussen woningcorporatie het stadsdeel en andere buurt organisaties zorgden in NieuwWest voor een snelle realisatie van de tijdelijke tuinen Er zijn drie aandachtspunten belangrijk bij de aanleg van een tijdelijke tuin In de eerste plaats schone grond De grond op een braakliggend terrein is niet zondermeer geschikt voor een moestuin Onderzoek naar bodemvervuiling is daarom in de eerste plaats nodig Bij de huidige tuinen is dit onderzoek betaald door Ymere c q het stadsdeel De vraag is of deze partijen bij toekomstige initiatieven nog kunnen en willen opdraaien voor deze kosten Bezuinigingen en het stopzetten van de Wijkaanpak gelden door de rijksoverheid zullen ongetwijfeld hun invloed hebben Maar zonder bodemonderzoek is een moestuin niet verantwoord Toch is volgens Paul R mkens bodemexpert van AlterraWageningen UR groenten en fruit geteeld op stadsgrond over het algemeen net zo voedselveilig als gewassen van het platteland Hoewel de bodem in de stad vaker vervuild is dan in landelijke gebieden komen schadelijke stoffen niet vaker voor in zelfgekweekt eten Dit is wel afhankelijk van de mate van De tuintjes zijn populair bij omwonenden er is zelfs een wachtlijst Moestuin Parmenidesstraat vervuiling en het soort gewassen dat gekweekt wordt Sla bijvoorbeeld neemt eerder schadelijke stoffen uit de bodem op dan een fruitboom Om het zekere voor het onzekere te nemen en kosten te beperken zijn mobiele bakken voor tijdelijke tuinen een uitkomst Een tweede aandachtspunt heeft te maken met het ontwerp Over wat een mooie tuin is verschillen de meningen Goed overleg tussen bewoners corporatie en het stadsdeel is belangrijk Een moestuin zal pas echt worden gebruikt als het die mogelijkheden biedt waar ook behoefte aan is Dit betekent tuintjes in praktische rechthoekige vormen Jongeren chillen niet graag in een moestuin Ze zitten dan veel te veel in het zicht en naast ruimte om te tuinieren ook een grond waterpomp een ontmoetingsplek zoals een picknicktafel en spelmogelijkheden voor kinderen Vormgeving is minder belangrijk Een tijdelijke moestuin is om in te tuinieren en elkaar te ontmoeten niet om een landschapsarchitectuur prijs mee te winnen In het realisatieproces is verder wel eens discussie tussen bewoners en het stadsdeel of woningcorporatie over de mate van openbaarheid van de tuin sluit je de tuin in verband met diefstal af of niet Diefstal blijkt echter in de praktijk amper een probleem Net als vandalisme Jongeren chillen niet graag in een moestuin Ze zitten dan veel te veel in het zicht Ogen op de tuin zijn dus belangrijk De moestuin niet omsluiten door hoge bosjes of hekken maar goed zichtbaar houden voor omwonenden en passanten Een derde aandachtspunt tot slot heeft met het beheer te maken Het enthousiasme voor een moestuin is in het begin vaak groot bij bewoners maar kan afnemen als blijkt dat een tuin in de praktijk veel bewerkelijker is dan gedacht Een tuin heeft twaalf 45

Page 45

tijdelijk amsterdam Tussentuinen in Nieuw West Tussentuinen in Nieuw West de moestuin kunnen kinderen spelen En in moestuin Confuciusveld hebben bewoners ook een kijktuin gerealiseerd Aandachtspunten voor een succesvolle tijdelijke buurtmoestuin Komende jaren worden in Nieuw West in verschillende wijken huizen gesloopt en gebouwd Stadsdeel en woningbouwcorporaties streven ernaar om de leefbaarheid tijdens deze buurtvernieuwing zo hoog mogelijk te houden Een tijdelijke buurtmoestuin kan hier aan bijdragen Dit is namelijk sociaal groen groen dat gebruikt wordt en ontmoetingen uitlokt Bewoners zijn blij met de buurtmoestuinen door Eva Lems en Christel Baeten O p veertien verschillende plekken in stadsdeel Nieuw West zijn ongebruikt groen en braakliggende terreinen omgetoverd tot buurtmoestuinen wijktuinen waar bewoners samen groenten en fruit verbouwen en elkaar ontmoeten Zes van deze tuinen zijn tijdelijke moestuinen gerealiseerd op initiatief van bewoners en ondersteund door woningcorporaties en het stadsdeel Op twee braakliggende terreinen zijn mobiele moestuinbakken geplaatst voor circa een jaar Vier andere tussentuinen zijn voor een periode van circa vijf jaar aangelegd in stedelijke vernieuwingswijken De moestuinen bestaan elk uit vijftien tot twintig tuintjes van zo n 10 m2 Het toezicht op de tuinen is in handen van een tuincommissie De tuinen zorgen niet alleen voor tijdelijk gebruik van de openbare ruimte maar dragen ook bij aan de sociale cohesie en leefbaarheid in stadsdeel Nieuw West De moestuinen maken allen onderdeel uit van sociale plannen in wijken waar de gemeente stuurt op sociale samenhang veiligheid en maatschappelijke ontwikkeling 44 Van grasveld naar moestuin Voor de tijdelijke moestuinen in vernieuwingswijken de Reimerswaalbuurt De Punt en Sonderbuur hebben bewoners en Woningbouwcorporatie Ymere het initiatief genomen Het stadsdeel heeft financieel bijgedragen Voor het grootste deel zijn de tuinen door Ymere gefinancierd De aanleg van een moestuin met twintig tuintjes een waterpomp en een picknickbak kost ongeveer 10 000 euro En hoewel elke moestuin via een eigen proces tot stand is gekomen ziet de politiek de invulling van de braakliggende terreinen graag vanuit de bewoners komen Dat is goed voor de buurtbinding Bewoners hebben immers direct invloed op de inrichting van hun fysieke leefomgeving Er wordt geld beschikbaar gesteld door woningcorporaties en het stadsdeel voor bewoners die iets willen met de buurt en bij stedelijke vernieuwing komen er ook regelmatig aanvragen voor moestuinen binnen Bewoners zeggen blij te zijn met hun tuintje In de moestuin komen mensen tot rust terwijl ze in de buitenlucht in be weging zijn En eigen groenten verbouwen is bovendien goed voor de portemonnee In de Reimerswaalbuurt gaven bewoners aan dat ze het ook leuk vonden om kinderen te onderwijzen over milieu en gezonde voeding Daar ondersteunt de huis tuin meester van Ymere de tuincommissie nu nog maar op termijn moet de groep volledig zelfstandig draaien Hoewel de tuin slechts is afgesloten door een laag hekje komt diefstal amper voor Bewoners houden vanuit hun woning in de Reimerswaalbuurt toezicht op de tuin die letterlijk onder hun balkon ligt Ik ken slechts n verhaal van een gestolen courgette aldus de huismeester De tuintjes zijn populair bij omwonenden er is zelfs een wachtlijst Bij moestuin De Punt is bewust gekozen om de tuin naast een zandbak aan te leggen en een stuk gras te behouden zodat kinderen kunnen spelen rondom de tuin terwijl ouders er werken In vernieuwingswijk Sonderbuur is de tuin naast de oogst vooral bedoeld om elkaar meer te zien en een gezellige sfeer te maken op straat tijdens de vernieuwing van de buurt Om de hoek van In de tijdelijke buurtmoestuinen wordt inmiddels flink voedsel verbouwd Courgettes tomaten ui pompoen en kruiden aardappels en zelfs vijgen zijn in de tuinen te vinden De tuinen zijn plekken waar iets te doen en waar iets te zien valt voor passanten Draagvlak en enthousiasme van bewoners en een goede samenwerking tussen woningcorporatie het stadsdeel en andere buurt organisaties zorgden in NieuwWest voor een snelle realisatie van de tijdelijke tuinen Er zijn drie aandachtspunten belangrijk bij de aanleg van een tijdelijke tuin In de eerste plaats schone grond De grond op een braakliggend terrein is niet zondermeer geschikt voor een moestuin Onderzoek naar bodemvervuiling is daarom in de eerste plaats nodig Bij de huidige tuinen is dit onderzoek betaald door Ymere c q het stadsdeel De vraag is of deze partijen bij toekomstige initiatieven nog kunnen en willen opdraaien voor deze kosten Bezuinigingen en het stopzetten van de Wijkaanpak gelden door de rijksoverheid zullen ongetwijfeld hun invloed hebben Maar zonder bodemonderzoek is een moestuin niet verantwoord Toch is volgens Paul R mkens bodemexpert van AlterraWageningen UR groenten en fruit geteeld op stadsgrond over het algemeen net zo voedselveilig als gewassen van het platteland Hoewel de bodem in de stad vaker vervuild is dan in landelijke gebieden komen schadelijke stoffen niet vaker voor in zelfgekweekt eten Dit is wel afhankelijk van de mate van De tuintjes zijn populair bij omwonenden er is zelfs een wachtlijst Moestuin Parmenidesstraat vervuiling en het soort gewassen dat gekweekt wordt Sla bijvoorbeeld neemt eerder schadelijke stoffen uit de bodem op dan een fruitboom Om het zekere voor het onzekere te nemen en kosten te beperken zijn mobiele bakken voor tijdelijke tuinen een uitkomst Een tweede aandachtspunt heeft te maken met het ontwerp Over wat een mooie tuin is verschillen de meningen Goed overleg tussen bewoners corporatie en het stadsdeel is belangrijk Een moestuin zal pas echt worden gebruikt als het die mogelijkheden biedt waar ook behoefte aan is Dit betekent tuintjes in praktische rechthoekige vormen Jongeren chillen niet graag in een moestuin Ze zitten dan veel te veel in het zicht en naast ruimte om te tuinieren ook een grond waterpomp een ontmoetingsplek zoals een picknicktafel en spelmogelijkheden voor kinderen Vormgeving is minder belangrijk Een tijdelijke moestuin is om in te tuinieren en elkaar te ontmoeten niet om een landschapsarchitectuur prijs mee te winnen In het realisatieproces is verder wel eens discussie tussen bewoners en het stadsdeel of woningcorporatie over de mate van openbaarheid van de tuin sluit je de tuin in verband met diefstal af of niet Diefstal blijkt echter in de praktijk amper een probleem Net als vandalisme Jongeren chillen niet graag in een moestuin Ze zitten dan veel te veel in het zicht Ogen op de tuin zijn dus belangrijk De moestuin niet omsluiten door hoge bosjes of hekken maar goed zichtbaar houden voor omwonenden en passanten Een derde aandachtspunt tot slot heeft met het beheer te maken Het enthousiasme voor een moestuin is in het begin vaak groot bij bewoners maar kan afnemen als blijkt dat een tuin in de praktijk veel bewerkelijker is dan gedacht Een tuin heeft twaalf 45

Page 46

Tijdelijke studentenhuisvesting lust last n must voor de stad FOTO Friso Spoelstra hebben dat ze op iemand van het stadsdeel of woningcorporatie terug kunnen vallen in de vorm van een vast aanspreekpunt voor vragen en advies Gezamenlijke werkdagen en eetfeestjes zijn juiste manieren om het onderlinge contact te versterken en om ook bewoners zonder tuintje te betrekken Ondanks kleine moeilijkheden rondom het beheer van sommige tuinen liggen de tuinen in Nieuw West er mooi bij Trots kweken Een tuin heeft twaalf maanden per jaar verzorging nodig en dat beseft niet iedereen die aan een tuin begint maanden per jaar verzorging nodig en dat beseft niet iedereen die aan een tuin begint Voor sommige bewoners is het werken in de tuin fysiek te zwaar of ze missen tuinierkennis Tuinen en gemeenschappelijke grond zoals paadjes worden soms verwaarloosd in de vakantieperioden en in de winter Bij bewoners bestaat vaak behoefte aan ondersteuning bij de tuinierwerkzaamheden bijvoorbeeld door vrijwilligers of studenten uit de buurt Een tuincommissie van bewoners die mensen aanspreekt en stimuleert om aan het werk te gaan is ook belangrijk maar in de praktijk is het niet altijd eenvoudig om daar voldoende geschikte mensen voor te vinden Het blijkt lastig voor mensen om elkaar aan te spreken op verantwoordelijkheden Vooral als mensen vanwege de vernieuwing verhuizen en niet meer direct aan de tuin wonen waardoor het ons kent ons gevoel kan verdwijnen Bewoners willen verder graag het gevoel Tips Wat zijn nou de ervaringen met bewonersinitiatieven in de Wijkaanpak Kunnen die gebruikt worden om bewoners enthousiast te krijgen voor tijdelijk gebruik van braakliggende terreinen Daarvoor is het in de eerste plaats van belang dat betrokken organisaties van stadsdeel tot woningbouwvereniging bewoners stimuleren om op een andere manier naar de woonomgeving te kijken Geef bewoners met idee n vervolgens ook de ruimte Afwijken van beleid moet mogelijk zijn Dat vraagt wel wat van de organisaties Bij de Dienst Wonen Zorg en Samenleven het Amsterdamse Bureau voor de Wijkaanpak en de stadsdelen is veel kennis voor handen over het stimuleren van bewonersinitiatieven maar het zijn de stadsdelen die de echte contacten in de buurt hebben Professionele ondersteuning voor bewoners met idee n is handig Een bewoner die een buurttuin wil moet meer bewoners zien mee te krijgen zodat een initiatief gewicht krijgt Dat is voor een individuele bewoner niet altijd makkelijk En tot slot valt op dat een budget helpt maar dat het niet heel hoog hoeft te zijn Bij buurttuinen wordt wel eens gevraagd om een schuur om het gereedschap in op te bergen maar daar zijn ook andere oplossingen voor te bedenken 46 Het realiseren van een tijdelijke buurtmoestuin lijkt dus een manier om met bewoners een buurt leefbaar te houden tijdens stedelijke vernieuwing in Nieuw West Alle vormen van sociale cohesie bevorderende aspecten komen terug in de moestuin trots kweken letterlijk en figuurlijk uitvoeren van een eigen idee wederzijdse betrokkenheid netwerken sociaal intercultureel contact eten verbinden en tuinieren recre ren Vooral het gezamenlijke beheer van de tuin is in dit opzicht belangrijk omdat het om voortdurend contact vraagt en er zo vertrouwen kan groeien tussen bewoners onderling Omdat een buurtmoestuin dicht bij huis ligt kan men elkaar frequenter ontmoeten dan in bijvoorbeeld het park of buurtcentrum verderop Buurtmoestuinen zijn geen wondermiddel voor sociale problematiek maar kunnen een middel zijn om NieuwWest tijdens de wijkvernieuwing leefbaar te houden In elk geval zijn bewoners er blij mee en dragen de moestuinen nu al bij aan het imago van Nieuw West als groene tuinstad van Amsterdam De tijdelijke en permanente moestuinen dienen als voorbeeld voor andere tijdelijke moestuin projecten in de stad zoals het Schoffeltuinproject in de Transvaalbuurt in Oost en de Pop up moestuin in West Wie weet zijn de tijdelijke tuinen in Amsterdam over een aantal jaren net zo beroemd als de Prinzessinnengarten in Berlijn een voormalig verwaarloosd terrein getransformeerd tot een aantrekkelijke stedelijke plek met moestuin en caf een ontmoetingspunt voor de buurtbewoners en toeristen Meer info www nieuwwest amsterdam nl buurtmoestuinen tijdelijk amsterdam Tussentuinen in Nieuw West Tijdelijke studentenhuisvesting lust last n must voor de stad Met de komst van de tijdelijke containerdorpen was er in zeer korte tijd voorzien in een paar duizend studentenwoningen De containerdorpen zijn bekend en geliefd De ervaringen met de tijdelijke complexen hebben echter meer opgeleverd een nieuwe blik op tijdelijkheid door Esther Moors en Lous Vinken A msterdam is een educational hub Twee universiteiten en tal van hogescholen trekken studenten uit binnen en buitenland aan De dynamische stad past bij de dynamische levensfase waarin studenten zich bevinden Studenten vormen een zichzelf voortdurend verversende groep nieuwe soms tijdelijke bewoners van de stad Pioniers ook die bijdagen aan de stad door verjonging en kennis te brengen en in ruil om nieuwe voorzieningen vragen bijvoorbeeld op uitgaansgebied cultuur en horeca Al jaren is er een grote vraag naar huisvesting voor studenten in de stad In de eerste jaren van de 21e eeuw was de nijpende behoefte aan studentenhuisvesting aanleiding om naar nieuwe oplossingen te zoeken Op verschillende plekken in de stad lagen terreinen braak Hemelsbreed lagen deze locaties aan de rafelranden van de stad niet zo ver van de universiteiten af De combinatie van beschikbare locaties en vele studenten op zoek naar onderdak leidde tot een nieuw fenomeen tijdelijke containerdorpen Op de Wenckebachweg de NDSM werf en in de Houthavens verrezen zo in korte tijd stoere studentencomplexen Aan de kade van Houthavens werd bovendien de Rochdale One afgemeerd een voormalig cruiseship dat nu door studenten kon worden bewoond Containerdorpen De snelle bouw van veel studentenwoningen vergde inzet van alle betrokkenen Voordat de eerste containers werden geplaatst was helderheid nodig over de termijn van tijdelijkheid Het verlenen van een tijdelijke ontheffing van het bestemmingsplan en het type woningen maakten dat veel zaken soepeler verliepen dan bij permanente ontwikkelingen de eisen voor een tijdelijke bouwvergunning liggen lager dan die voor gewone permanente bouw Het proces van vergunningverlening gaat sneller De tijd die nodig was om de wooncontainers te stapelen en prefab elementen te monteren is een fractie van de tijd die met reguliere bouw gemoeid is Echter de termijn van vijf jaar waarvoor een ontheffing van het bestemmingsplan kon worden verleend was te kort om de studentenwoningen rendabel te exploiteren Corporaties De Key en DUWO die de containerdorpen zouden bouwen exploiteren en beheren hadden een termijn van tien jaar nodig om de investering terug te verdienen 47

Page 47

Tijdelijke studentenhuisvesting lust last n must voor de stad FOTO Friso Spoelstra hebben dat ze op iemand van het stadsdeel of woningcorporatie terug kunnen vallen in de vorm van een vast aanspreekpunt voor vragen en advies Gezamenlijke werkdagen en eetfeestjes zijn juiste manieren om het onderlinge contact te versterken en om ook bewoners zonder tuintje te betrekken Ondanks kleine moeilijkheden rondom het beheer van sommige tuinen liggen de tuinen in Nieuw West er mooi bij Trots kweken Een tuin heeft twaalf maanden per jaar verzorging nodig en dat beseft niet iedereen die aan een tuin begint maanden per jaar verzorging nodig en dat beseft niet iedereen die aan een tuin begint Voor sommige bewoners is het werken in de tuin fysiek te zwaar of ze missen tuinierkennis Tuinen en gemeenschappelijke grond zoals paadjes worden soms verwaarloosd in de vakantieperioden en in de winter Bij bewoners bestaat vaak behoefte aan ondersteuning bij de tuinierwerkzaamheden bijvoorbeeld door vrijwilligers of studenten uit de buurt Een tuincommissie van bewoners die mensen aanspreekt en stimuleert om aan het werk te gaan is ook belangrijk maar in de praktijk is het niet altijd eenvoudig om daar voldoende geschikte mensen voor te vinden Het blijkt lastig voor mensen om elkaar aan te spreken op verantwoordelijkheden Vooral als mensen vanwege de vernieuwing verhuizen en niet meer direct aan de tuin wonen waardoor het ons kent ons gevoel kan verdwijnen Bewoners willen verder graag het gevoel Tips Wat zijn nou de ervaringen met bewonersinitiatieven in de Wijkaanpak Kunnen die gebruikt worden om bewoners enthousiast te krijgen voor tijdelijk gebruik van braakliggende terreinen Daarvoor is het in de eerste plaats van belang dat betrokken organisaties van stadsdeel tot woningbouwvereniging bewoners stimuleren om op een andere manier naar de woonomgeving te kijken Geef bewoners met idee n vervolgens ook de ruimte Afwijken van beleid moet mogelijk zijn Dat vraagt wel wat van de organisaties Bij de Dienst Wonen Zorg en Samenleven het Amsterdamse Bureau voor de Wijkaanpak en de stadsdelen is veel kennis voor handen over het stimuleren van bewonersinitiatieven maar het zijn de stadsdelen die de echte contacten in de buurt hebben Professionele ondersteuning voor bewoners met idee n is handig Een bewoner die een buurttuin wil moet meer bewoners zien mee te krijgen zodat een initiatief gewicht krijgt Dat is voor een individuele bewoner niet altijd makkelijk En tot slot valt op dat een budget helpt maar dat het niet heel hoog hoeft te zijn Bij buurttuinen wordt wel eens gevraagd om een schuur om het gereedschap in op te bergen maar daar zijn ook andere oplossingen voor te bedenken 46 Het realiseren van een tijdelijke buurtmoestuin lijkt dus een manier om met bewoners een buurt leefbaar te houden tijdens stedelijke vernieuwing in Nieuw West Alle vormen van sociale cohesie bevorderende aspecten komen terug in de moestuin trots kweken letterlijk en figuurlijk uitvoeren van een eigen idee wederzijdse betrokkenheid netwerken sociaal intercultureel contact eten verbinden en tuinieren recre ren Vooral het gezamenlijke beheer van de tuin is in dit opzicht belangrijk omdat het om voortdurend contact vraagt en er zo vertrouwen kan groeien tussen bewoners onderling Omdat een buurtmoestuin dicht bij huis ligt kan men elkaar frequenter ontmoeten dan in bijvoorbeeld het park of buurtcentrum verderop Buurtmoestuinen zijn geen wondermiddel voor sociale problematiek maar kunnen een middel zijn om NieuwWest tijdens de wijkvernieuwing leefbaar te houden In elk geval zijn bewoners er blij mee en dragen de moestuinen nu al bij aan het imago van Nieuw West als groene tuinstad van Amsterdam De tijdelijke en permanente moestuinen dienen als voorbeeld voor andere tijdelijke moestuin projecten in de stad zoals het Schoffeltuinproject in de Transvaalbuurt in Oost en de Pop up moestuin in West Wie weet zijn de tijdelijke tuinen in Amsterdam over een aantal jaren net zo beroemd als de Prinzessinnengarten in Berlijn een voormalig verwaarloosd terrein getransformeerd tot een aantrekkelijke stedelijke plek met moestuin en caf een ontmoetingspunt voor de buurtbewoners en toeristen Meer info www nieuwwest amsterdam nl buurtmoestuinen tijdelijk amsterdam Tussentuinen in Nieuw West Tijdelijke studentenhuisvesting lust last n must voor de stad Met de komst van de tijdelijke containerdorpen was er in zeer korte tijd voorzien in een paar duizend studentenwoningen De containerdorpen zijn bekend en geliefd De ervaringen met de tijdelijke complexen hebben echter meer opgeleverd een nieuwe blik op tijdelijkheid door Esther Moors en Lous Vinken A msterdam is een educational hub Twee universiteiten en tal van hogescholen trekken studenten uit binnen en buitenland aan De dynamische stad past bij de dynamische levensfase waarin studenten zich bevinden Studenten vormen een zichzelf voortdurend verversende groep nieuwe soms tijdelijke bewoners van de stad Pioniers ook die bijdagen aan de stad door verjonging en kennis te brengen en in ruil om nieuwe voorzieningen vragen bijvoorbeeld op uitgaansgebied cultuur en horeca Al jaren is er een grote vraag naar huisvesting voor studenten in de stad In de eerste jaren van de 21e eeuw was de nijpende behoefte aan studentenhuisvesting aanleiding om naar nieuwe oplossingen te zoeken Op verschillende plekken in de stad lagen terreinen braak Hemelsbreed lagen deze locaties aan de rafelranden van de stad niet zo ver van de universiteiten af De combinatie van beschikbare locaties en vele studenten op zoek naar onderdak leidde tot een nieuw fenomeen tijdelijke containerdorpen Op de Wenckebachweg de NDSM werf en in de Houthavens verrezen zo in korte tijd stoere studentencomplexen Aan de kade van Houthavens werd bovendien de Rochdale One afgemeerd een voormalig cruiseship dat nu door studenten kon worden bewoond Containerdorpen De snelle bouw van veel studentenwoningen vergde inzet van alle betrokkenen Voordat de eerste containers werden geplaatst was helderheid nodig over de termijn van tijdelijkheid Het verlenen van een tijdelijke ontheffing van het bestemmingsplan en het type woningen maakten dat veel zaken soepeler verliepen dan bij permanente ontwikkelingen de eisen voor een tijdelijke bouwvergunning liggen lager dan die voor gewone permanente bouw Het proces van vergunningverlening gaat sneller De tijd die nodig was om de wooncontainers te stapelen en prefab elementen te monteren is een fractie van de tijd die met reguliere bouw gemoeid is Echter de termijn van vijf jaar waarvoor een ontheffing van het bestemmingsplan kon worden verleend was te kort om de studentenwoningen rendabel te exploiteren Corporaties De Key en DUWO die de containerdorpen zouden bouwen exploiteren en beheren hadden een termijn van tien jaar nodig om de investering terug te verdienen 47

Page 48

FOTO Wesley Luntungan PMB Spin off Met de zekerheid dat tegenover de investeringen in de studentenwoningen huurinkomsten voor een periode van tien jaar stonden gingen de corporaties aan de slag In korte tijd kwamen er heel veel studentenwoningen bij 1 000 op de Wenckebachweg ruim 900 in de Houthavens waarvan 192 drijvende studentenkamers op de Rochdale One en 380 op de NDSM werf Studenten kregen de beschikking over een kleine maar zelfstandige van alle gemakken voorziene woonruimte Bewoners van het complex aan de Wenckebachweg hebben zelfs allemaal een eigen balkon Daar waar nog geen voorzieningen aanwezig waren werden deze toegevoegd De omvang van het complex aan de Wenckebachweg biedt voldoende draagvlak voor een kleine supermarkt een eet caf fietsenmaker en andere kleinschalige op studenten gerichte voorzieningen Naast de woningen in de Houthavens verschenen horecagelegenheden De studentenwoningen bij de NDSMwerf versnelden het in de vaart nemen van een pont voor een directe verbinding met het Centraal Station Met 400 extra reizigers waarvoor de verbinding een absolute 48 Pionieren Inmiddels zijn de eerste vijf jaar verstreken De complexen kregen snel naamsbekendheid onder studenten en werden een gewilde plek om te wonen Twijfels over studentenwoningen op deze locaties buiten de stad werden weggenomen Over de keus van de locatie aan de Wenckebachweg was niet iedereen enthousiast Was het wel verstandig om jonge mensen te laten wonen in een gebied ingeklemd tussen Bijlmerbajes en een bedrijventerrein met de Hells Angels als buren Een plek waar het s avonds stil was Het heeft goed uitgepakt De duizend bewoners van het complex zorgen voor flink wat loop en fietsverkeer het gebied is s avonds niet meer uitgestorven Sterker nog de sociale veiligheid op het naastgelegen bedrijventerrein is verbeterd De stedelijke vernieuwing van de Spaarndammerbuurt was in volle gang toen studenten in de Houthavens kwamen wonen Zij hebben de stedelijke vernieuwing een extra impuls gegeven en gezorgd voor waardevermeerdering van het nieuwe onroerend goed in de buurt Het voorzieningenaanbod in de Spaarndammerstraat is door de vraag van de studenten gevarieerder geworden met name in de horeca De ondernemers in de straat zien de studenten niet graag vertrekken Naast successen hebben de tijdelijke complexen ook kopzorgen gegeven Voor gemeente en corporaties bleek het niet eenvoudig om aan de afspraken over een tien jarige exploitatietermijn te voldoen Dit heeft ook zijn weerslag gehad op de bewoners Vrijwel direct na oplevering van de complexen begon voor de gemeente de zoektocht naar nieuwe locaties Immers de woningen zouden wellicht langer op de bestaande locaties kunnen blijven staan maar daarover zou pas op een later moment uitsluitsel komen Wachten op zekerheid zou betekenen dat onvoldoende tijd overbleef om nieuwe locaties te zoeken en de plaatsing van woningen juridisch planologisch voor te bereiden Vervangende locaties Het bleek niet eenvoudig locaties te vinden Locaties waren niet groot genoeg niet op het juiste moment of voor de juiste termijn beschikbaar Daarnaast speelde een rol dat een locatie geschikt moest zijn voor het huisvesten van studenten Een goede bereikbaarheid per fiets en openbaar vervoer speelt hierbij een belangrijke rol Aan het eind van een lange zoektocht waren twee locaties gevonden die gezamenlijk voldoende ruimte boden voor de eenheden van de Houthavens E n van deze locaties is inmiddels in gebruik als vervanging voor de Houthavens Zo n 400 studenten pionieren nu op het Zeeburgereiland maar hun woningen zijn niet afkomstig uit de Houthavens Verplaatsen van tijdelijke woningen bleek niet zo eenvoudig als eerder gedacht Technisch is het meestal wel mogelijk om een complex te demonteren en woning voor woning over te brengen naar een nieuwe plek Maar de kosten van verplaatsen zijn veel hoger dan indertijd gedacht Bovendien moet de gemeente voordat een vervangende locatie in gebruik kan worden genomen nog flink investeren in het bouw en woonrijp maken Dit geldt zeker voor gebieden waar woningbouw net ge ntroduceerd wordt Op het Zeeburgereiland zijn uiteindelijk gloednieuwe studentenwoningen geplaatst ter vervanging van een deel van de eenheden uit de Houthavens De achtergebleven woonruimte in de Houthavens bleek toch nog langer beschikbaar door uitstel van de definitieve nieuwbouwplannen Onrust onder bewoners De onduidelijkheid over hoe lang het complex nog zal blijven staan trekt een wissel op de bewoners De woningen in de Houthavens werden aan studenten verhuurd met campuscontracten Met zo n contract geniet een student huurbescherming zolang hij of zij studeert Na be indiging van de studie moet de bewoner de studentenwoning verlaten en plaatsmaken voor een nieuwe student Bij oplevering van het vervangende complex op het Zeeburgereiland is eigenaar De Key begonnen met het herhuisvesten van huurders met een campuscontract uit de Houthavens De achtergebleven woningen worden nu tijdelijk verhuurd aan bewoners die zelf andere woonruimte moeten zoeken wanneer het complex verdwijnt Met name voor deze bewoners is het tijdelijke karakter een lust en een last Het biedt ze nu een dak boven het hoofd maar het is onzeker voor hoe lang Deze onrust ontgaat ook de politiek niet die hier regelmatig aandacht voor vraagt Tegelijkertijd blijft er een roep om vooral gebruik te maken van tijdelijke braakliggende locaties Ervaringen voor de toekomst is ook voor bouw op tijdelijke locaties een exploitatietermijn van zo n vijftien jaar nodig Semi permanent in plaats van tijdelijk De omvang van een locatie was altijd van belang en is dat nog steeds Huisvestende partijen willen massa maken Uit optiek van goed beheer en reductie van beheer kosten maar ook om op een locatie een geschikt woonklimaat te cre ren In de beschikbaarheid van locaties zit een paradox Tijdelijke locaties worden meestal aangeboden voor een periode van vijf jaar Het gaat om relatief veel locaties Men verwacht dat over vijf jaar het oorspronke lijk geplande programma kan worden uitgevoerd Te kort voor een rendabele exploitatie van studentenwoningen Maar de benodigde vijftien jaar wordt als een te lange periode gezien reden om een tijde lijke locatie toch niet beschikbaar te stellen Een te rooskleurig toekomstbeeld over de termijn waarop het oorspronkelijk geplande programma zal worden ge realiseerd zorgt ervoor dat men zeer terug houdend is met inspringen op de vraag naar studentenhuisvesting Een huis vestingsvraag die ook nu nog toeneemt Een gemiste kans Studenten vragen niet om dure woning bouw Ze stellen prijs op zelfstandige woonruimte en een eigen karakter van een complex maar locatie en prijs zijn belangrijker dan de kwaliteit van de woning Een student die een paar jaar in een studentenwoning woont stelt andere eisen dan een gezin dat misschien wel decennialang in een woning blijft wonen In zeer korte tijd was er voor een paar duizend studenten een eigen plek om te wonen in Amsterdam De containerdorpen zijn bekend en geliefd De ervaringen met de tijdelijke complexen hebben meer opgeleverd een nieuwe blik op tijdelijkheid Juist nu in economisch lastige tijden en juist bij tijdelijke bouw waarbij geen sprake is van waardeontwikkeling van vastgoed op de lange termijn is een rendabele exploitatie de kern van de zaak Tijdelijk gebruik van locaties met modu laire prefab bouw is goedkoper en sneller dan permanente bouw Maar door alle eisen die aan woningbouw worden gesteld Dit resulteert in nieuwe concepten voor studentenhuisvesting in Amsterdam met als uitgangspunten tijdelijk rendabel met gebruikmaking van leegstaande panden en met inzet van de toekomstige bewoners studenten Een plan voor het ACTA gebouw is een mooi voorbeeld van hoe het anders kan Het ACTA gebouw heeft vele jaren studenten tandheelkunde onderdak geboden Inmiddels staat het pand leeg in afwachting van toekomstige ontwikkelingen Een plan is opgesteld met als uitgangspunt tijdelijk wonen voor studenten met een rendabele exploitatie De plint die niet geschikt is voor Verlenging Voor de complexen aan de NDSM werf en de Wenckebachweg bleek het niet nodig om een vervangende locatie aan te bieden Ze kunnen nog even blijven staan Dit betekent niet dat hiervoor niets hoefde te gebeuren Wanneer tijdelijke projecten langer dan vijf jaar blijven staan vallen deze niet meer onder de juridische definitie van tijdelijk Alle regels die gelden voor reguliere permanente bouw worden dan van kracht in plaats van de light versie waaraan tijdelijke woningen worden getoetst Zo heeft eigenaar De Key het Wenckebachwegcomplex moeten voorzien van een sprinklerinstallatie zodat weer aan alle regelgeving wordt voldaan Een kostbare aangelegenheid Alleen de tijdelijke studentenkamers op de Rochdale One zijn inmiddels definitief verdwenen Een nieuwe ligplaats leek gevonden maar de investeringen nodig om langer aan weten regelgeving te voldoen waren hier te groot om het schip te blijven exploiteren wonen wordt gebruikt als broedplaats voor kleine creatieve ondernemers Een kans om wonen en werken te combineren Alle betrokken partijen moeten een bijdrage leveren om de rendabele exploitatie en daarmee het tijdelijk wonen in het pand mogelijk te maken de eigenaar ontvangt slechts een gering bedrag aan huur voor gebruik van het pand de toekomstige bewoners cq studenten werken mee aan de verbouwing van het pand zelfwerkzaamheid ondersteund door een aannemer FOTO Wesley Luntungan PMB Om toch de locaties tijdelijk te benutten en studentenhuisvesting toe te voegen is de gemeente de corporaties tegemoet gekomen Het bleek namelijk mogelijk om de tijdelijke studentenwoningen langer te laten staan dan de termijn van vijf jaar Hiervoor moesten nog wel diverse procedures worden doorlopen voorwaarde was werd de discussie over het moment waarop de pont zou gaan varen beslecht Alle bewoners van Noord studenten gebruikers en bezoekers van de NDSM werf varen er wel bij tijdelijk amsterdam Tijdelijke studentenhuisvesting lust last n must voor de stad de bewoners cq studenten dragen bij aan het beheer zelfbeheer ondersteund door een Raad van Toezicht de bewoners nemen genoegen met onzelfstandige eenheden waarbij keuken en sanitair gedeeld worden de plint wordt verhuurd aan een beheer organisatie voor broedplaatsen de gemeente stelt niet alle eisen die voor reguliere woningen gelden maar hanteert de eisen die gelden voor tijdelijke woningen Een sympathiek concept dat in iets andere vorm al goede resultaten opleverde in Utrecht Een nieuwe manier van omgaan met tijdelijkheid n het realiseren van studentenhuisvesting Een uitdaging voor de komende tijd 49

Page 49

FOTO Wesley Luntungan PMB Spin off Met de zekerheid dat tegenover de investeringen in de studentenwoningen huurinkomsten voor een periode van tien jaar stonden gingen de corporaties aan de slag In korte tijd kwamen er heel veel studentenwoningen bij 1 000 op de Wenckebachweg ruim 900 in de Houthavens waarvan 192 drijvende studentenkamers op de Rochdale One en 380 op de NDSM werf Studenten kregen de beschikking over een kleine maar zelfstandige van alle gemakken voorziene woonruimte Bewoners van het complex aan de Wenckebachweg hebben zelfs allemaal een eigen balkon Daar waar nog geen voorzieningen aanwezig waren werden deze toegevoegd De omvang van het complex aan de Wenckebachweg biedt voldoende draagvlak voor een kleine supermarkt een eet caf fietsenmaker en andere kleinschalige op studenten gerichte voorzieningen Naast de woningen in de Houthavens verschenen horecagelegenheden De studentenwoningen bij de NDSMwerf versnelden het in de vaart nemen van een pont voor een directe verbinding met het Centraal Station Met 400 extra reizigers waarvoor de verbinding een absolute 48 Pionieren Inmiddels zijn de eerste vijf jaar verstreken De complexen kregen snel naamsbekendheid onder studenten en werden een gewilde plek om te wonen Twijfels over studentenwoningen op deze locaties buiten de stad werden weggenomen Over de keus van de locatie aan de Wenckebachweg was niet iedereen enthousiast Was het wel verstandig om jonge mensen te laten wonen in een gebied ingeklemd tussen Bijlmerbajes en een bedrijventerrein met de Hells Angels als buren Een plek waar het s avonds stil was Het heeft goed uitgepakt De duizend bewoners van het complex zorgen voor flink wat loop en fietsverkeer het gebied is s avonds niet meer uitgestorven Sterker nog de sociale veiligheid op het naastgelegen bedrijventerrein is verbeterd De stedelijke vernieuwing van de Spaarndammerbuurt was in volle gang toen studenten in de Houthavens kwamen wonen Zij hebben de stedelijke vernieuwing een extra impuls gegeven en gezorgd voor waardevermeerdering van het nieuwe onroerend goed in de buurt Het voorzieningenaanbod in de Spaarndammerstraat is door de vraag van de studenten gevarieerder geworden met name in de horeca De ondernemers in de straat zien de studenten niet graag vertrekken Naast successen hebben de tijdelijke complexen ook kopzorgen gegeven Voor gemeente en corporaties bleek het niet eenvoudig om aan de afspraken over een tien jarige exploitatietermijn te voldoen Dit heeft ook zijn weerslag gehad op de bewoners Vrijwel direct na oplevering van de complexen begon voor de gemeente de zoektocht naar nieuwe locaties Immers de woningen zouden wellicht langer op de bestaande locaties kunnen blijven staan maar daarover zou pas op een later moment uitsluitsel komen Wachten op zekerheid zou betekenen dat onvoldoende tijd overbleef om nieuwe locaties te zoeken en de plaatsing van woningen juridisch planologisch voor te bereiden Vervangende locaties Het bleek niet eenvoudig locaties te vinden Locaties waren niet groot genoeg niet op het juiste moment of voor de juiste termijn beschikbaar Daarnaast speelde een rol dat een locatie geschikt moest zijn voor het huisvesten van studenten Een goede bereikbaarheid per fiets en openbaar vervoer speelt hierbij een belangrijke rol Aan het eind van een lange zoektocht waren twee locaties gevonden die gezamenlijk voldoende ruimte boden voor de eenheden van de Houthavens E n van deze locaties is inmiddels in gebruik als vervanging voor de Houthavens Zo n 400 studenten pionieren nu op het Zeeburgereiland maar hun woningen zijn niet afkomstig uit de Houthavens Verplaatsen van tijdelijke woningen bleek niet zo eenvoudig als eerder gedacht Technisch is het meestal wel mogelijk om een complex te demonteren en woning voor woning over te brengen naar een nieuwe plek Maar de kosten van verplaatsen zijn veel hoger dan indertijd gedacht Bovendien moet de gemeente voordat een vervangende locatie in gebruik kan worden genomen nog flink investeren in het bouw en woonrijp maken Dit geldt zeker voor gebieden waar woningbouw net ge ntroduceerd wordt Op het Zeeburgereiland zijn uiteindelijk gloednieuwe studentenwoningen geplaatst ter vervanging van een deel van de eenheden uit de Houthavens De achtergebleven woonruimte in de Houthavens bleek toch nog langer beschikbaar door uitstel van de definitieve nieuwbouwplannen Onrust onder bewoners De onduidelijkheid over hoe lang het complex nog zal blijven staan trekt een wissel op de bewoners De woningen in de Houthavens werden aan studenten verhuurd met campuscontracten Met zo n contract geniet een student huurbescherming zolang hij of zij studeert Na be indiging van de studie moet de bewoner de studentenwoning verlaten en plaatsmaken voor een nieuwe student Bij oplevering van het vervangende complex op het Zeeburgereiland is eigenaar De Key begonnen met het herhuisvesten van huurders met een campuscontract uit de Houthavens De achtergebleven woningen worden nu tijdelijk verhuurd aan bewoners die zelf andere woonruimte moeten zoeken wanneer het complex verdwijnt Met name voor deze bewoners is het tijdelijke karakter een lust en een last Het biedt ze nu een dak boven het hoofd maar het is onzeker voor hoe lang Deze onrust ontgaat ook de politiek niet die hier regelmatig aandacht voor vraagt Tegelijkertijd blijft er een roep om vooral gebruik te maken van tijdelijke braakliggende locaties Ervaringen voor de toekomst is ook voor bouw op tijdelijke locaties een exploitatietermijn van zo n vijftien jaar nodig Semi permanent in plaats van tijdelijk De omvang van een locatie was altijd van belang en is dat nog steeds Huisvestende partijen willen massa maken Uit optiek van goed beheer en reductie van beheer kosten maar ook om op een locatie een geschikt woonklimaat te cre ren In de beschikbaarheid van locaties zit een paradox Tijdelijke locaties worden meestal aangeboden voor een periode van vijf jaar Het gaat om relatief veel locaties Men verwacht dat over vijf jaar het oorspronke lijk geplande programma kan worden uitgevoerd Te kort voor een rendabele exploitatie van studentenwoningen Maar de benodigde vijftien jaar wordt als een te lange periode gezien reden om een tijde lijke locatie toch niet beschikbaar te stellen Een te rooskleurig toekomstbeeld over de termijn waarop het oorspronkelijk geplande programma zal worden ge realiseerd zorgt ervoor dat men zeer terug houdend is met inspringen op de vraag naar studentenhuisvesting Een huis vestingsvraag die ook nu nog toeneemt Een gemiste kans Studenten vragen niet om dure woning bouw Ze stellen prijs op zelfstandige woonruimte en een eigen karakter van een complex maar locatie en prijs zijn belangrijker dan de kwaliteit van de woning Een student die een paar jaar in een studentenwoning woont stelt andere eisen dan een gezin dat misschien wel decennialang in een woning blijft wonen In zeer korte tijd was er voor een paar duizend studenten een eigen plek om te wonen in Amsterdam De containerdorpen zijn bekend en geliefd De ervaringen met de tijdelijke complexen hebben meer opgeleverd een nieuwe blik op tijdelijkheid Juist nu in economisch lastige tijden en juist bij tijdelijke bouw waarbij geen sprake is van waardeontwikkeling van vastgoed op de lange termijn is een rendabele exploitatie de kern van de zaak Tijdelijk gebruik van locaties met modu laire prefab bouw is goedkoper en sneller dan permanente bouw Maar door alle eisen die aan woningbouw worden gesteld Dit resulteert in nieuwe concepten voor studentenhuisvesting in Amsterdam met als uitgangspunten tijdelijk rendabel met gebruikmaking van leegstaande panden en met inzet van de toekomstige bewoners studenten Een plan voor het ACTA gebouw is een mooi voorbeeld van hoe het anders kan Het ACTA gebouw heeft vele jaren studenten tandheelkunde onderdak geboden Inmiddels staat het pand leeg in afwachting van toekomstige ontwikkelingen Een plan is opgesteld met als uitgangspunt tijdelijk wonen voor studenten met een rendabele exploitatie De plint die niet geschikt is voor Verlenging Voor de complexen aan de NDSM werf en de Wenckebachweg bleek het niet nodig om een vervangende locatie aan te bieden Ze kunnen nog even blijven staan Dit betekent niet dat hiervoor niets hoefde te gebeuren Wanneer tijdelijke projecten langer dan vijf jaar blijven staan vallen deze niet meer onder de juridische definitie van tijdelijk Alle regels die gelden voor reguliere permanente bouw worden dan van kracht in plaats van de light versie waaraan tijdelijke woningen worden getoetst Zo heeft eigenaar De Key het Wenckebachwegcomplex moeten voorzien van een sprinklerinstallatie zodat weer aan alle regelgeving wordt voldaan Een kostbare aangelegenheid Alleen de tijdelijke studentenkamers op de Rochdale One zijn inmiddels definitief verdwenen Een nieuwe ligplaats leek gevonden maar de investeringen nodig om langer aan weten regelgeving te voldoen waren hier te groot om het schip te blijven exploiteren wonen wordt gebruikt als broedplaats voor kleine creatieve ondernemers Een kans om wonen en werken te combineren Alle betrokken partijen moeten een bijdrage leveren om de rendabele exploitatie en daarmee het tijdelijk wonen in het pand mogelijk te maken de eigenaar ontvangt slechts een gering bedrag aan huur voor gebruik van het pand de toekomstige bewoners cq studenten werken mee aan de verbouwing van het pand zelfwerkzaamheid ondersteund door een aannemer FOTO Wesley Luntungan PMB Om toch de locaties tijdelijk te benutten en studentenhuisvesting toe te voegen is de gemeente de corporaties tegemoet gekomen Het bleek namelijk mogelijk om de tijdelijke studentenwoningen langer te laten staan dan de termijn van vijf jaar Hiervoor moesten nog wel diverse procedures worden doorlopen voorwaarde was werd de discussie over het moment waarop de pont zou gaan varen beslecht Alle bewoners van Noord studenten gebruikers en bezoekers van de NDSM werf varen er wel bij tijdelijk amsterdam Tijdelijke studentenhuisvesting lust last n must voor de stad de bewoners cq studenten dragen bij aan het beheer zelfbeheer ondersteund door een Raad van Toezicht de bewoners nemen genoegen met onzelfstandige eenheden waarbij keuken en sanitair gedeeld worden de plint wordt verhuurd aan een beheer organisatie voor broedplaatsen de gemeente stelt niet alle eisen die voor reguliere woningen gelden maar hanteert de eisen die gelden voor tijdelijke woningen Een sympathiek concept dat in iets andere vorm al goede resultaten opleverde in Utrecht Een nieuwe manier van omgaan met tijdelijkheid n het realiseren van studentenhuisvesting Een uitdaging voor de komende tijd 49

Page 50

tijdelijk amsterdam Tijdelijkheid schroeft verblijfskwaliteit op FOTO Wesley Luntungan PMB Tijdelijkheid schroeft verblijfskwaliteit op Voor het bedrijventerrein Teleport het gebied rondom station Sloterdijk is een nieuw bestemmingsplan in de maak Van louter kantoren gaat het naar een gemengde bestemming van kantoren commercie onderwijs en wonen In de tussentijd is het zaak om de leegstroom te stoppen en de verblijfskwaliteit van het gebied op te krikken Daarin speelt de tijdelijkheid een belangrijke rol door Delphine van Wageningen R ondom station Sloterdijk is in de jaren zeventig bedrijventerrein Teleport onderdeel van Westpoort aangelegd Met het idee dat de opkomende telecombranche zich daar zou vestigen kon dat gebied als een komeet de lucht in schieten Letterlijk Volgens het bestemmingsplan mochten daar de hoogste kantoortorens van Nederland verrijzen Maar op het moment dat het voor een deel was afgebouwd was het hele idee van Teleport of Telehub alweer voorbij en kwamen de nieuwe media in zwang Een aantal kavels met een gezamenlijk oppervlak van 60 000 m2 bvo is zelfs nooit uitgegeven In heel Westpoort dus inclusief de haven zijn momenteel zo n 1 500 bedrijven gevestigd In Teleport gaat het behalve om maak industrie vooral om beeldbepalende grote kantoren van KPN het UVW de Belastingdienst en de Telegraaf De gemeente heeft jarenlang grond kunnen uitgeven zonder echt in het gebied te investeren Dat heeft wellicht ook met de afwijkende beheerstructuur te maken Westpoort valt niet onder een stadsdeel maar rechtstreeks onder het College van B W dat het beheer voor wat betreft het droge deel Teleport 50 aan OGA en het natte deel de havens aan de Haven heeft toegewezen OGA op zijn beurt heeft het beheer over het droge deel weer aan de Haven overgedragen Het betreft in beheeropzicht eigenlijk een verweesd gebied al is het er wel altijd netjes in de zin van schoon en veilig De mensen die dagelijks naar Teleport komen vooral kantoormedewerkers geven het straatbeeld een schichtige aanblik ze komen het station uitgerend haasten zich naar hun kantoren en weten niet hoe snel ze na kantoortijd weer naar het station moeten komen Kortom geen aantrekkelijke entourage terwijl Teleport toch heel dicht bij de stad ligt tegen het Westerpark de Westergasfabriek en natuurgebied de Brettenzone aan Liefde Toen begin 2009 de kantorencrisis toesloeg was de maat vol Als er geen maatregelen werden genomen zou het gebied een point of no return bereiken Grond werd er allang niet meer uitgegeven de uitstroom van bedrijven nam zienderogen toe net als het gemor bij de achterblijvers Daarop heeft de gemeenteraad besloten om te investeren in het gebied Er is budget voor proceskosten vrijgemaakt en sinds ongeveer anderhalf jaar werkt een projectgroep Westpoort aan de transformatie van het Teleport gebied Dat is bijzonder omdat voor veel ontwikkelingen in Amsterdam de knip op de beurs is gezet Maar verantwoordelijk wethouder Ossel ziet voor tijdelijkheid in dit gebied een even belangrijke rol weggelegd als voor de structurele transformatie van lege kantoren Tijdelijkheid en transformatie gaan namelijk samen op al is dat laatste nog lastiger omdat je daar te maken hebt met buitenlandse eigenaren die vaak helemaal niet betrokken zijn bij de gebiedsontwikkeling waarin hun vastgoed staat Als eerste wordt nu het bestemmingsplan vernieuwd Dat plan zou in 2013 toch verlopen zijn De tijdelijkheid is een middel voor de structurele transformatie Doel van de tijdelijkheid de verblijfskwaliteit op korte termijn omhoog brengen Vandaar dat binnen de projectgroep Westpoort een projectmanager tijdelijkheid is benoemd met als opdracht om de openbare ruimte met een aantal initiatieven te verzachten en te veraangenamen In Teleport gaat het behalve om maak industrie vooral om beeldbepalende grote kantoren van KPN het UVW de Belastingdienst en de Telegraaf Er moet een beetje liefde in dat verweesde gebied gepompt worden De bekende architect Don Murphy is als supervisor van het gebied aangesteld en kijkt mee of nieuwe initiatieven passen binnen de gewenste uitstraling Daarnaast is vanuit Economische Zaken iemand aangesteld die zich specifiek richt op de gebiedsmarketing en vanuit die invalshoek ook de contacten met bedrijven aanhaalt Onderling maar ook tussen gemeente en bedrijven Projectgroep Westpoort doet hetzelfde maar dan vanuit de invalshoek van de openbare ruimte Tussen die grote bewe gingen zoekt de projectmanager tijdelijkheid actief kleinere ondernemers op om te beluisteren welke idee n daar leven Met andere woorden het is de gemeente ernst met het opwaarderen van het Teleport gebied Ondertussen gaat de transformatie van kantoorpanden waar mogelijk gewoon door Zo zijn twee kantoren omgetoverd tot hotel Omdat het onwaarschijnlijk is dat de vrije kavels van in totaal 60 000 m2 komende vijf jaar uitgegeven gaan worden probeert de projectgroep daar een tijdelijke invul Het voornemen om de wet aan te passen en de termijn van de tijdelijkheid uit te breiden van vijf naar tien jaar zou al heel veel uitmaken ling voor te vinden Niet zozeer door zelf projecten te initi ren maar door projecten en idee n van derden te co rdineren en te ondersteunen op hun weg door de ambtelijke instituties Het gaat er om dat de bedrijven weer vertrouwen krijgen in de gemeente maar uiteindelijk moeten ze zelf met idee n en initiatieven komen Vrij bepalend voor de sfeer in het gebied is station Sloterdijk Afgezien van een nieuwgebouwd busstation aan de achterzijde zijn station en openbare ruimte er rond omheen sterk verouderd en moeten worden opgeknapt Eerst zou er een heel nieuw station verrijzen maar de samenwerkingsovereenkomst tussen gemeente NS en ProRail werd voor de zomer 2011 opgezegd Nu er definitief geen nieuw station meer komt probeert de projectorganisatie Westpoort het vrijgevallen budget van 29 miljoen euro veilig te stellen voor het gebied In juni 2012 zo is de bedoeling neemt de gemeenteraad een besluit op wat voor manier we nu omgaan met Teleport nu het station niet doorgaat 51

Page 51

tijdelijk amsterdam Tijdelijkheid schroeft verblijfskwaliteit op FOTO Wesley Luntungan PMB Tijdelijkheid schroeft verblijfskwaliteit op Voor het bedrijventerrein Teleport het gebied rondom station Sloterdijk is een nieuw bestemmingsplan in de maak Van louter kantoren gaat het naar een gemengde bestemming van kantoren commercie onderwijs en wonen In de tussentijd is het zaak om de leegstroom te stoppen en de verblijfskwaliteit van het gebied op te krikken Daarin speelt de tijdelijkheid een belangrijke rol door Delphine van Wageningen R ondom station Sloterdijk is in de jaren zeventig bedrijventerrein Teleport onderdeel van Westpoort aangelegd Met het idee dat de opkomende telecombranche zich daar zou vestigen kon dat gebied als een komeet de lucht in schieten Letterlijk Volgens het bestemmingsplan mochten daar de hoogste kantoortorens van Nederland verrijzen Maar op het moment dat het voor een deel was afgebouwd was het hele idee van Teleport of Telehub alweer voorbij en kwamen de nieuwe media in zwang Een aantal kavels met een gezamenlijk oppervlak van 60 000 m2 bvo is zelfs nooit uitgegeven In heel Westpoort dus inclusief de haven zijn momenteel zo n 1 500 bedrijven gevestigd In Teleport gaat het behalve om maak industrie vooral om beeldbepalende grote kantoren van KPN het UVW de Belastingdienst en de Telegraaf De gemeente heeft jarenlang grond kunnen uitgeven zonder echt in het gebied te investeren Dat heeft wellicht ook met de afwijkende beheerstructuur te maken Westpoort valt niet onder een stadsdeel maar rechtstreeks onder het College van B W dat het beheer voor wat betreft het droge deel Teleport 50 aan OGA en het natte deel de havens aan de Haven heeft toegewezen OGA op zijn beurt heeft het beheer over het droge deel weer aan de Haven overgedragen Het betreft in beheeropzicht eigenlijk een verweesd gebied al is het er wel altijd netjes in de zin van schoon en veilig De mensen die dagelijks naar Teleport komen vooral kantoormedewerkers geven het straatbeeld een schichtige aanblik ze komen het station uitgerend haasten zich naar hun kantoren en weten niet hoe snel ze na kantoortijd weer naar het station moeten komen Kortom geen aantrekkelijke entourage terwijl Teleport toch heel dicht bij de stad ligt tegen het Westerpark de Westergasfabriek en natuurgebied de Brettenzone aan Liefde Toen begin 2009 de kantorencrisis toesloeg was de maat vol Als er geen maatregelen werden genomen zou het gebied een point of no return bereiken Grond werd er allang niet meer uitgegeven de uitstroom van bedrijven nam zienderogen toe net als het gemor bij de achterblijvers Daarop heeft de gemeenteraad besloten om te investeren in het gebied Er is budget voor proceskosten vrijgemaakt en sinds ongeveer anderhalf jaar werkt een projectgroep Westpoort aan de transformatie van het Teleport gebied Dat is bijzonder omdat voor veel ontwikkelingen in Amsterdam de knip op de beurs is gezet Maar verantwoordelijk wethouder Ossel ziet voor tijdelijkheid in dit gebied een even belangrijke rol weggelegd als voor de structurele transformatie van lege kantoren Tijdelijkheid en transformatie gaan namelijk samen op al is dat laatste nog lastiger omdat je daar te maken hebt met buitenlandse eigenaren die vaak helemaal niet betrokken zijn bij de gebiedsontwikkeling waarin hun vastgoed staat Als eerste wordt nu het bestemmingsplan vernieuwd Dat plan zou in 2013 toch verlopen zijn De tijdelijkheid is een middel voor de structurele transformatie Doel van de tijdelijkheid de verblijfskwaliteit op korte termijn omhoog brengen Vandaar dat binnen de projectgroep Westpoort een projectmanager tijdelijkheid is benoemd met als opdracht om de openbare ruimte met een aantal initiatieven te verzachten en te veraangenamen In Teleport gaat het behalve om maak industrie vooral om beeldbepalende grote kantoren van KPN het UVW de Belastingdienst en de Telegraaf Er moet een beetje liefde in dat verweesde gebied gepompt worden De bekende architect Don Murphy is als supervisor van het gebied aangesteld en kijkt mee of nieuwe initiatieven passen binnen de gewenste uitstraling Daarnaast is vanuit Economische Zaken iemand aangesteld die zich specifiek richt op de gebiedsmarketing en vanuit die invalshoek ook de contacten met bedrijven aanhaalt Onderling maar ook tussen gemeente en bedrijven Projectgroep Westpoort doet hetzelfde maar dan vanuit de invalshoek van de openbare ruimte Tussen die grote bewe gingen zoekt de projectmanager tijdelijkheid actief kleinere ondernemers op om te beluisteren welke idee n daar leven Met andere woorden het is de gemeente ernst met het opwaarderen van het Teleport gebied Ondertussen gaat de transformatie van kantoorpanden waar mogelijk gewoon door Zo zijn twee kantoren omgetoverd tot hotel Omdat het onwaarschijnlijk is dat de vrije kavels van in totaal 60 000 m2 komende vijf jaar uitgegeven gaan worden probeert de projectgroep daar een tijdelijke invul Het voornemen om de wet aan te passen en de termijn van de tijdelijkheid uit te breiden van vijf naar tien jaar zou al heel veel uitmaken ling voor te vinden Niet zozeer door zelf projecten te initi ren maar door projecten en idee n van derden te co rdineren en te ondersteunen op hun weg door de ambtelijke instituties Het gaat er om dat de bedrijven weer vertrouwen krijgen in de gemeente maar uiteindelijk moeten ze zelf met idee n en initiatieven komen Vrij bepalend voor de sfeer in het gebied is station Sloterdijk Afgezien van een nieuwgebouwd busstation aan de achterzijde zijn station en openbare ruimte er rond omheen sterk verouderd en moeten worden opgeknapt Eerst zou er een heel nieuw station verrijzen maar de samenwerkingsovereenkomst tussen gemeente NS en ProRail werd voor de zomer 2011 opgezegd Nu er definitief geen nieuw station meer komt probeert de projectorganisatie Westpoort het vrijgevallen budget van 29 miljoen euro veilig te stellen voor het gebied In juni 2012 zo is de bedoeling neemt de gemeenteraad een besluit op wat voor manier we nu omgaan met Teleport nu het station niet doorgaat 51

Page 52

Tolhuistuin op de grens van tijdelijkheid FOTO Wesley Luntungan PMB Ook werknemers profiteren van de groene oase Trapveldje Volgens het nieuwe bestemmingsplan is behalve de kantoorfunctie straks ook wonen en een uitbreiding van de functies horeca en commercie toegestaan Verder zet het plan in op nog meer onderwijsinstellingen Er zijn al heel wat beroepsonderwijsscholen van vmbo en HBO gevestigd Meer scholen zou de levendigheid van het gebied alleen maar opkrikken Alleen studenten kunnen nergens heen tijdens de pauze Daarom is aan de achterzijde van het station een tijdelijk park met trapveld aangelegd Weliswaar met minimale middelen ingericht maar er is nu een sportveld een groene plek en een hele grote bank Ook werknemers profiteren van die groene oase Het trapveldje lag er nog niet of van alle kanten kwamen studenten aangehold Iedere dag wordt er gevoetbald Maar als er morgen iemand komt die de kavel af wil nemen tegen de grondwaarde dan hebben we daar weliswaar net een ton in ge nvesteerd maar als je daar een paar miljoen kan verdienen dan is het opruimen en wegwezen Het trapveld is van honderd procent recyclebaar kunstgras dus dat rol je zo op en z0 elders weer uit En die lange bank kunnen we in vier delen elders in het gebied terugplaatsen Maar de maatregelen die we hebben moeten nemen voor drainage aanpassen van verlichting en dat soort dingen die zijn we dan kwijt Toch investeren we graag in 52 een hogere verblijfswaarde voor studenten en werknemers Zeker ook omdat inmiddels bekend is dat er een studentenhuisvesting komt Daar is al een kavel voor gereserveerd nadat eerst is onderzocht of een leegstaand kantoor daarvoor in aanmerking kwam Studentenhuisvesting is weer een stap richting bewoning want meteen woongebouwen neerzetten verkoopt niet Er zullen eerst voorzieningen moeten komen Truc Een element van die voorzieningen is cultuur We zijn nu bezig om een vari t theater in een tent te faciliteren Wat enorm zou helpen is een juridisch planologisch regime waarmee we de tijdelijkheid in gebieden als Westpoort kunnen oppakken Want aan de ene kant verwacht de politiek terecht dat wij snel schakelen en in ultrakorte tijd projecten realiseren Maar zelfs in de tijdelijkheid heb je met procedures te maken die niet verschillen van definitieve juridisch planologische procedures Het enige verschil is dat je maar een tijdshorizon hebt van vijf jaar Het voornemen om de wet aan te passen en de termijn van de tijdelijkheid uit te breiden van vijf naar tien jaar zou al heel veel uitmaken Zeker omdat het ook nog eens de bedoeling is dat het verschil tussen een korte en een uitgebreide omgevingsvergunning komt te vervallen Als dat doorgaat kun je sneller inspelen op initiatieven die ook nog eens een veel langere exploitatietijd krijgen Maar zoals het nu is maken we het onszelf behoorlijk lastig Voor dat trapveldje en dat park konden we nog een fijne truc bedenken in het bestemmingsplan staat kantoor met buitenruimte Toen hebben wij gezegd nou dan gaan we de buitenruimte alvast aanleggen Daardoor hoefden we niet dat hele scala aan procedures te doorlopen Maar als je op een kavel een vari t theater wilt neerzetten dan moet je je bouwvergunning aanvragen en alle andere noodzakelijke procedures doorlopen We kunnen niet zeggen het kantoor is in een tent gehuisvest Er is nu een kentering gaande mensen gaan er weer in geloven De Aristozalen gelegen aan de kavel waar het nieuwe park is aangelegd stonden op het punt om te vertrekken uit het gebied Nu ze gemerkt hebben dat de gemeente w l iets wil doen hebben ze toch weer een verlenging van hun huurcontract getekend Het werkt dus En een horecaondernemer een van de weinigen want er is haast geen horeca op het Orlyplein luchtte tijdens gesprekken zijn hart Hij durfde niet meer te investeren maar onlangs heeft hij zijn etablissement toch opgeknapt Hij ziet het nu weer zitten Mede door de komst van dat hotel trekt hij nu meer klanten tijdelijk amsterdam Tijdelijkheid schroeft verblijfskwaliteit op Tolhuistuin op de grens van tijdelijkheid De Shell kantine aan de Tolhuistuin in Amsterdam Noord wordt omgetoverd tot cultureel centrum Het plan voor het project is met een prijsvraag voor een tijdelijke invulling in januari 2006 gestart maar door diverse tegenvallers is de opening pas mogelijk in de zomer van 2012 Zes jaar dus na de initi le start en dat voor een periode van in principe vijf jaar Wat zegt dat Verdraagt zo n ingewikkelde functieverandering tijdelijkheid wel door Sjaak Huijsman en Ronald van Warmerdam E rgens in 2005 ontstonden de eerste plannen om de Tolhuistuin en Shell kantine te gebruiken voor een tijdelijke culturele invulling Met het vertrek van Shell naar een nabijgelegen nieuwe stek was het gebied in handen gekomen van de gemeente De Shell kantine betreft een groot bedrijfsrestaurant uit 1976 met een schitterend uitzicht over het IJ In januari 2006 werd een prijsvraag uitgeschreven waarvan in september 2007 uit 49 inzendingen de winnaar bekend werd gemaakt stichting Cultuur aan het IJ Met onder meer een Paradiso concertzaal voldeed het plan van de stichting aan alle door de gemeente gestelde criteria zoals een relatie met Amsterdam Noord betekenisvol voor Noord en de stad en een gezonde balans tussen cultuur en commercie Er was slechts n aspect niet helemaal rond de business case De stichting kreeg van projectbureau Noordwaarts een aantal maanden de tijd om de financi n uit te werken Het plan De stichting bleek echter niet bij machte om binnen een paar maanden een compleet en financieel sluitend plaatje te presenteren De eisen ten aanzien van de tijdelijkheid waren De investering was te verantwoorden uit de toename van de waarde van het pand aldus de stichting te dwingend Maar de uitgangspunten voor de prijsvraag waren duidelijk en streng de winnaar krijgt een contract van vijf jaar op basis van een lage huur En als het initiatief levensvatbaar is wordt de huur marktconform en verlengd met opnieuw vijf jaar Met deze bepalingen was het volgens de stichting niet mogelijk om financiers te vinden een periode van vijf jaar achtte Chris Keulemans directeur van de stichting te krap om de investeringen terug te verdienen De stichting deed daarom meermaals een verzoek tot het verlengen van de contracttermijn maar de directeur van projectbureau Noordwaarts toentertijd Ren Grotendorst liet weten dat de regels bekend waren bij de inschrijving en niet halverwege de wedstrijd veranderd konden worden zonder het beginsel van eerlijk spel geweld aan te doen De eerste redding Het vinden van financiers was echter niet het enige obstakel voor de tijdelijkheid Die stond ook fors onder druk doordat de stichting haar plan wijzigde Na afloop van 53

Page 53

Tolhuistuin op de grens van tijdelijkheid FOTO Wesley Luntungan PMB Ook werknemers profiteren van de groene oase Trapveldje Volgens het nieuwe bestemmingsplan is behalve de kantoorfunctie straks ook wonen en een uitbreiding van de functies horeca en commercie toegestaan Verder zet het plan in op nog meer onderwijsinstellingen Er zijn al heel wat beroepsonderwijsscholen van vmbo en HBO gevestigd Meer scholen zou de levendigheid van het gebied alleen maar opkrikken Alleen studenten kunnen nergens heen tijdens de pauze Daarom is aan de achterzijde van het station een tijdelijk park met trapveld aangelegd Weliswaar met minimale middelen ingericht maar er is nu een sportveld een groene plek en een hele grote bank Ook werknemers profiteren van die groene oase Het trapveldje lag er nog niet of van alle kanten kwamen studenten aangehold Iedere dag wordt er gevoetbald Maar als er morgen iemand komt die de kavel af wil nemen tegen de grondwaarde dan hebben we daar weliswaar net een ton in ge nvesteerd maar als je daar een paar miljoen kan verdienen dan is het opruimen en wegwezen Het trapveld is van honderd procent recyclebaar kunstgras dus dat rol je zo op en z0 elders weer uit En die lange bank kunnen we in vier delen elders in het gebied terugplaatsen Maar de maatregelen die we hebben moeten nemen voor drainage aanpassen van verlichting en dat soort dingen die zijn we dan kwijt Toch investeren we graag in 52 een hogere verblijfswaarde voor studenten en werknemers Zeker ook omdat inmiddels bekend is dat er een studentenhuisvesting komt Daar is al een kavel voor gereserveerd nadat eerst is onderzocht of een leegstaand kantoor daarvoor in aanmerking kwam Studentenhuisvesting is weer een stap richting bewoning want meteen woongebouwen neerzetten verkoopt niet Er zullen eerst voorzieningen moeten komen Truc Een element van die voorzieningen is cultuur We zijn nu bezig om een vari t theater in een tent te faciliteren Wat enorm zou helpen is een juridisch planologisch regime waarmee we de tijdelijkheid in gebieden als Westpoort kunnen oppakken Want aan de ene kant verwacht de politiek terecht dat wij snel schakelen en in ultrakorte tijd projecten realiseren Maar zelfs in de tijdelijkheid heb je met procedures te maken die niet verschillen van definitieve juridisch planologische procedures Het enige verschil is dat je maar een tijdshorizon hebt van vijf jaar Het voornemen om de wet aan te passen en de termijn van de tijdelijkheid uit te breiden van vijf naar tien jaar zou al heel veel uitmaken Zeker omdat het ook nog eens de bedoeling is dat het verschil tussen een korte en een uitgebreide omgevingsvergunning komt te vervallen Als dat doorgaat kun je sneller inspelen op initiatieven die ook nog eens een veel langere exploitatietijd krijgen Maar zoals het nu is maken we het onszelf behoorlijk lastig Voor dat trapveldje en dat park konden we nog een fijne truc bedenken in het bestemmingsplan staat kantoor met buitenruimte Toen hebben wij gezegd nou dan gaan we de buitenruimte alvast aanleggen Daardoor hoefden we niet dat hele scala aan procedures te doorlopen Maar als je op een kavel een vari t theater wilt neerzetten dan moet je je bouwvergunning aanvragen en alle andere noodzakelijke procedures doorlopen We kunnen niet zeggen het kantoor is in een tent gehuisvest Er is nu een kentering gaande mensen gaan er weer in geloven De Aristozalen gelegen aan de kavel waar het nieuwe park is aangelegd stonden op het punt om te vertrekken uit het gebied Nu ze gemerkt hebben dat de gemeente w l iets wil doen hebben ze toch weer een verlenging van hun huurcontract getekend Het werkt dus En een horecaondernemer een van de weinigen want er is haast geen horeca op het Orlyplein luchtte tijdens gesprekken zijn hart Hij durfde niet meer te investeren maar onlangs heeft hij zijn etablissement toch opgeknapt Hij ziet het nu weer zitten Mede door de komst van dat hotel trekt hij nu meer klanten tijdelijk amsterdam Tijdelijkheid schroeft verblijfskwaliteit op Tolhuistuin op de grens van tijdelijkheid De Shell kantine aan de Tolhuistuin in Amsterdam Noord wordt omgetoverd tot cultureel centrum Het plan voor het project is met een prijsvraag voor een tijdelijke invulling in januari 2006 gestart maar door diverse tegenvallers is de opening pas mogelijk in de zomer van 2012 Zes jaar dus na de initi le start en dat voor een periode van in principe vijf jaar Wat zegt dat Verdraagt zo n ingewikkelde functieverandering tijdelijkheid wel door Sjaak Huijsman en Ronald van Warmerdam E rgens in 2005 ontstonden de eerste plannen om de Tolhuistuin en Shell kantine te gebruiken voor een tijdelijke culturele invulling Met het vertrek van Shell naar een nabijgelegen nieuwe stek was het gebied in handen gekomen van de gemeente De Shell kantine betreft een groot bedrijfsrestaurant uit 1976 met een schitterend uitzicht over het IJ In januari 2006 werd een prijsvraag uitgeschreven waarvan in september 2007 uit 49 inzendingen de winnaar bekend werd gemaakt stichting Cultuur aan het IJ Met onder meer een Paradiso concertzaal voldeed het plan van de stichting aan alle door de gemeente gestelde criteria zoals een relatie met Amsterdam Noord betekenisvol voor Noord en de stad en een gezonde balans tussen cultuur en commercie Er was slechts n aspect niet helemaal rond de business case De stichting kreeg van projectbureau Noordwaarts een aantal maanden de tijd om de financi n uit te werken Het plan De stichting bleek echter niet bij machte om binnen een paar maanden een compleet en financieel sluitend plaatje te presenteren De eisen ten aanzien van de tijdelijkheid waren De investering was te verantwoorden uit de toename van de waarde van het pand aldus de stichting te dwingend Maar de uitgangspunten voor de prijsvraag waren duidelijk en streng de winnaar krijgt een contract van vijf jaar op basis van een lage huur En als het initiatief levensvatbaar is wordt de huur marktconform en verlengd met opnieuw vijf jaar Met deze bepalingen was het volgens de stichting niet mogelijk om financiers te vinden een periode van vijf jaar achtte Chris Keulemans directeur van de stichting te krap om de investeringen terug te verdienen De stichting deed daarom meermaals een verzoek tot het verlengen van de contracttermijn maar de directeur van projectbureau Noordwaarts toentertijd Ren Grotendorst liet weten dat de regels bekend waren bij de inschrijving en niet halverwege de wedstrijd veranderd konden worden zonder het beginsel van eerlijk spel geweld aan te doen De eerste redding Het vinden van financiers was echter niet het enige obstakel voor de tijdelijkheid Die stond ook fors onder druk doordat de stichting haar plan wijzigde Na afloop van 53

Page 54

Het ontwerp Aan de andere kant ging het ook mis Het beeld was dat een mengeling van nieuwe functies als sprinkhanen het gebouw en de tuinen zouden bevolken Tijdelijk snel uitdagend en Rock and Roll volgens Keulemans Hij stelde dat dit vaker is vertoond in de stad en waarom zou dat in de Tolhuistuin ook niet kunnen Echter de nieuwe functies voor de Shell kantine en het intensieve gebruik ervan vroegen nee eisten grote aanpassingen aan het gebouw Voor een Paradiso concertzaal moest niet alleen het dak meters omhoog maar om overlast te beperken moesten er ook nog eens kostbare akoestische voorzieningen worden getroffen Met honderden bezoekers in het gebouw treden bovendien alle bouwbesluiteisen in werking Uit een onderzoek van het PMB in 2007 bleek dat de noodzakelijke aanpassingen aan het gebouw circa 2 5 miljoen euro zouden kosten Een fors bedrag noodzakelijk om met het plan verder te kunnen maar wel scherp en zakelijk zonder toeters en bellen dus zonder uitbundige architectuur of duurzaamheidsmaatregelen De tweede redding Over deze hoge verbouwingskosten is veel en intensief gesproken door projectbureau Noordwaarts de stichting geldschieters het bestuur van de stad en het stadsdeelbestuur Nadat de bestuurders financi le toezeggingen hadden gedaan was de oplossing van projectbureau Noordwaarts praktisch en charmant Noordwaarts ging zich opstellen als eigenaar verhuurder en opdrachtgever voor de cascoverbouwing en zou de investering in haar 54 FOTO Wesley Luntungang PMB de prijsvraag bleek dat een Paradiso concertzaal helemaal niet in het gebouw paste Dat kon alleen als het dak voor een deel van het gebouw omhoog ging Met circa acht ton waren de kosten daarvan echter fors en de stichting bleek deze niet te kunnen dragen Grotendorst adviseerde negatief op deze aanpassing van het plan maar de bestuurders van stad en stadsdeel gaven toe aan de wensen van de stichting en zeiden toe dat Amsterdam de kosten op zich zou nemen Eigenlijk zo stelt Ren Grotendorst achteraf was daarmee al in een vroeg stadium tijdelijkheid als kader voor het project verlaten tijdelijk amsterdam Tolhuistuin op de grens van tijdelijkheid Uiteindelijk is ook gebleken dat een periode van vijf jaar onmogelijk was om financi le zaken op orde te krijgen onroerend goed zelf dragen Die investering was volgens Grotendorst te verantwoorden uit de toename van de waarde van het pand De stichting zou zich vanaf nu opstellen als huurder en zich all n richten op het interieur de inrichting en de financiering daarvan Noordwaarts nam het plan van de stichting over werd opdrachtgever en verantwoordelijk voor de verbouwing op basis van het schetsplan van de architect van de stichting Zo werd het ontwerp waaraan door stichting en architect lang was gewerkt toch uitgevoerd Zij het op kosten van Noordwaarts Strenge opdrachtgever Begin 2009 drie jaar na de start van de prijsvraag werd het minder Rock en Roll en meer zakelijk Noordwaarts was nu verantwoordelijk en wilde de kosten streng in de hand houden Als opdrachtgever wilde zij niet meer geconfronteerd worden met extra kosten Het PMB kreeg de opdracht om de verbouwing te begeleiden en aangezien het schetsontwerp klaar was werd een contract opgesteld met de architect voor het uitwerken van het plan De stichting werd niet verder betrokken bij de ontwikkeling maar kon voor de inrichting wel verder met haar eigen architect Alleen kreeg de stichting moeite met de zakelijke aanpak de organisatieopzet en de strikte scheiding tussen casco en inrichting Zij voelde zich buiten spel gezet Om tegemoet te komen aan dit bezwaar is door projectbureau Noordwaarts in 2010 voorgesteld om het interieurplan van de stichting af te stemmen op het bestek Maar dat kon dan weer geen doorgang vinden omdat het interieurplan van de stichting op het afgesproken moment niet gereed was In een later stadium verbreekt de stichting zelfs de relatie met haar architect Het interieur werd nu door een andere architect ontworpen maar het was nog steeds niet duidelijk wat het interieurontwerp nou precies inhield Dat punt bleef voor iedereen een grote zorg De derde redding Als Hans Gerson in juni 2010 directeur wordt van projectbureau Noordwaarts lijkt alles nog goed te komen Heineken zou het interieur financieren en het inrichtingsplan van de stichting was rond Maar na de problemen met het Kooistra imperium veranderden de regels bij Heineken en kwam de overeenkomst met de stichting niet tot stand Opnieuw een grote tegenvaller voor de stichting en het project en opnieuw een bron van vertraging met mogelijk grote gevolgen In 2009 was namelijk door Ren Grotendorst een belangrijke eis gesteld ten aanzien van het interieur en de financiering daarvan voordat Noordwaarts aan een aannemer de opdracht zou verstrekken voor de verbouw van het casco moest de stichting de dekking van het interieur contractueel rond hebben Toen de aannemer klaar stond om te beginnen met de verbouwing bleek dit niet het geval en werd de start van de verbouwing maanden uitgesteld Volgens Gerson dreigde er opnieuw een patstelling en leek het erop alsof het project alsnog zou stranden De gemeente vond de interieurplannen van de stichting onduidelijk en was teleurgesteld dat de stichting de afspraak om de financiering van het interieur rond te hebben bij de start van de verbouwing niet was nagekomen De stichting op haar beurt vond dat zij veel te weinig inspraak in het ontwerp had gehad Om de impasse te doorbreken arrangeerde Hans Gerson eind 2010 een breed overleg met alle betrokkenen waarbij ook de directie van Paradiso aanwezig was Paradiso was van Iedereen is het er over eens dat de invulling van de Tolhuistuin gewenst is en positief bijdraagt aan het imago van Noord en Noordwaarts aanvang af wel lid van de stichting maar had zich tot dan toe in de achterhoede opgesteld In het crisisoverleg zegde de directie van Paradiso toe bereid te zijn de kosten van het interieur op zich te nemen Daarmee was het project voor de derde maal gered Maar door alle vertragingen werd de aanvankelijk gewenste opening in mei 2010 niet gehaald Gelukkig liep de verbouwing verder redelijk en kan zoals het er nu naar uitziet het gebouw in de zomer van 2012 eindelijk haar deuren openen Tijdelijk of eeuwig Deze geschiedenis is begrijpelijk en verwonderlijk tegelijk Als voor een tijdelijke functie van vijf jaar een proces van voorbereiding van zes jaar nodig is heeft de invulling dan het predicaat tijdelijk Is de ingewikkelde transformatie van kantine naar culturele hotspot niet door iedereen onderschat en heeft de wens naar tijdelijk gebruik niet iedereen op het verkeerde been gezet Begin 2008 hebben de politiek en Noordwaarts begrepen dat de gemeente een belangrijke rol moest gaan vervullen om het plan te laten slagen Die rol hebben partijen zakelijk ingevuld De gemeente heeft bovendien de noodzakelijke middelen vrijgemaakt De stichting leek deze verandering niet te kunnen volgen Behalve dat zij niet in staat bleek om zich eveneens zakelijk op te stellen stak het de stichting met name dat zij de zeggenschap was kwijtgeraakt Toch vinden beide partijen dat de gemeente niet de taak had de stichting nog verder zakelijk tegemoet te komen Is het uitgangspunt tijdelijk niet het verkeerde uitgangspunt voor de invulling van de Shell kantine Want uiteindelijk is gebleken dat het gekozen plan zonder een investering van bijna twee neenhalf miljoen euro onmogelijk was Uiteindelijk is ook gebleken dat een periode van vijf jaar onmogelijk was om financi le zaken op orde te krijgen Zijn de problemen ontstaan doordat de stichting geen idee had van de consequenties van de voorgestelde plannen een concertzaal en honderden mensen in huis Is het niet vaak zo in de culturele wereld dat men graag start met gebouwen en projecten en hoopt dat het met de financi n wel goed komt Deze gok heeft de stichting genomen en uiteindelijk de gemeente ook Bezint eer ge begint is een van de lessen van de burgemeester uit de enqu te over de Noord Zuidlijn Het is bij de Tolhuistuin niet anders Zowel Noordwaarts als de stichting hadden zich tijdig wat meer kunnen bezinnen op de haalbaarheid van dit plan Toch is iedereen het er over eens dat de invulling van de Tolhuistuin gewenst is en positief bijdraagt aan het imago van Noord en Noordwaarts En ondanks alle tegenvallers is iedereen in het plan blijven geloven Laten we hopen dat de Tolhuistuin zich in de komende jaren ontwikkelt als een krachtig instituut in Noord want iets beters gaat nu niemand meer verzinnen Dan wordt het contract volgens afspraak verlengd en verdwijnt de muziektempel wellicht nooit meer Met een beetje ironie zijn de voortekenen gunstig het dak was er al af voordat de deuren waren geopend 55

Page 55

Het ontwerp Aan de andere kant ging het ook mis Het beeld was dat een mengeling van nieuwe functies als sprinkhanen het gebouw en de tuinen zouden bevolken Tijdelijk snel uitdagend en Rock and Roll volgens Keulemans Hij stelde dat dit vaker is vertoond in de stad en waarom zou dat in de Tolhuistuin ook niet kunnen Echter de nieuwe functies voor de Shell kantine en het intensieve gebruik ervan vroegen nee eisten grote aanpassingen aan het gebouw Voor een Paradiso concertzaal moest niet alleen het dak meters omhoog maar om overlast te beperken moesten er ook nog eens kostbare akoestische voorzieningen worden getroffen Met honderden bezoekers in het gebouw treden bovendien alle bouwbesluiteisen in werking Uit een onderzoek van het PMB in 2007 bleek dat de noodzakelijke aanpassingen aan het gebouw circa 2 5 miljoen euro zouden kosten Een fors bedrag noodzakelijk om met het plan verder te kunnen maar wel scherp en zakelijk zonder toeters en bellen dus zonder uitbundige architectuur of duurzaamheidsmaatregelen De tweede redding Over deze hoge verbouwingskosten is veel en intensief gesproken door projectbureau Noordwaarts de stichting geldschieters het bestuur van de stad en het stadsdeelbestuur Nadat de bestuurders financi le toezeggingen hadden gedaan was de oplossing van projectbureau Noordwaarts praktisch en charmant Noordwaarts ging zich opstellen als eigenaar verhuurder en opdrachtgever voor de cascoverbouwing en zou de investering in haar 54 FOTO Wesley Luntungang PMB de prijsvraag bleek dat een Paradiso concertzaal helemaal niet in het gebouw paste Dat kon alleen als het dak voor een deel van het gebouw omhoog ging Met circa acht ton waren de kosten daarvan echter fors en de stichting bleek deze niet te kunnen dragen Grotendorst adviseerde negatief op deze aanpassing van het plan maar de bestuurders van stad en stadsdeel gaven toe aan de wensen van de stichting en zeiden toe dat Amsterdam de kosten op zich zou nemen Eigenlijk zo stelt Ren Grotendorst achteraf was daarmee al in een vroeg stadium tijdelijkheid als kader voor het project verlaten tijdelijk amsterdam Tolhuistuin op de grens van tijdelijkheid Uiteindelijk is ook gebleken dat een periode van vijf jaar onmogelijk was om financi le zaken op orde te krijgen onroerend goed zelf dragen Die investering was volgens Grotendorst te verantwoorden uit de toename van de waarde van het pand De stichting zou zich vanaf nu opstellen als huurder en zich all n richten op het interieur de inrichting en de financiering daarvan Noordwaarts nam het plan van de stichting over werd opdrachtgever en verantwoordelijk voor de verbouwing op basis van het schetsplan van de architect van de stichting Zo werd het ontwerp waaraan door stichting en architect lang was gewerkt toch uitgevoerd Zij het op kosten van Noordwaarts Strenge opdrachtgever Begin 2009 drie jaar na de start van de prijsvraag werd het minder Rock en Roll en meer zakelijk Noordwaarts was nu verantwoordelijk en wilde de kosten streng in de hand houden Als opdrachtgever wilde zij niet meer geconfronteerd worden met extra kosten Het PMB kreeg de opdracht om de verbouwing te begeleiden en aangezien het schetsontwerp klaar was werd een contract opgesteld met de architect voor het uitwerken van het plan De stichting werd niet verder betrokken bij de ontwikkeling maar kon voor de inrichting wel verder met haar eigen architect Alleen kreeg de stichting moeite met de zakelijke aanpak de organisatieopzet en de strikte scheiding tussen casco en inrichting Zij voelde zich buiten spel gezet Om tegemoet te komen aan dit bezwaar is door projectbureau Noordwaarts in 2010 voorgesteld om het interieurplan van de stichting af te stemmen op het bestek Maar dat kon dan weer geen doorgang vinden omdat het interieurplan van de stichting op het afgesproken moment niet gereed was In een later stadium verbreekt de stichting zelfs de relatie met haar architect Het interieur werd nu door een andere architect ontworpen maar het was nog steeds niet duidelijk wat het interieurontwerp nou precies inhield Dat punt bleef voor iedereen een grote zorg De derde redding Als Hans Gerson in juni 2010 directeur wordt van projectbureau Noordwaarts lijkt alles nog goed te komen Heineken zou het interieur financieren en het inrichtingsplan van de stichting was rond Maar na de problemen met het Kooistra imperium veranderden de regels bij Heineken en kwam de overeenkomst met de stichting niet tot stand Opnieuw een grote tegenvaller voor de stichting en het project en opnieuw een bron van vertraging met mogelijk grote gevolgen In 2009 was namelijk door Ren Grotendorst een belangrijke eis gesteld ten aanzien van het interieur en de financiering daarvan voordat Noordwaarts aan een aannemer de opdracht zou verstrekken voor de verbouw van het casco moest de stichting de dekking van het interieur contractueel rond hebben Toen de aannemer klaar stond om te beginnen met de verbouwing bleek dit niet het geval en werd de start van de verbouwing maanden uitgesteld Volgens Gerson dreigde er opnieuw een patstelling en leek het erop alsof het project alsnog zou stranden De gemeente vond de interieurplannen van de stichting onduidelijk en was teleurgesteld dat de stichting de afspraak om de financiering van het interieur rond te hebben bij de start van de verbouwing niet was nagekomen De stichting op haar beurt vond dat zij veel te weinig inspraak in het ontwerp had gehad Om de impasse te doorbreken arrangeerde Hans Gerson eind 2010 een breed overleg met alle betrokkenen waarbij ook de directie van Paradiso aanwezig was Paradiso was van Iedereen is het er over eens dat de invulling van de Tolhuistuin gewenst is en positief bijdraagt aan het imago van Noord en Noordwaarts aanvang af wel lid van de stichting maar had zich tot dan toe in de achterhoede opgesteld In het crisisoverleg zegde de directie van Paradiso toe bereid te zijn de kosten van het interieur op zich te nemen Daarmee was het project voor de derde maal gered Maar door alle vertragingen werd de aanvankelijk gewenste opening in mei 2010 niet gehaald Gelukkig liep de verbouwing verder redelijk en kan zoals het er nu naar uitziet het gebouw in de zomer van 2012 eindelijk haar deuren openen Tijdelijk of eeuwig Deze geschiedenis is begrijpelijk en verwonderlijk tegelijk Als voor een tijdelijke functie van vijf jaar een proces van voorbereiding van zes jaar nodig is heeft de invulling dan het predicaat tijdelijk Is de ingewikkelde transformatie van kantine naar culturele hotspot niet door iedereen onderschat en heeft de wens naar tijdelijk gebruik niet iedereen op het verkeerde been gezet Begin 2008 hebben de politiek en Noordwaarts begrepen dat de gemeente een belangrijke rol moest gaan vervullen om het plan te laten slagen Die rol hebben partijen zakelijk ingevuld De gemeente heeft bovendien de noodzakelijke middelen vrijgemaakt De stichting leek deze verandering niet te kunnen volgen Behalve dat zij niet in staat bleek om zich eveneens zakelijk op te stellen stak het de stichting met name dat zij de zeggenschap was kwijtgeraakt Toch vinden beide partijen dat de gemeente niet de taak had de stichting nog verder zakelijk tegemoet te komen Is het uitgangspunt tijdelijk niet het verkeerde uitgangspunt voor de invulling van de Shell kantine Want uiteindelijk is gebleken dat het gekozen plan zonder een investering van bijna twee neenhalf miljoen euro onmogelijk was Uiteindelijk is ook gebleken dat een periode van vijf jaar onmogelijk was om financi le zaken op orde te krijgen Zijn de problemen ontstaan doordat de stichting geen idee had van de consequenties van de voorgestelde plannen een concertzaal en honderden mensen in huis Is het niet vaak zo in de culturele wereld dat men graag start met gebouwen en projecten en hoopt dat het met de financi n wel goed komt Deze gok heeft de stichting genomen en uiteindelijk de gemeente ook Bezint eer ge begint is een van de lessen van de burgemeester uit de enqu te over de Noord Zuidlijn Het is bij de Tolhuistuin niet anders Zowel Noordwaarts als de stichting hadden zich tijdig wat meer kunnen bezinnen op de haalbaarheid van dit plan Toch is iedereen het er over eens dat de invulling van de Tolhuistuin gewenst is en positief bijdraagt aan het imago van Noord en Noordwaarts En ondanks alle tegenvallers is iedereen in het plan blijven geloven Laten we hopen dat de Tolhuistuin zich in de komende jaren ontwikkelt als een krachtig instituut in Noord want iets beters gaat nu niemand meer verzinnen Dan wordt het contract volgens afspraak verlengd en verdwijnt de muziektempel wellicht nooit meer Met een beetje ironie zijn de voortekenen gunstig het dak was er al af voordat de deuren waren geopend 55

Page 56

tijdelijk amsterdam Strategische tijdelijkheid aan de Zuidas FOTO Dienst Zuidas Strategische tijdelijkheid aan de Zuidas Met zijn diversiteit aan werknemers reizigers en horeca laat Zuidas overdag een levendig beeld zien van internationale allure Die schwung ziet Dienst Zuidas graag doorgetrokken na kantoortijd en in het weekend Tijdelijke activiteiten helpen daarbij Mits iedere actie inschiet op het kosmopolitische karakter van Zuidas door Harry Wien Juan Mei Hu Monique Lemmens en Jean Pierre Langayroux I Zuidas is een gewilde vestigings en werklocatie voor Nederlandse en internationale hoofdkantoren n de eerste tien jaar van de 21e eeuw is grofweg 650 000 m vastgoed ont wikkeld op Zuidas Veel gebouwen zijn markant qua architectuur en materiaalgebruik Diverse beroemde architecten zoals Toyo Ito Rafael Vinoly en Micheal Graves hebben zo hun handtekening achtergelaten in Zuidas Het gebied is een gewilde vestigings en werklocatie voor Nederlandse en internationale hoofdkantoren Vooral zakelijke dienstverlening strijkt hier neer Tijdens lunchtijd ontstaat op het Zuidplein een voor Nederland onge venaard levendig beeld waarin hakken en pakken domineren waarvan de helft een buitenlandse taal spreekt Werknemers van kantoren reizigers van en naar station Amsterdam Zuid en klanten van de diverse horeca voorzieningen zorgen voor een bruisende sfeer Echter buiten kantoortijden en in het weekend is het overwegend stil op Zuidas Caf s zijn dicht er zijn weinig winkels en woningen Grootschalige ontwikkeling van woningen is vooralsnog lastig in deze tijd van financi le crisis zolang de woningmarkt op slot zit En omdat er nog te weinig woningen zijn is het draagvlak voor meer voorzieningen nog te klein Een kip ei verhaal Wat te doen Naar aanleiding van een aantal interactieve workshops met bewoners marketeers kunstenaars en ondernemers uit Zuidas heeft Dienst Zuidas haar visie en missie aangescherpt Alle initiatieven zijn erop gericht mensen naar de Zuidas te halen 56 Evenementen Zuidas heeft een paar goed bruikbare pleinen en enkele verharde kavels Deze openbare ruimten en kavels zijn uitermate geschikt om kortstondig grootschalige evenementen te accommederen In 2011 waren dat bijvoorbeeld een circus de Zuidas Run eerder de start van de Giro Dance for Life en City Chase Zuidas Culinair bleek een schot in de roos Samen met de Indiase gemeenschap werd het Bollywood festival georganiseerd met een voorstelling in de openlucht Het VU orkest speelde in de openlucht en het grachtenfestival had dit jaar voor het eerst diverse optredens in de woon en kantoortorens in het gebied Op het Gershwinplein is in de zomer van 2011 de Pure Markt van start gegaan een markt op zondagen voor lekkere en gezonde dingen In oktober van dat jaar was Station Zuid het middelpunt van het NS Try Out festival en in 2012 hoopt Dienst Zuidas het eerste Rooftop Filmfestival op de Zuidas te houden Dat heeft geleid tot een concrete actielijst Samen vormen deze acties het programma Fifteen by Fifteen vijftien acties die vanaf 2010 tot 2015 van Zuidas ook na werktijd een levendige plek moeten maken Een aantal van de acties heeft betrekking op tijdelijkheid zie kadertjes Apart stukje stad Zuidas is een relatief nieuw ontwikkelingsgebied en beschikt niet zoals andere delen van Amsterdam over grote hoeveelheden leegstaand of her te ontwikkelen vastgoed Wel zijn er diverse braakliggende kavels die tijdelijk gebruikt kunnen worden Die kavels moeten er in ieder geval behoorlijk bij liggen Naast het inzaaien met bloemrijk gras en het planten van bloembollen is een aantal andere inrichtingen van braakliggende kavels gefaciliteerd of ge nitieerd Daarnaast zijn in enkele gebouwen de plinten nog niet volledig ingevuld Door de belangrijke rol van plinten en de ervaring van gebruikers van het gebied vraagt dit punt veel aandacht Dienst Zuidas beschikt zelf over een relatienetwerk waardoor zij snel makelaars en eigenaren van De Pluk en Moestuin Op het voormalige maisveld is nu een pluk en moestuin aangelegd De moestuin circa 1 ha groot wordt beheerd door de horeca ondernemer van restaurant Bolenius op de Zuidas De groenten en kruiden uit de moestuin worden verwerkt in de keuken van het restaurant Naast de moestuin is er een pluktuin aangelegd die wordt beheerd door vrijwilligers uit de omgeving Net als het ma sveld kennen ook de tuinen n tijdelijkheid van maximaal twee jaar panden en kantoorgebouwen kan benaderen Tevens kan zij in samenspraak met Stadsdeel Zuid de openbare ruimte waaronder de diverse pleinen tijdelijk en multifunctioneel gebruiken en inrichten Tijdelijke functies en tijdelijke invulling van terreinen moeten daarbij inspelen op de grotere strategie om Zuidas om te vormen tot een levendige en gemengde wijk van Amsterdam waar ambitie en internationale ori ntatie de Kunst Kunst en Zuidas gaan goed samen Een aantal van de aanwezige bedrijven is kunstminded en dan vooral fotografie en mode Ook kunst in de openbare ruimte is de laatste jaren via het Virtueel Museum Zuidas nadrukkelijk aanwezig geweest Het grote videoscherm op het Zuidplein zendt 24 uur per dag art films uit Daarnaast wordt Dienst Zuidas met grote regelmaat benaderd met het verzoek om bemiddeling voor een locatie geld of toegang tot haar netwerk Na een eerste selectie probeert de dienst met minimale middelen een aantal kansrijke initiatieven te helpen Dit jaar was het Holland Festival voor het eerst op de Zuidas In een nog net niet opgeleverd gebouw is de voorstelling Before I Sleep opgevoerd ge nspireerd op het tragikomische stuk De Kersentuin van Anton Tsjechov Tjeschov op de Zuidas bleek een enorm succes Ontwikkelaar van en belegger in het gebouw waren enthousiast In de plinten van het gebouw is een aantal tijdelijke ateliers gevestigd Als kunstenaars hun werk ergens met succes kunnen afzetten is het hier wel Ook liep de kunstroute Art Zuid met beelden in de openbare ruimte in 2011 voor het eerst door tot in Zuidas toon zetten Daarnaast worden er aan de tijdelijkheid een paar praktische eisen gesteld Ten eerste moeten de aanwezige mogelijkheden en kwaliteiten van het gebied benut worden zoals de perfecte bereikbaarheid per auto en openbaar vervoer de koopkrachtige populatie moderne hoogbouw en ambiance van ontwikkeling Ten tweede is het de bedoeling om het gebied bij specifieke doelgroepen breder bekend te maken vooral internationale doelgroepen waarvan groei te verwachten is en groepen die het gebied nog niet kennen Ten derde zullen acties alleen worden ingezet samen met een andere partij waarbij cofinanciering en samenwerking het uitgangspunt is Gedacht kan worden aan bedrijven de Oram het Expatcenter de VU enzovoort 57

Page 57

tijdelijk amsterdam Strategische tijdelijkheid aan de Zuidas FOTO Dienst Zuidas Strategische tijdelijkheid aan de Zuidas Met zijn diversiteit aan werknemers reizigers en horeca laat Zuidas overdag een levendig beeld zien van internationale allure Die schwung ziet Dienst Zuidas graag doorgetrokken na kantoortijd en in het weekend Tijdelijke activiteiten helpen daarbij Mits iedere actie inschiet op het kosmopolitische karakter van Zuidas door Harry Wien Juan Mei Hu Monique Lemmens en Jean Pierre Langayroux I Zuidas is een gewilde vestigings en werklocatie voor Nederlandse en internationale hoofdkantoren n de eerste tien jaar van de 21e eeuw is grofweg 650 000 m vastgoed ont wikkeld op Zuidas Veel gebouwen zijn markant qua architectuur en materiaalgebruik Diverse beroemde architecten zoals Toyo Ito Rafael Vinoly en Micheal Graves hebben zo hun handtekening achtergelaten in Zuidas Het gebied is een gewilde vestigings en werklocatie voor Nederlandse en internationale hoofdkantoren Vooral zakelijke dienstverlening strijkt hier neer Tijdens lunchtijd ontstaat op het Zuidplein een voor Nederland onge venaard levendig beeld waarin hakken en pakken domineren waarvan de helft een buitenlandse taal spreekt Werknemers van kantoren reizigers van en naar station Amsterdam Zuid en klanten van de diverse horeca voorzieningen zorgen voor een bruisende sfeer Echter buiten kantoortijden en in het weekend is het overwegend stil op Zuidas Caf s zijn dicht er zijn weinig winkels en woningen Grootschalige ontwikkeling van woningen is vooralsnog lastig in deze tijd van financi le crisis zolang de woningmarkt op slot zit En omdat er nog te weinig woningen zijn is het draagvlak voor meer voorzieningen nog te klein Een kip ei verhaal Wat te doen Naar aanleiding van een aantal interactieve workshops met bewoners marketeers kunstenaars en ondernemers uit Zuidas heeft Dienst Zuidas haar visie en missie aangescherpt Alle initiatieven zijn erop gericht mensen naar de Zuidas te halen 56 Evenementen Zuidas heeft een paar goed bruikbare pleinen en enkele verharde kavels Deze openbare ruimten en kavels zijn uitermate geschikt om kortstondig grootschalige evenementen te accommederen In 2011 waren dat bijvoorbeeld een circus de Zuidas Run eerder de start van de Giro Dance for Life en City Chase Zuidas Culinair bleek een schot in de roos Samen met de Indiase gemeenschap werd het Bollywood festival georganiseerd met een voorstelling in de openlucht Het VU orkest speelde in de openlucht en het grachtenfestival had dit jaar voor het eerst diverse optredens in de woon en kantoortorens in het gebied Op het Gershwinplein is in de zomer van 2011 de Pure Markt van start gegaan een markt op zondagen voor lekkere en gezonde dingen In oktober van dat jaar was Station Zuid het middelpunt van het NS Try Out festival en in 2012 hoopt Dienst Zuidas het eerste Rooftop Filmfestival op de Zuidas te houden Dat heeft geleid tot een concrete actielijst Samen vormen deze acties het programma Fifteen by Fifteen vijftien acties die vanaf 2010 tot 2015 van Zuidas ook na werktijd een levendige plek moeten maken Een aantal van de acties heeft betrekking op tijdelijkheid zie kadertjes Apart stukje stad Zuidas is een relatief nieuw ontwikkelingsgebied en beschikt niet zoals andere delen van Amsterdam over grote hoeveelheden leegstaand of her te ontwikkelen vastgoed Wel zijn er diverse braakliggende kavels die tijdelijk gebruikt kunnen worden Die kavels moeten er in ieder geval behoorlijk bij liggen Naast het inzaaien met bloemrijk gras en het planten van bloembollen is een aantal andere inrichtingen van braakliggende kavels gefaciliteerd of ge nitieerd Daarnaast zijn in enkele gebouwen de plinten nog niet volledig ingevuld Door de belangrijke rol van plinten en de ervaring van gebruikers van het gebied vraagt dit punt veel aandacht Dienst Zuidas beschikt zelf over een relatienetwerk waardoor zij snel makelaars en eigenaren van De Pluk en Moestuin Op het voormalige maisveld is nu een pluk en moestuin aangelegd De moestuin circa 1 ha groot wordt beheerd door de horeca ondernemer van restaurant Bolenius op de Zuidas De groenten en kruiden uit de moestuin worden verwerkt in de keuken van het restaurant Naast de moestuin is er een pluktuin aangelegd die wordt beheerd door vrijwilligers uit de omgeving Net als het ma sveld kennen ook de tuinen n tijdelijkheid van maximaal twee jaar panden en kantoorgebouwen kan benaderen Tevens kan zij in samenspraak met Stadsdeel Zuid de openbare ruimte waaronder de diverse pleinen tijdelijk en multifunctioneel gebruiken en inrichten Tijdelijke functies en tijdelijke invulling van terreinen moeten daarbij inspelen op de grotere strategie om Zuidas om te vormen tot een levendige en gemengde wijk van Amsterdam waar ambitie en internationale ori ntatie de Kunst Kunst en Zuidas gaan goed samen Een aantal van de aanwezige bedrijven is kunstminded en dan vooral fotografie en mode Ook kunst in de openbare ruimte is de laatste jaren via het Virtueel Museum Zuidas nadrukkelijk aanwezig geweest Het grote videoscherm op het Zuidplein zendt 24 uur per dag art films uit Daarnaast wordt Dienst Zuidas met grote regelmaat benaderd met het verzoek om bemiddeling voor een locatie geld of toegang tot haar netwerk Na een eerste selectie probeert de dienst met minimale middelen een aantal kansrijke initiatieven te helpen Dit jaar was het Holland Festival voor het eerst op de Zuidas In een nog net niet opgeleverd gebouw is de voorstelling Before I Sleep opgevoerd ge nspireerd op het tragikomische stuk De Kersentuin van Anton Tsjechov Tjeschov op de Zuidas bleek een enorm succes Ontwikkelaar van en belegger in het gebouw waren enthousiast In de plinten van het gebouw is een aantal tijdelijke ateliers gevestigd Als kunstenaars hun werk ergens met succes kunnen afzetten is het hier wel Ook liep de kunstroute Art Zuid met beelden in de openbare ruimte in 2011 voor het eerst door tot in Zuidas toon zetten Daarnaast worden er aan de tijdelijkheid een paar praktische eisen gesteld Ten eerste moeten de aanwezige mogelijkheden en kwaliteiten van het gebied benut worden zoals de perfecte bereikbaarheid per auto en openbaar vervoer de koopkrachtige populatie moderne hoogbouw en ambiance van ontwikkeling Ten tweede is het de bedoeling om het gebied bij specifieke doelgroepen breder bekend te maken vooral internationale doelgroepen waarvan groei te verwachten is en groepen die het gebied nog niet kennen Ten derde zullen acties alleen worden ingezet samen met een andere partij waarbij cofinanciering en samenwerking het uitgangspunt is Gedacht kan worden aan bedrijven de Oram het Expatcenter de VU enzovoort 57

Page 58

Dienst Zuidas heeft een projectteam samengesteld dat het programma Fifteen by Fifteen co rdineert en uitdraagt Zij is tevens het eerste aanspreekpunt voor externe initiatieven De projectmanagers van de diverse deelgebieden in Zuidas zijn vervolgens verantwoordelijk voor begeleiding en realisatie van de acties Om navelstaren te voorkomen en de eisen uitgangspunten en randvoorwaarden te bewaken is de Zuidas Denktank opgericht een groep van marketeers wetenschappers en bewoners Alle initiatieven zijn erop gericht mensen naar Zuidas te halen Mensen uit Amsterdam maar ook van daarbuiten Mensen die hier anders niet naartoe zouden komen Mensen die Zuidas misschien wel leuk vinden die hier wellicht een woning willen kopen hun kantoor willen vestigen een winkel willen beginnen of gewoon een keer willen zijn Hierdoor wordt het gebied onderdeel van Amsterdam Het zal altijd wel een apart stukje stad blijven De bebouwingsdichtheid de zakelijke cultuur de gebouwmaat en het internationale karakter zijn bijzonder Mais en tennisveld Toen bleek dat de kavels op de hoek van de Buitenveldertselaan en de G Mahlerlaan voor twee jaar leeg zouden blijven staan is besloten de lege kavels tijdelijk en groen in te vullen als contrast met de stenige achtergrond van Zuidas Bij de invulling is ook gedacht aan de gebruikers en omwonenden In 2010 is een maisveld in de vorm van eendoolhof naar een idee van kunstenaars van het Sandberg instituut aangelegd Het mais is op dierendag door jawel varkens van een boerderij uit de omgeving geoogst Naast het maisveld zijn een tennisbaan en een terras aangelegd De tennisbaan die door iedereen vrij te gebruiken is wordt goed gebruikt door de bewoners en omwonenden van Zuidas en de wijde omgeving Tijdelijke studentenhuisvesting In de ontwikkeling van Zuidas tot een gemengd stedelijk woon en werkmilieu worden er volgens de huidige planning t m 2019 circa 3 000 woningen in aanbouw genomen Hier maken permanente jongeren en studentenwoningen deel van uit Dienst Zuidas kiest er voor om vooruitlopend op permanente huisvesting tijdelijke woningen te realiseren Hierbij ligt de nadruk op studentenhuisvesting Simpelweg vanwege de staande vraag naar studentenwoningen in Amsterdam de aanwezigheid van de VU en de ambitie van Zuidas als ondermeer hoogwaardig kenniscentrum Op de gekozen locatie in het deelgebied Ravel worden in 2013 de eerste studentenwoningen geplaatst en bewoond Blauwe Engel Wat heeft het tot nu toe opgeleverd Het is deels hard te maken deels niet Het is drukker geworden op Zuidas Er zijn nu een paar winkels de plinten worden langzaam aan gevuld en je kunt er op meerdere plekken goed eten en drinken Op donderdag en vrijdag eind van de middag fietsen en lopen van alle kanten mensen naar de horeca op het Zuidplein en Mahlerplein Zij kiezen er voor om op Zuidas hun borrels te houden in plaats van de binnenstad of de Pijp Elk weekend tenminste in de zomer is er wel iets te doen Ook kleine activiteiten wijzen in de goede richting de introductieweek van een VUstudentenvereniging begon dit jaar op het Zuidplein bij de Blauwe Engel Daarnaast loopt de verkoop van de woningen in het middensegment behoorlijk goed Er zijn zelfs al bewoners die klagen over overlast van evenementen En last but not least de bouw staat nog niet stil in Zuidas Kortom tijdelijkheid helpt om Zuidas die levendige ambitieuze en internationale wijk te maken Onderdeel van Amsterdam maar ook bijzonder in Amsterdam 58 Oase in Zuidas In de zomer is een tender uitgeschreven voor het gebruik van een kavel in het centrumgebied van Zuidas De kavel ligt vlak bij de VU en omgeven door kantoren en woongebouwen De komende zeven jaar wordt de kavel niet bebouwd vanwege de tramboog die over een jaar of zeven verwijderd zal worden In de tender is geselecteerd op onder andere toegevoegde waarde en realiteitszin Gekozen is voor een plan genaamd OASE Het plan OASE is letterlijk een oase in Zuidas OASE is groen duurzaam en tijdelijk waar stad en natuur samenkomen en een versmelting van business met cultuur Een publieke plek die 24 7 open is voor zowel bestaande als nieuwe Zuidasbezoekers zowel internationaal als Amsterdams van karakter Een ontmoetingsplaats die de leefbaarheid en toegankelijkheid van Zuidas vergroot waar je kan eten uitgaan en overnachten waar exposities congressen en media events zijn Dit alles in gesloten en open ruimtes opgebouwd vanuit een stalen hoofddraagconstructie met prefab geveldelen van hout en glas OASE wordt een gestapeld park in een tijdelijk systeemgebouw van zes verdiepingen met daarin een restaurant waar na het diner de ruimte transformeert in een club met vooruitstrevende openbare kunst en designexposities shows presentaties en vernissages Een ontmoetingsplaats voor business en bohemiens In 2013 zal OASE worden geopend De keuzevoor dit initiatief past in de strategie Het woord kampeerflat zoals het plan in eerste instantie door de pers naar buiten is gebracht bracht niet bij iedereen positieve associaties teweeg Of zoals een grote huurder aangaf Denken jullie dat onze board het leuk vindt om een blowende Italiaan een bommetje in het zwembad te zien maken Dienst Zuidas wil met dit plan een bijdrage leveren aan de kernkwaliteit levendigheid aan Zuidas De omgeving onderschrijft dit streven mits het voldoet aan Zuidaskwaliteit Daarom is de urban camping inmiddels getransformeerd in kekke hotelcabins Zes aandachtspunten bij tijdelijkheid als strategie voor gebiedsontwikkeling tijdelijk amsterdam Strategische tijdelijkheid aan de Zuidas Zes aandachtspunten bij tijdelijkheid als strategie voor gebiedsontwikkeling Als de cases in dit tijdschrift tot n inzicht moeten leiden is het dat ieder tijdelijk initiatief of tijdelijk project anders is Er is geen gouden formule of silver bullet voor tijdelijkheid Een handboek soldaat tijdelijkheid heeft dan ook geen zin Eerder is gesignaleerd dat tijdelijkheid een verschijnsel van alle tijden is Kenmerk van de huidige tijd is de omvang van het aantal braakliggende terreinen en lege gebouwen gepaard aan de maatschappelijke behoefte om hier iets aan te doen Maar hoe maak je van een braakliggend stuk grond een tijdelijke en liefst spannende activiteit I n een vogelvlucht blijkt dat bij bijna alle cases een aantal onderwerpen standaard terug komt De manier van omgang per casus is telkens op een andere manier afhankelijk van de context van de opgave en de keuzes die gemaakt zijn Het is zinvol om deze werkwijze inzichtelijk te maken zodat daar ook in andere situaties gebruik van kan worden gemaakt In dit artikel wordt hiervoor een stappenplan voor de aanpak van tijdelijkheid gepresenteerd Het stappenplan heeft een logische opbouw gebaseerd op ervaringen in de praktijk De stappen kunnen chronologisch gevolgd worden maar dat hoeft niet Al naar gelang de situatie kan vrijelijk gegrasduind worden in het plan Per stap wordt de meest relevante informatie gegeven en wordt gerefereerd aan de voorbeelden in deze uitgave of elders Het stappenplan biedt de gebruiker een handvat om een strategie te kiezen voor de eigen opgave van tijdelijkheid Het echte werk begint daarna STAP 1 Ruimtelijke randvoorwaarden De eerste stap is het feitelijk vastleggen van de belangrijkste ruimtelijke randvoorwaarde voor de tijdelijke opgave Waar wat omvang Gaat het om tijdelijk braakliggende kavels of een leegstaand gebouw En ga zo maar door Het lijken voor de hand liggende gegevens maar ze kunnen richting geven 59

Page 59

Dienst Zuidas heeft een projectteam samengesteld dat het programma Fifteen by Fifteen co rdineert en uitdraagt Zij is tevens het eerste aanspreekpunt voor externe initiatieven De projectmanagers van de diverse deelgebieden in Zuidas zijn vervolgens verantwoordelijk voor begeleiding en realisatie van de acties Om navelstaren te voorkomen en de eisen uitgangspunten en randvoorwaarden te bewaken is de Zuidas Denktank opgericht een groep van marketeers wetenschappers en bewoners Alle initiatieven zijn erop gericht mensen naar Zuidas te halen Mensen uit Amsterdam maar ook van daarbuiten Mensen die hier anders niet naartoe zouden komen Mensen die Zuidas misschien wel leuk vinden die hier wellicht een woning willen kopen hun kantoor willen vestigen een winkel willen beginnen of gewoon een keer willen zijn Hierdoor wordt het gebied onderdeel van Amsterdam Het zal altijd wel een apart stukje stad blijven De bebouwingsdichtheid de zakelijke cultuur de gebouwmaat en het internationale karakter zijn bijzonder Mais en tennisveld Toen bleek dat de kavels op de hoek van de Buitenveldertselaan en de G Mahlerlaan voor twee jaar leeg zouden blijven staan is besloten de lege kavels tijdelijk en groen in te vullen als contrast met de stenige achtergrond van Zuidas Bij de invulling is ook gedacht aan de gebruikers en omwonenden In 2010 is een maisveld in de vorm van eendoolhof naar een idee van kunstenaars van het Sandberg instituut aangelegd Het mais is op dierendag door jawel varkens van een boerderij uit de omgeving geoogst Naast het maisveld zijn een tennisbaan en een terras aangelegd De tennisbaan die door iedereen vrij te gebruiken is wordt goed gebruikt door de bewoners en omwonenden van Zuidas en de wijde omgeving Tijdelijke studentenhuisvesting In de ontwikkeling van Zuidas tot een gemengd stedelijk woon en werkmilieu worden er volgens de huidige planning t m 2019 circa 3 000 woningen in aanbouw genomen Hier maken permanente jongeren en studentenwoningen deel van uit Dienst Zuidas kiest er voor om vooruitlopend op permanente huisvesting tijdelijke woningen te realiseren Hierbij ligt de nadruk op studentenhuisvesting Simpelweg vanwege de staande vraag naar studentenwoningen in Amsterdam de aanwezigheid van de VU en de ambitie van Zuidas als ondermeer hoogwaardig kenniscentrum Op de gekozen locatie in het deelgebied Ravel worden in 2013 de eerste studentenwoningen geplaatst en bewoond Blauwe Engel Wat heeft het tot nu toe opgeleverd Het is deels hard te maken deels niet Het is drukker geworden op Zuidas Er zijn nu een paar winkels de plinten worden langzaam aan gevuld en je kunt er op meerdere plekken goed eten en drinken Op donderdag en vrijdag eind van de middag fietsen en lopen van alle kanten mensen naar de horeca op het Zuidplein en Mahlerplein Zij kiezen er voor om op Zuidas hun borrels te houden in plaats van de binnenstad of de Pijp Elk weekend tenminste in de zomer is er wel iets te doen Ook kleine activiteiten wijzen in de goede richting de introductieweek van een VUstudentenvereniging begon dit jaar op het Zuidplein bij de Blauwe Engel Daarnaast loopt de verkoop van de woningen in het middensegment behoorlijk goed Er zijn zelfs al bewoners die klagen over overlast van evenementen En last but not least de bouw staat nog niet stil in Zuidas Kortom tijdelijkheid helpt om Zuidas die levendige ambitieuze en internationale wijk te maken Onderdeel van Amsterdam maar ook bijzonder in Amsterdam 58 Oase in Zuidas In de zomer is een tender uitgeschreven voor het gebruik van een kavel in het centrumgebied van Zuidas De kavel ligt vlak bij de VU en omgeven door kantoren en woongebouwen De komende zeven jaar wordt de kavel niet bebouwd vanwege de tramboog die over een jaar of zeven verwijderd zal worden In de tender is geselecteerd op onder andere toegevoegde waarde en realiteitszin Gekozen is voor een plan genaamd OASE Het plan OASE is letterlijk een oase in Zuidas OASE is groen duurzaam en tijdelijk waar stad en natuur samenkomen en een versmelting van business met cultuur Een publieke plek die 24 7 open is voor zowel bestaande als nieuwe Zuidasbezoekers zowel internationaal als Amsterdams van karakter Een ontmoetingsplaats die de leefbaarheid en toegankelijkheid van Zuidas vergroot waar je kan eten uitgaan en overnachten waar exposities congressen en media events zijn Dit alles in gesloten en open ruimtes opgebouwd vanuit een stalen hoofddraagconstructie met prefab geveldelen van hout en glas OASE wordt een gestapeld park in een tijdelijk systeemgebouw van zes verdiepingen met daarin een restaurant waar na het diner de ruimte transformeert in een club met vooruitstrevende openbare kunst en designexposities shows presentaties en vernissages Een ontmoetingsplaats voor business en bohemiens In 2013 zal OASE worden geopend De keuzevoor dit initiatief past in de strategie Het woord kampeerflat zoals het plan in eerste instantie door de pers naar buiten is gebracht bracht niet bij iedereen positieve associaties teweeg Of zoals een grote huurder aangaf Denken jullie dat onze board het leuk vindt om een blowende Italiaan een bommetje in het zwembad te zien maken Dienst Zuidas wil met dit plan een bijdrage leveren aan de kernkwaliteit levendigheid aan Zuidas De omgeving onderschrijft dit streven mits het voldoet aan Zuidaskwaliteit Daarom is de urban camping inmiddels getransformeerd in kekke hotelcabins Zes aandachtspunten bij tijdelijkheid als strategie voor gebiedsontwikkeling tijdelijk amsterdam Strategische tijdelijkheid aan de Zuidas Zes aandachtspunten bij tijdelijkheid als strategie voor gebiedsontwikkeling Als de cases in dit tijdschrift tot n inzicht moeten leiden is het dat ieder tijdelijk initiatief of tijdelijk project anders is Er is geen gouden formule of silver bullet voor tijdelijkheid Een handboek soldaat tijdelijkheid heeft dan ook geen zin Eerder is gesignaleerd dat tijdelijkheid een verschijnsel van alle tijden is Kenmerk van de huidige tijd is de omvang van het aantal braakliggende terreinen en lege gebouwen gepaard aan de maatschappelijke behoefte om hier iets aan te doen Maar hoe maak je van een braakliggend stuk grond een tijdelijke en liefst spannende activiteit I n een vogelvlucht blijkt dat bij bijna alle cases een aantal onderwerpen standaard terug komt De manier van omgang per casus is telkens op een andere manier afhankelijk van de context van de opgave en de keuzes die gemaakt zijn Het is zinvol om deze werkwijze inzichtelijk te maken zodat daar ook in andere situaties gebruik van kan worden gemaakt In dit artikel wordt hiervoor een stappenplan voor de aanpak van tijdelijkheid gepresenteerd Het stappenplan heeft een logische opbouw gebaseerd op ervaringen in de praktijk De stappen kunnen chronologisch gevolgd worden maar dat hoeft niet Al naar gelang de situatie kan vrijelijk gegrasduind worden in het plan Per stap wordt de meest relevante informatie gegeven en wordt gerefereerd aan de voorbeelden in deze uitgave of elders Het stappenplan biedt de gebruiker een handvat om een strategie te kiezen voor de eigen opgave van tijdelijkheid Het echte werk begint daarna STAP 1 Ruimtelijke randvoorwaarden De eerste stap is het feitelijk vastleggen van de belangrijkste ruimtelijke randvoorwaarde voor de tijdelijke opgave Waar wat omvang Gaat het om tijdelijk braakliggende kavels of een leegstaand gebouw En ga zo maar door Het lijken voor de hand liggende gegevens maar ze kunnen richting geven 59

Page 60

aan de opgave Zeker als het gaat om leegstaande gebouwen is er binnen Amsterdam veel expertise beschikbaar voor de invulling van tijdelijk programma bijvoorbeeld de kantorenloods de stadsloods bureau broedplaatsen en studentenhuisvesting Voor braakliggende terreinen bestaat er een netwerk van centrale diensten en stadsdelen Daarnaast biedt de kaart braakliggende terreinen basale informatie over ruimtelijke randvoorwaarden en contactpersonen per kavel De eerste stap is om een aantal gegevens te verzamelen om een inschatting te maken van de haalbaarheid Niet gelimiteerd gaat het om zaken als wat is de aard van de opgave betreft het een braakliggend gebied een gebouw of een waterkavel Wie is de eigenaar nu en in de toekomst Welke partijen hebben al rechten verworven zijn er al contracten getekend Wat zijn de afmetingen lengte breedte of vloeroppervlakte Wat is de technische staat van verontreiniging verharding bouwrijp kraterlandschap aanwezige voorzieningen Wie betaalt de kosten voor het tijdelijk gebruiksklaar maken denk aan verharding hekwerk kappen leeflaag Liggen er kabels en leidingen in de grond en moeten deze eventueel worden verlegd Wat laat het bestemmingsplan toe wat zijn beperkingen Is er een ontheffing nodig Is de Tijdelijkheid aantoonbaar Wat gebeurt er in de omgeving van het kavel gebouw Zijn er maatschappelijke of stedelijke belangen te noemen die vragen om tijdelijke invulling Wie draagt de kosten voor het tot stand brengen van het tijdelijke gebruik en de inrichtingskosten Wie doet de exploitatie en beheer en is dit voldoende geborgd Hoewel al deze vragen van belang zijn zijn de twee belangrijkste ruimtelijke randvoorwaarden de periode van tijdelijkheid gecombineerd met de aard van de functie De wet legt een beperking op voor de periode van tijdelijkheid Hoewel voorgenomen wetgeving de duur van de tijdelijkheid uitbreidt van vijf naar tien jaar mag een functie tot op de dag van vandaag maximaal vijf jaar afwijken van de huidige bestemming Het doet er dus toe of voor de kavel of het 60 gebouw een permanente tijdelijke functie is gewenst incidenteel tijdelijk gebruik of een evenementen functie Duur en mate van tijdelijkheid bepalen hoofdzakelijk de verdere mogelijkheden Het gaat dan vooral om investeringsmogelijkheden en het juridisch regime Bij meerdere cases is deze randvoorwaarde in sterke mate bepalend geweest voor de invulling Zo heeft Polder een tijdelijke horecavoorziening van maximaal vier jaar en het drijvende zwembad in de Amstel een tijdelijke ontheffing van maximaal vijf jaar Tussen ambitie investering en duur van de tijdelijke opgave zit niet zelden een spanningsveld een interessante invulling voor tijdelijkheid vraagt om investeringen Vanwege de juridische beperkingen van de tijdelijkheid moeten de investeringen in korte tijd worden terug verdiend Ambitieuze plannen voor tijdelijkheid zijn bijna onhaalbaar De enige manier om investeringen snel terug te verdienen is een combinatie van functies met horeca en of andere commercie Het alternatief is een niet rendabele investering of een simpele invulling STAP 2 Initi ren en selecteren van idee n Een belangrijke opgave is koppeling van het juiste initiatief aan een locatie Voor interessante en gewilde plekken dienen zich soms tientallen initiatiefnemers aan Een selectieproces kan helpen om tot een keuze te komen Op minder gewilde of moeilijke locaties kan het een opgave zijn om zelfs een enkel initiatief van de grond te krijgen In het artikel tijdelijk Amsterdam van temp architecten is geprobeerd om op basis van inzichten in al gerealiseerde tijdelijke initiatieven een stedenbouwkundig instrument te maken voor de toekomst De initiatiefnemers zoeken naar een goede koppeling van beschikbare middelen regelgeving en locatiekenmerken om meer inzicht te krijgen in de vraag welke tijdelijke ingrepen wel werken en welke niet Meer kennis over actuele en historische cases draagt er aan bij om tot betere selectie van idee n te komen bij toekomstige locaties Ook voor het initi ren en selecteren van tijdelijk amsterdam Zes aandachtspunten bij tijdelijkheid als strategie voor gebiedsontwikkeling idee n geldt dat tijdelijkheid geen nieuw verschijnsel is Door de gehele stad worden gedurende het gehele jaar vele tijdelijke initiatieven genomen kermissen de ijsbaan op het Leidseplein fototentoonstellingen en kunstprojecten De ervaring van de juiste invulling op de juiste locatie is stadsbreed voldoende aanwezig De volgende onderwerpen kunnen helpen bij de selectie van idee n Wat is het stedelijke belang van het gebied Als de locatie een stedelijke betekenis heeft is het logisch om bij een tijdelijk initiatief te zoeken naar idee n die voorzien in een stedelijke behoefte Een mooi voorbeeld is de invulling van de Tolhuistuin Een belangrijke drijfveer voor de initiatiefnemers was de overtuiging dat de locatie in een spannend gebouw direct bij de pont naar CS om een invulling vraagt met uitstraling voor Noord n Amsterdam Door de samenwerking met Paradiso zijn de initiatiefnemers hierin geslaagd tijdelijk in te richten als park en geschikt te maken als evenemententerrein Welke wensen hebben de stakeholders Er zijn altijd belanghebbenden bij lege kavels en gebouwen Denk aan bewoners lokale ondernemers eigenaars gemeente en anderen Een interessant voorbeeld van deze invalshoek van selectie van een initiatief is de tijdelijke pluk en moestuin op de Zuidas Een kavel die al langere tijd leeg staat kende al meerdere tijdelijke invullingen die aansloten op de behoefte van bewoners en ondernemers in de buurt In het verleden lag op de kavel een ma sveld en een tennisbaan Recent is de kavel in gebruik genomen als moestuin voor horecaondernemer Bolenius en als pluktuin voor de buurt De pluktuin wordt beheerd door vrijwilligers uit de buurt Als een tijdelijk lege kavel of gebouw een betekenis heeft op stadsdeel of wijkniveau is het logisch om een initiatief te zoeken dat daarop aansluit In de casus van de buurtmoestuinen is dit goed terug te zien Hierbij blijkt ook het belang van een benadering van onderop In het kader van de wijkaanpak is op meerdere locaties nadrukkelijk de samenwerking en invulling door bewoners gezocht Hiermee dragen de buurtmoestuinen niet alleen bij aan een invulling van tijdelijk braakliggende grond maar ook aan sociale binding in de buurt Ook is het mogelijk om bij selectie van idee n in te spelen op de toekomstige bestemming van de locatie Dat kan twee kanten op een tijdelijke invulling die vooruitloopt op de toekomst of daar juist van afwijkt De strategie volgt uit het project Zo anticipeert het drijvend zwembad in de Amstel op de mogelijkheid om in de toekomst op een naast gelegen locatie een definitief zwembad te vestigen Bij de vrije kavels op Teleport wordt ervoor gekozen om bij de invulling van het tijdelijke programma juist af te wijken van de toekomstig gewenste bestemming De vrije kavels worden gebruikt om levendigheid te cre ren en functies toe te voegen die nu juist afwezig zijn in het gebied Welke behoefte is er in het gebied Een tijdelijk initiatief kan inspelen op bestaande behoefte in een gebied bijvoorbeeld een speelvoorziening of een buurtontmoetingsplek Aan de andere kant kan ook gezocht worden naar een initiatief dat iets nieuws of iets geheel anders toevoegt aan een locatie De ontwikkeling van Arena Park is een goed voorbeeld van inspelen op de behoefte Vanwege het afblazen van het GETZinitiatief blijft het Arenagebied zitten met een open ruimte tussen grote publiektrekkende functies Uit consultatie van deze betrokken partijen bleek de behoefte om de GETZ kavel Een open prijsvraag met selectiecriteria is een geschikte en veel gebruikte manier om tot een selectie te komen voor tijdelijk gebruik Het organiseren van een prijsvraag is natuurlijk niks nieuws Bij tijdelijkheid is de crux om van tevoren goed na te denken over de selectiecriteria Zo is bij de prijsvraag voor Kop Dijksgracht bewust het aantal criteria beperkt gehouden Doel van de prijsvraag was om een gebruiker te selecteren die reuring kan veroorzaken en het gebied op de kaart zet Het uiterlijk deed er letterlijk niet toe de haalbaarheid stond voorop Sinds de opening in 2011 is Hannekes Boom ongekend populair en druk bezocht Dit succes is mede te danken aan de aanpak van het selectieproces Toeval bestaat niet maar het is wel mogelijk om condities te cre ren voor toevallig succes Bij selectie van initiatieven voor het programma 15 by 15 van de Zuidas zijn juist wel duidelijke criteria gesteld Tijdelijke initiatieven moeten bijdragen aan doelen en imago van de Zuidas door voor meer levendigheid te zorgen het verhogen van beleving en waardering bij de doelgroepen met aandacht voor de internationale ambitie Zo moeten tijdelijke kraampjes in de openbare ruimte aan meer dan gemiddelde eisen van architectuur voldoen Tenslotte is marktconsultatie nog een manier om tot selectie te komen Kern van marktconsultatie is het verkrijgen van informatie van de markt over ontwikkelingen om vervolgens zelf het initiatief te nemen Het is daarbij wel zaak om de spelregels voor aanbesteding voor ogen te houden Meervoudige openbare aanbesteding is uitgangspunt van het Amsterdamse selectiebeleid Alleen onder strikte randvoorwaarden is het mogelijk om marktpartijen n op n te binden STAP 3 Zicht op Financi n De derde stap is invulling geven aan een aantal financi le randvoorwaarden op het gebied van erfpacht huur contractvorm en voorbereidingskosten Vaak leeft bij initiatiefnemers het idee dat de gemeente c q een particulier tijdelijk gebruik voor een koopje wil toestaan of wil subsidi ren De eerste ervaringen van de kaart van braakliggende terreinen zijn in dit opzicht illustratief Er hebben zich al vele tientallen initiatiefnemers gemeld met soms de meest creatieve idee n voor de braakliggende kavels Het aantal daadwerkelijke matches tussen aanbieders van lege kavels en initiatiefnemers is echter zeer beperkt Voor een groot deel komt dit door gebrekkig doorgedachte idee n en hoge verwachtingen van een financi le bijdrage van de gemeente Bij enig doorvragen blijkt in veel gevallen nog niet nagedacht over een ondernemingsplan Het is een misverstand dat lege terreinen vooral een gemeentelijke verantwoordelijkheid zijn analoog aan het beheer van de openbare ruimte In een ruimtelijk ontwikkelingsproces hebben lege bouwkavels of niet gebruikte terreinen een financi le waarde De volgende financi le aspecten spelen een rol in het proces om tot een tijdelijke functie te komen Ten eerste is het een keuze om plan voorbereiding kosten wel of niet door te berekenen aan de initiatiefnemer Stadsbreed wordt hier heel verschillende mee omgegaan Een aantal projectbureaus zoals Zuidas en Teleport heeft binnen de eigen begroting budget beschikbaar gesteld voor tijdelijkheid Voor Zuidas is binnen de begroting van het projectbureau beperkt budget beschikbaar voor het programma 15 by 15 Bij Teleport speelt de urgentie van de opgave in relatie tot de hoge leegstandscijfers in het gebied een rol Verantwoordelijk wethouder Ossel heeft het gebied tot n van zijn prioriteiten gemaakt en er extra middelen voor vrij gemaakt Maar Zuidas en Teleport zijn uitzonderingen In de meeste gevallen is de organisatie van tijdelijkheid een activiteit die bovenop de reguliere werkzaamheden komt De verklaring schuilt in de op productie en erfpacht gerichte verdeling van geldstromen binnen de ruimtelijke sector van Amsterdam Tijdelijk braakliggende grond en leegstaande gebouwen genereren geen van te voren te ramen opbrengsten Alle tijd en voor investeringen moeten komen uit de vrije ruimten van de begroting Dit maakt dat in de meeste gevallen tijdelijkheid een opgave is die binnen projectorganisaties creatief budgettair onzichtbaar of met minimale middelen moet worden opgepakt In een enkel geval wordt geprobeerd om de plankosten door te berekenen aan de ontwikkelaar van een locatie zoals bij de koffiefabriek in Overamstel Of dat lukt moet echter nog blijken Een lichtpuntje in de marginale financi le ruimte voor tijdelijkheid is het initiatief van Wethouder Van Poelgeest 61

Page 61

aan de opgave Zeker als het gaat om leegstaande gebouwen is er binnen Amsterdam veel expertise beschikbaar voor de invulling van tijdelijk programma bijvoorbeeld de kantorenloods de stadsloods bureau broedplaatsen en studentenhuisvesting Voor braakliggende terreinen bestaat er een netwerk van centrale diensten en stadsdelen Daarnaast biedt de kaart braakliggende terreinen basale informatie over ruimtelijke randvoorwaarden en contactpersonen per kavel De eerste stap is om een aantal gegevens te verzamelen om een inschatting te maken van de haalbaarheid Niet gelimiteerd gaat het om zaken als wat is de aard van de opgave betreft het een braakliggend gebied een gebouw of een waterkavel Wie is de eigenaar nu en in de toekomst Welke partijen hebben al rechten verworven zijn er al contracten getekend Wat zijn de afmetingen lengte breedte of vloeroppervlakte Wat is de technische staat van verontreiniging verharding bouwrijp kraterlandschap aanwezige voorzieningen Wie betaalt de kosten voor het tijdelijk gebruiksklaar maken denk aan verharding hekwerk kappen leeflaag Liggen er kabels en leidingen in de grond en moeten deze eventueel worden verlegd Wat laat het bestemmingsplan toe wat zijn beperkingen Is er een ontheffing nodig Is de Tijdelijkheid aantoonbaar Wat gebeurt er in de omgeving van het kavel gebouw Zijn er maatschappelijke of stedelijke belangen te noemen die vragen om tijdelijke invulling Wie draagt de kosten voor het tot stand brengen van het tijdelijke gebruik en de inrichtingskosten Wie doet de exploitatie en beheer en is dit voldoende geborgd Hoewel al deze vragen van belang zijn zijn de twee belangrijkste ruimtelijke randvoorwaarden de periode van tijdelijkheid gecombineerd met de aard van de functie De wet legt een beperking op voor de periode van tijdelijkheid Hoewel voorgenomen wetgeving de duur van de tijdelijkheid uitbreidt van vijf naar tien jaar mag een functie tot op de dag van vandaag maximaal vijf jaar afwijken van de huidige bestemming Het doet er dus toe of voor de kavel of het 60 gebouw een permanente tijdelijke functie is gewenst incidenteel tijdelijk gebruik of een evenementen functie Duur en mate van tijdelijkheid bepalen hoofdzakelijk de verdere mogelijkheden Het gaat dan vooral om investeringsmogelijkheden en het juridisch regime Bij meerdere cases is deze randvoorwaarde in sterke mate bepalend geweest voor de invulling Zo heeft Polder een tijdelijke horecavoorziening van maximaal vier jaar en het drijvende zwembad in de Amstel een tijdelijke ontheffing van maximaal vijf jaar Tussen ambitie investering en duur van de tijdelijke opgave zit niet zelden een spanningsveld een interessante invulling voor tijdelijkheid vraagt om investeringen Vanwege de juridische beperkingen van de tijdelijkheid moeten de investeringen in korte tijd worden terug verdiend Ambitieuze plannen voor tijdelijkheid zijn bijna onhaalbaar De enige manier om investeringen snel terug te verdienen is een combinatie van functies met horeca en of andere commercie Het alternatief is een niet rendabele investering of een simpele invulling STAP 2 Initi ren en selecteren van idee n Een belangrijke opgave is koppeling van het juiste initiatief aan een locatie Voor interessante en gewilde plekken dienen zich soms tientallen initiatiefnemers aan Een selectieproces kan helpen om tot een keuze te komen Op minder gewilde of moeilijke locaties kan het een opgave zijn om zelfs een enkel initiatief van de grond te krijgen In het artikel tijdelijk Amsterdam van temp architecten is geprobeerd om op basis van inzichten in al gerealiseerde tijdelijke initiatieven een stedenbouwkundig instrument te maken voor de toekomst De initiatiefnemers zoeken naar een goede koppeling van beschikbare middelen regelgeving en locatiekenmerken om meer inzicht te krijgen in de vraag welke tijdelijke ingrepen wel werken en welke niet Meer kennis over actuele en historische cases draagt er aan bij om tot betere selectie van idee n te komen bij toekomstige locaties Ook voor het initi ren en selecteren van tijdelijk amsterdam Zes aandachtspunten bij tijdelijkheid als strategie voor gebiedsontwikkeling idee n geldt dat tijdelijkheid geen nieuw verschijnsel is Door de gehele stad worden gedurende het gehele jaar vele tijdelijke initiatieven genomen kermissen de ijsbaan op het Leidseplein fototentoonstellingen en kunstprojecten De ervaring van de juiste invulling op de juiste locatie is stadsbreed voldoende aanwezig De volgende onderwerpen kunnen helpen bij de selectie van idee n Wat is het stedelijke belang van het gebied Als de locatie een stedelijke betekenis heeft is het logisch om bij een tijdelijk initiatief te zoeken naar idee n die voorzien in een stedelijke behoefte Een mooi voorbeeld is de invulling van de Tolhuistuin Een belangrijke drijfveer voor de initiatiefnemers was de overtuiging dat de locatie in een spannend gebouw direct bij de pont naar CS om een invulling vraagt met uitstraling voor Noord n Amsterdam Door de samenwerking met Paradiso zijn de initiatiefnemers hierin geslaagd tijdelijk in te richten als park en geschikt te maken als evenemententerrein Welke wensen hebben de stakeholders Er zijn altijd belanghebbenden bij lege kavels en gebouwen Denk aan bewoners lokale ondernemers eigenaars gemeente en anderen Een interessant voorbeeld van deze invalshoek van selectie van een initiatief is de tijdelijke pluk en moestuin op de Zuidas Een kavel die al langere tijd leeg staat kende al meerdere tijdelijke invullingen die aansloten op de behoefte van bewoners en ondernemers in de buurt In het verleden lag op de kavel een ma sveld en een tennisbaan Recent is de kavel in gebruik genomen als moestuin voor horecaondernemer Bolenius en als pluktuin voor de buurt De pluktuin wordt beheerd door vrijwilligers uit de buurt Als een tijdelijk lege kavel of gebouw een betekenis heeft op stadsdeel of wijkniveau is het logisch om een initiatief te zoeken dat daarop aansluit In de casus van de buurtmoestuinen is dit goed terug te zien Hierbij blijkt ook het belang van een benadering van onderop In het kader van de wijkaanpak is op meerdere locaties nadrukkelijk de samenwerking en invulling door bewoners gezocht Hiermee dragen de buurtmoestuinen niet alleen bij aan een invulling van tijdelijk braakliggende grond maar ook aan sociale binding in de buurt Ook is het mogelijk om bij selectie van idee n in te spelen op de toekomstige bestemming van de locatie Dat kan twee kanten op een tijdelijke invulling die vooruitloopt op de toekomst of daar juist van afwijkt De strategie volgt uit het project Zo anticipeert het drijvend zwembad in de Amstel op de mogelijkheid om in de toekomst op een naast gelegen locatie een definitief zwembad te vestigen Bij de vrije kavels op Teleport wordt ervoor gekozen om bij de invulling van het tijdelijke programma juist af te wijken van de toekomstig gewenste bestemming De vrije kavels worden gebruikt om levendigheid te cre ren en functies toe te voegen die nu juist afwezig zijn in het gebied Welke behoefte is er in het gebied Een tijdelijk initiatief kan inspelen op bestaande behoefte in een gebied bijvoorbeeld een speelvoorziening of een buurtontmoetingsplek Aan de andere kant kan ook gezocht worden naar een initiatief dat iets nieuws of iets geheel anders toevoegt aan een locatie De ontwikkeling van Arena Park is een goed voorbeeld van inspelen op de behoefte Vanwege het afblazen van het GETZinitiatief blijft het Arenagebied zitten met een open ruimte tussen grote publiektrekkende functies Uit consultatie van deze betrokken partijen bleek de behoefte om de GETZ kavel Een open prijsvraag met selectiecriteria is een geschikte en veel gebruikte manier om tot een selectie te komen voor tijdelijk gebruik Het organiseren van een prijsvraag is natuurlijk niks nieuws Bij tijdelijkheid is de crux om van tevoren goed na te denken over de selectiecriteria Zo is bij de prijsvraag voor Kop Dijksgracht bewust het aantal criteria beperkt gehouden Doel van de prijsvraag was om een gebruiker te selecteren die reuring kan veroorzaken en het gebied op de kaart zet Het uiterlijk deed er letterlijk niet toe de haalbaarheid stond voorop Sinds de opening in 2011 is Hannekes Boom ongekend populair en druk bezocht Dit succes is mede te danken aan de aanpak van het selectieproces Toeval bestaat niet maar het is wel mogelijk om condities te cre ren voor toevallig succes Bij selectie van initiatieven voor het programma 15 by 15 van de Zuidas zijn juist wel duidelijke criteria gesteld Tijdelijke initiatieven moeten bijdragen aan doelen en imago van de Zuidas door voor meer levendigheid te zorgen het verhogen van beleving en waardering bij de doelgroepen met aandacht voor de internationale ambitie Zo moeten tijdelijke kraampjes in de openbare ruimte aan meer dan gemiddelde eisen van architectuur voldoen Tenslotte is marktconsultatie nog een manier om tot selectie te komen Kern van marktconsultatie is het verkrijgen van informatie van de markt over ontwikkelingen om vervolgens zelf het initiatief te nemen Het is daarbij wel zaak om de spelregels voor aanbesteding voor ogen te houden Meervoudige openbare aanbesteding is uitgangspunt van het Amsterdamse selectiebeleid Alleen onder strikte randvoorwaarden is het mogelijk om marktpartijen n op n te binden STAP 3 Zicht op Financi n De derde stap is invulling geven aan een aantal financi le randvoorwaarden op het gebied van erfpacht huur contractvorm en voorbereidingskosten Vaak leeft bij initiatiefnemers het idee dat de gemeente c q een particulier tijdelijk gebruik voor een koopje wil toestaan of wil subsidi ren De eerste ervaringen van de kaart van braakliggende terreinen zijn in dit opzicht illustratief Er hebben zich al vele tientallen initiatiefnemers gemeld met soms de meest creatieve idee n voor de braakliggende kavels Het aantal daadwerkelijke matches tussen aanbieders van lege kavels en initiatiefnemers is echter zeer beperkt Voor een groot deel komt dit door gebrekkig doorgedachte idee n en hoge verwachtingen van een financi le bijdrage van de gemeente Bij enig doorvragen blijkt in veel gevallen nog niet nagedacht over een ondernemingsplan Het is een misverstand dat lege terreinen vooral een gemeentelijke verantwoordelijkheid zijn analoog aan het beheer van de openbare ruimte In een ruimtelijk ontwikkelingsproces hebben lege bouwkavels of niet gebruikte terreinen een financi le waarde De volgende financi le aspecten spelen een rol in het proces om tot een tijdelijke functie te komen Ten eerste is het een keuze om plan voorbereiding kosten wel of niet door te berekenen aan de initiatiefnemer Stadsbreed wordt hier heel verschillende mee omgegaan Een aantal projectbureaus zoals Zuidas en Teleport heeft binnen de eigen begroting budget beschikbaar gesteld voor tijdelijkheid Voor Zuidas is binnen de begroting van het projectbureau beperkt budget beschikbaar voor het programma 15 by 15 Bij Teleport speelt de urgentie van de opgave in relatie tot de hoge leegstandscijfers in het gebied een rol Verantwoordelijk wethouder Ossel heeft het gebied tot n van zijn prioriteiten gemaakt en er extra middelen voor vrij gemaakt Maar Zuidas en Teleport zijn uitzonderingen In de meeste gevallen is de organisatie van tijdelijkheid een activiteit die bovenop de reguliere werkzaamheden komt De verklaring schuilt in de op productie en erfpacht gerichte verdeling van geldstromen binnen de ruimtelijke sector van Amsterdam Tijdelijk braakliggende grond en leegstaande gebouwen genereren geen van te voren te ramen opbrengsten Alle tijd en voor investeringen moeten komen uit de vrije ruimten van de begroting Dit maakt dat in de meeste gevallen tijdelijkheid een opgave is die binnen projectorganisaties creatief budgettair onzichtbaar of met minimale middelen moet worden opgepakt In een enkel geval wordt geprobeerd om de plankosten door te berekenen aan de ontwikkelaar van een locatie zoals bij de koffiefabriek in Overamstel Of dat lukt moet echter nog blijken Een lichtpuntje in de marginale financi le ruimte voor tijdelijkheid is het initiatief van Wethouder Van Poelgeest 61

Page 62

jaarlijks budget voor tijdelijkheid vrij te maken Overigens is voor studentenhuisvesting en broedplaatsen al jaren een apart potje voor de kosten bemensing van het aanjagen van projecten voor deze twee doelgroepen Ook voor deze twee programmabureautjes geldt dat de budgetten steeds kleiner worden en er daarnaast niet of nauwelijks geld is voor fysieke investeringen in gebouwen Het is het doordenken waard of bij financieel succes van tijdelijke initiatieven een regeling kan worden getroffen voor terugbetalen van de voorbereidingskosten aan de gemeente Het nadeel is dat dit initiatiefnemers kan weerhouden om in eerste instantie mee te doen aan een prijsvraag En daarnaast laat een succes zich nooit op voorhand voorspellen Tegenover n succesvoorbeeld en navenante lucratieve onderneming zijn minstens tien mislukkingen te noemen In het laatste geval wil de gemeente ook niet opdraaien voor het verlies van een ondernemer Kortom het is te kortzichtig om als algemeen uitgangspunt te kiezen dat plankosten moeten worden doorbelast aan initiatiefnemers Daar staat tegenover dat zeker bij locaties waar veel initiatieven voor worden aangedragen een vorm van een bijdrage onderdeel kan uitmaken van de selectiecriteria Een andere mogelijkheid is om een omzet gerelateerd huurcontract af te sluiten voor grond of gebouw Net als bij plankosten is het ook een keuze om kosten om een terrein geschikt te maken door te berekenen aan een initiatiefnemer eenmalig in de huurprijs drempelverhogend voor de initiatiefnemer of niet Ook kan de grond om niet worden verhuurd Dat hoeft niet alleen het geval te zijn bij een niet commercieel initiatief Uit strategisch oogpunt kan een commercieel initiatief evengoed om niet worden verhuurd STAP 4 Draagvlak cre ren Tijdelijk gebruik en tijdelijke functies zijn geen doel op zichzelf Uiteindelijk moet het bijdragen aan het belang van het project of het gebied In veel situaties is tijdelijkheid 62 een bewuste ontwikkelingsstrategie voor een gebied In veel cases wordt tijdelijkheid gezien als vliegwiel voor toekomstige ontwikkeling Zo heeft het tijdelijke initiatief Blijburg eraan bijgedragen om IJburg op de kaart te zetten In meer bescheiden vorm is tijdelijkheid letterlijk een tijdelijke opvulling van een anders leegstaand gebouw of braakliggend gebied Het alternatief van tijdelijk gebruik is dan anti kraak Voor tijdelijkheid als strategie voor gebiedsontwikkeling is het vliegwiel een passende metafoor In het essay Ruimte voor de Tussenmaat over de ervaringen met Zwischennutzung in Berlijn worden een paar conclusies getrokken over wat het vliegwieleffect kan inhouden tijdelijke werkgelegenheid opwaardering van kwaliteit van de omgeving en innovaties en crossovers die economisch sociaal en cultureel verrijkend zijn voor de stad Het is goed deze ambities voor ogen te houden bij het gebruik van het vliegwiel als metafoor bij tijdelijkheid De bedreiging is dat zonder inhoudelijke invulling het vliegwiel een loze kreet wordt Met andere woorden het is belangrijk om een koppeling te leggen tussen het tijdelijke initiatief en de visie van de gebiedsontwikkeling Daarbij kan breed gedacht worden Het tijdelijke initiatief kan vooruitlopen op een definitieve bestemming met hetzelfde karakter maar het kan ook andersom een tijdelijk initiatief dat sterk afwijkt van de toekomstige bestemming Dit kan spanning opleveren zoals blijkt uit de tijdelijke camping op Zuidas Voor een aantal stakeholders is Oase bij de Zuidas een gestapeld park dat in de zomer dienst doet als camping en in de winter functioneert als evenementen en expositieterrein een brug te ver Soms moet men realistisch zijn en is er geen sprake van een vliegwieleffect laat staan dat er voor alle locaties initiatiefnemers klaar staan De casus van de tijdelijke invulling van kavels in het Centrum gebied van Amsterdam Noord is een treffende illustratie dat tijdelijkheid geen wondermiddel is voor alle locaties Werkelijk alles is uit de kast gehaald om initiatiefnemers te vinden voor een tijdelijke groenstrook maar het mocht tot op heden tijdelijk amsterdam Zes aandachtspunten bij tijdelijkheid als strategie voor gebiedsontwikkeling niet baten Het gebied is kennelijk niet aantrekkelijk niet hip genoeg voor tijdelijke initiatieven STAP 5 Juridisch Planologisch regime De juridisch planologische inpassing van tijdelijk gebruik is niet eenvoudig en moet niet lichtzinnig worden opgevat Tijdelijkheid sluit vaak niet aan op het bestaande juridisch planlogische kader bestemmingsplan In dat geval moet een procedure worden doorlopen om de maatregel mogelijk te maken Er zijn verschillende procedures om de tijdelijke maatregelen mogelijk te maken waarvan de meest voor de hand liggend zijn de tijdelijke ontheffing op het bestemmingsplan een projectbesluit en een voorlopige bestemming Uit het artikel Tijdelijke functies in transformatiegebieden van Ren e van Bommel jurist DRO en Erik Minderhoud gemeenteadvocaat volgt dat het instrumentarium weinig flexibiliteit biedt om tijdelijke functies op eenvoudige wijze mogelijk te maken De drie beschikbare planlogisch juridische middelen hebben alle drie hun eigen nadelen Zo is de tijdelijke ontheffing ex artikel 3 22 WRO beperkt tot vijf jaar Daarnaast is het instrument alleen toegestaan voor gebruik dat daadwerkelijk in een tijdelijke behoefte voorziet en niet in een permanente behoefte In juridisch zin is dit veelal een mijl op zeven In Overamstel is dit mede de oorzaak geweest om niet mee te werken aan een tijdelijke bestemmingswijziging voor horeca bij de Duivendrechtsevaart Het nadeel van de procedure van het projectbesluit is dat het een zware langdurige procedure betreft die vraagt om een goede ruimtelijke onderbouwing En tenslotte geldt de titel van voorlopige bestemming slechts voor maximaal vijf jaar Voor veel initiatiefnemers is deze periode vooral vanwege afschrijving en investeringskosten veel te kort Een ander nadeel van deze procedure is dat tegelijk met de voorlopige bestemming de definitieve bestemming bekend moet zijn Dit zal vaak niet het geval zijn Mede onder druk van de gemeente Amsterdam wordt door de wetgever in Den Haag onderzocht of het regime voor tijdelijke functies verlengd kan worden tot tien jaar Het is hoopvol maar geen reden om nieuwe initiatieven voor tijdelijke functies te staken of lopende procedures op te schorten Verandering van wetgeving is een taai en langdurig proces en hoe hoopvol de berichten uit Den Haag ook mogen zijn het is beter om door te roeien met de riemen die we nu hebben Afgezien van dit wetgevingstraject biedt de wetgever de locale overheid de ruimte om uitzonderingen te maken op de wet Oftewel Amsterdam kan zelf tijdelijkheid langer toestaan dan de maximale vijf jaar Bij studentenhuisvesting is hier actief gebruik van gemaakt om letterlijk meer tijd te hebben om de hoge investeringskosten van containerdorpen terug te verdienen In andere situaties wordt verlenging van de tijdelijke invulling na vijf jaar stilzwijgend verlengd of overschrijding gedoogd Maar er zit ook een andere kant aan die medaille zonder handhaving en kraakheldere vergunning kan het lastig zijn om eenmaal gevestigd tijdelijk initiatief weer weg te krijgen als dat voor de gebiedsontwikkeling gewenst is Deze mogelijke bedreiging was voor Zuidas aanleiding om voor alle tijdelijke initiatieven te werken met standaard contracten die aan het tijdelijke karakter geen ruimte laat voor enige juridische onduidelijkheid op dat punt De contracten benoemen nadrukkelijk de tijdelijke aard van het gebruik en sluiten vervangende verplichtingen uit De contracten kennen een begin en een einddatum Kleine en onervaren initiatiefnemers schrikken wel eens terug van het standaardcontract omdat allerhande risico s zoals vervuiling van de grond bij de huurder worden gelegd Tegelijk kan een projectbureau met een stevig contract ook testen of de initiatiefnemer wel serieus is Vergunningen Naast het juridisch planologisch regime is ook het verkrijgen van de benodigde vergunningen voor tijdelijke initiatieven een opgave Zo waren voor de realisatie en exploitatie van het tijdelijke zwembad in de Amstel niet minder dan dertig vergunning nodig Sinds de invoering van de Wet Algemene Bepaling Omgevingsrecht Wabo zijn de tijdelijke ontheffing en het projectbesluit onderdeel geworden van de omgevingsvergunning Artikel 2 12 van de Wabo bevat een regeling voor tijdelijke afwijking Afhankelijk van de tijdelijke functie kunnen verschillende andere vergunningen nodig zijn Houd daarbij rekening met de proceduretijd Te denken valt aan een kermisvergunning evenementenvergunning gebruiksvergunning objectvergunning ontheffing geluidsnormen ontheffing Drank en Horecawet of een vergunning voor het plaatsen van reclameobjecten Voor studentenhuisvesting is er een gedoogbesluit DMB Voor de bouwvergunning is het aantonen van de tijdelijkheid van de functie van belang Voor een tijdelijke bouwvergunning gelden minder zware eisen dan voor een reguliere bouwvergunning Dit maakt de tijdelijke bouwvergunning vanzelfsprekend aantrekkelijk Net als bij het juridische regime voor afwijking van het bestemmingsplan is het voor de tijdelijke bouwvergunning vaak lastig om de tijdelijkheid voor vijf jaar aan te tonen In dat geval moet alsnog een permanente bouwvergunning worden aangevraagd met bijgaand kostenverhogend effect Het initiatief van de Tolhuistuin laat zich in dat opzicht lezen als een thriller Doordat voor het beoogde gebruik alle eisen van het bouwbesluit geldig zijn stapelden de bouwkosten zich op tot maar liefst 2 5 miljoen euro Tot drie keer toe was een reddingsplan voor het initiatief nodig waarbij het maar zeer de vraag is of de investeringskosten voor het tijdelijke initiatief ooit worden terugverdiend En toch hebben initiatiefnemer en gemeente doorgezet om het project van de grond te krijgen Een beter bewijs dat tijdelijkheid vraagt om initiatiefnemers met durf doorzettingsvermogen en Amsterdams bravoure is nauwelijks te geven Het kan zoals de schrijvers zelf aangeven twee kanten op of over een aantal jaren wordt de conclusie getrokken dat Tolhuistuin past in het rijtje van bezint eer ge begint of de Tolhuistuin bewijst zich als een krachtig instituut en verdwijnt nooit meer In het laatste geval geldt eens te meer de wet van Murphy niets is zo permanent als tijdelijkheid STAP 6 Uitvoering en beheer Bij tijdelijkheid verdienen uitvoering en beheer dezelfde zo niet nog meer aandacht dan bij een regulier project Zowel bij gemeente als bij particuliere initiatiefnemers is het vaak makkelijker om incidenteel geld vrij te maken dan om structurele dekking te krijgen Voor tijdelijke initiatieven geldt dat het verkrijgen van incidenteel budget vaak al ingewikkeld is zie stap 3 Voor budget voor onderhoud en beheer bij tijdelijkheid geldt dit in het kwadraat Zeker als het een project voor meerdere jaren betreft Bij onderhoudsgevoelige tijdelijke initiatieven of grotere maatregelen is het zaak het beheer bij voorbaat goed geregeld te hebben Bij de buurtmoestuinen zijn goede ervaringen opgedaan met beheer door buurtbewoners en vrijwilligers Een ander pakkend voorbeeld van slim omgaan met kosten komt van de Zuidas Het tijdelijke ma sveld tussen de hoge torens kreeg enorme media aandacht Het inzaaien van het ma sveld heeft slechts een luttel bedrag gekost maar dat het ma s op dierendag 2010 werd geoogst door varkens van een boerderij uit de omgeving trok wereldwijd de aandacht Het is werk met werk maken maar dan anders Het is precies het soort creatieve aanpak waardoor tijdelijkheid soms wel en soms niet een succesvolle strategie is voor gebiedsontwikkeling Het is te hopen voor Amsterdam dat nog vele inspirerende voorbeelden voor tijdelijke invulling zullen volgen Namens het ProjectManagement Bureau Dries Drogendijk 63

Page 63

jaarlijks budget voor tijdelijkheid vrij te maken Overigens is voor studentenhuisvesting en broedplaatsen al jaren een apart potje voor de kosten bemensing van het aanjagen van projecten voor deze twee doelgroepen Ook voor deze twee programmabureautjes geldt dat de budgetten steeds kleiner worden en er daarnaast niet of nauwelijks geld is voor fysieke investeringen in gebouwen Het is het doordenken waard of bij financieel succes van tijdelijke initiatieven een regeling kan worden getroffen voor terugbetalen van de voorbereidingskosten aan de gemeente Het nadeel is dat dit initiatiefnemers kan weerhouden om in eerste instantie mee te doen aan een prijsvraag En daarnaast laat een succes zich nooit op voorhand voorspellen Tegenover n succesvoorbeeld en navenante lucratieve onderneming zijn minstens tien mislukkingen te noemen In het laatste geval wil de gemeente ook niet opdraaien voor het verlies van een ondernemer Kortom het is te kortzichtig om als algemeen uitgangspunt te kiezen dat plankosten moeten worden doorbelast aan initiatiefnemers Daar staat tegenover dat zeker bij locaties waar veel initiatieven voor worden aangedragen een vorm van een bijdrage onderdeel kan uitmaken van de selectiecriteria Een andere mogelijkheid is om een omzet gerelateerd huurcontract af te sluiten voor grond of gebouw Net als bij plankosten is het ook een keuze om kosten om een terrein geschikt te maken door te berekenen aan een initiatiefnemer eenmalig in de huurprijs drempelverhogend voor de initiatiefnemer of niet Ook kan de grond om niet worden verhuurd Dat hoeft niet alleen het geval te zijn bij een niet commercieel initiatief Uit strategisch oogpunt kan een commercieel initiatief evengoed om niet worden verhuurd STAP 4 Draagvlak cre ren Tijdelijk gebruik en tijdelijke functies zijn geen doel op zichzelf Uiteindelijk moet het bijdragen aan het belang van het project of het gebied In veel situaties is tijdelijkheid 62 een bewuste ontwikkelingsstrategie voor een gebied In veel cases wordt tijdelijkheid gezien als vliegwiel voor toekomstige ontwikkeling Zo heeft het tijdelijke initiatief Blijburg eraan bijgedragen om IJburg op de kaart te zetten In meer bescheiden vorm is tijdelijkheid letterlijk een tijdelijke opvulling van een anders leegstaand gebouw of braakliggend gebied Het alternatief van tijdelijk gebruik is dan anti kraak Voor tijdelijkheid als strategie voor gebiedsontwikkeling is het vliegwiel een passende metafoor In het essay Ruimte voor de Tussenmaat over de ervaringen met Zwischennutzung in Berlijn worden een paar conclusies getrokken over wat het vliegwieleffect kan inhouden tijdelijke werkgelegenheid opwaardering van kwaliteit van de omgeving en innovaties en crossovers die economisch sociaal en cultureel verrijkend zijn voor de stad Het is goed deze ambities voor ogen te houden bij het gebruik van het vliegwiel als metafoor bij tijdelijkheid De bedreiging is dat zonder inhoudelijke invulling het vliegwiel een loze kreet wordt Met andere woorden het is belangrijk om een koppeling te leggen tussen het tijdelijke initiatief en de visie van de gebiedsontwikkeling Daarbij kan breed gedacht worden Het tijdelijke initiatief kan vooruitlopen op een definitieve bestemming met hetzelfde karakter maar het kan ook andersom een tijdelijk initiatief dat sterk afwijkt van de toekomstige bestemming Dit kan spanning opleveren zoals blijkt uit de tijdelijke camping op Zuidas Voor een aantal stakeholders is Oase bij de Zuidas een gestapeld park dat in de zomer dienst doet als camping en in de winter functioneert als evenementen en expositieterrein een brug te ver Soms moet men realistisch zijn en is er geen sprake van een vliegwieleffect laat staan dat er voor alle locaties initiatiefnemers klaar staan De casus van de tijdelijke invulling van kavels in het Centrum gebied van Amsterdam Noord is een treffende illustratie dat tijdelijkheid geen wondermiddel is voor alle locaties Werkelijk alles is uit de kast gehaald om initiatiefnemers te vinden voor een tijdelijke groenstrook maar het mocht tot op heden tijdelijk amsterdam Zes aandachtspunten bij tijdelijkheid als strategie voor gebiedsontwikkeling niet baten Het gebied is kennelijk niet aantrekkelijk niet hip genoeg voor tijdelijke initiatieven STAP 5 Juridisch Planologisch regime De juridisch planologische inpassing van tijdelijk gebruik is niet eenvoudig en moet niet lichtzinnig worden opgevat Tijdelijkheid sluit vaak niet aan op het bestaande juridisch planlogische kader bestemmingsplan In dat geval moet een procedure worden doorlopen om de maatregel mogelijk te maken Er zijn verschillende procedures om de tijdelijke maatregelen mogelijk te maken waarvan de meest voor de hand liggend zijn de tijdelijke ontheffing op het bestemmingsplan een projectbesluit en een voorlopige bestemming Uit het artikel Tijdelijke functies in transformatiegebieden van Ren e van Bommel jurist DRO en Erik Minderhoud gemeenteadvocaat volgt dat het instrumentarium weinig flexibiliteit biedt om tijdelijke functies op eenvoudige wijze mogelijk te maken De drie beschikbare planlogisch juridische middelen hebben alle drie hun eigen nadelen Zo is de tijdelijke ontheffing ex artikel 3 22 WRO beperkt tot vijf jaar Daarnaast is het instrument alleen toegestaan voor gebruik dat daadwerkelijk in een tijdelijke behoefte voorziet en niet in een permanente behoefte In juridisch zin is dit veelal een mijl op zeven In Overamstel is dit mede de oorzaak geweest om niet mee te werken aan een tijdelijke bestemmingswijziging voor horeca bij de Duivendrechtsevaart Het nadeel van de procedure van het projectbesluit is dat het een zware langdurige procedure betreft die vraagt om een goede ruimtelijke onderbouwing En tenslotte geldt de titel van voorlopige bestemming slechts voor maximaal vijf jaar Voor veel initiatiefnemers is deze periode vooral vanwege afschrijving en investeringskosten veel te kort Een ander nadeel van deze procedure is dat tegelijk met de voorlopige bestemming de definitieve bestemming bekend moet zijn Dit zal vaak niet het geval zijn Mede onder druk van de gemeente Amsterdam wordt door de wetgever in Den Haag onderzocht of het regime voor tijdelijke functies verlengd kan worden tot tien jaar Het is hoopvol maar geen reden om nieuwe initiatieven voor tijdelijke functies te staken of lopende procedures op te schorten Verandering van wetgeving is een taai en langdurig proces en hoe hoopvol de berichten uit Den Haag ook mogen zijn het is beter om door te roeien met de riemen die we nu hebben Afgezien van dit wetgevingstraject biedt de wetgever de locale overheid de ruimte om uitzonderingen te maken op de wet Oftewel Amsterdam kan zelf tijdelijkheid langer toestaan dan de maximale vijf jaar Bij studentenhuisvesting is hier actief gebruik van gemaakt om letterlijk meer tijd te hebben om de hoge investeringskosten van containerdorpen terug te verdienen In andere situaties wordt verlenging van de tijdelijke invulling na vijf jaar stilzwijgend verlengd of overschrijding gedoogd Maar er zit ook een andere kant aan die medaille zonder handhaving en kraakheldere vergunning kan het lastig zijn om eenmaal gevestigd tijdelijk initiatief weer weg te krijgen als dat voor de gebiedsontwikkeling gewenst is Deze mogelijke bedreiging was voor Zuidas aanleiding om voor alle tijdelijke initiatieven te werken met standaard contracten die aan het tijdelijke karakter geen ruimte laat voor enige juridische onduidelijkheid op dat punt De contracten benoemen nadrukkelijk de tijdelijke aard van het gebruik en sluiten vervangende verplichtingen uit De contracten kennen een begin en een einddatum Kleine en onervaren initiatiefnemers schrikken wel eens terug van het standaardcontract omdat allerhande risico s zoals vervuiling van de grond bij de huurder worden gelegd Tegelijk kan een projectbureau met een stevig contract ook testen of de initiatiefnemer wel serieus is Vergunningen Naast het juridisch planologisch regime is ook het verkrijgen van de benodigde vergunningen voor tijdelijke initiatieven een opgave Zo waren voor de realisatie en exploitatie van het tijdelijke zwembad in de Amstel niet minder dan dertig vergunning nodig Sinds de invoering van de Wet Algemene Bepaling Omgevingsrecht Wabo zijn de tijdelijke ontheffing en het projectbesluit onderdeel geworden van de omgevingsvergunning Artikel 2 12 van de Wabo bevat een regeling voor tijdelijke afwijking Afhankelijk van de tijdelijke functie kunnen verschillende andere vergunningen nodig zijn Houd daarbij rekening met de proceduretijd Te denken valt aan een kermisvergunning evenementenvergunning gebruiksvergunning objectvergunning ontheffing geluidsnormen ontheffing Drank en Horecawet of een vergunning voor het plaatsen van reclameobjecten Voor studentenhuisvesting is er een gedoogbesluit DMB Voor de bouwvergunning is het aantonen van de tijdelijkheid van de functie van belang Voor een tijdelijke bouwvergunning gelden minder zware eisen dan voor een reguliere bouwvergunning Dit maakt de tijdelijke bouwvergunning vanzelfsprekend aantrekkelijk Net als bij het juridische regime voor afwijking van het bestemmingsplan is het voor de tijdelijke bouwvergunning vaak lastig om de tijdelijkheid voor vijf jaar aan te tonen In dat geval moet alsnog een permanente bouwvergunning worden aangevraagd met bijgaand kostenverhogend effect Het initiatief van de Tolhuistuin laat zich in dat opzicht lezen als een thriller Doordat voor het beoogde gebruik alle eisen van het bouwbesluit geldig zijn stapelden de bouwkosten zich op tot maar liefst 2 5 miljoen euro Tot drie keer toe was een reddingsplan voor het initiatief nodig waarbij het maar zeer de vraag is of de investeringskosten voor het tijdelijke initiatief ooit worden terugverdiend En toch hebben initiatiefnemer en gemeente doorgezet om het project van de grond te krijgen Een beter bewijs dat tijdelijkheid vraagt om initiatiefnemers met durf doorzettingsvermogen en Amsterdams bravoure is nauwelijks te geven Het kan zoals de schrijvers zelf aangeven twee kanten op of over een aantal jaren wordt de conclusie getrokken dat Tolhuistuin past in het rijtje van bezint eer ge begint of de Tolhuistuin bewijst zich als een krachtig instituut en verdwijnt nooit meer In het laatste geval geldt eens te meer de wet van Murphy niets is zo permanent als tijdelijkheid STAP 6 Uitvoering en beheer Bij tijdelijkheid verdienen uitvoering en beheer dezelfde zo niet nog meer aandacht dan bij een regulier project Zowel bij gemeente als bij particuliere initiatiefnemers is het vaak makkelijker om incidenteel geld vrij te maken dan om structurele dekking te krijgen Voor tijdelijke initiatieven geldt dat het verkrijgen van incidenteel budget vaak al ingewikkeld is zie stap 3 Voor budget voor onderhoud en beheer bij tijdelijkheid geldt dit in het kwadraat Zeker als het een project voor meerdere jaren betreft Bij onderhoudsgevoelige tijdelijke initiatieven of grotere maatregelen is het zaak het beheer bij voorbaat goed geregeld te hebben Bij de buurtmoestuinen zijn goede ervaringen opgedaan met beheer door buurtbewoners en vrijwilligers Een ander pakkend voorbeeld van slim omgaan met kosten komt van de Zuidas Het tijdelijke ma sveld tussen de hoge torens kreeg enorme media aandacht Het inzaaien van het ma sveld heeft slechts een luttel bedrag gekost maar dat het ma s op dierendag 2010 werd geoogst door varkens van een boerderij uit de omgeving trok wereldwijd de aandacht Het is werk met werk maken maar dan anders Het is precies het soort creatieve aanpak waardoor tijdelijkheid soms wel en soms niet een succesvolle strategie is voor gebiedsontwikkeling Het is te hopen voor Amsterdam dat nog vele inspirerende voorbeelden voor tijdelijke invulling zullen volgen Namens het ProjectManagement Bureau Dries Drogendijk 63

Page 64

Geen stad van naam die er tegenwoordig niet aan doet urban pharming Het is misschien wel de meest in het oog springende invulling die aan tijdelijk braakliggende grond gegeven wordt Ook Amsterdam kent vele voorbeelden van sociaal groen van buurtmoestuinen voor lokale verkoop tot een kruidentuin voor een toprestaurant Bij een totale omvang van braakliggende grond en leegstaande kavels ter grootte van heel IJburg is echter meer nodig dan wat lokale akkerbouw alleen Bewoners bedrijven en professionals hebben idee n genoeg om aan de tijdelijkheid een invulling te geven maar de bottle neck om ook tot uitvoering te komen is vaak de organisatie van tijdelijkheid Het Projectmanagement Bureau heeft jarenlang ervaring opgebouwd met tijdelijk gebruik van braakliggende grond en leegstaande gebouwen of kavels Ter inspiratie voor iedereen die met tijdelijkheid te maken heeft of krijgt bevat deze bundel een breed palet aan Amsterdamse projecten 64