simplebooklet thumbnail

of 0
14 SPOR SPOR ARTIK  FAK RLER N  ZLEY P ZENG NLER N OYNADI I  . BIR ARENA MI  Tamer ATA  Son y llarda art...
SPOR nu da elinde bulunduruyor. Bu da Curry  i iyi bir pazar oyuncusu h line getiriyor. H l b yle olunca sponsorluk an...
14 SPOR TELEVOLE  N N KADER N  DE   T REN  S M Melih G M  BI AK    Beni hayatta motive eden ve heyecanl...
SPOR anlat rken Sergen  den daha fazla keyif verecek birini tan m yorum ancak  lhan Mans z, Alex, Hagi de  ok  zel...
14 SPOR S AT R A N C I N AYA K TA OYNANAN VERS YONU DAR T 12 Nas l bir spordur dart K saca anlatabilir misiniz Da...
SPOR d  ar  do ru a  ld k a orta k s mda bir  ember daha bulunur. Buraya triple alan  denir. Bulundu u dilim...
12 EKONOM  Futbolda TRANSFER P YASASI HACM  Giderek Art yor Tamer ATA  Futbolda y ksek tutarl  transfer bombal...
EKONOM  T rkiye  nin en pahal  yabanc  futbolcusu Mario Jardel Bekir Refet olurken Lefter K   kandonyanis, Co ku...
14 SPOR FUTBOL TARIHINDE EFSANE GERI D N SLER Tamer ATA  Bir ok dilden, dinden, milliyetten insan  bir araya geti...
SPOR zaman oynan rken ceza sahas nda kar  la an Koller ile Volkan   n tart  mas nda hakem Volkan  a do rudan k...
8 K LT R  SANAT M Z   N DEV KADROSU NASIL OLU UYOR E siz bir harmoniyle haf zalar m zda yer eden, y zlerc...
K LT R  SANAT g re daha fazla vurmal   alg  kullan l r. Piyano da orkestra i erisinde vurmal   alg lar grubu...