Return to flip book view

Folder Wet zorg & dwang - cliënten

Page 1

INFORMATIE OVER DE WET ZORG EN DWANG DEZE FOLDER IS OOK TE LEZEN OP ONZE WEBSITE SIG NU

Page 2

Wat betekent de Wet zorg en dwang voor jou Dit is een folder over de Wet zorg en dwang We noemen deze wet ook wel de Wzd Deze folder is speciaal geschreven voor mensen die bij de SIG wonen en dagbesteding hebben De Wet zorg en dwang is een wet die regelt wat jouw rechten zijn als je onvrijwillige zorg ontvangt VOOR WIE De Wet zorg en dwang geldt als je zorg krijgt die je niet wilt maar volgens jouw begeleiders toch nodig is Dit mag niet zomaar Er moeten afspraken gemaakt worden wanneer er wel en wanneer er geen gedwongen zorg gegeven mag worden Daar hoort een stappenplan bij

Page 3

WILSBEKWAAM Iemand met een verstandelijke beperking mag vanaf 16 jaar beslissingen nemen over de zorg die hij ontvangt Vanaf 12 jaar doe je dit samen met je ouders of voogd Je bent dan wilsbekwaam De Wet zorg en dwang zegt dat een deskundige bijvoorbeeld een arts orthopedagoog of een GZ psycholoog moet vaststellen of iemand wilsonbekwaam is Deze deskundige mag niet de arts zijn die betrokken is bij jouw zorg Deze deskundige moet zijn mening ook bespreken met jou als wettelijk vertegenwoordiger ONVRIJWILLIGE ZORG Onvrijwillige zorg is zorg die je niet wilt maar de SIG wel belangrijk vindt Bijvoorbeeld medicijnen kamer laten controleren s avonds niet op je Ipad mogen geen bezoek mogen ontvangen De Wet zorg en dwang regelt jouw rechten als het gaat over onvrijwillige zorg De wet regelt wanneer waarom en hoe je onvrijwillige zorg krijgt En dat die onvrijwillige zorg zo snel mogelijk stopt DE ZORGVERANTWOORDELIJKE ERNSTIG NADEEL Iemand vanuit de SIG die over onvrijwillige zorg gaat noem je de zorgverantwoordelijke Bij de SIG is dat je persoonlijk begeleider Soms is dat de gedragsdeskundige Onvrijwillige zorg krijg je alleen als jouw veiligheid of die veiligheid van mensen om jou heen in gevaar is Dat noemen we ernstig nadeel Bijvoorbeeld levensgevaar ernstig lichamelijk letsel ernstige psychische materiele immateri le of financi le schade ernstige verwaarlozing of maatschappelijke teloorgang ernstig verstoorde ontwikkeling voor of van de cli nt of een ander Je persoonlijk begeleider moet ervoor zorgen dat jouw begeleidingsplan wordt geschreven Dat het begeleidingsplan met jou en je wettelijk vertegenwoordiger wordt besproken En dat het begeleidingsplan wordt uitgevoerd en regelmatig wordt ge valueerd BEGELEIDINGSPLAN In een begeleidingsplan staat welke zorg en ondersteuning jij krijgt Dit wordt samen met jou de begeleiding en jouw vertegenwoordiger in het begeleidingsplan opgeschreven Hierbij kun je denken aan spullen die stuk gaan van jou of een ander En een ander voorbeeld is dat je ziek kunt worden of pijn kunt hebben omdat je te weinig eet of drinkt

Page 4

Stappenplan Wzd OVERLEGGEN Je persoonlijk begeleider overlegt met de gedragsdeskundige of onvrijwillige zorg echt nodig is en of het anders kan STAP 01 STAP 02 TOESTEMMING VRAGEN Als het echt niet anders kan komt in het begeleidingsplan te staan dat onvrijwillige zorg echt nodig is Dan komt er eerst een speciale Wzd arts of Wzd gedragsdeskundige met de SIG praten of het goed onderzocht is En dan geeft die toestemming om het in het begeleidingsplan te zetten Het is altijd tijdelijk STAP 03 UITGEBREIDE OVERLEG In het beleidsvormend team bekijken we dan samen met jou en jouw wettelijk vertegenwoordigers of er nog andere mogelijkheden zijn Er zijn drie situaties waarbij het stappenplan altijd gevolgd moet worden ook als je het ermee eens bent Bij bepaalde medicijnen Bij het beperken van bewegingsvrijheid Bij insluiting deur op slot doen

Page 5

INFORMATIE OVER DE WET ZORG EN DWANG DEZE FOLDER IS OOK TE LEZEN OP ONZE WEBSITE SIG NU

Page 6