simplebooklet thumbnail

of 0
 versikt F r aktuella dimensioner och priser se www.sab.nu 2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
100 KORTA HSS Cylindriskt f ste Normalspiral f r borrning i st l och gjutj rn.   mm Totall ngd Best.nr   mm Sp...
 TiAIN-Bel ggning 100 Co Korta. Cylindriskt f ste Extra kraftig k rna. Spetslipade. Speciellt l mpliga f r borrning ...
5103 KOMBAT Korta. Cylindriskt f ste. Spetsslipade. Hela sp rl ngden Tin-belagd. Liten friktion. L tta att centrera. T...
104 Korta HSS Cylindriskt f ste. Liten spiralvinkel f r m ssing, brons, h rdgummi och vissa plaster.   mm Sp rl n...
110 HSS L nga. Cylindriskt f ste. Normalspiral f r borrning i st l och gjutj rn.  Levereras med sp nbrytare.   mm...
5199 120 HSS Co Extra korta. Cylindriskt f ste. Spetsslipade. Specialspiral f r borrning i rostfritt syra- och v rmebes...
126 Extra l nga. Cylindriskt f ste. Extra breda sp r. Speciell sk rgeometri f r borrning av djupa h l.   x Totalmm...
20,50 145 243 2 21-302 050 34,50 190 339 4 21-303 450 22,00 150 248 2 21-382 200 130 Sp nbrytande HSS Koni...
13,00 13,50 101 108 199 206 2 2 21-841 300 21-841 350 18,50 13,50 135 13,50 256 13,50 3 13,50 21-841 850 13,50 1...
095 HSS Valsad Spiralborrar, cyl. f ste 10,0 mm. Anv nds vid l ttare borrningsarbeten.   mm Sp rl ngd Totall ngd...
5153 ADZe L HSS Co Extra korta. Cylindriskt f ste. Urspetsad. Spiralvinkel 41  f r l ngsp nande material s som rostf...
5154 ADZe L HSS Co Extra korta. Cylindriskt f ste. Urspetsad. Spiralvinkel 41  f r l ngsp nande material s som rostf...
5109 ADZe L HSS Co L nga. Cylindriskt f ste. Urspetsad. Spiralvinkel 41  f r l ngsp nande material s som rostfritt ...
5910 Murslagborrar Orange typ f r professionell borrning i betong, l ttbetong, natursten, tegel, H lsten, slaggsten, ke...
Borrkassetter Borrkassett 1,0-10,5mm x 0,5mm 3,3 4,2 6,8 10,2 mm Borrkassett 1,0-10,0mm x 0,5mm Borrkassett 1,0-13,0mm x ...
122 NC-Borrar F r noggrann centrering av h l. HSS Co 5 , HSS Co 5 Tin och HSS Co 5 TiAlN.     90  120  10,00 ...
530 FLR Multifunktionsverktyg solid h rdmetall. X.treme-belagd. Anv nds vid centrering, borrning, gradning, f rs nknin...
200 202 204 Typ A 118  spetsvinkel, Typ W med vulst 118  spetsvinkel, Typ B 118  spetsvinkel, 60  f rs nknings-...
4 180 5 F rs nkare med h l HSS-Co 5 . 6 F rs nkare med 1 sk r HSS-Co 5 . 181 Cylindriskt f ste. 7 Cylindri...
183 F rs nkare med tre sk r HSS Co 5 , HSS Co 5 Tin och HSS Co 8 TiAlN. Cylindriskt eller koniskt f ste. F r f rs ...
183 F rs nkare med tre sk r HSS Co 5 . Cylindriskt eller koniskt f ste. F r f rs nkning av de flesta material. Arbe...
190 Tappf rs nkare HSS Co f r planf rs nkning 180 . Cylindriskt eller koniskt f ste. Med fast styrtapp. Vissa dimen...
1 1 231 230 1 F rs nkare HSS 120  f r g ngtappar. F rs nkare HSS 90  f r borrar. 1 DIN 371 f rst rkt sk...
1 560 1 570 Stegborrar HSS Co f r planf rs nkning 180 . Borrar frig ende h l och 1 Stegborrar HSS Co l ngt ut...
1 400 1 410 Fr sborrar HSS f r st l, 1 Pl tborrar f r st lpl t, metaller och tr . Bearbetar metall, plast o...
1 260 1 261 Maskinprecisionsbrotschar HSS Co 5 . Cylindriskt f ste. Spiralsk r 10 . 1 Maskinbrotschar HSS Co 5 . ...
8,00 117 33 1 26-100 800 264 265 Maskinbrotschar HSS Co 5 . Koniskt f ste. Maskinbrotschar Spiralsk r 45 . Til...
670 Handpinnh lsbrotschar HSS. Cylindriskt f ste med fyrkant. Spiralsk r. Konicitet 1 50 Nominell   Minsta   St r...
40