simplebooklet thumbnail

Merry Christmas! Love, Robin

of 0
Robin s Songs The Sheila Schlosser Songboolt These are the songs from tte CD gfuen to me by Shella Schlosser, my pres...
List of songs ftom Sheila Scfrbsser I love to illustrate Table of Contents 1. Shake My Sillies otrt 2. Five Little Pum...
R-b tjs soffi  Sl nrt ruii 5iitr i ff tt- ffi 1 Kt Tff cw t ttvtu e - J  A  eh

If you can't play the sound files, visit the audio page at xoxowendy.com/robinsongs - thanks!

5 rgWH, f S bt-ttrt B H h ffiwr
ffi ra I w c   ffi -t
j  qf A l lnrrt ,f  gr l,ir,i Fl qrtl n  tri t if _ r .  I  li   l lr i -.. titi ,. ,  i i i L .  ,...
qrw Hkfil n urw e  hqrsrwt .  Mffimrl f i ntH m-i5 E tt,r  h4. r  tffi i  ft ilf r i ,  wd t-r- k ffii x ...
 .sutrtt Ssy. ShftrhLsrrTffi  r n G 5hffI
,t  r- . I ,i I n r E
Ok tJl Qreych , RfR  o ftWf,eft,lh Wr qft i  ffiffi  ,frW tqh h ,J j ,  i ,0 -,, ont,1h rEtry hg ffi t V qiq...
fr b  f, .n,f ffiffir,qrmu  S ruY, 8s ti  J
fu l thhmru frsu  iH q , jt t   Htf, v1  I  tbs Tr i  t fllu1 fr 5-xr r fW t or S eel tt  ,i iit L V  lI t ...
- .l   i1 .. ,a I    t    1 , .Ji.4 1 If,   t  - 4  t
ffrvt cfl1 Crqtt,, pt ffir h -1 f  CtuyVOrt b n, ,A - i ., sT dnl kvhif tlg nt oA oL r il01  ti  ,  in  rf...
ffi -m I t x   t  -  ,L-
K Rq.n rBttt4 DLFt L, H   .-x K-t T r i flto  LD  KtH i  -j i t , n WtrT  YlLW K-fret
 ft, iluiru  f rur- tr f ef iYJ f  __ _ f 1. I I I I  -   . . i 1 I i-- t - Ji   tr I 1   n n  4...
tq.Ii o  I fl ft rt  C1, ,  f i,rpo  Kott-   ru yft 2.s Lh,c u L  o lr nri il  ii,  ht t WqilLu ffi i  1 n...
Kutn- er fuH fi t-u. Wu  r1r   f Lirytffi  h t fitry
rfu ,I iqlt fr- L - IL 3  I u Eq, C  i t fftu
1L  0 i q LL  5h .fr  LE-j   W, . l q- irEirtt rht ilfW rq.llv Gseto s.ng
,  t , t s ffiffi ,  ,i i. ...  it-. .   i 1 r d-. vr.  il i t I   t i i .,  _. t    ,    r. f...
---- L--    ai -. -- - -   .  t L4a.  n.  , rry .-r-ik.. sb .rrtq Ir lJ r_ t . r flr i i i._    i t...
trt-rou Ery h,ft   tr Eern, t o ,i. tr r ,, ,V u Y f  ofrm o11  s fi    M 5rorfr q  f,f of t-Hh fut,rJ5 ...
it. t xi i t . r   n ,-  1.. l il l  .1 , i  i . r   t , i-, vai j t   - ., ,-. ,-  r I  l I   ...
ean ti  i  1   l,rr rRf,S q 9e3 q.   5 r   t-t i wq fftrt1r - , 17 L ,ullth u  d s  fi- I I   n...
t,- l.  bfi  lt ,li il-Cq  intzPd I3 W hto t t S, tur. 4 m ru fl I I I s.h  t -5 iil, ry1  ut5 L Simd n...
fuitrtr ,rynqt ffisHl-f,  f  ur i lti ,.  -or. -el   E  .d.rlahr b  eI. ,  Y 1a f 6  . . r  YS r  ...
irvhp-t   hl on erflr  rurr d I tt f SW ivor kE-l -EtS 4 qy YQ1, I teg tt a  hlr 1,1, ffir rW qmYillt f Lror...
nfg, n,W4 livfl   ftu  iB I 5_tg il qfl r Slqrn ffiffi5, l  u, ri  50 ffi, i , t  q i m, i , i-l  l-Ftu...
f  i  ftl- 1i P-u,. , d - ,V d-. -  - f ,I r 5 ft3 i qr , i ir t I t t  t i 1 ,n T a   .l t I
t ft tr p K r nz t   -W.Y  on r  sffin fi arwqfr1 rVB , t Chnni  , pf Q ffiffi ryxi 5,ffi Z, I l  iuil.ft1...
Ck-l sqrorq -fi thpft . i lryryHtsil tqts Sj rs f
l Iffi1T il f r  iii  i- hQ frffitry j rpt E   -
i  ti t. F ee rfq , hN 11 Wk 1-1 ir rrtJu qi tr r rr ffi r  ,uynn s M e, I    h K ft,q i nr rt5 ruk--il r I Y ...
Bt,ift 5 f--ryt , mn u t- ,fir1P1q, x ,i.g  0om    tfU i ,ry
i  i h t liutt  t tt , j ,t i  U i r . f   lr r_l 4. , ,.  .    ii j uiY li 1t 11 t  i f i  s t ,t , ...
hj t .-i ,,i  i t i I ,   rT-l tTt  F fs l  i , -  L  --  i t r   l- -  lll tddFtry, . t i I  I  ...
ta l  t l- ,- r I  f- r t-  ,l  l,n.  I L  ,  I     I t   .j.i g.    u 1   .,.  . .1 1. fi 1  ...
i ,,1 i , b ,,i i t r r.l, i I sx,  , ,W,ffi S.l tJ ,  ffiUutl f flfirsi4LtRl I tl il Hhi  rT ir ts    q,...
 il , , , . ir  i    ,, ,rf, t rn4 -l    , il i, n i i,l  m-  I ij ft  i i l l ir lL .,.  I J    -...