simplebooklet thumbnail

of 0
Latten Beheer B.V. gevestigd te Weert Rapport inzake de Jaarrekening 2016
Latten Beheer B.V. T.a.v. de heer R. Latten Coolenstraat 13E 6005 NX WEERT Datum  Behandeld door  Ons kenmerk  15 dece...
Latten Beheer B.V. Weert Inhoudsopgave Pagina ADMINISTRATIEVERSLAG 2 JAARREKENING Balans per 31 december 2016 7 Winst...
Latten Beheer B.V. Weert ADMINISTRATIEVERSLAG 2
Latten Beheer B.V. Weert ALGEMEEN Vergelijkende cijfers De in dit rapport ter vergelijking opgenomen cijfers over 2015 zi...
Latten Beheer B.V. Weert FISCALE POSITIE Fiscale eenheid Met ingang van de oprichtingsdatum is Latten Beheer B.V. met de...
Latten Beheer B.V. Weert 2016   Winst-en-verliesrekening In de winst- en verliesrekening is de vennootschapsbelastingpo...
Latten Beheer B.V. Weert JAARREKENING 6
Latten Beheer B.V. Weert BALANS PER 31 DECEMBER 2016 31 december 2016     31 december 2015     1.010 - ACTIV...
Latten Beheer B.V. Weert 31 december 2016     31 december 2015     PASSIVA Eigen vermogen Geplaatst kapitaal Ov...
Latten Beheer B.V. Weert WINST-EN-VERLIESREKENING OVER 2016   Netto-omzet Kosten uitbesteed werk en andere externe kos...
Latten Beheer B.V. Weert GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING Algemene toelichting Belangrijkste activiteiten ...
Latten Beheer B.V. Weert Kortlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen re le waarde. Kortlopend...
Latten Beheer B.V. Weert TOELICHTING OP DE BALANS Vaste activa Materi le vaste activa De mutaties in materi le vaste ac...
Latten Beheer B.V. Weert 2016   2015   Vordering op aandeelhouder lening eigen woning Met de heer R. Latten, direc...
Latten Beheer B.V. Weert 2016   2015   Overige vordering Met de heer A.B. Latten en mevrouw L.W.H.E. Latten-van Acq...
Latten Beheer B.V. Weert Vlottende activa Vorderingen 31-12-2016   31-12-2015   - 14.410 -14.410 - - - 175.996...
Latten Beheer B.V. Weert Voorzieningen 31-12-2016   31-12-2015   198.637 163.234 167.969 190.997 165.788 171.112 ...
Latten Beheer B.V. Weert Kortlopende schulden 31-12-2016   31-12-2015   608 - 4.920 3.248 14.804 608 22.972 1.0...
Latten Beheer B.V. Weert Voorstel resultaatverwerking De leiding van de vennootschap stelt voor het resultaat de volgende...
Latten Beheer B.V. Weert TOELICHTING OP DE WINST-EN-VERLIESREKENING 2016   2015   33.333 5.096 38.429 130.000 50.0...
Latten Beheer B.V. Weert Afschrijvingen op immateri le en materi le vaste activa 2016   2015   134 - 982 -1.076...
Latten Beheer B.V. Weert 2016   2015   1.660 3.275 4.935 8.504 3.575 12.079 9.549 295 9.844 5.300 56 256 5.612 ...
Latten Beheer B.V. Weert OVERIGE GEGEVENS Mededeling omtrent het ontbreken van de controleverklaring Aangezien Latten Beh...