simplebooklet thumbnail

of 0
Num rul 1 . Februarie 2017 Bucure ti Dosar ,,Dragobete  Dragobetele  i... literatura Activit  i Insula K Timp li...
COORDONATOR prof. Lavinia Corna eanu REDAC IA Daniel Georgescu Maria Nistor Iasmina M riuca Stoian  tefan Valentin Al...
Cuprins Activit  i ,,AHIMSA  6 Mam  pentru o zi      8 Eminescu r m ne Eminescu 10 Insula K 12 Un drum spre p...
4
Editorial I ni ial g ndit  ca un proiect, revista PaperTeen s-a transformat pentru noi  ntr-o pasiune. Nou, original...
Activita i A   AHIMSA   socia ia pentru Dialog Intercultural a desf  urat  n perioada 25 noiembrie Ziua Interna...
7
Activita i Mama pentru o zi Ana-Maria Marcu S esiunea de comunic ri  tiin ifice, desf  urat   n data de 9 dece...
s  verifice dac  u a este  ncuiat   i s  sting  lumina de pe teras .  n tot acest timp, trece  i prin camera me...
Activita i Foto Adrian Oprea Eminescu r m ne Eminescu E ste greu s  vorbe ti despre Eminescu f r  s  ajungi l...
ta s-a deosebit de alte idei prin con inutul  i, mai ales, prin prezentarea ei. Ideea de a afi a fragmente din opere, m...
Activita i Insula K I nsula K, numit   i insula P s rilor datorit  multitudinii de specii care tr iesc pe aceasta...
Foto Andrei P rvu 13
Activita i Un drum spre performan    ncununat de succes B doiu Teodora Ioana S -a tot vorbit zilele trecute,  n ...
pentru mine  i un model  n via  , joac  rolul esen ial  n preg tirea intelectual , dar  i psihologic . Am  i ...
DRAGOBETELE  I   ntr-o lume a adolescen ilor  n care, de cele mai multe ori, dragostea pare c   ncepe s - i cons...
 I  LITERATURA Foto Raluca Urd  ,,DRAGOSTEA IN VREMEA HOLEREI  - GABRIEL GARC A M RQUEZ ,,Dragostea in vremea ho...
,,Dragobete   ...De Dragobete Ana-Maria Marcu D ivinitate mitologic  similar  coresponden ilor s i din mitologiile...
Nu ai voie s  pl ngi  n ziua de Dragobete. Se spune c  lacrimile care curg  n aceast  zi sunt aduc toare de necazur...
,,Dragobete  te de iubire de-a lungul  ntregului an. Mai mult,  n unele sate se credea c  cele care ating un b rbat ...
21
,,Dragobete   POATE DE ACEEA, DRAGOSTE ESTE INEXPLICABIL  Lidia Ni u Poate v-a i  ntrebat de ce ne  ndragostim Poa...
Platon,  n  Banchetul  , prezint  o explica ie a iubirii  i a form rii acesteia. Aici, Aristofan, un personaj al l...
,,Dragobete   Foto Claudia Gu atu Iubirea si arhitectura Elena Ispas I ubirea a inspirat omul dintotdeauna literat...
brativ s-a  ndeplinit, deoarece nu exist   nc  un alt templu m re   i dedicat iubirii precum Taj Mahal-ul. A a-I c...
Crea ie Magia dragostei De la DISNEY CHANNEL C  iubind ,,sim im fluturi  n stomac  P n  am s  cresc, Cred c  am...
DRAGOBETE Iubirea minunat , Perfect imaculat , Sincer   i pur , Are  i cultur . Romantism ciudat,  nc  n-am jucat...
Crea ie Flavius Sindie A 17-a prim var   n pastel de toamn  ud  Picur  o raz , frunz  brun , P  ind  n p du...
Flavius Sindie Brumar stop cadru stop tot ast zi cade o frunz  pleoape amor ite pe loc nu e peisaj de haos, doar sce...
Timp liber   I PLAC C R ILE C RTURE TIUL ESTE O ALEGERE C t lina Olteanu  i Veronica Zaim A i ramas  n pan ...
  Fandom e locul unde niciun detaliu nu e prea m runt  i nicio obsesie nu e prea mare c nd vine vorba de pove tile pr...
Timp liber NU-MI ESTE INDIFERENT C   Elena Mateescu  i Antonia Tomescu N u-mi este indiferent c , exist   nc  ...
anii  20, un renumit arhitect bucure tean al acelor vremuri, Arghir Culina construia Hotel Paris, ast zi este cunoscut...
Timp liber La ce facultate vreau  Iulian Tru c  S e spune c  cei mai frumo i ani din via a unui om sunt cei petre...
Programul este  ntr-adev r, FOARTE  nc rcat. Cursul dureaz  2 ore, iar pauza 10 minute uneori nici nu ai pauz  . Ab...
Timp liber pe lucrul  n echip . Facilit  ile universit  ii sunt foarte moderne  i to i studen ii au acces la comp...
37
Timp liber YouTuberi prefera i Nicole P duraru  i Veronica D nac P lictiseala Plictiseala e cea cu care ne confrun...
Da, suntem capabili s  ne rezolv m singuri problemele   ntreaga echip  a acestei reviste, enumer nd fiecare membru,...
Timp liber MUZIC  , CINEMA , C R I P entru c  omul este un consumator de frumos prefer  mai multe ramuri ale artei...
 n ultima vreme, omul simte tot mai mult nevoia de a se documenta, de a sti mai mult  i astfel, am realizat un top al no...
Timp liber Vorba zilei by SO Un orb poate iubi un alt orb cu condi ia ca iubirea s  nu fie oarb .  ntr-o situa ie ...