simplebooklet thumbnail

of 0
GEMEENTEBLAD Nr. 185750 27 december 2016 Offici le uitgave van gemeente Hoogeveen. Regeling toegang individuele jeugdh...
Artikel 4 Gesprek 1. 2. 3. 4. 5. Bij het maken van een afspraak informeert het college de jeugdige of zijn ouder over de...
2. Het college weigert in elk geval verlening van een pgb indien a. de jeugdige of zijn ouder, ook na het verlenen van e...
Artikel 12 Rechtmatigheidsonderzoek 1. 2. Ten behoeve van rechtmatigheidsonderzoek bewaart de budgetbeheerder de bewijss...
Toelichting Regeling toegang individuele jeugdhulp Hoogeveen Toelichting Regeling toegang individuele jeugdhulp Hoogeveen ...
Zestien jaar en ouder is het kind zelf bevoegd. Bij een kind van 16 jaar en ouder is deze o.g.v. 7.3.5, lid 1 Jeugdwet zel...
  hebben bij hun persoonlijke verzorging geen hulp en maar weinig toezicht nodig   hebben tot 18 jaar een reguliere d...
- -. De aanbieder het behalen van de afgesproken resultaten uit het ondersteuningsplan centraal stelt Er periodieke eval...
Er zijn situaties waarin het college zonder aanvraag toch jeugdhulp wil inzetten. Om dit mogelijk te maken is in het tweed...