INFORMATIE OVER DE WET ZORG EN DWANG VOOR VERWANTEN EN WETTELIJKE VERTEGENWOORDIGERS  DEZE FOLDER IS OOK TE LEZEN OP ONZE ...
Wat betekent het voor de cli  nten en voor u als verwanten als er onvrijwillige zorg aan de orde is  Wat kunt u dan van on...
Checklist BESCHRIJVEN EN INVENTARISEREN Wat is het gedrag  Risico-inventarisatie om ernstig nadeel voor cli  nt te bepalen...