Foto: By Jorge Escalante

Kunskapande skapande

ylva.pettersson@skara.se

@Ychen06

Foto: By Bensin (Anders Zorn, Källa:Wikimedia Commons)

"Ett stort svart hål efter kodknäckarfasen"

"All kunskapsförmedling bygger på att eleverna klarar av att läsa, och inte bara det, utan också att de lär sig behärska olika läsarter."

"..som i detta fall ska ses som en kulturell verksamhet"

Caroline Liberg, professor, läsforskare vid Uppsala universitet 

Hur når man längre?

Ämneslärare arbetar mindre med IKT - Attityd?

Media och IKT

Förstahands källor

Läroboksfri undervisning

Facklitteratur - ibland på engelska

Egenproducerat material

Nyanserat

Centrala begrepp

Utförligt

Kreativitet, nyfikenhet, kommunikation, samspel samt förmåga till eget skapande och framförande ska vara centralt i utbildningen. Att ta ansvar för sitt arbete, hantera och värdera stora mängder information, belysa frågor ur olika perspektiv, hantera digitala verktyg och medier samt ha möjlighet att bredda och specialisera sitt kunnande ska finnas med i utbildningen som förberedelse för konstnärliga och vetenskapliga högskolestudier.

Välgrundat

Källkritik

Komplexa exempel

Börja med det lätta - genom att inte tala om att det är svårt...

Angriper man en text annorlunda om man vet att man ska gestalta den?

Foto: By Richard Pettersson

Utbildning i skapande eller utbildning genom skapande?

Använd det du kan!

Dela det du har!

Foto: By Richard Pettersson

Risk

Utmaning

Excellence is a Habit

Skapande

Samarbete

Utvärdering första primärkällan åk 1

I en skapande process

Vad betyder rubriken?

Joseph Roth Tankens Auto-dá-Fe

Jag tyckte att det var svårt att förstå argumenten kring att tyskarna skulle vara genetiskt obildbara - är inte det en form av omvänd rasism?

När eleverna går från konsumenter till producenter, går min lärarroll från feed till feedback

Foto: By Richard Pettersson