simplebooklet thumbnail

Mirorent Oy konevuokraamon esite ja hinnasto alv 0% Versio 1.0 sisältää tämänhetkiset vuokrattavat koneet sekä niiden lisätarvikkeet. Hinnat ovat lähtöhintoja.

VUOKRAUSKALUSTON ESITE JA ALV. 0  HINNASTO 2015
Sis llysluettelo 100 TIMANTTITY ST  ......................................................................................

Klikkaamalla osiosta pääset suoraan halutulle sivulle

sivulla olevasta sivunumerosta klikkaamalla pääset takaisin sisällysluetteloon

100 TIMANTTITY ST  TER T HINNOITELLAAN KULUTUKSEN MUKAAN 101 T IMA NTT IMOO TTOR ISAHA H US QWARNA K 760 80   VRK 13...
104 LA TTIA JYRSIN 165MM AIRT EC R S265- 21 850W TASO  160   VRK TER  KUU LU U VU OKRAH INTAA N OSTETTAVIEN TERIEN ...
132 TI MAN TTI KU PPI LAI KKA 80- 150MM  MM  MI N 0.5MM  25   MM OSTETTAVIEN TERIEN HINNAT TULOSSA MY HEMMIN 103, ...
107 TIMA NTT IH IO MAK ON E FLEX 125 VARRELLA BET ON IK IRAHVI  35   VRK 32 T I MANTT IK UPP ILA IK KA 80-1 50 M M ...
200 PIIKKAUS JA PORAUS 201 45   PIIKKA USK ONE B OSCH GSH 11VC 1700W 23J VRK 299 SDS MAX PII KKA USTER  6   VRK O...
210 25   PORAVASARA BOSCH GB H 4- 32 D FR 900W 4. 2J VRK 298 SDS P LUS PIIK KAUST ER  5   VRK 280 SDS P LUS KIV I...
220 MOO TTOR IVASARA A TLAS COPCO MK1 COBRA 60   VRK 92 P OLTTOA INE EN LIS  YS S EOSBE NSA 4   LTR TERI  EI VALI...
300 NAULAUS JA KIINNITYS 301 35   KAASURU NK ONAU LAIN SE NCO GT90CH 50 -90MM 34  VRK 220016 NAU LAINKAAS U OK 40G -...
Soveltuu k ytett v ksi mm. Puurunkojen tekoon, ulkovuorinaulaukseen. Vaatii paineilman. 310 15   RULLALIPASNA ULA I...
320 18   VII MEI STE LYNAU LAI N SE NCO FI NIS HPRO 18MG 16 - 55MM VRK AX21EAA VIIMEIS TELY NAU LA 50X1, 2MM SS 16,95...
400 HIONTA JA SAHAUS 401 60   LATT IAHI O MAKO NE RU MPU  K UNZ LE TAS I N SCOR PIO N VRK Soveltuu k ytett v ks...
407 13   KU LMA HI OMA KO NE G WS 2 2-230 JH 2200W 230MM VRK TIMA NTT ILA IK KA 130 TER N HI NTA  MM MIN I MIVE LO...
420 56   JIIRIS IRK KE LI BO SCH GC M 12 SD 110X30 5MM 1800W VRK 5440 KATKA ISU TER  KARKEA 2   VRK 5441 KATKA IS...
450 21   LIS TAG ILJOT IIN I ORTE GU IL 80MM VRK Soveltuu k ytett v ksi mm. Listojen ja pienen puutavaran p lytt ...
500 K YTT VOIMAN TUOTTO 501 29   AGGREKAAT TI H ONDA E U20I 1. 6 2KW BE NSA S IN IAALTO HILJA INE N VRK 91 P OLTTOA...
600 TIIVISTYS Eteenp in liikkuvat maant ryttimet 601 T RYL T K  60K G WACK E R BP 1135RW VES IS  ILI  LL  37  ...
Betonivibrat tulossa   17 Mirorent Oy pid tt   oikeudet hinnanmuutoksiin. Hinnasto ja esite voi muuttua kuukausittain...
700 PUMPPAUSKALUSTO JA TARVIKKEET Puhtaalle vedelle suunnattu kalusto 701 U PPOP U MPP U PU HDAS AT LASC OPCO WEDA 10N 15...
800 L MMITYS JA KUIVAUS 801 RO UTAMA TTO P ST-MA T 950 950W 240V 12 00X2850 12   VRK HUO M E I SAA K YTT   ILMA N ...
890   891 KO NDENS IOKU IVAIN COR ROVE NTA K 3 30L VRK LET KU LLA 24   VRK ILMAM  R  300 M3 H MAKSIMI KAPASITEET...
900 HITSAUS JA POLTTOLEIKKAUS 901 H ITSA USINVERTT ERI ES AB LH Q150 150A 240V 30   VRK 910 H ITSAU SPU IK OT 0,10  ...
1000 S HK NJAKELU JA VALAISTUS 1001   1002 JAT KOR OI KKA 3X 2,5MM2 6,5   20M VRK 1003   1004 JAT KOR OI KKA 3X...
1100 MITTAUS JA LINJAUS 1101 ALU MIINILINJAR I 3M 5,65   VRK Soveltuu k ytett v ksi mm. Valun pinnan oikaisuun. All...
1110 L  MP  KAMERA FLIR I 7 50   VRK Soveltuu k ytett v ksi mm. Kylm - tai kuumavuotojen etsint  n materiaalie...
1200 SIIVOUS 1201 TEO LLIS UU SI MUR I K RC HER NT65 2 TACT 2760 W 46   VRK 1202 I MU LET KU 10M 10   VRK 1203 LI...
1220 RAKEN NU SP  LYI MUR I BOSC H GAS 35L-AFC 1380W 35L 36   VRK 1221 SOVITIN GAS 35  PORA VASARA PIEN I  5   VR...
Soveltuu k ytett v ksi mm. Huonekalujen, auton sis tilojen ja vastaavien tekstiilien puhdistukseen. 1245 PAINEPES URI ...
1250 ALI PAI NEI STAJA  ILMAN PU HDIS TI N H H 600S 550M3 H 30   VRK 1251 TU LOYHD E PUT KE LLE T ILAS TA IM EMIN EN...
1300 TELINEET JA TIKKAAT 1301 ASEN NUS TE LINE 4M  2000X750 JA LAT 2M  25   VRK 1310 ALU MII NIT ELIN E 4M  3100X 1...
1400 HENKIL NOSTIMET 1401 AKK USAK SILAVA GEN IE GS-1930 6M 90   VRK 99 KU LJETUS A LLE 15K M 50   KRT 98 KU LJET...
1402 PER SS  VEDET T V  SA KSI LAVA SKY MAN 100 10 M 75   VRK 1001   1002 JAT KORO IK KA 3X 2,5MM2 6,5   20M ...
1500 SIIRTOKALUSTO 1501 PER K RRY JUHTA P LU S MKK L 3500X 1510 230 5 20K G 25   VRK 1502 PER K RRY FAR MI PR O 3 ...
1600 BETONOINTI 1601 BETO NI MYLLY 150L OPT IMIX 24   VRK 1001   1002 JAT KOR OI KKA 3X 2,5MM2 6,5   VRK 1003  ...
TARVIKKEET Tarvikkeet listataan my hemmin   34 Mirorent Oy pid tt   oikeudet hinnanmuutoksiin. Hinnasto ja esite voi...
Kuvaston ensimm inen painos toteutetaan kes n alussa, jolloin my s myyt v t tuotteet on listattu. Toivotamme hyv   ...
VUOKRAUSEHDOT 1. Sopijapuolet ja soveltamisala N it  sopimusehtoja sovelletaan konevuokraamoliikkeen j ljemp n   V...