simplebooklet thumbnail

of 0

Nationalpark kongernes nordsjælland

 

Nationalpark Kongernes Nordsjælland er et snart kommende park perfekt for udelivet. Strandene og skovene er fuld af mulighed for afslapning, cykel- og vandreture. Parken har høj kvalitet og stor variation i natur-, kultur- og landskabsværdier. Målet med parken har været at skabe et stærkt fokus på kulturhistorie, land- skaber, natur og friluftsliv, som kan udvikle både natur- og kulturværdier og styrke turisme og erhverv til glæde for lokalområderne.  Parkens store skovarealer indeholder nogle af danmarks mest biologisk rigeste skove.  

 

Parken etableres på frivillig basis da alle private landbrugsarealer i parken er meldt ind frivilligt.  Kongernes Nordsjælland ligger tæt på københavn og vil forbinde de store statsejede arealer Esrum Sø, Gribskov, Store Dyrehave, Tisvilde Hegn og Arresø.