simplebooklet thumbnail

of 0
1. Iedereen maakt fouten
Alle mensen hebben gezondigd en missen daardoor Gods nabijheid Romeinen 3 23, De Bijbel
2. Zonden leiden tot de dood Your Name Your Date
Zonde betaalt een hard loon de dood Deze dood werd het lot van alle mensen, want zij zondigden allemaal Romeinen 6 23 ...
3. Deze dood houdt nooit op
Mensen die het Goede Nieuws van Jezus Christus niet willen ontvangen, zullen de prijs betalen van eeuwige vernietiging, bu...
1. God is liefde en schoot jou te hulp
God houdt zoveel van deze wereld dat Hij zijn enige Zoon heeft gegeven, zodat iedereen die in Hem gelooft, niet verloren g...
2. Als mens betaalde God jouw zonden
God nam Jezus, Die geen zonde gedaan had, en belastte Hem met onze zonden. In ruil daarvoor rekent God de zuiverheid van J...
3. Jezus overwon de dood
Jezus Christus heeft de macht van de dood gebroken en heeft ons laten zien hoe wij, door op Hem te vertrouwen, eeuwig leve...
1. Keer je volledig tot God
Je moet je bekeren tot God en je laten dopen in de naam van Jezus Christus, want dan worden je zonden vergeven Handelinge...
2. Ontvang Jezus in je hart
Allen die Jezus verwelkomd hebben en geloven in Zijn Naam, heeft Hij het recht gegeven kinderen van God te worden. Zij wor...
3. Volg Jezus de rest van je leven
Wie bij Mij wil horen, moet zichzelf niet belangrijk vinden. Hij moet iedere dag zijn kruis opnemen en Mij volgen. Wie zij...
KIES JIJ ERVOOR OM TE    Keren   Ontvangen   Volgen
Laten we BIDDEN