simplebooklet thumbnail

of 0
ActiZ BTN Consumentenbond LOC Zeggenschap in zorg Pati ntenfederatie Nederland Zorg- en dienstverleningsovereenkomst en ...
Inhoud Vooraf  3 Zorg- en dienstverleningsovereenkomst  4 Algemene module  7 Bijlagen modules 1. 2. 3. 4. 5. ...
Vooraf De algemene voorwaarden hierna AV bieden evenwicht, verschaffen duidelijkheid en rechtszekerheid in de relatie z...
Zorg- en dienstverleningsovereenkomst Contractspartijen Naam zorgaanbieder Adres Postcode plaats Gevestigd te Locatie KvK-...
Zorgarrangement Het zorgarrangement dat wij u op basis van deze zorg- en dienstverleningsovereenkomst zullen bieden bestaa...
De afspraken die wij met u hebben gemaakt over de door ons te verlenen zorg liggen vast in   deze zorg- en dienstverleni...
Algemene module Inhoud 1 Einde van de zorg- en dienstverleningsovereenkomst 2 De afspraken 3 Zorgplan 4 Persoonsgegeven...
1.  Einde van de zorg- en dienstverleningsovereenkomst Wanneer eindigt de zorg- en dienstverleningsovereenkomst De zorg...
2.  De afspraken Wat regelen wij in de zorg- en dienstverleningsovereenkomst In de zorg- en dienstverleningsovereenkoms...
3. Zorgplan Wat is een zorgplan en hoe komt het tot stand In het zorgplan worden bij de start van onze zorg- en dienstver...
Wat als wij of u de afspraken in het zorgplan niet kunnen nakomen Als wij de zorg- en dienstverlening niet volgens het zo...
4.  Persoonsgegevens en privacy Is er een zorgdossier Ja. In het zorgdossier bewaren wij gegevens over u die van belang...
Anderen zijn niet    degenen die rechtstreeks zijn betrokken bij de uitvoering van de zorg- en dienstverleningsovereenk...
5.  Uw verplichtingen Wat moet u doen U werkt mee om ons in staat te stellen de zorg- en dienstverlening te leveren  ...
6. Betalingsvoorwaarden Moet u betalen voor de zorg- en dienstverlening U moet ons voor de zorg- en dienstverlening betal...
7.  Informatieverstrekking Welke informatie krijgt u Wij informeren u in ieder geval tijdens de zorgplanbespreking ove...
8.  Klachten en geschillen Klachten Wat kunt u doen met een klacht over ons  Wij hebben een klachtenregeling voor cli ...
Kunnen wij een geschil voorleggen aan de Geschilleninstantie 1 Ook wij kunnen een geschil voorleggen aan de Geschillenco...