simplebooklet thumbnail

of 0
TRAKHOME UTOPIA www.trakhomeutopia.com
Kurumsal 1971 y l nda Abdi K RLEYEN taraf ndan kurulan firmam z D ver Demir ad yla 2001 y l na kadar demir  elik...
TRAKHOME UTOPIA  n aat sekt r nde,  e itli alanlarda faaliyet g steren Trakya Boru Seramik Mobilya Ltd.  ti. 2013 ...
TRAKHOME UTOPIA UTOPIA TRAKHOME 4
Mimari anlay   Kom uluk ili kilerinin motive edildi i ve  a da  ya am ihtiya lar n n gereksinimleri d   n ...
TRAKHOME UTOPIA 2010 Y l nda mimarl k ve mimari dan  manl k hizmetleri vermek i in kurulan ofisimiz son y llarda b...
Neden Utopia  Verilere g re yeni ev sahibi olanlar n 50  si sahip olduklar  evlerde, tadilat ve tamirat yap yor. Ta...
TRAKHOME UTOPIA TRAKHOME
Hayat n z art k s radan olmayacak Do a ile i  i e ve modern hayat n t m olanaklar ndan yararlanabilece iniz Tra...
TRAKHOME UTOPIA
L ks ve konfor UTOPIA villalar , standard n  ok  zerinde donan ma ve konfora sahip. Mimari detaylar son derece titiz...
TRAKHOME UTOPIA
Sosyal ya am ve y netim G venli inizin ve huzurunuzun  st d zey tasarland    TRAKHOME UTOPIA, sosyal olanaklar a ...
TRAKHOME UTOPIA
Sosyal ya am ve y netim Hayat m z n en de erli varl klar  olan  ocuklar n z n, g venli ve huzurlu bir sitede ...
TRAKHOME UTOPIA
Mimari ve modern  izgiler Mimari tasar m, ergonomik mek nlar ve kullan lan malzeme kalitesi, Trakhome  topia  y  ay...
TRAKHOME UTOPIA
Evinizi siz dizayn edin... Projemizin sizler i in en avantajl  y n  ise tamamen sizin be enilerinizle dizayn edilece...
TRAKHOME UTOPIA
Konum E6 TRAKHOME UTOPIA E5 TRAKHOME UTOPIA  ehirin g r lt s nden uzak, do ayla i  i e olmakla birlikte,  ehi...
TRAKHOME UTOPIA
Kat Planlar  TRAKHOME UTOPIA Villalar nda   farkl  plan bulunmaktad r. 1. A Plus Villa 2. Grand Villa 3. Twin Villa...
A PLUS V LLA A PLUS V LLA ZEM N KAT PLANI 152.38 m  Teras-2  Salon  Mutfak  Vestiyer  Hol  Merdiven  Wc misaf...
TWIN V LLA TWIN V LLA ZEM N KAT PLANI 166.43 m  - 178.45 m  26 TRAKHOME UTOPIA Teras - 2   Mutfak   Salon   ...
GRAND V LLA GRAND V LLA ZEM N KAT PLANI 166.43 m  - 178.45 m  Teras - 2  22.75 m  - 34.77 m  Mutfak   22.34 m...
KHOM E TRA Prim Garantisi IA UT P O Trakhome Utopia  da villa sahibi olan yat r mc lar m z asla kaybetmeyecekler...
TRAKHOME UTOPIA
30 TRAKHOME UTOPIA
Projemizde kulland   m z markalar Grohe Banyo Armat r ve Batarya Braas  at  Sistemleri Berker Ak ll  Ev Tekn...