simplebooklet thumbnail

PENERANGAN PPFPPK

of 0
TATI University COLLEGE
ppfppk
Pusat Pengurusan Fasiliti Pengajaran,
Pembelajaran Dan Kesihatan
MENGENAI KAMI
Ditubuhkan pada 1
Februari, 2015
Pusat ini distrukturkan sebagai
pusat penyelenggaraan untuk
semua peralatan, mesin, atau
jentera iaitu aset-aset yang
berkaitan dengan pengajaran dan
pembelajaran di universiti ini.
TUJUAN
DITUBUHKAN
Mengendalikan permohonan
pembaikian dan pembelian
aset-aset berkenaan dari fakulti
atau pusat pengajian bagi
memastikan setiap pelajar
berpuas hati dengan keadaan
aset-aset yang akan digunakan
supaya proses pengajaran dan
pembelajaran berjalan denga
lancar.
Carta Alir Perbaikian Aset Pembelajaran Fasiliti Fakulti
Permoho
nan Dari
Fakulti
Tindakan
PPFPPK
Jabatan
Kewangan
LULUS/
TOLAK
Gambar - Gambar Peralatan Fasiliti
FKMPT
GMK FKMPT
FTKP
FTKK
FTKEA
KESELAMATAN
TATIUC
JAWATANKUASA KESELAMATAN
TATIUC
KETUA - ZAINAL ARIFFIN
TIMB - IR DR HABIR
SU - SYIMA
AJK - fADZIL
- NAZROL
- SYED