Return to flip book view

PeopleDueDiligence Brochure

Page 1

PeopleDueDiligence™!Inschatting van gewenst leiderschap!Leiderschap creëert en vernietigt waarde. Naast de Financial Due Diligence is daarom een deugdelijke inschatting van het gewenste leiderschap minstens zo belangrijk. Dat noemen wij de PeopleDueDiligence™.

Page 2

Uit onderzoek van INSEAD blijkt dat 85% van private equity de kwaliteit van het leiderschap (CEO) en het leiderschapsteam de kritische succesfactor vindt om te bepalen of men wil investeren of niet. Terwijl men tegelijkertijd deze kwaliteit juist onvoldoende deugdelijk onderzoekt. Als het team aan de top van samenstelling wijzigt, verandert veel meer dan alleen de gezichten om de tafel. !Nieuwe aandeelhouder Wij praten met de nieuwe aandeelhouder en brengen de verwachtingen in kaart die men heeft van het leiderschap van de onderneming waarin wordt geïnvesteerd. Het zittende leiderschap Dat doen wij ook door met het zittende leiderschap van de beoogde onderneming te spreken. Wij brengen in kaart waar hun zorgen, risico’s en uitdagingen zitten; wat hen of het team sterk maakt. En vooral: wat de organisatie nodig heeft om de beoogde waarde te creëren. Dit objectiveert voor beide zijden en de ervaring leert dat zittend leiderschap dit zeer waardeert. Snapshot We gaan daarbij uit van motivering en ontwikkeling van die punten waarin leiders goed zijn, maar altijd kunnen worden verbeterd. Wij helpen ze te bouwen aan hun eigen unieke mogelijkheden en bepalen in hoeverre dat aansluit bij de verwachting van de nieuwe eigenaar. Het belangrijkste is dat de investeerder een objectief beeld ('snapshot') krijgt van het zittende en beoogde leiderschap en kan bepalen of dat past bij de intenties van de aandeelhouder. En omgekeerd. Bron: PeopleDueDilligence™ gaat over: -Bouwen van een objectief beeld over het huidige en gewenste leiderschap;!-Objectivering van zicht op het leiderschap; !-Constructief en opbouwend praten over de eigen leiderschapsstijl en verwachtingen;!-Identificeren van ontwikkel- en risicopunten in de top; !-Reflectie op zelfbeeld en drijfveren van de eigen leiderschapsrol in de veranderende context;!-Eerlijk evalueren en reflecteren;!-Toetsing op behouden, aanpassen of verlaten van de huidige rol binnen een bepaalde termijn;!-Bieden van assistentie in verdere leiderschapsontwikkeling ten behoeve van waardecreatie.

Page 3

RapportageNaast de rapportage ('deliverable’) wordt hierop door ons een mondelingetoelichting gegeven aan opdrachtgever. Onze schriftelijke rapportagewordt eerst besproken met betrokkenen.Secure baseDoor de PeopleDueDiligence™ uit te besteden aan TheLeadershipAdvisorywordt de toetsing van leiderschap geobjectiveerd en zo een veilige ‘securebase’ gecreëerd. Een uitkomst kan o.a. zijn dat het leiderschap een planmaakt hoe zichzelf verder te ontwikkelen aan de hand van bepaalde'pointers’.Voor of na de closing?Een PeopleDueDiligence™ kan door het zittende leiderschap voor de  closing als bedreigend worden ervaren en kan zelfs de closing in gevaarbrengen wanneer dit als opmaat wordt gezien om leiderschap te vervangen.VeiligWanneer de PeopleDueDiligence™ juist als veilige toetsing wordt ingezet om wederzijdse ontwikkelpunten en risico’s te identificeren, zal dit niet als bedreigend worden gezien.‘Als CEO van Wegener moest ik als onderdeel van de turn-around een nieuwtop-leadership team vormen. TheLeadershipAdvisory heeft professioneel enop co-operatieve wijze het leiderschap team weten te vormen met scherp zichtop het individu maar vooral op de effectiviteit van het team als geheel.’Susan Duinhoven, CEO SANOMA Corp.‘Het is eigenlijk onprofessioneel om de asset die het meest bepalend is voorhet creëren of vernietigen van waarde niet voorafgaand aan de overnamedeugdelijk te onderzoeken zoals je dat wel met de cijfers doet.’Hans Bongartz, Eneco Group‘Uiteindelijk bepaalt de kwaliteit van de leiders bij een investering de matevan waardecreatie en de PeopleDueDiligence van TheLeadershipAdvisory wasvoor ons daarom een hele nuttige toetsing.’Duco Sickinghe, Managing Partner Fortino, Senior Industry Advisor CVC,President Commissaris KPN N.V.‘De PeopleDueDiligence van TheLeadershipAdvisory is voor onze Venturesportfolio een waardevolle analyse gebleken om ons beeld van leiderschap(potentieel), boardroom dynamiek en mogelijke risico's objectief en veelscherper te krijgen.’Non-disclosed large corporate investor, Rotterdam‘TheLeadershipAdvisory bracht bij een potentiële investering van SET Ventureshet leiderschap en team-dynamiek uitstekend in beeld. Voor ons is ditbelangrijk om scherp te krijgen wat voor de volgende fase van groei nodig is.’Anton Arts, Managing Partner SET

Page 4

Drie aanvullende diensten bij PeopleDueDilligence™!1. OnboardingEen pasbenoemd leiderschap moet goed landen in de organisatie omuiteindelijk echt het verschil te brengen. Dat geldt voor nieuwkomersaan de top maar ook voor interne benoemingen. Dit belangrijke procesvan onboarden wordt vaak onderschat. Onboarden is meer dan‘introduceren’. Lees meer over onze Onboarding-praktijk. 2. Interim LeiderschapInterim is een vak en kent veel variaties in de opdracht die een interim-manager meekrijgt. Stabiliseren wat er al is of behoedzaam deorganisatie aanpassen of toch een schoksgewijze verandering? Interimkan zich richten op een specifieke verander-opdracht en mag dan somseen wat ongemakkelijke noodzaak zijn, maar kan - mits goed ingezet -zeer effectief zijn. Al jarenlang werken wij met onze managers samen.Dit vertaalt zich in de kwaliteit die zij leveren. Lees meer.3. Vast Leiderschap en CommissarissenBijna 20 jaar bemiddelen wij met veel succes vast (internationaal)leiderschap en toezicht. Als ondernemers en zelf commissaris begrijpenwij wat leiderschap en toezicht betekent en wat wel en niet werkt. Deenergie en genoegdoening van het succesvol creëren en de pijn van hetminder lukken of mislukken zijn ons uit eigen ervaring bekend. !Lees meer."

"Lees ‘Investeerders in snelgroeiende bedrijvenlaten zich te veel leiden door hun onderbuik’!Ilse Zeemeijer, FD, 27-09-2017
Page 5

Team PeopleDueDiligence™!Amstelveen The Garden!Stroombaan 10!1181 VX AmstelveenWassenaar Kasteel de Wittenburg!Landgoed de Wittenburg 1!2244 BV WassenaarTheLeadershipAdvisory!Telefoon: 020 - 723.36.41 !info@theleadershipadvisory.com www.theleadershipadvisory.comJos Hessels Founding Partner, is een zeer ervaren executive coach en boardroom adviseur. Uitgebreide bestuurlijke en toezichthoudende ervaring van ondernemingen in uiteenlopende fasen en omvang. Voorheen Partner/bestuurslid Boer & Croon. Evaluaties van Directie, Bestuur en Toezicht. Grote ervaren met toetsing en terugkoppeling van drijfveren test. Ondernemer. Een van de meest ervaren bemiddelaars en begeleiders in Nederland van effectief interim-management. Lees meer.!!Hans Langeveld Founding Partner, bemiddelt, begeleidt, ontwikkelt en toetst ruim 18 jaar leiderschap in verschillende fasen van de life-cycle van een onderneming. Voorheen o.a. CEO Zakelijke Markt bij KPN en commissaris en oprichter van diverse ondernemingen. Was president commissaris van een investeringsfonds en Lid Advisory Counsel van een Europees Fonds. Voorheen tevens Managing Partner van twee grote nationale en internationale executive search bureaus. Lees meer.!!Alice Stäbler Partner, is een zeer ervaren (internationaal georiënteerde) bestuurder en toezichthouder. Met ruime bestuurlijke ervaring opgebouwd in diverse bestuursposities in de luchtvaart, de Zorg, de non-profit en telecom (CHRO KPN). Begeleidt en ontwikkelt teams. Veelgevraagd bij Directieteam spanningen. Individuele en team toetsing. Onboardingspecialist en executive coach. Lees meer.

Page 6

< Terug naar pagina 4