Return to flip book view

Omgekeerd Solliciteren

Page 1

Page 2

Page 3

Page 4

Onderscheidende aanpak -Senior executive coaches -Met eigen leiderschapservaring -En kennis van veel verschillende sectoren -Actief programma waarin je gegarandeerd naar je next level wordt gecoacht -Je ontwikkelt je Best Possible Pitch met een senior communicatiecoach -Bewezen succesvolle aanpak (omgekeerd solliciteren, waarbij je solliciteert op basis van je persoonlijke pitch in plaats van je CV) -Individueel én groepsgewijs (best practices) -COVID-Proof: zoveel mogelijk buiten, op gepaste afstand, ook in binnenruimtes. 'Je kunt investeren om een nóg betere manager te worden, maar dat brengt je niet altijd verder. Dat is geen kwantumsprong. Investeren in het echt begrijpen van je drijfveren en het acteren daarop is dat wel. Dat zit veel dichter op je persoonlijkheid, op wie je bent.’ Daniëlle Schuur, executive coach 'Het nadeel van een vaste baan is dat je niet leert hoe je jezelf moet verkopen. Ja, je kunt je organisatie verkopen. Maar dat is niet hetzelfde als jezelf verkopen. Natuurlijk ben je bezig met je CV, maar daar gaat het in jouw league helemaal niet meer om. Het gaat nu om wie je bent. Als je daar niet op probeert binnen te komen, blijf je hangen waar je nu zit.' Jos Hessels, executive coach 'Het gaat bij je pitch om de beste versie van jezelf. Maar het is meteen ook het grootste misverstand dat een pitch over jezelf zou gaan. Ja, het gaat over jou, maar alleen en voor zover dat voor een werkgever van belang is. Dat maakt dat je het ongegeneerd over jezelf mag hebben, zolang dat een werkgever maar voor je wint. En die zit heus niet te wachten op egotripperij. Vertellen over je blauwe plekken werkt dan veel beter.’ Bob Duynstee, communicatiecoach

Page 5

JOUW COACHES

Na haar studie bedrijfskunde aan de Universiteit van Tilburg heeftDaniëlle directiefuncties bekleed bij IBM Nederland en KPNCorporate Markt. In die rol heeft ze verschillende omvangrijkevernieuwingen binnen deze bedrijven doorgevoerd. Daniëlle weet alsgeen ander hoe je solide executive teams smeedt en hoe je samen totnieuwe, werkbare en vooral gedragen strategieën komt. Daarnaastheeft zij de afgelopen jaren leiderschapsprogramma's voorverschillende bedrijven opgezet waarin zowel aandacht is voor hetindividu (coaching) als de groep (intervisies).

Wat je niet kunt vertellen, kun je ook nooitbereiken. Vanuit dat motto kijkt Bob naar organisaties en leiderschap.Centrale thema's in de dagelijkse praktijk: identificatie, perspectief enverbeelding. Bob begeleidt sinds 2000 managers, (project)leiders enprofessionals bij hun personal branding/pitches. Bob studeerde rechten, heeft een journalistieke achtergrond, is seniorcommunicatieadviseur met een specialisme in storytelling (o.a.presentaties en speechwriting).

Jos studeerde bedrijfseconomie in Rotterdam en heeft bij Shell,Pakhoed, Ryder en Boer & Croon leiderschapservaring opgedaan.Sinds 2009 is hij vooral leiderschapscoach. Jos verstaat de kunst vanhet luisteren. Tijdens dat luisteren zoekt hij 'haakjes' die hijuitvergroot en waar hij je over laat nadenken. Als executive coach enadviseur spiegelt hij je coachingsvraag met wat hij hoort en ziet inbedrijven in Nederland en daarbuiten. Bekijk het profiel van Jos. 'Toch vreemd dat topmanagers zichzelf vaak nietgoed kennen. Maar ook een kans! Zelfkennisopdoen onder begeleiding van een ervarenleiderschapscoach geeft de juiste focus aan datproces.' Daniëlle Schuur, executive coach 'Je moet niet zoeken, maar je laten vinden. Dat ismisschien de kortste samenvatting van het idee vanomgekeerd solliciteren.' Bob Duynstee, communicatiecoach'Ik hoor vaak dat managers een rapport krijgen vandertig velletjes, waar grif 5.000 euro voor is betaald.Het testbureau bespreekt de inhoud tien minutenmet ze aan de telefoon. Als ik vraag wat ze eraanhebben overgehouden, zeggen ze: ‘ik kon me er welin vinden.' Dat is te makkelijk. Ze hebben er meer aanals ze naar huis rijden en hun partner vragen: Ben ikdat?' Jos Hessels, executive coach


Page 6

Feedback van managers die je voorgingen “Door Omgekeerd Solliciteren voel ik me sterk en zelfbewust. Ik kom in control van het proces om een nieuwe uitdaging te vinden. Dát is het! “Ik dacht dat ik mezelf wel kende, maar met name de coaching na de PSM-test heeft me weer behoorlijk aan het denken gezet. “Nooit gedacht dat voor mijn nieuwe baan de focus zo op mezelf moest liggen. Natuurlijk is mijn CV ook belangrijk, maar het sterke punt van deze aanpak zit in de combinatie van het zelfinzicht dat je opdoet en het concept van omgekeerd solliciteren. “Het programma is goed gestructureerd: de test, de coaching op het levensverhaal, de pitch en dan het omgekeerd solliciteren waarmee je onder begeleiding proactief naar je nieuwe baan werkt. “Jezelf pitchen vind ik lastig. Daar heeft de coach mij prima mee geholpen. Dat hielp mij om met omgekeerd solliciteren op een eigen manier binnen te komen en het over de dingen te hebben waarmee ik het verschil kan maken. “Door eerst op een hele andere manier te hebben gekeken wat ik nu echt wil, ben ik met Omgekeerd Solliciteren op een hele andere plek terecht gekomen. Een waar ik veel meer van mezelf in kwijt kan. “Buiten lopen, met het kritische maar constructieve oor van de executive coach, sparren met de communicatiecoach en daarna in een groep gelijkgestemden; Omgekeerd Solliciteren biedt een rijk programma dat ik tot nu toe nog niet eerder heb gezien. Het heeft mij enorm geholpen om een stap te zetten waar ik wél in geloof. De cursus 'Omgekeerd Solliciteren' krijgt van deelnemers een gemiddelde score van 8.7

Page 7