Return to flip book view

Õigusalane teejuht gümnaasiumi

Page 1

Õigusalane teejuht gümnaasiumilõpetajale Valminud praktilise uurimistöö raames Aveli Nilbe Türi Ühisgümnaasium 2017 (Ritarussel.files.wordpress, s.a.)

Page 2

Tööleping Töölepingu seadus (Director, s.a.)

Page 3

Töövõtuleping Võlaõigusseadus (Fromthetree.blogspot, s.a.)

Page 4

Käsundusleping Võlaõigusseadus (Okidoki, s.a.)

Page 5

Üürileping Võlaõigusseadus Lisaks üüri maksmisele pead Sa kandma muid üüritud asjaga seotud kulusid (kõrvalkulud) üksnes juhul, kui selles on kokku lepitud. Kõrvalkuludeks on tasu üürileandja või kolmanda isiku teenuste ja tegude eest, mis on seotud asja kasutamisega. § 292 lõige 1 (Clipartfest, s.a.)

Page 6

Laenuleping ja krediidileping Võlaõigusseadus Muutuva intressimääraga laenulepingu võid Sa igal ajal üles öelda, teatades sellest ette vähemalt kolm kuud § 400 lõige 1, kuid kui Sa ei tagasta laenu kahe nädala jooksul pärast ülesütlemise jõustumist, loetakse ülesütlemine mitte toimunuks. §400 lõige 2 Sa võid tarbijakrediidilepingust tulenevad kohustused täita ennetähtaegselt. Sellisel juhul ei võlgne Sa krediidi kasutamata jätmise ajale langevat intressi ja muid kulusid. § 411 lõige 2 (Pealinn, s.a.)

Page 7

Liikluskindlustus Liikluskindlustuse seadus (Pixabay, s.a.)

Page 8

Töötuskindlustus Töötuskindlustuse seadus Sul on õigus töötuskindlustushüvitisele, kui: oled töötuna arvele võetud tööturuteenuste ja –toetuste seaduse §6 kohaselt ja kui Sul on töötuskindlustusstaaži vähemalt 12 kuud töötuna arvelevõtmisele eelnenud 36 kuu jooksul. § 6 lõige 1 punkt 1, 2 (Thebalance, s.a.)

Page 9

Õppetoetus ja õppelaen Õppetoetuste ja õppelaenude seadus (Clipartfest, s.a.)

Page 10

Piltide autoriõigused ei kuulu autorile Piltide allikad: Clipartfest. (s.a.). Kasutamise kuupäev: 12. veebruar 2017.a., allikas clipartfest: https://img.clipartfest.com/dda4c1a550caf57852adaa552a5b974b_free-stock-photography-home-background-images-clipart-png_400-225.jpg Director.ee. (s.a.). Kasutamise kuupäev: 12. veebruar 2017.a., allikas Director: http://www.director.ee/wp-content/uploads/2012/06/dreamstime_s_623862691.jpg Clipartfest. (s.a.). Kasutamise kuupäev: 12. veebruar 2017.a., allikas clipartfest: http://cliparting.com/wp-content/uploads/2016/05/School-science-clipart-science-clip-art-printable-free.jpg Fromthetree.blogspot. (s.a.). Kasutamise kuupäev: 12. veebruar 2017.a., allikas fromthetree.blogspot: http://bp3.blogger.com/_mPtPHqK4wN4/RifJ5shkcJI/AAAAAAAAADA/4kKC2BrJeUU/s1600-h/VeryBusy4.jpg Okidoki. (s.a.). Kastuamise kuupäev: 12. veebruar 2017.a., allikas okidoki: http://img4.okidoker.com/c/5/4/4/444486/5885756/12489452_2.jpg Pealinn. (s.a.). Kasutamise kuupäev: 12. veebruar 2017.a., allikas pealinn: http://www.pealinn.ee/content/news/large/11/86/118680.JPG Wall.alphacoders. (s.a.). Kasutamise kuupäev: 24. veebruar 2017.a., allikas wall.alphacoders: https://images6.alphacoders.com/405/thumb-1920-405735.jpg Thebalance. (s.a.). Kasutamise kuupäev: 12. veebruar 2017.a., allikas thebalance: https://fthmb.tqn.com/kXaGahwpRVK7RSxKn7qwcdoLFnM=/768x0/filters:no_upscale()/about/unemployed-on-stairs-56a9a7263df78cf772a93f08.jpg Ritarussel.files.wordpress. (s.a.). Kasutamise kuupäev: 24. veebruar 2017.a., allikas ritarussel.files.wordpress: https://ritarussell.files.wordpress.com/2012/03/questioning.jpg Pixabay. (s.a.). Kasutamise kuupäev: 12. veebruar 2017.a., allikas pixabay: https://cdn.pixabay.com/photo/2015/11/03/09/09/auto-1020147_960_720.jpg (Wall.alphacoders, s.a.)