simplebooklet thumbnail

Valminud praktilise uurimistöö raames

Õigusalane teejuht
gümnaasiumilõpetajale
Valminud praktilise uurimistöö raames
Aveli Nilbe
Türi Ühisgümnaasium
2017
(Ritarussel.files.wordpress, s.a.)
Tööleping
Töölepingu seadus
Töövõtuleping
Võlaõigusseadus
(Fromthetree.blogspot, s.a.)
Käsundusleping
Võlaõigusseadus
(Okidoki, s.a.)
Üürileping
Võlaõigusseadus
Lisaks üüri maksmisele pead Sa kandma muid üüritud
asjaga seotud kulusid (kõrvalkulud) üksnes juhul, kui
selles on kokku lepitud. Kõrvalkuludeks on tasu
üürileandja või kolmanda isiku teenuste ja tegude eest,
mis on seotud asja kasutamisega. § 292 lõige 1
(Clipartfest, s.a.)
Laenuleping ja krediidileping
Võlaõigusseadus
Muutuva intressimääraga laenulepingu võid Sa igal
ajal üles öelda, teatades sellest ette vähemalt kolm
kuud § 400 lõige 1, kuid kui Sa ei tagasta laenu kahe
nädala jooksul pärast ülesütlemise jõustumist, loetakse
ülesütlemine mitte toimunuks. §400 lõige 2
Sa võid tarbijakrediidilepingust tulenevad kohustused
täita ennetähtaegselt. Sellisel juhul ei võlgne Sa
krediidi kasutamata jätmise ajale langevat intressi ja
muid kulusid. § 411 lõige 2
(Pealinn, s.a.)
Liikluskindlustus
Liikluskindlustuse seadus
(Pixabay, s.a.)
Töötuskindlustus
Töötuskindlustuse seadus
Sul on õigus töötuskindlustushüvitisele, kui: oled töötuna arvele
võetud tööturuteenuste ja –toetuste seaduse §6 kohaselt ja kui
Sul on töötuskindlustusstaaži vähemalt 12 kuud töötuna
arvelevõtmisele eelnenud 36 kuu jooksul. § 6 lõige 1 punkt 1, 2
(Thebalance, s.a.)
Õppetoetus ja õppelaen
Õppetoetuste ja õppelaenude seadus
(Clipartfest, s.a.)
Piltide autoriõigused ei kuulu autorile
Piltide allikad:
Clipartfest. (s.a.). Kasutamise kuupäev: 12. veebruar 2017.a., allikas clipartfest:
https://img.clipartfest.com/dda4c1a550caf57852adaa552a5b974b_free-stock-photography-home-background-images-clipart-png_400-
225.jpg
Director.ee. (s.a.). Kasutamise kuupäev: 12. veebruar 2017.a., allikas Director: http://www.director.ee/wp-
content/uploads/2012/06/dreamstime_s_623862691.jpg
Clipartfest. (s.a.). Kasutamise kuupäev: 12. veebruar 2017.a., allikas clipartfest: http://cliparting.com/wp-content/uploads/2016/05/School-
science-clipart-science-clip-art-printable-free.jpg
Fromthetree.blogspot. (s.a.). Kasutamise kuupäev: 12. veebruar 2017.a., allikas fromthetree.blogspot:
http://bp3.blogger.com/_mPtPHqK4wN4/RifJ5shkcJI/AAAAAAAAADA/4kKC2BrJeUU/s1600-h/VeryBusy4.jpg
Okidoki. (s.a.). Kastuamise kuupäev: 12. veebruar 2017.a., allikas okidoki:
http://img4.okidoker.com/c/5/4/4/444486/5885756/12489452_2.jpg
Pealinn. (s.a.). Kasutamise kuupäev: 12. veebruar 2017.a., allikas pealinn: http://www.pealinn.ee/content/news/large/11/86/118680.JPG
Wall.alphacoders. (s.a.). Kasutamise kuupäev: 24. veebruar 2017.a., allikas wall.alphacoders:
https://images6.alphacoders.com/405/thumb-1920-405735.jpg
Thebalance. (s.a.). Kasutamise kuupäev: 12. veebruar 2017.a., allikas thebalance:
https://fthmb.tqn.com/kXaGahwpRVK7RSxKn7qwcdoLFnM=/768x0/filters:no_upscale()/about/unemployed-on-stairs-
56a9a7263df78cf772a93f08.jpg
Ritarussel.files.wordpress. (s.a.). Kasutamise kuupäev: 24. veebruar 2017.a., allikas ritarussel.files.wordpress:
https://ritarussell.files.wordpress.com/2012/03/questioning.jpg
Pixabay. (s.a.). Kasutamise kuupäev: 12. veebruar 2017.a., allikas pixabay: https://cdn.pixabay.com/photo/2015/11/03/09/09/auto-
1020147_960_720.jpg
(Wall.alphacoders, s.a.)