Return to flip book view

DUS! Uithoorn nieuwsbrief 5

Page 1

1. Verkiezingen 2022

5. DUS-actief

3. Wonen

2. Schiphol

DUS! RickFm reclame


DUS! zet hoog in


DUS! in 60 sec.


DUS! Promo


DUS! Promofilmpjes


DUS! Jacks/infozuil


DUS! Fotowedstijd

DUS! Stemwijzer

DUS! Speerpunten

DUS! Verkiezingskrant

DUS! Meet & Greet

Verduurzaming


Zelfbewoningsplicht

Drechtdijk 125


Woontoren


PUSH vergelijking 3

Minder vliegen

PUSH vergelijking 2

PUSH vergelijking 1

Dit is de vijfde nieuwsbrief van DUS! Uithoorn. Deze nieuwsbrief verschijnt met enige regelmaat, zodat u goed op de hoogte bent en blijft van al hetgeen in Uithoorn en De Kwakel speelt.
Deze nieuwsbrief is voorzien van links , waarmee u naar volgende pagina's kunt navigeren.
Ook kunt u vanuit deze nieuwsbrief de onlinefilmpjes bekijken. We wensen u veel leesplezier toe!

KLIK OP DE PIJL RECHTSONDERIN OM NAAR DE VOLGENDE PAGINA TE GAAN

5

Page 2

Gemeenteraadsverkiezingen 2022

KLIK OP DE PIJL RECHTSONDERIN OM NAAR DE VOLGENDE PAGINA TE GAAN

Judith Beuse legt in 1 minuut uit waar DUS! voor staat.

DUS! Uithoorn & De Kwakel’ legt de lat met de nieuwe kieslijst hoog

Daarnaast gaat een aantal Kwakelse prominenten zich voor DUS! inzetten, zoals Andy Verstelle, voorzitter van KDO, Wim en Tim Verlaan en Shaunie de Zanger. Ook wordt DUS! versterkt met Benno van Dam, Evert Prinssen en Wim Verlaan. Deze voormalige prominenten van de partij ‘Ons Uithoorn’ zijn bij DUS! aangesloten. Wij ook blij met enkele nieuwe gezichten zoals Barbara Zaborska -Jansen en Pim Boswijk.


Op donderdag 6 januari vond de aftrap plaats van de verkiezingscampagne van DUS!. Alle leden die op de kieslijst voor de lokale partij DUS! staan kwamen digitaal bij elkaar. DUS! is in Uithoorn en De Kwakel een lokale samenwerking van D66 en GroenLinks. Het bestuur van DUS! is dan ook zeer verheugd dat er een verkiezingslijst gepresenteerd kan worden met een grote diversiteit aan personen en een gebalanceerde vertegenwoordiging van D66 en GroenLinks en van kandidaten die uitsluitend van DUS! lid zijn. Ook zijn de beide dorpen Uithoorn en De Kwakel goed vertegenwoordigd. 


Er staat dan ook een sterk team klaar. Allereerst zijn dit de bekende Uithoornse DUS!-gezichten, zoals Judith Beuse als lijsttrekker, wethouder Jose de Robles, Ans Gierman als fractievoorzitter en Onno Brautigam, de huidige bestuursvoorzitter. 

5

Page 3

Gemeenteraadsverkiezingen 2022

KLIK OP DE PIJL RECHTSONDERIN OM NAAR DE VOLGENDE PAGINA TE GAAN

DUS! Verkiezingsacties   Folder


Voorafgaand aan deze verkiezingen gaat DUS! in het hele dorp plm. 15000 folders verspreiden. In de folder is, naast de foto's van de belangrijkste mensen op de kieslijst, ook een samenvatting van het verkiezingsprogramma te vinden. Hieronder vindt u de folder. KLIK HIER voor de online versie.


DUS! Verkiezingsacties   Posters


Tijdens deze verkiezingen gaat DUS! in het hele dorp sandwichborden ophangen met de verschillende posters van DUS!. Per wijk zal er ook een aandachtspunt worden genoemd . Hieronder staan alle posters.


5

Page 4

Gemeenteraadsverkiezingen 2022

KLIK OP DE PIJL RECHTSONDERIN OM NAAR DE VOLGENDE PAGINA TE GAAN

DUS! Verkiezingsacties  Promofilmpjes


De sociale media zullen ook bij deze verkiezingen een grote rol spelen. DUS! zet daarvoor korte promofilmpjes in die gemakkelijk gedeeld kunnen worden via Facebook, Twitter en Instagram. Leden wordt verzocht deze filmpjes zoveel mogelijk in hun eigen netwerk te delen.
5

Page 5

Gemeenteraadsverkiezingen 2022

KLIK OP DE PIJL RECHTSONDERIN OM NAAR DE VOLGENDE PAGINA TE GAAN

DUS! Verkiezingsacties   Radioreclame op Rick FM


DUS! Verkiezingsacties   Jacks en infozuilen


RICK FM besteedt veel aandacht aan de komende verkiezingen. Elke partij krijgt de gelegenheid om de partij te promoten in korte interviews, één op één debatten en uiteraard ook via de ouderwetse radioreclame. Judith Beuse, onze lijsttrekker heeft daarvoor een korte tekst ingesproken.
De vaste luisteraars van RICK FM hebben haar vast al voorbij horen komen. Zoniet, dan kun je hiernaast de boodschap toch nog beluisteren.Tijdens deze verkiezingscampagne is er bijna aan DUS! niet te ontkomen. Op de infozuilen bij de drie toegangswegen van Uithoorn (Amsterdamseweg, Noorddammerweg en Zijdelweg) is Judith Beuse, onze lijsttrekker elke minuut 6 seconden in beeld. Elke automobilist die daar even bij het verkeerslicht moet wachten, zal dit beeld toch minstens één keer hebben gezien. Lijstduwer Peter Timmer showt bij het bord het nieuwe DUS!-jack dat in de campagne gebruikt zal worden. Peter is daar overigens niet permanent aanwezig......5

Page 6

Gemeenteraadsverkiezingen 2022

KLIK OP DE PIJL RECHTSONDERIN OM NAAR DE VOLGENDE PAGINA TE GAAN

DUS! Verkiezingsacties   Stemwijzer

Vergelijking met de programma's van de andere partijen is bij de uiteindelijke keuze op 16 maart natuurlijk van groot belang. Klik op de afbeelding hieronder en dan komt u automatisch uit bij site van de Stemwijzer voor de gemeente Uithoorn.

DUS! Verkiezingsacties   Meet & GreetTijdens de MEET & GREET zullen de prijswinnaars bekend gemaakt worden van de door DUS! georganiseerde fotowedstrijd. 

Het thema was 'Groen in Uithoorn en De Kwakel.

5

Page 7

Gemeenteraadsverkiezingen 2022

KLIK OP DE PIJL RECHTSONDERIN OM NAAR DE VOLGENDE PAGINA TE GAAN

DUS! Verkiezingsacties   

De speerpunten van het programma in de verkiezingskrant van de Nieuwe Meerbode


5

Page 8

Gemeenteraadsverkiezingen 2022

KLIK OP DE PIJL RECHTSONDERIN OM NAAR DE VOLGENDE PAGINA TE GAAN

DUS! Verkiezingsacties   

De speerpunten in de verkiezingskrant van de Nieuwe Meerbode


5

Page 9

Schiphol

KLIK OP DE PIJL RECHTSONDERIN OM NAAR DE VOLGENDE PAGINA TE GAAN

Dossier Schiphol blijft de gemoederen bezighouden en dat is goed en ook hard nodig. Voor onze gemeente is het belangrijk om continu te blijven toetsen of onze aanpak voldoende aansluit bij de meest recente landelijke ontwikkelingen binnen dossier Schiphol. 

Want het lijkt nu misschien rustig maar de toekomstplannen van de minister zijn nog steeds gericht op groei van Schiphol. De gemaakte afspraken uit het Alders akkoord zijn nog steeds niet nagekomen. Zo langzamerhand verdwijnen de termen primaire en secundaire banen uit de officiële stukken en van de hinderreductie plannen tot nu toe zijn we eerlijkgezegd niet onder de indruk. Sterker nog de hinder verminderende voorstellen die zijn geopperd betekenen veelal in de praktijk geen hindervermindering maar hinderverschuiving.

Gezien de beslissingen die landelijk op stapel staan rondom Schiphol (denk bijvoorbeeld aan het vastleggen van de LVB1, het voorstel wetswijziging op verbod nachtvluchten van GroenLinks) en de korte termijn waarop verschillende zienswijzen ingediend moeten worden lijkt het ons verstandig om als Gemeente Uithoorn een nog scherper geluid te laten horen. 

Wat DUS! betreft overduidelijk dat er maar één manier is om echte hindervermindering te realiseren en dat is door minder te vliegen. Het klinkt misschien simpel maar dat is wel de oplossing. Daarom hebben wij samen met VVD en PvdA het initiatief genomen om de Motie: Minder vliegen is Minder hinder in te dienen met een aangescherpt standpunt vanuit de Gemeente. De motie is uiteindelijk door de volledige raad ingediend en dus aangenomen.

Het is nu tijd om ons uitgangspunt genoeg = genoeg extra kracht bij te zetten. Terug naar hoe het was voor corona is ondenkbaar. We zien langzaamaan dat er ook bij de landelijke partijen een kentering gaande is. Uithoorn en Aalsmeer staan op de kaart, niet in minste plaats door al het werk dat verzet wordt door onze lobbyist, door de wethouder en ambtenaren, door werkgroep Schiphol en door PUSH en alle inwoners en belanghebbenden die zelf ook zienswijzen indienen.


PUSH licht de verkiezingsprogramma's door. DUS! komt er goed uit.


5

Page 10

Schiphol

KLIK OP DE PIJL RECHTSONDERIN OM NAAR DE VOLGENDE PAGINA TE GAAN

PUSH licht de verkiezingsprogramma's door. DUS! komt er goed uit. 2


5

Page 11

Schiphol

KLIK OP DE PIJL RECHTSONDERIN OM NAAR DE VOLGENDE PAGINA TE GAAN

PUSH licht de verkiezingsprogramma's door. DUS! komt er goed uit.


5

Page 12

Schiphol

KLIK OP DE PIJL RECHTSONDERIN OM NAAR DE VOLGENDE PAGINA TE GAANAfgelopen jaren is er veel te doen over wel of niet verder laten groeien van Schiphol. Voorstanders van groei wijzen op de economische voordelen en de werkgelegenheid. Wat DUS! betreft kan economisch gewin nooit belangrijker zijn dan de gezondheid van onze inwoners en de leefbaarheid in onze gemeente.

In Uithoorn en De Kwakel hebben we te maken met veel geluidsoverlast, luchtvervuiling, milieuvervuiling en beperkingen in woningbouwmogelijkheden. De balans tussen Schiphol en de leefomgeving moet terugkomen!

DUS! is ervan overtuigd dat er maar één echte oplossing is om daadwerkelijk hinderbeperking te realiseren. Dat is door minder te vliegen.

Dit is de boodschap die wij met volle energie overbrengen. Niet alleen in de gemeenteraad maar ook bij onze achterban van GroenLinks en D66 in de Tweede Kamer.

DUS! denkt en werkt mee aan oplossingen. We maken deel uit van de raadswerkgroep Schiphol en voeren hiermee een actieve lobby richting de Tweede Kamer. Verder onderhouden we nauw contact met bewonersvereniging PUSH en hebben we contact met onze GroenLinks en D66 collega’s in de regio en in de Tweede Kamer.

Dit alles maakt dat we als kleine gemeente een hele krachtige stem hebben die zegt: Minder Hinder door Minder Vliegen. Genoeg is Genoeg! En daar dragen wij vanuit DUS! graag ons steentje aan bij.


Minder vliegen = minder hinder

5

Page 13

Wonen

KLIK OP DE PIJL RECHTSONDERIN OM NAAR DE VOLGENDE PAGINA TE GAAN

Het doel is dat onze warmtevoorziening van huizen en gebouwen in 2050 niet meer is gebaseerd op fossiele brandstoffen. Dat kan door in 30 jaar tijd steeds minder gebruik te maken van aardgas. Hiermee dragen we bij aan het realiseren van het klimaatakkoord van Parijs.


Vanuit het gedachtegoed van GroenLinks en D66 zijn wij ervan overtuigd dat, net als de rest van de wereld, ook Uithoorn, een steentje moet bijdragen. Het wordt immers steeds duidelijker dat het klimaat razendsnel verandert en dat we ons tot het uiterste moeten inspannen om de opwarming van de aarde tegen te gaan en de CO2 uitstoot moeten terugdringen. Niet alleen voor onszelf maar ook voor onze kinderen en kleinkinderen.


De transitievisie warmte van gemeente Uithoorn is een ambitieus programma. En realisatie wordt best een opgave. We merken ook dat er nog veel vragen zijn bij de inwoners. Wat zijn de alternatieven? Hoe en wanneer worden bestaande woningen gasloos gemaakt? En wie gaat dit betalen?


Al deze onbeantwoorde vragen en onzekerheden leiden soms tot weerstand tegen deze omslag. DUS! vindt dat meer dan begrijpelijk. Maar we gaan hier wel 30 jaar over doen! Stapje voor stapje. Met inwoners, met de woningcorporaties, met de netbeheerders én met ondernemers. Op korte termijn vooral gericht op isoleren en op zonnepanelen en op de lange termijn met inzet van nieuwe technologieën. Al met al…….we gaan het samen doen!!


De essentie is ook dat de overgang naar ‘duurzame warmte’ op vrijwillige basis gaat en dat niemand gedwongen wordt om over te stappen. DUS! vindt het buitengewoon belangrijk dat de gemeente dit steeds richting onze inwoners blijft communiceren.


Dus… stapje voor stapje en geen gedwongen maatregelen. En het Regionaal Energieloket staat voor u klaar om u te ondersteunen met- en te informeren over energiebesparende maatregelen en subsidies. https://regionaalenergieloket.nl/uithoorn


DUS! is ervan overtuigd dat als ieder zijn steentje bijdraagt, we samen onze mooie aarde kunnen beschermen!


DUS! stemt in met raadsvoorstel: Uithoorn over 30 jaar duurzaam verwarmd

Klik hier om het interview op RICK-FM met Rob Kloppenburg, energiecoach, te beluisteren.

DUS! heeft op 25 november jl. van harte ingestemd met de transitievisie warmte: ‘Op weg naar duurzame warmte’. Deze visie geeft richting aan de wijze, waarop de gemeente Uithoorn tot een verduurzaming van het warmtegebruik van woningen en gebouwen wil komen. Stapje voor stapje gaan we dit in 30 jaar tijd, samen met inwoners, met de woningcorporaties, met de netbeheerders én met ondernemers, realiseren.


5

Page 14

Wonen

KLIK OP DE PIJL RECHTSONDERIN OM NAAR DE VOLGENDE PAGINA TE GAAN

DUS! ziet al jaren met lede ogen aan dat investeerders woningen in Uithoorn opkopen en tegen veel te hoge huurprijzen verhuren. DUS! wil daarom zelfwoonplicht voor koopwoningen in het goedkope en middeldure segment. Daarom heeft DUS! dit onderwerp in de raadsvergadering van 25 november jl. geagendeerd. Diverse fracties ondersteunden dit initiatief. Het college van B&W gaat een voorstel uitwerken onder welke voorwaarden deze zelfwoonplicht in Uithoorn uitgevoerd kan worden.


DUS! wil zelfbewoningsplicht voor koopwoningen in Uithoorn

De opkoopbescherming is een nieuwe regeling in de landelijke Huisvestingswet die per 1 januari 2022 in werking treedt. De maatregel geeft gemeenten de mogelijkheid een verhuurverbod voor goedkope en middeldure koopwoningen in te voeren. De opkoopbescherming moet ervoor zorgen dat dit segment woningen beschikbaar blijft voor kopers die er zelf in gaan wonen. 


DUS! is van mening dat het onacceptabel is, dat mensen die op zoek zijn naar een woning, worden afgetroefd door beleggers die woningen opkopen om deze tegen torenhoge prijzen te verhuren. “We vinden dat zoveel mogelijk woningen alleen kunnen worden gekocht door mensen die er ook echt gaan wonen. “Woningen zijn om in te wonen en niet om aan te verdienen"!


Diverse grote gemeenten hebben al voorstellen uitgewerkt. Ook deze gemeenten willen voorkomen dat steeds meer woningen worden opgekocht door buy-to-let beleggers en deze daarna in het dure huursegment terecht komen. 'We wachten met spanning het voorstel van het college van B&W af', aldus DUS!
5

Page 15

Wonen

KLIK OP DE PIJL RECHTSONDERIN OM NAAR DE VOLGENDE PAGINA TE GAAN

Als DUS!fractie hebben wij op 23 december 2021 tegen het voorstel gestemd om 18 woningen te realiseren aan de Drechtdijk 125.


We hebben lang gewikt en gewogen. Uiteraard zien we het grote belang in van woningen voor jongeren. Vele jongeren uit De Kwakel willen immers graag hier blijven wonen. Dit belang weegt echter, mede ook omdat er andere wooninitiatieven zijn aan de andere zijde van de Drechtdijk die voor hen weer nieuwe kansen biedt, niet voldoende op tegenover andere belangen. En dat is het belang van het groen.


Bebouwing Drechtdijk

Wij zetten ons als DUS! in om het ‘groene en landelijke karakter’ in Uithoorn en De Kwakel te behouden. Dit betekent voor ons:

Niet bouwen in de Uithoornse Polder. Behoud van het aanzien van de dijken in Uithoorn en De Kwakel; zoals de Drechtdijk. 


Uiteraard vergt dit steeds een zorgvuldige afweging tussen groen en bebouwing. Immers, DUS! heeft ook de bestrijding van de woningnood, vooral ook voor jongeren en middeninkomens, hoog op de agenda staan.


In dit geval kiezen we er echter voor om tegen dit voorstel te stemmen. Er zijn te veel woningen ingepland. En dit legt ook een te grote druk op extra verkeersbewegingen op de toch al drukke Drechtdijk.


18 woningen zijn ook niet nodig om de exploitatie rond te krijgen. Dit project is naar onze mening dan ook te groots opgezet. En wij zijn van mening dat hiermee het veenweidegebied meer dan nodig wordt aangetast. Bovendien zien wij de risico’s van precedentwerking. En dat willen we niet. We willen immers geen woningbouw achter het lint van de Drechtdijk in het veenweidegebied.


Wel zijn wij van mening dat Drechtdijk 125 een monumentaal en prachtig pand is dat behouden moet blijven. Maar dit plan, met deze omvang…18 woningen… tast het aanzien van de Drechtdijk teveel aan. We zijn niet tegen woningen op deze plek, maar niet in deze omvang. Daarom konden wij niet instemmen. helaas had ons standpunt geen meerderheid.


.


5

Page 16

Wonen

KLIK OP DE PIJL RECHTSONDERIN OM NAAR DE VOLGENDE PAGINA TE GAAN

Wat is goed?
Als DUS! zijn wij een warm voorstander van een transformatie van het Amstelplein. Het huidige gebouw is niet fraai en een upgrade noodzakelijk om de verpaupering (lees achteruitgang en leegstand) van het Amstelplein tegen te gaan.

We begrijpen ook dat een leegstaand kantorencomplex onrendabel is en dat hier vervanging voor wordt gezocht. Gelet op het grote tekort aan woningen in het middensegment juichen we daarom het voorstel toe dat op deze locatie 74 extra woningen worden gerealiseerd. Ook de invulling met een sociale ruimte in dit project is aantrekkelijk. Zeker voor ouderen. 


Wat weegt verder mee?
Wat wij wel een buitengewone lastige afweging vonden was de hoogte van het geplande gebouw. 11 verdiepingen vinden wij hoog. Volgens de wethouder is deze hoogte noodzakelijk om het plan rendabel te maken en hiermee 

De wethouder heeft ons verzekerd dat er geen precedentwerking van dit plan uitgaat. Dus er komen niet nog meer hoge gebouwen in dit deel van het dorpscentrum. 

Er waren ook zorgen over het aantal parkeerplekken. Uit een onderzoek blijkt dat voor dit project de parkeerbalans in orde. 

De ondernemers zijn tevreden over dit project, maar maakten zich zorgen om de hinder tijdens de bouw. Op vragen vanuit de raad heeft de wethouder toegezegd om de hinder tijdens de bouw voor de ondernemers tot een minimum te beperken. 

Dan was er nog een uitgebreide discussie of dit project onder de kruimelgevallenregeling valt of een bestemmingsplanwijziging. De wethouder heeft bij herhaling aangegeven dat dit juridisch uitgebreid onderzocht is en dat de kruimelgevallenregeling van toepassing is. We vertrouwen uiteraard het besluit van het college dat dit onder de kruimelgevallenregeling valt.

Daarnaast worden de appartementen met voorrang aan inwoners van Uithoorn die een woning achterlaten aangeboden. Tevens heeft de wethouder, op de vraag van DUS!, aangegeven dat hij gaat onderzoeken of ook woningzoekenden uit Uithoorn en De Kwakel, die geen woning achterlaten (veelal jongeren), deze voorrangspositie kunnen krijgen.


Herontwikkeling Amstelplein

Daarnaast nemen we het initiatief om de dorpse uitstraling aan de overzijde van de Koningin Maximalaan te versterken door de geplande nieuwbouw in een passende retrostijl te bouwen met behoud van de burgemeesterswoning.

Alles overziende heeft DUS! de argumenten van extra woningen in het middensegment voor zoveel mogelijk onze eigen woningzoekenden en een betere uitstraling van het Amstelplein zwaar laten wegen en besloten voor de woontoren van 11 verdiepingen te stemmen.We zullen de ontwikkelingen rondom het parkeren in het dorpscentrum kritisch blijven volgen en erop toezien dat zoveel mogelijk eigen woningzoekenden woningen krijgen toegewezen.5

Page 17

WAT VIND JE VAN DEZE NIEUWSBRIEF?     KLIK OP DE BUTTON HIERNAAST.

DUS!-actief   

DUS! is op zoek naar mensen die zich actief willen inzetten voor Uithoorn & de Kwakel en zin hebben om dat vanuit DUS! te doen. Dat kan door het raadswerk van de fractie DUS! te ondersteunen, maar ook door mee te helpen aan acties die bedacht en uitgevoerd worden door DUS! Actief. DUS! Actief is een groep binnen DUS! die er waarde aan hecht om acties te initiëren en uit te voeren die aansluiten bij de waarden van DUS! en daarmee onze gemeente een beetje duurzamer, mooier en socialer te maken. Heb je zin om ons te versterken? We leren je graag kennen! U kunt zich aanmelden bij ondergetekende als voorzitter van het bestuur.
Wie durft?

Lidmaatschap

U kunt zich aanmelden bij ondergetekende als voorzitter van het bestuur.

Wie durft?

Onno Brautigam
Voorzitter DUS!
onnobrautigam@icloud.com

U kunt zich aanmelden via de email: secretariaat@dus-uithoorn.nl


5

Page 18

WAT VIND JE VAN DEZE NIEUWSBRIEF?     KLIK OP DE BUTTON HIERNAAST.

Deze nieuwsbrief wordt gemaakt door:
smask2018@gmail.com 5

Page 19