simplebooklet thumbnail

Oazadopo : simplebooklet.com

OÁZA DOLNÍ POČERNICE P.O.
Mgr. Tomáš Král Ing. Michal Konejl
1. VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE OÁZA DOLNÍ POČERNICE
1. Základní údaje o organizaci
Přesný název: Oáza Dolní Počernice příspěvková organizace Stará obec 6, Praha 9 Dolní Počernice, 190 12
Zřizovatel: Městská část Praha Dolní Počernice, Stará obec 10, 190 12, Praha 9
Údaje o vedení příspěvkové organizace: Mgr. Tomáš Král ředitel příspěvkové organizace (dále jen p.o.)
Adresa pro dálkový přístup (kontakty):
Telefon: +420 281 865 754
Email: oazadopo@oazadopo.cz
webové stránky: www.oazadopo.cz
Sociální sítě:
Facebook: https://www.facebook.com/oazadopo
Instagram: .https://www.instagram.com/oazadopo/
Twitter: https://twitter.com/oazadopo
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCJA0_iMqnL9klYJ2paYExKA
1
2. ÚDAJE O ČINNOSTI
2
11. 2.
Beseda s investigativním
novinářem a spisovatelem
Jaroslavem Kmentou.
18. 2. Masopust
3
14. 3.
OÁZA v době korona virové
Březen - prosinec
Farmářské trhy
4
Únor – Duben
Seniorská obálka
Duben
Uklidíme Česko
navzdory koronaviru“
5
Červen- září
Jazz and dance ve stodole
Českého statku
Sportovní centrum
Svatoňovická
Duben
Knihobudka
Březen - listopad
Pražské židličky
6
5. května
výstava k příležitosti 75. výročí
osvobození naší republiky
29. května
Sokolové na značky
7
Duben- září
Svatební obřady
Červen - srpen
Tenisové tréninky
8
5. a 6. června
Dětský den
9
26. červen
Oáza vítala léto
10
14. - 17. 7.
Festival Českých filmů.
17. 7.
PoČERnIcKý SEniorský den
11
30. 8.
recitál muzikálové
zpěvačky Hany Křížkové.
6. 8.
3Bobule Letní kino
12
10.9.
Večer filmových melodií
se symfonickým orchestrem
Dalibora Havlíčka
13
12.9.
Festival Babí léto
14
Festival Stop Zevling
19. 9.
15
4. 10.
5. Počernické cyklohrátky
16
Listopad a prosinec
poznávací interaktivní QR hra Popolez po Počernicích
Říjen a listopad
vzdělávací program pro seniory
300 lidí
17
27. 11. 18. 12.
Výstava betlémů a vzdělávací program, jak věci pracovaly
11. 12. – 18.12. tvorba
a vydání kalendáře 2021
18
4. 12. Setkání s Mikulášem
19
Adventní zastavení 2020
20
Název projektu: 47. výzvu k předkládání žádostí o podporu v rámci KC JAKO
DOMA - neinvestiční
3. Údaje o podaných projektech
Oáza Dolní Počernice byla v prvním roce své působnosti handicapována svojí krátkou historií.
Podané projekty Oázou:
Projekty podané ve spolupráci s ÚMČ
Projekt vybrán k realizaci. Získána částka 10 milionů Kč
V hodnocení - projekt získal 92,5 bodů ze 100 v prvním kole
21
Název projektu: Výzva č. 120 Informační a komunikační systém v přívětivém úřadu
Praha Dolní Počernice
Název projektu: Výzva č. 56 Dolní Počernice informovaná ves
Nadace VIA - Místo, kde žijeme - Environmentální altán
Název programu: Operační program Zaměstnanost
Je v procesu vyhodnocování - formálně schválen, přijat k hodnocení.
·
Název programu: Operačního programu Praha – pól růstu ČR
Připraven k podání - březen 2021.
Projekty podané ve spolupráci s Lesním klubem V Hájence
Podáno 12.12 2020, vyhodnocuje se.
22
4. ÚDAJE O AKTIVITÁCH A PREZENTACE P.O. NA VEŘEJNOSTI
Oáza nejen, že organizuje kulturní, vzdělávací a sportovní akce, ale provozuje
informační centrum a muzeum. Již v prvním roce se stala zdrojem informací
pro občany. Hojně jsou navštěvované webové stránky: oazadopo.cz a i příspěvky
na webových stránkách ÚMČ. Hodně občanů hledá informace na sociálních sítích,
kde jsme také aktivní:
Facebook: https://www.facebook.com/oazadopo
Instagram: https://www.instagram.com/oazadopo/
Twitter: https://twitter.com/oazadopo
Youtube:https://www.youtube.com/channel/UCJA0_iMqnL9klYJ2paYExKA
Pravidelně informujeme občany o našich aktivitách v Dolnopočernickém zpravodaji.
23
Děkujeme všem v Dětském domově za spolupráci na Masopustu, Dětském dnu, Setkání
seniorů, Cyklohrátkách.
Děkujeme Lesnímu klubu V Hájence za spolupráci na Dětském dnu, Oáza vítá léto,
vzdělávacích programech a projektu Nadace VIA - Místo, kde žijeme - Environmentální altán.
Děkujeme všem v ZŠ Dolní Počernice za spolupráci na Masopustu a vzdělávacích
programech.
Děkujeme všem v MŠ Duha Dolní Počernice za spolupráci na Masopustu.
Děkujeme všem v ZŠ a MŠ Orangery za spolupráci na vzdělávacích programech, setkání
Děkujeme všem ve chráněné dílně U Červeného javoru za spolupráci na Masopustu.
Děkujeme Sokolu Dolní Počernice z.s. za spolupráci na výstavě 90 let sokolovny v Dolních
Počernicích.
Děkujeme Tenisovému a volejbalovému oddílu Sokolu Dolní Počernice z.s za spolupráci
v rámci festivalu Babí léto.
Děkujeme Jezdeckému klubu POČIN za spolupráci na Masopustu.
Děkujeme Jezdeckému klubu Dolním Počernice a paní Zuzaně Hůzové za spolupráci v rámci
Děkujeme panu Martinovi Šmolkovi za organizaci tenisových tréninků na hřišti Svatoňovická
a aktivní účasti na akci Oáza vítá léto.
Děkujeme restauraci Léta Páně za pomoc při organizaci Masopustu, svatebních obřadů,
besedy s J. Kmentou, Večerem filmových melodií a festivalu Babí léto.
Děkujeme restauraci Český statek za pomoc při organizaci Masopustu, svatebních obřadů,
Adventního setkání a koncertů Jazz and dance.
Děkujeme Hotelu Svornost za pomoc při organizaci svatebních obřadů, recitálu
Děkujeme restauraci Rang De Basanti za pomoc při organizaci Masopustu.
Děkujeme restauraci Camping SOKOL Praha za ceny pro Cyklohrátkách.
Děkujeme Golf Rezort Black Bridge za ceny pro Dětském dnu, Setkání seniorů.
Naší základní myšlenkou je spojovat. Myslím, že to se nám hned v první roce podařilo.
Při pořádání Masopustu jsme spolupracovali se spolkem POČIN. Bohužel tato
spolupráce se dál nedařila rozvinout, a to vzhledem k tomu, že se vedení tohoto spolku celý rok
vymezovalo proti práci Oázy. S ostatními organizacemi, spolky a podnikateli jsme zaznamenali
výbornou spolupráci. A velmi za kooperaci s nimi a za jejich podporu děkujeme.
s Mikulášem a poznávací QR hře.
festivalu Babí léto.
Hany Křížkové.
5. ÚDAJE O SPOLUPRÁCI S DALŠÍMI ORGANIZACEMI
24
Děkujeme firmě Textilní zboží Zdena Papežová za pomoc při organizaci Masopustu a duševní
podporu.
Děkujeme za spolupráci firmě Zelený domov při farmářských trzích.
Děkujeme všem trhovcům z farmářských trhů za věcné ceny do soutěže při Babím létě.
Děkujeme minimarket u Barborky za pomoc při organizaci Masopustu.
Děkujeme HUMMER CENTRUM s.r.o. za pomoc při organizaci Masopustu.
Děkujeme prodejně BILLA za finanční a materiální pomoci při Dětském dnu, Setkání seniorů,
Setkání s Mikulášem a Adventním setkání.
Děkujeme autosalonu TERS za finanční podporu na Setkání s Mikulášem.
Děkujeme firmě Hyundai Centrum Praha s.r.o. za finanční podporu na festival Babí Léto.
Děkujeme firmě EKO-KOM za spolupráci na akci Oáza vítá léto a Babí léto.
Děkujeme Městské policii, Policii ČR za skvělou spolupráci při všech našich akcích.
Děkujeme místním skautům a Martinovi Šílovi při spolupráci na Adventním zastavení.
Děkujeme fotografovi Pavlu Průchovi za krásné fotky a skvělou spolupráci při všech akcích.
Děkujeme klubu důchodců a KSZB včele s paní Hnou Jaklovou za spolupráci při organizaci
Babího léta a přípravě Seniorské obálky.
krizovým štábem při distribuci dezinfekce a ochranných pomůcek a pomoci seniorů
při epidemické krizi,
redakcí Dolnopočernického zpravodaje na přípravě zpravodaje a výtvarné soutěže pro děti,
knihovnou a paní Parkanovou při realizaci a provozu knihobudky.
Dále jsme spolupracovali s:
Velký dík patří zaměstnancům ÚMČ v čele s tajemnicí Editou Hejdovou a technické četě
při každodenní spolupráci.
Na závěr chci poděkovat panu starostovi Zbyňku Richterovi a celé radě MČ za skvělou spolupráci,
podporu a důvěru v naší práci.
Naše aktivita má přesah i za hranice naší MČ:
častnili jsme se aktivně festivalu Stop Zevling, který byl na Černém Mostě, kde jsme ve stánku
prezentovali Oázu a kulturní akce této p.o.
Byli jsme součásti pochodu „14 km kolem Prahy 14“, který organizovala MČ Praha 14.
Spolupracovali jsme s paní Lucií Fryčovou na výtvarném projektu "Klidně můžeš zavřít oči",
který zastřešovala Galerie hlavního města Prahy.
Spolupracovali jsme Památkovým odborem MHMP na publikaci Praha včera a dnes.
Spolupracovali jsme Poštovním muzeem na přípravě výstavy ke 130 letům pošty v
Dolních Počernicích.
Spolupracovali jsme s Ministerstvem práce s sociálních věna projektu Seniorská obálka.
25
6. HOSPODÁŘSKÉ VÝSLEDKY ZA ROK 2020
26
27
certifikovat kvality našeho Infocentra
„Výsadba stromořadí v
Dercsényiho ulici“.
„Dolní Počernice informovaná ves“.
„Zachování a obnova historických hodnot I“
Obec přátelská rodině a seniorům 2021,
„Komunitního centra Jako doma“.
7. VÝHLED NA ROK 2021
28
Vytvořili jsme 10 000 úsměvů na tváři
J E N 3 A K C E M U S E L Y B Ý T
P Ř E S U N U T Y N A R O K 2 0 2 1
Z Evropských fondů jsme získali pro Dolní Počernice 10 milionů Kč