simplebooklet thumbnail

of 0
Fysik og Kemi A Ib Bergmann   Bo Damgaard Karina Goyle   Anette S nderup Steen Carlsson   Rune Hilling
Forord Kopimappe A er en integreret del af Ny Prisma 7. Kopimappe A indeholder  velser, der kan bruges sammen med kapitel...
Indholdsfortegnelse Ark  velse Side 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 1.10 1.11 1.12 1.13 1.14 1.15 1.16 1.17 1.18 1....
Vi arbejder med fysik og kemi 1.1 Kend dit laboratorieudstyr L r navnene p  udstyret i laboratoriet.   Skriv navne p...
Vi arbejder med fysik og kemi 1.2 Adskil stoffer Adskil sand , salt og vand.   F  en portion  havvand  af din l ...
Vi arbejder med fysik og kemi 1.3 Rens saltvand ved destillation Adskil saltvand i salt og fersk vand. I  velse 1.2 ads...
Vi arbejder med fysik og kemi 1.4 Temperatur og krystaldannelse Unders g, hvordan kalium-nitrats opl selighed afh nge...
Vi arbejder med fysik og kemi 1.5 Hvor meget stof kan der opl ses i vand Unders g, hvor store m ngder af forskellige...
Vi arbejder med fysik og kemi 1.6 Fremstil krystaller Fremstil krystaller ved hj lp af en overm ttet opl sning.   N...
Vi arbejder med fysik og kemi 1.7 Fremstil store krystaller Fremstil en stor krystal ud fra en podekrystal.   V lg en...
Vi arbejder med fysik og kemi 1.8 Magnesium i svovlsyre Iagttag tegnene p  en kemisk reaktion.   H ld et par millili...
Vi arbejder med fysik og kemi 1.9 Saltsyre p  marmor Iagttag tegn p  en kemisk reaktion. Ved kemiske reaktioner ses of...
Vi arbejder med fysik og kemi 1.10 Br ndende stearinlys Unders g, om der sker en fysisk  ndring eller en kemisk reakt...
Vi arbejder med fysik og kemi 1.11 Beregn rumfang Materialer Fremstil en terning til m ling af rumfang. Beregn rumfang...
Vi arbejder med fysik og kemi 1.12 M l rumfang ved hj lp af vand Unders g, hvor mange milliliter vand en terning p  ...
Vi arbejder med fysik og kemi 1.13 Hvor meget vand kan der v re i 1 dm3 Fremstil en kasse p  1 dm3. Unders g, hvor m...
Vi arbejder med fysik og kemi 1.14 Find dit eget rumfang Bestem rumfanget af dig selv.   Hvordan vil du udf re dit ek...
Vi arbejder med fysik og kemi 1.15 M l massen Unders g massen af forskellige genstande. Materialer - M nter Clips T...
Vi arbejder med fysik og kemi 1.16 Massefylden af forskellige stoffer Beregn massefylden af forskellige stoffer. Materi...
Vi arbejder med fysik og kemi 1.17 Fald med forskellig masse Beskriv et fors g, som viser, hvordan to genstande med for...
Vi arbejder med fysik og kemi 1.18 Fald med forskellig luftmodstand Unders g, hvad luftmodstanden betyder for to gensta...
Vi arbejder med fysik og kemi 1.19 Tyngdekraft M l tyngdekraften p  forskellige genstande. Materialer - Genstand Ma...
Vi arbejder med fysik og kemi 1.20 M l store str kninger Materialer Vurd r, hvilket m leinstrument der kan m le en...
Vi arbejder med fysik og kemi 1.21 V lg m leinstrument V lg et passende m leinstrument til at m le l ngder p  de ...
Vi arbejder med fysik og kemi 1.22 Vurd r afstande Materialer Vurd r afstanden mellem tilf ldige steder p  skolens ...
Vi arbejder med fysik og kemi 1.23 Vurd r tid Pr v at bed mme forskellige tidsintervaller uden brug af et ur. Materi...
Vi arbejder med fysik og kemi 1.24 Byg en tidsm ler   V lg, om du vil bygge et pendulur eller et timeglas. Fremstil ...
Vi arbejder med fysik og kemi 1.25 Pendulur Brug computeren som pr cis tidsm ler.   T nd for interfacet og computer...
Vi arbejder med fysik og kemi 1.26 Bilernes fart Unders g bilernes fart i n rheden af skolen. For at beregne farten af...
Vi arbejder med fysik og kemi 1.27 Bev gelse 1A Brug computeren til at beskrive en bev gelse. Materialer - Pasco 500 ...
Vi arbejder med fysik og kemi 1.28 Bev gelse 1B Bev g dig efter computerens beskrivelse   Du skal m le din bev gel...
Vi arbejder med fysik og kemi 1.29 Bev gelse 2A Brug computeren til at beskrive en mere indviklet bev gelse. Material...
Vi arbejder med fysik og kemi 1.30 Bev gelse 2B Bev g dig efter computerens beskrivelse.   Du skal m le din bev ge...
Vi arbejder med fysik og kemi 1.31 H ndens gennemsnitsfart Find gennemsnitsfarten for din h nds bev gelse. Som tidsm ...
H Ti 88,9 39 La 40,1 20 Sr Strontium 87,6 38 39,1 19 Rb Rubidium 85,5 37 57 Ac 137,3 56 Ra Radium 2...
Verdens byggesten 2.2 Grundstoffer Find grundstoffernes kemiske tegn og atomnumre. Brug det periodiske system med alle g...
Verdens byggesten 2.3 Grundstof eller kemisk forbindelse Afg r, om stofferne er grundstoffer eller kemiske forbindelse...
Verdens byggesten 2.4 Unders g Det periodiske system Se n jere p  opbygningen af Det periodiske system.   Benyt Det...
Verdens byggesten 2.5 Metaller og ikke-metaller Unders g nogle egenskaber ved forskellige grundstoffer. Materialer - ...
Verdens byggesten 2.6 Beskriv et grundstof V lg et grundstof, og s g oplysninger p  biblioteket. Grundstoffets tegn ...
Verdens byggesten 2.7 Modeller Byg en model af LEGO  byggeklodser ud fra en r kke oplysninger. Materialer - Sk rm - ...
Verdens byggesten 2.8 Modeller af molekyler A Byg modeller af molekyler ved hj lp af plastikkugler. Materialer - Molek...
Verdens byggesten 2.9 Modeller af molekyler B Vand-molekyle Kuldioxid-molekyle Ammoniak-molekyle Byg, tegn og farv. ...
Verdens byggesten 2.10 Molekylemodeller og kemiske reaktioner A Materialer Byg modeller af molekyler, der reagerer med ...
Verdens byggesten 2.11 Molekylemodeller og kemiske reaktioner B Methan er en gas. Den dannes bl.a., n r plante- og dyre...
Kemien i hjemmet 3.1 Vand som opl sningsmiddel Unders g, om postevand kun indeholder vand. Materialer postevand - ...
Kemien i hjemmet 3.2 Hvad betyder symbolerne L r betydningen af informationerne p  kemikaliebeholderne. Materialer ...
Kemien i hjemmet 3.3 Syre og metal Unders g, hvordan syre virker p  forskellige metaller. Materialer   H ld ca. 1...
Kemien i hjemmet 3.4 M l pH Unders g forskellige stoffers surhed ved hj lp af pH-papir. Materialer - pH-papir B ge...
Kemien i hjemmet 3.5 Fremstil indikator Fremstil din egen syre base-indikator af r dk lssaft. Materialer   H ld c...
Kemien i hjemmet 3.6 Syrer og baser hjemme Unders g pH p  stoffer, der findes i k kkenet. Materialer   H ld ca. ...
Kemien i hjemmet 3.7 Fortynd syrer og baser 1 Materialer Unders g, hvad der sker med pH, n r en syre eller en base bl...
Kemien i hjemmet 3.8 Fortynd syrer og baser 2A Unders g, om pH-v rdien  ndrer sig, n r en syre eller base fortyndes....
Kemien i hjemmet 3.9 Fortynd syrer og baser 2B   Fremstil f lgende opl sninger i 6 reagensglas. Du skal m rke glass...
Kemien i hjemmet 3.10 Er alle syrer lige st rke Unders g, hvordan forskellige syrer virker p  forskellige metaller. ...
Kemien i hjemmet 3.11 Neutralisation 1 Unders g, hvad der sker, n r du blander en syre og en base Materialer - Rent ...
Kemien i hjemmet 3.12 Spejdersnus Brug den neutrale blanding til at fremstille spejdersnus.   H ld den neutrale bland...
Kemien i hjemmet 3.13 Neutralisation 2A Unders g, hvordan pH-v rdien  ndrer sig, n r en syre blandes med en base. M...
Kemien i hjemmet 3.14 Neutralisation 2B   Riv et lille stykke pH-papir af rullen og put det ned i et rent jumboreagens...
Kemien i hjemmet 3.15 Hvor er der mest syre Unders g, hvor meget syre forskellige v sker indeholder.   H ld 5 mill...
Jorden giver betingelser for liv 4.1 Unders g gasser Unders g forskellige gassers egenskaber. N r du skal fylde et re...
Jorden giver betingelser for liv 4.2 Unders g oxygen og kuldioxid Unders g oxygens og kuldioxids egenskaber.   F  e...
Jorden giver betingelser for liv 4.3 Unders g nitrogen og hydrogen Unders g egenskaberne for nitrogen og hydrogen.  ...
Jorden giver betingelser for liv 4.4 Jagten p  gasserne Find ud af, hvilke gasser der er i de forskellige poser. Mater...
Jorden giver betingelser for liv 4.5 Fremstil hydrogen Fremstil hydrogen i sm  m ngder ud fra en syre og et metal.  ...
Jorden giver betingelser for liv 4.6 Fremstil oxygen Materialer Fremstil oxygen i sm  m ngder ud fra brunsten og brin...
Jorden giver betingelser for liv 4.7 Kemirapport om en gas Beskriv en gas. V lg, hvilken gas du vil skrive om Hydrogen...
Jorden giver betingelser for liv 4.8 Fotosyntese Unders g, hvorn r planter forbruger CO2 . Materialer - Vandpest 3 r...
Jorden giver betingelser for liv 4.9 Stivelse i gr nne planter Unders g, om der er stivelse i gr nne planter. Druesuk...
Jorden giver betingelser for liv 4.10 Forskellige kulhydrater Unders g s deevnen af kulhydrater. Materialer Opl snin...
Jorden giver betingelser for liv 4.11 Forbr nding Unders g, hvad der sker, n r kn kbr d br nder i oxygen. Materia...
Jorden giver betingelser for liv 4.12 Ind- og ud ndingsluft Unders g din egen ud ndingsluft.   Hold en plastikpose ...
Jorden giver betingelser for liv 4.13 Planterne bruger vand Vis, at planterne optager vand. Materialer - B gerglas, 25...
Jorden giver betingelser for liv 4.14 Planterne suger vand   osmose Vis princippet i osmose. Materialer Molekyler ha...
Jorden giver betingelser for liv 4.15 Vandet transporterer n ringsstoffer Vis, at planterne transporterer n ringsstoff...
Lyset fra solen 5.1 Der er farver i lys Unders g hvidt lys. Materialer   Plac r spejlet skr t i vandfadet. Lyset ...
Lyset fra solen 5.2 Refleksion i et spejl Unders g, hvordan lyset kastes tilbage fra en spejlende overflade. Materiale...
Lyset fra solen 5.3 Hvordan spejles lyset Tegn lysets vej.   Tegn lysets vej til drengens  jne. Hvor spejles lyset ...
Lyset fra solen 5.4 Lyset skifter retning Materialer Unders g, hvad der sker med en lysstr le, n r den g r igennem ...
Lyset fra solen 5.5 Fors g med linser Unders g, hvordan lysstr ler brydes i en samlelinse. Materialer - Sodavandsfl...
Lyset fra solen 5.6 Byg en model af  jet Byg en model af et normalt, et n rsynet og et langsynet  je.   Fyld den ru...
Lyset fra solen 5.7 Unders g farver Find ud af, hvilke farver der danner billedet p  tv-sk rmen. Materialer - Farve...
Lyset fra solen 5.8 Hvorfor ser r de ting r de ud Unders g refleksionen af hvidt lys fra et r dt stykke stof. hvidt...
Lyset fra solen 5.9 Lysets spredning i atmosf ren Byg en model, der viser, hvordan solens lys forandres p  vej ned gen...
Lyset fra solen 5.10 Sollys bliver til varme Unders g hvilken betydning en blank eller sort overflade har for optagelse...