Return to flip book view

MVO jaarverslag - Flippingbook

Page 1

MVO Jaarverslag2023

Page 2

Page 3

Met trots presenteren w ons eerste MVO-jaarverslag. Het afgelopen jaar was hectisch en succesvol. De markten waarin Tailor & Stitch zich begeeft veranderen sterk en snel. Deze worden internationaler, de wensen en eisen van de klanten nemen toe en worden diverser en de omgevingsfactoren, zoals wet- en regelgeving, worden steeds dwingender. Zo heeft de UPV-wetgeving grote invloed op onze gehele supply chain en willen klanten steeds modernere en lichtere bedrfskleding zonder concessies te doen aan levensduur en duurzaamheid. Maar ik ben trots op de prestaties die w hebben geleverd en de successen die we hebben gerealiseerd. Met name de zeer geslaagde uitlevering van de KPN kleding en de continuering van de relatie met VolkerWessels Bouw en VolkerWessels Telecom. Voor 2024 hebben w wederom erg mooie plannen, zo hebben w een junior CSR-manager aangesteld en willen w een eigen productie locatie voor breigoed openen in India. Hiermee willen w onze servicegraad en betrouwbaarheid verder vergroten. En omdat w dan nog meer grip krgen op de supply chain, zal ons dit zeker helpen om onze duurzaamheidsdoelen nog beter te verwezenlken. Daarnaast gaan de ISO 9001 en ISO 14001 certificeringen Tailor & Stitch helpen om zowel onze kwaliteit als professionaliteit te vergroten. Samen op naar een duurzame toekomstProloog“Ik ben trots op wat w in 2023 hebben gepresteerd en vol vertrouwen in de groei en ontwikkeling van Tailor & Stitch.”Directeur/eigenaar Tailor & Stitch

Page 4

Page 5

Corporate WorkwearTailor & StitchTailor & Stitch ontwerpt, ontwikkelt en produceert corporate workwear van hoge kwaliteit. Het bedrf is ontstaan uit een overname in 2009, waarna het in 2015 gevestigd is in Sneek. Naast duurzaamheid en innovatie staat uiteraard kwaliteit hoog in ons vaandel. W kunnen voor elk bedrf, in elke branche kleding ontwerpen, ontwikkelen en produceren. W beschik-ken over een eigen designafdeling en hierdoor kunnen w, in samenspraak met de opdracht-gever, een eigen huisstl kledingln realiseren. Tailor & Stitch is flexibel en biedt relatief kleine productieoplages met korte doorlooptden. Tailor & Stitch heeft in 2019 besloten om, naast een eigen kantoor en warehouse, ook een exclusieve samenwerking aan te gaan met een atelier. Een atelier die zich volledig toelegt op de ontwikkeling en productie van onze bedrfs- en werkkleding. Hierdoor verkorten w de keten en nemen w de verantwoordelkheid in eigen handen en versterken w onze kwali-teit.De kledingindustrie is na de petrochemie de meest vervuilende industrie van de wereld. Een cultuuromslag is nodig om duurzame doelstellingen te realiseren en gelukkig kunnen w als producent het verschil maken. Een goed voorbeeld hiervan is een eciënte infrastructuur, waaruit een aanzienlke reduc-tie van afvalstromen voortvloeit als gevolg van het gebruik van verschillende innovatieve materialen. Zo heeft Tailor & Stitch kleding ontwikkeld met speciale antibacteriële finishes die langer kunnen worden gedragen zonder te wassen. Hierdoor hoeven er minder kleding-stukken worden verstrekt in een kledingpakket. In een conservatieve markt kunnen w met trots zeggen koploper te zn met duurzame innovaties. Het streven is om de beste in de branche te zn! 3TAILOR & STITCH

Page 6

Page 7

5TAILOR & STITCHDit is een samenwerkingsverband, onder leiding van brancheorganisatie Modint. Zodat we met de gehele textielsector en allerlei ketenpartners gezamenlk tot realistische, werkbare en betaalbare oplossingen komen m.b.t. het inzamelen, recyclen en hergebruiken van textiel en textiele vezels.27PAGINA34PAGINA13PAGINAHIGHLIGHTS 2023Junior CSR manager aangenomen35PAGINA41PAGINADe bedrfsauto’s van Tailor & Stitch rden elektrisch en kunnen worden geladen b ons bedrfspand.10 jaar fairwear memberISO certificeringTailor & Stitch is continu bezig met vernieuwing zodat w als bedrf gezond kunnen blven groeien. Als je groeit is het van belang om kwaliteit continu te kunnen waarborgen. Daarom zn w in 2023 begonnen met het verwerven van zowel de ISO 9001 als de ISO 14001 normering. 22PAGINA24PAGINAERP-systeemopengesteld voor onze partners, zodat z actief zn betrokken b de voor hun geldende projecten.Afgelopen jaar hebben we geïnvesteerd in trainingen op onze productielocaties, waarb we de medewerkers in de fabrieken informeren en laten meedenken. Hiermee creëren we wederzdse bewustwording voor verschillende onderwerpen zoals gendergelkheid, discriminatie en freedom of association.Trainingen geven op productielocaties

Page 8

Tailor & Stitch voelt zich verantwoordelk voor de volledige textielketen en ziet zichzelf als voorbeeldfunctie in het innoveren en verduurzamen van de werkkledingbranche. T&S wil bdragen aan een wereld waarin iedereen de mogelkheid krgt om in innovatieve, mooie, comfortabele en duurzame kleding te werken. Onze ambitiesMissie, visie en doelenDURABLE LIFETIMELEEFBAAR LOONW betalen een leefbaar loon in onze eigen productielocatie. W stellen dit als voorbeeld en streven er naar dat onze partners ons hierin volgen, geheel in ln met de VN Duurzame Ontwikkelingsdoelen en de Fair Wear Richtlnen. Door open en eerlk te calculeren probeert Tailor & Stitch samen met haar partners tot een eerlke prsstelling te komen.GERECYCLED MATERIAALTailor & Stitch biedt als eerste optie altd gerecycled materiaal aan voor een nieuw kleding-pakket. W promoten en stimuleren onze klanten om ons te volgen omdat w volledig vertrouwen hebben in deze nieuwe materialen. Grote organisaties als KPN Nederland, AB Texel Group, VolkerWessels Telecom zn overtuigd.W willen dit verder uitbouwen door nieuwe materialen te ontwikkelen. Door te deel te nemen in Stichting UPV Textiel participeren w actief in systemen om oude kleding retour te nemen en te verwerken / te recyclen in herbruikbare vezels.Onze verpakkingen zn gemaakt van gerecycled materiaal. De kartonnen dozen zn gemaakt van gerecycled karton en de polybags zn gemaakt van gerecycled plastic. Zo beperken w de uitstoot én wordt de kleding goed beschermt tdens transport. ONTWORPEN VOOR RECYCLINGDoor ‘designed for recycling’ als actief instrument toe te passen wil Tailor & Stitch haar complete product toekomst gereed maken. Hoe eenvoudiger een product uit elkaar is te halen des te beter het te recyclen is; veel eciënter en met minder energie.RECYCLABLE FABRICSLIVING WAGETAILOR & STITCH6

Page 9

FAIRWEARNATURE ENERGYECO-PASSPORTPASSPORTPASSPORTQUALITYKWALITEITDoor het invoeren van een kwaliteitsmanagementsysteem conform ISO 9001 willen w continu onze kwaliteit laten groeien:• Gebruikte materialen en onze producten• Goede en veilige werkomgevingen• Trainingen en scholing van personeel• Gemeenschappelk automatiseringssystemenDit moet leiden tot nauwere samenwerkingen en langdurige relaties met onze partners. W verwachten dat deze inspanningen en investeringen leiden tot:• Meer realistische en eerlke przen en marges• Lagere MOQ’s en kortere levertden• Betere en duurzamere producten en productieprocessen• Betrouwbaar productieprocesOok wil Tailor & Stitch het Ecovadis certificaat behalen in 2024. Dit zal ons verder brengen in ons streven om zo duurzaam mogelk te kunnen produceren. SOCIALE EERLKHEIDW zullen onze partners actief helpen om samen met ons de VN Duur-zaamheidsdoelstellingen te realiseren en om de status LEADER te verwerven binnen de Fair Wear Foundation. Dat is voor hen, op de middel - lange termn, net zo belangrk als voor Tailor & Stitch.DUURZAME ENERGIEDe auto’s van Tailor & Stitch rden elektrisch en kunnen worden geladen b ons bedrfspand. Hiermee stimuleren w werknemers om ook elektrisch te gaan rden.In 2024 willen w zonnepanelen plaatsen om het gehele pand van duurzame energie te voorzien.ECO-PASPOORTIn 2024 zal Tailor & Stitch haar producten voorzien van een ECO-Paspoort.Missie, visie en doelen1 0 y e a r f a i r w e a r m e m b e r 1 0 y e a r f a i r w e a r m e m b e r7TAILOR & STITCH

Page 10

Onze organisatie bestaat uit een kantoor in India en een kantoor in Nederland. We beschikken over een eigen designteam om onze unieke collecties te ontwerpen. Daar-naast hebben we een inkoop/planning afdeling om onze productie in India te coördineren en een afdeling sales. Ons team in India zorgt voor de kwaliteitscontrole in de fabrieken. Daarnaast zit er een team met merchandisers, die het proces bewaken en mede verantwoordelk zn voor een goed verloop van de planning.Personeelsbeleid en -praktkenOrganogramTAILOR & STITCH8Bart EbinkCEOInkoop / planningSalesCSRDesignMerchandisingQuality ControlOce manager IndiaOce manager Nederland

Page 11

Tailor & Stitch is een moderne werkgever en biedt naast allerlei beloningen ook de mogelk-heid om flexibel te werken. 90% van de Nederlandse medewerkers maakt hiervan gebruik. Na elk kwartaal worden alle medewerkers geïnformeerd over de voortgang binnen Tailor & Stitch, de resultaten en de toekomstplannen. Na afloop hiervan en met de Kerst vindt er altd een bedrfsuitje plaats. Elke maandagochtend vind er een kick off plaats waar iedereen even kort de afgelopen week doorneemt en over de komende week verteld. Tevens wordt daarb aangegeven of haar / zn agenda heel vol zit of dat er plek is om andere collega’s te ontlasten.Daarnaast vind er elke maand een “bklets-gesprek” plaats tussen de medewerkers en de HR-verantwoordelke. Zo wordt op een ontspannen manier de situatie en of relatie tussen werkgever en werknemers besproken.De wereld om ons heen veranderd in zeer snel tempo. Het management laat zich daarom extern trainen zodat hun vaardigheden en inzichten passend zn b de huidige en toekom-stige tdsgeest. Het team in India staat onder leiding van een vrouwelke Production Manager en een vrouwelke Head-Merchandiser, z hebben de dagelkse leiding over de activiteiten in India en geven leiding aan een team van drie mannelke collega’s. Omdat Tailor & Stitch werkt in compliance met de richtlnen van de Fair Wear Foundation wordt er veel aandacht geschon-ken aan trainingen en werkinstructies. Elk jaar wordt het kantoor in India meerdere keren bezocht en wordt er een intensief programma afgewerkt inclusief trainingen en uitwisseling van informatie. Hierdoor zn alle medewerkers op de hoogte van de normen en waarden die van hen en alle andere stakeholder worden verwacht. Elk jaar wordt het kantoor in India meerdere keren bezocht en wordt er een intensief programma afgewerkt inclusief trainingen en uitwisseling van informatie. Tevens worden dan de belangrkste partners bezocht, want een langdurige relatie is de bouwsteen voor hoogwaardige en duurzame kwaliteit.Op deze wze voelt iedereen zicht betrokken b Tailor & Stitch. Dit leidt tot grote waardering, initiatieven van onderaf, en snellere en betere feedback. Dit helpt Tailor & Stitch om continu te verbeteren.Personeelsbeleid en -praktkenOrganisatie9TAILOR & STITCH

Page 12

TAILOR & STITCH10

Page 13

MVO – Maatschappelk Verantwoord Ondernemen. Dit is een bekend, veelgebruikte term, maar heeft grote impact op Tailor & Stitch. B Tailor & Stitch denken we na over de impact die onze beslissingen en initiatieven hebben op mens, milieu en maatschapp. Dit geldt voor zowel ons eigen bedrf, maar ook onze partners, klanten en dragers van onze kleding.MVO is een ‘way of life’ en dat moet in het DNA zitten van een onderneming. Voor T&S betreft dit: People | Werkgeverschap en bedrfsvoeringPlanet | Milieu-impact en duurzame ontwikkelingen Profit | Sociaal duurzaamTailor & Stitch reflecteert zich graag aan de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen van de VN en onderneemt continue verbeteringsacties passend b deze doelstellingen.Maatschappelk Verantwoordelk OndernemenMVO11TAILOR & STITCH

Page 14

Page 15

Tailor & Stitch biedt al haar medewerkers de mogelkheid om parttime te werken. Zo kan iedereen passend b ieders levensfase een goede werk-privébalans creëren. Tevens worden medewerkers geschoold en krgen z de ruimte om een korte of lange sabbatical te nemen. Op het kantoor wordt elke week vers fruit geleverd om gezond leven te stimuleren.De bedrfswagens van Tailor & Stitch zn 100% elektrisch en kunnen b ons pand opladen. Hiermee stimuleren w medewerkers om elektrisch te rden. We hopen in 2024 ons pand te voorzien van zonnepanelen zodat w zelf kunnen voorzien in onze energiebehoefte. Tailor & Stitch is actief als lokale onderneming door sponsering van de Tennis- en padelclub en de 200 vrwilligers van de marathon van Sneek. Ons kantoor is gevestigd op de Hemmen in Sneek. In samenwerking met Circulair Friesland, de gemeente Súdwest-fryslan, Stec en New economy maken we een routeplan om naar een circulair bedrven terrein toe te werken. Hierb kken we naar energieverbruik, biodiversiteit, hergebruik van materialen, gezondheid en welzn en waterwinning en watergebruik. Op basis van deze thema’s maken we een meer-jarenplan, dat moet leiden tot een circulair bedrventerrein. MVO begint “heel gemakkelk” direct en dichtb met je eigen medewerkers. Z zn de ambassadeurs die het beleid moeten ervaren, stimuleren en uitvoeren. Veranderingen en verbeteringen moeten worden beleeft, alleen dan wordt het werkelkheid.Werkgeverschap en bedrfsvoeringPeopleTailor & stitch Sneek13TAILOR & STITCH

Page 16

Onze Indiase collega’s worden op alle vlakken betrokken b onze ambities en doelstellingen, inclusief trainingen en scholingen. Op deze wze realiseren w goede, veilige en eerlke werkomstandigheden in onze eigen productielocatie en op ons kantoor. Het Workplace Education Program is een opleidingsprogramma gebaseerd op de Fair Wear Code of Labour Practices en wordt gegeven op locatie in India. Deze Code bestaat uit acht verschillende arbeidsnormen waaronder bvoorbeeld loon en werkuren. Onder andere door middel van dit opleidingsprogramma werken w samen met ons eigen personeel in India hard om deze eisen, richtlnen en doelstellingen te realiseren b al onze partners. Dit is een belangrk doel voor onze partners, want onze Indiase collega’s hebben het meeste contact met onze productie partners. Z spreken dezelfde taal en kennen alle gebruiken en gewoontes en zn dus de perfecte ambassadeurs. Tailor & stitch DelhiProductie locatiesTailor & Stitch onderscheidt zich door niet alleen te beschikken over een eigen kantoor, maar ook over een exclusief atelier in India. Deze samenwerking stelt ons in staat om ons eigen merk Thirtyfour® te produceren, evenals kleding van geweven stoffen waaronder softshell jassen, winterjassen, zorgtunieken en werkbroeken.Recentelk zn we bezig met de oprichting van een nieuwe productielocatie in India, gericht op het vervaardigen van gebreide producten zoals T-shirts, poloshirts en sweaters. Momen-teel bevinden we ons in de onderzoeksfase om de meest effectieve opzet te bepalen. We hebben ook een subsidie ontvangen van de Rksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) om een solide basis in India te creëren.Het feit dat we de controle hebben over verschillende fabrieken stelt ons in staat om directe invloed uit te oefenen op de werkomstandigheden en lonen in die fabrieken. Deze aanpak bevordert ook de transparantie in de supply chain, met name in het productieproces, wat ons in staat stelt om onze MVO-doelstellingen eenvoudiger te behalen.Onze exclusieve productiefaciliteiten bieden Tailor & Stitch de flexibiliteit om snel te scha-kelen voor onze klanten. Dit resulteert in kortere doorlooptden en meer mogelkheden wat betreft minimale orderhoeveelheden. Daarnaast kunnen we hierdoor sneller nieuwe produc-ten ontwikkelen samen met de dealers.Tailor & Stitch is altd opzoek naar langdurige samenwerkingen. Langdurige samenwerkin-gen bieden het voordeel van opgebouwd vertrouwen, gezamenlke groei en eciënte samenwerking. Hierdoor kunnen alle betrokken parten profiteren van gedeelde ervaringen en successen.TAILOR & STITCH14

Page 17

15TAILOR & STITCH“ DEZE STAP ZAL ONS MINDER AFHANKELIJK MAKEN VAN DERDE PARTIJEN ”

Page 18

De huidige maatschapp heeft een grote behoefte aan individualiteit en persoonlke expres-sie. Thirtyfour® is een merk van Tailor & Stitch waarmee w onze dealers een concept aanbieden dat op een zeer eciënte manier kan voldoen aan deze wensen. Middels over 70.000 verschillende configuraties en met een minimale ordergrootte van 10 stuks per order kunnen w onze dealers zeer goed helpen om aan deze marktbehoefte te voldoen.Door deze eciënte, order-to-made, productie wordt overproductie, afval en restvoorraden voorkomen.Een ander groot voordeel van Thirtyfour is dat we geen sampling nodig hebben door de online configurator. De stoffen en kleuren die je kan kiezen in de configurator hebben we allemaal op voorraad liggen. Dit maakt ons flexibel en zorgt ervoor dat we al vanaf 6 weken kunnen leveren! De stoffen waar we gebruik van maken zn veelal duurzame materialen.Customized workwearThirtyfour®TAILOR & STITCH16

Page 19

Online configurator 17TAILOR & STITCHIn onze online configurator kun je als dealer samen met de eindklant zelf kiezen welk product je in welke kleuren wil laten maken. Door op een kleur te klikken, zie je direct het resultaat van je ontwerp. Daarnaast kun je kiezen voor diverse striping opties en zipper pullers. Hieronder zie je twee voorbeelden van design gemaakt in de online configurator:TS-2900 Anorak colorblockTS-6300 Pilotjack

Page 20

Materiaal gebruikAl jaren zn w een expert in de productie van Cordura-outdoorjackets. Cordura wordt gekenmerkt door een enorme sltvastheid en kleurechtheid. Hierdoor gaan onze jassen langer mee dan de reguliere jassen. Vanwege deze langere levensduur verminderen we zo ook onze impact op het milieu.Eigenschappen van Cordura:> Robuust - uitstekende sltvastheid> Sterk - uitstekende scheursterkte> Waterafstotend - afgewerkte, gecoate en laminaatopties> 100% nylon 6,6 filamentvezel met hoge treksterkteSltvaste CorduraThirtyfour maakt gebruik van verschillende type reflectiestripings. De ene striping is meer opzichtig dan de andere striping, afhankelk wat de klant wenst. Zo voldoet de zilveren striping aan de NEN 20471 normering, terwl de andere dat niet doen. Alle aangeboden stripings in het Thirtyfour concept worden op de kleding gestikt, waardoor ze gemakkelk verwderd en gescheiden kunnen worden b recycling nadat het product volledig afgedra-gen is.Genormeerde stripingsIn een tdperk waar duurzaamheid steeds belangrker wordt, spelen duurzame materialen een cruciale rol. De zoektocht naar milieuvriendelke opties heeft geleid tot innovatieve ontwikkelingen die de impact op onze planeet verminderen.TAILOR & STITCH18

Page 21

19TAILOR & STITCH

Page 22

Deze stof is gemaakt van rPET flessen, hierdoor hoeven er geen nieuwe grondstoffen te worden gebruikt. Op deze manier zorgen we er samen voor dat de impact van een jas op het milieu wordt geminimaliseerd. Op kwaliteit leveren we niet in, de stof is nog steeds wind-dicht, waterafstotend en ademend. De grondstof behoort volgens de 'Made-By Environmental Benchmark for Fibres' in de op een na hoogste klasse (Class B) op het gebied van duurzame materialen. In deze benchmark worden de volgende parameters aangehouden; Green house gass emission, Human toxicity, Eco-toxicity, Energy input, Water input en Land use.Op deze vlakken scoort het chemisch gerecyclede materiaal zo hoog dat deze in de categorie met de op een na meest duurzame materialen voor textiel is geplaatst. Dit komt doordat het materiaal 32% minder energie verbruikt, er 55% minder CO2 uitgestoten wordt voor de productie en 22% minder water wordt gebruikt dan voor regulier polyester. Daarnaast helpt het recyclen van PET flessen mee aan het voorkomen van het vergroten van de plastic soup. De stof is tevens voorzien van een GRS certificaat.Op de pagina hiernaast is visueel weergegeven hoe het recyclings proces van rPET verloopt. rPET SoftshellTAILOR & STITCH20Thirtyfour®

Page 23

RPET2 13 456781. Flessen verzamelen2. Schoonmaken & ontdoppen3. Versnipperen & omsmelten 4. Gesmolten plastic --> lange polyester draden5. Spinnen van filament garens6. Stoffen breien/weven7. Kleding kan in productie8. Ready to wear!rPET SOFTSHELL - recycling proces21TAILOR & STITCH

Page 24

Page 25

Het produceren van kleding kent een grote impact op het milieu. Tailor & Stitch doet alles om deze impact zo klein mogelk te maken. We zn hier op diverse manieren mee bezig. Voorbeelden hiervan zn het gebruik van duurzame materialen en het nadenken over een goede afvalstroom van de gebruikte bedrfskleding. Daarb kent Tailor & Stitch een productie proces waarin we altd in de exact gewenste aantallen produceren. Milieu-impact en duurzame ontwikkelingenPlanet23TAILOR & STITCH

Page 26

TAILOR & STITCH24Ons routeplan is als volgt:Tailor & Stitch heeft ambitieuze doelstellingen t.a.v. onze impact op het milieu en daarom willen w in 2023 gecertificeerd zn volgens ISO 14001.Daarnaast wil Tailor & Stitch het Ecovadis-certificaat behalen eind 2024.In 2023 hebben we ons duurzaamheidsteam uitgebreid. Hiermee leggen we de focus op het verbeteren van de arbeidsomstandigheden in onze productielocaties en op de innovatie rondom duurzaamheid binnen Tailor & Stitch. Door het behalen van ISO-9001 en ISO-14001 bouwen w onze kwaliteitsprocessen verder uit en kunnen w gezamenlk met onze partners allerlei eisen en doelstellingen aan kwaliteit en duurzaamheid stringenter stellen en beter borgen. Routeplan 2013 2015 2017 2023 20252030Start Fair Wear membershipLancering eerste duurzame collectieLancering configurator Thirtyfour. FWF status: GoodISO 9001/14001gecertificeerd75% duurzame collecties. Volledig leefbaar loon betalen. FWF status: Leader Minimaal 90% duurzame collecties uitbrengen + volledig circulaire collectie

Page 27

25TAILOR & STITCH

Page 28

ISO 9001 / 14001 certificeringIn onze toewding aan continue verbetering besloten w om in 2023 de ISO 14001 te behalen. Een internationale norm die ons helpt om onze ecologische voetafdruk te verkleinen. Echter eenmaal hiermee bezig bleek dit niet genoeg te zn. We wilden juist het stapje extra doen en besloten de ISO 9001 er gelk b te doen.Maar wat zn deze normen exact? ISO staat voor International Organization for Standardiza-tion. Het is een wereldwde entiteit die internationale normen vaststelt. In geval van de ISO 14001 gaat dit om een milieumanagementsysteem en b de ISO 9001 om een kwaliteitsma-nagementsysteem.Het pad naar ISO 9001-certificering vereist een grondige analyse van je eigen bedrf en de omgeving waarin je opereert. Het begon met een diepgaande interne analyse waarb we kritisch kken naar onze huidige processen en systemen. Om dit objectief op te pakken is er zelfs een externe adviseur aan te pas gekomen. Gezamenlk identificeerden we gebieden waar onze risico’s en kansen liggen, om vervolgens een systeem in de richten om deze risico’s te beperken en de kansen met twee handen aan te grpen. Dit helpt ons om voortdu-rende kwaliteit te leveren en continu te vernieuwen.Vervolgens zn w samen met de adviseur gaan kken naar onze externe omgeving. Hierin is het van belang om te kken welke rol Tailor & Stitch aanneemt b de afnemers, maar ook welke invloed w hebben b onze leveranciers. Door inzichtelk te hebben welke risico’s er zich voordoen en vervolgens welke kansen er liggen, hebben w ook hierop een kwaliteitssy-steem kunnen inrichten. Op deze manier kunnen w nogmaals voortdurende kwaliteit leveren naar onze afnemers.Voor de ISO 14001-certificering draait het hoofdzakelk om het beperken van de ecologische voetafdruk. Ook dit wordt systematisch aangepakt. Het begint b het inzichtelk maken van alle processen binnen het bedrf. Vervolgens zn w per processtap nagegaan wat de uitstoot is, of er risico’s zn voor milieudelicten, hoe w de risico’s kunnen beperken en vervolgens hoe w de uitstoot kunnen verkleinen.De waarden van onze ISO-certificeringen zn significant. Ze helpen ons niet alleen te garan-deren dat onze producten continu aan de hoogste kwaliteitsnormen voldoen, maar ook dat we ons bewust zn van en handelen naar de impact van onze activiteiten op het milieu. Het geheel vertaalt zich in een betrouwbare toeleveringsketen van hoogwaardige bedrfs- en werkkleding.We zn enthousiast over de voordelen die deze certificering met zich meebrengen en zien uit naar een voortgezette samenwerking waarin we gezamenlk bdragen aan duurzame en hoogwaardige oplossingen!TAILOR & STITCH26

Page 29

Stichting UPVOp 1 juli 2023 jl. is het Besluit UPV actief geworden, dit heeft een grote impact voor producen-ten, zoals Tailor & Stitch. Er gelden verplichtingen omtrent, de door ons geproduceerde bedrfskleding, op het moment dat z afval is geworden. Het doel is om significante verbete-ringen te realiseren met betrekking tot het inzamelen, het hergebruiken en het recyclen van afgedankte textielproducten. Een ander doel is om (steeds) meer gerecyclede textiele vezels te gebruiken in onze producten. Daarom heeft Tailor & Stitch zich aangesloten b Stichting UPV, hiermee voldoen w aan de verplichtingen van de overheid. Onder leiding van de branche organisatie Modint, wordt er gewerkt aan een nauwe samen-werking tussen de gehele textiel branche en allerlei keten partners. Dit moet leiden tot werk-bare structuren en regelgeving, die realistisch, haalbaar en betaalbaar zn. Dit kan alleen lukken door schaalvoordelen te creëren en nauwe samenwerking met partners in beide zden van onze supply chain. 27TAILOR & STITCHDe Europese wetgeving verplicht ons om de volgende doelstellingen te realiseren: In 2025 minimaal 50% hergebruik en recycling waarvan: - Minimaal 20% hergebruik - Minimaal 10% hergebruik in Nederland - Minimaal 25% van de recycling betreft vezel tot vezel recycling. In 2030 minimaal 75% hergebruik en recycling, waarvan: - Minimaal 25% hergebruik - Minimaal 15% hergebruik in Nederland - Minimaal 33% van de recycling betreft vezel tot vezel recycling. Om deze doelstellingen te behalen, biedt Tailor & Stitch de mogelkheid om de gedragen kleding gratis te retourneren. De kleding wordt voor verschillende doeleinden ingezet waar-onder GAIA circular en BOSO.Ook verplicht de UPV-wetgeving ons om onze supply chain transparant te maken. Dit doen w door ECO-Paspoorten te maken van onze producten. Zo’n ECO-paspoort toont duidelk de gebruikte materialen, incl. verpakkingen, waar het is geproduceerd en hoe het is getranspor-teerd. Vervolgens kunnen w alle grondstoffen, materialen en handelingen met elkaar koppelen om de ECO-footprint te kunnen berekenen. Op deze wze creëren w transparantie van het product en onze supply chain.

Page 30

TAILOR & STITCH28

Page 31

29TAILOR & STITCHDuurzame materialen Tailor & Stitch is erg succesvol in het introduceren van gerecycled materiaal in collecties b haar klanten. Goede voorbeelden hiervan zn bv. KPN Nederland, AB Transport, Electro World en Beeksebergen. Hieruit blkt dat Tailor & Stitch in staat is om voor totaal verschillen-de doelgroepen, eisen en functionaliteiten duurzame kleding te ontwikkelen. Op dit moment lukt het ons om in 80% van alle nieuwe opdrachten duurzame materialen in te zetten, daarnaast zn w druk bezig om b herhaalopdrachten de “oude” materialen om te zetten naar duurzame materialen. Hierb is rPET, 100% gerecycled PET-polyester, het belangrkste materiaal dat w gebruiken om zeer comfortabele en sterke bedrfskleding van te maken. Met trots kunnen w zeggen dat we meer dan twintigduizend dragers mogen kleden met deze duurzame kwaliteiten, in verschillende samenstellingen en doekgewichten. Ook alle softshell jassen die Tailor & Stitch maakt, zn gemaakt van 100% rPET, zowel de buitenstof als de fleecevoering. W blven, samen met onze partners duurzame kwaliteiten, zoals rPET polyesters, gemeng-de doekkwaliteiten, stretch materialen door ontwikkelen. Hierb wordt het proces gestuurd vanaf beide kanten, zowel vraag gedreven vanuit Tailor & Stitch, als technisch gedreven vanuit de partners. Behalve duurzame materialen werken w ook hard aan het duurzaam designen van onze kleding. De bedoeling hiervan is, dat onze bedrfskleding, na een lang functioneel leven, zeer goed te separeren is en deze vezels uiteindelk te verwerken in nieuwe producten. Ook hierin worden onze partners betrokken want dat betekend dat significante keuzes moeten worden gemaakt, zowel in materialen als in de wze van confectie!

Page 32

Locatie bedrijfspandUiteraard beginnen we, b het sparen van ons milieu, b onszelf. Het pand waarin ons hoofd-kantoor gevestigd zit, is voorzien van energielabel A. Door het hele pand heen wordt gebruik gemaakt van ledverlichting en w scheiden ons afval. De collega’s met een leaseauto, rden elektrisch en kunnen b ons pand opladen. Dit maakt het ook voor iedereen zonder leaseauto interessanter om elektrisch te gaan rden. Ons pand wordt in 2024 voorzien van zonnepane-len zodat w zelf kunnen voorzien in onze energiebehoefte. Ons kantoor zit gevestigd op de Hemmen in Sneek. In samenwerking met Circulair Friesland, de gemeente Súdwest-fryslan, Stec en New economy maken we een routeplan om naar een circulair bedrventerrein toe te werken. Hierb kken we naar energieverbruik, biodiversi-teit, hergebruik van materialen, gezondheid en welzn en waterwinning en watergebruik. Op basis van deze thema’s maken we een meerjarenplan, dat moet leiden tot een circulair bedrventerrein. TAILOR & STITCH30

Page 33

“ TAILOR & STITCH IS GEVESTIGD OP EEN CIRCULAIR BEDRIJVENTERREIN”31TAILOR & STITCH

Page 34

Page 35

Sociale duurzaamheid betreft de mensen die onze bedrfskleding maken. Z moeten op een veilige en eerlke manier onze bedrfskleding kunnen maken, met respect voor hun cultuur, waarden en normen. Z moeten een eerlk loon betaald krgen, respectvol worden behandeld, toegang hebben tot goede facilitaire voorzieningen, normale werk-uren hebben en betaald krgen voor overwerk.De Verenigde Naties hebben Duurzame Ontwikkelingsdoelen opgesteld. Tailor & Stitch gebruikt deze doelen als richtln voor ons beleid. Ons lidmaatschap van de Fair Wear Foundation is een hulp en een bews dat Tailor & Stitch hier serieus in investeert. ProfitSociale duurzaamheid33TAILOR & STITCH

Page 36

FairwearSinds 2013 is Tailor & Stitch lid van de Fair Wear Foundation (FWF), een gerenommeerde instantie in de textiel industrie met betrekking tot verbetering van de werkomstandigheden. Via de instrumenten en de audits van de FWF laten we zien dat we werken aan de ontwikke-lingsdoelen van de VN.Middels de vele FWF- richtlnen zien w erop toe dat de productielocaties van Tailor & Stitch in overeenstemming zn met de Code of Labour Practices. Hiermee streven w naar eerlk loon en werktden – geen discriminatie – gendergelkheid – recht van verenigen – eerlk en wettige arbeidsovereenkomst – een veilige en gezonde werkplek.Zeer belangrk om te realiseren is, dat deze we deze doelstelling alleen gezamenlk met onze partners succesvol kunnen behalen. Er moet sprake zn van een nauwe en intensieve samenwerking en deze moet leiden tot een langdurige en open relatie. TAILOR & STITCH34Leefbaar loonT&S betaalt een living wage in hun eigen atelier en stelt dit als voorbeeld richting haar partners en streeft ernaar dat z ons voorbeeld durven op te volgen. Daarom werken w ook uitsluitend met toelevering- en productiepartners die onder controle staan van de Fair Wear Foundation, zodat w u de garantie kunnen geven dat onze producten onder goede en veilige werkomstandigheden zn gemaakt. T&S Dehli beschikt over medewerkers die onze productielocaties monitoren en controleren op hun toewding aan en naleving van de Human Right Due Diligence.

Page 37

TrainingenTailor & Stitch investeert in haar partners om duurzame verbeteringen te realiseren, één van deze instrumenten is het verzorgen van trainingen - scholingen. Deze worden ter plekke gegeven, door zowel onze Nederlandse CSR-verantwoordelke als door onze Indiase colle-ga’s. De trainingen worden gegeven om de medewerkers in de fabrieken te informeren en bewust-wording te creëren voor verschillende onderwerpen zoals gendergelkheid, discriminatie en freedom of association. Deze onderwerpen staan in ln met de doelstellingen van Fair Wear. Deze trainingen hebben tot doel om alle betrokkenen te overtuigen, te motiveren en te helpen en ondersteunen om tot goede, eerlke en veilige werkomstandigheden te komen, zodat de langdurige relatie kan continueren. Het niet participeren in deze doelstellingen is een korte termn visie, de consequentie is dat Tailor & Stitch wordt gedwongen om andere partners te vinden die wel in compliance kunnen werken. Door het intensieve overleg met onze partners kunnen w gezamenlk problemen oplossen en krgen w begrip voor elkaars uitdagingen en wensen.MEER DAN 80% VAN ALLE PRODUCTIELOCATIES GETRAIND IN 202335TAILOR & STITCH

Page 38

Human Rights Due DiligenceHet ‘’Human Right Due Diligence’’ (HRDD) proces omvat systematische inspanningen van een bedrf om de impact van zn activiteiten op mensenrechten te begrpen en te verminderen, als onderdeel van maatschappelk verantwoord ondernemen (MVO). Het houdt in dat bedr-ven proactief evalueren hoe hun activiteiten de mensenrechten beïnvloeden en maatregelen nemen om negatieve gevolgen te voorkomen of te verminderen. Dit beleid is afgestemd op de Verenigde Naties (United Nations Guiding Principles on Business and Human rights/ UNGP) en de Europese OECD Guide Lines. Het HRDD-proces omvat over het algemeen de volgende stappen:1. Human rights due diligence policy: Integreer mensenrechten in een Human Rights Due Diligence Policy en management systeem. 2. Identify actual and potential harm: Identificeer potentiële mensenrechtenrisico's die verband houden met de activiteiten, producten of diensten van het bedrf. Beoordeel de impact van de activiteiten op de mensenrechten, zowel direct als indirect, in de hele supply chain. 3. Cease, prevent, mitigate harm: Implementeer maatregelen/ neem preventieve en risico beperkende acties om de geïdentificeerde risico's te verminderen of te voorkomen. 4. Track: Houd voortdurend toezicht op de effectiviteit van de genomen maatregelen en evalueer regelmatig het HRDD-proces.5. Communicate: Communiceer actief over de inspanningen en prestaties van het bedrf op het gebied van mensenrechten, zowel intern als extern.6. Remediation: Herstelwerkzaamheden van nadelige gevolgen van een risico die lastig te voorkomen is. Vanuit de Fair Wear Foundation is het doel van Human Rights Due Diligence vertaald naar preventieve acties die de zorgvuldigheid binnen de productieketen moeten waarborgen of zelfs verbeteren. Tailor & Stitch bewaakt als Fair Wear Member de rechten en de positie van medewerkers b onze productiepartners door middel van een jaarlkse Brand Performance Check. We beoordelen, controleren en valideren werk processen en blven dit monitoren gedurende de samenwerking. De resultaten helpen ons om preventieve acties te identifice-ren en herstellende acties klaar te hebben wanneer de rechten en de positie van productie-medewerkers in gevaar dreigen te komen. Middels de jaarlkse Brand Performance Check wordt Tailor & Stitch gecontroleerd op onder andere bovenstaande punten. Onze huidige status is GOOD, maar met onze hernieuwde focus streven w naar de hoogste haalbare status ‘LEADER’. TAILOR & STITCH36

Page 39

37TAILOR & STITCHBron: Fair Wear Foundation   

Page 40

PartnershipTAILOR & STITCH38T&S streeft naar langdurige relaties met haar partners. W zn er van overtuigd dat alleen op deze manier investeringen kunnen renderen en dat w verbeteringen kunnen realiseren samen met onze partners. Met hen delen w onze plannen en bespreken w de mogelkhe-den, de investeringen en de trainingen om gezamenlk te groeien. Met onze belangrkste partners werken w al meer dan 10 jaar samen! Al deze doelstellingen zn onderdeel van de contracten met onze partners. Onze contract zn opgesteld conform CFRPP (Common Framework for Responsible Purchase Practices).Lange termn relaties resulteren in vertrouwen, in transparantie en daarmee in begrip en in kwaliteit. Dit betreft vele aspecten, zoals:• Kwaliteit van materialen en van confectie• Realistische, en daarmee gezonde, przen en marges• Realistische MOQ’s en levertden• Goede en veilige werkomgevingen• Gemeenschappelk automatiseringssystemen• Trainingen, certificaten en auditsDe contracten met onze partners zn het resultaat van overleg en wederzdse inbreng en daarom volgen w ook de CFRPP (Common Framework for Responsible Purchase Practices) richtlnen om te komen evenwichtige samenwerkingsovereenkomsten.

Page 41

Zowel onze staf in Nederland als onze staf in India bezoekt, monitort, rapporteert over en geeft trainingen aan onze partners. Hiermee willen w onze partners verder professionalise-ren en laten groeien, geheel in ln met VN Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen. Tailor & Stitch produceert als volgt:39TAILOR & STITCHTailor & Stitch produceert dus voor meer dan 90% van haar producten in India. Dit betekend dat w kunnen communiceren vanuit de eigen cultuur en taal met onze partners en dat creëert enorme voordelen in de samenwerking.Tevens verkort dit allerlei transportlnen in de supply chain. India als land met het grootste inwoneraantal ter wereld, is ook een zeer grote producent en dus kunnen w nagenoeg alles sourcen binnen India. Dit voordeel realiseren w ook b onze Portugese partner. Dit is een Europese productie, die geheel voldoet aan alle Europese richtlnen. De zeer nauwe en intensievere relaties met onze partners leidt tot transparantie en daarmee krgen w ook toegang en contact met de toele-veranciers van onze partners.Dit geeft ons meer grip op de supply chain en op deze manier kunnen w er voor zorgen dat ook hier de VN Duurzame Ontwikkelingsdoelen van toepassing zn. Geheel in ln met onze doelstellingen om duurzame producten te maken en om de ecologisch impact zo klein moge-lk te maken. INDIAEUROPA92%8%

Page 42

Transparantie in de supply chain is heel belangrk, zodat bedrven precies weten waar hun spullen vandaan komen, hoe ze gemaakt worden en hoe ze b de klanten terechtkomen.Transparantie zorgt ervoor dat mensen, zoals klanten en partners, meer vertrouwen hebben in het bedrf. Hierdoor worden goede en verantwoorde werkwzen gestimuleerd. Het helpt bedrven eveneens om snel te reageren op problemen en de werkwze in de hele toeleve-ringsketen te verbeteren. In 2023 heeft Tailor & Stitch een haalbaarheidssubsidie ontvangen vanuit de overheid om de volgende onderzoeken te verrichten: Technisch en financieel onderzoek naar aanpassing van de designs. Onze corporate workwear zal zodanig ontworpen moeten worden dat deze gemakkelk weer in mono-stromen uiteen gehaald kan worden. Smeltpunten van diverse materialen en fournituren onderzoeken en kken of deze mechanisch of chemisch gerecycled kunnen worden. Organisatorische, technische en financiële aspecten van de retourlogistiek voor de recycling van de kleding. Onderzoeken hoe w onze klanten optimale transparantie kunnen bieden met betrekking tot gebruik van duurzame garens, stoffen en fournituren. W willen onderzoeken hoe w onze BA-wear score kunnen verhogen alsmede onze positie op de R-ladder.Tailor & Stitch maakt veel gebruik van gecertificeerde garens (GRS). We willen onze proces-sen zo transparant mogelk inrichten, zodat onze klanten er 100% zeker van kunnen zn dat deze garens toegepast zn in de producten die z afnemen.Door deze haalbaarheid subsidie willen we uitzoeken hoe we zo transparant mogelk kunnen zn en hoe ons ERP (Enterprise Resource Planning) systeem hier aan kan bdragen. TransparantieTAILOR & STITCH40

Page 43

Sinds 2019 beschikt Tailor & Stitch over een uniek stuk software, de Textracker. Dit is een eigen ERP-systeem waarin elke klant en elk project is ondergebracht. In het systeem is bvoorbeeld alles inzichtelk rondom iedere aanvraag, calculatie, design, productie en transport. Behalve dat de Textracker alle stadia van een project transparant maakt en bewaakt, kunnen ook alle medewerkers van Tailor & Stitch, zowel in Sneek als in India, op projectniveau met elkaar communiceren en rapporteren middels dit systeem.Hierdoor is alle communicatie rondom een project centraal gebonden aan een project en niet verspreidt over meerdere communicatie systemen zoals Outlook, Teams of Onenote.De Textracker wordt vanaf maart 2024 ook opengesteld voor onze klanten/partners, zodat z actief zn betrokken b de voor hun geldende projecten en inzicht hebben in de stadia per project. Dat geldt voor alle betrokkenen in de supply chain.Een voorbeeld hiervan is dat de dealer-partner het proces van de labdips kan volgen. De dealer partner kan op deze manier het goedkeuringsproces zelf bewaken. Daarnaast is bvoorbeeld ook het logistieke proces te volgen en is de ETD (Estimated Time of Departure) helder voor alle betrokkenen. W krgen als producent steeds meer verplichtingen via o.a. de UPV-wetgeving. Om die reden zullen we dit systeem verder uitbreiden als platform om alle betrokken partners te koppelen en te informatie beschikbaar te stellen.ERP systeem41TAILOR & STITCH

Page 44

ECO-PASSPORTPASSPORTPASSPORTEen ECO paspoort voor producten heeft als belangrkste functie om consumenten inzicht te geven in de eigenschappen en milieuprestaties van een product. Het verschaft informatie over de certificaten, eigenschappen van het product, grondstoffen, productie, distributie, gebruik en uiteindelke recycling. Dit stelt onze partners in staat om weloverwogen keuzes te maken op basis van duurzaamheidsfactoren en draagt b aan bewustwording van milieueffecten van producten.In 2024 zullen de Tailor & Stitch producten zn voorzien van een ECO-Paspoort. Dit vereist actieve betrokkenheid van alle betrokken parten, van Tailor & Stitch tot aan de producenten van de grondstoffen. Onze partners aan zowel de productie- als leveringszde zullen via de Textracker toegang krgen tot deze ECO-paspoorten.ECO-PaspoortTAILOR & STITCH42

Page 45

43TAILOR & STITCH“ MEER INZICHT GEVEN IN EIGENSCHAPPENEN MILIEUPRESTATIES ”

Page 46

Page 47

Namens Tailor & Stitch willen w onze oprechte dankbaarheid uitspreken voor de gelegen-heid om ons MVO jaarverslag met u te delen. We kken met trots terug op het afgelopen jaar, waarin we belangrke stappen hebben gezet om nog meer duurzaamheidsaspecten te integreren in onze bedrfsvoering.We willen graag onze partners, klanten en belanghebbenden bedanken voor hun voortduren-de steun en samenwerking. Samen werken we aan het creëren van een positieve impact op de samenleving en het milieu.Dit jaarverslag weerspiegelt onze inzet voor transparantie en voortdurende verbetering. We waarderen uw betrokkenheid en feedback en kken ernaar uit om gezamenlk verder te bouwen aan een duurzame toekomst.Met vriendelke groet, Team Tailor & StitchVoor vragen graag contact opnemen met onze CSR Manager: annemiek@tailorenstitch.nlTailor & StitchLeidekkersstraat 48601 VE SneekNederland085 273 3511www.tailorenstitch.nlDankwoord

Page 48