Return to flip book view

Profiel Marcel Sennema

Page 1

ProfielProjectenReviews

Page 2

Hands-on informatie-architect en transformation officer die gemakkelijk schakelt tussen het strategische en het uitvoerende niveau. Als informatie-architect is hij sterk analytisch en denkt hij in structuren. Als transformation officer is hij creatief en komt zijn gevoel voor humor en zelfinzicht vaak van pas. Sennema is stressbestendig en procesgericht. Noemt zichzelf ‘een behoorlijke workaholic’: ‘Ik hou van mijn werk en wil verantwoordelijk zijn voor het resultaat.’ !Hij omschrijft zijn vak als ‘het vertalen van een informatie-uitdaging naar een duurzame oplossing’. Duurzaam? Sennema: ‘Als je morgen problemen krijgt die je nu nog niet kent, dan moet mijn architectuur er voor zorgen dat je ook die problemen makkelijk aankunt. Foutloos en stabiel.’ Daarvoor moet volgens hem de lijn tussen visie, business proces en implementatie tijdens de architectuur zo rechtstreeks mogelijk zijn, zodat elk business-probleem valt te herleiden tot een stukje software. ‘Dat geeft’ zegt Sennema, ‘meer control over het totaal en betekent dat, behalve de directe benefits, opdrachtgevers ook flexibeler worden en hun organisatie makkelijker kunnen aanpassen.’ Visie realiseren Die opdrachtgevers zijn IT-afdelingen, CIO’s, managers architectuur, raden van bestuur. Sennema wordt vaak uitgenodigd vanwege een aantal hard skills en de ervaring die hij in projecten heeft opgedaan. Maar zijn werkelijke waarde is dat hij het hele proces van visie naar realisatie tot in detail kan doordenken en doorvoeren. Dat bedoelt hij als hij zegt: ‘Architectuur gaat in the end niet over de dingen, maar is een houding.’ Visie bepaalt volgens hem processen, processen bepalen systemen en systemen de infrastructuur die je nodig hebt. Sennema: ‘Wat je niet wil is dat wanneer je de visie verandert, je te horen krijgt: Maar het proces hangt af van het systeem dat op zijn beurt weer afhangt van de hardware. Die kan ik vanaf het systeem niet aanpassen, waardoor ik het proces niet kan aanpassen, dus bekijk het maar met je visie. Ik snap genoeg van de techniek die er onder zit, dus ik kan op de applicatie-laag iets zo gestructureerd beschrijven dat het ook realiseerbaar is. Op elke gewenste organisatieschaal.’ Simona HollingerPROCESSEN WAAR SENNEMA ALS ZELFSTANDIG INFORMATIE-ARCHITECT VAKER BIJ BETROKKEN WORDT: -Software development -Workflow Management -Logistiek -Productie -Resource planning -ITIL !MARCEL SENNEMA IS VERTROUWD MET: -Enterprise architectuur -Informatie architectuur -Applicatie architectuur -Security -BPMN -C#/C++/JAVA / SQL-server/Oracle -Slimme Meters/DSMR/DLMS -GIS systemen!ProfielREVIEW!‘MARCEL KAN MENSEN ECHT MOTIVEREN’

Page 3

Koffie Sennema is gereformeerd opgevoed. En dat ziet hij terug in zijn manier van werken: ‘Ik heb van huis uit meegekregen dat je moet afmaken waar je aan begonnen bent. Dus doorzettingsvermogen. En hard werken. Ik ben een behoorlijke workaholic. Ik vind werken ook heel erg leuk. De eerste vraag die ik stel als mij een opdracht wordt gegund is: Hoe laat kan ik beginnen? Ik geniet er van om al om 07.00 uur te beginnen met het voorbereiden van de dag. Dan kan ik heel geconcentreerd werken en leg ik het fundament voor die dag. Als dan tussen 08.00 en 08.30 uur je collega’s met een bak koffie binnen komen, praten we elkaar bij maar heb ik het eerste stuk al te pakken.´ Integriteit is ook een element uit zijn opvoeding: altijd eerlijk zijn en iedereen zo behandelen zoals je zelf behandeld zou willen worden. Sennema: ´Als ik tot de overtuiging kom dat iets niet gaat werken, dan geef ik dat ook aan. Dat heb ik snel genoeg in mijn opdrachten geleerd.’ Kostenstructuur Interactief luisteren en over en weer verifiëren of je elkaar goed begrepen hebt. Zo ziet voor Sennema het begin van elke opdracht er uit: ‘Daarin geef ik ook aan in welke richting ik denk dat je de visie kunt realiseren.’ Hij stelt de visie nooit ter discussie, maar doet wel graag aan vraagverheldering: op welke onderdelen in het proces zit precies de toegevoegde waarde? Op dit punt komt zijn accountancy-achtergrond hem goed van pas. Hij verstaat de kunst om op een slimme manier naar de kostenstructuur te kijken en administratieve processen te doorgronden. Sennema: ‘Dat soort vragen wil ik graag op visie-niveau bespreken omdat ze bepalend zijn voor de wijze waarop je het proces gaat inrichten. En dat is weer bepalend voor de uiteindelijke applicatie. Maar de beschouwing is niet vrijblijvend. Ik wil ook een conclusie aan mijn analyse verbinden. En vervolgens moet je zorgen dat je die conclusie ook waar maakt.’ Dat bedoelt hij als hij zegt dat hij een claim op ownership wil nemen. Sennema: ‘Ik weet wat in het kader van een opdracht nodig is. Vanaf dat moment is de opgave mijn opdrachtgever.’ Agile system development Sennema maakt maximaal gebruik van de kracht en potentie van het ontwikkelteam. Dat doet hij aan de hand van de scrum-methodiek. Hij weet de energie in het team zo te richten dat die in het verlengde komt te liggen van de doelen van de organisatie. Noem het incrementeel, noem het scrum, noem het agile; Sennema deed het al, vóórdat het zo werd genoemd: ‘Ik heb megaprojecten zien mislukken, doordat de betrokkenheid van de eindgebruiker (klant) werd geminimaliseerd. Het omarmen van een agile-development-methode als scrum is daarom niet meer dan logisch.’ Als je, zoals Sennema, de wensen van de klant vertaalt naar techniek, is het heel belangrijk om niet met de rug naar de klant toe te gaan staan, maar regelmatig af te stemmen en steeds te laten zien wat je gedaan hebt zodat de klant daarop kan reageren. REVIEW!‘MARCEL BESCHIKT OVER GROTE TECHNISCHE KENNIS EN UITSTEKENDE INTERMENSELIJKE VAARDIGHEDEN’

Page 4

Sennema: ‘Aan het eind van elke sprint laat ik de klant, vertegenwoordigd door de product owner, zien hoever ik ben gekomen met het realiseren van de zaken met de hoogste prioriteit.’ !Hoogste kwaliteit Sennema gaat altijd voor de hoogst haalbare kwaliteit. Sennema: ‘Kwaliteit is belangrijker dan het halen van een deadline. De deadline is een streep in de kalender. Maar kwaliteit, daar zit je jaren later nog aan vast. Kwaliteit is voor mij: geen hoekjes afsnijden. Ik geloof in de maakbaarheid van de dingen. In dat opzicht ben ik onbescheiden. Als ik tot de overtuiging kom dat iets niet gaat werken, dan geef ik dat ook aan. Ik ga geen geld verbranden. Trouwens, als je in dingen gelooft is de kans op succes ook veel groter.’ Als architect vertelt hij het verhaal van de toekomst. Hoe het proces of het systeem er uit komt te zien. Dat verhaal heb je, zegt hij, onderbouwd met je eigen analyse en synthese. Sennema: ‘Dat probeer ik op een creatieve manier te verpakken en vervolgens draag ik de boodschap actief uit: daar gaan we naar toe. Dus je moet niet alleen zelf in dat verhaal geloven, maar ook anderen in dat verhaal laten geloven. Dat lukt alleen door regelmatig op de zeepkist te gaan staan.’ Tegenstellingen Geen hoekjes afsnijden. Brengt zo’n opstelling hem niet in conflict met de product owner? Sennema: ‘Er is een heel natuurlijk spanningsveld tussen architect en product owner. Die laatste is er om de functionaliteiten in de gaten te houden, de architect om de realisatie te waarborgen. Allebei moet je daarin de grenzen opzoeken. Dan kom je vanzelf op het beste resultaat uit. Samenwerking in het project is ook een kwestie van de tegenstellingen uitbuiten. Juist doordat je allebei een ander perspectief inneemt en daar de dialoog in zoekt, krijg je toegevoegde waarde. Je moet dus met elkaar vechten. Dat mag naar boven komen. Ook emotioneel. Omdat die confrontaties altijd inhoudelijk zijn, is het ook niet erg. Uiteindelijk, als je er over napraat, vindt iedereen het ook prettig dat het zo op tafel komt te liggen.’ Alert Als hij begint dan heeft hij al een eindgebruiker aan wie hij vakinhoudelijke dingen kan vragen als: op welke plekken in zijn organisatie heeft hij dat systeem nodig, welke specificaties moet het systeem bieden om de kwaliteit omhoog te brengen en welke eigenschappen om daarbij zo weinig mogelijk mensen in te schakelen? Hij betrekt de eindgebruiker dus nadrukkelijk bij dat proces. Sennema: ‘Die reviewt in mijn aanpak de user-stories en voert uiteindelijk de acceptatietest uit: Is dit voldoende voor je? Werkt het zo? Ik werk dus altijd vanuit de eindgebruiker. Dat is maatgevend, want daar bouw je het systeem voor.’ Maar Sennema beseft heel goed dat die eindgebruiker ergens anders naar toe moet. Sennema: ‘Daar moet je heel lang over praten omdat mensen nu eenmaal gewend zijn om op een bepaalde manier te werken. Uiteindelijk is het aanpassen van informatiesystemen veel makkelijker dan het aanpassen van de organisatie aan het nieuwe proces. Maar je moet wel weten waar je mee bezig bent. Een van de valkuilen als je ergens nieuw komt is dat je alles opnieuw verzint, terwijl de waarde van een onderneming ook zit in datgene wat mensen over de jaren heen hebben opgebouwd. Die waarde haal je in de eerste gesprekken nooit naar boven. Dat ga je pas zien tijdens het proces en, als je niet uitkijkt, vaak te laat. Dus daar ben ik tijdens het proces altijd heel erg alert op.’ ‘SAMENWERKING IS OOK EEN KWESTIE VAN TEGENSTELLINGEN UITBUITEN’

Page 5

ANDEREN OVER MARCEL Robert Tretinjak !Hoofd van het Meet Data Management bij E.ON Sweden !‘Ik heb met Marcel gewerkt toen ik bij Sony Ericsson Mobile Communications in dienst was. Op dat moment stond ik aan het hoofd van de afdeling ‘Solution Management Office for Customer Services’. Ik was verantwoordelijk voor een project dat een set aan nieuwe en verbeterde business processen inclusief de ondersteunende IT-systemen moest opleveren, en contracteerde Marcel als consultant. We hebben ongeveer twee jaar samengewerkt, waarbij Marcel aan het hoofd stond van het team dat een ‘Single Sign-On Solution’ ontwikkelde dat geschikt was voor diverse systemen. De architectuur werd voor een groot deel door hem zelf ontwikkeld.‘Marcel is toegewijd, resultaatgericht, prettig in de omgang, communicatief en betrouwbaar. Hij beschikt over een diepe en brede vakkennis, maar is ook in meer algemene zin goed ontwikkeld. Hij toont grote interesse in het zich eigen maken van nieuwe kennisvelden en blinkt daar dan al gauw in uit door de verworven kennis te combineren met zijn ervaring. Hij past zich gemakkelijk aan nieuwe situaties aan. Dat blijkt ook uit het feit dat hij zich als specialist op het gebied van IT in consumenten-elektronica en after sales systemen nu ook heeft bekwaamd in de utilities sector. Zijn ‘Single Sign-On Solution’ is nog altijd in gebruik. Dat laat zien dat hij het toekomstbestendig heeft ontworpen en zo heeft gebouwd dat het flexibel mee kan in een veranderende omgeving.’Marijke Weijers!ICT manager bij Scholten Awater !‘We hebben Marcel gevraagd om mee te helpen aan de selectie van een nieuw ERP-systeem. Om een en ander in kaart te brengen en de architectuur op papier te zetten. Daarnaast hebben we hem gevraagd gebruikers te assisteren om alle processen in de organisatie in kaart te brengen. Voor dat project heeft hij ook gewerkt met de tool Bizagi. Daarna zijn wij gestart met het opzetten van een nieuw warehouse managementsysteem dat we in huis hebben ontwikkeld en waarvan Marcel de architect is geworden. Al met al heb ik meer dan een jaar intensief met Marcel samengewerkt. ‘Marcel werkt heel secuur, heel planmatig, kan goed luisteren, zaken goed vertalen en objectief beoordelen. Hij heeft op vele vlakken voldoende kennis in huis en kan heel goed processen analyseren om te zien of je die efficiënter in kunt richten. Hij kon op alle niveaus met ons meedenken. Bizagi is een tool om bijvoorbeeld processen te beschrijven, maar processen konden niet aan elkaar gekoppeld worden in de tool. Marcel heeft daar in C# zelf de scripts voor geschreven, waardoor we het pakket konden uitbreiden. Ook daarin is hij zeer bedreven. Hij heeft veel kennis in huis en kan van hoog tot laag allerlei projecten binnen ICT doen. ‘Marcel kan mensen echt motiveren. Hij is makkelijk in de omgang. Als mensen het niet met hem eens zijn, gaat hij dat niet uit de weg. Dan probeert hij de ander op een prettige manier te laten inzien dat er ook andere gezichtsvelden zijn.’!Fabrice Boudou !IT-Director Wereldhandelsorganisatie (WTO) ‘We zochten heel specifiek naar iemand die ons door de initiële projectfase kon leiden. Dat project had tot doel om een nieuw instrument te ontwikkelen waarmee we alle verzoeken voor vertalingen, publicaties en drukwerk van documenten konden beheren en tegelijkertijd de middelen hiervoor konden beheersen, controleren en plannen. En dat moest natuurlijk ook nog eens worden geïntegreerd met ons vertaalplatform én gekoppeld aan onze publicatie- en drukwerkinstrumenten. Dit ERP-systeem betreft de kernactiviteit van de WTO: het publiceren van documenten en een groot deel van de middelen. ReviewsREVIEW!‘MARCEL IS MAKKELIJK IN DE OMGANG. ALS MENSEN HET NIET MET HEM EENS ZIJN, GAAT HIJ DAT NIET UIT DE WEG’

Page 6

‘Marcel beschikt over grote technische kennis en uitstekende intermenselijke vaardigheden. Het ontwerpen van een nieuwe architectuur leek hem gemakkelijk af te gaan. Hij was snel en maakte het voor ons erg inzichtelijk. Daarnaast beschikte hij over het vermogen om onze mensen te coachen en te helpen met het vergroten van hun vaardigheden op het gebied van bedrijfsprocesanalyses, met name in BPNM. Marcels technische bekwaamheid in projectmanagement, bleek uitmuntend. Dit project moest worden gedaan in een omgeving met complexe onderlinge verhoudingen, maar dankzij zijn ontspannen en aimabele persoonlijkheid trad Marcel iedereen even vriendelijk tegemoet.’Anne van der Burg!Account manager bij EclectiC, international search in IT-staffing!‘Marcel is in 2015 via EclectiC als IT-architect bij APM Terminals begonnen. Gedurende de loop van de opdracht, ruim een jaar, heb ik Marcel op de voet gevolgd en steeds die mensen toegevoegd aan het team die voor de opdracht nodig waren. APM Terminals is een dochtermaatschappij van MAERSK en werkte voor een groot deel op de IT-architectuur van deze moedermaatschappij. Marcel heeft de architectuur op de behoefte en business van APM afgestemd. Het ging feitelijk om de ontwikkeling van een e-commerce platform, maar omdat dit zo tegen de internationale business aan zat, moest hij de hele APM-architectuur onder de loep nemen. Een extra moeilijkheidsgraad was dat alle 78 terminals wereldwijd opereren met allemaal een eigen Terminal Operating System. Al die verschillende terminals moesten op eenzelfde manier gaan werken om op de ESB aangesloten te kunnen worden. !Een sterk punt van Marcel is dat hij na een snelle analyse is gaan ‘teamen’ met de verantwoordelijke mensen in de organisatie om het project van de grond te krijgen en de IT-organisatie naar een hoger plan te tillen. Ook om niemand te passeren en vooral ook om iedereen aan zijn IT-propositie te verbinden. Marcel levert de inhoudelijke kwaliteit die nodig is. Daarnaast zijn tact, integriteit en oog voor politiek drie sterke kanten van Marcel. Zijn kennis en kunde werd zodanig gewaardeerd dat ze hem gedeeltelijk een aansturende en eindverantwoordelijke rol voor het project hebben gegeven. Hij is integer, trouw en loyaal, maar ook verbindend. In het team van 14 man wist hij de leden te enthousiasmeren.’ Wim Jonker!Programmamanager bij het Kadaster!‘Het ging om een omvangrijke migratieopdracht. Hosting, beheer en onderhoud van een aantal applicaties waren ondergebracht bij een leverancier en die moesten zonder verstoringen naar het Kadaster zelf toe. De operatie was belangrijk omdat er een harde einddatum aan de dienstverlening van de leverancier vastzat. De applicaties hadden met de ruilverkaveling te maken en dat is een wettelijke taak van het Kadaster. Dus die applicaties moeten gewoon draaien. Het raakt aan de rechtszekerheid op het gebied van vastgoedinformatie en onroerend goed bewegingen. !!Marcel had de rol van de IT-architect. Wat ik goed aan hem vond was dat hij zowel de grote lijn in de gaten hield, het einddoel, maar ook heel pragmatisch niet te beroerd was om bijvoorbeeld een server in te richten of een database neer te zetten. Hij was van alle markten thuis. Analytisch als architect en hands-on om dingen voor elkaar te krijgen.’ !!! REVIEW!‘HET VERTROUWEN IN MARCEL WAS HEEL ERG GROOT. HIJ IS INTEGER, TROUW EN LOYAAL, MAAR OOK HEEL VERBINDEND’

Page 7

PROJECTEN !& CURRICULUM VITAE Marcel Bauke SennemaMeikade 756744 TC EderveenTelefoon: +31318430403Mobiel: +31620612173E-mail: marcel@sennema.netGeboortedatum: 26 september 1960Opleiding - VWO (examen 1979) - NIvRA (1979-1987 geen Bul) - Verschillende AMBI modules - Verschillende software engineering en management cursussenWerkervaring In mei 2000 heb ik mijn eigen bedrijf gestart (Sennema Consulting & Interimmanagement BV. Hieronder volgt een overzicht van de uitgevoerde opdrachten:Augustus 2016 – heden: Kadaster: Projectarchitect C#, Oracle, Angular, GIS (Geomedia, Mapinfo), Single page application, Scrum!Als projectarchitect ben ik verantwoordelijk voor het herontwerp en de implementatie van het applicatielandschap dat door de afdeling Ruimte & Advies van het Kadaster wordt gebruikt. De architectuur gaat uit van een modulaire aanpak die aansluit bij de producten en processen die die producten voortbrengen. Naast een aantal GIS modules zijn er verschillende modules die de flexibele geïntegreerde projectaanpak van R&A ondersteunen. De architectuur wordt gerealiseerd met behulp van Angular in een single page applicatie. De onderliggende web services worden gebouwd met behulp van Java en een Oracle of Postgress database. Daarnaast ben ik verantwoordelijk voor de transitie van de hosting van een tweetal systemen van een externe leverancier naar de interne hosting-omgeving van het Kadaster en de aansluiting van een bestaand herverkavelingssysteem op het nieuw ontwikkelde centrale systeem van het Kadaster. Hierbij wordt gebruik gemaakt van C#, Oracle, Geomedia en Mapinfo.Mei 2015 – Juli 2016: Applicatiearchitect APM Terminals BV C#, SQL Server, Angular, BPMN, NService bus, Service orientation, Scrum, Azure, Terminal logistics, Bizagi, Single page application APM terminals wil haar businessmodel veranderen om de opbrengsten van de ‘land-kant’ van haar operaties te optimaliseren. Er is een strategie ontwikkeld die onder meer het aanbieden van nieuwe services via een nieuw kanaal omvat: Het Customer Dialog Platform. Op dit platform hebben gebruikers een gepersonaliseerd inzicht in de business die zij doen met 78 container-terminals in het bezit van APM terminals. Het belangrijkste aspect bij het ontwikkelen van het platform is customer focus: De processen van de klant bepalen hoe de informatie wordt gepresenteerd. Het is mijn verantwoordelijkheid een op Azure gebaseerde service-oriented architectuur te ontwerpen, die het fundament vormt voor de huidige en toekomstige integratie van interne en externe applicaties. De scope van deze architectuur is uiteraard breder dan alleen CDP. Naast het ontwerp van de architectuur ben ik ook verantwoordelijk voor de implementatie van de architectuur in CDP door het developmentteam. Ik participeer in het scrum based developmentteam van CDP, waar ik zowel de rol heb van technical lead, als van business analist. Van de verschillende services die in de eerste release door CDP ondersteund worden, heb ik processen ontworpen: Customer Information Dashboard (waar is welke container en wat is de status?), Distributed User Management, Terminal Appointments en Online Payments. Het systeem is eind 2016 live gegaan.Oktober 2014 – Mei 2015: Applicatiearchitect Morpho BV Privacy and Security, PKI, C++, Java, SQL Server, BPMNDoor gebruik te maken van de technologie-bouwstenen die ontwikkeld worden door de R&D-teams, biedt Morpho haar klanten een range van nationale identificatie-oplossingen, zoals paspoorten en rijbewijzen. Mijn rol is het definiëren van de

Page 8

architectuur van de productiesystemen en het operationeel management voor een aantal van dergelijke documenten. Natuurlijk vormen privacy, security en PKI belangrijke aspecten van deze architectuur.September 2013 – Augustus 2014: Wereld Handels Organisatie in Genève: Applicatiearchitect Bizagi, BPMN, SOA, OpenUp, C#, SQL Server, MVC, WCF, WebDavDe WHO is verantwoordelijk voor handelsovereenkomsten tussen landen. Voor onderhandelingen, het oplossen van geschillen, conferenties enz. worden grote aantallen documenten geproduceerd. Ieder officieel document moet beschikbaar zijn in drie talen: Engels, Frans en Spaans. Dit resulteert in een groot aantal processen rondom het vertalen, distribueren en publiceren van documenten en de inzetbaarheid van tolken bij onderhandelingen en conferenties. Om verschillende redenen moeten de applicaties die gebruikt worden voor het ondersteunen van deze processen, opnieuw ontworpen en gebouwd worden. Mijn rol is het definiëren van de applicatiearchitectuur, alsmede het implementeren van de meest complexe use cases. Gelijktijdig wordt een nieuw ontwikkelproces geïmplementeerd dat gebaseerd is op OpenUp, een agile variant van RUP. Daarnaast heb ik ondersteuning geboden bij het beschrijven van processen in BPMN. De applicatie kent een aantal integraties met onder meer Oracle Financials en Oracle Human Resources.Juli 2012 – Augustus 2013: Scholten Awater: Enterprisearchitect Bizagi, BPMN, XPDL, SOA, ESB, Business Object Model, C#, EDIFACTMijn rol is er voor te zorgen dat huidige en toekomstige businessprocessen zo gemodelleerd worden dat zij aansluiten bij de komende implementatie van een nieuw ERP system. Hiervoor heb ik een BPMN modelleringscursus samengesteld en ongeveer 30 employees instructives gegeven. Gedurende het modelleringsproces werd de kwaliteit van de processen gewaarborgd door middel van een verfijnd reviewproces. De modellen worden geproduceerd met behulp van de Bizagi toolset. Ik heb een XML based system (XPDL) ontworpen en geïmplementeerd, waarmee de modellen en het reviewproces van die modellen gefaciliteerd werd. Onder meer het vergelijken van versies en het linken van verschillende modellen wordt ondersteund. Op een bepaald moment is besloten om de implementatie van het nieuwe ERP systeem gefaseerd uit te voeren. De eerste fase betreft de implementatie van een Warehouse Management Systeem dat in eerste instantie geïntegreerd wordt met het bestaande ERP system. Ik heb de procesmodellen en use cases ontwikkeld voor het toekomstige WMS. Op basis van deze use cases heb ik de architectuur van het WMS bepaald, waarbij integratie met het bestaande ERP systeem op basis van EDIFACT berichten verloopt. Bij de uitwisseling van de berichten wordt gebruik gemaakt van een servicebus (BizzTalk).Mei 2011 – Mei 2012: Stedin Meetbedrijf: Applicatie Architect slimme meters PSA, cryptoserver, privacy en securityStedin is een van de drie grote netbeheerders in Nederland en bereidt zich voor op de uitrol van slimme meters in het elektriciteit- en gasnetwerk. Mijn verantwoordelijkheid is het opstellen van de architectuur voor de slimme meter meetketen. De nadruk ligt op schaalbaarheid en op de security en privacy aspecten. Daarnaast ben ik verantwoordelijk voor ontwerp en implementatie van de cryptoserver die in deze omgeving gebruikt wordt.April 2011 Netbeheer Nederland: DSMR expert DSMR, DLMS/COSEM, privacy en securityNetbeheer Nederland is het samenwerkingsverband van de netbeheerders in Nederland. Als inhoudelijk expert betrokken bij het afronden van functionele en technische specificaties van de slimme meters (DSMR 4.0 = Dutch Smart Meter Requirements) en de bijbehorende communicatie protocollen. Zie ook de opdracht van Enexis die hieraan vooraf ging.Januari 2010 – Maart 2011: Enexis: Security architect slimme meters/DLMS DSMR consultant PLC, GPRS, M-bus, DSMR, DLMS/COSEM, privacy en securityEnexis is een van de drie grote netbeheerders in

Page 9

Nederland en bereidt zich voor op de uitrol van slimme meters in het elektriciteit- en gasnetwerk. In het slimme meter project zullen ongeveer 5 miljoen meters vervangen worden. Mijn verantwoordelijkheid is de implementatie van security en privacy maatregelen conform de landelijke richtlijnen. Naast architectuur van de meetketen heeft dit onder meer betrekking op de specificatie en het ontwerp van een security server die gebruikt gaat worden voor key management en encryptie. Ook de processen rondom die server (met name key management) worden door mij ontworpen. Ik ben verantwoordelijk voor het opzetten en begeleiden van de penetratietesten op de bestaande en nog in gebruik te nemen meetketens. Daarnaast vertegenwoordig ik Enexis bij de landelijke organisatie van netbeheerders bij het opstellen van functionele en technische specificaties van de slimme meters (DSMR = Dutch Smart Meter Requirments) en de bijbehorende communicatie-protocollen. Deze specificaties worden door alle netbeheerders in Nederland gebruikt bij de aanbesteding van de slimme meter uitrol (ongeveer 14 miljoen gas en elektra meters).Juni 2010: Netinium: Business architect slimme meters Netinium levert een AMI systeem dat ondermeer bij Alliander gebruikt wordt. Mijn rol is het geven van ondersteuning bij het definiëren van de business requirements voor nieuwe features in dit systeem op het gebied van beveiliging en privacy en security. In het kader daarvan verschillende workshops gegeven met als onderwerp de organisatie van het beheer van AMI systemen.Mei 2010 – 2014: Cloakware (Irdeto): Security architect slimme meters Applicatie Architect slimme meters PSA, cryptoserver, privacy en security Stedin is een van de drie grote netbeheerders in Nederland en bereidt zich voor op de uitrol van slimme meters in het elektriciteit- en gasnetwerk. Mijn verantwoordelijkheid is het opstellen van de architectuur voor de slimme meter meetketen. De nadruk ligt op schaalbaarheid en de security en privacy aspecten. Daarnaast ben ik verantwoordelijk voor het ontwerp en implementatie van de cryptoserver die in deze omgeving gebruikt wordt.December 2006 – Januari 2010: Nuon/Continuon/Alliander: Informatie Architect Infostroom Corporate Modeler, SOA, ESB, Aqualogic, PLC, GPRS, M-bus, DSMR, DLMS/COSEM, privacy en securityDe slimme meter activiteiten van Alliander zijn gebundeld in het Infostroom project. De 2.7 miljoen elektriciteit- en 2 miljoen gasmeters van Alliander in Nederland worden de komende jaren vervangen door intelligente meters die vanaf afstand afleesbaar en instelbaar zijn. Doelstelling van deze uitrol is marktfacilitering (beschikbaarstellen meterstanden aan de markt), intelligent netbeheer en de ondersteuning van smart grids. Mijn verantwoordelijkheid is het ontwerpen van de hiervoor benodigde service georiënteerde architectuur en de hierbij gebruikte processen en protocollen. Bijzonder aandachtspunt hierbij zijn de privacy en security aspecten. De architectuur is schaalbaar en modulair van opzet en daardoor steeds aanpasbaar aan toekomstige technische innovaties en veranderende overheidsregulering. Daarnaast ben ik betrokken bij het branche overleg (IG7, IG 11, werkgroep P4 en technische commissie). Andere aspecten zijn de ontwikkeling van de uitrolprocessen voor de eerder genoemde meters en de administratieve verwerking van die meters voor de assetmanagement organisatie en het operationele beheer team. Een ondersteunende rol gespeeld in het kader van verschillende pilot projecten op het gebied van uitrol, beheer, PLC, GPRS, M-Bus, DSMR, DLMS/COSEM. Ik heb een centrale rol bij de RFI/RFP/SOW trajecten die voor de aanbesteding van verschillende onderdelen (grootschalige uitrol, Datacommunicatie, GPRS en PLC meters) doorlopen zijn. Juli 2009 Netinium: Informatie Architect SOAOntwerp van de GPRS scheduler en communication state machine voor het aansluiten van de nieuwe generatie E-meters op Netinium. Netiunium is een geïntegreerde AMI applicatie die door ondermeer Alliander gebruikt wordt voor het managen van de door Alliander geplaatste slimme meters.

Page 10

Juli 2007 – December 2007: Nuon: EA/Informatie Architect Corporate Modeler, SOA, ESB, AqualogicBinnen de het Coporate Center van Nuon heeft de afdeling CIO ondermeer de taak het informatiebeleid vorm te geven. Deze afdeling is ook verantwoordelijk voor het ontwerp van de enterprise architectuur. Deze architectuur wordt samen met de beschrijving van alle processen binnen NUON met ingang van 2007 door de divisies vastgelegd in Corporate Modeler. Voor deze vastlegging is een NUON eigen conventie ontwikkeld op basis van het Zachman diagram en BPMN. Mijn taak is het ondersteunen van de divisie architecten en proces ontwerpers bij het ontwerpen en vastleggen van de architectuur en processen, het reviewen van de vastgelegde architectuur en processen en het inhoudelijk afhandelen van de change requests met betrekking tot de vastleggings conventie.September 2007 – Juni 2007: Aeres groep: Informatie Architect Mavim SIS, SOA, ESB, CDMDe Aeres groep is een onderwijsorganisatie die vmbo, mbo en hbo opleidingen verzorgt op het terrein van de groene sector. De Aeres groep heeft de afgelopen jaren enkele fusies doorgemaakt. Het informatiebeleid heeft in die tijd geen ontwikkeling doorgemaakt. Op dit moment zijn er verschillende knelpunten. De opdracht van het CvB is de oplossing daarvan vast te leggen in een informatieplan. Hiertoe zijn de verschillende belanghebbenden geïnterviewd waarna een nieuwe architectuur op basis van een ESB en een globaal Canonical Data model is ontworpen. In aansluiting op het informatieplan heeft de CvB opdracht gegeven de processen binnen de Aeres groep vast te leggen en op basis daarvan de requirements voor het CDM in detail af te leiden. Mijn verantwoordelijkheden zijn: Opstellen het informatieplan en advies met betrekking tot de vastlegging van de processen in Mavim SIS en het uitwerken van het CDM.Oktober 2006 – December 2006: Interpolis: Integratie Architect Java, C#, SQL server 2000 BizTalk, MQ, Rup, SOA, ESBBetreft de integratie van een nieuw back-end systeem voor de administratie van pensioenverzekeringen. Mijn rol is het ontwerp van de koppelingen met de bestaande omgeving, waaronder SAP voor de financiële gegevens en enige centrale polis administratie systemen. Hierbij is BizTalk ingezet als ESB en MQ als protocol onafhankelijk transport medium.April 2006 – September 2006: Haagsche Tramweg Maatschappij: Applicatie Architect C#,.Net 2.0, SQL server 2000, RUP, ESB SOA, web servicesBinnen de afdeling informatievoorziening invulling gegeven aan applicatiemanagement door de verschillende applicaties en hun samenhang evenals de relatie met de businessarchitectuur te beschrijven. Het ontwikkelproces dat binnen HTM voor maatwerk software wordt gebruikt werd aangepast van een waterval systeem (gebaseerd op SDM-I) naar RUP. Inclusief de ontwikkeling en introductie van nieuwe templates. Begeleiding van de afdeling software ontwikkeling bij het gebruik van C# en .Net 2.0. Ontwerp van de HTM brede ESB en ontwerp implementatie van de personeels web service.Daarnaast in een adviserende rol betrokken bij verschillende projecten binnen HTM, o.a. invoering ov-chipcard en Randstadrail.Oktober 2005 – Maart 2006: Irdeto: Consultant Segmentation project C#, C++, VB.Net, .Net 2.0, Team Foundation server, Serena Changeman Dimensions, SQL server 2005Het project behelst het reengineren van de bestaande monolytisch opgebouwde Pisys software, zodat verschillende producten vanuit de zelfde code base ontwikkeld kunnen worden en het implementeren van een lifecycle management systeem. Daarnaast diende de source code (circa 1,5 miljoen regels hoofdzakelijk C++) gemigreerd te worden naar .Net 2.0. Mijn verantwoordelijkheid is het opzetten van een nieuw ontwikkelproces, de selectie en implementatie van het life cycle management pakket (Serena Software suite en Microsoft Team Foundation), en de migratie van de source code.

Page 11

September 2004 – Oktober 2005: Centraal Bureau Statistiek: Architect/teamleider: PRODONNA-Quat systeem C#, XML, XSD, PDF en SQL server 2000, Prince2, RUP, UML, SOA, Wenbservices, Rational tools: XDE, Clear Quest, Requisite Pro en Clear CaseHerontwerp en implementatie van een deel van de productie software van het CBS. Met PRODONNA-Quat wordt een groot deel van de statistieken van het CBS geproduceerd. PRODONNA-Quat omvat: het samenstellen van vragenlijsten en het uitsturen daarvan. Vragenlijsten worden aangemaakt in PDF voor verdere verwerking door de drukker, in HTML voor on line vergaring van de gegevens en een aantal interne formaten die verwerkt worden door andere systemen binnen het CBS. Het geheel is windows forms based en maakt gebruik van een multi-tier architectuur die gebaseerd is op webservices.Mijn verantwoordelijkheid is het ontwerp van de architectuur van Impect en het als meewerkend voorman aansturen van het bouwteam. Daarnaast is het coachen van de andere architecten binnen het CBS onderdeel van de opdracht.Februari 2004 – Augustus 2004: Centraal Bureau Statistiek: Architect/teamleider Handhaving systeem VB 6.0, XML, XSD en SQL server 2000, Prince2, RUP, UML, Rational tools: Rose, Clear Quest, Requisite Pro en Clear CaseHet handhavingsysteem richt zich op handhaven van de CBS wetgeving (per 1 januari 2004 vernieuwd) met betrekking tot het inleveren van enquêtes. Het betreft een systeem dat de workflow ondersteunt. Input wordt gevormd door verschillende andere systemen waarmee de enquêtes worden gegenereerd en opgevolgd. Het systeem is vanaf scratch nieuw ontworpen en geïmplementeerd. Mijn verantwoordelijkheid is het ontwerp van de technische architectuur en het als meewerkend voorman aansturen van het bouwteam, de systeem testers en het team van specifiers.Januari 2003 – Januari 2004 : Ontwerp en Ontwikkeling van SQL workbench C#, .XML, XSD en SQL server 2000, UMLSQL workbench is een windows forms applicatie voor de SQL server stored procedure ontwikkelaar. Het vervangt SQL Query Analyser en voegt de volgende functionaliteiten toe: object documentatie, groeperen van objecten, object reporting, drag & drop interface, query wizards, auto complete syntax highlighting editor, geautomatiseerd regressie testen van stored procedures.April 2001 – december 2002: Ericsson/SonyEricsson in Lund (Zweden): Chief program architect Customer services e-business program Visual C++ 6.0, XML, XSD, XSL, JDK 1.1, SQL server 2000, ClearCase, UML, PROPSHet programma richt zich op de applicaties die de outsourcing van de regionale en locale customer services activiteiten zoals callcenters en reparaties ondersteunen. Ongeveer 50 personen waren werkzaam binnen het programma. Het programma is beëindigd per 31 december 2002 als gevolg van de slechte financiële situatie binnen Ericsson.Het program was georganiseerd in een aantal projecten (work-streams) met een eigen doelstelling. De projecten waren ondermeer: Warranty Claims management (Garantie afhandeling), Call centre tools, Knowledge management, Datawarehouse services, Profile services, Web-shop en e-Learning.Mijn rol was chief program architect, waarbij ik verantwoordelijk was voor de architectuur van de binnen het program vallende applicaties en oplossingen. Deze verantwoordelijkheid betekende concreet het opzetten van een review-board inclusief procedure waarin alle ontwerpen formeel beoordeeld werden. Op projectniveau was ik verantwoordelijk voor het design en de bouw van Profile services en Masterdata services. Ik was ook betrokken bij het technisch ontwerp van het Warranty Clains Management systeem. Dit systeem werd gedurende dezelfde periode gebouwd door EDS in Californië.Profile services biedt gebruikers management services en dient als centrale opslag voor gebruikers en company gegevens. Het systeem omvat de gedistribueerde administratie via het Internet, van companies en gebruikers binnen die companies. Distributie vindt plaats via een company hierarchy. De

Page 12

profielen van gebruikers en companies worden opgeslagen in XML in een Micrososft SQL server 2000 database. Applicaties hebben toegang tot deze data via een API. Het gebruik van de profiel attributen is gedocumenteerd in use cases. De company data worden gesynchroniseerd met SAP. Het systeem is geschreven in Java, C++ en SQL en draait op een windows 2000 server met websphere als applicatie server. Master data biedt aan andere applicaties productgerelateerde data aan. Deze data zijn gesynchroniseerd met SAP en worden verrijkt via een administratie tool. De applicaties hebben toegang tot de data via een API. Mei 2000 - maart 2001: Sony Ericsson: Architect Global e-Business program in Stockholm C++, Java, DB2, Oracle, ClearCase, UML, PROPSDit programma omvatte het opzetten van een e-Business platform voor alle internet/extranet en intranet toepassingen binnen alle Ericsson divisies. IBM is de partner van Ericsson in dit project. Op een bepaald moment waren er meer dan 300 IBM consultants werkzaam binnen het programma. Het platform dat wordt gebruikt omvat IBM S390 met DB2 als ook Unix met Oracle. In alle gevallen wordt Websphere gebruikt als applicatie server. De services waaraan ik mee heb ontwikkeld zijn:- Single Sign-On, - User directory, - Data integration (using data from legacy systems in e-Business applications), - e-Commerce (shopping functionality), - Portal and personalisation and - Content management and web publishing. Mijn rol was die van architect met speciale aandacht voor de migratie van de web publishing tools zoals ontwikkeld door Impiric (zie verder) op NT en SQL server (versie 7). Aan deze tool werd integratie met Single Sign-On een centrale User Directory en een Webshop toegevoegd voor gebruik als intranet platform. De tools zijn op dit moment in productie op het Sun Solaris en Oracle platform en zijn de standaard binnen Ericsson voor het ontwikkelen van nieuwe Internet web sites.Eind maart 2001 kwam het programma tot een abrupt einde door herstructureringen binnen Ericsson.Mei 1998 – april 2000: Technisch directeur Impiric-Amsterdam C++, Java, SQL server 7.0, ASP, Flash, Javascript, HTML, VB, PROPSImpiric (voorheen Wunderman Cato Johnson en op dit moment weer Wunderman genoemd) is een marketing communication bedrijf dat gespecialiseerd is in CRM en interactive marketing. In totaal werkten in April 2000 circa 120 personen voor Impiric Amsterdam, circa 1500 personen in EMEA en circa 3500 personen wereldwijd. Het bedrijf maakt onderdeel uit van de Young&Rubicam group; een internationaal marketing bedrijf met ongeveer 14000 employees. De doelgroep van Impiric omvat multinationals en de top100 bedrijven in Nederland. Klanten zijn ondermeer Ericsson, Ford, KLM, KPN en Centraal beheer.Hoofdverantwoordelijkheid als technisch directeur was het aansturen van de technology afdeling, het onderhouden van klantrelaties op technisch niveau en, als lid van de directie, het mede bepalen van beleid voor Impiric. Gedurende de tijd dat ik werkzaam ben geweest voor Impiric heb ik een groot deel van mijn tijd besteed aan het opbouwen en structureren van de technologie afdeling. In mei 1998 bestond deze afdeling uit 6 programmeurs en een projectleider, 5 van hen hadden een freelance contract. April 2000 was de afdeling gegroeid naar 35 werknemers en 8 freelancers. Deze groep bouwde web sites voor met name multinationals als Ericsson en Ford. De afdeling heb ik onderverdeeld in een 3 tal groepen: Ontwikkeling en technical documentation, quality assurance en testing, content management.De ontwikkelgroep had een matrix organisatie bestaande uit een resource manager, 5 technisch projectleiders en een groep software engineers.De software engineers hadden de volgende expertise: HTML, scripting, Databases and OO-technieken (Java en Visual C++). Gedurende deze periode heb ik tevens de ontwikkeling van een standaard platform voor database driven web sites geleid. Deze applicatie is, hoewel geschreven in Java, gebaseerd op de Microsoft productlijn: NT, IIS and SQL server. Het systeem is momenteel in gebruik bij Ericsson, Ford-Europe, Centraal beheer en een

Page 13

aantal kleinere cliënten en omvat content management, het gebruik van templates, site hierarchies, taal onafhankelijkheid (de Ericsson site omvat bijvoorbeeld een site in het chinees), personalisatie en content staging.Met ingang van maart 1999 werd ik tevens benoemd tot IT-directeur van de Young&Rubicam group in Amsterdam en uit dien hoofde heb ik tevens de systeembeheergroep aangestuurd. Deze groep bestond uit 10 systeembeheerders die 450 wekplekken bedienden in 5 locaties in Amsterdam, Hilversum en DenHaag. Ik heb deze groep gereorganiseerd in een call dispatch desk, field engineers en project engineers.In Januari 2000 werd ik lid van de Interactive board voor de EMEA regio binnen Impiric. De focus van deze groep was de markt voor interactieve technologie. De groep heeft zowel een strategische als ook een operationele rol door de kantoren van Impiric binnen EMEA de mogelijkheid te geven projecten met interactieve technologie uit te voeren en daarbij expertise van andere kantoren in te huren.February 1997 tot april 1998: Director of Software engineering in DigiCash B.V. Sybase 10, Oracle 7, SQL server 6.5, C/C++, Visual C++, OMTMijn verantwoordelijkheden omvatten het aansturen van de afdelingen: Software development, smart cards, customer support, security research en consultancy, alsmede de supervisie over het technisch ontwerp en implemantatie van ecashtm. DigiCash was een Internet start-up company: Het belangrijkste product was een internet payment systeem ecashtm. Met ecash kunnen consumenten met een ecash purse betalingen verrichten in ecash enabled internet winkels. DigiCash’s founder was de bekende cryptograaf David Shaum die tevens de uitvinder van de algoritmen achter ecash. Deze algoritmen leidden tot de meest in het oog springende karakteristieken van ecash: privacy en security. Het product was operationeel bij Citi-Bank in de US, Merita Bank in Finland en Advance Bank in Australia. Deutsche Bank, Den norske Bank, Bank Austria en Credit Swisse hebben public trials uitgevoerd met ecash. Implementatie van ecash bij voornoemde banken hield in: Het inventariseren en vastleggen van implementatie specifieke requirements, het ontwerpen, budgetteren en implementeren van oplossingen voor deze requirements, het testen van de oplossing en het ter plaatse installeren van het systeem. Implementatie specifiek waren de integratie van ecash met bestaande databases en back end systemen.De Know how in de groep omvatte ondermeer Cryptography, Data-communication, Databases, transaction management en Internet technology.DigiCash was afhankelijk van venture Capital en ging failliet in 1998 door gebrek aan fondsen.September 1996 - februari 1997: General Manager van Inter Actus Informatisering B.V. C++Dit is een onderdeel van de Inter Actus groep die zich bezighoud met bedrijfsreorganisaties vanuit financieel perspectief. Als meewerkend voorman ondermeer de volgende activiteiten ontplooit: Implementatie van Exact financiële software, training voor Exact financiële, software, systeembeheer, ontwerp en ontwikkeling van diverse kleine tools in C++.Juli 1990 - september 1996: Manager software engineering afdeling van Advisie B.V. Gebruikte techniek: Visual C++, SQL sever (4.2/6.0) Clipper, MASM, SDM, OMTVanaf 1993 lid van het managementteam van Advisie. Verantwoordelijk voor de software ontwikkelingsafdeling van Advisie. De platformen die gebruikt worden zijn gebaseerd op de Microsoft product range en Exact financiële logistieke software. De ontwikkelomgeving is Clipper en Microsoft Visual C++. OMT is wordt gebruikt als ontwikkelmethode De meeste applicaties volgen het client /server paradigma.Applicaties die zijn ontwikkeld in deze omgeving betreffen: Flight reservation /Crew-planning /flight information system voor Air Holland Stand reservation/Point-of-sales system voor ‘de zwarte markt’ te Beverwijk Budget management en planning tool voor de Technische Hogeschool Eindhoven. Foto identificatie systeem politie Utrecht. Logistiek systeem voor een Noorse multinational. Standaard applicatie voor asset management (fotos,

Page 14

film en geluid). Standaard applicatie voor MKB (point-of sales en back-office inclusief voorraad geïntegreerd met Exact). Productie systeem voor bakkerij 'Jantje de Goede' (Unilever)Resource management systeem voor TV-Support (personeel & equipment planning, offerte en facturering geïntegreerd met Exact)Eind 1995 wordt een derde ontwikkelomgeving geïntroduceerd: ORACLE 2000 designer/developer. Hiermee wordt een standaard applicatie voor MBO-scholen onderhouden die in eerste aanleg door Oracle is ontwikkeld.September 1982 – juli 1990: Nederlandse Accountants Maatschap (nu onderdeel van Deloitte & Touche) MS-Basic, MASM, Clipper, Dataflex, SDMVerantwoordelijk ontwerp en implementatie van applicaties zowel voor intern gebruik als voor cliënten. Ondermeer de volgende applicaties heb ik ontwikkeld in DataFlex:Document management systeem voor VROM (integratie met WordPerfect 4.1) Ledenadministratie en boekhouding voor ‘de Koninklijke roei en zeilvereeniging’.Tijdregistratie en facturatie applicatie voor Nederlandse Accountants MaatschapVerantwoordelijk voor idee, ontwerp en implementatie van Mirage. Mirage is een applicatie voor het opbouwen van een audit dossier voor accountants. In 1987 werd deze applicatie landelijk geïntroduceerd binnen de ‘Nederlandse Accounts Maatschap’ (55 kantoren, circa 1500 werknemers). Van 1987 tot 1990 Was ik projectleider voor het ontwerp en de implementatie en onderhoud van de internationale versie van Mirage. Dit project werd uitgevoerd in Clipper/Assembler. Bij de ontwikkeling werd samengewerkt met zuster organisaties in Engeland, Zweden en Zwitserland. Op een bepaald moment kende de applicatie circa 8000 gebruikers in binnen- en buitenland. Door millennium problemen is de applicatie eind 1999 uit productie genomen.September 1981 - september 1982: Militare dienst September 1979 - september 1981: Assistent Accountant bij de Nederlandse Accountants Maatschap