Profiel
Projecten
Reviews
Hands-on informatie-architect en transformation officer die gemakkelijk schakelt tussen het strategische en het uitvoerende
niveau. Als informatie-architect is hij sterk analytisch en denkt hij in structuren. Als transformation officer is hij creatief en komt
zijn gevoel voor humor en zelfinzicht vaak van pas. Sennema is stressbestendig en procesgericht. Noemt zichzelfeen behoorlijke
workaholic’: ‘Ik hou van mijn werk en wil verantwoordelijk zijn voor het resultaat.
!
Hij omschrijft zijn vak als ‘het vertalen van een
informatie-uitdaging naar een duurzame oplossing’.
Duurzaam? Sennema: ‘Als je morgen problemen krijgt
die je nu nog niet kent, dan moet mijn architectuur er
voor zorgen dat je ook die problemen makkelijk
aankunt. Foutloos en stabiel.’ Daarvoor moet volgens
hem de lijn tussen visie, business proces en
implementatie tijdens de architectuur zo rechtstreeks
mogelijk zijn, zodat elk business-probleem valt te
herleiden tot een stukje software. ‘Dat geeft’ zegt
Sennema, ‘meer control over het totaal en betekent dat,
behalve de directe benefits, opdrachtgevers ook
flexibeler worden en hun organisatie makkelijker
kunnen aanpassen.’
Visie realiseren
Die opdrachtgevers zijn IT-afdelingen, CIO’s, managers
architectuur, raden van bestuur. Sennema wordt vaak
uitgenodigd vanwege een aantal hard skills en de
ervaring die hij in projecten heeft opgedaan. Maar zijn
werkelijke waarde is dat hij het hele proces van visie
naar realisatie tot in detail kan doordenken en
doorvoeren. Dat bedoelt hij als hij zegt: ‘Architectuur
gaat in the end niet over de dingen, maar is een
houding.’ Visie bepaalt volgens hem processen,
processen bepalen systemen en systemen de
infrastructuur die je nodig hebt. Sennema: ‘Wat je niet
wil is dat wanneer je de visie verandert, je te horen
krijgt: Maar het proces hangt af van het systeem dat op zijn
beurt weer afhangt van de hardware. Die kan ik vanaf het
systeem niet aanpassen, waardoor ik het proces niet kan
aanpassen, dus bekijk het maar met je visie. Ik snap genoeg
van de techniek die er onder zit, dus ik kan op de
applicatie-laag iets zo gestructureerd beschrijven dat
het ook realiseerbaar is. Op elke gewenste
organisatieschaal.’
Simona Hollinger
PROCESSEN WAAR SENNEMA ALS ZELFSTANDIG
INFORMATIE-ARCHITECT VAKER BIJ BETROKKEN
WORDT:
-
Software development
-
Workflow Management
-
Logistiek
-
Productie
-
Resource planning
-
ITIL
!
MARCEL SENNEMA IS VERTROUWD MET:
-
Enterprise architectuur
-
Informatie architectuur
-
Applicatie architectuur
-
Security
-
BPMN
-
C#/C++/JAVA / SQL-server/Oracle
-
Slimme Meters/DSMR/DLMS
-
GIS systemen!
Profiel
REVIEW!
‘MARCEL KAN MENSEN
ECHT MOTIVEREN’
Koffie
Sennema is gereformeerd opgevoed. En dat ziet hij
terug in zijn manier van werken: ‘Ik heb van huis uit
meegekregen dat je moet afmaken waar je aan
begonnen bent. Dus doorzettingsvermogen. En hard
werken. Ik ben een behoorlijke workaholic. Ik vind
werken ook heel erg leuk. De eerste vraag die ik stel als
mij een opdracht wordt gegund is: Hoe laat kan ik
beginnen? Ik geniet er van om al om 07.00 uur te
beginnen met het voorbereiden van de dag. Dan kan ik
heel geconcentreerd werken en leg ik het fundament
voor die dag. Als dan tussen 08.00 en 08.30 uur je
collega’s met een bak koffie binnen komen, praten we
elkaar bij maar heb ik het eerste stuk al te pakken.´
Integriteit is ook een element uit zijn opvoeding: altijd
eerlijk zijn en iedereen zo behandelen zoals je zelf
behandeld zou willen worden. Sennema: ´Als ik tot de
overtuiging kom dat iets niet gaat werken, dan geef ik
dat ook aan. Dat heb ik snel genoeg in mijn opdrachten
geleerd.’
Kostenstructuur
Interactief luisteren en over en weer verifiëren of je
elkaar goed begrepen hebt. Zo ziet voor Sennema het
begin van elke opdracht er uit: ‘Daarin geef ik ook aan
in welke richting ik denk dat je de visie kunt
realiseren.’ Hij stelt de visie nooit ter discussie, maar
doet wel graag aan vraagverheldering: op welke
onderdelen in het proces zit precies de toegevoegde
waarde? Op dit punt komt zijn accountancy-
achtergrond hem goed van pas. Hij verstaat de kunst
om op een slimme manier naar de kostenstructuur te
kijken en administratieve processen te doorgronden.
Sennema: ‘Dat soort vragen wil ik graag op visie-
niveau bespreken omdat ze bepalend zijn voor de wijze
waarop je het proces gaat inrichten. En dat is weer
bepalend voor de uiteindelijke applicatie. Maar de
beschouwing is niet vrijblijvend. Ik wil ook een
conclusie aan mijn analyse verbinden. En vervolgens
moet je zorgen dat je die conclusie ook waar maakt.’
Dat bedoelt hij als hij zegt dat hij een claim op
ownership wil nemen. Sennema: ‘Ik weet wat in het
kader van een opdracht nodig is. Vanaf dat moment is
de opgave mijn opdrachtgever.’
Agile system development
Sennema maakt maximaal gebruik van de kracht en
potentie van het ontwikkelteam. Dat doet hij aan de
hand van de scrum-methodiek. Hij weet de energie in
het team zo te richten dat die in het verlengde komt te
liggen van de doelen van de organisatie. Noem het
incrementeel, noem het scrum, noem het agile;
Sennema deed het al, vóórdat het zo werd genoemd: ‘Ik
heb megaprojecten zien mislukken, doordat de
betrokkenheid van de eindgebruiker (klant) werd
geminimaliseerd. Het omarmen van een agile-
development-methode als scrum is daarom niet meer
dan logisch.’ Als je, zoals Sennema, de wensen van de
klant vertaalt naar techniek, is het heel belangrijk om
niet met de rug naar de klant toe te gaan staan, maar
regelmatig af te stemmen en steeds te laten zien wat je
gedaan hebt zodat de klant daarop kan reageren.
REVIEW!
‘MARCEL BESCHIKT
OVER GROTE
TECHNISCHE
KENNIS EN
UITSTEKENDE
INTERMENSELIJKE
VAARDIGHEDEN
‘SAMENWERKING IS
OOK EEN KWESTIE VAN
TEGENSTELLINGEN
UITBUITEN’
ANDEREN OVER MARCEL
Robert Tretinjak !
Hoofd van het Meet Data Management bij E.ON Sweden
!
‘Ik heb met Marcel gewerkt toen ik bij Sony Ericsson
Mobile Communications in dienst was. Op dat moment
stond ik aan het hoofd van de afdeling ‘Solution
Management Office for Customer Services’. Ik was
verantwoordelijk voor een project dat een set aan
nieuwe en verbeterde business processen inclusief de
ondersteunende IT-systemen moest opleveren, en
contracteerde Marcel als consultant. We hebben
ongeveer twee jaar samengewerkt, waarbij Marcel aan
het hoofd stond van het team dat een ‘Single Sign-On
Solution’ ontwikkelde dat geschikt was voor diverse
systemen. De architectuur werd voor een groot deel
door hem zelf ontwikkeld.
‘Marcel is toegewijd, resultaatgericht, prettig in de
omgang, communicatief en betrouwbaar. Hij beschikt
over een diepe en brede vakkennis, maar is ook in meer
algemene zin goed ontwikkeld. Hij toont grote
interesse in het zich eigen maken van nieuwe
kennisvelden en blinkt daar dan al gauw in uit door de
verworven kennis te combineren met zijn ervaring. Hij
past zich gemakkelijk aan nieuwe situaties aan. Dat
blijkt ook uit het feit dat hij zich als specialist op het
gebied van IT in consumenten-elektronica en after sales
systemen nu ook heeft bekwaamd in de utilities sector.
Zijn ‘Single Sign-On Solution’ is nog altijd in gebruik.
Dat laat zien dat hij het toekomstbestendig heeft
ontworpen en zo heeft gebouwd dat het flexibel mee
kan in een veranderende omgeving.’
Marijke Weijers!
ICT manager bij Scholten Awater
!
‘We hebben Marcel gevraagd om mee te helpen aan de
selectie van een nieuw ERP-systeem. Om een en ander
in kaart te brengen en de architectuur op papier te
zetten. Daarnaast hebben we hem gevraagd gebruikers
te assisteren om alle processen in de organisatie in kaart
te brengen. Voor dat project heeft hij ook gewerkt met
de tool Bizagi. Daarna zijn wij gestart met het opzetten
van een nieuw warehouse managementsysteem dat we
in huis hebben ontwikkeld en waarvan Marcel de
architect is geworden. Al met al heb ik meer dan een
jaar intensief met Marcel samengewerkt.
‘Marcel werkt heel secuur, heel planmatig, kan goed
luisteren, zaken goed vertalen en objectief beoordelen.
Hij heeft op vele vlakken voldoende kennis in huis en
kan heel goed processen analyseren om te zien of je die
efficiënter in kunt richten. Hij kon op alle niveaus met
ons meedenken. Bizagi is een tool om bijvoorbeeld
processen te beschrijven, maar processen konden niet
aan elkaar gekoppeld worden in de tool. Marcel heeft
daar in C# zelf de scripts voor geschreven, waardoor
we het pakket konden uitbreiden. Ook daarin is hij zeer
bedreven. Hij heeft veel kennis in huis en kan van hoog
tot laag allerlei projecten binnen ICT doen.
‘Marcel kan mensen echt motiveren. Hij is makkelijk in
de omgang. Als mensen het niet met hem eens zijn,
gaat hij dat niet uit de weg. Dan probeert hij de ander
op een prettige manier te laten inzien dat er ook andere
gezichtsvelden zijn.’!
Fabrice Boudou !
IT-Director Wereldhandelsorganisatie (WTO)
‘We zochten heel specifiek naar iemand die ons door de
initiële projectfase kon leiden. Dat project had tot doel
om een nieuw instrument te ontwikkelen waarmee we
alle verzoeken voor vertalingen, publicaties en
drukwerk van documenten konden beheren en
tegelijkertijd de middelen hiervoor konden beheersen,
controleren en plannen. En dat moest natuurlijk ook
nog eens worden geïntegreerd met ons vertaalplatform
én gekoppeld aan onze publicatie- en
drukwerkinstrumenten. Dit ERP-systeem betreft de
kernactiviteit van de WTO: het publiceren van
documenten en een groot deel van de middelen.
Reviews
REVIEW!
‘MARCEL IS MAKKELIJK IN DE
OMGANG. ALS MENSEN HET NIET
MET HEM EENS ZIJN, GAAT HIJ
DAT NIET UIT DE WEG
‘Marcel beschikt over grote technische kennis en
uitstekende intermenselijke vaardigheden. Het
ontwerpen van een nieuwe architectuur leek hem
gemakkelijk af te gaan. Hij was snel en maakte het voor
ons erg inzichtelijk. Daarnaast beschikte hij over het
vermogen om onze mensen te coachen en te helpen met
het vergroten van hun vaardigheden op het gebied van
bedrijfsprocesanalyses, met name in BPNM. Marcels
technische bekwaamheid in projectmanagement, bleek
uitmuntend. Dit project moest worden gedaan in een
omgeving met complexe onderlinge verhoudingen,
maar dankzij zijn ontspannen en aimabele
persoonlijkheid trad Marcel iedereen even vriendelijk
tegemoet.’
Anne van der Burg!
Account manager bij EclectiC, international search in IT-
staffing!
‘Marcel is in 2015 via EclectiC als IT-architect bij APM
Terminals begonnen. Gedurende de loop van de
opdracht, ruim een jaar, heb ik Marcel op de voet
gevolgd en steeds die mensen toegevoegd aan het team
die voor de opdracht nodig waren. APM Terminals is
een dochtermaatschappij van MAERSK en werkte voor
een groot deel op de IT-architectuur van deze
moedermaatschappij. Marcel heeft de architectuur op
de behoefte en business van APM afgestemd. Het ging
feitelijk om de ontwikkeling van een e-commerce
platform, maar omdat dit zo tegen de internationale
business aan zat, moest hij de hele APM-architectuur
onder de loep nemen. Een extra moeilijkheidsgraad
was dat alle 78 terminals wereldwijd opereren met
allemaal een eigen Terminal Operating System. Al die
verschillende terminals moesten op eenzelfde manier
gaan werken om op de ESB aangesloten te kunnen
worden. !
Een sterk punt van Marcel is dat hij na een snelle
analyse is gaan ‘teamen’ met de verantwoordelijke
mensen in de organisatie om het project van de grond
te krijgen en de IT-organisatie naar een hoger plan te
tillen. Ook om niemand te passeren en vooral ook om
iedereen aan zijn IT-propositie te verbinden. Marcel
levert de inhoudelijke kwaliteit die nodig is. Daarnaast
zijn tact, integriteit en oog voor politiek drie sterke
kanten van Marcel. Zijn kennis en kunde werd zodanig
gewaardeerd dat ze hem gedeeltelijk een aansturende
en eindverantwoordelijke rol voor het project hebben
gegeven. Hij is integer, trouw en loyaal, maar ook
verbindend. In het team van 14 man wist hij de leden te
enthousiasmeren.’
Wim Jonker!
Programmamanager bij het Kadaster!
‘Het ging om een omvangrijke migratieopdracht.
Hosting, beheer en onderhoud van een aantal
applicaties waren ondergebracht bij een leverancier en
die moesten zonder verstoringen naar het Kadaster zelf
toe. De operatie was belangrijk omdat er een harde
einddatum aan de dienstverlening van de leverancier
vastzat.
De applicaties hadden met de ruilverkaveling te maken
en dat is een wettelijke taak van het Kadaster. Dus die
applicaties moeten gewoon draaien. Het raakt aan de
rechtszekerheid op het gebied van vastgoedinformatie
en onroerend goed bewegingen. !!
Marcel had de rol van de IT-architect. Wat ik goed aan
hem vond was dat hij zowel de grote lijn in de gaten
hield, het einddoel, maar ook heel pragmatisch niet te
beroerd was om bijvoorbeeld een server in te richten of
een database neer te zetten. Hij was van alle markten
thuis. Analytisch als architect en hands-on om dingen
voor elkaar te krijgen.’ !!!
REVIEW!
‘HET VERTROUWEN IN MARCEL
WAS HEEL ERG GROOT. HIJ IS
INTEGER, TROUW EN LOYAAL,
MAAR OOK HEEL VERBINDEND’
PROJECTEN !
& CURRICULUM VITAE
Marcel Bauke Sennema
Meikade 75
6744 TC Ederveen
Telefoon: +31318430403
Mobiel: +31620612173
E-mail: marcel@sennema.net
Geboortedatum: 26 september 1960
Opleiding
- VWO (examen 1979)
- NIvRA (1979-1987 geen Bul)
- Verschillende AMBI modules
- Verschillende software engineering en management
cursussen
Werkervaring
In mei 2000 heb ik mijn eigen bedrijf gestart (Sennema
Consulting & Interimmanagement BV. Hieronder volgt
een overzicht van de uitgevoerde opdrachten:
Augustus 2016 – heden: Kadaster: Projectarchitect
C#, Oracle, Angular, GIS (Geomedia, Mapinfo),
Single page application, Scrum!
Als projectarchitect ben ik verantwoordelijk voor het
herontwerp en de implementatie van het
applicatielandschap dat door de afdeling Ruimte &
Advies van het Kadaster wordt gebruikt. De
architectuur gaat uit van een modulaire aanpak die
aansluit bij de producten en processen die die
producten voortbrengen. Naast een aantal GIS modules
zijn er verschillende modules die de flexibele
geïntegreerde projectaanpak van R&A ondersteunen.
De architectuur wordt gerealiseerd met behulp van
Angular in een single page applicatie. De
onderliggende web services worden gebouwd met
behulp van Java en een Oracle of Postgress database.
Daarnaast ben ik verantwoordelijk voor de transitie
van de hosting van een tweetal systemen van een
externe leverancier naar de interne hosting-omgeving
van het Kadaster en de aansluiting van een bestaand
herverkavelingssysteem op het nieuw ontwikkelde
centrale systeem van het Kadaster. Hierbij wordt
gebruik gemaakt van C#, Oracle, Geomedia en
Mapinfo.
Mei 2015 – Juli 2016: Applicatiearchitect APM
Terminals BV
C#, SQL Server, Angular, BPMN, NService bus,
Service orientation, Scrum, Azure, Terminal logistics,
Bizagi, Single page application
APM terminals wil haar businessmodel veranderen om
de opbrengsten van de ‘land-kant’ van haar operaties te
optimaliseren. Er is een strategie ontwikkeld die onder
meer het aanbieden van nieuwe services via een nieuw
kanaal omvat: Het Customer Dialog Platform. Op dit
platform hebben gebruikers een gepersonaliseerd
inzicht in de business die zij doen met 78 container-
terminals in het bezit van APM terminals. Het
belangrijkste aspect bij het ontwikkelen van het
platform is customer focus: De processen van de klant
bepalen hoe de informatie wordt gepresenteerd. Het is
mijn verantwoordelijkheid een op Azure gebaseerde
service-oriented architectuur te ontwerpen, die het
fundament vormt voor de huidige en toekomstige
integratie van interne en externe applicaties. De scope
van deze architectuur is uiteraard breder dan alleen
CDP. Naast het ontwerp van de architectuur ben ik ook
verantwoordelijk voor de implementatie van de
architectuur in CDP door het developmentteam. Ik
participeer in het scrum based developmentteam van
CDP, waar ik zowel de rol heb van technical lead, als
van business analist. Van de verschillende services die
in de eerste release door CDP ondersteund worden, heb
ik processen ontworpen: Customer Information
Dashboard (waar is welke container en wat is de
status?), Distributed User Management, Terminal
Appointments en Online Payments. Het systeem is
eind 2016 live gegaan.
Oktober 2014 – Mei 2015: Applicatiearchitect Morpho
BV
Privacy and Security, PKI, C++, Java, SQL Server,
BPMN
Door gebruik te maken van de technologie-bouwstenen
die ontwikkeld worden door de R&D-teams, biedt
Morpho haar klanten een range van nationale
identificatie-oplossingen, zoals paspoorten en
rijbewijzen. Mijn rol is het definiëren van de
architectuur van de productiesystemen en het
operationeel management voor een aantal van
dergelijke documenten. Natuurlijk vormen privacy,
security en PKI belangrijke aspecten van deze
architectuur.
September 2013 – Augustus 2014: Wereld Handels
Organisatie in Genève: Applicatiearchitect
Bizagi, BPMN, SOA, OpenUp, C#, SQL Server, MVC,
WCF, WebDav
De WHO is verantwoordelijk voor
handelsovereenkomsten tussen landen. Voor
onderhandelingen, het oplossen van geschillen,
conferenties enz. worden grote aantallen documenten
geproduceerd. Ieder officieel document moet
beschikbaar zijn in drie talen: Engels, Frans en Spaans.
Dit resulteert in een groot aantal processen rondom het
vertalen, distribueren en publiceren van documenten
en de inzetbaarheid van tolken bij onderhandelingen en
conferenties. Om verschillende redenen moeten de
applicaties die gebruikt worden voor het ondersteunen
van deze processen, opnieuw ontworpen en gebouwd
worden. Mijn rol is het definiëren van de
applicatiearchitectuur, alsmede het implementeren van
de meest complexe use cases. Gelijktijdig wordt een
nieuw ontwikkelproces geïmplementeerd dat
gebaseerd is op OpenUp, een agile variant van RUP.
Daarnaast heb ik ondersteuning geboden bij het
beschrijven van processen in BPMN. De applicatie kent
een aantal integraties met onder meer Oracle Financials
en Oracle Human Resources.
Juli 2012 – Augustus 2013: Scholten Awater:
Enterprisearchitect
Bizagi, BPMN, XPDL, SOA, ESB, Business Object
Model, C#, EDIFACT
Mijn rol is er voor te zorgen dat huidige en toekomstige
businessprocessen zo gemodelleerd worden dat zij
aansluiten bij de komende implementatie van een
nieuw ERP system. Hiervoor heb ik een BPMN
modelleringscursus samengesteld en ongeveer 30
employees instructives gegeven. Gedurende het
modelleringsproces werd de kwaliteit van de processen
gewaarborgd door middel van een verfijnd
reviewproces. De modellen worden geproduceerd met
behulp van de Bizagi toolset. Ik heb een XML based
system (XPDL) ontworpen en geïmplementeerd,
waarmee de modellen en het reviewproces van die
modellen gefaciliteerd werd. Onder meer het
vergelijken van versies en het linken van verschillende
modellen wordt ondersteund. Op een bepaald moment
is besloten om de implementatie van het nieuwe ERP
systeem gefaseerd uit te voeren. De eerste fase betreft
de implementatie van een Warehouse Management
Systeem dat in eerste instantie geïntegreerd wordt met
het bestaande ERP system. Ik heb de procesmodellen
en use cases ontwikkeld voor het toekomstige WMS.
Op basis van deze use cases heb ik de architectuur van
het WMS bepaald, waarbij integratie met het bestaande
ERP systeem op basis van EDIFACT berichten verloopt.
Bij de uitwisseling van de berichten wordt gebruik
gemaakt van een servicebus (BizzTalk).
Mei 2011 – Mei 2012: Stedin Meetbedrijf: Applicatie
Architect slimme meters
PSA, cryptoserver, privacy en security
Stedin is een van de drie grote netbeheerders in
Nederland en bereidt zich voor op de uitrol van slimme
meters in het elektriciteit- en gasnetwerk. Mijn
verantwoordelijkheid is het opstellen van de
architectuur voor de slimme meter meetketen. De
nadruk ligt op schaalbaarheid en op de security en
privacy aspecten. Daarnaast ben ik verantwoordelijk
voor ontwerp en implementatie van de cryptoserver
die in deze omgeving gebruikt wordt.
April 2011 Netbeheer Nederland: DSMR expert
DSMR, DLMS/COSEM, privacy en security
Netbeheer Nederland is het samenwerkingsverband
van de netbeheerders in Nederland. Als inhoudelijk
expert betrokken bij het afronden van functionele en
technische specificaties van de slimme meters (DSMR
4.0 = Dutch Smart Meter Requirements) en de
bijbehorende communicatie protocollen. Zie ook de
opdracht van Enexis die hieraan vooraf ging.
Januari 2010 – Maart 2011: Enexis: Security architect
slimme meters/DLMS DSMR consultant
PLC, GPRS, M-bus, DSMR, DLMS/COSEM, privacy
en security
Enexis is een van de drie grote netbeheerders in
Nederland en bereidt zich voor op de uitrol van slimme
meters in het elektriciteit- en gasnetwerk. In het slimme
meter project zullen ongeveer 5 miljoen meters
vervangen worden. Mijn verantwoordelijkheid is de
implementatie van security en privacy maatregelen
conform de landelijke richtlijnen. Naast architectuur
van de meetketen heeft dit onder meer betrekking op
de specificatie en het ontwerp van een security server
die gebruikt gaat worden voor key management en
encryptie. Ook de processen rondom die server (met
name key management) worden door mij ontworpen.
Ik ben verantwoordelijk voor het opzetten en
begeleiden van de penetratietesten op de bestaande en
nog in gebruik te nemen meetketens. Daarnaast
vertegenwoordig ik Enexis bij de landelijke organisatie
van netbeheerders bij het opstellen van functionele en
technische specificaties van de slimme meters (DSMR =
Dutch Smart Meter Requirments) en de bijbehorende
communicatie-protocollen. Deze specificaties worden
door alle netbeheerders in Nederland gebruikt bij de
aanbesteding van de slimme meter uitrol (ongeveer 14
miljoen gas en elektra meters).
Juni 2010: Netinium: Business architect slimme
meters
Netinium levert een AMI systeem dat ondermeer bij
Alliander gebruikt wordt. Mijn rol is het geven van
ondersteuning bij het definiëren van de business
requirements voor nieuwe features in dit systeem op
het gebied van beveiliging en privacy en security. In het
kader daarvan verschillende workshops gegeven met
als onderwerp de organisatie van het beheer van AMI
systemen.
Mei 2010 – 2014: Cloakware (Irdeto): Security
architect slimme meters
Applicatie Architect slimme meters PSA, cryptoserver,
privacy en security Stedin is een van de drie grote
netbeheerders in Nederland en bereidt zich voor op de
uitrol van slimme meters in het elektriciteit- en
gasnetwerk. Mijn verantwoordelijkheid is het opstellen
van de architectuur voor de slimme meter meetketen.
De nadruk ligt op schaalbaarheid en de security en
privacy aspecten. Daarnaast ben ik verantwoordelijk
voor het ontwerp en implementatie van de
cryptoserver die in deze omgeving gebruikt wordt.
December 2006 – Januari 2010: Nuon/Continuon/
Alliander: Informatie Architect Infostroom
Corporate Modeler, SOA, ESB, Aqualogic, PLC,
GPRS, M-bus, DSMR, DLMS/COSEM, privacy en
security
De slimme meter activiteiten van Alliander zijn
gebundeld in het Infostroom project. De 2.7 miljoen
elektriciteit- en 2 miljoen gasmeters van Alliander in
Nederland worden de komende jaren vervangen door
intelligente meters die vanaf afstand afleesbaar en
instelbaar zijn. Doelstelling van deze uitrol is
marktfacilitering (beschikbaarstellen meterstanden aan
de markt), intelligent netbeheer en de ondersteuning
van smart grids. Mijn verantwoordelijkheid is het
ontwerpen van de hiervoor benodigde service
georiënteerde architectuur en de hierbij gebruikte
processen en protocollen. Bijzonder aandachtspunt
hierbij zijn de privacy en security aspecten. De
architectuur is schaalbaar en modulair van opzet en
daardoor steeds aanpasbaar aan toekomstige
technische innovaties en veranderende
overheidsregulering.
Daarnaast ben ik betrokken bij het branche overleg
(IG7, IG 11, werkgroep P4 en technische commissie).
Andere aspecten zijn de ontwikkeling van de
uitrolprocessen voor de eerder genoemde meters en de
administratieve verwerking van die meters voor de
assetmanagement organisatie en het operationele
beheer team. Een ondersteunende rol gespeeld in het
kader van verschillende pilot projecten op het gebied
van uitrol, beheer, PLC, GPRS, M-Bus, DSMR, DLMS/
COSEM. Ik heb een centrale rol bij de RFI/RFP/SOW
trajecten die voor de aanbesteding van verschillende
onderdelen (grootschalige uitrol, Datacommunicatie,
GPRS en PLC meters) doorlopen zijn.
Juli 2009 Netinium: Informatie Architect
SOA
Ontwerp van de GPRS scheduler en communication
state machine voor het aansluiten van de nieuwe
generatie E-meters op Netinium. Netiunium is een
geïntegreerde AMI applicatie die door ondermeer
Alliander gebruikt wordt voor het managen van de
door Alliander geplaatste slimme meters.
Juli 2007 – December 2007: Nuon: EA/Informatie
Architect
Corporate Modeler, SOA, ESB, Aqualogic
Binnen de het Coporate Center van Nuon heeft de
afdeling CIO ondermeer de taak het informatiebeleid
vorm te geven. Deze afdeling is ook verantwoordelijk
voor het ontwerp van de enterprise architectuur. Deze
architectuur wordt samen met de beschrijving van alle
processen binnen NUON met ingang van 2007 door de
divisies vastgelegd in Corporate Modeler. Voor deze
vastlegging is een NUON eigen conventie ontwikkeld
op basis van het Zachman diagram en BPMN. Mijn
taak is het ondersteunen van de divisie architecten en
proces ontwerpers bij het ontwerpen en vastleggen van
de architectuur en processen, het reviewen van de
vastgelegde architectuur en processen en het
inhoudelijk afhandelen van de change requests met
betrekking tot de vastleggings conventie.
September 2007 – Juni 2007: Aeres groep: Informatie
Architect
Mavim SIS, SOA, ESB, CDM
De Aeres groep is een onderwijsorganisatie die vmbo,
mbo en hbo opleidingen verzorgt op het terrein van de
groene sector. De Aeres groep heeft de afgelopen jaren
enkele fusies doorgemaakt. Het informatiebeleid heeft
in die tijd geen ontwikkeling doorgemaakt. Op dit
moment zijn er verschillende knelpunten. De opdracht
van het CvB is de oplossing daarvan vast te leggen in
een informatieplan. Hiertoe zijn de verschillende
belanghebbenden geïnterviewd waarna een nieuwe
architectuur op basis van een ESB en een globaal
Canonical Data model is ontworpen. In aansluiting op
het informatieplan heeft de CvB opdracht gegeven de
processen binnen de Aeres groep vast te leggen en op
basis daarvan de requirements voor het CDM in detail
af te leiden. Mijn verantwoordelijkheden zijn: Opstellen
het informatieplan en advies met betrekking tot de
vastlegging van de processen in Mavim SIS en het
uitwerken van het CDM.
Oktober 2006 – December 2006: Interpolis: Integratie
Architect
Java, C#, SQL server 2000 BizTalk, MQ, Rup, SOA,
ESB
Betreft de integratie van een nieuw back-end systeem
voor de administratie van pensioenverzekeringen. Mijn
rol is het ontwerp van de koppelingen met de
bestaande omgeving, waaronder SAP voor de
financiële gegevens en enige centrale polis
administratie systemen. Hierbij is BizTalk ingezet als
ESB en MQ als protocol onafhankelijk transport
medium.
April 2006 – September 2006: Haagsche Tramweg
Maatschappij: Applicatie Architect
C#,.Net 2.0, SQL server 2000, RUP, ESB SOA, web
services
Binnen de afdeling informatievoorziening invulling
gegeven aan applicatiemanagement door de
verschillende applicaties en hun samenhang evenals de
relatie met de businessarchitectuur te beschrijven. Het
ontwikkelproces dat binnen HTM voor maatwerk
software wordt gebruikt werd aangepast van een
waterval systeem (gebaseerd op SDM-I) naar RUP.
Inclusief de ontwikkeling en introductie van nieuwe
templates. Begeleiding van de afdeling software
ontwikkeling bij het gebruik van C# en .Net 2.0.
Ontwerp van de HTM brede ESB en ontwerp
implementatie van de personeels web service.
Daarnaast in een adviserende rol betrokken bij
verschillende projecten binnen HTM, o.a. invoering ov-
chipcard en Randstadrail.
Oktober 2005 – Maart 2006: Irdeto: Consultant
Segmentation project
C#, C++, VB.Net, .Net 2.0, Team Foundation server,
Serena Changeman Dimensions, SQL server 2005
Het project behelst het reengineren van de bestaande
monolytisch opgebouwde Pisys software, zodat
verschillende producten vanuit de zelfde code base
ontwikkeld kunnen worden en het implementeren van
een lifecycle management systeem. Daarnaast diende
de source code (circa 1,5 miljoen regels hoofdzakelijk
C++) gemigreerd te worden naar .Net 2.0.
Mijn verantwoordelijkheid is het opzetten van een
nieuw ontwikkelproces, de selectie en implementatie
van het life cycle management pakket (Serena Software
suite en Microsoft Team Foundation), en de migratie
van de source code.
September 2004 – Oktober 2005: Centraal Bureau
Statistiek: Architect/teamleider: PRODONNA-Quat
systeem
C#, XML, XSD, PDF en SQL server 2000, Prince2,
RUP, UML, SOA, Wenbservices, Rational tools: XDE,
Clear Quest, Requisite Pro en Clear Case
Herontwerp en implementatie van een deel van de
productie software van het CBS. Met PRODONNA-
Quat wordt een groot deel van de statistieken van het
CBS geproduceerd. PRODONNA-Quat omvat: het
samenstellen van vragenlijsten en het uitsturen
daarvan. Vragenlijsten worden aangemaakt in PDF
voor verdere verwerking door de drukker, in HTML
voor on line vergaring van de gegevens en een aantal
interne formaten die verwerkt worden door andere
systemen binnen het CBS. Het geheel is windows forms
based en maakt gebruik van een multi-tier architectuur
die gebaseerd is op webservices.
Mijn verantwoordelijkheid is het ontwerp van de
architectuur van Impect en het als meewerkend
voorman aansturen van het bouwteam. Daarnaast is
het coachen van de andere architecten binnen het CBS
onderdeel van de opdracht.
Februari 2004 – Augustus 2004: Centraal Bureau
Statistiek: Architect/teamleider Handhaving systeem
VB 6.0, XML, XSD en SQL server 2000, Prince2, RUP,
UML, Rational tools: Rose, Clear Quest, Requisite Pro
en Clear Case
Het handhavingsysteem richt zich op handhaven van
de CBS wetgeving (per 1 januari 2004 vernieuwd) met
betrekking tot het inleveren van enquêtes. Het betreft
een systeem dat de workflow ondersteunt. Input wordt
gevormd door verschillende andere systemen waarmee
de enquêtes worden gegenereerd en opgevolgd. Het
systeem is vanaf scratch nieuw ontworpen en
geïmplementeerd.
Mijn verantwoordelijkheid is het ontwerp van de
technische architectuur en het als meewerkend
voorman aansturen van het bouwteam, de systeem
testers en het team van specifiers.
Januari 2003 – Januari 2004 : Ontwerp en
Ontwikkeling van SQL workbench
C#, .XML, XSD en SQL server 2000, UML
SQL workbench is een windows forms applicatie voor
de SQL server stored procedure ontwikkelaar. Het
vervangt SQL Query Analyser en voegt de volgende
functionaliteiten toe: object documentatie, groeperen
van objecten, object reporting, drag & drop interface,
query wizards, auto complete syntax highlighting
editor, geautomatiseerd regressie testen van stored
procedures.
April 2001 – december 2002: Ericsson/SonyEricsson in
Lund (Zweden): Chief program architect Customer
services e-business program
Visual C++ 6.0, XML, XSD, XSL, JDK 1.1, SQL server
2000, ClearCase, UML, PROPS
Het programma richt zich op de applicaties die de
outsourcing van de regionale en locale customer
services activiteiten zoals callcenters en reparaties
ondersteunen. Ongeveer 50 personen waren werkzaam
binnen het programma. Het programma is beëindigd
per 31 december 2002 als gevolg van de slechte
financiële situatie binnen Ericsson.
Het program was georganiseerd in een aantal projecten
(work-streams) met een eigen doelstelling. De projecten
waren ondermeer: Warranty Claims management
(Garantie afhandeling), Call centre tools, Knowledge
management, Datawarehouse services, Profile services,
Web-shop en e-Learning.
Mijn rol was chief program architect, waarbij ik
verantwoordelijk was voor de architectuur van de
binnen het program vallende applicaties en
oplossingen. Deze verantwoordelijkheid betekende
concreet het opzetten van een review-board inclusief
procedure waarin alle ontwerpen formeel beoordeeld
werden. Op projectniveau was ik verantwoordelijk
voor het design en de bouw van Profile services en
Masterdata services.
Ik was ook betrokken bij het technisch ontwerp van het
Warranty Clains Management systeem. Dit systeem
werd gedurende dezelfde periode gebouwd door EDS
in Californië.
Profile services biedt gebruikers management services
en dient als centrale opslag voor gebruikers en
company gegevens. Het systeem omvat de
gedistribueerde administratie via het Internet, van
companies en gebruikers binnen die companies.
Distributie vindt plaats via een company hierarchy. De
profielen van gebruikers en companies worden
opgeslagen in XML in een Micrososft SQL server 2000
database. Applicaties hebben toegang tot deze data via
een API. Het gebruik van de profiel attributen is
gedocumenteerd in use cases. De company data
worden gesynchroniseerd met SAP. Het systeem is
geschreven in Java, C++ en SQL en draait op een
windows 2000 server met websphere als applicatie
server.
Master data biedt aan andere applicaties
productgerelateerde data aan. Deze data zijn
gesynchroniseerd met SAP en worden verrijkt via een
administratie tool. De applicaties hebben toegang tot de
data via een API.
Mei 2000 - maart 2001: Sony Ericsson: Architect Global
e-Business program in Stockholm
C++, Java, DB2, Oracle, ClearCase, UML, PROPS
Dit programma omvatte het opzetten van een e-
Business platform voor alle internet/extranet en
intranet toepassingen binnen alle Ericsson divisies. IBM
is de partner van Ericsson in dit project. Op een
bepaald moment waren er meer dan 300 IBM
consultants werkzaam binnen het programma. Het
platform dat wordt gebruikt omvat IBM S390 met DB2
als ook Unix met Oracle. In alle gevallen wordt
Websphere gebruikt als applicatie server. De services
waaraan ik mee heb ontwikkeld zijn:
- Single Sign-On,
- User directory,
- Data integration (using data from legacy systems in
e-Business applications),
- e-Commerce (shopping functionality),
- Portal and personalisation and
- Content management and web publishing.
Mijn rol was die van architect met speciale aandacht
voor de migratie van de web publishing tools zoals
ontwikkeld door Impiric (zie verder) op NT en SQL
server (versie 7). Aan deze tool werd integratie met
Single Sign-On een centrale User Directory en een
Webshop toegevoegd voor gebruik als intranet
platform.
De tools zijn op dit moment in productie op het Sun
Solaris en Oracle platform en zijn de standaard binnen
Ericsson voor het ontwikkelen van nieuwe Internet
web sites.
Eind maart 2001 kwam het programma tot een abrupt
einde door herstructureringen binnen Ericsson.
Mei 1998 – april 2000: Technisch directeur Impiric-
Amsterdam
C++, Java, SQL server 7.0, ASP, Flash, Javascript,
HTML, VB, PROPS
Impiric (voorheen Wunderman Cato Johnson en op dit
moment weer Wunderman genoemd) is een marketing
communication bedrijf dat gespecialiseerd is in CRM
en interactive marketing. In totaal werkten in April
2000 circa 120 personen voor Impiric Amsterdam, circa
1500 personen in EMEA en circa 3500 personen
wereldwijd. Het bedrijf maakt onderdeel uit van de
Young&Rubicam group; een internationaal marketing
bedrijf met ongeveer 14000 employees.
De doelgroep van Impiric omvat multinationals en de
top100 bedrijven in Nederland. Klanten zijn ondermeer
Ericsson, Ford, KLM, KPN en Centraal beheer.
Hoofdverantwoordelijkheid als technisch directeur was
het aansturen van de technology afdeling, het
onderhouden van klantrelaties op technisch niveau en,
als lid van de directie, het mede bepalen van beleid
voor Impiric. Gedurende de tijd dat ik werkzaam ben
geweest voor Impiric heb ik een groot deel van mijn tijd
besteed aan het opbouwen en structureren van de
technologie afdeling. In mei 1998 bestond deze afdeling
uit 6 programmeurs en een projectleider, 5 van hen
hadden een freelance contract. April 2000 was de
afdeling gegroeid naar 35 werknemers en 8 freelancers.
Deze groep bouwde web sites voor met name
multinationals als Ericsson en Ford.
De afdeling heb ik onderverdeeld in een 3 tal groepen:
Ontwikkeling en technical documentation, quality
assurance en testing, content management.
De ontwikkelgroep had een matrix organisatie
bestaande uit een resource manager, 5 technisch
projectleiders en een groep software engineers.
De software engineers hadden de volgende expertise:
HTML, scripting, Databases and OO-technieken (Java
en Visual C++).
Gedurende deze periode heb ik tevens de ontwikkeling
van een standaard platform voor database driven web
sites geleid. Deze applicatie is, hoewel geschreven in
Java, gebaseerd op de Microsoft productlijn: NT, IIS
and SQL server. Het systeem is momenteel in gebruik
bij Ericsson, Ford-Europe, Centraal beheer en een
aantal kleinere cliënten en omvat content management,
het gebruik van templates, site hierarchies, taal
onafhankelijkheid (de Ericsson site omvat bijvoorbeeld
een site in het chinees), personalisatie en content
staging.
Met ingang van maart 1999 werd ik tevens benoemd tot
IT-directeur van de Young&Rubicam group in
Amsterdam en uit dien hoofde heb ik tevens de
systeembeheergroep aangestuurd. Deze groep bestond
uit 10 systeembeheerders die 450 wekplekken
bedienden in 5 locaties in Amsterdam, Hilversum en
DenHaag. Ik heb deze groep gereorganiseerd in een call
dispatch desk, field engineers en project engineers.
In Januari 2000 werd ik lid van de Interactive board
voor de EMEA regio binnen Impiric. De focus van deze
groep was de markt voor interactieve technologie. De
groep heeft zowel een strategische als ook een
operationele rol door de kantoren van Impiric binnen
EMEA de mogelijkheid te geven projecten met
interactieve technologie uit te voeren en daarbij
expertise van andere kantoren in te huren.
February 1997 tot april 1998: Director of Software
engineering in DigiCash B.V.
Sybase 10, Oracle 7, SQL server 6.5, C/C++, Visual C+
+, OMT
Mijn verantwoordelijkheden omvatten het aansturen
van de afdelingen: Software development, smart cards,
customer support, security research en consultancy,
alsmede de supervisie over het technisch ontwerp en
implemantatie van ecash
tm
.
DigiCash was een Internet start-up company: Het
belangrijkste product was een internet payment
systeem ecash
tm
. Met ecash kunnen consumenten met
een ecash purse betalingen verrichten in ecash enabled
internet winkels.
DigiCash’s founder was de bekende cryptograaf David
Shaum die tevens de uitvinder van de algoritmen
achter ecash. Deze algoritmen leidden tot de meest in
het oog springende karakteristieken van ecash: privacy
en security. Het product was operationeel bij Citi-Bank
in de US, Merita Bank in Finland en Advance Bank in
Australia. Deutsche Bank, Den norske Bank, Bank
Austria en Credit Swisse hebben public trials
uitgevoerd met ecash.
Implementatie van ecash bij voornoemde banken hield
in: Het inventariseren en vastleggen van implementatie
specifieke requirements, het ontwerpen, budgetteren en
implementeren van oplossingen voor deze
requirements, het testen van de oplossing en het ter
plaatse installeren van het systeem. Implementatie
specifiek waren de integratie van ecash met bestaande
databases en back end systemen.
De Know how in de groep omvatte ondermeer
Cryptography, Data-communication, Databases,
transaction management en Internet technology.
DigiCash was afhankelijk van venture Capital en ging
failliet in 1998 door gebrek aan fondsen.
September 1996 - februari 1997: General Manager
van Inter Actus Informatisering B.V.
C++
Dit is een onderdeel van de Inter Actus groep die zich
bezighoud met bedrijfsreorganisaties vanuit financieel
perspectief. Als meewerkend voorman ondermeer de
volgende activiteiten ontplooit: Implementatie van
Exact financiële software, training voor Exact
financiële, software, systeembeheer, ontwerp en
ontwikkeling van diverse kleine tools in C++.
Juli 1990 - september 1996: Manager software
engineering afdeling van Advisie B.V.
Gebruikte techniek: Visual C++, SQL sever (4.2/6.0)
Clipper, MASM, SDM, OMT
Vanaf 1993 lid van het managementteam van Advisie.
Verantwoordelijk voor de software
ontwikkelingsafdeling van Advisie. De platformen die
gebruikt worden zijn gebaseerd op de Microsoft
product range en Exact financiële logistieke software.
De ontwikkelomgeving is Clipper en Microsoft Visual
C++. OMT is wordt gebruikt als ontwikkelmethode De
meeste applicaties volgen het client /server paradigma.
Applicaties die zijn ontwikkeld in deze omgeving
betreffen:
Flight reservation /Crew-planning /flight information
system voor Air Holland
Stand reservation/Point-of-sales system voor ‘de
zwarte markt’ te Beverwijk
Budget management en planning tool voor de
Technische Hogeschool Eindhoven.
Foto identificatie systeem politie Utrecht.
Logistiek systeem voor een Noorse multinational.
Standaard applicatie voor asset management (fotos,
film en geluid).
Standaard applicatie voor MKB (point-of sales en back-
office inclusief voorraad geïntegreerd met Exact).
Productie systeem voor bakkerij 'Jantje de
Goede' (Unilever)
Resource management systeem voor TV-Support
(personeel & equipment planning, offerte en
facturering geïntegreerd met Exact)
Eind 1995 wordt een derde ontwikkelomgeving
geïntroduceerd: ORACLE 2000 designer/developer.
Hiermee wordt een standaard applicatie voor MBO-
scholen onderhouden die in eerste aanleg door Oracle
is ontwikkeld.
September 1982 – juli 1990: Nederlandse Accountants
Maatschap (nu onderdeel van Deloitte & Touche)
MS-Basic, MASM, Clipper, Dataflex, SDM
Verantwoordelijk ontwerp en implementatie van
applicaties zowel voor intern gebruik als voor cliënten.
Ondermeer de volgende applicaties heb ik ontwikkeld
in DataFlex:
Document management systeem voor VROM
(integratie met WordPerfect 4.1)
Ledenadministratie en boekhouding voor ‘de
Koninklijke roei en zeilvereeniging’.
Tijdregistratie en facturatie applicatie voor
Nederlandse Accountants Maatschap
Verantwoordelijk voor idee, ontwerp en implementatie
van Mirage. Mirage is een applicatie voor het
opbouwen van een audit dossier voor accountants. In
1987 werd deze applicatie landelijk geïntroduceerd
binnen de ‘Nederlandse Accounts Maatschap’ (55
kantoren, circa 1500 werknemers). Van 1987 tot 1990
Was ik projectleider voor het ontwerp en de
implementatie en onderhoud van de internationale
versie van Mirage. Dit project werd uitgevoerd in
Clipper/Assembler. Bij de ontwikkeling werd
samengewerkt met zuster organisaties in Engeland,
Zweden en Zwitserland. Op een bepaald moment
kende de applicatie circa 8000 gebruikers in binnen- en
buitenland. Door millennium problemen is de
applicatie eind 1999 uit productie genomen.
September 1981 - september 1982: Militare dienst
September 1979 - september 1981: Assistent
Accountant bij de Nederlandse Accountants Maatschap