Return to flip book view

MAF PROGRAM A5 SYNOPTIKO

Page 1

2021Organized by: Cultural, Sports and Social Organi-zation “Georgios Axiotis” // With the support of the Municipality of Mykonos // In collaboration with the Public Benefit Municipal Organization of Enviroment, Education and Development of Mykonos and the Ephorate of Antiquities of Cyclades //Part of the pro-gram ONE GREECE, ONE CULTURE of the Ministry of Culture and SportsΌΛΕΣ ΌΙ ΕΚΔΗΛΏΣΕΙΣ ΕΧΌΥΝ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΕΙΣΌΔΌ // ALL EVENTS ARE FREE TO ATTEND ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑMYKONOSARTFESTIVAL.COM

Page 2

Το Mykonos Art Festival έρχεται και φέτος να κάνει αισθητή την παρουσία του στα πολιτιστικά δρώμενα του νησιού. Σε μια περίοδο όπου όλοι ψάχνουμε να ξαναβρούμε την αυτοπεποίθησή μας και αναζητού-με την ομαλή μετάβαση σε μια καθημερινότητα, το φεστιβάλ δηλώνει δυναμικό «παρών». Το περσινό καλοκαίρι, στις παραστάσεις που πραγματοποιήθη-καν, θαυμάσαμε τη δομημένη οργάνωση, που, εκτός της άρτιας εκτέλεσης των εκδηλώσεων, φρόντισε και για τους τρόπους προστασίας της υγείας του κοι-νού με τρόπο αξιοσημείωτο.Έτσι, και αυτή τη χρονιά, το Γρυπάρειο Πολιτιστικό Κέντρο, έχοντας μεγαλύτερη ζέση και διάθεση προ-σφοράς, επιμελήθηκε ενός προγράμματος το οποίο στηρίζει Έλληνες καλλιτέχνες και δημιουργούς που έχουν υποφέρει αυτή την περίοδο τόσο οικονομικά όσο και δημιουργικά. Σε σύμπραξη με την ΚΔΕΠ-ΠΑΜ, την Εφορεία Αρχαιοτήτων Κυκλάδων και σε ουσιαστική συνεργασία και συντονισμό με τον Δήμο Μυκόνου, κατορθώνει να παρουσιάσει πολύ ενδι-αφέρουσες προτάσεις για μικρούς και μεγάλους: ορχηστρικά σχήματα, θεατρικές παραστάσεις, χορό, εκθέσεις, ομιλίες, ανάγνωση παραμυθιών, κινημα-τογράφο και πολλά άλλα. Κοινωνία χωρίς έκφραση πολιτισμού και τέχνης είναι μια τυφλή κοινωνία. Η Μύκονος έχει θέσει στις προτεραιότητές της τον πολιτισμό εδώ και και-ρό. Έχοντας εξασφαλίσει την εφαρμογή όλων των μέτρων προστασίας, θα σημειώσω και πάλι πως το Mykonos Art Festival ήρθε για να μείνει. Σε κάθε συνθήκη, ξεπερνώντας κάθε δυσκολία, ο θεσμός εξελίσσεται και το κοινό τον αγκαλιάζει όλο και πε-ρισσότερο.Ο Δήμος Μυκόνου καλεί πολίτες και επισκέπτες να συμμετάσχουν σε όλες τις εκδηλώσεις του προ-γράμματος. Η είσοδος είναι δωρεάν, σταθερή επιλο-γή μας για την προώθηση του πολιτισμού με κάθε τρόπο. Να ξεκουραστούμε, να δυναμώσουμε την ελπίδα μας στον άνθρωπο με σύμμαχο την τέχνη.Ό Δήμαρχος Μυκόνου Κωνσταντίνος Π. ΚουκάςMykonos Art Festival runs for another year, ready to enrich the cultural life of the island. In a period when we’re all trying to build up their confidence and to ease in our everyday lives, the festival is present once more. Last summer, during the shows and concerts, we admired the festival’s structured organization, which was not only accountable for the smooth execution of each event but also the upkeep of the highest public health standards.This year, the council of the Cultural, Sports and Social Organization “G. Axiotis”, with fresh ideas and renewed desire, curated a programme supporting Greek artists and creators, who have suffered both financially and creatively during this tough period. In cooperation with KDEPPAM, the Antiquities Service of the Cyclades and with constant coordination with the Municipality of Mykonos, this year’s events will satisfy both young and old: orchestras, theatre productions, dance, exhibitions, seminars, storytelling, cinema and much more.A society that doesn’t express its culture and art is a blind society. Mykonos has set its priorities when it comes to culture for a long time now. Having taken every precautionary measure, Mykonos Art Festival is here to stay. No matter the circumstances, overcoming all obstacles, it evolves, and the people embrace it more every year.The Municipality of Mykonos invites citizens and visitors to come together and enjoy all the events of this year’s programme. All events are free to attend, a conscious choice we stand behind, to propel culture in every way. Let us rest, and enhance our belief in humans with art as our ally.The Mayor of Mykonos Konstantinos P. Koukas

Page 3

Συνεχίζουμε για τέταρτη χρονιά τη διοργάνωση του Mykonos Art Festival. Οι νέες συνθήκες στις οποίες ζούμε το τελευταίο διάστημα έχουν αλλάξει την καθημερινότητά μας. Έχουμε στερηθεί πολλά και προσπαθούμε με δυ-σκολία να προσαρμοστούμε στη νέα πραγματι-κότητα.Ο χώρος του πολιτισμού στο σύνολό του έχει υποστεί και αυτός σε μεγάλο βαθμό τις συνέπειες της παν-δημίας αφού οι περιορισμοί ανέστειλαν την πραγμα-τοποίηση πολλών εκδηλώσεων για μεγάλο χρονικό διάστημα. Το κοινό διψά για ζωντανές παραστάσεις. Απέναντι σε αυτή την ανάγκη οφείλουμε να ανταποκριθούμε προσφέροντας ποιοτικές εκδηλώσεις.Με την ανάλογη φροντίδα λοιπόν και ακολουθώ-ντας όλους τους κανόνες ασφαλείας, σχεδιάσαμε ένα καλλιτεχνικό πρόγραμμα για μικρούς και μεγά-λους, ελπίζοντας να ανταποκριθούμε στις προσδο-κίες όλων. Ευελπιστούμε ακόμη να ευνοήσουν οι συνθήκες και να επιτρέψουν την ολοκλήρωση του προγράμματος.Στο φετινό πρόγραμμα δίνεται βήμα και σε καλλιτέ-χνες που ζουν μόνιμα στο νησί με στόχο τη συνέχιση και καθιέρωση του Mykonos is… υπό την αιγίδα του Mykonos Art Festival.Ο Δήμος Μυκόνου –πολύτιμος αρωγός σε αυτή τη διαδρομή– καθώς και το ΥΠΠΟΑ, η ΚΔΕΠΠΑΜ και η Εφορεία Αρχαιοτήτων Κυκλάδων συνέβαλαν στη δημιουργική αυτή πορεία συμμετέχοντας στο πρόγραμμα, εξασφαλίζοντας έτσι την ποιότητα και τη στήριξη του θεσμού, και για αυτό τους ευχαρι-στούμε.Η Πρόεδρος του Δ.Σ. Π.Α.Κ.Ό. «Γ. Αξιώτης» Άννα ΚαμμήFor its fourth year, Mykonos Art Festival returns.The circumstances in which we all live these past years have completely changed our everyday lives. We have had a lot taken from us, and we are struggling to adjust ourselves to this new reality.Culture and the arts have suffered a lot from this pandemic, since restrictions postponed countless events for a very long time.The public is thirsty for live shows. Facing this need, we felt compelled to respond offering high quality events. With a lot of care, and following all health and safety regulations, we designed an art festival for all ages, hoping to please all who have waited for so long. We hope the current circumstances remain as they are and they allow the whole program to be presented.This year’s festival gives a stage for artists that live on the island full time, aiming to continue the spirit of “Mykonos is…” under the umbrella of Mykonos Art Festival.The Municipality of Mykonos –a helpful ally in this journey– as well as the Ministry of Culture, KDEPPAM and the Antiquities Service of the Cyclades, all got together in the creative process of constructing this year’s programme, guaranteeing the quality and support of the Festival. We thank them deeply for their help.The President of the Council of the Cultural, Sports and Social organization “G. Axiotis” Anna Kammi

Page 4

ΤούρλοςTourlosΦάρος ΑρµενιστήςLighthouse of ArmenistisΆνω ΜεράΝ. ΜΥΚΟΝΟΣMYKONOS ISL.ΑΙΓΑΙΟ ΠΕΛΑΓΟΣAEGEAN SEAΝ. ΤΡΑ’ΟΝΗΣΙTRAONISI ISL.Ν. ΠΡΑΣΟΝΗΣΙΑPRASONISIA ISL.Ν. ∆ΗΛΟΣDELOS ISL.Ν. ΡΗΝΕΙΑRHENIA ISL.Ano MeraΧώραChora

Page 5

ΤούρλοςTourlosΦάρος ΑρµενιστήςLighthouse of ArmenistisΆνω ΜεράΝ. ΜΥΚΟΝΟΣMYKONOS ISL.ΑΙΓΑΙΟ ΠΕΛΑΓΟΣAEGEAN SEAΝ. ΤΡΑ’ΟΝΗΣΙTRAONISI ISL.Ν. ΠΡΑΣΟΝΗΣΙΑPRASONISIA ISL.Ν. ∆ΗΛΟΣDELOS ISL.Ν. ΡΗΝΕΙΑRHENIA ISL.Ano MeraΧώραChora

Page 6

ΙΟΥΛΙΟΣ // JULYΜαντώ ‹‹La bella Greca››Αντί στεφάνου για όσους ζήσαν τολμηροίKΥΡΙΑΚΗ04.07ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ //ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΜΥΚΟΝΟΥ21:30Ο Δήμος Μυκόνου, με αφορμή την επέτειο για την Επανάσταση του 1821 και θέλοντας να τιμήσει τη Μαντώ Μαυρογένους –η ζωή της οποίας έχει συν-δεθεί με το νησί μας– ανέθεσε στη συγγραφέα Θεο-δώρα Καπράλου [Αρίστος (διασκευή), Η Γιαννούλα η Κουλουρού, Love Not] τη δημιουργία ενός πρωτότυ-που έργου αφιερωμένου στο πρόσωπο της μεγάλης ηρωίδας. Τρεις σύγχρονοι ερμηνευτές –δύο γυναί-κες και ένας άνδρας– «ζωντανεύουν» στη σκηνή μια ολόκληρη εποχή. Η Μαντώ Μαυρογένους, ο πρίγκι-πας Δημήτριος Υψηλάντης, το ζεύγος Μαυρογένη (οι γονείς της Μαντώς), ο παπα-Μαύρος, η αδελφή της, ο Άγγλος αξιωματικός Μπλακιέρ, ο έμπιστός της Γε-ώργιος Μαυρομάτης, ο Υάκινθος Μπλάκαρης είναι μερικά από τα πρόσωπα του έργου που δίνουν σάρ-κα και οστά σε αυτό το ζωντανό μνημείο συλλογικής επανάστασης και προσωπικής εξομολόγησης.Ιστορικά και φανταστικά πρόσωπα μας μεταφέρουν την εμπειρία τους από τα χρόνια της Επανάστασης, αλλά και από την προσωπική τους σχέση με τη Μα-ντώ, όπως τη γνώρισε το καθένα από αυτά. Μια ηρω-ίδα της Ελλάδας, μα πάνω από όλα μια γυναίκα του κόσμου, μας επανασυστήνεται καταθέτοντας τη δια-χρονική δύναμη της τόλμης, έξω από τα κοινωνικά στερεότυπα του φύλου, της τάξης και της εποχής της. Μια προσωπικότητα που αδικήθηκε και προδόθηκε από την ιστορία και τους σύγχρονούς της σκιαγρα-φείται και αναδεικνύεται πλέον ως ένα από τα πιο προοδευτικά και φωτεινά «σημεία αναφοράς» για τον σημερινό θεατή και τον σύγχρονο πολίτη του κόσμου.ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ Κείμενο: Θεοδώρα ΚαπράλουΔιασκευή και σκηνοθεσία: Λευτέρης ΓιοβανίδηςΣκηνικά και κοστούμια: Γιάννης ΜετζικώφΠρωτότυπη μουσική: Θοδωρής ΛεμπέσηςΚίνηση: Ζωή ΧατζηαντωνίουΦωτισμοί: Νίκος ΣωτηρόπουλοςΒοηθός σκηνοθέτη: Βασιλική ΣουρρήΕρμηνεία: Ευγενία Σαμαρά, Γιωργής Τσαμπουράκης, Αντιγόνη ΦρυδάΗ παράσταση θα παρουσιαστεί επίσης στις:25.07 και 26.07 στη Μονή Παλαιοκάστρου, Άνω Μερά21.08 και 22.08 στην αυλή του Αρχαιολογικού Μουσείου Μυκόνου17.09 και 18.09 στην Αίθουσα Πολλαπλών Χρήσεων της ΚΔΕΠΠΑΜ στο Ματογιάννι

Page 7

04.07ATHENS SCHOOL OF FINE ARTS //MYKONOS ANNE21:30ΙΟΥΛΙΟΣ // JULYThe performance will also be presented at;25.07 and 26.07 at Paleokastro Monastery, Ano Mera 21.08 and 22.08 at the garden of the Archaeological Museum of Mykonos 17.09 and 18.09 at the multiple use space of KDEPPAM in Matogianni.Manto “La bella Greca”Instead of wreaths for those that lived with courageThe municipality of Mykonos, occasioned by the 1821 revolution anniversary, and wanting to honour Manto Mavrogenous –since her life has been integrally connected with the island-commis sioned writer Theodora Kapralou (“Aristos” (remake), “Giannoula Koulourou”, “Love Not”), to create a new work dedicated to the heroine. Three contemporary actors, –two women and one man– bring a whole era to life. Manto Mavrogenous, prince Ipsilantis, her parents, the Mavrogeni couple, father Mavros, her sister, the English officer Blacker, her confidant Giorgos Mavromatis, Yakinthos Mplakaris, are just a few of the characters that embody this living monument of collective revolution and personal confession. Historical and fictional characters convey their experience from the years of the revolution and their personal relationship with Manto, each with their own viewpoint. A heroine of Greece, but primarily a woman of the people, reintroduces herself through the power of courage, outside societal standards of gender, class and era. A personality that was betrayed by history and her contemporaries, now shines as one of the most radical and progressive rallying point a contemporary spectator and citizen could have.COTNRIBUTORSText: Theodora KapralouAdaptation and direction: Lefteris GiovanidisSet and costumes design: Giannis MetzikofOriginal music: Thodoris LempesisChoreography: Zoi XatziantoniouLights: Nikos SotiropoulosAssistant Director: Vasiliki SourriWith: Eugenia Samara, Giorgis Tsampourakis, Antigoni FridaSUNDAY

Page 8

ΙΟΥΛΙΟΣ // JULYΟ Δημήτρης Μπάσης συναντά επί σκηνής τη Ρίτα Αντωνόπουλου σε μια ξεχωριστή μουσική παράσταση. Με αφορμή τον εορτασμό της επετείου των 200 ετών από την έναρξη της Επανάστασης του 1821, ο καταξιωμέ-νος τραγουδιστής Δημήτρης Μπάσης, μια φωνή σπάνιας ποιότητας και τεχνικής που έχει αποδώσει με μοναδικό τρόπο μερικά από τα καλύ-τερα λαϊκά τραγούδια και κομμάτια από το έργο του Μίκη Θεοδωράκη, και η Ρίτα Αντωνοπούλου, μια από τις κορυφαίες φωνές του σύγχρονου έντεχνου τραγουδιού, θα ερμηνεύσουν κάποια από τα σημαντικότερα σύγχρονα ελληνικά τραγούδια γνωστών συνθετών σε στίχους μεγάλων ποιητών και στιχουργών.Μαζί τους επί σκηνής, ο Σόλων Τσούνης, που θα απαγγείλει στίχους και πεζά αγωνιστών του 1821 και συγχρόνων τους. Η καλλιτεχνική επιμέλεια ανήκει στον βαθύ γνώστη του ελληνικού τραγουδιού και της αισθητικής του, τον συνθέτη Μανόλη Ανδρουλιδάκη, ενώ η ορχήστρα που θα εκτελέσει τα τραγούδια με λεπτομέρεια, καλλιτεχνική συνέπεια και υψηλή αισθητική αποτελείται από κορυφαίους στον τομέα τους μου-σικούς.Dimitris Mpasis meets Rita Antonopoulou on stage for a unique music show. With the 200 year anniversary of the Greek revolution of 1821 as an inspiration for this show, the acclaimed Dimitris Mpasis, a singer with rare vocal qualities and technique, associated with some of the best Greek popular songs as well as the work of Mikis Theodorakis, and Rita Antonopoulou, one of the best voices of Greek art song today, will come together to perform the most monumental contemporary Greek songs by renowned composers and poets.With them on stage, Solon Tsounis will narrate lyrics and texts by the ‘21 revolutionaries and their contemporaries. Artistic direction is by composer Manolis Androulidakis, with his extensive knowledge of Greek song and its aesthetic, and the orchestra which will perform the music with detail, artistic integrity and elated aesthetics, is comprised by renowned musicians that excel in their respective field.Δημήτρης Μπάσης Ρίτα ΑντωνοπούλουAφήγηση: Σόλων Τσούνης«Kαλύτερα μιας ώρας ελεύθερη ζωή» Το ‘21 μέσα από το έντεχνο τραγούδιDimitris Mpasis Rita AntonopoulouNarration by Solon Tsounis“Better it is, to live for one hour in freedom” 1821 through Greek art songΤΕΤΑΡΤΗ// WEDNESDAYΓΗΠΕΔΟ ΑΝΩ ΜΕΡΑΣANO MERA FOOTBALL PITCH21:0014.07

Page 9

ΙΟΥΛΙΟΣ // JULYΓρηγόρης Μπιθικώτσης«Τα τραγούδια του πατέρα μου» Grigoris Mpithikotsis“Songs of my father” ΚΥΡΙΑΚΗ// SUNDAYΘΕΑΤΡΟ ΛΑΚΚΑΣ LAKKA THEATRE21:0018.07Ένα μουσικό ταξίδι στη ζωή και στο έργο του μεγάλου Έλληνα ερμη-νευτή, συνθέτη και τραγουδοποιού Γρηγόρη Μπιθικώτση, μέσα από τα μάτια και τη φωνή του συνονόματου γιου του, φυσικού διάδοχου αλλά και συνεχιστή του στα καλλιτεχνικά μουσικά δρώμενα Γρηγόρη Γρ. Μπιθικώτση. Ο «Σερ» του λαϊκού τραγουδιού, όπως τον έμαθε και τον αγάπησε το κοινό, σφράγισε με τη φωνή του αλλά και τις προσωπικές του συνθέσεις το ελληνικό τραγούδι και γαλούχησε τρεις και πλέον γε-νιές Ελλήνων. Ένα μουσικό ταξίδι με τραγούδια-σταθμούς της ελληνικής δισκογρα-φίας, δημιουργίες κορυφαίων συνθετών που θα αντηχούν στα αυτιά μας όσο υπάρχει Ελλάδα. Ο Γρηγόρης ο νεότερος είχε την τύχη να μα-θητεύσει πλάι στον σπουδαίο καλλιτέχνη και πατέρα του, αλλά και να εμφανιστεί δίπλα του στο ξεκίνημα της σταδιοδρομίας του σε μεγάλες συναυλίες στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.A celebration of the life and work of the great Greek singer, composer and songwriter Grigoris Mpithikotsis, through the eyes and voice of his song with the same name, his natural successor in the musical world, Grigoris Gr. Mpithikotsis. The “Sir” of Greek song, as he was characteristically called, forever left his mark on Greek music with his voice as well as his compositions, and raised at least three generations of listeners.A musical voyage, with landmark songs from Greek discography, songs of great composers that will forever stay in our ears and mark our nation. Grigoris junior had the good fortune to apprentice next to the great artist and father, and to also perform alongside him in big concerts in Greece and abroad.ΑΝΑΒΛΗΘΗΚΕΛΟΓΩ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΜΕΤΡΩΝ. ΘΑ ΟΡΙΣΤΕΙ ΝΕΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑPOSTPONED DUE TO EMERGENCY MEASURES. NEW DATE TO BE ANNOUNCED.

Page 10

ΙΟΥΛΙΟΣ // JULYΟ λαϊκός μουσικοσυνθέτης Βαγγέλης Κορακάκης παρουσιάζει ένα πρόγραμμα στο οποίο δεσπόζουν κάποια από τα μεγαλύτερα λαϊκά και ρεμπέτικα τραγούδια. Το ταξίδι ξεκινάει με τον πατριάρχη του λαϊκού μας τραγουδιού, τον Μάρκο Βαμβακάρη, και φτάνει ώς και το σήμερα στα τραγούδια του Κορακάκη που είναι φτιαγμένα με το ίδιο μεράκι για το μπουζούκι. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει τα σπουδαία τραγούδια του Μάρκου, του Τσιτσάνη, του Μητσάκη, του Παπαϊωάννου, του Μπαγιαντέρα, του Καλ-δάρα, του Μίκη Θεοδωράκη, του Άκη Πάνου και μεταξύ όλων αυτών ακούγονται και τραγούδια όπως «Η σκέψη της τρελής», «Πρώτο φθινό-πωρο», «Μάνα που ζω», «Έρχονται βράδια», κ.ά.The Greek popular music composer Vangelis Korakakis, presents a show dominated by some of the greatest laiko and rembetiko songs. The musical journey starts with the father figure of rembetiko, Markos Vamvakaris, and goes all the way to contemporary compositions by Korakakis, created with the same love for bouzouki. The program includes the greatest songs of Vamvakaris, Tsitsanis, Mitsakis, Papaioannou, Bagianteras, Kaldaras, Mikis Theodorakis and Akis Panou.Vangelis Korakakis“From Markos to Akis”Βαγγέλης Κορακάκης«Από τον Μάρκο στον Άκη…» ΤΡΙΤΗ// TUESDAY20.07ΘΕΑΤΡΟ ΛΑΚΚΑΣ LAKKA THEATRE21:00ΑΝΑΒΛΗΘΗΚΕΛΟΓΩ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΜΕΤΡΩΝ. ΘΑ ΟΡΙΣΤΕΙ ΝΕΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑPOSTPONED DUE TO EMERGENCY MEASURES. NEW DATE TO BE ANNOUNCED.

Page 11

ΙΟΥΛΙΟΣ // JULYΟι αδελφοί Τσαχουρίδη, απρόσμενοι και ανατρεπτικοί, εκπλήσσουν με τη μουσική τους σε κάθε τους εμφάνιση. Από τον «ευξείνιο» Μίκη Θεο-δωράκη και την ιταλική όπερα μέχρι την έθνικ και την παραδοσιακή μουσική του τόπου μας, τα δύο αδέλφια μάς παρουσιάζουν και φέτος ένα συναρπαστικό μουσικό ταξίδι, πλαισιωμένα από μια ομάδα εξαί-ρετων μουσικών. Με τεχνογνωσία και αγάπη, κρατούν ζωντανή την πολιτιστική παράδοση του τόπου μας και ταυτόχρονα υπηρετούν με ιδιαίτερο τρόπο την «εξέλιξη» του παραδοσιακού ήχου μέσα από ένα επιλεγμένο μουσικό ρεπερτόριο.«Χωρίς μουσικά σύνορα» αλλά με «ψυχή και σώμα» σε κάθε νότα τους, αποδεικνύουν την οικουμενικότητα της ελληνικής ψυχής, φθάνοντας από τα ποντιακά άσματα και τους μεγάλους συνθέτες του ελληνισμού μέχρι τα παγκόσμια «ποιήματα» μουσικής του διεθνούς ρεπερτορίου.The acclaimed brothers Konstantinos & MatthaiosTsahouridis have managed to make an interesting “impact” into the music scene of Greece, and not only, in the last years. With their group «Ψυχή & Σώμα / Body & Soul», featuring a team of exceptional performers coming from different parts of Greece, are putting together a music show, including an unexpected music repertoire from all over the world that surprises and uplifts the musical senses of the audience into a different dimension. World, pop, ethnic, operatic, cinematic, Greek, as well as music from the Greeks of Pontos, will give the opportunity to the audience to experience a global music repertoire performed by the unique and versatile tenor voice of Konstantinos and by Matthaios who is performing one of the most ancient Greek musical instruments, the Pontic lyra.Κωνσταντίνος & Ματθαίος Τσαχουρίδης«Ψυχή και Σώμα - Μουσική χωρίς σύνορα»ΣΑΒΒΑΤΟ// SATURDAYΓΗΠΕΔΟ ΑΝΩ ΜΕΡΑΣ ANO MERA FOOTBALL PITCH21:0024.07“Body & Soul - Music without borders” Konstantinos & Matthaios TsahouridisΑΝΑΒΛΗΘΗΚΕΛΟΓΩ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΜΕΤΡΩΝ. ΘΑ ΟΡΙΣΤΕΙ ΝΕΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑPOSTPONED DUE TO EMERGENCY MEASURES. NEW DATE TO BE ANNOUNCED.

Page 12

ΙΟΥΛΙΟΣ // JULYΜαντώ ‹‹La bella Greca››Αντί στεφάνου για όσους ζήσαν τολμηροίΚΥΡΙΑΚΗ & ΔΕΥΤΕΡΑ25 & 26.07ΜΟΝΗ ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ, ΑΝΩ ΜΕΡΑ21:30Ο Δήμος Μυκόνου, με αφορμή την επέτειο για την Επανάσταση του 1821 και θέλοντας να τιμήσει τη Μαντώ Μαυρογένους –η ζωή της οποίας έχει συν-δεθεί με το νησί μας– ανέθεσε στη συγγραφέα Θεο-δώρα Καπράλου [Αρίστος (διασκευή), Η Γιαννούλα η Κουλουρού, Love Not] τη δημιουργία ενός πρωτότυ-που έργου αφιερωμένου στο πρόσωπο της μεγάλης ηρωίδας. Τρεις σύγχρονοι ερμηνευτές –δύο γυναί-κες και ένας άνδρας– «ζωντανεύουν» στη σκηνή μια ολόκληρη εποχή. Η Μαντώ Μαυρογένους, ο πρίγκι-πας Δημήτριος Υψηλάντης, το ζεύγος Μαυρογένη (οι γονείς της Μαντώς), ο παπα-Μαύρος, η αδελφή της, ο Άγγλος αξιωματικός Μπλακιέρ, ο έμπιστός της Γε-ώργιος Μαυρομάτης, ο Υάκινθος Μπλάκαρης είναι μερικά από τα πρόσωπα του έργου που δίνουν σάρ-κα και οστά σε αυτό το ζωντανό μνημείο συλλογικής επανάστασης και προσωπικής εξομολόγησης.Ιστορικά και φανταστικά πρόσωπα μας μεταφέρουν την εμπειρία τους από τα χρόνια της Επανάστασης, αλλά και από την προσωπική τους σχέση με τη Μα-ντώ, όπως τη γνώρισε το καθένα από αυτά. Μια ηρω-ίδα της Ελλάδας, μα πάνω από όλα μια γυναίκα του κόσμου, μας επανασυστήνεται καταθέτοντας τη δια-χρονική δύναμη της τόλμης, έξω από τα κοινωνικά στερεότυπα του φύλου, της τάξης και της εποχής της. Μια προσωπικότητα που αδικήθηκε και προδόθηκε από την ιστορία και τους σύγχρονούς της σκιαγρα-φείται και αναδεικνύεται πλέον ως ένα από τα πιο προοδευτικά και φωτεινά «σημεία αναφοράς» για τον σημερινό θεατή και τον σύγχρονο πολίτη του κόσμου.ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ Κείμενο: Θεοδώρα ΚαπράλουΔιασκευή και σκηνοθεσία: Λευτέρης ΓιοβανίδηςΣκηνικά και κοστούμια: Γιάννης ΜετζικώφΠρωτότυπη μουσική: Θοδωρής ΛεμπέσηςΚίνηση: Ζωή ΧατζηαντωνίουΦωτισμοί: Νίκος ΣωτηρόπουλοςΒοηθός σκηνοθέτη: Βασιλική ΣουρρήΕρμηνεία: Ευγενία Σαμαρά, Γιωργής Τσαμπουράκης, Αντιγόνη ΦρυδάΗ παράσταση θα παρουσιαστεί επίσης στις:21.08 και 22.08 στην αυλή του Αρχαιολογικού Μουσείου Μυκόνου17.09 και 18.09 στην Αίθουσα Πολλαπλών Χρήσεων της ΚΔΕΠΠΑΜ στο Ματογιάννι

Page 13

SUNDAY & MONDAY25 & 26.07PALEOKASTRO MONASTERY, ANO MERA21:30ΙΟΥΛΙΟΣ // JULYThe performance will also be presented at;21.08 and 22.08 at the garden of the Archaeological Museum of Mykonos 17.09 and 18.09 at the multiple use space of KDEPPAM in Matogianni.Manto “La bella Greca”Instead of wreaths for those that lived with courageThe municipality of Mykonos, occasioned by the 1821 revolution anniversary, and wanting to honour Manto Mavrogenous –since her life has been integrally connected with the island-commis sioned writer Theodora Kapralou (“Aristos” (remake), “Giannoula Koulourou”, “Love Not”), to create a new work dedicated to the heroine. Three contemporary actors, –two women and one man– bring a whole era to life. Manto Mavrogenous, prince Ipsilantis, her parents, the Mavrogeni couple, father Mavros, her sister, the English officer Blacker, her confidant Giorgos Mavromatis, Yakinthos Mplakaris, are just a few of the characters that embody this living monument of collective revolution and personal confession. Historical and fictional characters convey their experience from the years of the revolution and their personal relationship with Manto, each with their own viewpoint. A heroine of Greece, but primarily a woman of the people, reintroduces herself through the power of courage, outside societal standards of gender, class and era. A personality that was betrayed by history and her contemporaries, now shines as one of the most radical and progressive rallying point a contemporary spectator and citizen could have.COTNRIBUTORSText: Theodora KapralouAdaptation and direction: Lefteris GiovanidisSet and costumes design: Giannis MetzikofOriginal music: Thodoris LempesisChoreography: Zoi XatziantoniouLights: Nikos SotiropoulosAssistant Director: Vasiliki SourriWith: Eugenia Samara, Giorgis Tsampourakis, Antigoni Frida

Page 14

ΙΟΥΛΙΟΣ // JULYΜε καταγωγή από τη Μύκονο και την Κρήτη, τα αδέλφια Δρούλια μάς συστήνονται καλλιτεχνικά ως «Droulias Brothers», καταφέρνοντας σε μικρό χρονικό διάστημα να γίνουν γνωστοί σε όλη την Ελλάδα. Με «όπλο» το νησιώτικο ταμπεραμέντο τους και με την κρητική μουσική να κυλάει στο αίμα τους, γίνονται ανάρπαστοι το καλοκαίρι προκαλώντας αίσθηση σε κάθε τους εμφάνιση. Στήνοντας ένα μοναδικό πάρτι, ταξι-δεύουν το κοινό σε έναν πολυκύμαντο μουσικό κόσμο που περιλαμβά-νει από νησιώτικα ακούσματα μέχρι ρυθμούς R‘n’B, τραπ και νταούλι, άριστα συγχρονισμένα με παραδοσιακή κρητική λύρα.Hailing from Mykonos and Crete, Droulias brothers have managed in a short period to become household names around Greece. With their island temperament and Cretan music flowing in their veins, they are always booked in the summer, causing excitement with every show. Constructing a unique party experience, they combine island music with RnB, trap and daouli, masterfully synched with traditional Cretan lyra.Droulias BrothersDroulias BrothersΠΕΜΠΤΗ //THURSDAY29.07ΘΕΑΤΡΟ ΛΑΚΚΑΣ LAKKA THEATRE21:00

Page 15

ΙΟΥΛΙΟΣ // JULYΗ πλούσια μουσική παράδοση της Μεσογείου και των Βαλκανίων ξεδιπλώνεται και αναβιώνει μέσα από τις σύγχρονες «αναγνώσεις» της Σαβίνας Γιαν-νάτου και των Primavera Εn Salonico. Τραγούδια από τη Μεσόγειο, τα Βαλκάνια και την Ελλάδα υφαί-νουν ένα πολυποίκιλο μουσικό χαλί, μέσα από την ένωση της Ανατολής και της Δύσης, του σύγχρονου και του παραδοσιακού, καθώς και του ελεύθερου αυτοσχεδιασμού.Η μοναδική ποιότητα της φωνής της Σαβίνας Γιαν-νάτου και η ευρηματική δεξιοτεχνία των Primavera En Salonico, μόνιμων συνεργατών της στη δισκο-γραφία και συνοδοιπόρων της στις εμφανίσεις της στα μεγαλύτερα μουσικά φεστιβάλ του πλανήτη για περισσότερα από 25 χρόνια, εγγυώνται μια γοητευ-τική μουσική περιπλάνηση στην απέραντη θάλασσα των πολιτισμών.PRIMAVERA EN SALONICO:Oύτι, κιθάρα, ταμπουράς: Γιάννης ΑλεξανδρήςEνορχηστρώσεις, κανονάκι, ακορντεόν: Κώστας ΒόμβολοςΒιολί: Κυριάκος ΓκουβένταςΚρουστά: Mανούσος ΚλαπάκηςΝέυ: Χάρης ΛαμπράκηςKοντραμπάσο: Μιχάλης ΣιγανίδηςThe rich music traditions of the Mediterranean and the Balkans are unfolded and revitalized through the contemporary readings of Savina Yannatou and Primavera en Salonico. Songs from the Mediterranean, the Balkans and Greece are woven together into a varied musical carpet, combining east and west, contemporary and traditional as well as free improvisation. The unique qualities of Savina Yannatou’s voice, and the inventive dexterity of Primavera en Salonico, her constant partners in discography and live shows around the world for more than 25 years, guarantee a charming musical walk in the great sea of cultures.PRIMAVERA EN SALONICO:Ud, guitar, tambur: Giannis Alexandris Orchestration, canun, accordion: Kostas VomvolosViolin: Kyriakos GuventasPercussion: Manousos KlapakisΝey: Haris LamprakisDouble bass: Michalis SiganidisSavina Yannatou & Primavera En Salonico21:00Σαβίνα Γιαννάτου & Primavera En Salonico ΣΑΒΒΑΤΟ// SATURDAY31.07ΘΕΑΤΡΟ ΛΑΚΚΑΣ LAKKA THEATRE

Page 16

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ // AUGUST01.0 8 - 31.10KΑΣΤΡΟ ΧΩΡΑΣ ΜΥΚΟΝΟΥCASTLE OF MYKONOS TOWN04.08-31.12ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟARCHEOLOGICAL MUSEUMΚατά την φετινή θερινή περίοδο ανοίγει πιλοτικά και για περιορισμένο διάστημα ο νέος αρχαιολογικός χώρος που αποκαλύφθηκε στην περι-οχή του Κάστρου της Χώρας Μυκόνου, δίπλα από το εμβληματικής ση-μασίας μνημείο της Παραπορτιανής, μετά από τρία χρόνια εργασιών στο πλαίσιο της Προγραμματικής Σύμβασης Πολιτιστικής Ανάπτυξης μεταξύ του Υπουργείου Πολιτισμού και του Δήμου Μυκόνου. Ο χώρος αυτός, πέρα από την αυθύπαρκτη αξία του ως αδιάσπαστο τμήμα του μνημεια-κού συνόλου του μεσαιωνικού οικισμού του Κάστρου, αναδύεται ως ένας νέος πολιτιστικός πόλος του νησιού της Μυκόνου, ένας χώρος όπου η πολιτιστική κληρονομιά μπορεί να συνυπάρξει δυναμικά με την σύγχρονη καλλιτεχνική δημιουργία.Στο πλαίσιο αυτό η Εφορεία Αρχαιοτήτων Κυκλάδων σε συνεργασία με τον διεθνούς φήμης και πρόσφατα βραβευμένο από την Ακαδημία Αθη-νών Φιλέλληνα Αμερικανό φωτογράφο Robert McCabe, και την Κοι-νωφελή Δημοτική Επιχείρηση Περιβάλλοντος, Παιδείας και Ανάπτυξης Μυκόνου (ΚΔΕΠΠΑΜ), οργανώνει υπαίθρια φωτογραφική έκθεση με σκηνές από την ζωή του νησιού της Μυκόνου κατά την μεταπολεμική δεκαετία του 1950, στην αυγή του τουριστικού θαύματος. Ο φακός του McCabe αποτυπώνει με σπάνια ευαισθησία τόπους που σήμερα έχουν αλλάξει και διασώζει εικόνες του λαϊκού μας πολιτισμού παραδίδοντας μαθήματα μνήμης. Πορτρέτα ανθρώπων του τόπου και στιγμιότυπα από τα μέσα του 20ου αιώνα θα ζωντανέψουν τα κενά πλέον κελύφη προ-σφέροντας στο χώρο εναλλακτικές προοπτικές ανάγνωσης και δημι-ουργίας μιας ιδιαίτερης βιωματικής εμπειρίας στους επισκέπτες. Στο Αρχαιολογικό Μουσείο της Μυκόνου ένα μικρότερο σύνολο φωτο-γραφιών του Robert McCabe θα φιλοξενηθεί στο χώρο του αίθριου συν-δέοντας την έκθεση με τον βασικό κορμό της στον χώρο του Κάστρου, ενώνοντας τους δύο πολιτιστικούς πόλους.&Φωτογραφική έκθεση του Robert McCabeEπιμέλεια: Σοφία Χηνιάδου ΚαμπάνηTΟ ΝΗΣΊ ΠΟΥ ΜΑΓΕΨΕ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟΗ Μύκονος του ’50Υπό την αιγίδα της Α.Ε. της Προέδρου της Δημοκρατίας Κατερίνας Σακελλαροπούλου

Page 17

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ // AUGUSTThe new archaeological site unearthed in the area of the Castle of Mykonos Town will open this summer on a pilot basis and for a limited time. The site is situated next to the emblematic monument of Paraportiani Church and was excavated over the last three years, in the framework of the Cultural Development Program Agreement between the Ministry of Culture and the Municipality of Mykonos. The site, apart from its self-existent value, as an integral part of the monumental complex of the medieval settlement of the Castle, emerges as a new cultural pole of the island of Mykonos, a place where cultural heritage can dynamically coexist with contemporary artistic creation.In this context, the Ephorate of Antiquities of Cyclades and the Charitable Institute of the Municipality of Mykonos Enterprise for the Environment, Education and Development (KDEPPAM), in cooperation with the internationally renowned philhellene American photographer Robert MacCabe, who was recently awarded by the Academy of Athens, organize an outdoor photo exhibition with scenes of island life during the post-war years of 1950s, at the dawn of the Mykonos’ tourism miracle. McCabe’s lens captures with rare sensitivity places that nowadays have changed and preserves images of Greek folk culture offering a lesson in cultural memory. Portraits of the locals and snapshots from the mid-20th century will bring to life the empty shells, offering alternative perspectives to the site and creating a unique experience for visitors. At the patio area of the Archaeological Museum of Mykonos a smaller ensemble of photographs by Robert McCabe will be presented, connecting the exhibition with its main core in the Castle area, thus joining the two cultural poles.Photographic exhibition by Robert McCabeCurated by Sοphia Hiniadou CambanisTHE ISLAND THAT SEDUCED THE WORLD Mykonos in the 50’sUnder the patronage of H.E. the President of the Hellenic Republic Ms Katerina Sakellaropoulou

Page 18

04.08-31.12ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟARCHEOLOGICAL MUSEUMTo celebrate the bicentennial of the outbreak of the Greek Revolution in 1821, the Ephorate of Antiquities of the Cyclades is organizing in the Archaeological Museum of Mykonos the temporary exhibition titled “The Archipelago on Fire”.The segmented exhibition, with title inspired by Jules Verne’s novel, is a unique opportunity to present, through a broad spectrum of objects from all the Cycladic islands, aspects of pre-revolutionary society in the Archipelago. This region was a vital space of social and political fermentation, where favourable preconditions were created for the development of contributory forces to the Struggle. The restive Aegean before and during the Greek War of Independence inspires a discrete unit of the Exhibition, in which seafaring and mercantile activity proceed in tandem with the activity of pirates and corsairs, giving rise to the dynamic revolutionary fleet. Spotlighted here is the heroine Mando Mavrogenous, the Bella Greca, who is the personification of altruism in her contribution to the liberation struggle. Not only did she offer the whole of her large family fortune to the Cause, but also participated personally in martial episodes. A special unit of the Exhibition focuses on the paramount work of the Neohellenic Enlightenment, the Map (Charta) of Rigas Velestinlis, so linking intellectual achievement with the formation of the national consciousness of the Greeks and their struggles for freedom and independence. It points out also the appeal that ancient remains held for foreign travellers, and for the Cycladic islanders themselves, so enhancing antiquity as ideological nucleus of the philhellenic movement. The Exhibition is organized in collaboration with the Municipality of Mykonos.Συμμετέχοντας στους εορτασμούς για τη συμπλή-ρωση 200 ετών από την Επανάσταση του 1821, η Εφορεία Αρχαιοτήτων Κυκλάδων διοργανώνει στο Αρχαιολογικό Μουσείο της Μυκόνου περιοδική έκ-θεση με τίτλο «Το αρχιπέλαγος φλέγεται».Η σπονδυλωτή έκθεση, με τον εμπνευσμένο από το έργο του Ιουλίου Βερν τίτλο, αποτελεί μια μοναδι-κή ευκαιρία να παρουσιαστούν, μέσω ενός εύρους αντικειμένων, προερχόμενων από όλα τα κυκλαδο-νήσια, πτυχές της προεπαναστατικής κοινωνίας του αρχιπελάγους που αποτέλεσε ζωτικό χώρο κοινω-νικών και πολιτικών ζυμώσεων οι οποίες διαμόρ-φωσαν τις κατάλληλες προϋποθέσεις για να αναπτυ-χθούν οι δυνάμεις του Αγώνα. Το ταραχώδες Αιγαίο, πριν και κατά τη διάρκεια της Eπανάστασης, εμπνέει μια διακριτή ενότητα της έκ-θεσης όπου η εμπορική δραστηριό τητα και η ναυ-σιπλοϊα συμπορεύονται με τη δράση των πειρατών και των κουρσάρων για να αναδυθεί στη συνέχεια η ίδια η επαναστατική ναυτική δύναμη. Κυρίαρχη εδώ η αναφορά στην ηρωίδα Μαντώ Μαυρογένους, την Bella Greca, που αποτελεί την προσωποποίηση της ανιδιοτελούς προσφοράς στον απελευθερωτικό αγώνα με την διάθεση του συνόλου της μεγάλης οι-κογενειακής της περιουσίας και την προσωπική της συμμετοχή σε πολεμικά επεισόδια του αγώνα. Ξεχωριστή ενότητα της έκθεσης με επίκεντρο το κορυφαίο έργο του νεο ελληνικού διαφωτισμού, την Χάρτα του Ρήγα, συνδέει το πνευματικό έργο με τη διαμόρφωση της εθνικής αυτοσυνειδησίας των Ελ-λήνων και τους αγώνες τους για ελευθερία και ανε-ξαρτησία, και επιπλέον προβάλλει την απήχηση των αρχαίων καταλοίπων στους ξένους περιηγητές αλλά και τους ίδιους τους Κυκλαδίτες, αναδεικνύοντας την αρχαιότητα ως ιδεολογικό πυρήνα του φιλελλη-νικού κινήματος.Η έκθεση συνδιοργανώνεται με τον Δήμο Μυκόνου.«Το αρχιπέλαγος φλέγεται»Περιοδική έκθεση“The Archipelago on Fire”Temporary exhibitionΑΥΓΟΥΣΤΟΣ // AUGUST

Page 19

Υπό την αιγίδα της Α.Ε. της Προέδρου της Δημοκρατίας Κατερίνας ΣακελλαροπούλουUnder the patronage of H.E. the President of the Hellenic Republic Ms Katerina Sakellaropoulou

Page 20

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ // AUGUSTNatassa Mpofiliou, Themis Karamouratidis and Gerasimos Evaggelatos tour “Harvest Season” all around Greece this summer. The new show of this well established musical team, based on their most recent successful and much loved album under the same title, will be presented in front of a live audience for the first time after the harsh winter we all experienced.With joy and eagerness to return to live shows, Natassa Mpofiliou will present in her unique, fiery way her new songs as well as her much loved hits from previous years.Natassa Mpoliou Themis Karamouratidis Gerasimos EvaggelatosΝατάσσα Μποφίλιου Θέμης Καραμουρατίδης Γεράσιμος ΕυαγγελάτοςΔΕΥΤΕΡΑ //MONDAY02.0821:00Orchestration: Themis KaramouratidisProduction: Gerasimos EvagelatosPiano: Themis KaramouratidisCello: Aris ZervasDouble Bass, electric bass, synth bass: Giorgos MpoulntisElectric, acoustic guitar: Labis KountourogiannisElectric, acoustic guitar: Giorgos KordianosDrums: Manolis GiannikosSaxophone, clarinet: Giorgos KastanosSound Engineers: Giannis Paxevanis, Antonis ZahopoulosLights: Pericles MathielisArtwork: Konstantinos GeorgantasPhotography: Kostas AvgoulisΓΗΠΕΔΟ ΑΝΩ ΜΕΡΑΣANO MERA FOOTBALL PITCHΕνορχηστρώσεις: Θέμης ΚαραμουρατίδηςΕπιμέλεια προγράμματος: Γεράσιμος ΕυαγγελάτοςΠιάνο: Θέμης Καραμουρατίδης Τσέλο: Άρης Ζέρβας Κοντραμπάσο, ηλεκτρικό μπάσο, synth bass: Γιώργος ΜπουλντήςΗλεκτρική, ακουστική κιθάρα: Λάμπης Κουντουρόγιαννης Ηλεκτρική, ακουστική κιθάρα: Γιώργος ΚαρδιανόςΤύμπανα: Μανώλης Γιαννίκιος Σαξόφωνο, κλαρινέτο: Γιώργος Καστανός Ηχοληψία: Γιάννης Παξεβάνης, Αντώνης ΖαχόπουλοςΦωτισμοί: Περικλής ΜαθιέληςArtwork: Κωνσταντίνος ΓεωργαντάςΦωτογραφίες: Κώστας ΑυγούληςΗ Νατάσσα Μποφίλιου, ο Θέμης Καραμουρατίδης και ο Γεράσιμος Ευαγγελάτος ταξιδεύουν αυτό το καλοκαίρι την «Εποχή του Θερισμού» σε ολόκληρη την Ελλάδα. Η νέα παράσταση της πλέον καταξιω-μένης ομάδας της ελληνικής μουσικής, βασισμένη στον τελευταίο, ομότιτλο και απόλυτα επιτυχημένο δίσκο τους, που προκάλεσε ιδιαίτερη αίσθηση, θα παρουσιαστεί για πρώτη φορά ζωντανά μπροστά στο κοινό, ύστερα από τον δύσκολο χειμώνα που προ-ηγήθηκε.Και με όλη τη χαρά και την ανυπομονησία της επι-στροφής στις live εμφανίσεις, η Νατάσσα Μποφίλιου θα παρουσιάσει με τον μοναδικό, φλεγόμενο τρόπο της στη σκηνή τα νέα τραγούδια, μαζί με όλες τις με-γάλες επιτυχίες τηςΗ ΕΠΟΧΗ ΤΟΥ ΘΕΡΙΣΜΟΥ“Harvest Season”

Page 21

Νίκος ΠορτοκάλογλουΜαζί του οι: ΜΠΛΕ, Στάθης Δρογώσης, Αγάπη Διαγγελάκη & Βύρωνας ΤσουράπηςΑΥΓΟΥΣΤΟΣ // AUGUST21:00ΤΕΤΑΡΤΗ// WEDNESDAY04.08ΓΗΠΕΔΟ ΑΝΩ ΜΕΡΑΣANO MERA FOOTBALL PITCHΟ Νίκος Πορτοκάλογλου, ένας από τους κορυφαίους μουσικούς και τραγουδοποιούς της χώρας μας, στή-νει φέτος ένα ξεχωριστό πρόγραμμα με τραγούδια από όλη του τη δισκογραφία, καθώς και νέες του συνθέσεις. Με τον νέο του ρόλο, ως παρουσιαστής, στην τηλεοπτική εκπομπή «Μουσικό κουτί» αλλά πάντα ως σπουδαίος τραγουδοποιός, μας χαρίζει υπέροχες μουσικές βραδιές, ερμηνεύοντας πρωτό-τυπες διασκευές αγαπημένων τραγουδιών. Φέτος το καλοκαίρι, ο Νίκος και το κοινό θα γίνουν ένα χωρίς «τηλεοπτική απόσταση» δημιουργώντας ένα μοναδι-κό ζωντανό jukebox νοσταλγίας και αισιοδοξίας.Μαζί του, οι ΜΠΛΕ, ο Στάθης Δρογώσης, η Αγάπη Διαγγελάκη και ο Βύρωνας Τσουράπης. Οι ΜΠΛΕ έχουν καθιερωθεί ως ένα από τα μακροβιότερα και πιο αγαπημένα συγκροτήματα της ελληνικής μουσι-κής σκηνής. Ο Στάθης Δρογώσης, αγαπημένος τρα-γουδοποιός, ερμηνεύει επιλογές από όλη τη δισκο-γραφική του πορεία, αλλά και αγαπημένα τραγούδια του χθες και του σήμερα. Η Αγάπη Διαγγελάκη και ο Βύρωνας Τσουράπης, μόνιμοι συνεργάτες του Νί-κου Πορτοκάλογλου, έρχονται να δώσουν μια φρέ-σκια νότα στο σχήμα.Nikos Portokaloglou with: MPLE, Stathis Drogosis, Agapi Diaggelaki, Vironas TsourapisNikos Portokaloglou, one of the best musicians and songwriters of the country, creates a show with song spanning all of his discography, as well as new compositions. With his new role as presenter in the TV show “Music Box” and as a great songwriter, he always creates beautiful musical nights singing original covers of favourite songs. This summer, Nikos and his audience will become one without television closing this gap creating a unique jukebox of nostalgia and optimism.By his side, MPLE, Stathis Drogosis, Agapi Diaggelaki and Vironas Tsourapis. MPLE have established their place as one of the oldest and most loved bands in the Greece scene. Stathis Drogosis, a loved songwriter, will present favourite songs from his discography as well as other hits, old and new. Agapi Diaggelaki and Vironas Tsourapis, always by the side of Nikos Portokaloglou, come to refresh and rejuvenate the band.

Page 22

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ // AUGUSTΔΕΥΤΕΡΑ //MONDAY16.0821:00ΓΗΠΕΔΟ ΑΝΩ ΜΕΡΑΣANO MERA FOOTBALL PITCHΌλες οι τεράστιες επιτυχίες που μας πρωτοτραγούδησε με ευγένεια και σπάνιο ήθος, από το 1969 μέχρι σήμερα, ο κορυφαίος Μανώλης Μη-τσιάς. Μιας ζωής χρυσάφι, μια σπουδαία διαδρομή σε μια μοναδική βραδιά! Γύρω του, ο Αχιλλέας Γουάστωρ στο πιάνο, ο Ηρακλής Ζάκκας στο μπουζούκι, ο Γιώργος Τσιατσούλης στο ακορντεόν, ο Σταύρος Κα-βαλιεράτος στο μπάσο… και όλος ο κόσμος να σιγοτραγουδάει. Τραγού-δια σε στίχους κορυφαίων ποιητών και μελωδίες με την υπογραφή των σπουδαιότερων συνθετών της χώρας: Κηλαηδόνης, Μούτσης, Σπανός, Θεοδωράκης, Χατζιδάκις, Μικρούτσικος, κ.ά. Θα ακούσουμε σπουδαία τραγούδια όπως: «Ο Γιάννης ο φονιάς», «Ελευσίνα», «Ποτέ», «Ερωτικό» («Πιρόγα») και πολλά ακόμα που αποτελούν εμβληματικές στιγμές του σύγχρονου ελληνικού τραγουδιού.All the favourites that Manolis Mitsias has sung since 1969 with his piety and rare ethic. The gold of a life, a monumental journey in just one night! Supported by Achilleas Wastor on piano, Hercules Zakkas on bouzouki, Giorgos Tsiatsoulis on accordion, Stavros Kavalieratos on bass ...and the audience singing along. Songs with lyrics by great poets and melodies by the greatest composers: Kilaidonis, Moutsis, Spanos, Theodorakis, Hadzidakis, Mikroutsikos and more. Great hits like: “O Giannis o Fonias”, “Elefsina”, “Pote”, “Erotiko” and many more that mark landmark moments of contemporary Greek music.Μανώλης ΜητσιάςΣυμμετέχει η Ελπίδα Γαδ«50 χρόνια χρυσάφι»Manolis MitsiasFeaturing Elpida Gad“Fifty years of gold”

Page 23

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ // AUGUSTΗ Μαριάννα Πολυχρονίδη και ο Κωνσταντίνος Φάμης, δύο καλλιτέχνες με σημαντική παρουσία στα θεατρικά αλλά και στα μουσικά δρώμενα της χώρας, ξανασυναντιούνται στη σκηνή σε μια πολύ ατμοσφαιρική και ιδιαίτερη μουσική παράσταση. Με τον εξαίρετο Τάκη Φαραζή στο πιάνο, οι δύο ηθοποιοί ζωντανεύουν τα πιο γνωστά τραγούδια των Χατζιδά-κι, Θεοδωράκη, Ξαρχάκο, Κραουνάκη κ.ά., τα οποία αγαπήθηκαν και ακούστηκαν πρώτη φορά σε θεατρική παράσταση. Το «Χάρτινο το φεγ-γαράκι» μπερδεύεται με την «Κουτσομπόλα» και την «Όμορφη πόλη», και όλα μαζί δημιουργούν ένα υπέροχο καλοκαιρινό μουσικό ταξίδι συ-ναισθημάτων, που όλοι μας έχουμε ανάγκη αυτό το καλοκαίρι.Marianna Polichronidis and Konstantinos Famis, two artists with an important presence in the theatrical and musical happenings of the country, meet again on stage in an atmospheric and unique music show. With the talented Takis Fratzis on piano, the two actors bring to life the greatest hits of Hadzidakis, Theodorakis, Xarhakos, Kraounakis etc. which were first introduced to the public through plays. “Hartino to fegaraki” merges with “Koutsompola” and “Omorfi Poli”, and all together they create a beautiful summer music journey of emotions.Μαριάννα Πολυχρονίδη - Κωνσταντίνος Φάμης«Τραγούδια επί σκηνής»Marianna Polichronidi Konstantinos Famis“Songs on Stage”ΠΕΜΠΤΗ // THURSDAYΘΕΑΤΡΟ ΛΑΚΚΑΣ LAKKA THEATRE21:0019.08

Page 24

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ // AUGUSTΜαντώ ‹‹La bella Greca››Αντί στεφάνου για όσους ζήσαν τολμηροίΣΑΒΒΑΤΟ & ΚΥΡΙΑΚΗ21& 22.08ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΜΥΚΟΝΟΥ21:30Ο Δήμος Μυκόνου, με αφορμή την επέτειο για την Επανάσταση του 1821 και θέλοντας να τιμήσει τη Μαντώ Μαυρογένους –η ζωή της οποίας έχει συν-δεθεί με το νησί μας– ανέθεσε στη συγγραφέα Θεο-δώρα Καπράλου [Αρίστος (διασκευή), Η Γιαννούλα η Κουλουρού, Love Not] τη δημιουργία ενός πρωτότυ-που έργου αφιερωμένου στο πρόσωπο της μεγάλης ηρωίδας. Τρεις σύγχρονοι ερμηνευτές –δύο γυναί-κες και ένας άνδρας– «ζωντανεύουν» στη σκηνή μια ολόκληρη εποχή. Η Μαντώ Μαυρογένους, ο πρίγκι-πας Δημήτριος Υψηλάντης, το ζεύγος Μαυρογένη (οι γονείς της Μαντώς), ο παπα-Μαύρος, η αδελφή της, ο Άγγλος αξιωματικός Μπλακιέρ, ο έμπιστός της Γε-ώργιος Μαυρομάτης, ο Υάκινθος Μπλάκαρης είναι μερικά από τα πρόσωπα του έργου που δίνουν σάρ-κα και οστά σε αυτό το ζωντανό μνημείο συλλογικής επανάστασης και προσωπικής εξομολόγησης.Ιστορικά και φανταστικά πρόσωπα μας μεταφέρουν την εμπειρία τους από τα χρόνια της Επανάστασης, αλλά και από την προσωπική τους σχέση με τη Μα-ντώ, όπως τη γνώρισε το καθένα από αυτά. Μια ηρω-ίδα της Ελλάδας, μα πάνω από όλα μια γυναίκα του κόσμου, μας επανασυστήνεται καταθέτοντας τη δια-χρονική δύναμη της τόλμης, έξω από τα κοινωνικά στερεότυπα του φύλου, της τάξης και της εποχής της. Μια προσωπικότητα που αδικήθηκε και προδόθηκε από την ιστορία και τους σύγχρονούς της σκιαγρα-φείται και αναδεικνύεται πλέον ως ένα από τα πιο προοδευτικά και φωτεινά «σημεία αναφοράς» για τον σημερινό θεατή και τον σύγχρονο πολίτη του κόσμου.ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ Κείμενο: Θεοδώρα ΚαπράλουΔιασκευή και σκηνοθεσία: Λευτέρης ΓιοβανίδηςΣκηνικά και κοστούμια: Γιάννης ΜετζικώφΠρωτότυπη μουσική: Θοδωρής ΛεμπέσηςΚίνηση: Ζωή ΧατζηαντωνίουΦωτισμοί: Νίκος ΣωτηρόπουλοςΒοηθός σκηνοθέτη: Βασιλική ΣουρρήΕρμηνεία: Ευγενία Σαμαρά, Γιωργής Τσαμπουράκης, Αντιγόνη ΦρυδάΗ παράσταση θα παρουσιαστεί επίσης στις:17.09 και 18.09 στην Αίθουσα Πολλαπλών Χρήσεων της ΚΔΕΠΠΑΜ στο Ματογιάννι

Page 25

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ // AUGUSTSATURDAY & SUNDAY21& 22.08ARCHAEOLOGICAL MUSEUM OF MYKONOS21:30The performance will also be presented at;17.09 and 18.09 at the multiple use space of KDEPPAM in Matogianni.Manto “La bella Greca”Instead of wreaths for those that lived with courageThe municipality of Mykonos, occasioned by the 1821 revolution anniversary, and wanting to honour Manto Mavrogenous –since her life has been integrally connected with the island-commis sioned writer Theodora Kapralou (“Aristos” (remake), “Giannoula Koulourou”, “Love Not”), to create a new work dedicated to the heroine. Three contemporary actors, –two women and one man– bring a whole era to life. Manto Mavrogenous, prince Ipsilantis, her parents, the Mavrogeni couple, father Mavros, her sister, the English officer Blacker, her confidant Giorgos Mavromatis, Yakinthos Mplakaris, are just a few of the characters that embody this living monument of collective revolution and personal confession. Historical and fictional characters convey their experience from the years of the revolution and their personal relationship with Manto, each with their own viewpoint. A heroine of Greece, but primarily a woman of the people, reintroduces herself through the power of courage, outside societal standards of gender, class and era. A personality that was betrayed by history and her contemporaries, now shines as one of the most radical and progressive rallying point a contemporary spectator and citizen could have.COTNRIBUTORSText: Theodora KapralouAdaptation and direction: Lefteris GiovanidisSet and costumes design: Giannis MetzikofOriginal music: Thodoris LempesisChoreography: Zoi XatziantoniouLights: Nikos SotiropoulosAssistant Director: Vasiliki SourriWith: Eugenia Samara, Giorgis Tsampourakis, Antigoni Frida

Page 26

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ // AUGUSTΚΥΡΙΑΚΗ //SUNDAY22.0822:30ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΝΩ ΜΕΡΑΣANO MERA SQUAREΠαραδοσιακό γλέντι με το μουσικό συγκρότημα «Αποσπερίτες»Traditional feast with “Aposperites”Ένα πρόγραμμα με έντονο το τοπικό παραδοσιακό στοιχείο, καθώς και ευρύ λαϊκό ρεπερτόριο. Το συγκρότημα δημιουργήθηκε από τους Μυκονιάτες μουσικούς Βασίλη Γρυπάρη και Μάριο Ζουγανέλη. Αγκαλιάστηκε άμεσα από την τοπική κοινωνία και συμμετέχει σε πάρα πολλές τοπικές εκδηλώσεις και πανηγύρια. Βιολί, τραγούδι: Βασίλης Γρυπάρης Λαούτο, τραγούδι: Μάριος Ζουγανέλης Μπουζούκι: Γρηγόρης Ξυδάκης Τσαμπούνα: Νίκος Κοντιζάς Τύμπανα: Μάριος ΞυδάκηςΘα συμμετέχουν οι χορευτικές ομάδες «Μυκονιάτικη Βεγγέρα» του Απολλώνειου Πολιτιστικού Συλλόγου, «Μαντώ» του Πολιτιστικού Λαογραφικού Συλλόγου Γυναικών Μυκόνου, ο Πολιτιστικός Παραδοσιακός Χορευτικός Σύλλογος «Οι Ανεμόμυλοι» και το Χορευτικό Τμήμα της Άνω Μεράς με την επίβλεψη της κυρίας Ευγενίας Χανιώτη.A show heavy on local, traditional infuences, as well as a wide laiko repertoire. The band was conceived by Mykonian musicians Vasilis Griparis and Marios Zouganelis. Much loved by the local community, they continuously participate in events and feasts on the island.Violin, voice: Vasilis GriparisLauto, voice: Marios Zouganelis Bouzouki: Grigoris Xydakis Tsabouna: Nikos Kodizas Percussion: Marios XydakisThe dance groups “Mykoniatiki Veggera” of the Apollonas Cultural Group, “Manto” of the Mykonos Women’s Culture Group, the Cultural Traditional Dance Group “Anemomiloi” and the dance group of Ano Mera under the supervision of Mrs. Evgenia Chanioti.

Page 27

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ // AUGUSTΟ αγαπημένος τραγουδοποιός συναντά την ξεχωριστή ερμηνεύτρια Φωτεινή Βελεσιώτου και μαζί δημιουργούν μια γέφυρα που ενώνει το παλιό λαϊκό και το ρεμπέτικο τραγούδι με τις επιτυχίες των δύο καλλιτε-χνών («Ανάθεμά σε», «Τα σμυρναίικα τραγούδια», «Απόψε λέω να μην κοιμηθούμε», «Κράτα για το τέλος», «Μέλισσες», «Διόδια» κ.ά.).Μαζί τους, ο ταλαντούχος τραγουδιστής Βασίλης Προδρόμου.Παντελής Θαλασσινός Φωτεινή ΒελεσιώτουΜαζί τους, ο Βασίλης ΠροδρόμουPandelis Thalassinos Foteini VelesiotouFeaturing Vasilis ProdromouThe loved songwriter meets the unique singer Foteini Velesiotou and together they create a bridge that connects old laiko and rebetiko song with the great hits of both artists (“Anathema Se”, “Ta Smyrneika Tragoudia”, “Apopse leo na min koimithoume”, “Krata gia to telos”, “Melisses”, “Diodia” and more).With them, the talented singer Vasilis ProdromouΤΡΙΤΗ // TUESDAY21:0024.08ΓΗΠΕΔΟ ΑΝΩ ΜΕΡΑΣANO MERA FOOTBALL PITCH

Page 28

ΠΕΜΠΤΗ //THURSDAY26.0821:00ΓΗΠΕΔΟ ΑΝΩ ΜΕΡΑΣANO MERA FOOTBALL PITCHΤο πιο δυναμικό συγκρότημα, με frontman τον εκρηκτικό Θοδωρή Μα-ραντίνη, θα πραγματοποιήσει ακόμα μια αξέχαστη εμφάνιση και με την ανεξάντλητη ενέργειά τους on stage θα ξεσηκώσουν το κοινό!Οι ONIRAMA πρόσφατα κυκλοφόρησαν την ξεχωριστή εκτέλεση του τραγουδιού «Ξημερώνει» με τη Χαρούλα Αλεξίου, το οποίο αποτέλεσε μεγάλη ραδιοφωνική επιτυχία. Καθώς και το νέο τους single «Καλοκαί-ρι» μαζί με τους Locomondo, όπου ενώνουν vibes, χρώματα και ρυθμό δημιουργώντας το απόλυτο soundtrack των διακοπών και μας παρα-σύρουν σε ασταμάτητο χορό για άλλη μια φορά. Συνεπείς στο ραντεβού τους, λοιπόν, και το φετινό καλοκαίρι, μας ξεσηκώνουν με τον δυναμι-σμό τους και μετατρέπουν σε γιορτή κάθε τους εμφάνιση.The most dynamic band, with frontman the explosive Thodoris Marantinis, will perform another unforgettable show with their endless energy on stage, leaving the audience excited!ONIRAMA recently released a unique version of the song “Xymeronei” with Haroula Alexiou, which became a big radio hit. Their new single “Kalokairi” with Locomondo, combines vibes, colours and rhythm creating the ultimate soundtrack of our holiday and causes uncontrollable dancing once more! As every year, they are ready to lift everyone up and turn their show into a celebration with their energy.ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ // AUGUST

Page 29

z2021ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΜΕ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗCULTURE WITH SAFETY AND SOLIDARITYΟ Δήμος Μυκόνου, η ΚΔΕΠΠΑΜ και ο Π.Α.Κ.Ο. "Γ. ΑΞΙΩΤΗΣ" επεκτεί-νουν την προσπάθεια για την συλλογή ανθρωπιστικής βοήθειας για τις πυρόπληκτες περιοχές.Από τις 16/8 έως τις 28/8 θα τοποθετηθεί ένα container στο γήπεδο της Άνω Μεράς ώστε το κοινό που θα παρακολουθήσει τις εκδηλώσεις του Mykonos Art Festival οι οποίες θα πραγματοποιηθούν στο γήπεδο της Άνω Μεράς στις 16/8, στις 24/8 και στις 28/8 να μπορούν ε-φόσον το επιθυμούν- να συνδράμουν το έργο του Δήμου για την συλλογή των προτεινόμενων ειδών.Τα προσφερόμενα είδη θα συνεχίσουν να συγκεντρώνονται και στο ΓΡΥΠΑΡΕΙΟ, στην ΚΔΕΠΠΑΜ και στην Δημοτική βιβλιοθήκη σύμφωνα με τις σχετικές ανακοινώσεις.Η Πρόεδρος του Π.Α.Κ.Ο. Γ. ΑΞΙΩΤΗΣΆννα ΚαμμήΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΜΕ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗThe Municipality of Mykonos, KDEPPAM and the Cultural, Athletic and Social Organization “G. Axiotis” widen the efforts to collect humanitarian aid for the areas affected by wildfires. From the 16/8 to the 28/8 there will be a container in the football pitch of Ano Mera, so that the audience of the events of Mykonos Art Festival on the 16/8, the 24/8 and the 28/8 can -optionally- assist the Municipality in collecting the recommended goods. Donations will continue to be accepted at the Grypareio Cultural Center, KDEPPAM as well as the Municipal Library, as previously announced. The president of the Cultural, Athletic and Social Organization “G. Axiotis” Anna KammiCULTURE WITH SAFETY AND SOLIDARITY

Page 30

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ // SEPTEMBER01-30.09Η έκθεση «Μαντώ Μαυρογένη: Η ηρωίδα της Ελληνικής Επανάστα-σης, με το βλέμμα του σήμερα», εστιάζει στο ιστορικό περίγραμμα της δράσης της μεγάλης πρωταγωνίστριας του Αγώνα, με έμφαση, μεταξύ άλλων, στις προσωπογραφίες της και σε ιστορικά αρχεία. Χάρη στις επιστολές της Μαυρογένους που έχουν διασωθεί και φυλάσσονται στα Γενικά Αρχεία του Κράτους, υπογραμμίζεται η εικόνα της ανιδιοτελούς πατριώτισσας που θυσίασε την προσωπική της ζωή και την περιουσία της για την πατρίδα, αλλά και η άρνηση του νεοσύστατου ελληνικού κράτους να αναγνωρίσει τις υπηρεσίες της. Κατά συνέπεια, η ίδια πέθανε σε κατάσταση ένδειας, χωρίς να έχουν αναγνωριστεί η αυτοθυσία της και η ανιδιοτέλειά της από το νεοσύστα-το κράτος. Οι καλλιτέχνες οι οποίοι συμμετέχουν με πρωτότυπα έργα στη συγκεκριμένη έκθεση είναι: Άρτεμις Αλκαλάη, Αννίτα Αργυροη-λιοπούλου, Ειρήνη Κανά, Πελαγία Κυριαζή, Μιχάλης Μανουσάκης, Αντώνιoς Παναγόπουλος, Άγγελος Παπαδημητρίου, Ιφιγένεια Σδού-κου, Δήμητρα Σιατερλή, Άγγελος Σκούρτης, Μάριος Σπηλιόπουλος.The exhibition “Manto Mavrogeni: The heroine of the Greek revolu-tion, through a contemporary gaze” focuses on the historical context of the actions of the spearheading figure of the revolution, empha-sizing on accounts and historical records of her character and per-sona. In her letters that have been preserved and are kept at the State Archive, we can see the picture of a selfless patriot who gave her life and wealth for her country, as well as the refusal of the new-ly founded Greek state to recognize her services.As a result, she died in very poor conditions, never to be properly recognized for her sacrifice and selflessness. The following artists are presenting original work in the exhibition: Artemis Alcalay, Annita Argiroiliopoulou, Eirini Kana, Pelagia Kyriazi, Michalis Manousakis, Antonios Panagopoulos, Aggelos Papadimitriou, Ifigeneia Sdoukou, Dimitra Siaterli, Angelos Skourtis, Marios Spiliopoulos.

Page 31

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ // SEPTEMBERΟι αδελφοί Τσαχουρίδη, απρόσμενοι και ανατρεπτικοί, εκπλήσσουν με τη μουσική τους σε κάθε τους εμφάνιση. Από τον «ευξείνιο» Μίκη Θεο-δωράκη και την ιταλική όπερα μέχρι την έθνικ και την παραδοσιακή μουσική του τόπου μας, τα δύο αδέλφια μάς παρουσιάζουν και φέτος ένα συναρπαστικό μουσικό ταξίδι, πλαισιωμένα από μια ομάδα εξαί-ρετων μουσικών. Με τεχνογνωσία και αγάπη, κρατούν ζωντανή την πολιτιστική παράδοση του τόπου μας και ταυτόχρονα υπηρετούν με ιδιαίτερο τρόπο την «εξέλιξη» του παραδοσιακού ήχου μέσα από ένα επιλεγμένο μουσικό ρεπερτόριο.«Χωρίς μουσικά σύνορα» αλλά με «ψυχή και σώμα» σε κάθε νότα τους, αποδεικνύουν την οικουμενικότητα της ελληνικής ψυχής, φθάνοντας από τα ποντιακά άσματα και τους μεγάλους συνθέτες του ελληνισμού μέχρι τα παγκόσμια «ποιήματα» μουσικής του διεθνούς ρεπερτορίου.The acclaimed brothers Konstantinos & Matthaios Tsahouridis have managed to make an interesting “impact” into the music scene of Greece, and not only, in the last years. With their group “Ψυχή & Σώμα / Body & Soul“, featuring a team of exceptional performers coming from different parts of Greece, are putting together a music show, including an unexpected music repertoire from all over the world that surprises and uplifts the musical senses of the audience into a different dimension. World, pop, ethnic, operatic, cinematic, Greek, as well as music from the Greeks of Pontos, will give the opportunity to the audience to experience a global music repertoire performed by the unique and versatile tenor voice of Konstantinos and by Matthaios who is performing one of the most ancient Greek musical instruments, the Pontic lyra.«Ψυχή και Σώµα – Μουσική χωρί σύνορα»08.09“Body & Soul – Music without borders” 

Page 32

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ // SEPTEMBER«Τα τραγούδια του πατέρα µου» “Songs of my father” 09.09Ένα μουσικό ταξίδι στη ζωή και στο έργο του μεγάλου Έλληνα ερμη-νευτή, συνθέτη και τραγουδοποιού Γρηγόρη Μπιθικώτση, μέσα από τα μάτια και τη φωνή του συνονόματου γιου του, φυσικού διάδοχου αλλά και συνεχιστή του στα καλλιτεχνικά μουσικά δρώμενα Γρηγόρη Γρ. Μπιθικώτση. Ο «Σερ» του λαϊκού τραγουδιού, όπως τον έμαθε και τον αγάπησε το κοινό, σφράγισε με τη φωνή του αλλά και τις προσωπικές του συνθέσεις το ελληνικό τραγούδι και γαλούχησε τρεις και πλέον γε-νιές Ελλήνων. Ένα μουσικό ταξίδι με τραγούδια-σταθμούς της ελληνικής δισκογρα-φίας, δημιουργίες κορυφαίων συνθετών που θα αντηχούν στα αυτιά μας όσο υπάρχει Ελλάδα. Ο Γρηγόρης ο νεότερος είχε την τύχη να μα-θητεύσει πλάι στον σπουδαίο καλλιτέχνη και πατέρα του, αλλά και να εμφανιστεί δίπλα του στο ξεκίνημα της σταδιοδρομίας του σε μεγάλες συναυλίες στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.A celebration of the life and work of the great Greek singer, composer and songwriter Grigoris Mpithikotsis, through the eyes and voice of his son with the same name, his natural successor in the musical world, Grigoris Gr. Mpithikotsis. The “Sir” of Greek song, as he was characteristically called, forever left his mark on Greek music with his voice as well as his compositions, and raised at least three generations of listeners.A musical voyage, with landmark songs from Greek discography, songs of great composers that will forever stay in our ears and mark our nation. Grigoris junior had the good fortune to apprentice next to the great artist and father, and to also perform alongside him in big concerts in Greece and abroad.

Page 33

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ // SEPTEMBER Η Εξαγωγή εξυμνεί το φως, τη ζωή και το ένστικτο για επιβίωση, μέσα από μια καρτερική πορεία αναζήτησης. Η Έξοδος του ανθρώπου προς το φως, η πάλη με τις δυσκολίες του βίου, η ομορφιά και η αγάπη, όλα αυτά είναι ένας διαχρονικός ανθρώπινος μουσικός βηματι-σμός στον χώρο της Δήλου. Οι δημιουργοί της παρά-στασης προτείνουν μια ουτοπία που υπήρξε, στο ιερό νησί των αρχαίων, μια ουτοπία που θυμίζει ζωντανό ανθρώπινο μουσείο. Τα σπαράγματα του κειμένου του Εζεκιήλ και τα αποσπάσματα από το βιβλικό κείμενο της Εξόδου συνδυάζονται με ένα χορικό όπου φωνές και ψαλμοί «αγωνίζονται» να διαβούν «ἐν μέσἐ σκιἐς θανάτου» και να εξέλθουν νικητές στο φως της ζωής. Η κειμενική αυτή «συνήχηση» αποτελεί ένα συμβολικό ορατόριο για την ελπίδα και την καρτερία.Σκηνοθεσία, δραματουργία: Νίκος ΔιαμαντήςΜετάφραση: Θεόδωρος ΣτεφανόπουλοςΠρωτότυπα κείμενα: Χρήστος ΧρυσόπουλοςΣκηνικά, κοστούμια: Άση Δημητρουλοπούλου Μουσική: Νίκος ΒασιλείουΚίνηση: Κωνσταντίνος ΜίχοςΦωτογραφίες, βίντεο: Σταύρος ΧαμπάκηςΔημόσιες σχέσεις: Άρης ΑσπρούληςΠρόγραμμα, αφίσα: Βάσω ΑβραμοπούλουΕικαστικοί: Θανάσης Μακρής, Κώστας ΖαφειρόπουλοςΒοηθός σκηνοθέτη: Δανάη ΠαπουτσήΜουσική, λύρα: Ασπασία Ανωγιάτη Ηθοποιοί (αλφαβητικά): Δημήτρης Καταλειφός, Ανδρέας Κολίσογλου, Ιωάννα Μακρή, Λητώ Μεσσήνη, Δανάη Μπερή, Δανάη Παπουτσή, Όμηρος Πουλάκης, Κων/νος Μίχος, Βαγγέλης Ρόκκος, Τζένη Σκαρλάτου.* Η παράσταση εντάσσεται στο πρόγραμμα 2021 του θεσμού «Όλη η Ελλάδα ένας Πολιτισμός» του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού.The Extraction glorifies light, life, and the in stinct for survival, through a patient pursuit. The Escape of man towards the light, the struggle with the hardships of life, beauty and love, all together a timeless human musical walk within the site of Delos. The creators of the show propose an utopia that existed, in the holy island of the ancients, an utopia that reminds us of a living human museum. The cries of the texts of Ezekiel and excerpts of the biblical Exodus are combined with a chorale where voices and psalms struggle to cross “through the shadow of death” and emerge victorious in the light of life. This textual resonance becomes a symbolic oratorio for hope and patience.Direction, dramatization: Nikos DiamantisTranslation: Theodoros StefanopoulosOriginal texts: Christos ChrysopoulosScenery, costumes: Asi DimitropoulouMusic: Nikos VasiliouChoreography: Konstantinos MihosPhotography, video: Stavros HabakisPublic Relations: Aris AsproulisProgramme, poster: Vaso AvramopoulouArtists: Thanasis Makris, Kostas ZafiropoulosAssistant Director: Danai PapoutsiMusic, lyra: Aspasia AnogiatiActors (alphabetically): Dimitris Katalifos, Andreas Kolisoglou, Ioanna Makri, Lito Messini, Danai Mperi, Danai Papoutsi, Omiros Poulakis, Konstantinos Mihos, Vaggelis Rokkos, Tzeni Skarlatou* The production is part of the 2021 programme “All of Greece, one Culture” of the Culture and Sports Ministry.10 &

Page 34

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ // SEPTEMBERΟ Ερωτόκριτος του Βιτσέντζου Κορνάρου, ένα από τα σημαντικότερα έργα της ελληνικής λο-γοτεχνίας, που παρακολούθησαν στην Παιδική Σκηνή του Γυάλινου Μουσικού Θεάτρου πάνω από 50.000 μικροί και μεγάλοι θεατές, έρχεται στη Μύκονο.Τι είναι όμως ο Ερωτόκριτος; Παραμύθι; Θεατρι-κό έργο; Κάποιοι το λένε ποίημα. Μυθιστόρημα το λένε κάποιοι άλλοι. Τι σημασία έχει! Μια ιστο-ρία είναι. Μια ιστορία σαν αυτές που λέγονταν παλιά. «Άκουσα να λένε πως κάποτε ένα κορίτσι αγά-πησε ένα τραγούδι. Άκουσα πως το πιο μεγάλο μυστικό κατάφερε και κρύφτηκε στο πιο μικρό συρτάρι. Άκουσα πως ο πιο καλός βασιλιάς του κόσμου έγινε ο πιο κακός. Πόλεμος άκου-σα πως έγινε και ταραχή. Έγινε μάχη! Έγινε να ζωγραφιστεί σ’ ένα χαρτί η ίδια η αγάπη! Πως ο Ρωτόκριτος αγάπησε τόσο την Αρετούσα, πως τόσο πάλεψε γι’ αυτή, μα πως, ώς τώρα, άκου-σα, κανείς δεν ξέρει αν βρέθηκαν μαζί. Βρέ-θηκαν; Τα κατάφεραν; Ποιος ξέρει… Η μοίρα άλλους ψηλά πετά κι άλλους στα βάθη φέρει…»Θεατρική παράσταση για παιδιά και εφήβουΠαραγωγή: Γυάλινο Μουσικό ΘέατροΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣΘεατρική διασκευή για παιδιά, σκηνοθεσία: Ελένη ΒλάχουΜουσική σύνθεση, μουσική διδασκαλία, ζωντανή εκτέλεση: Ηλίας Βαμβακούσης Σκηνικά: Θάλεια ΜέλισσαΚοστούμια: Βασιλική Σύρμα Κινησιολογία, χορογραφία: Βρισηίδα Σολωμού Σχεδιασμός φωτισμών: Ελίζα Αλεξανδροπούλου Ειδικές κατασκευές, props: Γιώργος Κωτσάκος Βοηθός σκηνοθέτη: Δημήτρης Καπαμάς Ζωγράφος σκηνικών: Αμαλία ΘεοδωροπούλουΡαφή κοστουμιών: Ευαγγελία ΤσιούνηΦωτογραφίες, βίντεο: Πάτροκλος Σκαφίδας Γραφιστικά: Γιάννης Στύλος Κατασκευή σκηνικού: Στέλιος Λαμπαδάριος Οργάνωση παραγωγής: Εύη Κουρεμένου Φιλική συμμετοχή στο CD της παράστασης: Νατάσσα ΜποφίλιουΗθοποιοί (αλφαβητικά): Αργυρώ Ανανιάδου, Κωνσταντίνος Γεωργαλής, Κωνσταντίνος Δαλαμάγκας, Στέλιος Θεοδώρου-Γκλίναβος, Δημήτρης Μηλιώτης, Αλέξανδρος Σιάτρας, Χαρά Τζόκα.Μουσικός επί σκηνής: Ηλίας Βαμβακούσης

Page 35

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ // SEPTEMBERErotokritos of Vincenzo Kornaros, one of the greatest works of Greek literature, that was performed in front of 50000 young and old viewers in the Gialino Mousiko Theatro, comes to Mykonos.What is Erotokritos though? A fairy tale? A theatre play? Some call it a poem. Others fic-tion. What does it matter! It’s a story, a story like those told at times long gone.“I heard them say that once, a girl loved a song. I head that the biggest secret managed to hide in the smallest drawer. I heard that the best king in the world became the worst. I heard about war and turmoil. About a battle! I heard that love itself was painted on paper. That Erotokritos loved Aretousa so much, that he fought so hard for her, but that noone knows still if they managed to get together. Did they? Did they make it? Who knows. Fate sometimes lifts you to the skies, and others to the deapths.Theatre play for kids and adolencentsProduction: Gialino Music TheaterCONTRIBUTORSAdaptation for kids, direction: Eleni VlachouOriginal music, teaching, live performance: Elias VamvakousisScenery: Thalia MelissaCostumes: Vasiliki SirmaChoreography: Vrisiida SolomouLighting: Eliza AlexandropoulouSpecial constuctions, props: Giorgos KotsakosAssistant director: Dimitris KapamasScenery painter: Amalia TheodoropoulouCostume sewing: Evangelia TsiouniPhotography, video: Patroklos SkafidasGraphic design: Giannis StilosScenery construction: Stelios LampadariosProduction manager: Evi KouremenouGuest starring on the show’s CD: Natassa MpofiliouActors (alphabetically): Argiro Ananiadou, Konstantinos Georgalis, Konstantinos Dalamagas, Stelios Theodorou-Glinavos, Dimitris Miliotis, Alexandros Siatras, Hara TzokaMusic on stage: Elias Vamvakousis

Page 36

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ // SEPTEMBERΟ λαϊκός μουσικοσυνθέτης Βαγγέλης Κορακάκης παρουσιάζει ένα πρόγραμμα στο οποίο δεσπόζουν κάποια από τα μεγαλύτερα λαϊκά και ρεμπέτικα τραγούδια. Το ταξίδι ξεκινάει με τον πατριάρχη του λαϊκού μας τραγουδιού, τον Μάρκο Βαμβακάρη, και φτάνει ώς και το σήμερα στα τραγούδια του Κορακάκη που είναι φτιαγμένα με το ίδιο μεράκι για το μπουζούκι. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει τα σπουδαία τραγούδια του Μάρκου, του Τσιτσάνη, του Μητσάκη, του Παπαϊωάννου, του Μπαγιαντέρα, του Καλ-δάρα, του Μίκη Θεοδωράκη, του Άκη Πάνου και μεταξύ όλων αυτών ακούγονται και τραγούδια όπως «Η σκέψη της τρελής», «Πρώτο φθινό-πωρο», «Μάνα που ζω», «Έρχονται βράδια», κ.ά.The Greek popular music composer Vangelis Korakakis, presents a show dominated by some of the greatest laiko and rembetiko songs. The musical journey starts with the father figure of rembetiko, Markos Vamvakaris, and goes all the way to contemporary compositions by Korakakis, created with the same love for bouzouki. The program includes the greatest songs of Vamvakaris, Tsitsanis, Mitsakis, Papaioannou, Bagianteras, Kaldaras, Mikis Theodorakis and Akis Panou.“From Markos to Akis”«Από τον Μάρκο στον Άκη…» 13.09

Page 37

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ // SEPTEMBERΤο «Τρελό Κονσέρτο» είναι μια διαδραστική συναυλία για παιδιά αλλά και ευφάνταστους ενήλικες. Με όχημα τα τραγούδια των Burger Project, γρήγορα μουσικοκινητικά παιχνίδια και χιουμοριστικούς αυτο-σχεδιασμούς, μικροί και μεγάλοι θεατές ενεργοποιούν τη φαντασία τους και αλληλεπιδρούν με ρυθμούς και ήχους. Το κοινό, αφού γνωρίσει τα μουσικά όργανα της μπάντας, περιπλανιέται στα καινούργια τραγούδια του συγκροτήματος από το CD Μουσική και Φίλοι, αλλά και σε πιο παλιές επιτυχίες τους από το Μαμά θα κάνω μπάντα. Όλοι τραγουδούν παρέα, παίζουν μουσικό καθρέφτη, ακολουθούν τους στίχους... Στο τέλος, ο χορός κερδίζει μικρούς και μεγάλους!« Ένα Τρελό Κονσέρτο» – Μια παιχνιδο-συναυλία για όλη την οικογένεια“A Crazy Concert” – A game-concert for the whole familyThe “Crazy Concert” is an interactive concert for kids and imaginative adults. With the songs of Burger Project as vehicles, fast paced music-motor games and humorous improvisations, young and old viewers activate their imagination and interact with rhythms and sounds. The audience, after they get acquainted with the band’s instruments, travel through the band’s new songs from their album Mousiki kai Filoi, but also old hits from Mama tha kano Banda. Everyone sings together, play music mirror, follow the lyrics… in the end, dancing wins over young and old!15.09

Page 38

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ // SEPTEMBER‹‹››Αντί στεφάνου για όσου ζήσαν τολµηροί17.09Ο Δήμος Μυκόνου, με αφορμή την επέτειο για την Επανάσταση του 1821 και θέλοντας να τιμήσει τη Μαντώ Μαυρογένους –η ζωή της οποίας έχει συν-δεθεί με το νησί μας– ανέθεσε στη συγγραφέα Θεο-δώρα Καπράλου [Αρίστος (διασκευή), Η Γιαννούλα η Κουλουρού, Love Not] τη δημιουργία ενός πρωτότυ-που έργου αφιερωμένου στο πρόσωπο της μεγάλης ηρωίδας. Τρεις σύγχρονοι ερμηνευτές –δύο γυναί-κες και ένας άνδρας– «ζωντανεύουν» στη σκηνή μια ολόκληρη εποχή. Η Μαντώ Μαυρογένους, ο πρίγκι-πας Δημήτριος Υψηλάντης, το ζεύγος Μαυρογένη (οι γονείς της Μαντώς), ο παπα-Μαύρος, η αδελφή της, ο Άγγλος αξιωματικός Μπλακιέρ, ο έμπιστός της Γεώργιος Μαυρομάτης, ο Υάκινθος Μπλάκαρης εί-ναι μερικά από τα πρόσωπα του έργου που δίνουν σάρκα και οστά σε αυτό το ζωντανό μνημείο συλλο-γικής επανάστασης και προσωπικής εξομολόγησης.Ιστορικά και φανταστικά πρόσωπα μας μεταφέρουν την εμπειρία τους από τα χρόνια της Επανάστασης, αλλά και από την προσωπική τους σχέση με τη Μαντώ, όπως τη γνώρισε το καθένα από αυτά. Μια ηρωί δα της Ελλάδας, μα πάνω από όλα μια γυναίκα του κόσμου, μας επανασυστήνεται καταθέτοντας τη διαχρονική δύναμη της τόλμης, έξω από τα κοινωνι-κά στερεότυπα του φύλου, της τάξης και της εποχής της. Μια προσωπικότητα που αδικήθηκε και προδό-θηκε από την ιστορία και τους σύγχρονούς της σκια-γραφείται και αναδεικνύεται πλέον ως ένα από τα πιο προοδευτικά και φωτεινά «σημεία αναφοράς» για τον σημερινό θεατή και τον σύγχρονο πολίτη του κόσμου.ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ Κείμενο: Θεοδώρα ΚαπράλουΔιασκευή και σκηνοθεσία: Λευτέρης ΓιοβανίδηςΣκηνικά και κοστούμια: Γιάννης ΜετζικώφΠρωτότυπη μουσική: Θοδωρής ΛεμπέσηςΚίνηση: Ζωή ΧατζηαντωνίουΦωτισμοί: Νίκος ΣωτηρόπουλοςΒοηθός σκηνοθέτη: Βασιλική ΣουρρήΕρμηνεία: Ευγενία Σαμαρά, Γιωργής Τσαμπουράκης, Αντιγόνη Φρυδά

Page 39

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ // SEPTEMBER17.09Instead of wreaths for those that lived with courageThe municipality of Mykonos, occasioned by the 1821 revolution anniversary, and wanting to honour Manto Mavrogenous –since her life has been integrally connected with the island-commis sioned writer Theodora Kapralou (“Aristos” (remake), “Giannoula Koulourou”, “Love Not”), to create a new work dedicated to the heroine. Three contemporary actors, –two women and one man– bring a whole era to life. Manto Mavrogenous, prince Ipsilantis, her parents, the Mavrogeni couple, father Mavros, her sister, the English officer Blacker, her confidant Giorgos Mavromatis, Yakinthos Mplakaris, are just a few of the characters that embody this living monument of collective revolution and personal confession. Historical and fictional characters convey their experience from the years of the revolution and their personal relationship with Manto, each with their own viewpoint. A heroine of Greece, but primarily a woman of the people, reintroduces herself through the power of courage, outside societal standards of gender, class and era. A personality that was betrayed by history and her contemporaries, now shines as one of the most radical and progressive rallying point a contemporary spectator and citizen could have.CONTRIBUTORSText: Theodora KapralouAdaptation and direction: Lefteris GiovanidisSet and costumes design: Giannis MetzikofOriginal music: Thodoris LempesisChoreography: Zoi XatziantoniouLights: Nikos SotiropoulosAssistant Director: Vasiliki SourriWith: Eugenia Samara, Giorgis Tsampourakis, Antigoni Frida

Page 40

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ // SEPTEMBERΗ παράσταση είναι εμπνευσμένη από το ποίημα του Ζακ Πρεβέρ «Ο φαροφύλακας αγαπάει πολύ τα πουλιά», σε μετάφραση του Γιάννη Βαρβέρη. Ένας φάρος, όπου κι αν βρίσκεται, προϋποθέτει θάλασσα, άνεμο, κύματα και μια ανθρώπινη μοναξιά. Συλλογιζόμενοι όλα αυτά, οι ποιητές μέσα στα χρόνια έχουν γράψει ποιήματα και ιστορίες για τους ναυτικούς που λαμβάνουν σήματα, για τους φαροφύλακες που εργάζο-νται μόνοι τους σε άγονες γραμμές, αλλά και για την ποιητική εικόνα του φάρου που στέκει μόνος του άκαμπτος στα χρόνια, στους ανέμους και στα κύματα της θάλασσας που ορμάνε πάνω του με μανία.Από τον Πάμπλο Νερούδα και τον Φερντάντο Πεσόα μέχρι τον Ζακ Πρε-βέρ, τον Νίκο Καββαδία, τον Εγγονόπουλο και τόσους άλλους, τα αδέλ-φια Καλογεράκη εστίασαν την προσοχή τους σε ένα ποιητικό και γεμάτο ιστορία σημείο όπως οι φάροι. Ο Μιχάλης Καλογεράκης μελοποίησε τα ποιήματα αυτά και μαζί με τον δίδυμο αδελφό του Παντελή δημιούργησαν μια παράσταση ειδικά σχε-διασμένη για να εξελίσσεται στο περιβάλλοντα χώρο ενός φάρου.The show is inspired by the poem of Jacques Prévert “The lighthouse keeper loves birds”, translated by Giannis Varveris. A lighthouse, wherever it is, entails the sea, winds, waves, and a human loneliness. Considering all these, poets throughout the years have created art and stories about sailors getting messages, lonely lighthouse keepers in faraway places, and for the poetic image of the lone, rigid lighthouse, unyielding through the years, the waves, the winds that assail it with rage.From Pablo Neruda and Fernando Pessoa, to Jaques Prevert, Nikos Kavadias, Eggonopoulos and many others, Kalogerakis brothers focused on a poetic and full of history image such as the lighthouse.Mihalis Kalogerakis put music to those poems and along with his twin brother Pantelis created a show especially created to develop within the premises of a lighthouse.“Songs for the Lighthouse”«Τραγούδια για τον φάρο»19.09

Page 41

2021&Ξεχωριστή θέση στις εκδηλώσεις του φεστιβάλ κατέχει φέτος η συμμετοχή αξιό-λογων καλλιτεχνών της Μυκόνου που δραστηριοποιούνται στον χώρο της μουσι-κής.Με σχήματα παραδοσιακής, λαϊκής, έντεχνης και ροκ μουσικής και σταθερή παρουσία στα μουσικά δρώμενα του νησιού και όχι μόνο, το κοινό θα έχει την ευκαιρία και από το βήμα του φεστιβάλ να τους παρακολουθήσει σε πρωτότυπες προσεγγίσεις γνωστών κομματιών, καθώς και δικές τους συνθέσεις.The participation of distinguished local musicians has its own special place in this year’s festival. Bands that often perform on the island and beyond, playing traditional, folk, entehno and rock music, will present their covers and original work on the stage of the festival.

Page 42

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ // SEPTEMBERΗ Μαριάννα-Sangita Αγγελετάκη-Ρόε (κρουστά, φωνή) και ο Δανιήλ Κουσαθανάς (κιθάρα, φωνή) είναι ξαδέλφια που μεγάλωσαν σε μια μουσική οικογένεια, στη Μύκονο και στο εξωτερικό. Ξεκίνησαν να παί-ζουν κομμάτια που τους άρεσαν και να εξελίσσεται έτσι ο καθένας σε διαφορετικά ακούσματα, όμως ποτέ δεν έχασαν την κοινή τους μουσική ιστορία. Μπορεί να ζουν σε διαφορετικά μέρη, αλλά κάθε φορά που συ-ναντιούνται είναι σαν να μην πέρασε μια μέρα.Marianna Sangita Ageletaki-Roe (percussion, vocals) and Daniel Kousathanas (guitar, vocals) are cousins, born and raised in a musical family in Mykonos and abroad. They started playing songs they loved, and they evolved into musicians with disparate musical interests. They never forgot however, their common musical origins. Although they live in different parts of the world today, when they meet it’s like not a day has passed.

Page 43

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ // SEPTEMBERΤο τριμελές μουσικό σχήμα «Νησιώτικη Συνάντηση» απαρτίζεται από τη Μανταλένα Κουτσούκου στα φωνητικά, τον Μάριο Καβαθά στο βιολί και τον Νίκο Φαμέλη στο λαούτο. Έπειτα από αρκετό καιρό αποχής από τα πολιτιστικά δρώμενα της Μυκόνου,το συγκρότημα επανέρχεται στο προσκήνιο με αφορμή το Mykonos Art Festival. Το ρεπερτόριο που πα-ρουσιάζει είναι, κατά κύριο λόγο, νησιωτικό, με κάποιες εντεχνολαϊκές προσθήκες, και απευθύνεται σε όλες τις ηλικίες.The three-part music group consists of Mandalena Koutsoukou on vocals, Marios Kavathas on violin and Nikos Famelis on laouto. After a long hiatus from the music scene of Mykonos, the group returns, incited by Mykonos Art Festival. They mainly perform island music of the Cyclades, with entexno-laiko additions, in a show enjoyed by all ages.

Page 44

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ // SEPTEMBERΟ Λευτέρης Συκινιώτης (Καντενάσος) ασχολείται με τη νησιώτικη πα-ραδοσιακή μουσική 15 χρόνια, από τα οποία τα τελευταία δέκα επαγγελ-ματικά. Μαζί με την ομάδα του συμμετέχει ενεργά σε όλες τις δραστηρι-ότητες που αφορούν τη μουσική στη Μύκονο μέσα από συλλόγους, αλλά και πολλές κοινωνικές εκδηλώσεις, όπως γάμοι και πανηγύρια.Το μουσικό του σχήμα αποτελείται από τουςΛευτέρη Καντενάσο (βιολί), Μάκη Συκινιώτη (λαούτο).Lefteris Sikiniotis (Kantenasos) has been performing traditional music for 15 years, the last 10 professionally. Along with his team, he participates actively in all events concerning music in Mykonos through folklore groups, as well as social events like weddings and feasts.The band consists of Lefteris Kantenasos (violin), Makis Sykiniotis (laouto).

Page 45

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ // SEPTEMBERΟ Νεκτάριος Κιούσης είναι γέννημα θρέμμα Μυκονιάτης. Γεννήθηκε σε ένα περιβάλλον γεμάτο μουσικά ερεθίσματα. Ξεκίνησε τα πρώτα του μουσικά βήματα στο τραγούδι και στην κιθάρα στη μουσική σχολή του Δημήτρη Φίννις. Η αγάπη του για τη μουσική και το τραγούδι υπάρ-χει από τη στιγμή που θυμάται τον εαυτό του. Συμμετείχε με διάφορα γκρουπ σε συναυλίες και διάφορες εκδηλώσεις, ενώ ακόμη και σήμερα σπουδάζει ορθοφωνία στη Μουσική Σχολή Φίλιππος Νάκας. Μαζί του ο Δημήτρης Αργύρης στην ντραμς και η Σοφία Καλπουρτζή στα πλήκτρα.Nektarios Kiousis is a mykonian, born and raised. He was born in an environment rich in musical stimuli. He begun studying music and singing at the music school of Dimitris Finnis. His love for music and song has been part of his life for as long as he can remember. He’s been a member in many bands and has performed in multiple shows, and to this day studies vocals at the music school of Philippos Nakas. With him, Dimitris Argyris on drums and Sofia Kalpourtzi on keys.

Page 46

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ // SEPTEMBERΟι Vbros είναι μια μπάντα που αποτελείται από δύο μόνο άτομα, τον Νίκο και τον Πέτρο Βερώνη. Δύο αδέλφια που βρήκαν διέξοδο έκφρα-σης στη μουσική, στον ροκ ήχο και στον ελληνικό στίχο. Ο Νίκος και ο Πέτρος έχουν μεγαλώσει στην Αθήνα και πλέον ζουν μόνιμα στον τόπο καταγωγής τους, τη Μύκονο, πραγματοποιώντας συναυλίες στο νησί, αλλά και σε αλλά μέρη της Ελλάδας. Στις εμφανίσεις τους παίζουν δια-σκευές και εκτελέσεις τραγουδιών της ελληνικής ροκ σκηνής αλλά και δικά τους κομμάτια.Vbros is a two-man band, Nikos and Petros Veronis. Two brothers who found an outlet through music, with rock sounds and greek lyrics. Nikos and Petros grew up in Athens but nowadays live full time in their home-island, Mykonos, putting up concerts and gigs on the island and elsewhere. In their shows, they perform Greek rock classics as well as their own compositions.Νίκος & Πέτρος Βερώνης

Page 47

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ // SEPTEMBERΤο τριμελές μουσικό σχήμα «ΜέθΩδος των Τριών» απαρτίζεται από τη Σοφία Καλπουρτζή στο πιάνο, τη Σο-φία Βουλγαρίδου στο ακορντεόν και τη Χριστίνα Σαμαρά στη φωνή. Πραγματοποιεί παραστάσεις τα τελευταία πέντε χρόνια σε μουσικές σκηνές της Βόρειας Ελλάδας και της Αθήνας. Η Σοφία Βουλγαρίδου ξεκίνησε από μικρή ηλικία σπου-δές στο αρμόνιο, στο πιάνο και στο ακορντεόν. Παράλ-ληλα ασχολήθηκε με τη θεωρία της μουσικής, και επί-σης παρακολούθησε μαθήματα βυζαντινής μουσικής. Αποφοίτησε από το Τμήμα Λαϊκής και Παραδοσιακής Μουσικής του ΤΕΙ Ηπείρου. Εργάζεται στην Πρωτο-βάθμια και στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση σε μουσι-κά σχολεία και ωδεία. Συμμετέχει σε διάφορα μουσικά σχήματα και εμφανίζεται σε μουσικές σκηνές, θέατρα, εκδηλώσεις και φεστιβάλ κυρίως της Θεσσαλονίκης αλλά και των περιχώρων.Η Χριστίνα Σαμαρά έχει συνεργαστεί με καταξιωμένους συνθέτες, όπως ο Γιώργος Καζαντζής και ο Στάμος Σέμσης, και τραγουδάει στις παραστάσεις του πιανίστα Δαυίδ Ναχμία, με πιο πρόσφατη μία παράστασή της που οργάνωσε η Λυρική Σκηνή. Η Σοφία Καλπουρτζή έχει κάνει σπουδές στο κλασικό πιάνο, στο ακορντεόν και στα ανώτερα θεωρητικά. Έχει συνεργαστεί με καταξιωμένους συνθέτες και τραγουδι-στές, όπως ο Γιώργος Νταλάρας, ο Στάμος Σέμσης, η Φωτεινή Δάρρα, ενώ συμμετείχε σε πανελλήνιους και διεθνείς διαγωνισμούς πιάνου, όπου απέσπασε βραβεία παίζοντας στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. Συμμετέχει σε μουσικά και θεατρικά σχήματα από το 2017. Κομμάτι από τη δουλειά της έχει επίσης προβληθεί στο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης 2021. Το ρεπερτόριο που παρουσιάζει το σχήμα είναι ρετρό (με τραγούδια των Σουγιούλ, Αττίκ, Γιαννίδη κ.ά.), ευ-χάριστα δομημένο και απευθύνεται σε όλες τις ηλικίες.“Rule of Three” is a three-piece band with Sofia Kalpourtzi on piano, Sofia Voulgaridou on accordion and Christina Samara on vocals. The lest five years, they have been performing on stages in Northern Greece and Athens.Sofia Voulgaridou started studying From a young age piano and accordion. At the same time she learned the theory of music, as well as byzantine music. She graduated from the Department of Folk and Tradition-al music in Epirus University. She works in first and second degree education, music schools, as well as conservatories. She often participates in many bands on stage, theatre, events and festival mainly around Thessaloniki. Xristina Samara has collaborated with famed compos-ers such as Giorgos Kazantzis and Stamos Semsis, and sings at the shows of pianist David Nahmia, with her latest show being a production of the Greek Na-tional Opera.Sofia Kalpourtzi has studied classical piano, accordion and higher music theory. She has collaborated with famed artists such as Giorgos Dalaras, Stamos Sem-sis, Foteini Dara, as well as participated in national and international piano competitions, claiming prices and playing the Megaron Athens Concert Hall. She partic-ipates in bands and theatre groups since 2017. Part of her work has been screened at the Thessaloniki Inter-national Film Festival 2021.The band presents a Retro repertoire (Sougioul, Attik, Giannidis k.a.) and is tailored for all ages.

Page 48

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ // SEPTEMBERH «Famillia Musicatta» είναι ένα σχήμα που ξεκίνησε το 2018, με πυρή-να τους Δανιήλ Κουσαθανά και Μάριο Ξυδάκη και με σκοπό να διευρύ-νει τη «μουσική οικογένεια» της Μυκόνου και να αναδείξει τη μουσική του τόπου. Συνδυάζει την ελληνική λαϊκή μουσική με την έντεχνη και τη ροκ μουσική, ενώ οι μουσικοί του κάνουν και διασκευές επηρεα-σμένες από το δικό τους μουσικό ύφος. Έχουν συνεργαστεί με πολλούς ντόπιους και μη μουσικούς. Η παρούσα σύνθεση του σχήματος είναι: Δανιήλ Κουσαθανάς (κιθάρα, φωνή), Όλγα Τσιγκρά (φωνή), Σοφία Καλ-πουρτζή (πιάνο, ακορντεόν), Στέφανος Λαδόπουλος (ηλεκτρική κιθάρα), Κωνσταντίνος Φραγκής (μπάσο), Μάριος Ξυδάκης (τύμπανα).“Famillia Musicatta” was born in 2018, with Daniel Kousathanas and Marios Xidakis at its core, in an attempt to widen the music family of Mykonos and bring forwards local musics and musicians. It combines Greek folk music with Entehno and Rock, and also perform many covers in their unique style. They have collaborated with many musicians, from the island and beyond. The band as presented this year consists of: Daniel Kousathanas (guitar, vocals), Olga Tsigra (vocals), Sofia Kalpourtzi (piano, accordion), Stefanos Ladopoulos (electric guitar), Konstantinos Fragis (bass), Marios Xydakis (drums).

Page 49

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ // SEPTEMBERΣτη Μύκονο, όλοι οι μουσικοί είναι μια παρέα. Οι περισσότεροι είναι ερασιτέχνες και πολλοί, αυτοδίδακτοι. Ένα από τα λίγα μουσικά σχήματα που πορεύονται για χρόνια με την ίδια σύνθεση είναι και η «παρέα» των Μασάκη (τραγούδι και μπουζούκι) και Νικολόπουλου (τραγούδι και κι-θάρα). Λειτουργεί ως βάση η οποία πολλές φορές και με τη βοήθεια άλ-λων φίλων μουσικών (αυτή τη φορά του υπέροχου, ταλαντούχου κρου-στού Άγγελου Παπακώστα) κάνει αυτό που αγαπά. «Ταξιδεύει» με καλή, ποιοτική μουσική. Και σε αυτό το «ταξίδι» είναι όλοι ευπρόσδεκτοι.In Mykonos, all musicians are one big company. Most are amateurs, and many of them, self taught. One of thos bands that have been hanging out for many years is that of Masakis (voice and bouzouki) and Nikolopoulos (voice and guitar). Working as a core on which many can join, as this time will Aggelos Papakostas on percussion, they strive to do what they love. They take us on a journey with good, quality music where everyone is welcome.Μαζί του, ο Άγγελο ΠαπακώσταFeaturing Aggelos Papakostas

Page 50

Θα τηρηθούν όλα τα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας σύμφωνα με τις κυβερνητικές οδηγίες και τον ΕΟΔΥ. Για την παρακολούθηση των εκδηλώσεων απαραίτητη προϋπόθεση είναι:◗ H κράτηση θέσης.◗ H χρήση μάσκας.◗ H προσκόμιση πιστοποιητικού εμβολιασμού ή ανοσίας ή η προσκόμι-ση αποτελέσματος αρνητικού covid τεστ το οποίο να έχει πραγματοποιη-θεί 48 ώρες πριν την εκδήλωση.◗ H λεπτομερή καταγραφή στοιχείων των θεατών και των συμμετεχό-ντων. Για τον λόγο αυτό απαιτείται τηλεφωνική κράτηση μέχρι μια μέρα πριν από την κάθε εκδήλωση.◗ Η χρήση μάσκας είναι υποχρεωτική κατά την είσοδο και έξοδο του κοινού από τον χώρο.◗ Οι χώροι θα είναι διαμορφωμένοι ώστε να υποδέχονται μόνο καθή-μενους.◗ Κατά την είσοδο και έξοδο του κοινού στον χώρο της εκδήλωσης θα τηρούνται σειρές με απόσταση 1,5 μέτρου και η είσοδος και έξοδος στο χώρο θα πραγματοποιείται ανά σειρά καθισμάτων.◗ Όλες οι εκδηλώσεις θα πραγματοποιούνται χωρίς διάλειμμα προκει-μένου να αποφεύγεται ο συγχρωτισμός.◗ Προς αποφυγή συνωστισμού παρακαλείστε να προσέλθετε στο χώρο έως μία ώρα πριν την έναρξη της παράστασης.Δευτέρα- Παρασκευή 10.00- 20.00Τηλ. 22890 28636, εσωτερικό 302

Page 51

All safety measures for the protection of public health will be upheld, according to government health and safety instructions. The following steps are necessary for attending the events:◗ Seat Reservation.◗ Use of protective face mask.◗ Having with you a vaccination or immunity certificate or a negative covid test taken within the last 48 hours before each show.◗ Detailed information needs to be provide of all participants for tracking purposes. For that reason, reservations are required and should be made at least 1 day prior to the event.◗ Use of mask is mandatory during entrance and exit of the premises.◗ Entertaining spaces must only accommodate people seated, not standing.◗ During arrival and departure for the audience safety on ques distances should be maintained at least 1,5 meters between people.◗ No intermissions are allowed during the shows.◗ Priority order will be maintained you are required to arrive at the premise 1 hour before to avoid overcrowding.Monday-Friday 10:00-20:00Tel.: +30 22890 28636, int. 302

Page 52

VERGOS