simplebooklet thumbnail

of 0
2017-12-11 Dnr 2.7.4 - 2017 1722 1 12  Lathund om apl Information och praktiska tips om hur du planerar, genomf r och f...
Skolverket 2 12  Inneh ll Lathund om apl..................................................................................
Skolverket 3 12  Inledning I den h r lathunden om arbetsplatsf rlagt l rande, apl, hittar du information om apl base...
Skolverket 4 12  P  individuella program f r eleven g ra praktik om rektorn bed mer att det  r till nytta f r elev...
Skolverket 5 12  Ansvaret f r apl En nyckelfaktor f r god kvalitet p  det arbetsplatsf rlagda l randet  r att ans...
Skolverket 6 12  Skolans ansvar f r apl Skolan ansvarar f r att varje elev inom yrkesutbildning p  gymnasial niv  s...
Skolverket 7 12  Exempel p  fr gor att st lla vid kartl ggning och v rdering av en arbetsplats   Vad kan eleven...
Skolverket 8 12  Att f rbereda handledaren N r skolan har s krat apl-platser beh ver handledarna f  veta vad som f...
Skolverket 9 12  Eleven beh ver ocks  en genomg ng av arbetsmilj n och g ras delaktig n r det g ller risker och ...
Skolverket 10 12  Kontakten med arbetsplatsen kan syfta till att       kontinuerligt f lja upp elevens kunskapsu...
Skolverket 11 12  Uppf ljning och bed mning av elevens l rande Under apl beh ver l raren f lja upp vad eleven arb...
Skolverket 12 12  F rteckning  ver f rfattningar som reglerar apl Ansvaret f r elevernas arbetsmilj  skolverket.se ...