simplebooklet thumbnail

En klimatförändring som diskuteras mycket nu är ökad växthuseffekt, dess orsaker, hur mycket effekten ökar, och vad den leder till, just nu och i framtiden. Vi har sedan ungefär 100 år tillbaka en ökande växthuseffekt och vi ska i denna text dels se hur katastrofer som översvämningar och eventuellt stormar har ökat i antal sista tiden, dels ska klimatförändringar över mycket lång tid beskrivas (100 000-tals till miljontals år). Klimatet har förändrats många gånger under jordens historia vilket gör ämnet så spännande eftersom det är möjligt att förhålla sig nuvarande klimatförändring på så många olikas sätt (Wohlfarth och Björck, 2007, "Vart är klimatet på väg"; Björck, 2008, "Jordens ständigt föränderliga klimat"; KVA, 2009, "Uttalande av akademien om klimatförändringar"). Det ska ha gått lång tid, 30 år, innan man kan tala om klimatförändringar. Ett exempel på hur lång tid som krävs är de sista 10 årens vikande temperaturökning, som inte ännu helt tolkats som en klimatförändring i så måtto att de flesta forskarna tror att jorden fortfarande värms av en ökande växthuseffekt i samma takt som innan, men att den ökande värmen de sista 10 åren i ökad utsträckning upptas i haven, dvs klimatkänsligheten har ännu inte omräknats. Det ska direkt sägas att det är svårt att med trovärdighet visa på kausala samband (att X påverkar och leder till Y), speciellt svårt är det att visa att X, och endast X, leder till Y, både eftersom det är vetenskapligt svårt och eftersom det säkert med stor sannolikhet sällan är så att endast X leder till Y. Speciellt svårt är det med klimatförändringar eftersom klimatet per definition sker över längre tid, och över hela jorden, vilket gör att man inte ska se till enskilda år eller enskilda regioner. Här ska vi därför se globalt och över längre tid.

of 0