Return to flip book view

KIRSAL DEGERLERIYLE YASAYAN KENT

Page 1

YARIŞMA SERGİ KİTABIYARIŞMA SERGİ KİTABIYAŞAYAN KENTLER PLATFORMU

Page 2

“KIRSAL DEĞERLERİYLE YAŞAYAN KENTLER ULUSAL ÖĞRENCİ FİKİR PROJESİ YARIŞMASI” YARIŞMA SERGİ KİTABI OCAK 2021

Page 3

YAŞAYAN KENTLER PLATFORMUKIRSAL DEĞERLERİYLE YAŞAYAN KENTLERÖDÜL SPONSORUJOTUN TÜRKİYE’YE TEŞEKKÜR EDERİZ.

Page 4

TEŞEKKÜRLER2020 yılında başlayan ve etkileri halen devam eden pandemi sürecinde; tüm alışkanlıklarımızı yeniden düşündük ve değiştirdik. Tam da bu dönemin bize öğrettiklerinden yola çıkarak, öncelikli ihtiyaçlarımızı birlikte düşünmek için Yaşayan Kentler Platformu’nu kurduk. Farklı disiplinlerden, konusunda uzman ve kentlerin geleceğini disiplinlerarası düşünmeye değer verenler Platform çatısı altında bir araya geldi. İlk gündem maddemiz, yaşamsal kaynaklarımız ve öncelikli değerlerimiz oldu. Kentler kaynaklarını tüketmek üzere iken, “Kendi Kendine Yeten Kentler” kavramı öne çıktı. Kentsel ve kırsal yerleşimlerin birbirini beslemesi gerektiği ve kırsalın önemini gençlerle birlikte düşünmek, farkındalığı arttırmak amacıyla; “Kırsal Değerleriyle Yaşayan Kentler Ulusal Öğrenci Fikir Projesi Yarışması”nı düzenledik. Türkiye’nin farklı üniversitelerinden çok sayıda öğrenci arkadaşımız yarışmaya katılarak, kırsalı birlikte düşünmemize destek oldular. Yarışmaya katılan tüm projelerin kentlerimize ve yerel yönetimlere süreç içerisinde katkı sağlayacağına inanıyoruz. Yarışmaya katılan tüm öğrencilere, yarışma boyunca özveriyle çalışan değerli Jüri Üyelerimize, raportörlerimize, Ödül Sponsorumuz JOTUN Türkiye’ye teşekkür ederiz. Yaşayan Kentler Platformu çatısı altında kentlerimiz için değer üretecek nice projelerde birlikte olmak dileğiyle, Sevgi ve Saygılarımızla, Mine AŞÇI Başak KAMACI BUDAK Platform Kurucusu Platform Kurucusu YAŞAYAN KENTLER PLATFORMUKIRSAL DEĞERLERİYLE YAŞAYAN KENTLER

Page 5

YAŞAYAN KENTLER PLATFORMUKIRSAL DEĞERLERİYLE YAŞAYAN KENTLERKIRSAL DEĞERLERİYLE YAŞAYAN KENTLERİN GELECEK ADINA ÖRNEK BİR MODEL OLMASI UMUDU İLE Günümüzde kentlerin kendi kendilerine yetebilme gerekliliğine ilişkin giderek artan farkındalık, bir yönüyle de; kent ve çeperindeki kırsal alanları disiplinler arası ve birlikte düşünen, dolayısıyla her türlü mekanı (fiziksel, sosyal, ekonomik, kültürel vb.) işlev alanlarını da gözeterek analiz edip çözümleyen, sentezleyen, değerlendirip yorumlayan ve bir yöntem/model kurgusu içinde öneriler getiren yaklaşımları yeniden daha da zorunlu hale getirmiştir. Bu bağlamda sayıları henüz istenilen/beklenen düzeye ulaşmamış olsa da bazı yerel yönetimlerimiz kentsel gelişme-kırsal kalkınma bütünlüğü içinde yerel değerler üzerinden bu anlayışı ağırlıkla ekonomik faaliyetlere öncelik vererek uygulamaya, aktarmaya başlamıştır. Oysa bu ekonomik girişimlerin kent ve çeperindeki kırsalın geleceği şekillendirmek adına; var olan değerlerin korunarak yaşatılması, kaynakların verimli kullanılması, disiplinler arası bir düşünce sisteminin kurulması, aktörlerin tanımlanması, yere özgün çözümler üretilmesi, üretim ve tüketim ilişkileri dengesinin sağlanması gibi ilkeler kapsamında bütüncül bir model olarak ele alınması gerekmektedir. Bu gereklilik doğrultusunda kentlerin geleceğini tasarlamada bir kılavuz olmayı önceleyerek yerel yönetimleri, özel sektörü ve üniversite temsilcilerini bir araya getiren Yaşayan Kentler Platformu; katılımcıların yeniye, güncele dayalı fikir ve önerilerinden yerel yönetimlerin yararlandırılması hedefleyerek kır-kent birlikteliği modelinin oluşturulması amacıyla “Kırsal Değerleriyle Yaşayan Kentler Ulusal Öğrenci Fikir Projesi Yarışması’nı açmıştır. Bu yarışmada öğrencilerimiz; bilgilerini, birikimlerini, düşüncelerini ve tabii ki hayallerini, yaratıcılıklarını ulusal düzeyde paylaşma olanağı bulmuştur.&Klasik planlamanın artık günümüzde tek başına yeterli olmadığı, stratejiler geliştirilip modellerin üretilmesiyle ve disiplinler arası iş birlikleriyle geliştirilen mekansal çözümlerin ön planla olduğunu görmekteyiz. Bu sistemin ülkemiz adına geliştirilmesini önceleyen Yaşayan Kentler Platformu, öğrencilerimizin/gençlerin dinamizmini arkasına alarak bu yarışmayı düzenlemiştir. Kırsalın yaşadığı yapılaşma baskısı ve kentlerin pandemi sürecinde ne tür zorlukları yaşadığına şahit olduğumuz bu günlerde onlardan kırsal ve kentsel alanı birlikte düşünülmesi istenmiştir. Kısa zaman önce kurulmuş olan ve danışmanlar arasında yer aldığım bu platformun çıkış motivasyonu olarak bu nitelikte bir yarışma düzenlemesinin hem platform hem de gelecekteki meslektaşlarımız adına büyük bir kazanım olduğuna inanıyorum.&Geleceğimiz adına örnek, uygulanabilir model(ler)in kentlerimizde benimsenmesi umudu ile Yaşayan Kentler Platformu Kurucu üyeleri olan Başak Kamacı Budak’a ve Mine Aşcı’ya, bilgi ve deneyimini bizlerle paylaşan değerli jüri üyelerine ve sürecin başından itibaren bilgi akışını sağlayan, nitelikli bir çalışma ortamı oluşturulması için emek veren başta Fatma Çağla Şevik olmak üzere raportörlerimize en içten teşekkürlerimi sunuyorum. Yarışmayı geliştirdikleri fikirler ile zenginleştiren, kent ve kırın birlikte yaşaması adına uygulanabilir, yaratıcı, yenilikçi ve katılımcı modeller üretilmesi için emek veren katılımcı tüm öğrencilerimizi gönülde kutlarken, ödül alan öğrencilerimizi elbette bir kez daha kutluyorum. &Sevgi ve saygılarımla…&PROF. DR. ZEKAİ GÖRGÜLÜ JÜRİ BAŞKANI

Page 6

YAŞAYAN KENTLER PLATFORMUKIRSAL DEĞERLERİYLE YAŞAYAN KENTLERYARIŞMA ŞARTNAMESİ KIRSAL DEĞERLERİYLE YAŞAYAN KENTLER ULUSAL ÖĞRENCİ FİKİR PROJESİ YARIŞMASI

Page 7

YAŞAYAN KENTLER PLATFORMUKIRSAL DEĞERLERİYLE YAŞAYAN KENTLER

Page 8

YAŞAYAN KENTLER PLATFORMUKIRSAL DEĞERLERİYLE YAŞAYAN KENTLER

Page 9

YAŞAYAN KENTLER PLATFORMUKIRSAL DEĞERLERİYLE YAŞAYAN KENTLER

Page 10

YAŞAYAN KENTLER PLATFORMUKIRSAL DEĞERLERİYLE YAŞAYAN KENTLER

Page 11

YAŞAYAN KENTLER PLATFORMUKIRSAL DEĞERLERİYLE YAŞAYAN KENTLERYARIŞMA DUYURULARI KIRSAL DEĞERLERİYLE YAŞAYAN KENTLER ULUSAL ÖĞRENCİ FİKİR PROJESİ YARIŞMASI

Page 12

YAŞAYAN KENTLER PLATFORMUKIRSAL DEĞERLERİYLE YAŞAYAN KENTLERŞARTNAME DÜZELTME DUYURUSU23.09.2020 Yarışmamız, eğitim süreçlerine katkı vermek amacıyla sadece öğrencilerin katılımı amacıyla açılmıştır. Şartnamenin 6. Maddesinde belirtildiği gibi 3. ve 4. sınıf öğrencilerinin katılması hedeflenmektedir. Ancak 8. Madde’de ise, “lisans üstü” ifadesinin yer almış olması Şartname amacımıza uygun düşmemektedir. Gözden kaçan bu hatanın giderilmesi amacıyla, iş bu DÜZELTME duyurusunun yayınlanması gereği duyulmuş olup, sadece 3. ve 4. sınıf lisans öğrencilerinin yarışmaya katılabilecekleri ile ilgili koşulun bilinmesi gereklidir. İlgililere duyurulur. 23.09.2020 YARIŞMA TESLİM TARİHİ DEĞİŞİKLİĞİ DUYURUSU02.11.2020 Can ve mal kaybına yol açan 30.10.2020 tarihinde gerçekleşen İzmir Depremi hepimizi derin üzüntüye sevk etmiş ve toplumsal yaşantımızı da olumsuz olarak etkilemiştir. Bu kapsamda yarışmacı öğrencilerimizden gelen talepler doğrultusunda, “Kırsal Değerleriyle Yaşayan Kentler Ulusal Öğrenci Fikir Projesi Yarışması”nın proje teslim tarihi 20.11.2020 olarak değiştirilmiştir. Tüm süreler ile ilgili yarışma takvimi düzeltilerek https://www.yasayankentlerplatformu.com/yarisma sayfasında yayınlanmıştır. YARIŞMA SONUÇLARININ İLANI HAKKINDA DUYURU10.12.2020 05.08.2020 tarihinde ilan edilen “KIRSAL DEĞERLERİYLE YAŞAYAN KENTLER ULUSAL ÖĞRENCİ FİKİR PROJESİ YARIŞMASI” başvuruları 20.11.2020 tarihinde sona ermiştir. Ülkemizi ve tüm dünyayı etkisine alan COVID-19 Salgını ve Pandemi koşulları nedeniyle Jüri Değerlendirme Toplantıları dijital platformlar aracılığıyla yapılmaktadır. Değerlendirme sürecinin, bu koşullar altında, sağlıklı yürütülebilmesi için Yarışma Sonuçlarının İlan Edileceği Tarih olarak belirlenen 11.12.2020 tarihinden daha ileri bir tarihte açıklanmasına karar verilmiştir. Değerlendirme çalışmalarının tamamlanmasının ardından Yarışma Sonuçlarının Açıklanma Tarihi ve Kolokyum ve Sergi Açılış tarihleri Kamuoyu ile paylaşılacaktır. Bilgilerinize sunarız.

Page 13

YAŞAYAN KENTLER PLATFORMUKIRSAL DEĞERLERİYLE YAŞAYAN KENTLERYARIŞMA SORU VE CEVAPLARI KIRSAL DEĞERLERİYLE YAŞAYAN KENTLER ULUSAL ÖĞRENCİ FİKİR PROJESİ YARIŞMASI

Page 14

YAŞAYAN KENTLER PLATFORMUKIRSAL DEĞERLERİYLE YAŞAYAN KENTLER

Page 15

YAŞAYAN KENTLER PLATFORMUKIRSAL DEĞERLERİYLE YAŞAYAN KENTLERJÜRİ ÜYELERİ VE RAPORTÖRLERİN İSİM VE KİMLİK BİLGİLERİ KIRSAL DEĞERLERİYLE YAŞAYAN KENTLER ULUSAL ÖĞRENCİ FİKİR PROJESİ YARIŞMASI

Page 16

YAŞAYAN KENTLER PLATFORMUKIRSAL DEĞERLERİYLE YAŞAYAN KENTLERASLİ JÜRİ ÜYELERİ Prof. Dr. Zekai GÖRGÜLÜ Mimar, Şehir Plancısı &(Jüri Başkanı) Neptün SOYER İzmir Köy-Koop. Yönetim Kurulu Başkanı Bahattin YÜCEL 54. T.C. Hükümeti Turizm Bakanı Feridun DUYGULUER Yüksek Şehir ve Bölge PlancısıProf. Dr. Yusuf KURUCU Ziraat Mühendisi, Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi&Dr. Ayşegül ORUÇKAPTAN TMMOB Peyzaj Mimarları Odası Önceki Dönem Genel Başkanı&Ayşe ÜNAL Şehir Plancısı, Türkiye Belediyeler Birliği İmar ve Şehircilik Danışmanı.&

Page 17

YAŞAYAN KENTLER PLATFORMUKIRSAL DEĞERLERİYLE YAŞAYAN KENTLERDANIŞMAN JÜRİ ÜYELERİ Mine AŞÇI Mimar, Yaşayan Kentler Platformu Kurucusu&Mehmet Nazım ÖZER Yüksek Şehir Plancısı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mekansal Planlama Genel Müdürlüğü Kentsel Tasarım Şube Müdürü&Başak KAMACI BUDAK Yüksek Sanat Tarihçisi, Yaşayan Kentler Platformu Kurucusu&Bekir ILICALI Yüksek İnşaat Mühendisi, Ulaşım Uzmanı&Çetin GÜRCÜN Turizmci, FİJET (Dünya Seyahat Yazarları Birlikleri Federasyonu) Merih Feza YILDIRIM Mimar&Doç. Dr. Mustafa ARTAR Peyzaj Mimarı, Bartın Üniversitesi Ahmet ALTAN Ekonomi Uzmanı

Page 18

YAŞAYAN KENTLER PLATFORMUKIRSAL DEĞERLERİYLE YAŞAYAN KENTLERDANIŞMAN JÜRİ ÜYELERİ Tarık YAŞAR Peyzaj Mimarı&Murat SARAÇ Turizmci, İtalya Fahri Muhabir KonsolosDr. Öğretim Üyesi Elif ÖRNEK Şehir Plancısı, Yıldız Teknik Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü&Fatma Çağla SEVİK Şehir Plancısı&Sümeyye BABAYUSUF Şehir PlancısıRAPORTÖR RAPORTÖR YARDIMCISI

Page 19

YAŞAYAN KENTLER PLATFORMUKIRSAL DEĞERLERİYLE YAŞAYAN KENTLERJÜRİ DEĞERLENDİRME RAPORU KIRSAL DEĞERLERİYLE YAŞAYAN KENTLER ULUSAL ÖĞRENCİ FİKİR PROJESİ YARIŞMASI ARALIK, 2020

Page 20

YAŞAYAN KENTLER PLATFORMUKIRSAL DEĞERLERİYLE YAŞAYAN KENTLERRAPORTÖRLÜK TESLİM TUTANAĞI

Page 21

YAŞAYAN KENTLER PLATFORMUKIRSAL DEĞERLERİYLE YAŞAYAN KENTLERRAPORTÖRLÜK / EVRAK TESLİM İNCELEME TUTANAĞI

Page 22

YAŞAYAN KENTLER PLATFORMUKIRSAL DEĞERLERİYLE YAŞAYAN KENTLERTUTANAK - 1

Page 23

YAŞAYAN KENTLER PLATFORMUKIRSAL DEĞERLERİYLE YAŞAYAN KENTLERTUTANAK - 2

Page 24

YAŞAYAN KENTLER PLATFORMUKIRSAL DEĞERLERİYLE YAŞAYAN KENTLERTUTANAK - 3TUTANAK - 4

Page 25

YAŞAYAN KENTLER PLATFORMUKIRSAL DEĞERLERİYLE YAŞAYAN KENTLERTUTANAK - 5TUTANAK -6

Page 26

YAŞAYAN KENTLER PLATFORMUKIRSAL DEĞERLERİYLE YAŞAYAN KENTLER

Page 27

YAŞAYAN KENTLER PLATFORMUKIRSAL DEĞERLERİYLE YAŞAYAN KENTLERTUTANAK - 7

Page 28

YAŞAYAN KENTLER PLATFORMUKIRSAL DEĞERLERİYLE YAŞAYAN KENTLERTUTANAK - 8

Page 29

YAŞAYAN KENTLER PLATFORMUKIRSAL DEĞERLERİYLE YAŞAYAN KENTLER

Page 30

YAŞAYAN KENTLER PLATFORMUKIRSAL DEĞERLERİYLE YAŞAYAN KENTLER

Page 31

YAŞAYAN KENTLER PLATFORMUKIRSAL DEĞERLERİYLE YAŞAYAN KENTLER

Page 32

YAŞAYAN KENTLER PLATFORMUKIRSAL DEĞERLERİYLE YAŞAYAN KENTLERYARIŞMAYA KATILAN PROJELERİN ULUSAL ÖLÇEKTE MEKANSAL DAĞILIMI

Page 33

YAŞAYAN KENTLER PLATFORMUKIRSAL DEĞERLERİYLE YAŞAYAN KENTLERYARIŞMAYA KATILIM TÜRÜÜNİVERSİTE BÖLÜMLERİNE GÖRE DAĞILIM

Page 34

YAŞAYAN KENTLER PLATFORMUKIRSAL DEĞERLERİYLE YAŞAYAN KENTLERKATILIMCILARIN ÜNİVERSİTELERE GÖRE DAĞILIMIEN ÇOK BAŞVURAN 3 ÜNİVERSİTE

Page 35

Page 36

YAŞAYAN KENTLER PLATFORMUKIRSAL DEĞERLERİYLE YAŞAYAN KENTLERJÜRİ DEĞERLENDİRME SONUÇLARI KIRSAL DEĞERLERİYLE YAŞAYAN KENTLER ULUSAL ÖĞRENCİ FİKİR PROJESİ YARIŞMASI ARALIK, 2020

Page 37

YAŞAYAN KENTLER PLATFORMUKIRSAL DEĞERLERİYLE YAŞAYAN KENTLERİstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü BİRİNCİLİK ÖDÜLÜ SIRA NO: 5 RUMUZ: 35749 PROJE ADI: Datça Akıllı Köy Kümeleri PROJE BÖLGESİ: Datça / MUĞLA1PROJE EKİBİ Furkan ÖKSÜZ Ravza KABAKTEPE İlkay Dilan TAŞKİREÇ ÖDÜL SPONSORU

Page 38

YAŞAYAN KENTLER PLATFORMUKIRSAL DEĞERLERİYLE YAŞAYAN KENTLERPAFTALAR

Page 39

YAŞAYAN KENTLER PLATFORMUKIRSAL DEĞERLERİYLE YAŞAYAN KENTLERPAFTALAR

Page 40

YAŞAYAN KENTLER PLATFORMUKIRSAL DEĞERLERİYLE YAŞAYAN KENTLERPAFTALAR

Page 41

YAŞAYAN KENTLER PLATFORMUKIRSAL DEĞERLERİYLE YAŞAYAN KENTLERRAPOR

Page 42

YAŞAYAN KENTLER PLATFORMUKIRSAL DEĞERLERİYLE YAŞAYAN KENTLERRAPOR

Page 43

YAŞAYAN KENTLER PLATFORMUKIRSAL DEĞERLERİYLE YAŞAYAN KENTLERRAPOR

Page 44

YAŞAYAN KENTLER PLATFORMUKIRSAL DEĞERLERİYLE YAŞAYAN KENTLERRAPOR

Page 45

YAŞAYAN KENTLER PLATFORMUKIRSAL DEĞERLERİYLE YAŞAYAN KENTLERRAPOR

Page 46

YAŞAYAN KENTLER PLATFORMUKIRSAL DEĞERLERİYLE YAŞAYAN KENTLERİstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü İKİNCİLİK ÖDÜLÜ SIRA NO: 23 RUMUZ: 90156 PROJE ADI: “TETİKLEME” PROJE BÖLGESİ: Bandırma / BALIKESİR2PROJE EKİBİ Ezgi AKPINAR ÖDÜL SPONSORU

Page 47

YAŞAYAN KENTLER PLATFORMUKIRSAL DEĞERLERİYLE YAŞAYAN KENTLERPAFTALAR

Page 48

YAŞAYAN KENTLER PLATFORMUKIRSAL DEĞERLERİYLE YAŞAYAN KENTLERPAFTALAR

Page 49

YAŞAYAN KENTLER PLATFORMUKIRSAL DEĞERLERİYLE YAŞAYAN KENTLERPAFTALAR

Page 50

YAŞAYAN KENTLER PLATFORMUKIRSAL DEĞERLERİYLE YAŞAYAN KENTLERRAPOR

Page 51

YAŞAYAN KENTLER PLATFORMUKIRSAL DEĞERLERİYLE YAŞAYAN KENTLERRAPOR

Page 52

YAŞAYAN KENTLER PLATFORMUKIRSAL DEĞERLERİYLE YAŞAYAN KENTLERRAPOR

Page 53

YAŞAYAN KENTLER PLATFORMUKIRSAL DEĞERLERİYLE YAŞAYAN KENTLERİstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü ÜÇÜNCÜLÜK ÖDÜLÜ SIRA NO: 4 RUMUZ: 35726 PROJE ADI: “KÜME KÖY BİRLİĞİ” PROJE BÖLGESİ: Ödemiş / İZMİR3PROJE EKİBİ Aysun KEÇELİ Derya TEKİN Ebru Hanna BALIK Egenur BAKKAL Nurşah KAVİ Semanur SEYMAN ÖDÜL SPONSORU

Page 54

YAŞAYAN KENTLER PLATFORMUKIRSAL DEĞERLERİYLE YAŞAYAN KENTLERPAFTALAR

Page 55

YAŞAYAN KENTLER PLATFORMUKIRSAL DEĞERLERİYLE YAŞAYAN KENTLERPAFTALAR

Page 56

YAŞAYAN KENTLER PLATFORMUKIRSAL DEĞERLERİYLE YAŞAYAN KENTLERPAFTALAR

Page 57

YAŞAYAN KENTLER PLATFORMUKIRSAL DEĞERLERİYLE YAŞAYAN KENTLERRAPOR

Page 58

YAŞAYAN KENTLER PLATFORMUKIRSAL DEĞERLERİYLE YAŞAYAN KENTLERRAPOR

Page 59

YAŞAYAN KENTLER PLATFORMUKIRSAL DEĞERLERİYLE YAŞAYAN KENTLERRAPOR

Page 60

YAŞAYAN KENTLER PLATFORMUKIRSAL DEĞERLERİYLE YAŞAYAN KENTLERRAPOR

Page 61

YAŞAYAN KENTLER PLATFORMUKIRSAL DEĞERLERİYLE YAŞAYAN KENTLERRAPOR

Page 62

YAŞAYAN KENTLER PLATFORMUKIRSAL DEĞERLERİYLE YAŞAYAN KENTLERİzmir Yüksek Teknoloji Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü EŞDEĞER ÖDÜL SIRA NO: 14 RUMUZ: 18204 PROJE ADI: “EŞİK-TE” PROJE BÖLGESİ: Gülbağ, Urla / İZMİRPROJE EKİBİ Behiye Sezin GENÇ Elif AVCI ÖDÜL SPONSORU

Page 63

YAŞAYAN KENTLER PLATFORMUKIRSAL DEĞERLERİYLE YAŞAYAN KENTLERPAFTALAR

Page 64

YAŞAYAN KENTLER PLATFORMUKIRSAL DEĞERLERİYLE YAŞAYAN KENTLERPAFTALAR

Page 65

YAŞAYAN KENTLER PLATFORMUKIRSAL DEĞERLERİYLE YAŞAYAN KENTLERPAFTALAR

Page 66

YAŞAYAN KENTLER PLATFORMUKIRSAL DEĞERLERİYLE YAŞAYAN KENTLERRAPOR

Page 67

YAŞAYAN KENTLER PLATFORMUKIRSAL DEĞERLERİYLE YAŞAYAN KENTLERRAPOR

Page 68

YAŞAYAN KENTLER PLATFORMUKIRSAL DEĞERLERİYLE YAŞAYAN KENTLERRAPOR

Page 69

YAŞAYAN KENTLER PLATFORMUKIRSAL DEĞERLERİYLE YAŞAYAN KENTLERRAPOR

Page 70

YAŞAYAN KENTLER PLATFORMUKIRSAL DEĞERLERİYLE YAŞAYAN KENTLERMimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü PROJE EKİBİ Ceren ZENGİN Aysu YILDIZ Berivan İLÇİ ÖDÜL SPONSORUEŞDEĞER ÖDÜL SIRA NO: 21 RUMUZ: 27309 PROJE ADI: “Sürdürülebilir Kırsal Değerler: SEYMEN” PROJE BÖLGESİ: Seymen, Silivri / İSTANBUL

Page 71

YAŞAYAN KENTLER PLATFORMUKIRSAL DEĞERLERİYLE YAŞAYAN KENTLERPAFTALAR

Page 72

YAŞAYAN KENTLER PLATFORMUKIRSAL DEĞERLERİYLE YAŞAYAN KENTLERPAFTALARMEKANSAL MÜDAHALE VE TASARIM&Seymen konut alanlarında 2 adet müdahale alanı seçilmiştir. Bir yapı ve arazi üzerinden hareketle:&1.' kooperatifler birliği binası: civarda bulunan kooperatifleri canlandırmak ve çiftçilerin daha örgütlü olmak açısından, TDT'YE altlık hazırlayacak bir yapı önerisi getirilmiştir.&2.' kır bostanı: Kooperatifler birliği binası karşısında bir arazi seçilerek konut alanları bölgesinde tarım faaliyetinin özendirici hale getirilmesi hedeflenmiştir.&Bu şekilde hem kentsel tarımın farklı bir denemesi ile günlük hayata kazandırılacak ve TDT için gelen üyelerin farkındalık kazanması sağlanacaktır.

Page 73

YAŞAYAN KENTLER PLATFORMUKIRSAL DEĞERLERİYLE YAŞAYAN KENTLERRAPOR

Page 74

YAŞAYAN KENTLER PLATFORMUKIRSAL DEĞERLERİYLE YAŞAYAN KENTLEREŞDEĞER ÖDÜL SIRA NO: 27 RUMUZ: 47315 PROJE ADI: “SİMBİYOKENT URLA” PROJE BÖLGESİ: Urla / İZMİRÖDÜL SPONSORUDokuz Eylül Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü PROJE EKİBİ İbrahim Durdu UÇAR Hilal ÇOBAN Sevda ÖZTÜRK

Page 75

YAŞAYAN KENTLER PLATFORMUKIRSAL DEĞERLERİYLE YAŞAYAN KENTLERPAFTALAR

Page 76

YAŞAYAN KENTLER PLATFORMUKIRSAL DEĞERLERİYLE YAŞAYAN KENTLERPAFTALAR

Page 77

YAŞAYAN KENTLER PLATFORMUKIRSAL DEĞERLERİYLE YAŞAYAN KENTLERPAFTALAR

Page 78

YAŞAYAN KENTLER PLATFORMUKIRSAL DEĞERLERİYLE YAŞAYAN KENTLERRAPOR

Page 79

Page 80

YAŞAYAN KENTLER PLATFORMUKIRSAL DEĞERLERİYLE YAŞAYAN KENTLERYARIŞMA PROJELERİ

Page 81

YAŞAYAN KENTLER PLATFORMUKIRSAL DEĞERLERİYLE YAŞAYAN KENTLEREskişehir Teknik Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Mimarlık Bölümü SIRA NO: 1 RUMUZ: 41863 PROJE ADI: “Arka Bahçe” PROJE BÖLGESİ: KÜTAHYA PROJE EKİBİ İrem KAHRAMAN 2. ELEME

Page 82

YAŞAYAN KENTLER PLATFORMUKIRSAL DEĞERLERİYLE YAŞAYAN KENTLERPAFTALAR

Page 83

YAŞAYAN KENTLER PLATFORMUKIRSAL DEĞERLERİYLE YAŞAYAN KENTLERPAFTALAR

Page 84

YAŞAYAN KENTLER PLATFORMUKIRSAL DEĞERLERİYLE YAŞAYAN KENTLERPAFTALAR

Page 85

YAŞAYAN KENTLER PLATFORMUKIRSAL DEĞERLERİYLE YAŞAYAN KENTLERRAPOR

Page 86

YAŞAYAN KENTLER PLATFORMUKIRSAL DEĞERLERİYLE YAŞAYAN KENTLERRAPOR

Page 87

YAŞAYAN KENTLER PLATFORMUKIRSAL DEĞERLERİYLE YAŞAYAN KENTLERMardin Artuklu Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü PROJE EKİBİ Gülbin ECER SIRA NO: 2 RUMUZ: 16802 PROJE ADI: “KÖY-KENT-TAKAS PROJESİ” PROJE BÖLGESİ: Kocasinan / KAYSERİ YARIŞMA DIŞI (Eksik Teslim)

Page 88

YAŞAYAN KENTLER PLATFORMUKIRSAL DEĞERLERİYLE YAŞAYAN KENTLERPAFTALAR

Page 89

YAŞAYAN KENTLER PLATFORMUKIRSAL DEĞERLERİYLE YAŞAYAN KENTLERPAFTALAR

Page 90

YAŞAYAN KENTLER PLATFORMUKIRSAL DEĞERLERİYLE YAŞAYAN KENTLERPAFTALAR

Page 91

YAŞAYAN KENTLER PLATFORMUKIRSAL DEĞERLERİYLE YAŞAYAN KENTLERMimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü PROJE EKİBİ Seda Nur GEZER SIRA NO: 3 RUMUZ: 16742 PROJE ADI: “Lüleburgaz Kent Merkezi ve Kırsal Alanları Bütüncül Kırsal Kalkınma” PROJE BÖLGESİ: Lüleburgaz / KIRKLARELİ 3. ELEME

Page 92

YAŞAYAN KENTLER PLATFORMUKIRSAL DEĞERLERİYLE YAŞAYAN KENTLERPAFTALAR

Page 93

YAŞAYAN KENTLER PLATFORMUKIRSAL DEĞERLERİYLE YAŞAYAN KENTLERPAFTALAR

Page 94

YAŞAYAN KENTLER PLATFORMUKIRSAL DEĞERLERİYLE YAŞAYAN KENTLERPAFTALAR

Page 95

YAŞAYAN KENTLER PLATFORMUKIRSAL DEĞERLERİYLE YAŞAYAN KENTLERRAPORYARIŞMA ALANI SEÇİM KRİTERLERİ (Kavramsal Çerçeve) • Kırsal Üretim İlişkilerini Güçlendirecek Potansiyel Sektörlerin Varlığı • Tüm Yerleşim Birimleri Arasında Kurulacak Organizasyonla Kendi Kendine Yetebilirliğinin Sağlanabilmesi • Çalışma Alanının Çepere Dair Geliştirilecek Stratejilerin Beslenebileceği Bir Sürekli Merkez Olma Potansiyeli Taşıması • Farklı Medeniyetlere Ev Sahipliği Yapmış Kültürel Göç Koridoru İşlevi Taşıyan Bir Yerleşim Olması • Yerleşimde Geçmiş Medeniyetlerin İzlerini Taşıyan Tarihi Kültür Varlıklarının Yer Alması • Sosyo-Kültürel ve Sektörel Alanlarda Oluşturulacak Stratejilerde Koruma-Kullanma Dengesi Temel Alınacak Doğal Değerlerin Varlığı BÜTÜNCÜL KIRSAL KALKINMA STRATEJİLERİ • Kent merkezi ve kırsal yerleşimler arasında ekonomik değeri yüksek ürünlerin akışı ve sosyal, kültürel gelişmeler açısından geçişlilik ilişkisi kuvvetlendirilecektir. • Proje alanında yer alan biyolojik çeşitliliğin sürdürülebilirliğini temel alan üretim alanları oluşturulacaktır. • Kırsal alandaki tarım ve hayvancılıktan elde edilen madde ve iş akışları sosyal açıdan da canlandırılacaktır. • Kırılgan nüfusunda üretimin bir parçası olacağı yeni istihdam ve üretim alanları oluşturulacaktır. • Kırsal yerleşimlerin sürdürülebilirliği ve iklim değişikliğine dayanaklı yerleşimler olma yolunda geleceğine yön verecek nitelikli ham madde çeşitleri ve üretim alanları belirlenecektir. • Yerel yönetimler, kooperatifler, dernekler ve eğitim kurumlarını içeren örgütlenlemeler oluşturulacaktır. • Farklı sektörlerin bir aradalığını önemseyen toplumsal birliktelik mekanları kurgulanacaktır • Sektörün getirisinin belirli bir düzeyde olduğu ve gelişme potansiyeli gösteren kırsal yerleşimler 'karakter alan' olarak belirlenecektir. • Farklı sektörler ya da ürün üzerinde belirlenen karakter alanların birlikteliğini önceleyen kümeler oluşturulacaktır. • Merkez kümeler mevcut kent merkezi ile birlikte merkezlik derecesinde sosyal, ekonomik, kültürel ve koruma-kullanma dengesi gözeterek sürdürülebilir olarak ele alınacaktır. • Üretim, depolama, pazarlama gibi farklı süreçlere konu olacak mekân seçiminde yerel mimariyi yansıtan birkaç düzenleme ile gündelik hayata dahil edilebilecek harap durumdaki mekanlar tercih edilecektir. • Kırsal alanda yaşayan farklı yaş gruplarındaki bireylerin ekseninde yerel bilgiyi aktif kullanarak teknolojik dönüşümünü önceleyen eğitim programları oluşturulacaktır. ÜST ÖLÇEKLİ YAKLAŞIM PLANI Ekolojik Koruma Alanları • Ekolojik koruma kararları Ergene Nehri doğal aksı temelinde kurgulanmıştır. Havza koruma sınırı göz önünde bulundurularak nehrin fabrikaların atıklarından arındırılacağı çevre mühendisleri başta olmak üzere uzmanlarla iş birliği yapılacak arıtma ve ıslah projeleri hazırlanacaktır. • Öncelikli koruma alanları göletler ve çevresinde gelişen mesire alanları ve korular olarak belirlenmiştir. Mavi sembol ile gösterilen göl ekosistemi ve yeşil çemberlerle gösterilen ağaç toplulukları ve çevresindeki bitki çeşitliliği değişken sahalar gözetilerek yeşil odaklar belirlenmiştir ve çevresinde ekolojik koridorlar kurgulanmıştır. • Ağaçlık alanlarda mevcut bitki çeşitleri araştırılacak, yeşil odak olarak belirlenen sahalarda iklim değişikliğine dayalı ve çevre yerleşimlere ekonomik getirisi yüksek bitkilerin yetiştirileceği yetiştirme sahaları oluşturulacaktır. Bu amaç doğrultusunda peyzaj mimarı, biyolog, botanikçi kimyager meslek insanlarını içeren çalışma grubu oluşturulacak ve proje alanına dair 'Bitkisel Kalkınma Anahtarı' yol anahtarı oluşturulacaktır. • Bitki üretim sahaları birkaç ürün çeşidinde özelleşecek şekilde oluşturulacak ve kozmetik, ilaç sanayini destekleyecek bitkilerin yetiştirileceği sahalarda dikey tarım uygulamaları tercih edilecektir. LED aydınlatma teknolojisi ve bitkilerin yıl içinde birden çok hasada olanak vermesi gibi yararları

Page 96

YAŞAYAN KENTLER PLATFORMUKIRSAL DEĞERLERİYLE YAŞAYAN KENTLERRAPORgözetilerek dikey tarım sahaları farklı bitki çeşitlerinin yetiştirilmesine olanak sağlaması adına merkez bitki araştırma laboratuvarı kurulacaktır. Laboratuvarda bölge toprağının verimliliğinin arttırılması, kaynaklardaki su kalitesinin arttırılması ve yöredeki bitki çeşitliliğinin korunması ve geliştirilmesi üzerine çalışmalar yürütülecektir. • Sahalardaki çalışmalara meslek yüksek okulu ve kurulması planlanan tarım lisesinde eğitim öğrencilerinde aktif katılımı sağlanacaktır. • Mesire alanları ve kent ormanlarında belirli gün ve haftalarda ekolojik alanların korunmasına yönelik bilinçlendirme çalışmaları kapsamında yerel halka yönelik eğitim etkinlikleri düzenlenecektir. Kullanım Kararları • Proje alanındaki başlıca kullanım alanları toplumsal kullanım alanları, ekonomik kullanım alanları ve çevresel kullanım alanları olarak belirlenmiştir. • Proje alanındaki toplumsal kullanım alanları kamusal karşılaşma alanları ve kültürel donatı alanlarıdır. • Evrensekiz, Ahmetbey, Celal iye ve Düğüncübaşı kırsal merkez yerleşimlerinde kültürel donatı alanının yapılmasına karar verilmiştir. • Ekonomik kullanım alanları tarım ve hayvancılık sektörü üzerine ham madde sağlayan üretim mekanlarıdır. • Çevresel kullanım alanları iklim krizi ile mücadele de öncü olacak su toplama ve yeniden kullanım alanlarıdır. Tarım arazileri, mesire alanları, korular, kent ormanı, uygulama çiftlikleri ve bitki yetiştirme sahaları da çevresel alanlar arasında yer alabilir. Dolaşım Kurgusu • Proje alanındaki dolaşım kurgusu merkezde yoğunlaşıp kırsal merkezlere ve oradan da kırsal alt merkezlere dağılan ağlar şeklinde planlanmıştır. • Merkez yerleşimden geçen çevre yerleşimlerle ulaşım ağını güçlendiren 2 aks göz önünde bulundurularak kırsal merkezlerin erişilebilirliği güçlendirilecektir. • Kırsal alt merkezlerin kırsal merkezlerle olan bağlantısında ekolojik olarak sürdürülebilir olması gereken alanların çalışma alanları veya turizm sebebiyle baskılanmamasına dikkat edilecektir. • Proje alanındaki ham madde dolaşımı üretim mekanlarından depolama ve işleme alanlarına oradan yerel pazarlara, merkez fuar alanına ya da lojistik bölgelere doğru olacaktır. • Proje alanındaki bilgi ve sosyo-kültürel akış kentsel merkezden kırsal merkeze ve alt merkezlere doğru olacak şekilde kurgulanmıştır. Yerleşim Kararları • Kentsel yerleşim alanı kırsal yerleşimler arasında koordinasyonu sağlayan merkez olacaktır. • Kentsel yerleşim alanında kırsal kalkınma modelinin devamlılığını sağlayacak stratejik plan bürosu kurulacaktır. Açılması kararlaştırılan yönetim ve denetim merkezinde kırsal alanlardan toplanan verilerin değerlendirilmesi, araştırmaların periyodik devamlılığı ile güncellenecek çözümlerin üretilmesi hedeflenmektedir. • Proje alanının mekânsal büyüklük olarak büyük çoğunluğunu kapsayan kırsal alanlar merkez kademelenmesi ile ele alınacaktır. • Kırsal merkezlerin ve alt merkezlerin belirlenmesinde sektörel üretim ve geliştirme mekanlarının yer seçimi dikkate alınmıştır. • Ahmetbey ve Düğüncübaşı merkezlerinde hayvancılık üzerine ham madde sağlayacak tesislerin teknolojik olarak geliştirilmesi ve yaygınlaştırılmasına karar verilmiştir. • Evrensekiz kırsal merkezinde dikey tarım uygulama alanları ve bitki araştırma laboratuvarı kurulacaktır. • Eski bedir kırsal alt merkezinde tarım lisesi kurulacak ve yakınında uygulama çiftleri oluşturularak eğitim sürecinin pekiştirilmesi sağlanacaktır. • Büyükkarıştıran kırsal alt merkezinde ulaşım akslarına yakınlığı sebebiyle fuar alanının yer seçimine karar verilmiştir. • Celal iye kırsal alt merkezlerinin ise tarım ve hayvancılık üzerine ham madde üretecek mekanlar olarak örgütlenmesine karar verilmiştir. Bu alanlarda

Page 97

YAŞAYAN KENTLER PLATFORMUKIRSAL DEĞERLERİYLE YAŞAYAN KENTLERRAPORiklim krizine dayanıklı, katma değeri yüksek ve çevre pazarlarda tanıtımı yapılacak coğrafi işaretli ürün kapsamına giren ürünlerin yetiştirilmesine öncelik verilecektir. Müdahale Alanları Tarım arazileri, sulak alanlar, tarım ve hayvancılık üzerine ham madde sağlayacak tesisler, mesire alanları ve korular, dikey tarım uygulama alanları, bitki araştırma laboratuvarı, uygulama çiftleri, tarım lisesi ve meslek yüksek okulu, bitki yetiştirme sahaları, fuar alanı projenin başlıca müdahale alanlarıdır. Peyzaj Yaklaşımı • Proje alanının peyzaj yaklaşımında iklim kriziyle mücadele amacı temel alınmıştır. • Proje alanında belirlenen yeşil odaklar ve ekolojik koridorlar suyun yeniden kullanım alanları, biyolojik çeşitlilik alanları ve rekreasyonel alanlar olarak tasarlanmıştır. • Belirlenen ekolojik sürdürülebilirlik potansiyeli yüksek alanlar ve göletler arasında bağlantı kurulacak ve su sirkülasyonu sağlanacaktır. • Suyun yeniden kullanım sürecinde suyun niteliğinin arttırılması, tarım ve hayvancılık sektöründe kullanılmak üzere verimli depolanması, suyun görsel peyzaj öğesi olarak değerlendirilmesi amaçlarında çalışmalar gerçekleştirilecektir. • Kırsal turizmin geliştirileceği odaklarda yerel değerlerin sürdürülmesini ve tanıtılmasını sağlayacak kültürel peyzaj öğeleri tasarlanacaktır. • Yerel mimari dokuyu yaşatacak mekanların sayısının arttırılması, yerel mekanların ana akslarda sürekliliğinin sağlanması, kamusal toplanma alanlarının ve çalışma alanlarının birlikte kurgulanması ile kültürel ve görsel peyzaj öğelerinin de sürdürülebilirliği sağlanacaktır. PROGRAMSAL - YÖNETSEL SENARYO & MEKANSAL KURGU YEREL DEĞER OLAN TARIM SEKTÖRÜ ÜZERİNDEN SEKTÖREL EKONOMİK FAALİYET GİRİŞİMİ SAĞLANACAK Celaliye kırsal merkezi ve kümelendiği çevre kırsal alt merkezlerinin tarım sektöründe özelleşmesi planlanmaktadır. Tarımsal arazilerde toprak yapısına uygun yetiştirilme imkânı olan coğrafi işaretli ürünler yetiştirilecektir. Belirlenen tarım ürünü üzerine yeni çiftlik pratikleri, yeni hasat teknikleri, ürün sınıflandırmaları oluşturulacak ve taşıma/depolama maliyetlerini en aza indirecek yol haritaları geliştirilecektir. TARIM ÜRÜNLERİNİN YURTİÇİ VE YURTDIŞI PAZARLARDA KATMA DEĞER YARATMASI İÇİN LİSANSLI DEPOCULIK FAALİYETLERİ GELİŞTİRİLECEK Yağlı tohumlar ve baklagil ürünlerinin hasadından sonra ürünler lisanslı depolarda depolanacaktır. Alıcı ve satıcının bir araya geleceği satış yerleri oluşturulacaktır. Satış faaliyetleri tarım günü, iklim krizi ile mücadele haftası veya toprak verimliliğini arttırmaya yönelik eğitim ve etkinliklerin düzenleneceği zamanlarla birlikte gerçekleştirilecektir. Lisanslı depolarda depolanan ürünlerin fiyatının belirlenmesi için ürün ihtisas borsası kurulacak ve gerekli düzenlemeler yapılacaktır. TARIMSAL KALKINMA MODELİ KAPSAMINDA; Toprağın özelliğine uygun olarak ve mevcut üretimin ton cinsi üzerinden arttırılması hedeflenmektedir. Tarımsal sahalarda finansal istikrarlı küçük işletmelere ve kooperatiflere yer verilecektir. Küçük işletmelere gerekli ekipman desteği sağlanacak ve verimli ürünlerin elde edilmesine yönelik eğitimler düzenlenecektir. Satış yerlerinin yakınında müşterilerin gelip tohum bilgisini öğreneceği, ürünlerin gelişimini gözlemleyeceği ve sahalarda örnek ürünlerin toplanmasına dahil olabileceği eko-müzeler oluşturulacaktır. Tohumun yolculuğuna yönelik öğrencilere kamplar düzenlenecek ve eğitimler verilecektir. Bu stratejiler doğrultusunda turizmle üretim sürecinde ürün tanıtımı yapılacaktır. Kentsel merkezdeki planlama bürosu önderliğinde kırsal stratejiler sürekli yenileşmeye tabi tutulacak ve yetiştirilen ürünlerin markalaşması üzerine çalışılacaktır. Bu model kapsamında sürdürülebilirlik temel hedef olacak ve iklim krizi ile mücadele süreç boyunca gözetilecektir.

Page 98

YAŞAYAN KENTLER PLATFORMUKIRSAL DEĞERLERİYLE YAŞAYAN KENTLERRAPORTEKNOLOJİK GELİŞMELERE ENTEGRE EDİLECEK ORGANİZE HAYVANCILIK TESİSLERİ KURULACAK Ahmetbey ve Düğüncübaşı kırsal merkezi ve kırsal alt merkezlerinin kümelendiği alanda hayvancılık sektörünün geliştirilmesi üzerine odaklanılacaktır. Hayvansal ürünler üzerine katma değer yaratan pazarlama kooperatifleri kurulacaktır. Yerel değer zincirinde ham madde tedarik alanları olacak çiftlikler iklim krizi ile mücadele kapsamında karbon ayak izini azaltmayı hedefleyen mekanlar olarak yeniden kurgulanacaktır. Tarım ve hayvancılık sigortası ile finansal sisteme yetiştiriciler adapte edilecektir. Ekolojik ayak izinin azaltılması ile değer zincirinde her aktörün kar sağlaması ve elde edilen karın aktörler arasında adil dağıtımı önceliklendirilecektir. Hayvan gübrelerinden elektrik üretimi sağlanarak sürdürülebilir çiftlikler oluşturulacaktır. Hayvancılık sektörü doğrultusunda: besicilik, süt inekçiliği, damızlık ve tavuk tesislerinin dönüştürülmesi ve sayılarının arttırılması hedeflenmektedir. Dİ K EY SE R AL AR , F UA R AL AN I VE TA RI M Lİ S ES İ İ L İŞ Kİ AĞ I GÜÇLENDİRİLECEKTİR Evrensekiz kırsal merkezi ve kümelendikleri kırsal alt merkezleri odağında teknolojik tarım uygulamalarının gerçekleştirileceği dikey tarım uygulama sahaları, bitki araştırma laboratuvarı ve tarım lisesi konumlandırılacaktır. Dikey tarım uygulamaları için yetiştiricilere yönelik girişimcilik ve üretim eğitimleri verilecektir. Dikey tarım sahalarında çilek, marul, fasulye ve domates yetiştirilecektir. Araştırma ve tohum geliştirme üzerine bitki araştırma laboratuvarının çalış maları geliş tirilecektir. Dikey seralar bölgede çıkan doğalgaz rezervleri göz önünde bulundurularak doğalgaz ile ısıtılacaktır. Seralar bilgisayarlar ile kontrol edilecek ve yıl boyu üretim sağlanacaktır. Yakın çevredeki Lüleburgaz-Çorlu arası sanayi sektörünün gelişmesi ve OSB alanlarının varlığı göz önünde bulundurularak akıllı tarım teknolojileri uygulamaları geliştirilecektir. Bu teknolojiler sayesinde geliştirilen otomasyon sistemi ile su kuyularının, gübrelemenin, ortam sıcaklığının vb. kontrolü uzaktan sağlanacaktır. Sanayi tesislerinde dikey tarım uygulamaları için aparatların üretileceği firmaların yer seçimi teşvik edilecektir. Tarım lisesinin yanında öğrencilerin uygulama imkânı bulacağı hidroponik tarım sahaları oluşturulacaktır. Bu alanlarda yağmur suyu depolanması ve kurumun atıklarının arıtılması ile suyun sulamada kullanılması gibi oluşumlar örgütlenecektir. Agritech, Turkcell Akıllı Tarım, Libelium, Vodafone Çiftçi Kulübü, Farmbot gibi akıllı tarım uygulamaları ile görüşmeler sağlanacak ve sahaya uygun olan ile gerekli anlaşmalar sağlanarak ürün yetiştiricileri teknolojik olarak desteklenecektir.

Page 99

YAŞAYAN KENTLER PLATFORMUKIRSAL DEĞERLERİYLE YAŞAYAN KENTLERAnkara Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Fakültesi Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi Bölümü PROJE EKİBİ Ayşe Beyza ÖZALP Cansu HELVACIOĞLU Merve GÜRSOY Tuğba BİLİCAN SIRA NO: 6 RUMUZ: 20465 PROJE ADI: “Kahramankazan Peçenek Mahallesi” PROJE BÖLGESİ: Kahramankazan / ANKARAYARIŞMA DIŞI (Eksik Teslim)

Page 100

YAŞAYAN KENTLER PLATFORMUKIRSAL DEĞERLERİYLE YAŞAYAN KENTLERRAPORKAHRAMANKAZAN / PEÇENEK MAHALLESİ Peçenek bir Oğuz boyu adı olup, Üçoklar’dan Günhan koluna mensuptur. Selçukluların Peçenek Boyu, Çamlıdere Peçenek’e yerleşmişlerdir. Ardından çeşitli bölgelere dağılım gerçekleşmiştir. Bu dağılımlar; Sincan Peçenek, Karacaören Peçenek ve Çubuk Peçenek’tir. Daha önce bağlı olduğu Çubuk ilçesinden ayrılarak, mahalle halkının ilgisiyle 2002 yılında Kazan’a bağlanmıştır. Ova Çayı kenarında kurulmuş Peçenek Mahallesi, meydana gelen sel ve yaşanan sıtma hastalığı sebebiyle şu anki yerine taşınmıştır. Peçenek Mahallesinin, ilçeye uzaklığı 13 km, Ankara’ya uzaklığı 57 km’dir. Yarı engebeli, yarı düzlük alana sahiptir. Peçenek Mahallesi, ilçenin Kuzey Doğusunda yer almaktadır. En az yağış alan mahallelerdendir. Peçenek Mahallesi’nin nüfusu 177 haneden ve yaklaşık 300 kişiden oluşmaktadır. Bu nüfusun %48,4’ü kadın, %51,6’sı erkektir. Köy nüfusunda hobi bahçeleri sebebiyle artış yaşanmıştır. Geçim kaynağı tarım-hayvancılıktır. Üretim açısından zengin topraklara sahiptir. Toprak yapısı nilsi ve kumludur. Arpa, buğday, yulaf, şeker pancarı yetiştirilmektedir. Bağcılık, meyvecilik ve hayvancılık (sütçülük ve besicilik) ile geçim kaynağı sağlanmaktadır. Engebeli araziler, çift çeker traktörler aracılığıyla, nadas sistemiyle yulaf, arpa ve buğday ekimi yapılmaktadır. PEÇENEK MAHALLESİ’NİN SORUNLARI VE PROJE BAZINDA DEĞERLENDİRİLMESİ 3.1.Sulu Tarımı Canlandırma Sorunu ve Çözüm Önerileri İlk başlarda Peçenek Mahallesi, Ova Çayı’nın aşağı ve yukarı olmak üzere iki bent halinde yapılması ile sulama ihtiyacını yeteri kadar karşılamaktaydı. Bu sayede, patates, soğan vb. sulu tarım ürünleri üretilebilmesi ve bu ürünlerin Ankara içerisinde bulunan Çubuk ve Kazan’a satılması imkânı bulunmaktaydı. Su kullanımı açısından Ova Çayı’nın bolluğundan yararlanabilen Peçenek, günümüzde ise büyük bir su sorunu ile başa çıkma çabaları göstermektedir: Bölge içerisinde hobi bahçelerinin artması bölgeye gelen kişi sayısında artış sağlamıştır. Hobi bahçelerinde bulunan kişilerin bölge sakinlerinin ürünlerini satın almasıyla, üreten kesimin ürünlerinin kolayca satabilmesi sağlanmış, bu sayede komşuluk ilişkileri ve bağları kuvvetlenmiştir. Her ne kadar hobi bahçeleri çeşitli konularda ve bölgeye gelen kişi sayısında artış sağlamış olsa da, tarımsal olarak çeşitli sıkıntılara sebep olmuştur: Devlet Su İşleri tarafından bölgenin yukarısına Kavşakkaya Barajı’nın yapılması ile birlikte sular kesilmiş ve bu durumdan Peçenek’te yaşayan vatandaşların haberdar olmaması sebebiyle, tarımsal sorunlar baş göstermiş, köydeki sulak tarım arazileri buğday tarlasına dönüşmüştür. Bölge halkının şikâyetleri sonucu, Peçenek Mahallesi muhtarı durumu ilgili mercilere dile getirmiştir: Yakuphasan, Peçenek, Sancar, Ahi Köylerinin toplamda 20.000 dönüm arazisinin bulunduğu ve bu dört köye su geldiğinde, Ankara’nın büyük bir kısmına veya yarısına yetecek kadar yeşil soğan, mısır, patates, biber, domates vb. ürünler üretilebileceği izah edilmiştir. Karşılık olarak; Azman Deresi’nde ıslah çalışmaları sürdürüldüğü, yeraltı sularının debilerinin kontrol edildiği, bunun sonucunda ise derenin önünün keserek baraj yapılacağı aktarılmıştır. Böylece Peçenek Mahallesi sakinleri, başka çözüm yolları aramaya başlamıştır. Kavşakkaya Barajı’nın içme suyu havzası olarak sınıflandırılması sebebiyle, Peçenek Mahallesi’ne ilgili barajdan su verilmemiştir. Ova Çayı’ndan su çekilmesi düşünülmüştür; 15 Temmuz 2020 tarihinde Ova Çayı su almaya başlamış ancak yeterli dolulukta olmadığı ve doluluk oranının sağlanacağı tarih uymadığından dolayı, tarımsal üretim için fayda sağlanamamıştır. Alan çalışması esnasında bölge halkıyla yapılan röportajlar sonucunda, Ova Çayı aracılığıyla zamanında su erişimi sağlanabilirse, köye daha çok kişinin gelebileceği, verim ve arazi ıslahının artabileceği, daha ucuz ve sağlıklı sebze-meyvelerin yetişebileceği kanaatine varılmıştır. Peçenek- Sancar ve Peçenek-Yakuphasan arasında bulunan Hamdi Eriş Kum Ocağı ve Cemil Özgü Kum Ocağı bulunmaktadır. 50 metre kadar yer, kum almak amacıyla oyulmuş, Mira Dağı’na iş makineleri yollanmış, yapılan çalışmalardan çıkan dumanlardan bölge halkı rahatsız olmuş ve oluşan çukurlar sebebiyle de havzadan su alma özelliği yitirilmiştir. Son çare olarak, kuyu açılarak, gerekli sulamanın yapılmasına dair yöntemler geliştirilmeye çalışılmıştır. Bir kuyunun açılmasıyla, 18 dekarlık tarladan yılda iki kez ürün alınabilmektedir. Fakat hem maddi sıkıntı yaşanması hem Ova Çayı’na olan yakınlığı sebebiyle kuyu açılması için gerekli ruhsat verilmeyeceğinden ötürü, ruhsatsız kuyu açma yoluna gidilmiştir. Gerekli suyun temin edilmesi için

Page 101

YAŞAYAN KENTLER PLATFORMUKIRSAL DEĞERLERİYLE YAŞAYAN KENTLERRAPORçaresiz kalan Peçenek halkı ve muhtarı, gerekirse kuyulardan kaynaklı olarak gelecek cezanın ödenebileceğini dile getirmişlerdir. ANKARA -KAHRAMANKAZAN-PEÇENEK MAHALLESİ TARIMSAL FA A L İ Y E T LERİ N U YG U LAN M A S I N DA S U L A MA V E S U L A M A FAALİYETLERİNİN SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİNE İLİŞKİN ANALİZ Ankara, Kahramankazan ilçesi, Peçenek Mahallesi için yapmış olduğumuz tarım alanlarının ve tarımsal faaliyetlerin geliştirilmesine ilişkin incelemeler ve analizlerimiz sonucunda Peçenek Mahallesinde sulu tarım alanlarının yeterli seviyede ve verimlilikte olmasına karşın bu faaliyetlerin çiftçiler tarafından gerçekleştirilemediğini görmekteyiz. Bu durum çiftçilerin temel geçim kaynaklarından birinin tarımsal faaliyetler olduğu gerçeği göz önüne alındığında özel anlamda, büyük bir kitlenin ciddi gelir kaybı yaşadığını ;genel anlamda ise verimli olan sulu tarım arazilerin zamanla erozyona uğramasına ve faaliyetlerin gerçekleşmesi halinde ülkemiz için ciddi fayda sağlayacak olan iç ihracat payından sağlanacak ekonomik faydanın sağlanamayacağını göstermektedir. Çünkü söz konusu tarımsal faaliyetler gerçekleştirildiği taktirde; patates, mısır, yeşil soğan, domates vb. sebzeler bölgedeki çiftçiler tarafından üretilecek ve bu ürünler neredeyse Ankara nüfusunun büyük bir çoğunluğunun ihtiyacını giderebilecek üretim hacmine sahip olacaktır. Bölgede sulu tarım yapılamamasının en önemli sebebi ise daha önceden Peçenek Mahallesi ova çayından çekilebilen suyun, şu an bölgenin yukarısına yapılan Kavşakkaya barajı sebebiyle çekilemiyor olmasından kaynaklıdır. Çünkü ova çayına yapılan analizler sonucu ova çayının içilebilir su kategorisinde yer aldığı saptanmış ve bu nedenle DSİ tarafından Ova Çayı, Kavşakkaya barajına bağlanıp içme suyu kullanımında kullanılması kararlaştırılmıştır. Bu sebeple burada yaşayan halk tarım arazilerine su ulaştırmada yaşadıkları güçlükler sebebiyle sulu tarım yapamaz hale gelmişler ve sulu tarım arazileri buğday tarlasına dönüştürülmüştür. Bölgedeki Sulama Sorununa İlişkin Çözüm Önerilerimiz Yaptığımız araştırmalar ve analizler sonucunda söz konusu bölgede temel sorun olan ve büyük bir kitlenin geçim sorunu yaşamasına sebep olan atıl durumdaki tarımsal alanların yeniden işlevsellik kazanabilmesi ve üretime geçilebilmesi için gerekli olan suyun yeraltı su kaynaklarından faydalanarak giderilmesi gerektiği yönünde fikir oluşmuştur. Bölgenin temel geçim kaynağı tarımdır ve bu faaliyetlerin gerçekleşmesi için gerekli olan su kaynakları bölgede yetersiz durumdadır. Bölgenin civarındaki ova çayından yararlanılamaması ve bu çayın bölge yakınlarında tek bulunan Kavşakkaya barajına bağlanması ile buradaki suların içme suyu amaçlı kullanımına izin verilmiş olması sebebiyle bu alanlardan sulamada yararlanılamamaktadır. Bu durumda diğer alternatiflerimiz arasında yer alan yeraltı ve yer üstü sularından kullanım yer almaktadır. Ancak yaptığımız araştırmalara göre söz konusu Peçenek bölgesinde yer üstünden sulama sağlayabileceğimiz herhangi bir yer üstü su kaynağı bulunmamaktadır. Buna ilaveten yeraltı sularının yer üstü sularına göre daha fazla mineral madde içerdiği ve bu durumun tarımsal faaliyetleri olumlu etkilediği göz önüne alınmıştır. Ayrıca yeraltı sularının genellikle arıtma gerektirmemesi ve kısa süre içerisinde işletme faaliyetleri içerisinde yer alabiliyor olması ilave maliyet yükünden kurtarıcı olmaktadır. Elbette yeraltı su kaynaklarımız stratejik öneme sahiptir ve bizde gelecek için çok önemli olan bu kaynaklarımızı korumamız gerektiği bilincinde olarak, faaliyetlerimizi standartlara en uygun şekilde daha fazla gözlem kuyusu açarak ve yeraltı sularımızın seviyelerini kontrol ederek gerçekleştirme hedefindeyiz. Bu doğrultuda su tahsisleri hakkındaki yönetmeliğin yeraltı su kullanımında öncelik esaslarına göre nasıl gerçekleşeceğine dair usul ve esaslar yer almaktadır. Güneş Enerjisi Sistemi Kurulumu, Elektrik Sorunu ve Çözüm Önerileri Elektrik ve internet altyapısının zayıf olmasından dolayı, bölge sakinleri çeşitli sıkıntılar yaşamaktadır. Günde; 7-8 kez elektrik kesilmektedir. Artan maliyetler de tarımla uğraşan köy halkımıza sıkıntılar yaratmaktadır. İstihdamın yetersizliği, genç nesillerin büyük şehirlerde iş araması da tarımı bitirme noktasına getirmiştir. Gençlerin, köy halkından gördüğü kadarıyla da artan maliyetler (mazot, elektrik, doğalgaz vb.) karşısında çözüm önerileri üretememeleri, onların tarımdan uzaklaşmalarına sebep olmuştur. Oysa Türkiye’nin tarıma olan ihtiyacı günden güne artmakta ve tarım cenneti ülkemiz çareyi ithalatta aramaktadır. Oysa, yenilenebilir enerji kaynağı; enerji

Page 102

YAŞAYAN KENTLER PLATFORMUKIRSAL DEĞERLERİYLE YAŞAYAN KENTLERRAPORkaynağından alınan enerjiye eşit oranda veya kaynağın tükenme hızından daha çabuk bir şekilde kendini yenileyebilmesi ile tanımlanır. Örneğin, güneşten elde edilen enerji ile çalışan bir teknoloji bu enerjiyi tüketir, fakat tüketilen enerji toplam güneş enerjisinin yanında çok küçük kalır. En genel yenilenebilir enerji şekli güneşten gelendir. Kaynak kullanımlarını sürdürülebilir kılmamız hem tarımla geçinen halkımıza hem de ülkemize devamlı bir kalkınma sağlayacaktır. Önceliğimiz yenilenebilir enerji kaynaklarına daha çok yatırım yapmak ve bu konuda çiftçimize sürdürülebilir çözümler sunmaktır. Biz bu konuda bu büyük sorunun bir ucundan tutarak elektrik giderlerini minimuma indirmeyi ve yapacağımız güneş enerjisi sisteminin kurulması projesiyle kalkınmayı desteklemek istiyoruz. Projemizde, Peçenek Mahallesi Muhtarı İbrahim Karabacak Bey’le de yaptığımız görüşmeler neticesinde, bu mahallede bir güneş enerjisi sistemi kurulmasına sıcak baktıklarını ama yeterli teşvik alamadıklarını ve ilgili mercilerin bilgilendirmesine ulaşamadıklarını belirtmişlerdir. Düşündüğümüz bu projenin bir benzeri 2019 yılında Kahramankazan’ın Fethiye Mahallesi’nde (Resim 10.) yapılmaya başlanmıştır. Kahramankazan Belediye Başkanlığı tarafından Ankara ili, Kahramankazan ilçesi, Fethiye Mahallesi Mevkiinde 137 bin m2’lik Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü’ne ait alan üzerinde 3MW kurulu güce sahip Kahramankazan Güneş Enerji Santrali kurulması ve işletilmesi planlanmıştır. Yaklaşık 27 milyon lira değerindeki bu projede, güneş enerjisinden yararlanılarak elektrik enerjisi üretilecek ve üretilen enerji doğru gerilim akımına dönüştürülerek elektrik evirici cihazları aracılığıyla da alternatif akıma dönüştürülebilecektir. Bu projede yaklaşık olarak yılda 4.416,218 kWh enerji üretilmesi planlanmaktadır. Peçenek bölgesi de güneş enerjisi potansiyel atlasına göre 1500-1550 kWh/m2 ışınım bölgesinde bulunmaktadır. Tek bir hanenin (köyün muhtarının evinin) harcadığı enerji miktarı yaklaşık 2020 yılında aylık 698.23kWh’tır. Bu miktar yılda 8378.86kwh’a tekabül etmektedir. Yani Peçenek bölgesine yapılabilecek günlük 3mw’lık güneş paneli, yaklaşık 10 hanenin aylık enerji ihtiyacını karşılayabilecek potansiyelde olacaktır. Peçenek Mahallesi’nde özel bir şirketin yapmış olduğu güneş enerji santrali bulunmakta olup üretimi ve enerjinin kullanılması firmaya aittir. Mahalle muhtarımız, santralleri bize gezdirmiş, bu projenin aynısını Peçenek Mahallesi’nde de görmek istediklerini ve kullanımının mahalle halkına ait olması gerektiğini dile getirmiştir. SONUÇ Kahramankazan ilçesi, Ankara’nın eski kuruluş yerlerinden biri olarak karşımıza çıkar. Büyümekte ve gelişmekte olan bu bölge, yeni planlamaları ve yeni fikirleri kendisine çekmektedir. Çoğu sanayi kuruluşu olan bünyesindeki yatırımlar, proje konumuz için bu bölgeyi seçme nedenlerimizden bir tanesidir. Halihazırda, su kullanımı konusunda ve güneş enerjisi potansiyelini kullanma hususundaki eksikleri giderilmiş değildir. Bünyesinde çok sayıda mahalle(köy) barındırdığı ve tarımla uğraşan bu mahalle sakinlerinin olduğu bilinmektedir. Projede amacımız olan tarım üretimine yardımcı olmak adına, burada yaşayan halkımızın tarımdan el çekmemeleri ve bu üretimi sürdürülebilir kılmaları için yapılması gereken en önemli hususlara değinmiş bulunmaktayız. Sulu tarımı canlandırmak adına yeraltı sularının araştırılması ve üretimde kullanılması gerekir. Tarımda artan maliyetler için de yardımcı olabilmek adına güneş enerjisini kullanılır kılmayı, devletle iş birliğine gidildiği taktirde mahalle halkımıza tohum, gübre ve mazot gibi temel ihtiyaçları tedarik edilmesi sağlanabilir. KAYNAKÇA • “Ankara Elektrik Santralleri.” Enerji Atlası, www.enerjiatlasi.com/sehir/ankara/. • “Ata Tohum.” Ata Tohumculuk A.Ş., www.atatohum.com.tr/tohum-cesitlerimiz.html. • “‘Ata Tohumu Projesi’ Tarımı Milli Bağımsızlığımızın Anahtarı Olarak Gördüğümüzün İfadesidir.” Tarım İş letmeleri Genel Müdürlüğü, 2019, www.tigem.gov.tr/Haber/HaberDetayEng/7cabca50-7e14-4a6e-911c-bedcae2e19d5. • Bilici, Bilgenur, and Serap Özel. Ankara büyükşehir Belediyesi, 2019, www.ankara.bel.tr/files/5214/3893/6685/SEBZE_YETTRCL.pdf.

Page 103

YAŞAYAN KENTLER PLATFORMUKIRSAL DEĞERLERİYLE YAŞAYAN KENTLERRAPOR• “Çiftçi Kayıt Sistemi (Çks).”, 2017, www.tarnet.com.tr/blog/nedir/ciftci-kayit-sistemi-cks/. • “Dünyanın En Büyük Güneş Enerji Santrali Elektrik Üretimine Başladı.”, Milliyet Gazetesi, 28 Eylül 2020, www.milliyet.com.tr/ekonomi/dunyanin-en-buyuk-gunes-enerji-santrali-elektrik-uretimine-basladi-6316763. • “Enerji Kaynayan Bir Köy.” Deutschland. de, 2 Aug. 2018, www.deutschland.de/tr/topic/cevre/enerjide-donusume/enerji-kaynayan-bir-koy. • Erdoğan, Abdülkerim. “Peçenek Köyü.” Ankara Sevdam, 17 Nisan 2019, www.ankarasevdam.com.tr/pecenek-koyu/. • Günder. “Köylerine Kurulan Güneş Enerjisi Santrali Ile 20 Ailenin 25 Senelik Elektriği .” Solarist - Güneş Enerjisi Portalı, 11 Feb. 2019, www.solar.ist/koylerine-kurulan-gunes-enerjisi-santrali-ile-20-ailenin-25-senelik-elektrigi-bedava/. • “Güneş Enerjisi Ile Üretilen Elektrik Köylerde Kullanılmaya Başlandı.” Cihlas Haber Ajansı, 16 Aralık 2014, www.haberler.com/gunes-enerjisi-ile-uretilen-elektrik-koylerde-6779853-haberi/. • “Kahramankazan Belediyesi 3 MW'lık GES Kuracak.” Enerji Günlüğü, 17 Temmuz 2020. www.enerjigunlugu.net/kahramankazan-belediyesi-3-mwlik-ges-kuracak-38220h.htm. • Keçeciler, Mehmet Emin. “‘Bir Evin Tüm Elektriği Için 5 KWh Güneş Sistemi Yeterli.’” Yeşil Haber, 5 May 2018, www.yesilhaber.net/gunes/bir-evin-tum-elektrigi-icin-5-kwh-gunes-sistemi-yeterli/. • “Konutta Yeni Dönem: Sağlıklı Ev.”, NTV, 6 Haziran 2020, www.ntv.com.tr/ekonomi/konutta-yeni-donem-saglikli-ev,UPlddqV3FUSLNzNOyMOZJg. • Kurban, Elif. “Gayrimenkul Şirketi Güneşten Kendi Enerjisini Üretecek.” Enerji Portalı, 4 Sept. 2020, www.enerjiportali.com/gayrimenkul-sirketi-gunesten-kendi-enerjisini-uretecek/. • Kurban, Elif. “Şırnak'ın Andaç Köyünde Güneş Enerjisi Sistemi Kuruldu.” Enerji Portalı, 10 Sept. 2020, www.enerjiportali.com/sirnakin-andac-koyunde-gunes-enerjisi-sistemi-kuruldu/. • Küçükkaya, Elif. “Yenilenebilir Enerji Kaynakları Destekleme Mekanizması (YEKDEM) Nedir?” Enerji Portalı, 8 Oct. 2018, www.enerjiportali.com/yenilenebilir-enerji-kaynaklari-destekleme-mekanizmasi-yekdem-nedir/#:~:text=8%20Ekim%202018-. • “Naturel Yenilenebilir Enerji Güneş Enerji Santralleri.” Enerji Atlası, www.enerjiatlasi.com/gunes/naturel-yenilenebilir-enerji-ges.html. • Özkara, Gökçen. “Yenilenebilir Enerji Kaynakları Nelerdir?” Enerji Portalı, 3 Haziran 2019. www.enerjiportali.com/yenilenebilir-enerji-kaynaklari-nelerdir/. • Resmi Gazete. “Toprak Koruma Ve Arazi Kullanımı Kanunu Uygulama Yönetmeliği.” Yönetmelik, 2005, www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2005/12/20051215-5.htm. • Resmi Gazete. “Yerel Çeşitlerin Kayıt Altına Alınması, Üretilmesi ve Pazarlamasına Dair Yönetmelik .” Başbakanlık Mevzuatı. Geliştirme ve Yayın G en e l M üd ü r l üğ ü , 2 0 1 8 , w w w. re s mi g a z e t e . g o v. t r /e s k i le r /2018/10/20181019-2.htm. • Tatar, Semra ve Olay, Nermin. “Agro-Turizm Kapsamında Permakültür’ Ün Uygulanabilirliği Ve Geliştirilmesi: Belentepe Permakültür Çiftliği Örneği.” View of Agro-Turizm Kapsamında Permakültür' Ün Uygulanabilirliği Ve Geliştirilmesi: Belentepe Permakültür Çiftliği Örneği, 15 Aralık 2015, www.ijses.org/index.php/ijses/article/view/168/174. • Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı. Köylere Güneş Paneli Kuruluyor, 24 Ağustos 2019. www.iletisim.gov.tr/turkce/yerel_basin/detay/koylere-gunes-paneli-kuruluyor. • “T.C. Enerji Ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı - Enerji Verimliliği Ve Çevre Dairesi Başkanlığı” - Daire Başkanlıkları, enerji.gov.tr/enerji-verimliligi-ve-cevre-dairesi-baskanligi-daire-baskanliklari. • “Türkiye Güneş Enerjisi Potansiyeli Haritası.” Enerji Atlası, www.enerjiatlasi.com/gunes-enerjisi-haritasi/turkiye. • “Türkiye Global Güneş Radyasyonu Uzun Yıllar Ortalaması (2004-2018) Helıosat Model Ürünleri.” Radyasyon Mevsimler - Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 2018, www.mgm.gov.tr/kurumici/radyasyon_iller.aspx. • “Yenilenen Çubuk 1 Barajı'nın Açılışı 29 Ekim'de Yapılacak.” Gazete İlk Sayfa, Gazete İlk Sayfa, 20 Oct. 2020, www.gazeteilksayfa.com/service/amp/yenilenen-cubuk-1-barajinin-acilisi-29-ekimde-yapilacak-89801h.htm?__twitter_impression=true. • Web Sitesi: https://www.kahramankazan.bel.tr/default.asp?mobile=true

Page 104

YAŞAYAN KENTLER PLATFORMUKIRSAL DEĞERLERİYLE YAŞAYAN KENTLERKadir Has Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi Mimarlık Bölümü PROJE EKİBİ Kardelen ÜLKÜ Beliz TEPRET SIRA NO: 7 RUMUZ: 13058 PROJE ADI: “RURALAND NO:2” PROJE BÖLGESİ: Bodrum / MUĞLA2. ELEME

Page 105

YAŞAYAN KENTLER PLATFORMUKIRSAL DEĞERLERİYLE YAŞAYAN KENTLERPAFTALAR

Page 106

YAŞAYAN KENTLER PLATFORMUKIRSAL DEĞERLERİYLE YAŞAYAN KENTLERPAFTALAR

Page 107

YAŞAYAN KENTLER PLATFORMUKIRSAL DEĞERLERİYLE YAŞAYAN KENTLERPAFTALAR

Page 108

YAŞAYAN KENTLER PLATFORMUKIRSAL DEĞERLERİYLE YAŞAYAN KENTLERRAPOR

Page 109

YAŞAYAN KENTLER PLATFORMUKIRSAL DEĞERLERİYLE YAŞAYAN KENTLERMimar Sinan Güzel Sanatlar / İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Mimarlık / Şehir ve Bölge Planlama Bölümü PROJE EKİBİ Atalay AKPINAR Ceren TÜFEKÇİ Serra Utkum İKİZ Tahircan YARIMOĞLU SIRA NO: 8 RUMUZ: 81537 PROJE ADI: “ARCADIA” PROJE BÖLGESİ: Lüleburgaz / KIRKLARELİ3. ELEME

Page 110

YAŞAYAN KENTLER PLATFORMUKIRSAL DEĞERLERİYLE YAŞAYAN KENTLERPAFTALAR

Page 111

YAŞAYAN KENTLER PLATFORMUKIRSAL DEĞERLERİYLE YAŞAYAN KENTLERPAFTALAR

Page 112

YAŞAYAN KENTLER PLATFORMUKIRSAL DEĞERLERİYLE YAŞAYAN KENTLERPAFTALAR

Page 113

YAŞAYAN KENTLER PLATFORMUKIRSAL DEĞERLERİYLE YAŞAYAN KENTLERRAPOR

Page 114

YAŞAYAN KENTLER PLATFORMUKIRSAL DEĞERLERİYLE YAŞAYAN KENTLERMuğla Sıtkı Koçman Üniversitesi / İstanbul Aydın Üniversitesi Mimarlık / Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Mimarlık Bölümü PROJE EKİBİ Süleyman ULUIŞIK Ecem DOĞAN SIRA NO: 9 RUMUZ: 48350 PROJE ADI: “HENDEK” PROJE BÖLGESİ: Menteşe / MUĞLA2. ELEME

Page 115

YAŞAYAN KENTLER PLATFORMUKIRSAL DEĞERLERİYLE YAŞAYAN KENTLERPAFTALAR

Page 116

YAŞAYAN KENTLER PLATFORMUKIRSAL DEĞERLERİYLE YAŞAYAN KENTLERPAFTALAR

Page 117

YAŞAYAN KENTLER PLATFORMUKIRSAL DEĞERLERİYLE YAŞAYAN KENTLERPAFTALAR

Page 118

YAŞAYAN KENTLER PLATFORMUKIRSAL DEĞERLERİYLE YAŞAYAN KENTLERRAPOR

Page 119

YAŞAYAN KENTLER PLATFORMUKIRSAL DEĞERLERİYLE YAŞAYAN KENTLERİstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü PROJE EKİBİ Saniye Begüm ÇİÇEK Gizem SEYHAN SIRA NO: 10 RUMUZ: 14627 PROJE ADI: “Kır-Kent İlişkisi Perspektifinden SİNOP” PROJE BÖLGESİ: SİNOP3. ELEME

Page 120

YAŞAYAN KENTLER PLATFORMUKIRSAL DEĞERLERİYLE YAŞAYAN KENTLERPAFTALAR

Page 121

YAŞAYAN KENTLER PLATFORMUKIRSAL DEĞERLERİYLE YAŞAYAN KENTLERPAFTALAR

Page 122

YAŞAYAN KENTLER PLATFORMUKIRSAL DEĞERLERİYLE YAŞAYAN KENTLERPAFTALAR

Page 123

YAŞAYAN KENTLER PLATFORMUKIRSAL DEĞERLERİYLE YAŞAYAN KENTLERRAPOR

Page 124

YAŞAYAN KENTLER PLATFORMUKIRSAL DEĞERLERİYLE YAŞAYAN KENTLERİstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü PROJE EKİBİ Dilan AÇIKÇA Elif Naz KAMANLI SIRA NO: 11 RUMUZ: 04128 PROJE ADI: “Ayvalık’ta Eski Zeytinyağı Fabrikasını Yeniden Kente Kazandırma” PROJE BÖLGESİ: Ayvalık / BALIKESİR2. ELEME

Page 125

YAŞAYAN KENTLER PLATFORMUKIRSAL DEĞERLERİYLE YAŞAYAN KENTLERPAFTALAR

Page 126

YAŞAYAN KENTLER PLATFORMUKIRSAL DEĞERLERİYLE YAŞAYAN KENTLERPAFTALAR

Page 127

YAŞAYAN KENTLER PLATFORMUKIRSAL DEĞERLERİYLE YAŞAYAN KENTLERPAFTALAR

Page 128

YAŞAYAN KENTLER PLATFORMUKIRSAL DEĞERLERİYLE YAŞAYAN KENTLERRAPOR

Page 129

YAŞAYAN KENTLER PLATFORMUKIRSAL DEĞERLERİYLE YAŞAYAN KENTLERRAPOR

Page 130

YAŞAYAN KENTLER PLATFORMUKIRSAL DEĞERLERİYLE YAŞAYAN KENTLERİstanbul Bilgi Üniversitesi / Kadir Has Üniversitesi Mimarlık / Sanat ve Tasarım Fakültesi Mimarlık Bölümü PROJE EKİBİ Feyza AKSAMAZ Burak KAVRAROĞLU Ara YERLİKAYA Ecem KOYUN Yiğitcan AKÇAY SIRA NO: 12 RUMUZ: 37491 PROJE ADI: “DİZGE” PROJE BÖLGESİ: ISPARTA3. ELEME

Page 131

YAŞAYAN KENTLER PLATFORMUKIRSAL DEĞERLERİYLE YAŞAYAN KENTLERPAFTALAR

Page 132

YAŞAYAN KENTLER PLATFORMUKIRSAL DEĞERLERİYLE YAŞAYAN KENTLERPAFTALAR

Page 133

YAŞAYAN KENTLER PLATFORMUKIRSAL DEĞERLERİYLE YAŞAYAN KENTLERPAFTALAR

Page 134

YAŞAYAN KENTLER PLATFORMUKIRSAL DEĞERLERİYLE YAŞAYAN KENTLERRAPOR

Page 135

YAŞAYAN KENTLER PLATFORMUKIRSAL DEĞERLERİYLE YAŞAYAN KENTLERRAPOR

Page 136

YAŞAYAN KENTLER PLATFORMUKIRSAL DEĞERLERİYLE YAŞAYAN KENTLERErciyes Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü PROJE EKİBİ Doğukan DEMİREL SIRA NO: 13 RUMUZ: 10381 PROJE ADI: “Kır (Yaklaşık Olarak Eşittir) Kent Modeli” PROJE BÖLGESİ: Mudanya / BURSA2. ELEME

Page 137

YAŞAYAN KENTLER PLATFORMUKIRSAL DEĞERLERİYLE YAŞAYAN KENTLERPAFTALAR

Page 138

YAŞAYAN KENTLER PLATFORMUKIRSAL DEĞERLERİYLE YAŞAYAN KENTLERPAFTALAR

Page 139

YAŞAYAN KENTLER PLATFORMUKIRSAL DEĞERLERİYLE YAŞAYAN KENTLERPAFTALAR

Page 140

YAŞAYAN KENTLER PLATFORMUKIRSAL DEĞERLERİYLE YAŞAYAN KENTLERRAPOR

Page 141

YAŞAYAN KENTLER PLATFORMUKIRSAL DEĞERLERİYLE YAŞAYAN KENTLERRAPOR

Page 142

YAŞAYAN KENTLER PLATFORMUKIRSAL DEĞERLERİYLE YAŞAYAN KENTLERRAPOR

Page 143

YAŞAYAN KENTLER PLATFORMUKIRSAL DEĞERLERİYLE YAŞAYAN KENTLERRAPOR

Page 144

YAŞAYAN KENTLER PLATFORMUKIRSAL DEĞERLERİYLE YAŞAYAN KENTLERMimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü PROJE EKİBİ Berkay KARANFİL SIRA NO: 15 RUMUZ: 60519 PROJE ADI: “Mutlu Köy” PROJE BÖLGESİ: Ayvalık / BALIKESİR2. ELEME

Page 145

YAŞAYAN KENTLER PLATFORMUKIRSAL DEĞERLERİYLE YAŞAYAN KENTLERPAFTALAR

Page 146

YAŞAYAN KENTLER PLATFORMUKIRSAL DEĞERLERİYLE YAŞAYAN KENTLERPAFTALAR

Page 147

YAŞAYAN KENTLER PLATFORMUKIRSAL DEĞERLERİYLE YAŞAYAN KENTLERPAFTALAR

Page 148

YAŞAYAN KENTLER PLATFORMUKIRSAL DEĞERLERİYLE YAŞAYAN KENTLERRAPOR

Page 149

YAŞAYAN KENTLER PLATFORMUKIRSAL DEĞERLERİYLE YAŞAYAN KENTLERRAPOR

Page 150

YAŞAYAN KENTLER PLATFORMUKIRSAL DEĞERLERİYLE YAŞAYAN KENTLERRAPOR

Page 151

YAŞAYAN KENTLER PLATFORMUKIRSAL DEĞERLERİYLE YAŞAYAN KENTLERRAPOR

Page 152

YAŞAYAN KENTLER PLATFORMUKIRSAL DEĞERLERİYLE YAŞAYAN KENTLERİstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü PROJE EKİBİ Tana NACAR SIRA NO: 16 RUMUZ: 84627 PROJE ADI: “Kentiyle Bütünleşen Çevre Olarak Köy” PROJE BÖLGESİ: Beykoz / İSTANBUL2. ELEME

Page 153

YAŞAYAN KENTLER PLATFORMUKIRSAL DEĞERLERİYLE YAŞAYAN KENTLERPAFTALAR

Page 154

YAŞAYAN KENTLER PLATFORMUKIRSAL DEĞERLERİYLE YAŞAYAN KENTLERPAFTALAR

Page 155

YAŞAYAN KENTLER PLATFORMUKIRSAL DEĞERLERİYLE YAŞAYAN KENTLERPAFTALAR

Page 156

YAŞAYAN KENTLER PLATFORMUKIRSAL DEĞERLERİYLE YAŞAYAN KENTLERRAPOR

Page 157

YAŞAYAN KENTLER PLATFORMUKIRSAL DEĞERLERİYLE YAŞAYAN KENTLERİzmir Yüksek Teknoloji Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü PROJE EKİBİ Aslı TEKİN Ömer Sefa ÖZSİN SIRA NO: 17 RUMUZ: 09135 PROJE ADI: “İSTASYON” PROJE BÖLGESİ: Urla / İZMİR3. ELEME

Page 158

YAŞAYAN KENTLER PLATFORMUKIRSAL DEĞERLERİYLE YAŞAYAN KENTLERPAFTALAR

Page 159

YAŞAYAN KENTLER PLATFORMUKIRSAL DEĞERLERİYLE YAŞAYAN KENTLERPAFTALAR

Page 160

YAŞAYAN KENTLER PLATFORMUKIRSAL DEĞERLERİYLE YAŞAYAN KENTLERPAFTALAR

Page 161

YAŞAYAN KENTLER PLATFORMUKIRSAL DEĞERLERİYLE YAŞAYAN KENTLERRAPOR

Page 162

YAŞAYAN KENTLER PLATFORMUKIRSAL DEĞERLERİYLE YAŞAYAN KENTLERRAPOR

Page 163

YAŞAYAN KENTLER PLATFORMUKIRSAL DEĞERLERİYLE YAŞAYAN KENTLERRAPOR

Page 164

YAŞAYAN KENTLER PLATFORMUKIRSAL DEĞERLERİYLE YAŞAYAN KENTLERRAPOR

Page 165

YAŞAYAN KENTLER PLATFORMUKIRSAL DEĞERLERİYLE YAŞAYAN KENTLERRAPOR

Page 166

YAŞAYAN KENTLER PLATFORMUKIRSAL DEĞERLERİYLE YAŞAYAN KENTLERRAPOR

Page 167

YAŞAYAN KENTLER PLATFORMUKIRSAL DEĞERLERİYLE YAŞAYAN KENTLERRAPOR

Page 168

YAŞAYAN KENTLER PLATFORMUKIRSAL DEĞERLERİYLE YAŞAYAN KENTLERRAPOR

Page 169

YAŞAYAN KENTLER PLATFORMUKIRSAL DEĞERLERİYLE YAŞAYAN KENTLERRAPOR

Page 170

YAŞAYAN KENTLER PLATFORMUKIRSAL DEĞERLERİYLE YAŞAYAN KENTLERPolitecnico di Torino Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü PROJE EKİBİ Emre GÜDENLİ SIRA NO: 18 RUMUZ: 30216 PROJE ADI: “Yeni Başlangıç, Yeni Hayat: ŞÜKÜRLÜ” PROJE BÖLGESİ: Çınar / DİYARBAKIRYARIŞMA DIŞI (Eksik Teslim)

Page 171

YAŞAYAN KENTLER PLATFORMUKIRSAL DEĞERLERİYLE YAŞAYAN KENTLERPAFTALAR

Page 172

YAŞAYAN KENTLER PLATFORMUKIRSAL DEĞERLERİYLE YAŞAYAN KENTLERPAFTALAR

Page 173

YAŞAYAN KENTLER PLATFORMUKIRSAL DEĞERLERİYLE YAŞAYAN KENTLERPAFTALAR

Page 174

YAŞAYAN KENTLER PLATFORMUKIRSAL DEĞERLERİYLE YAŞAYAN KENTLEREskişehir Osmangazi Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü PROJE EKİBİ Emre TUNA Ömer YILMAZ Temuulen ALTANTULKHUUR SIRA NO: 19 RUMUZ: 48529 PROJE ADI: “KIR-İSTASYON-KENT” PROJE BÖLGESİ: Odunpazarı / ESKİŞEHİR2. ELEME

Page 175

YAŞAYAN KENTLER PLATFORMUKIRSAL DEĞERLERİYLE YAŞAYAN KENTLERPAFTALAR

Page 176

YAŞAYAN KENTLER PLATFORMUKIRSAL DEĞERLERİYLE YAŞAYAN KENTLERPAFTALAR

Page 177

YAŞAYAN KENTLER PLATFORMUKIRSAL DEĞERLERİYLE YAŞAYAN KENTLERPAFTALAR

Page 178

YAŞAYAN KENTLER PLATFORMUKIRSAL DEĞERLERİYLE YAŞAYAN KENTLERRAPOR

Page 179

YAŞAYAN KENTLER PLATFORMUKIRSAL DEĞERLERİYLE YAŞAYAN KENTLERRAPOR

Page 180

YAŞAYAN KENTLER PLATFORMUKIRSAL DEĞERLERİYLE YAŞAYAN KENTLERRAPOR

Page 181

YAŞAYAN KENTLER PLATFORMUKIRSAL DEĞERLERİYLE YAŞAYAN KENTLERİstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Mimarlık / Şehir ve Bölge Planlama Bölümü PROJE EKİBİ Yelda DUMAN Melis Nur KOYUNCU SIRA NO: 20 RUMUZ: 21890 PROJE ADI: “Kırsal Değerleriyle Yaşayan SELÇUK” PROJE BÖLGESİ: Selçuk / İZMİR2. ELEME

Page 182

YAŞAYAN KENTLER PLATFORMUKIRSAL DEĞERLERİYLE YAŞAYAN KENTLERPAFTALAR

Page 183

YAŞAYAN KENTLER PLATFORMUKIRSAL DEĞERLERİYLE YAŞAYAN KENTLERPAFTALAR

Page 184

YAŞAYAN KENTLER PLATFORMUKIRSAL DEĞERLERİYLE YAŞAYAN KENTLERPAFTALAR

Page 185

YAŞAYAN KENTLER PLATFORMUKIRSAL DEĞERLERİYLE YAŞAYAN KENTLERRAPOR

Page 186

YAŞAYAN KENTLER PLATFORMUKIRSAL DEĞERLERİYLE YAŞAYAN KENTLERRAPORBİSİKLET YOLLARI VE ROTALARI Bisiklet yollarının stratejik bir şekilde geliştirilebilmesi için halihazır haritalardan, Google Haritalar sokak görüntülerinden ve saha çalışmalarından yararlanılarak mevcut yol kesitleri üzerinden yol kullanımları incelenmiştir. Sabri Yayla Bulvarı üzerinde 3,6km uzunluğunda araç trafiğinden ayrılmış kotta yürüyüş yolunun yanında güvenli bir bisiklet yolu bulunmaktadır. Bisiklet yolu Pamucak sahiline ulaşmamaktadır. Bisiklet yolu içermeyen mevcut yollar 3 tipe ayrılarak incelenmiştir: A tipi yollar iki şeritli otoyollar üzerinde bulunmaktadır. Belevi, Çamlık yerleşimleriyle kent merkezi arasında görülen bu yollar bisiklet kullanımı için güvenli değildir. B tipi yollar kent merkezi çevresinde görülmektedir. Kaldırımı olması ve hız sınırının düşük olması nedeniyle bisiklek kullanınımına elverişlidir fakat bisiklet altyapısı sunmamaktadır. C tipi yollar genellikle kırsal yerleşim alanları çevresinde görülmekle birlikte Efes Antik Kenti yolunda ve Pamucak Sahil yolunda da görülmektedir. Aynı zamanda Eurovelo Bisiklet Rotası güzergahında da bu yol tipi görülür. Bu yollarda kaldırım bulunmamakla birlikte yol kenarları da kimi yerlerde daralıp kimi yerlerde kaybolmaktadır. Düşük hız sınırı ve trafik yoğunluğunun az olması sebebiyle bisiklet kullanımına elverişli olsa da bisiklet yol altyapısı sağlamamaktadır. TURİSTİK DOLAŞIMI İYİLEŞTİRME Bilgilendirme Panolarının ve Ziyaretçi Danışma BürosununKonumlandırılması Uzun yıllardır turist çeken Selçuk, gelen t u r i s t l e r i n a r a d ı k l a r ı n ı b u l m a l a r ı n ı kolaylaştırmalarına yönelik gerek belediye gerek kültür rotası tarafından konulan Bilgilendirme Pano ve Tabelalarına sahiptir. Fakat yapılan yayan ve taşıt turistik dolanım analizlerinin sonucunda bazı pano ve tabloların yerlerinin stratejik olarak yanlış yerde kaldığı fark edilmiştir. Ayrıca günümüzde değişen turistik dolanım anlayışı ve bunla bağlantılı ol ar ak de ğ iş en g üz erg ah la r d a ye n i yönlendirme ve bilgilendirme sistemlerine ihtiyaç duyar olmuştur. Sonuç olarak; Selçuk’a turist girişinin çoğunun yaşandığı Tren İstasyonunun karşısına yeni bir Ziyararetçi Danışma Bürosu olarak tasarlanması önerilmektedir. Bu binada hem Selçuk’taki turizm imkanları tanıtılacak hem de gerekli konaklama, hizmet bilgileri sunulabilir. Hem yayan taşıt dolaşımlarında en yoğun kullanılan yollarda görünürlük ve durup bakmaya müsaade etmesi açılarından en uygun noktalara tu ri s t b il gi le dir me pa no la rı ko nm as ı önerilmektedir.

Page 187

YAŞAYAN KENTLER PLATFORMUKIRSAL DEĞERLERİYLE YAŞAYAN KENTLERRAPORAGROTURİZM Agroturizm Aktiviteleri ve Takvimi Atölyeler Etkileşim duraklarında düzenlenecek kısa süreli pratik atölye çalışmalarıyla yerel ürünlerin tanıtımı yapılması, üreticilere farklı iş olanakları sağlanması ve kültürel etkileşimin artması hedeflenmektedir. Agroturizm Geliştirme Öneri Bölgeleri Zeytinköy & Barutçu -Menderes, Seferihisar üzerinden İzmir sahil yolu bağlantısının olması. -Eurovelo ve Yarımada Rotaları gibi potansiyel agroturist profilinin tercih edebileceği güzergahta olması -Ekoturizm aktivitelerine yakınlık Belevi & Tren Yolu -Güçlü otoyol bağlantısı ve demiryolu-metro ulaşımı imkanı -Yoğun meyve bahçelerinin bulunması Küçük Menderes Havzası -Verimli topraklar ve geniş meve bahçeleri -Güçlü ulaşım bağlantısı Efes Yolu -Kültür ve Deniz Turizmi Rotası Üzerinde -Verimli Meyve Bahçeleri Zeytinlikler -Kent merkezine ve kültür turizmine yakınlık -Eğimli topografyada manzara seyir noktaları imkanı Şirince - Agroturizm faaliyetlerinde öncü ve tanınıyor olması - Butik şarap üretimi faaliyetleri Meryemana Yolu - Kent merkezine yakınlık - Yabancı turistlerin sıklıkla ziyaret etmesi Çamlık - Demiryolu & metro ulaşım imkanı Sultaniye -Zeytin işleme tesisi -Kuşadası’na yakınlık Gökçealan -Kuşadası-Aydın’a yakınlık Selçuk Kıyı Şeridi Selçuk halkı ve Türkiye için büyük bir ayrıcalıktır. Doğal Selçuk plajı hem doğada mümkün olan en az hasarı bırakma anlayışına sahip “ekolojik turizm”’e tam olarak denk gelir hem de geliştirilmesi ekonomik olarak daha az masrafa sebep olacağı için kamu imkanlarıyla gelişmeye ve yerel kalkınmanın bir parçası olmaya uygundur. KUMDAN HEYKEL SANATI Bir diğer adı da Pamucak Sahil olan Selçuk Kıyısında kumdan sanat yapmaya son derece uygun kumlar vardır. Dünyanın sayılı yerinde, yetişkinlere yönelik kumdan heykel yarışmaları, festivalleri düzenleniyor ve bu tarz etkinlikler çok rağbet görüyor. Türkiye’nin Selçuk Kıyısının da böyle bir Uluslararası Aktivite’ye ev sahipliği yapabilme kapasitesi vardır.Kumdan Heykel Sanatı yıl içerisinde yapılması ücretsiz bir etkinlik olması sayesinde herkese hitap ediyor ve kolayca yaygınlaştırılabilir.Yalnızca üretim evresi uzun sürdüğü için çalıştıkları süre boyunca ilgili kişilere temel ihtiyaçların karşılanması yeterli oluyor. YIlda bir ya da bir kaç kez düzenlenecek Festivaller ile de yeni ilgilire duyuruabilir, profesyonel /hobi olarak ilgilenenler bir araya getirilir.DOĞA TURİZMİ Selçuk’taki mevcut Doğa Sporlarına baktığımızda doğaya en az müdahele ile yapılan bireysel sporlar daha yaygın. Bu durum, bu konuda bir teşvik ve de yatırım yapılmadığını gösteriyor. Halbu ki yabancı turist’i çekmek bir sonraki etabın hedefi olmaya uygun olsa da yerli turist’in Selçuk’un köylerine ve doğa harikalarına gelmelerinin önünün açılması hem üretici hem tüketici açısından çok hızlıca faydaya dönüşebilmektedir. KIYI DÜZENLENMESİ VE PLAJ FAALİYETLERİ

Page 188

YAŞAYAN KENTLER PLATFORMUKIRSAL DEĞERLERİYLE YAŞAYAN KENTLERRAPOR

Page 189

YAŞAYAN KENTLER PLATFORMUKIRSAL DEĞERLERİYLE YAŞAYAN KENTLERKonya Teknik Üniversitesi / Dokuz Eylül Üniversitesi Mimarlık / Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Mimarlık Bölümü PROJE EKİBİ Alperen KESKİN Tuğbanur AKYÜZ Bilge Nur ÜNLÜ Fatma Zehra ALAT SIRA NO: 22 RUMUZ: 81540 PROJE ADI: “BİR MÜZE GEZER GİBİ” PROJE BÖLGESİ: Beyşehir / KONYA2. ELEME

Page 190

YAŞAYAN KENTLER PLATFORMUKIRSAL DEĞERLERİYLE YAŞAYAN KENTLERPAFTALAR

Page 191

YAŞAYAN KENTLER PLATFORMUKIRSAL DEĞERLERİYLE YAŞAYAN KENTLERPAFTALAR

Page 192

YAŞAYAN KENTLER PLATFORMUKIRSAL DEĞERLERİYLE YAŞAYAN KENTLERPAFTALAR

Page 193

YAŞAYAN KENTLER PLATFORMUKIRSAL DEĞERLERİYLE YAŞAYAN KENTLERRAPOR

Page 194

YAŞAYAN KENTLER PLATFORMUKIRSAL DEĞERLERİYLE YAŞAYAN KENTLERİzmir Yüksek Teknoloji Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Mimarlık / Şehir ve Bölge Planlama Bölümü PROJE EKİBİ Aleyna YORULMAZ Deniz KURUDERE Gizem ÇELİKBAŞ SIRA NO: 24 RUMUZ: 35148 PROJE ADI: “Kırsal Dönüşüm Projesi” PROJE BÖLGESİ: Karacakılavuz / TEKİRDAĞ2. ELEME

Page 195

YAŞAYAN KENTLER PLATFORMUKIRSAL DEĞERLERİYLE YAŞAYAN KENTLERPAFTALAR

Page 196

YAŞAYAN KENTLER PLATFORMUKIRSAL DEĞERLERİYLE YAŞAYAN KENTLERPAFTALAR

Page 197

YAŞAYAN KENTLER PLATFORMUKIRSAL DEĞERLERİYLE YAŞAYAN KENTLERRAPOR

Page 198

YAŞAYAN KENTLER PLATFORMUKIRSAL DEĞERLERİYLE YAŞAYAN KENTLERRAPOR

Page 199

YAŞAYAN KENTLER PLATFORMUKIRSAL DEĞERLERİYLE YAŞAYAN KENTLERRAPOR

Page 200

YAŞAYAN KENTLER PLATFORMUKIRSAL DEĞERLERİYLE YAŞAYAN KENTLERRAPOR

Page 201

YAŞAYAN KENTLER PLATFORMUKIRSAL DEĞERLERİYLE YAŞAYAN KENTLERRAPOR

Page 202

YAŞAYAN KENTLER PLATFORMUKIRSAL DEĞERLERİYLE YAŞAYAN KENTLERHasan Kalyoncu Üniversitesi Sanat ve Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü PROJE EKİBİ Şimal BİLGİN SIRA NO: 25 RUMUZ: 91528 PROJE ADI: “Midyat Kentsel Sit Alanının Yeniden İşlevlendirilmesi” PROJE BÖLGESİ: Midyat / MARDİN2. ELEME

Page 203

YAŞAYAN KENTLER PLATFORMUKIRSAL DEĞERLERİYLE YAŞAYAN KENTLERPAFTALAR

Page 204

YAŞAYAN KENTLER PLATFORMUKIRSAL DEĞERLERİYLE YAŞAYAN KENTLERPAFTALAR

Page 205

YAŞAYAN KENTLER PLATFORMUKIRSAL DEĞERLERİYLE YAŞAYAN KENTLERPAFTALAR

Page 206

YAŞAYAN KENTLER PLATFORMUKIRSAL DEĞERLERİYLE YAŞAYAN KENTLERRAPOR

Page 207

YAŞAYAN KENTLER PLATFORMUKIRSAL DEĞERLERİYLE YAŞAYAN KENTLERİstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Mimarlık / Peyzaj Mimarlığı Bölümü PROJE EKİBİ Ece ŞENGÜL Edanur UTKAN SIRA NO: 26 RUMUZ: 14207 PROJE ADI: “SENTEZ URLA” PROJE BÖLGESİ: Urla / İZMİR3. ELEME

Page 208

YAŞAYAN KENTLER PLATFORMUKIRSAL DEĞERLERİYLE YAŞAYAN KENTLERPAFTALAR

Page 209

YAŞAYAN KENTLER PLATFORMUKIRSAL DEĞERLERİYLE YAŞAYAN KENTLERPAFTALAR

Page 210

YAŞAYAN KENTLER PLATFORMUKIRSAL DEĞERLERİYLE YAŞAYAN KENTLERPAFTALAR

Page 211

YAŞAYAN KENTLER PLATFORMUKIRSAL DEĞERLERİYLE YAŞAYAN KENTLERRAPOR

Page 212

YAŞAYAN KENTLER PLATFORMUKIRSAL DEĞERLERİYLE YAŞAYAN KENTLERBursa Uludağ Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü PROJE EKİBİ Betül TOPDAĞ Edanur SUBAŞI Tuğçe Gül YANAR Zeynep Gül YANIK SIRA NO: 28 RUMUZ: 15746 PROJE ADI: “Üretim Odaklı Etkileşim: HAPİSNAS KÖYÜ ” PROJE BÖLGESİ: Midyat / MARDİN2. ELEME

Page 213

YAŞAYAN KENTLER PLATFORMUKIRSAL DEĞERLERİYLE YAŞAYAN KENTLERPAFTALAR

Page 214

YAŞAYAN KENTLER PLATFORMUKIRSAL DEĞERLERİYLE YAŞAYAN KENTLERPAFTALAR

Page 215

YAŞAYAN KENTLER PLATFORMUKIRSAL DEĞERLERİYLE YAŞAYAN KENTLERPAFTALAR

Page 216

YAŞAYAN KENTLER PLATFORMUKIRSAL DEĞERLERİYLE YAŞAYAN KENTLERRAPOR

Page 217

YAŞAYAN KENTLER PLATFORMUKIRSAL DEĞERLERİYLE YAŞAYAN KENTLERRAPOR

Page 218

YAŞAYAN KENTLER PLATFORMUKIRSAL DEĞERLERİYLE YAŞAYAN KENTLEROrtadoğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü PROJE EKİBİ İrem Beyza DULKADİR Buğra KÜÇÜK SIRA NO: 29 RUMUZ: 49121 PROJE ADI: “Kırsal Turizm Bağlamında Yeni Bir Destinasyon: Antalya-Aksu Katılımcı Kırsal Turizm Projesi” PROJE BÖLGESİ: Aksu / ANTALYA3. ELEME

Page 219

YAŞAYAN KENTLER PLATFORMUKIRSAL DEĞERLERİYLE YAŞAYAN KENTLERPAFTALAR

Page 220

YAŞAYAN KENTLER PLATFORMUKIRSAL DEĞERLERİYLE YAŞAYAN KENTLERPAFTALAR

Page 221

YAŞAYAN KENTLER PLATFORMUKIRSAL DEĞERLERİYLE YAŞAYAN KENTLERPAFTALAR

Page 222

YAŞAYAN KENTLER PLATFORMUKIRSAL DEĞERLERİYLE YAŞAYAN KENTLERRAPOR

Page 223

YAŞAYAN KENTLER PLATFORMUKIRSAL DEĞERLERİYLE YAŞAYAN KENTLERİstanbul Kültür Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü PROJE EKİBİ Ertuğrul GÖLGELİKAYA Şefik Berke GÜVEN Tarık Can BOZAT Fatma Şevval ELİUZ SIRA NO: 30 RUMUZ: 29385 PROJE ADI: “Poyrazköy Fotoğrafçılık Okulu” PROJE BÖLGESİ: Poyrazköy / İSTANBULYARIŞMA DIŞI (Eksik Teslim)

Page 224

YAŞAYAN KENTLER PLATFORMUKIRSAL DEĞERLERİYLE YAŞAYAN KENTLERPAFTALAR

Page 225

YAŞAYAN KENTLER PLATFORMUKIRSAL DEĞERLERİYLE YAŞAYAN KENTLERPAFTALAR

Page 226

YAŞAYAN KENTLER PLATFORMUKIRSAL DEĞERLERİYLE YAŞAYAN KENTLERRAPOR

Page 227

YAŞAYAN KENTLER PLATFORMUKIRSAL DEĞERLERİYLE YAŞAYAN KENTLERKarabük Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü PROJE EKİBİ Reyhan TURAN SIRA NO: 31 RUMUZ: 90976 PROJE ADI: “GERİYE DÖN!” PROJE BÖLGESİ: Safranbolu / KARABÜK3. ELEME

Page 228

YAŞAYAN KENTLER PLATFORMUKIRSAL DEĞERLERİYLE YAŞAYAN KENTLERPAFTALAR

Page 229

YAŞAYAN KENTLER PLATFORMUKIRSAL DEĞERLERİYLE YAŞAYAN KENTLERPAFTALAR

Page 230

YAŞAYAN KENTLER PLATFORMUKIRSAL DEĞERLERİYLE YAŞAYAN KENTLERPAFTALAR

Page 231

YAŞAYAN KENTLER PLATFORMUKIRSAL DEĞERLERİYLE YAŞAYAN KENTLERRAPOR

Page 232

YAŞAYAN KENTLER PLATFORMUKIRSAL DEĞERLERİYLE YAŞAYAN KENTLERİstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü PROJE EKİBİ Mine BÜYÜKİŞÇAN Aysun ÇINAR SIRA NO: 32 RUMUZ: 71369 PROJE ADI: “YÖN-TEM” PROJE BÖLGESİ: TEKİRDAĞ2. ELEME

Page 233

YAŞAYAN KENTLER PLATFORMUKIRSAL DEĞERLERİYLE YAŞAYAN KENTLERPAFTALAR

Page 234

YAŞAYAN KENTLER PLATFORMUKIRSAL DEĞERLERİYLE YAŞAYAN KENTLERPAFTALAR

Page 235

YAŞAYAN KENTLER PLATFORMUKIRSAL DEĞERLERİYLE YAŞAYAN KENTLERPAFTALAR

Page 236

YAŞAYAN KENTLER PLATFORMUKIRSAL DEĞERLERİYLE YAŞAYAN KENTLERRAPOR

Page 237

YAŞAYAN KENTLER PLATFORMUKIRSAL DEĞERLERİYLE YAŞAYAN KENTLER Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü PROJE EKİBİ Elifcan MERDEN SIRA NO: 33 RUMUZ: 15701 PROJE ADI: “OTOYOL BAHÇELERİ- Kırsalda Kolektif Üretim-Tüketim Döngüsü” PROJE BÖLGESİ: Gölpazarı / BİLECİK2. ELEME

Page 238

YAŞAYAN KENTLER PLATFORMUKIRSAL DEĞERLERİYLE YAŞAYAN KENTLERPAFTALAR

Page 239

YAŞAYAN KENTLER PLATFORMUKIRSAL DEĞERLERİYLE YAŞAYAN KENTLERPAFTALAR

Page 240

YAŞAYAN KENTLER PLATFORMUKIRSAL DEĞERLERİYLE YAŞAYAN KENTLERRAPOR

Page 241

YAŞAYAN KENTLER PLATFORMUKIRSAL DEĞERLERİYLE YAŞAYAN KENTLER Konya Karatay Üniversitesi / Necmettin Erbakan Üniversitesi / Konya Teknik Üniversitesi Güzel Sanatlar / Mühendislik ve Mimarlık / Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Mimarlık Bölümü PROJE EKİBİ Mustafa Emre DÜLGEROĞLU Emre DURAN Mehmet Esat ÖZCAN Ahmet ÖZKAYA SIRA NO: 34 RUMUZ: 17428 PROJE ADI: “KENTTEN KÖYE” PROJE BÖLGESİ: Gölpazarı / BİLECİK2. ELEME

Page 242

YAŞAYAN KENTLER PLATFORMUKIRSAL DEĞERLERİYLE YAŞAYAN KENTLERPAFTALAR

Page 243

YAŞAYAN KENTLER PLATFORMUKIRSAL DEĞERLERİYLE YAŞAYAN KENTLERPAFTALAR

Page 244

YAŞAYAN KENTLER PLATFORMUKIRSAL DEĞERLERİYLE YAŞAYAN KENTLERPAFTALAR

Page 245

YAŞAYAN KENTLER PLATFORMUKIRSAL DEĞERLERİYLE YAŞAYAN KENTLERRAPOR

Page 246

YAŞAYAN KENTLER PLATFORMUKIRSAL DEĞERLERİYLE YAŞAYAN KENTLEREskişehir Teknik Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Mimarlık Bölümü PROJE EKİBİ Mevlüt ŞENEL SIRA NO: 35 RUMUZ: 14326 PROJE ADI: “EK-MEK” PROJE BÖLGESİ: ESKİŞEHİR2. ELEME

Page 247

YAŞAYAN KENTLER PLATFORMUKIRSAL DEĞERLERİYLE YAŞAYAN KENTLERPAFTALAR

Page 248

YAŞAYAN KENTLER PLATFORMUKIRSAL DEĞERLERİYLE YAŞAYAN KENTLERPAFTALAR

Page 249

YAŞAYAN KENTLER PLATFORMUKIRSAL DEĞERLERİYLE YAŞAYAN KENTLERPAFTALAR

Page 250

YAŞAYAN KENTLER PLATFORMUKIRSAL DEĞERLERİYLE YAŞAYAN KENTLERRAPOR

Page 251

YAŞAYAN KENTLER PLATFORMUKIRSAL DEĞERLERİYLE YAŞAYAN KENTLERRAPOR

Page 252

YAŞAYAN KENTLER PLATFORMUKIRSAL DEĞERLERİYLE YAŞAYAN KENTLERPROJE EKİBİ Döndünur KARA Ebrar KESKİN Emir Furkan KÜÇÜK Ömer Musa KÖKTÜRK Tuğçe KOŞAK SIRA NO: 36 RUMUZ: 86275 PROJE ADI: “KIR-KENT BÜTÜNLÜĞÜ” PROJE BÖLGESİ: Çine / AYDINDoğuş Üniversitesi / Akdeniz Üniversitesi / Süleyman Demirel Üniversitesi / Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi / Konya Teknik Üniversitesi Mimarlık / Sanat ve Tasarım Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama / Peyzaj Mimarlığı / Mimarlık Bölümü 2. ELEME

Page 253

YAŞAYAN KENTLER PLATFORMUKIRSAL DEĞERLERİYLE YAŞAYAN KENTLERPAFTALAR

Page 254

YAŞAYAN KENTLER PLATFORMUKIRSAL DEĞERLERİYLE YAŞAYAN KENTLERPAFTALAR

Page 255

YAŞAYAN KENTLER PLATFORMUKIRSAL DEĞERLERİYLE YAŞAYAN KENTLERPAFTALAR

Page 256

YAŞAYAN KENTLER PLATFORMUKIRSAL DEĞERLERİYLE YAŞAYAN KENTLERRAPORAydın Çine ilçesi gelişmişlik seviyesi, sosyoekonomik statü ve mevcut üretim çıktıları düşünüldüğünde, alan potansiyellerinin değerlendirilmeye muhtaç ve elzem olduğu gerçeği ispata ihtiyaç duymamaktadır. Kentsel bir merkez niteliği taşıyan Çine; tarım, hayvancılık ve maden kaynakları bakımından dikkatleri üzerine çekmektedir. Mevcut sanayinin bölge içinde dikkat çeken ancak desteklenerek gelişmesi gereken bir alan olduğu bir gerçektir. Tarımsal üretim depo ve işlem görme alanı olarak belirtilen Çine’de tarım ve sanayide eşgüdüm sağlanmalıdır. Mevcut durumdan ziyade öneriler ile de imar planı kapasitesi yetersiz kalacağı düşünülürse kent merkezi için yeni kentsel gelişme alanları önerilmiştir. Bu alanların özellikle kentsel yoğunlukta zirve yapmış bölgelerden bir kaçış noktası oluşturmak ve tekrarına izin vermemek için hobi bahçeleri önerisi ile denge sağlanmaya çalışılmıştır. Sürdürülebilirlik ilkeleri kapsamında ve ekolojik ihtiyaç paradigmalarının da ışığı ile çalışma alanına getirilecek yenilikler, düzenlemeler ve öneriler; istihdam artışına, turizm ve üretim gelirlerindeki artışa, sosyo-ekonomik ve kültürel gelişmeye ivme kazandıracaktır. Kültürel mirasın korunması ve tanıtılması, hem milli bir bilinç hem de evrensel etik değerler ışığında ön plana çıkarılmalıdır. Bu kapsamda kanaatimizce oluşturulan bisiklet ve trekking rotaları ile mevcut şenlikler ve etkinlikler gibi aktivitelerin, antik kentler ve arkeolojik alanlar ile bütüncül olarak düşünülmesi etkin ve verimli kararlar olacaktır. Çalışma alanını maksimum verimde kullanabilmek için ekstrem sporların etkin aktiviteler olarak karşımıza çıkması istenen bir tasarım ve planlama yaklaşımıdır. Bu bağlamda ilçe merkezine yakınlığı ve arazi uygunluğu da düşünülerek yamaç paraşütü aktivitesi önerisi getirilmiştir.

Page 257

YAŞAYAN KENTLER PLATFORMUKIRSAL DEĞERLERİYLE YAŞAYAN KENTLERVan Yüzüncü Yıl Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Mimarlık Bölümü PROJE EKİBİ Esra ALAGÖZ SIRA NO: 37 RUMUZ: 42019 PROJE ADI: “Van, Ağartı (Ayanıs) Köyü” PROJE BÖLGESİ: Ağartı / VANYARIŞMA DIŞI (Eksik Teslim)

Page 258

YAŞAYAN KENTLER PLATFORMUKIRSAL DEĞERLERİYLE YAŞAYAN KENTLERPAFTALAR

Page 259

YAŞAYAN KENTLER PLATFORMUKIRSAL DEĞERLERİYLE YAŞAYAN KENTLERPAFTALAR

Page 260

YAŞAYAN KENTLER PLATFORMUKIRSAL DEĞERLERİYLE YAŞAYAN KENTLERPAFTALAR

Page 261

YAŞAYAN KENTLER PLATFORMUKIRSAL DEĞERLERİYLE YAŞAYAN KENTLERRAPOR

Page 262

ÖDÜL SPONSORUJOTUN TÜRKİYE’YE TEŞEKKÜR EDERİZ.

Page 263

www.yasayankentlerplatformu.comyasayankentler@gmail.com@yasayankentlerplatformu@yasayankentlerplatformu@YasayanKentlerPlatformu

Page 264

YARIŞMA SERGİ KİTABIYARIŞMA SERGİ KİTABIYAŞAYAN KENTLER PLATFORMU