simplebooklet thumbnail

Kontakt desember : simplebooklet.com

  Stew.loge 1. orden Medlemsblad Frimurerloger nr. 2nr.   august 2018 2018 MedlemsbladforforBod  Bod  Frimurerloger ...
Innhold     Redakt ren har ordet                                         s...
Hjem til jul. Av Odd J. Eidner De siste dagene f r jul er vi vitne til den rene folkevandring. Folk reiser med fly, tog,...
Jul, jul    str lande jul  Av Kjell Krey Dagsloth     Jul, jul    str lande jul  heter en sang av...
BOD  FRIMURERLOGER Kommentarer fra logestyrets m ter i 2018. Arne Hanssen Ved  rets slutt i fjor sendt logestyret ut e...
Logestyrem te 8. mai, 9 saker til behandling.                Regnskap pr. 30.04 gjennomg tt. Stort sett i...
Logestyrem te 13. november 2018, 15 saker til behandling.                      Regnskap pr 31.10. gj...
Om   v re Fadder  Av Olav Andreassen  Det   v re Fadder i v r Orden, er jo   p ta seg et ansva...
  Tilslutning eller bekjennelse  av Per Arvid Telleman   Frimureri er en m te   utvikle seg selv p ...
  Vandringen av Stig Arne Tobiassen
Travel helg i Bod   Det ble en travel helg for frimurere i Bod , 23. og 24. november. St. Andreaslogen...
    Seminaret p  l rdag sto Forskningslogen Niels Treschow for. Det var  pent for br dre fra og med ...
Bokomtaler   Huset med de mange rom  av Odd Eidner  Odd Eidner er ut med sin syvende bok. Den forrig...
 Frimureri til enhver tid ,   Bergens Provincialloge, red. Odd Grann og Terje Lie Pedersen   Vi mener ...
H ytidsdag i St. Johanneslogen Salten  Torsdag 20. september 2018 markerte St. Johanneslogen Salten sin 14....
Bod  Frimurerkor er h yt verdsatt og en viktig del i feiringen av Bod logenes h ytidsdager.  Symbolsk n...
Honn rtegn  Saltens OM, Hans Johansen, tildelte s  Olav Hogstad og Reidar Antonsen logens Honn rtegn. I ...
Pedagogen     et intervju med Einride Hveding  ved Per Arvid Tellemann  Det var v ren 1948. Den unge s...
   En beveget Einride Hveding mottok torsdag 20. september 2018  Stormesterens Fortjenstmedalje. Den h yti...
  Einride Hveding fikk raskt oppgaver i logen. Hans musikalske innsats er allerede nevnt. Men  ved siden ...
   Jeg gjorde f rst som alle andre frimodige menn som hadde tatt artium under krigen,    vi s kte p...
Skifte av Ordf rende Broder i Bod  Kapitel Broderforening    Fra v.  Andreas Jensen, fadder, Ole Martin ...
Etter at Stewardlogen ble opph yet til en loge av 1. orden, skulle Bod  Kapitel Broderforeningen  arbeide...
Kj re Provincialmester, OM,     mine br dre Oslo 2. november 2018 Det er ingen tvil om at denne dagen er noe helt ...
Frimureriet som  overgangsfenomen   av Jarle Saksenvik   I v r hverdag omgir vi oss med symboler av u...
Mottakelsen av  en fremmed s kende   Fra beretninger nedskrevet av oppdagelsesreisende, blant annet i Afri...
Opptagelsen og innvielsen begynte i Athen. Her ble de uverdige skilt ut.  Deretter gikk de inn i et  sp...
virke og form l, eller man kjenner dette allerede p  forh nd. I Frimurerordenen vet man at man ikke  f...
Adventsstund     I Tradisjon tro, arrangert sangkoret i logen ogs  i  r adventsstund p  1 s ndag i ...
Frimureriets hemmeligheter. Rolf Salvesen, Dep.M. Midnatsol Denne korte artikkel er en lett omarbeidet versjon av en nyli...
Det etterf lgende taffel med kulinarisk og  ndelig f de taffeltalene   og hyggelig broderlig samv r og det uformel...
Vil du bli med her     L rdag 13. oktober gjenl d salongene i Bod  Frimurerloger av vakker korsang. ...
Sang og musikk er viktige elementer i frimureriet. Slike kulturaktiviteter er ogs  en mulighet  til   bl...
Bod  Frimurer Forskningsgruppe  Bod  Frimurer Forskningsgruppe har f tt nytt styre. Det best r av Martin ...
H ytidsdag i St. Andreaslogen H logaland  St. Andreaslogen H logaland avholdt sin 63. h ytidsdag tirsdag ...
  Kunnskapskonferansen 2018 p  Sortland  av Svenn Holdahl, Oppl ringsansvarlig i Troms  Provincialloge   ...
  Det var store forskjeller i hvor mye Oppl ringskontakten kjente til behovet for oppl ring i  egen loge...
R kenes  seminaret    Frimureriets unike muligheter i en ny tid  Den Norske Frimurerorden har r tter til...
Nestor i Den Norske Frimurerorden og tidligere mange rig generalsekret r i Norges R de Kors, Odd  Grann, ...
kultur og tradisjon som grunnlag for arbeidet. Ordene  bekjenne til  er et personlig forhold. Det  brukes...
  Seminar om ritualforst else   Hva betyr det  .. Hvordan kan vi forst  det  .. Hvilken tolkning,   ...
Redakt r og medarbeidere i Kontakt takker alle v re lesere i Bod  Frimurerloger for samarbeidet i  2018....