Return to flip book view

Michelle Kurzenacker [copy]

Page 1

Lichaamsgerichte begeleiding en coaching biedt nieuw perspectief

'Het lichaam

liegt nooit'

‘Als je lichamelijke klachten medisch niet verklaard kunnen worden of als woorden niet meer werken, dan ga je naar het lichaam kijken. Ik lees de taal die het lichaam spreekt. Want één ding weet je zeker: het lichaam liegt nooit. Het spreekt de taal achter de woorden.’

 

Profiel Michelle Kurzenacker

Page 2

 

Bij Michelle Kurzenacker gaat het om non-verbale begeleiding en coaching. Michelle: ‘Woorden zijn vaak de meest directe vorm van miscommunicatie en misverstanden. In mijn sessies wordt ook gepraat, maar vooral ervaren.’ Aan de hand van verschillende methodes van de lichaamsgerichte psychotherapie, expressieve dieptepsychologie en dans- en bewegingstherapie werkt ze samen met de cliënt aan een bepaald thema. Ze is geschoold in bewegingsanalyse. Maar natuurlijk moet je die observaties ook kunnen toepassen en vertalen naar een persoonlijk behandel- en coachingstraject zodat je de ander kunt helpen in zijn of haar ontwikkeling. En dat kan ze.


Intuïtie
‘Als woorden niet meer werken, zijn mensen vaak bang dat niks meer helpt; maar dat is niet zo’, zegt ze. Ze laat cliënten werken aan hun zelfbeeld zodat ze weer op hun intuïtie en die bijbehorende lichaamssignalen durven te vertrouwen. Dat doet 

ze via aandachtsgericht lichaamswerk en bewegen, bewegingsanalyse, werken met actieve imaginatie in de ruimte en kunstvormen als schilderen, schrijven en fotografie. Ze ziet haar werk als een dans van denken en voelen, een dialoog tussen het onderbewuste en het bewuste lichaam, aan de hand waarvan cliënten kunnen uitdrukken wat ze anders niet onder woorden kunnen brengen.    


Lichaamsgeheugen
Haar benadering is lichaamsgericht; ze ziet de mens in zijn totaliteit. Michelle: ‘Je bent méér dan alleen een klacht of een probleem, net zoals een zieke ook meer is dan alleen zijn of haar ziekte. Je valt er niet mee samen. Ik benoem wat zichtbaar en wat voelbaar is. Dat is meestal de ingang om samen te ervaren wat nodig is.’ Meestal gaat Michelle op zoek naar de verbinding tussen een klacht en de onderliggende gedachtes die zich in lichamelijke sensaties uiten. Michelle: ‘Vaak werken lichamelijke 

Page 3

en mentale klachten als een plaat die blijft hangen, waardoor iemand steeds vastloopt. Om uit die herhaling te komen en een ander perspectief te krijgen, werk ik samen met de cliënt aan het herschrijven van het lichaamsgeheugen, the body memory.’  Dit garandeert duurzame veranderprocessen want: ‘wat je ervaart maak je je eigen en je gaat er naar handelen.’

 

 

Soms ligt de oorzaak van een persoonlijk vraagstuk volgens Michelle in de kinderjaren. Als je in die eerste periode van je leven bepaalde bewegingen of reflexen niet ontwikkelt of aan bepaalde interactie niet went of juist niet loslaat, wordt het levensscript beperkt of belemmerd. Michelle: ‘In die sessies gaan we dan terug naar die eerste levensfase en als het nodig is herschrijven we dat script, maar dan vanuit de volwassen ‘ik’. Ik haal de mens uit het drama. Hierdoor wordt een perspectiefwisseling bereikt waardoor het levensscript zich kan ontrollen zoals het ooit bedoeld was.’

    ‘Wat je ervaart maak je je eigen
en je gaat er naar handelen.’  

 

Page 4

'Bomen staan voor mij voor het onbewuste en vernieuwende kracht' 

Begrip

Als danser, performance artist en choreografe had ze nooit kunnen denken dat ze ooit coach en therapeut zou worden. Maar door de studies Master Dans en Bewegingstherapie en Master Begeleidingskunde, vielen alle eerdere ervaringen op hun plek. Voor haar opleiding nam ze ruim de tijd. Michelle: ‘Omdat ik het ook echt moet ervaren. Het moest bij mij binnen komen. Ik had tijd nodig om dingen te laten landen en mij eigen te maken. Dat is voor mij namelijk niet alleen een cognitief proces maar ook een fysiek en emotional proces.’ De optelsom van al die opgedane ervaring maakt dat ze nergens meer van opkijkt. Michelle: ‘Met welke verhalen cliënten ook bij mij komen, ze zullen van mij altijd begrip terugkrijgen. Mensen voelen zich bij mij snel veilig. Het gevoel van: ik mag er zijn, zonder dat de ander meteen met 

Page 5

oordelen komt. Ik zeg: Er is niks wat niet bestaat. En samen geven we vorm aan de reis van ontdekken, erkennen en veranderen, waarbij altijd de cliënt het tempo en de maat bepaalt. ’  

 

Rare vogel
Michelle geeft vanuit haar passie en ervaring als therapeut en docent ook coaching en supervisie in organisaties en aan professionals. Ze coacht naast individuele begeleiding ook groepen. Management studenten aan de TU Delft bijvoorbeeld. Of bankiers. ‘Mijn grootste uitdaging is: kan ik vanuit mijn expertise een brug slaan naar mensen die in hun hoofd wonen?’ Maar omdat Michelle vanuit zo’n brede achtergrond en expertise contact maakt, lukt dat haar altijd. Zelfs op plekken waar je het niet verwacht. Michelle: ‘Natuurlijk ben ik een rare vogel die daar dan binnenkomt. Maar door op mijn manier met een thema om te gaan, heb je meteen contact en komt de interactie vanzelf tot stand.’

Page 6

Kwetsbaarheid
Ze behandelt en coacht steeds meer mensen met werk gerelateerde klachten en leidinggevenden die bij haar komen met een burn-out, werkverslaving, faalangst of het thema schaamte. Door schaamte zitten mensen volgens haar opgesloten. Michelle: ‘Alleen al door tegenover elkaar te gaan zitten, zonder tafel, zie je het ongemak. Alle 

alarmbellen gaan rinkelen en je hoort ze denken: ik word gezien. In al mijn kwetsbaarheid word ik gezien. Dat wil ik niet. Ik wil weg. Totdat ze beseffen dat daar precies de oplossing zit. Door samen het lichaam niet meer te zien als de bron van schaamte – of erger nog: als vijand – maar het opnieuw te leren ervaren te accepteren.

Page 7

De brug tussen denken, ervaren, veranderen en durven handelen!

MovedBy...

Voor wie
 • Particulieren 

 • Huisartsen en verwijzers

 • Zakelijke cliënten, werkgevers en organisaties 

 • Professionals in zorg en onderwijs

 • Therapeuten (w.o. ook studenten vaktherapie) voor coaching, supervisie en intervisieVoor wat
 • Verstoord lichaamsbeeld en zelfbeeld

 • Werkgerelateerde klachten (burn-out, faalangst, somatische stressklachten)

 • Doorbreken van emotionele blokkades, bindingsangst en relatieproblemen

 • Trauma- en rouwverwerking

 • Persoonlijke ontwikkeling en identiteitsvragen

 • Talent (h)erkenning

 • Supervisie, intervisie en leertherapieResultaten
 • Hersteld vertrouwen in het eigen lichaam 

 • Hersteld vertrouwen in relaties 

 • Positief lichaamsbeeld en zelfbeeld opbouwen

 • Koppeling tussen denken, voelen en doen

 • Veerkracht en inzicht om met een veranderde toekomstverwachting om te gaan


 

Page 8

Neem contact met me op! Gemaakt door www.duynsteepolak.nl

Website

Werkervaring

Contactgegevens Michelle Kurzenacker

Telefoon 

Email

Locaties

Page 9

CV Michelle

Download CV als pdf