Return to flip book view

How-to-guide

Page 1

Kommunalvalget 2021 En How to guide i interessevaretagelse for lokale foreninger og skoler ____________ folkeoplysning der hvor vi m des 1

Page 2

Kommunalvalg og hvad s Kommunalvalget n rmer sig Det afholdes allerede den 16 november 2021 Og hvad s t nker du m ske Hvad har det at g re med vores lokale folkeoplysende forening eller skole Det har alt at g re med jer I er nemlig dybt afh ngige af kommunalpolitikernes prioriteringer Og hvis kommunalpolitikerne forst r v rdien af de lokale f llesskaber og den dynamik som I skaber uge efter uge i kommunerne s vil det falde positivt tilbage p jer og jeres lokalsamfund Derfor er det nu at I skal s tte ind hvis I vil skaffe bedre lokaler flere medlemmer og deltagere eller hvis I vil indg i et kommunalt partnerskab der kan skabe endnu mere liv i jeres lokale foreningsliv 2

Page 3

Hvordan kommer vi i gang I skal starte med at stille jer selv sp rgsm lene Hvad vil vi gerne s tte p dagsordenen og hvad vil vi gerne opn med det Vil I gerne s tte fokus p problemer med kvaliteten af de lokaler som kommunen henviser til jer Vil I s tte fokus p kommunens tolkning af bestemte regler i folkeoplysningsloven Eller vil I m ske arbejde for at det bliver nemmere at udbyde fleksible aktiviteter for s rlige m lgrupper fx ensomme eller flygtninge Det er en god id at dr fte sp rgsm lene p et bestyrelsesm de Det er nemlig vigtigt at I starter med at blive enige om hvilke temaer og m rkesager I vil fokusere p frem mod kommunalvalget gerne i prioriteret r kkef lge P de f lgende sider kan I finde inspiration til valg af tema er 3

Page 4

TEMA 1 De lokalpolitiske ambitioner for folkeoplysningsomr det Det er lovpligtigt for kommunerne at have en folkeoplysningspolitik der beskriver kommunernes ambitioner p folkeoplysningsomr det Meget tyder dog p at der kan v re langt fra kommunernes hensigtserkl ringer til den konkrete praksis Heldigvis kan I hj lpe med at udfolde de kommunalpolitiske ambitioner ved at g i dialog med politikerne Udv lg nogle konkrete punkter i den beskrevne folkeoplysningspolitik og kom med jeres l sningsforslag til hvordan de kan f res ud i livet En del af l sningen kan v re at jeres kommune ger tilskuddet til omr det for at sikre at rammerne og vilk rene stemmer overens med ambitionerne Helt konkret kan det handle om at jeres kommune skal give mere tilskud til den type aktiviteter som I tilbyder 4

Page 5

TEMA 2 B redygtig folkeoplysning klima natur og milj Mange kommuner har fokus p at leve op til FNs 17 verdensm l for en mere b redygtig verden En del af verdensm lene vedr rer emner som klima natur og milj der er en blivende udfordring for Danmark s vel som resten af verden I kan v lge at s tte fokus p hvordan jeres aktiviteter bidrager til at skabe et gr nnere og mere b redygtigt lokalsamfund s rligt hvis I arbejder med borgern re l sninger p disse udfordringer Her er det vigtigt at I s tter fokus p hvad I har brug for at politikerne g r for at I kan udfolde jeres aktiviteter i endnu h jre grad 5

Page 6

TEMA 3 B redygtig folkeoplysning sundhed og trivsel B redygtighed handler ogs om sundhed og mental trivsel og det er et tema som ligger h jt p mange lokalpolitikeres dagsorden s rligt i denne post corona tid hvor efterveerne af nedlukningen og isolationen endnu ikke har sluppet sit tag Og her spiller de folkeoplysende aktiviteter og meningsfulde f llesskaber en n glerolle hvis vi som samfund skal genskabe vores fysiske og psykiske velbefindende I kan derfor s tte fokus p hvordan I bidrager til at l fte denne opgave Ogs her er det vigtigt at I s tter fokus p hvad I har brug for at politikerne g r for at I kan udfolde det endnu mere 6

Page 7

TEMA 4 Egnede lokaler Mange foreninger og skoler oplever at de egnede lokaler som kommunen skal stille til r dighed ofte ikke er s rligt egnede til den aktivitet som afholdes Det h mmer de udfoldelsesmuligheder man har som lokal forening og skole og det har en negativ indvirkning p medlemstilgangen Hvis I har samme udfordring kan I s tte fokus p problemet som et gennemg ende tema frem mod valgdagen Her er det vigtigt at v re helt konkret Hvilke lokaler f r I stillet til r dighed hvorfor er de ikke egnede til den p g ldende aktivitet hvilke l sningsmuligheder ser I selv 7

Page 8

Hvordan s tter vi fokus p vores tema er N r I har valgt jeres tema er s skal I i gang med at p virke politikerne Find en v rkt jskasse til den kommunale interessevaretagelse p de f lgende sider 8

Page 9

V RKT J 1 Brug de lokale samr d De lokale samr d er kommunernes samarbejdsorganer for folkeoplysende foreninger og skoler Hvis I kontakter de folkeoplysningsrepr sentanter der sidder i samr dene kan I v re med til bestemme hvilke temaer der skal bringes videre til politikerne Samr dene er nemlig ofte repr senterede i kommunernes folkeoplysningsudvalg ogs kendt som 35 stk 2 udvalg De lokale samr d sidder alts med omkring bordet n r jeres kommunalpolitikere og de kommunale embedsm nd udvikler folkeoplysningspolitikken og fordeler de midler som kommunalbestyrelserne har afsat til folkeoplysningsomr det I nogle tilf lde har samr dene endda kompetencer til at tr ffe beslutninger p vegne af kommunerne I ger s ledes jeres mulighed for at f indflydelse p prioriteringen af folkeoplysningsomr det i jeres kommune hvis I engagerer jer i eller tager kontakt til de lokale samr d 9

Page 10

V RKT J 2 Invit r til debat Fysiske og digitale debatarrangementer fylder rigtig meget frem mod de lokale kommunalvalg I kan v lge at afholde et debatarrangement hvor I inviterer jeres lokalpolitikere til en debataften I kan med fordel g re det i et samarbejde med andre folkeoplysende akt rer Forud for debataftenen kan I bede politikerne om at forholde sig til de konkrete temaer som I har valgt at s tte fokus p Det er en god id at sende informationsmateriale til politikerne p forh nd s de har mulighed for at forberede sig p temaerne I kan ogs v lge at deltage i de mange andre debatarrangementer der bliver afholdt frem mod kommunalvalget Forbered gerne konkrete sp rgsm l til de deltagende politikere med afs t i jeres temaer forud for m derne 10

Page 11

V RKT J 3 Invit r p bes g I kan ogs v lge at invitere en eller flere af jeres lokalpolitikere p bes g hos jeres forening eller skole Her kan I f lejlighed til at vise dem hvad I laver hvordan I g r en forskel for jeres lokalomr de og s rligt hvordan I bidrager til at l se kommunale udfordringer Bes g som disse er ogs en god anledning til at give politikeren ejerskab til jeres budskaber og l sningsforslag som han hun kan prioritere politisk efter valget G r jeres m rkesag til politikernes m rkesag En direkte dialog med kommunalpolitikere er ogs en god indgangsvinkel til at skabe motivation hos kommende v lgere til at g i stemmeboksen Det kan v re at jeres forening skoleform netop har et nske om at opmuntre jeres deltagere til at bruge deres stemmeret Og n r man f r sat et ansigt p en politiker n r man f r mulighed for at tale med vedkommende og n r man oplever at ens stemme kan g re en forskel skaber det motivation for at tage del i valgprocessen 11

Page 12

V RKT J 4 Brug pressen Jeres lokale presse kan bruges til at skabe opm rksomhed og kendskab til jeres temaer Derfor skal I altid huske at invitere dem med n r I fx afholder et debatarrangement eller et bes g S rg gerne for at tage billeder og eller skriv artikler forud for og efter debatterne og bes gene Artiklerne kan bringes via jeres sociale medier og eller som debatindl g i lokalpressen Det er vigtigt for at skabe synlighed om jeres aktiviteter og m rkesager 12

Page 13

V RKT J 5 Grib knoglen Det lyder gammeldags Men det kan g re en k mpe forskel Og hvis I gerne vil fremme jeres temaer s kan det v re en god vej frem at ringe til politikerne direkte eller via deres sekret rer F lg op ved at skrive en mail hvor I forklarer hvem I er hvad I bidrager med og hvad I har brug for at politikeren s tter fokus p Husk altid at pege p en l sning n r I fremh ver en udfordring Og henvis gerne til dokumentation og konkrete eksempler der underbygger jeres argumentation T nk over hvilken politiker der er bedst at kontakte Overvej is r 1 om politikerne har en m rkesag som I kan spille ind i eller 2 om politikerne mangler en m rkesag som I kan levere p Uanset om politikeren vender tilbage er det altid en god id at skrive samme budskab til jeres kultur og fritidsforvaltning s kommunen ogs kender til jeres udfordringer og l sningsforslag Og husk i lokalpolitik vinder pragmatik ofte over ideologi og derfor er personlige perspektiver p lokale l sninger ofte vigtigere end partifarven 13

Page 14

V RKT J 6 Indg i partnerskaber Mange kommuner indg r tilskudsgivende partnerskaber med folkeoplysende akt rer hvor lokale foreninger og eller skoler bidrager til at l fte kommunale opgaver herunder fx ved at forbedre sundheden eller ved at fremme integrationen eller hvad der ellers er behov for i den givne kommune Hvis I har et nske om at indg et partnerskab med jeres kommune kan I kontakte kulturog fritidsforvaltningen med en beskrivelse af hvad m let er med partnerskabet hvilke andre akt rer I gerne vil samarbejde med hvilke aktiviteter I vil udbyde etc Partnerskaber er en god m de skabe nye folkeoplysende f llesskaber og det er en god m de at vise politikerne hvad I kan bidrage med hvilket er s rligt aktuelt forud for et kommunalvalg Husk dog altid at afklare hvor mange ressourcer I har til at g ind i partnerskabet 14

Page 15

V RKT J 7 Etabl r uformelle samarbejder I kan ogs indg i mere uformelle samarbejder med andre akt rer fra jeres lokalomr de der har samme interesser temaer som jer Det giver jeres stemme mere tyngde over for politikerne og pressen T nk ogs gerne i alternative samarbejder fx med lokale sociale foreninger lokale patientforeninger eller lignende Det kan ge jeres synlighed frem mod kommunalvalget 15

Page 16

Men hvad med I er meget velkomne til at kontakte Dansk Folkeoplysnings Samr d DFS hvis I har sp rgsm l til hvordan I p virker jeres lokalpolitikere frem mod kommunalvalget I kan skrive til Stine H Christensen p shc dfs dk Vi h rer ogs meget gerne fra jer hvis I har erfaringer med at f folkeoplysningen bragt p banen over for politikerne Hvis I har en god historie kan ogs I skrive til Frederik Thorkild Bjerglund Madirazza p ftm dfs dk F lg ogs gerne med DFS facebookside hvor vi l bende vil s tte fokus p kommunalvalget i l bet af efter ret Og husk valget vindes mellem valgene Det betyder at den erfaring og de politiske relationer som I opbygger frem til november skal holdes ved lige s I kan p virke folkeoplysningspolitikken de n ste fire r inden n ste kommunalvalg God valgkamp Guiden er bl a baseret p pointer fra bogen Lokal Lobbyisme skrevet af Marie Scott Poulsen og Maria Steno 16