simplebooklet thumbnail

Henk Brat is advocaat, vertrouwenspersoon en onderhandelaar voor ondernemers en ondernemende klanten. Hij is gespecialiseerd in ondernemingsrecht in het algemeen (met een focus op de zorg) en in fusies & overnames, herstructureringen, corporate governance en aandeelhoudersgeschillen en bestuurdersgeschillen in het bijzonder.