Return to flip book view

Ghidul Bebelușului ediția 2020

Page 1

Ghidul bebelu ului ndelung spitalizat edi a IV a 2020

Page 2

Ghidul bebelu ului ndelung spitalizat Mul umiri Sunt numero i cei care au sus inut direct sau indirect Asocia ia Unu i Unu i au contribuit la realizarea acestui ghid de aceea mul umim tuturor speciali tilor care au contribuit n regim de voluntariat i au oferit informa ii valoroase pentru p rin i partenerilor colaboratorilor i sponsorilor Mul umiri speciale se ndreapt c tre Dr Doina Brosc uncianu Dr Cristina Ni ulescu Medic primar pediatrie i specialist neonatologie Doctor n medicin INSMC Spitalul Clinic de Copii Marie Sk odowska Curie Prof Univ Dr Silvia Maria Stoicescu Medic primar neonatologie specialist pediatru SCOG Prof Dr Panait S rbu Bucure ti Medic primar pediatrie i specialist neonatologie Doctor n medicin ef sec ie nou n scu i Institutul Na ional pentru S n tatea Mamei i a Copilului Alessandreascu Rusescu Dr Daniela Oprescu Medic primar obstetrica ginecologie INSMC Departamentul de obstetric i ginecologie Polizu Bucure ti Dr Adriana Dan Medic primar pediatrie neonatologie ef sec ie Neonatologie Spitalul Universitar de Urgen Bucure ti Dr Adrian Sorin Cr ciun Medic primar neonatolog Spitalul Clinic Dr Ioan Cantacuzino Bucure ti Dr Ioana Angelescu Dr Ioana Ro ca Dr Maria Livia Ognean Medic primar neonatologie Doctor n tiin e medicale ef sec ie neonatologie Spital Clinic Jude ean de Urgen Sibiu Psih Nina Sofian Psiholog voluntar Asocia ia Unu i Unu n perioada 2015 2017 Psih Adina Codre Voluntar al Asocia iei Unu i Unu n 2015 Autoritatea Na ional pentru Protec ia Drepturilor Copilului i Adop ie Cristina Cojan Comunicare Advocacy Asocia ia Unu i Unu Medic specialist pediatrie neonatologie Spitalul Clinic OG Filantropia Bucure ti Dr Mihaela Demetrian Medic primar pediatrie neonatologie Spitalul Clinic OG Filantropia Bucure ti Echipa redac ional Coordonatori proiect Corina Croitoru Ruxandra Nan Grafic i DTP Aimee Consulting Advertising Credit foto C t lin N stase Photomagique ro Alexandra Dinc Corneliu T nase Mihaela Gherca Photo to Remember Magda Creosteanu

Page 3

edi ia a IV a 2020 Cuv nt nainte Dragi p rin i n numele membrilor i voluntarilor Asocia iei Unu i Unu dorim s v felicit m c a i devenit p rinte c a i adus pe lume o minune de copila Da este o minune c se lupt i reu e te s se adapteze la via este o minune fiecare respira ie a lui Experimenta i a adar cu bucurie i ncredere ceea ce nseamn s fii p rinte tr ind miracolul vie ii cu bune i rele Fi i al turi de copila cu speran a c va alerga ntr o zi pe plaj c ve i fi mbr i at str ns de el c nd va fi adult c se va bucura de un apus frumos de soare la b tr ne e Nu sunte i singuri n aceast experien i noi am trecut prin s pt m ni de terapie prin teama de a ne pierde copilul am resim it profund dorin a i neputin a de a l ine n bra e de a l alina de a l proteja i iubi Acum ns c nd copiii no tri au crescut c nd am trecut de dificult ile recuper rii lor ne dorim s v fim aproape s v ajut m cu suport moral i informa ii care s v fac trecerea prin terapie c t mai lin i mai natural A a s a nfiin at Asocia ia Unu i Unu n 2013 din experien a personal a Corinei Croitoru mam de copii gemeni i prematuri n scu i n s pt m na 29 de gesta ie Asocia ia Unu i Unu este Asocia ia na ional a nou n scu ilor prematuri sau bolnavi i ndelung spitaliza i la na tere i a familiilor lor Acest Ghid dedicat p rin ilor cu bebelu i ndelung spitaliza i prematuri dismaturi copii cu APGAR mic la na tere cu malforma ii congenitale sindroame rare etc a fost elaborat mpreun cu speciali ti medici psihologi avoca i pentru a v r spunde la c t mai multe ntreb ri i pentru a v ghida n aceast c l torie unic V dorim mult curaj v transmitem toat sus inerea noastr a adar nu ezita i s ne contacta i Corina Croitoru Membru fondator i Pre edinte Asocia ia Unu i Unu corina croitoru unusiunu com 1

Page 4

Ghidul bebelu ului ndelung spitalizat Cuprins 1 Cuv nt nainte 3 Despre Asocia ia Unu i Unu 4 Prematuritatea 7 Cauze ale na terii premature 9 Universul neonatologiei 12 Investiga ii prematur 13 Afec iunile prematurului 18 Retinopatia de prematuritate Informa ii pentru p rin i 20 Alimenta ia prematurului 22 Rolul mamei n terapia neonatal 28 Evolu ia prematurului influen at de starea mamei 30 Medic n terapie 32 Externarea i monitorizarea prematurului 38 Drepturile copilului prematur pe perioada de spitalizare 41 Tipuri de concedii 2 Reproducerea par ial sau total a con inutului din acest material f r acordul Asocia iei Unu i Unu este total interzis iar nc lcarea se pedepse te conform legii nr 8 1996 cu modific ri i complet ri ulterioare

Page 5

edi ia a IV a 2020 Despre Asocia ia De ce aceast asocia ie Din 2013 este prima Asocia ie de p rin i care ap r drepturile copiilor din sarcini multiple i sau prematuri i ale familiei acestora i ofer suport pe perioada spitaliz rii i dup externare Asocia ia Unu i Unu este membr a EFCNI European Foundation for the Care of Newborn Infants din 2013 organiza ie cu reprezentan i din peste 50 de ri EFCNI cu sediul n Germania este prima organiza ie pan european care reprezint interesele prematurilor i a nou n scu ilor dar i ale p rin ilor acestora Din aprilie 2020 Asocia ia Unu i Unu a devenit membr GLANCE Global Alliance for Newborn Care Misiunea Unu i Unu este de a mbun ta i s n tatea bebelu ilor din Rom nia prin proiecte de preven ie informare i educare a societ ii civile privind na terea nainte de termen implementarea principiilor Family Centred Care n terapiile intensive neonatale i alinierea Standardelor na ionale la nivelul Standardelor Europene de ngrijire elaborate de EFCNI precum i oferirea de suport bebelu ilor ndelung spitaliza i la na tere i familiilor lor n procesul de recuperare medical ulterioar p n la v rsta de 18 ani Viziunea Asocia iei Unu i Unu este s devin vocea prematurilor i a bebelu ilor ndelung spitaliza i la na tere interna i 1 s pt m n din Rom nia 3

Page 6

Ghidul bebelu ului ndelung spitalizat Prematuritatea Dr Doina Brosc uncianu Medic primar pediatrie i specialist neonatologie Doctor n medicin Prof Univ Dr Silvia Maria Stoicescu Medic primar pediatrie i specialist neonatologie Doctor n medicin ef sec ie nou n scu i Institutul Na ional pentru S n tatea Mamei i a Copilului Alessandreascu Rusescu S arcina i na terea sunt etape de via supuse dintotdeauna unor multiple riscuri 1 Dac sarcina implic o dependen total a f tului prin cordonul ombilical de func ia placentar na terea reprezint momentul de acces la autonomie prin adaptarea nou n scutului la via a extrauterin realizat n mod specific fiec rui aparat sau sistem cardiorespirator digestiv sistem nervos central etc 1 i influen at de diver i factori ntre care un rol primordial l are v rsta de gesta ie exprimat n s pt m ni ncep nd de la data ultimului ciclu menstrual i confirmat dup na tere prin scorul Ballard consider nd c termenul normal de na tere este de 40 s pt m ni 2 Na terea prematur produs la mai pu in de 37 s pt m ni mplinite de gesta ie 3 ntre 22 s pt m ni ca limit inferioar de viabilitate conform Organiza iei Mondiale a S n t ii 4 i 37 s pt m ni de gesta ie indiferent de greutate dar cel pu in 500g 2 implic riscuri multiple unele majore exprimate n termeni de supravie uire deces sau de calitate a vie ii 4 sechele handicap etc determinate de dificult ile de adaptare la via a extrauterin cu at t mai mari cu c t gradul de severitate a prematurit ii este mai mare Considerat o problem de s n tate public 2 prematuritatea este din ce n ce mai frecvent 15 milioane n fiecare an respectiv 5 18 din popula ia a 184 ri 3 datorit multiplilor factori ntre care un rol de frunte l au progresele medicale mai ales n domeniul perinatologiei i ale neonatologiei ce dau iluzia unei eficacit i f r limite 1 cre terea v rstei mamelor maternit i tardive sarcinile multiple ob inute dup tratamente pentru infertilitate prin tehnici de reproduc ie uman asistat fertilizare in vitro FIV consumul matern de droguri n timpul sarcinii 5 Av nd n vedere complexitatea factorilor implica i n producerea na terii premature a riscurilor de morbiditate i de mortalitate ngrijirea prematurilor necesit condi ii speciale de mare performan n domeniul aparaturii i echipamentelor medicale c t i n cel al preg tirii personalului medical

Page 7

edi ia a IV a 2020 reprezentat de o echip pluridisciplinar pediatrie neonatologie radiologie laborator oftalmologie neurologie kinetoterapie psihologie asisten social etc condi ii disponibile n mod continuu pe perioada spitaliz rii uneori ndelungat 1 3 luni ngrijirea prematurilor se face n centre de nivel II i mai ales III dedicat v rstelor de gesta ie extrem de mici i foarte mici c t i tuturor cazurilor grave dotate cu unit i de terapie intensiv neonatal de nalt tehnicitate ce includ incubatoare pentru asigurarea c ldurii i umidit ii optime fiecarui nou n scut a izol rii n condi ii riguroase de igien i de protec ie contra luminii i a zgomotelor puternice ncerc nd s imite mediul intrauterin Totalitatea mijloacelor tehnice generatoare de oc emo ional pentru p rin i la vederea micu ilor lor nou n scu i conecta i printr o multitudine de fire la aparate poate ajuta la prevenirea i tratarea afec iunilor specifice prematurit ii i la cre terea i dezvoltarea prematurilor n parametrii de normalitate doar datorit priceperii i d ruirii permanente a personalului medical medici i asistente capabil prin cuno tin e teoretice i practice aplicate prompt cu bl nde e s duc o neobosit lupt pentru via determin nd at t sc derea mortalit ii perinatale i neonatale c t i cre terea ratei de supravie uire 74 9 conform Vermont Oxford Network n 1994 1996 11 inclusiv a prematurilor mai mici de 1000g De i prematuritatea nu este o boal ci o etap a vie ii Pfister R 12 ea implic riscuri i complica ii severe i numeroase 5

Page 8

Ghidul bebelu ului ndelung spitalizat cerebrale hemoragie intraventricular prin fragilitatea vaselor cerebrale leucomalacie periventricular ce produce zone de distruc ie celular hidrocefalie prin acumularea de lichid cefalorahidian n ventriculi apnee prin imaturitatea centrilor respiratori respiratorii sindrom de detres respiratorie prin imaturitate alveolar pulmonar i prin produc ie insuficient de surfactant pneumonie congenital prin infec ie materno fetal mai ales n cazul rupturii premature a membranelor i a corioamniotitei boal pulmonar cronic sau displazie bronhopulmonar prin dezvoltare anormal a esutului pulmonar cardiace persisten a de canal arterial prin oxigenare sanguin deficitar digestive entrocolit ulcero necrotic reflux gastro esofagian prin imaturitatea sfincterului ce nchide stomacul metabolice icter prin imaturitatea ficatului hipoglicemie boal metabolic osoas osteopenie de prematuritate 13 oculare retinopatia de prematuritate ce poate evolua spre 6 orbire auditive surditate anemie infec ii materno fetale i nozocomiale prin imaturitatea sistemului imunitar ce permite evolu ia rapid spre generalizare i agravare sepsis n lipsa unui tratament prompt cu antibiotice Costurile materiale pentru un prematur cu at t mai mari cu c t tehnologia este mai avansat i v rsta de gesta ie este mai mic n SUA sunt costuri curente estimate la 100 000 pentru premturitate extrem ntre 10 000 i 30 000 pentru prematuritate moderat i la 4500 pentru prematuritate t rzie 15 dar i costurile emo ionale psiho sociale ale familiei i ale societ ii reflect eforturile deosebite efectuate pentru salvarea i evolu ia normal a prematurilor n primii ani de via Datele prezentate constituie argumente documentate tiin ific ce stau la baza motiva iei demersului de informare i de suport n privin a prematurit ii at t pentru p rin i viitori p rin i c t i pentru profesioni ti n domeniul s n t ii

Page 9

edi ia a IV a 2020 Cauze ale na terii premature Dr Daniela Oprescu Medic primar obstetric ginecologie INSMC Departamentul de obstetric i ginecologie Polizu Bucure ti Defini e reprezint na terea nainte de 37 s pt m ni de amenoree grade 24 28 s pt m ni prematuritate foarte precoce 28 32 s pt m ni 6 zile prematuritate precoce 33 37 s pt m ni prematuritate tardiv n Rom nia reprezint aproximativ 12 din totalul na terilor Na terea prematur se poate produce spontan sau iatrogen indus Dintre cauze Anomalii uterine septuri fibroame anomalii de form hidramniosul excesul de lichid amniotic sarcina multipl infec ii materne pneumonii pielonefrite etc infec ii ale cavit ii amniotice incompeten a cervical deschiderea colului spontan f r ac iunea contrac iilor diversele interven ii pe col rezec ii antecedente de na tere prematur consumul de tutun alcool droguri placent praevia preeclampsia cre terea tensiunii arteriale cu modific rile adiacente restric ia de cre tere intrauterin DPPNI dezlipirea prematur de placent normal inserat 7

Page 10

Ghidul bebelu ului ndelung spitalizat De aceea orice semn anormal ap rut pe parcursul gravidit ii trebuie semnalat medicului curant contrac ii care nu cedeaz la medicamente presiuni n partea inferioar a abdomenului s nger ri ruperea membranelor febr Pentru a preveni na terea prematur gravida trebuie s fie luat n eviden din primul trimestru de sarcin pentru a se evalua de la nceput factorii de risc Asta presupune o bun anamnez evaluare din partea medicului i un examen clinic am nun it M surile profilactice prenatale conduita se individualizeaz n func ie de factorii de risc tratamentul vaginozelor bacteriene bacteriuriei asimptomatice infec iilor genitale specifice consilierea pacientelor privind semnele unui travaliu prematur colaborare bun medic obstetricianmedic de famile Analize n afar de analizele uzuale recomandate care se fac prin medicul de familie se mai indic complex TORCH anticorpi Ig G i M pt Toxoplasma Rubeola Citommegalovirus herpes i analiza secre iilor cervico vaginale cu determinarea i a antigenelor pentru Chlamidya Micoplasma i Ureaplasma Monitorizarea ecografic n afar de cele pentru morfologie fetal 12 s pt m ni 21 22 i 32 s pt m ni n cazul n care exist factori de risc pentru na tere prematu se urm re te aspectul placentei lichidului ritmul de cre tere a f tului i nu n ultimul r nd lungimea colului mai ales c nd avem de a face cu incompeten a cervical sau sarcin multipl n cazul sarcinilor multiple gemelare sau triple riscul de na tere prematur este mult mai mare deoarece prin supradistensie uterin pot apare contrac ii se pot rupe spontan membranele sau se poate scurta i deschide colul 8 n cazul n care fe ii au placent comun trebuie facut monitorizare la 2 s pt m ni ntre 18 26 s pt m ni pentru a surprinde apari ia sindromului transfuzortransfuzat ce poate afecta ambii fe i De asemenea n cazul n care cei doi fe i se afl n acela i sac se monitorizeaz ecografic pentru a preveni moartea fetal prin mpletirea celor 2 cordoane n cazul sarcinilor ob inute prin FIV recomandat este s nu se transfere mai mult de 2 embrioni pentru a preveni riscul de na tere foarte precoce Deci na terea prematur este o problem de s n tate public cu o inciden n cre tere

Page 11

edi ia a IV a 2020 Universul neonatologiei Dr Adriana Dan Medic primar pediatrie neonatologie ef sec ie Neonatologie Spitalul Universitar de Urgen Bucure ti N ou n scu ii prematuri sunt adesea interna i n sec ia de TINN terapie intensiv neonatal unde li se acord ngrijiri medicale speciale care ncearc s compenseze nevoile i deficien ele cauzate de imaturitatea organismului lor Deoarece nu pot face termoreglarea nu i pot p stra temperatura corpului este nevoie s fie plasa i n incubator acestea sunt de 2 feluri nchise clasice i deschise mese cu c ldur radiant n ambele situa ii nou n scutului i se amplaseaz un senzor pe piele i se seteaz aparatul la temperatura dorit astfel ca temperatura corpului s fie men inut constant indiferent de varia iile temperaturii mediului nconjur tor Incubatoarele sunt prev zute cu sisteme de alarmare pentru situa iile n care temperatura copilului cre te sau scade fa de limitele normale setate Nou n scutul prematur are frecvent nevoie de suport respirator i de oxigen administrat n diferite moduri n func ie de concentra ia necesar poate avea un simplu furtuna de oxigen n incubator un dispozitiv denumit cort sau izolet care acoper capul nou n scutului i concentreaz oxigenul p n la 40 un aparat conectat printr un sistem de tuburi la nasul copilului care adaug i presiune la respira iile copilului sau n cele mai grave cazuri un aparat care respir n locul copilului conectat direct la pl m nii acestuia printr un tub ce p trunde prin gur sau uneori prin nas n traheea copilului Aparatele de ventila ie controleaz frecven a i amplitudinea respira iilor nou n scutului precum i concentra ia de oxigen administrat Pentru a monitoriza statusul cardiorespirator al nou n scutului alte aparate conectate la membrele copilului m soar n permanen frecven a respira iilor copilului alura ventricular pulsul gradul de oxigenare a esuturilor satura ia n oxigen tensiunea arterial Aceste aparate au limite de alarm care avertizeaz personalul medical dac valorile nregistrate la copil sunt anormale n felul acesta nou n scutul este mereu n siguran De men ionat c mi carea copilului ca i al i factori ce in de aparat pot da erori ce trebuie interpretate numai de c tre personalul medical Valori normale ale pulsului la nou n scut sunt de 120 180 min frecven a respiratorie este 40 60 minut satura ia n oxigen 9

Page 12

Ghidul bebelu ului ndelung spitalizat acceptat ca normal este peste 85 ntruc t nou n scutul prematur are pe l ng afectarea respira iei i tulbur ri digestive vars nu diger laptele prezint abdomenul destins are tulbur ri de tranzit intestinal alimentarea copilului este dificil Nou n scu ii prematuri cu v rsta de gesta ie sub 34 de s pt m ni nu au nici reflexul de supt dezvoltat de aceea vor fi alimenta i prin introducerea unei sonde un tub sub ire de plastic n stomac metod denumit gavaj Acesta poate fi continuu pe 21 24 de ore sau discontinuu administrare cu seringa la intervale de 3 ore Cantitatea de lapte primit de nou n scutul prematur n primele zile este mic raportat la necesarul crescut de calorii pe care ace ti copii l au de aceea este obligatorie administrarea 10 de substan e nutritive proteine lipide glucoz s ruri minerale vitamine prin perfuzii endovenoase Acestea se fixeaz la membre dar uneori f r nici un risc i la venele capului pe scalp i sunt conectate la seringi uneori multiple ce sunt montate pe pompe de perfuzie care injecteaz automat i controlat cantit ile setate de personalul medical n unele cazuri este nevoie de nregistrarea activit ii inimii electrocardiograma pentru care pe pieptul bebelu ului se lipesc 3 sau mai mul i senzori electrozi uneori acoperind o mare parte din suprafa orpului Toate aceste mijloace de diagnostic i monitorizare sunt vitale pentru nou n scutul prematur iar personalul medical va avea grij s nu fie prea

Page 13

edi ia a IV a 2020 stresante pentru bebelu atunci c nd se poate i este nevoie se poate induce sedarea medicamentoas a bebelu ului manevrele de plasare i ndep rtare a senzorilor sau perfuziilor se fac cu grij i cu bl nde entru a nu stresa copilul i a a fragil din toate punctele de vedere De aceea de i imaginea nou n scutului prematur internat n sec ia de terapie intensiv poate p rea nsp im nt toare cu at tea tuburi fire ace i pansamente pe corpul copilului dumneavoastr trebuie s ave i ncredere n personalul medical care v va ine la curent cu evolu ia st rii de s n tate a copilului i r bdare pentru c recuperarea nou n scutului prematur se face n timp ndelungat De obicei timpul pe care bebelu ul ar fi trebuit s l mai petreac n uterul mamei de ex un nou n scut de 28 de s pt m ni de gesta ie poate necesita o spitalizare de 1012 s pt m ni 11

Page 14

Ghidul bebelu ului ndelung spitalizat Investiga ii prematur Dr Adrian Sorin Cr ciun Medic primar neonatolog Spitalul Clinic Dr Ioan Cantacuzino Bucure ti C u c t v rsta de gesta ie a noun scutului prematur este mai mic cu at t num rul i complexitatea analizelor cre te Investigarea unui nou n scut prematur presupune at t analize de s nge teste de infec ie directe hemocultura sau indirecte hemoleucograma proteina C reactiv test la procalcitonin teste de biochimie TGO TGP pentru evaluarea func iei hepatice uree i creatinin pentru evaluarea func iei renale ionograma sangvin bilirubin total i direct pentru aprecierea nivelului icterului teste de coagulare pentru aprecierea func iei sangvine i cel mai important ANALIZA GAZELOR SANGVINE a a numitul ASTRUP care evaluaz capacitatea pl m nului de a realiza schimbul de gaze CO2 i O2 Pe l ng analizele de s nge se mai fac i alte investiga ii paraclinice radiografii pulmonare pentru a vedea c t de afectat e pl m nul prematurului radiografii abdominale simple i cu subtan a de contrast n caz de suspiciune de 12 enterocolit ulcero necrotic ecografii transfontanelare pentru eviden ierea unei hemoragii intra craniene precum i gradul acesteia tomografie cerebral EEG sau RMN n cazurile severe ecocardiografie i ECG c nd de suspicioneaz o malforma ie cardiac punc ie lombar c nd se suspicioneaz o meningit otoemisiuni i ponte iale auditive pentru descoperirea unor deficien e de auz examen oftalmologic pentru descoperirea unei retinopatii de prematuritate Se mai pot lua culturi perifericeurocultura coprocultura culturi secre ie ocular exudat faringian i nazal pentru descoperirea unei infec ii sau coloniz ri bacteriene n ceea ce privi te transferul ntr o alt maternitate este foarte imporant de tiut c to i prematurii cu v rsta de gesta ie mai mic sau egal cu 32 s pt m ni trebuie trata i ntr o maternitate de nivel III iar orice caz chirurgical trebuie s ajung obligatoriu ntr o sec ie de chirurgie infantil

Page 15

edi ia a IV a 2020 Afec iunile prematurului Dr Ioana Angelescu Medic specialist pediatrie neonatologie Dr Mihaela Demetrian Medic primar pediatrie neonatologie Spitalul Clinic OG Filantropia Bucure ti nainte de na tere placenta deserve te f tul prin trei func ii majore asigur nutrien ii pentru cre terea f tului elimin produ ii de metabolism i sintetizeaz hormoni care ajut f tul s creasc Placenta joac i un rol n ap rarea antiinfec ioas a f tului prin macrofagele placentare permi nd i trecerea imunoglobulinei de la mam la f t ncep nd cu s pt m nile 32 34 de gesta ie Inciden a prematurit ii n Rom nia este de 10 12 fiind n cre tere peste tot n lume mai ales datorit sarcinilor multiple ce apar prin metode de concep ie artificial Gemenii triple ii etc au risc de 6 ori mai mare pentru a se na te prematur Mortalitatea i morbiditatea prematurilor mai ales cei sub 1000 de grame este n sc dere datorit dezvolt rii manevrelor de sus inere vital i a apari iei surfactantului Aflarea v rstei de gesta ie in nd cont de ultima menstrua ie a mamei poate s nu fie de ncredere Aproximativ 20 din femei au menstre neregulate Prenatal se ncepe determinarea v rstei de gesta ie prin ecografia de prim trimestru c nd se pot diagnostica anumite anomalii fetale sarcina multipl localizarea placentei Dup na tere pentru a afla v rsta de gesta ie doctorii neonatologi folosesc scorul Ballard care utilizeaz at t parametrii fizici c t i neurologici Afec iunile prematurului Nou n scutul prematur necesit multe investiga ii i multe proceduri medicale pe parcursul vie ii n sec ia de Neonatologie intubare i ventilare mecanic recoltare de analize radiografii i ecografii punc ie lombar Printre primele complica ii ale prematurit ii imediat dup na tere este apari ia detresei respiratorii care de cele mai multe ori se datoreaz lipsei surfactantului n pl m nul noun scutului Surfactantul este un complex lipoproteic ce ncepe s fie secretat nc din s pt m nile 22 24 dar n cantit i mici fiind suficient secretat n s pt m na 35 de gesta ie Astfel nou n scutul prematur poate necesita administrarea exogen de surfactant Cei mai mul i 13

Page 16

Ghidul bebelu ului ndelung spitalizat prematuri necesit sus inere ventilatorie a func iei respiratorii n func ie de gradul de afectare pulmonar pot avea nevoie de sus inere minim invaziv cu ajutorul unui aparat care le ofer oxigen sau pot necesita intuba ie i ventila ie mecanic Alte afec iuni respiratorii pe care le pot dezvolta sunt sindrom de pierdere de aer apnee de prematuritate datorit dezvolt rii insuficiente neurologice i mai t rziu pot r m ne dependen i de oxigen prin dezvoltarea bronhodisplaziei pulmonare cronice Termoreglarea este de asemenea o problem pentru prematuri Datorit esutului subcutanat care este slab reprezentat i a suprafe ei corporale mari pierderea de c ldur este mare la fel ca i 14 perspira ia i de aceea necesit g zduirea n utere artificiale n incubatoare care ncearc s le ofere un confort termic umiditate i protec ie mpotriva stimulilor externi Pielea prematurului este extrem de imatur i de aceea u or de lezat i prin ea se absorb cantit i mari de substan e de aceea cel mai bine pentru nou n scutul sub 1000 de grame este s fie sp lat doar cu ap orice antiseptic folosit s fie ndep rtat dup terminarea procedurii minimizarea folosirii anumitor adezive Alte afec iuni pe care le pot avea noun scu ii prematuri sunt hipotensiune arterial i duct arterial patent ce necesit de asemenea tratament pentru sus inerea tensiunii i pentru nchiderea canalului arterial

Page 17

edi ia a IV a 2020 Infec iile sunt de asemenea un risc de temut al prematurit ii De cele mai multe ori infec ia este i cea care determin na terea prematur a nou n scutului De asemenea acesta are nevoie de sus inere imunoglobuline i tratament antibiotic pentru a combate infec ia Imaturitatea prematurului afecteaz de asemenea i la nivel gastrointestinal astfel alimentarea enteral alimenta ie pe cale digestiv a acestuia este destul de dificil de f cut i se ncepe n cantitate mic cresc nd lent alimenta ia Pentru a alimenta complet nou n scutul acesta necesit suplimentare parenteral alimenta ie pe cale intravenoas a alimenta iei Cel mai bun lapte pentru prematur este laptele de mam de aceea n toate maternit ile mamele sunt ncurajate s se mulg pentru a oferi c t mai cur nd alimenta ia cea mai bun pentru micul nou n scut Ini ial nou n scu ii sub 32 34 de s pt m ni care nu au reflex de supt sunt hr ni i prin gavaj fie continuu fie discontinuu n func ie de toleran a lor digestiv p n se maturizeaz i dezvolt reflexul de supt Complica iile prematurit ii din punct de vedere digestiv sunt alimenta ie enteral alimenta ie pe cale digestiv dificil i cea mai de temut este enterocolita ulcero necrotic Chiar dac ini ial prematurul este policitemic hemoglobin mult pe parcursul intern rii dezvolt anemie de prematuritate datorit dezvolt rii hormonale insuficiente i a m duvei osoase Din aceast cauz prematurul poate necesita transfuzii de s nge De asemenea prematurul are risc de boal hemoragic mai mare dec t nou n scutul la termen i astfel poate avea nevoie de administrare de plasm proasp t congelat i de administrare repetat de vitamina K pentru a preveni sau a trata aceast afec iune Icterul de prematuritate de asemenea este mai intens i de lung durat necesit nd fototerapie pentru o perioad ndelungat Poate avea tulbur ri neurologice de la tonus muscular sc zut hemoragie intraventricular care mai t rziu poate duce la leucomalacie periventricular cu nt rziere n dezvoltare neuro motorie i psihic Retinopatia de prematuritate poate ap rea la prematuri n func ie de stadiu necesit doar monitorizare clinic de c tre un oftalmolog sau poate necesita laserterapie Surditatea sau hipoacuzia poate ap rea de asemenea la prematuri de aceea se face screening auditiv la externare Tratamentul Terapie prenatal cu corticosteroizi una dintre cele mai importante faze n tratametul prematurit ii Cercet rile au stabilit c administrarea la mam a steroizilor cu cel pu in 48 de ore nainte de na tere reduce semnificativ inciden a i gravitatea bolilor respiratorii la bebelu ii prematuri Un alt beneficiu major al tratamentului cu steroizi este mic orarea hemoragiilor intracraniene Cu toate c studiile nu sunt foarte clare se pare c 15

Page 18

Ghidul bebelu ului ndelung spitalizat administrarea de steroizi prenatal poate de asemenea ajuta la reducerea cazurilor de duct arterial i enterocolit Se pot administra steroizi mamelor n pericol de a na te prematur ntre s pt m nile 24 i 34 de sarcin nainte sau dup acest interval medica ia este de obicei ineficient Bebelu ii prematuri necesit de obicei ngrijire ntr o sec ie special de terapie intensiv neonatal n aceast sec ie se combin tehnologia avansat i personalul medical specializat pentru a le oferi micu ilor pacien i ngrijirea deosebit de care au nevoie Aceast sec ie este condus de un medic neonatolog un pediatru specializat n ngrijirea bebelu ilor bolnavi sau prematuri 16 ngrijirea nou n scu ilor prematuri include incubatoare nchise deschise pentru men inerea temperaturii corporale monitorizarea temperaturii tensiunii pulsului respira iei i a nivelului de oxigen administrarea de oxigen prin masc sau cu ajutorul unui aparat ventilator mecanic pentru sus inerea func iei respiratorii solu ii intravenoase c nd nu poate fi hr nit altfel necesit suplimentarea alimenta iei sau pentru medica ie catetere centrale percutane sau ombilicale pentru alimenta ia parenteral perfuzie medica ie

Page 19

edi ia a IV a 2020 dispozitive speciale de hr nire a medica ia necesar n cazul apari iei bebelu ului cu lapte de mam sau formul const nd n gavaj un tub introdus prin guri p n n stomacul bebebulu ului Laptele de mam are avantajul de a fi absolut adaptat nevoilor prematurului i ofer bebelu ului imunitatea mamei unor complica ii antibiotice de ex Metoda Cangur const n contactul piele la piele al bebelu ului prematur cu p rintele care ajut i la ata amentul p rinte copil Studiile arat c bebelu ii inu i astfel au stat mai pu in la Sec ia de Terapie Intensiv Neonatologie Externarea din maternitate Nou n scu ii prematuri au de obicei nevoie de timp s recupereze at t n dezvoltare c t i n greutate n spital aceast recuperare implic s nve e s m n nce i s doarm i cre terea constant n greutate De obicei noun scu ii nu stau n maternitate p n la data corect a na terii fiind externa i mai repede n func ie de evolu ia lor din maternitate Criteriile generale care sunt luate n considerare pentru plecatul acas al bebelu ului prematur sunt bolile serioase au fost stabilizate temperatura corpului este constant i se p streaz n cazul n care bebelu ul este inut ntr un p tu normal bebelu ul accept toate mesele la s n sau biberon nu a avut recent crize de apnee p rin ii sunt capabili s aib grij de bebelu inclusiv administrarea unei eventule medica ii De asemenea prematurul are nevoie de urm rire periodic fie din partea neonatologului fie a pediatrului pentru a se vedea evolu ia i dezvoltarea lui ulterioar dup externarea din maternitate 17

Page 20

Ghidul bebelu ului ndelung spitalizat Retinopatia de prematuritate Informa ii pentru p rin i Dr Cristina Ni ulescu Medic primar oftalmolog Spitalul Clinic de Copii Marie Sk odowska Curie Ce este retinopatia de prematuritate Este o boal a vaselor retinei care apare doar la prematuri i care poate duce la orbire dac nu este diagnosticat i tratat la timp Ce se nt mpl de fapt Retina este zona din interiorul ochiului care ne permite s vedem ea este format dintr un esut nervos i vase de s nge Retina ncepe s se dezvolte din s pt m na a 16 a de sarcin i este complet la nou n scutul la termen La prematur vasele retinei sunt incomplet dezvoltate n unele cazuri se pot opri din cre tere i retina nu se mai dezvolt n principal din cauza varia iilor de oxigen de la nivelul retinei pot ap rea vase anormale ceea ce poate duce n final la dezlipire de retin i la pierderea total a vederii pentru tot restul vie ii Care copii sunt expu i riscului de a face boala Cei care la na tere au mai pu in de 34 de s pt m ni de gesta ie i sau mai pu in de 2000 de grame precum i copiii mai mari dac prezint factori de risc asocia i Cauza principal a acestei boli este prematuritatea asociat cu expunerea la oxigen la care se adaug al i factori de risc pre i postnatali boala respiratorie enterocolita necrozant anemia infec ia Care este evolu ia bolii Sunt 5 stadii de boal primele 2 se pot vindeca de la sine n stadiul 3 de obicei este indicat tratamentul iar stadiile 4 i 5 de dezlipire de retin apar adesea la copiii care nu au fost examina i la timp i uneori i dup tratament la cei cu forme severe de boal retinopatia agresiv posterioar Boala nu evolueaz la fel la to i copiii uneori se poate vindeca de la sine alteori netratat poate evolua p n la dezlipire de retin i orbire f r s poat fi anticipat evolu ia Din acest motiv to i copiii din grupa de risc trebuie examina i p n la vindecarea complet 18

Page 21

edi ia a IV a 2020 Cum se pune diagnosticul Copiii trebuie s fie controla i pentru prima dat la aproximativ 28 de zile dup na tere excep ie fac cei cu v rsta de gesta ie sub 26 de s pt m ni c nd prima examinare se face la 5 6 s pt m ni postnatal De cele mai multe ori primul consult se face n maternitate iar c nd copilul a fost externat mai repede p rin ii sunt obliga i s vin la control conform indica iilor medicului neonatolog i oftalmolog n cele 10 centre de screening din ar Bucure ti Craiova Constan a Ia i Cluj Napoca T rgu Mure Bra ov Sibiu Timi oara Oradea Transportul copiilor din maternit ile care nu au oftalmolog propriu pentru consult i sau tratament n centrele de screening se face gratuit prin apelarea Serviciului de Urgen 112 Care este tratamentul Tratamentul LASER poate vindeca boala este indicat n cazurile n care boala evolueaz laserul opre te dezvoltarea anormal a vaselor retinei care pot s duc n final la dezlipire de retin i orbire n ultimul timp se practic injec ia intraocular cu Avastin la copiii cu forma agresiv de boal pentru a nu se distruge prin laser cea mai mare parte a retinei n stadiul de dezlipire de retin este indicat tratamentul chirurgical dar care nu reu e te s restabileasc vederea dec t cel mult la nivelul de percep ie de lumin Din acest motiv copiii nu ar trebui s ajung n acest stadiu Ce trebuie s face i la externarea din maternitate Citi i cu aten ie recomand rile din biletul de externare ntreba i medicul neonatolog din maternitate c nd i unde trebuie s merge i cu copilul la control sau dac s a f cut controlul oftalmologic De ce trebuie s v aduce i copilul de mai multe ori la control Aceast boal afecteaz ini ial periferia retinei i poate evolua la 3 4 luni de la na tere n aceast perioad copilul poate vedea lumina i obiectele mari De cele mai multe ori atunci c nd copilul este externat boala ocular nu este vindecat el trebuie s fie adus la control de mai multe ori p n c nd medicul oftalmolog constat c boala s a vindecat n cazul n care copilul este internat n spital pentru o alt afec iune i nu l pute i aduce la control sunte i obliga i s lua i leg tura cu medicul oftalmolog Dac neglija i controalele periodice v asuma i riscul de a avea un copil orb Dac asculta i indica iile medicului oftalmolog i v aduce i copilul la controalele periodice i oferi i acestuia cele mai mari anse de a avea o vedere normal 19

Page 22

Ghidul bebelu ului ndelung spitalizat Alimenta ia prematurului Dr Ioana Ro ca Medic primar neonatologie specialist pediatru Spitalul Clinic OG Prof Dr Panait S rbu Bucure ti P rematurul este nou n scutul cu v rsta gesta ional sub 37 s pt m ni iar complica iile prematurit ii sunt invers propor ionale cu v rsta de gesta ie ceea ce nseamn c ngrijirea nou n scutului la o v rst gesta ional spre limita viabilit ii presupune eforturi considerabile i o provocare major pentru echipa de neonatologie Tubul digestiv al prematurului este imatur iar aceast imaturitate se manifest prin tulbur ri de alimenta ie Intoleran a digestiv sau tolerare cu dificultate a alimenta iei Reziduu gastric secre ia gastric stagneaz n stomac ceea ce face alimentarea s fie imposibil sau s se fac cu dificultate Risc crescut pentru enterocolita ulcero necrotic abdomen destins de volum nu permite alimentarea nou n scutului ntruc t exist riscul perfora iei intestinale La nou n scutul prematur secre ia salivar este redus mucoasa bucal este permeabil stomacul are capacitate 20 redus i evacuarea gastric este nt rziat peristaltismul mi carea intestinal este diminuat Toate aceste caracteristici ale prematurului fac dificil alimenta ia acestuia El prezint frecvent meteorism o acumulare de gaze n intestin abdominal i constipa ie Nutri ia prematurului trebuie s i asigure cre terea i dezvoltarea optim Ace ti copii au nevoi energetice crescute rezervele de glucide proteine i lipide sunt sc zute iar toleran a digestiv este de asemenea sc zut Din punct de vedere calitativ laptele matern este singurul aliment care asigur aportul optim proteic ns pentru cre terea ponderal trebuie ad ugat fortifiant adaos de concentrate de proteine Laptele de mam reprezint un aport suficient de energie proteine lipide carbohidra i microelemente i ap pentru a asigura cre terea prematurului Laptele mamelor care au n scut prematur are o cantitate mai mare de proteine cistein taurin Na i cloruri i o concentra ie mai mic de lactoz n compara ie cu

Page 23

edi ia 2017 laptele mamelor care au n scut la termen Compozi ia laptelui matern se modific n func ie de v rsta de gesta ie anotimp momentul zilei i alimenta ia mamei n maternitate nou n scu ii prematuri cu v rsta de gesta ie sub 34 s pt m ni se alimenteaz prin gavaj deoarece prezint dificult i de supt i de gluti ie Gavajul reprezint introducerea unei sonde prin care se hr ne te copilul p n n stomac Cantitatea de lapte se administreaz cu o sering care se ata eaz la sond naintea mesei asistenta controleaz reziduul gastric Prematurii cu greutate foarte mic la na tere necesit ini ial gavaj continuu laptele se administreaz cu ajutorul unei pompe de perfuzie Dup v rsta de 34 s pt m ni de gesta ie nou n scu ii se pot alimenta la biberon iar dup 35 36 s pt m ni de gesta ie i o greutate mai mare de 2300 g se pot alimenta i la s n Stimularea lacta iei pe perioada spitaliz rii prelungite se face prin aport crescut de lichide mama ar trebui s consume aproximativ 4 litri de lichide nu sucuri acidulate nu cafea s aib o alimenta ie echilibrat atitudine pozitiv optimist i un program de odihn prelungit Dup externare fostul prematur ar trebui alimentat la interval de 3 ore cu lapte de mam sau formul adaptat v rstei i greut ii n cantit i adaptate fiec rui copil copii cu reflux gastroesofagian vor primi cantit i de lapte mai mici la interval orare mai scurte asociate cu mas ri fizice pozi ie antireflux la 45 grade men inerea dup alimenta ie a unei pozi ii verticale cel pu in 20 min la nevoie vor primi preparate destinate acestei afec iuni Diversificarea este recomandat s fie nceput conform ESPGHAN The European Society for Paediatric Gastroenterology Hepatology and Nutrition la 6 luni schema de diversificare adapt ndu se fiec rui copil n parte n plin stare de s n tate a copilului 21

Page 24

Ghidul bebelu ului ndelung spitalizat Rolul mamei n terapia neonatal Dr Maria Livia Ognean Medic primar neonatologie Doctor n tiin e medicale ef sec ie neonatologie Spital Clinic Jude ean de Urgen Sibiu C hiar i n acest mediu extrem de tehnologizat l ng un copil conectat prin numeroase fire la diverse aparate n sunetul cvasicontinuu al alarmelor mama i poate g si cu sprijinul echipei medicale medici asistente psihologi locul l ng copilul s u Laptele matern al mamei care a n scut prematur este esen ial pentru buna adaptare a tubului digestiv al prematurului fiind perfect adaptat nevoilor acestora n condi iile n care na terea prematur presupune un stres major i asupra tubului digestiv Laptele matern este sursa ideal de nutrien i n cazul prematurilor idealul fiind atingerea unui ritm de cre tere i dezvoltare similar celui al unui f t de aceea i v rst de gesta ie care continu s se dezvolte intrauterin Din p cate acest lucru nu se nt mpl datorit consumului energetic crescut al aparatelor i sistemelor imature care trebuie s se adapteze i s func ioneze n condi iile vie ii extrauterine Dar laptele matern deseori 22 fortifiat cu fortifian i de lapte matern sau proteine reu e te s asigure prematurilor ritmul de cre tere i dezvoltare cel mai apropiat de cel intrauterin n plus laptele matern nu este doar un aliment Laptele matern este o surs important de factori de cre tere pentru tubul digestiv unii din ace tia cu rol important n prevenirea enterocolitei ulcero necrotice o afec iune cu cauze multiple i complexe nc incomplet n eleas i care poate avea multiple complica ii pe termen lung i scurt i care este o cauz important de mortalitate la prematuri decesul survine n circa o treime din cazuri De asemenea laptele matern este o surs important de anticorpi i celule implicate n lupta sistemului imun al prematurului foarte pu in dezvoltat cu infec iile Cu c t na terea se produce mai devreme cu at t transferul de anticorpi materni prin placent este mai redus l s nd prematurul descoperit n fa a agresiunilor virale bacteriene fungice din mediu Toate acestea sunt motive pentru a

Page 25

edi ia a IV a 2020 ncuraja proaspetele mame de prematuri care nu au contraindica ii pentru al ptare s vin n terapia intensiv neonatal c t mai cur nd dup na tere i n func ie de gradul de prematuritate i severitatea afec iunilor asociate prematurit ii s mulg laptele pentru a l oferi copilului n cazul prematurilor mici i foarte mici laptele este oferit prematurilor pe sondi gastric timp de s pt m ni sau chiar luni de zile dar de la 33 34 de s pt m ni din momentul n care reflexul de supt se coordoneaz cu respira ia i degluti ia i n absen a unei suferin e respiratorii sau anomalii de tub digestiv prematurii pot fi pu i la s n dac sunt stabili din punct de vedere clinic n plus n cazul i pe durata alimenta iei prin gavaj pe sondi mama poate ajuta la stimularea reflexului de supt prin oferirea unei suzete De asemenea anumi i nutrien i au importan major pentru cre terea i maturarea creierului i pot juca un rol neuroprotector mpotriva leziunilor substan ei albe cerebrale prin modularea inflama iei i infec iei Pozi ionarea prematurului este foarte important pentru buna dezvoltare i maturizare a sistemului nervos central al prematurului i este un punct foarte important al ngrijirii developmentale tip de ngrijire care stimuleaz dezvoltarea normal a prematurului n condi iile vie ii extrauterine Se ncearc astfel prin pozi ionare imitarea pozi iei fetale prin a ezarea prematurilor n cuiburi al c ror rol este de a oferi prematurilor limite asem n toare pere ilor uterini oferind senza ia de securitate i confort Cu acordul echipei medicale din momentul n care prematurul este stabil mama poate ajuta la pozi ionarea copilului de preferat a ezat pe o parte cu bra ele flectate pe torace m inile a ezate n apropierea fe ei copilului i picioarele flectate pe abdomen sau pe burtic Aceste pozi ii vor ajuta prematurul s doarm i s i organizeze 23

Page 26

Ghidul bebelu ului ndelung spitalizat mai bine sistemul nervos oferind premizele unei dezvolt ri neurologice mai apropiate de normalul vie ii intrauterine Prematurii au tonus muscular cu at t mai redus cu c t sunt mai mici i f r sprijin stau intin i cu membrele n extensie cu capul c zut pe o parte iar aceasta poate s afecteze precoce dezvoltarea motorie a prematurului Respectarea somnului prematurului Oric t de mult i ar dori mama s i ating copilul de fiecare dat c nd l viziteaz personalul medical trebuie s nve e mama s respecte somnul acestuia ntruc t somnul este esen ial pentru dezvoltarea sistemului nervos central Minimalizarea manevr rii i gruparea ngrijirilor au scopul de a asigura perioade de somn ne ntrerupte ale copilului pentru ca ace tia s economiseasc energie pentru cre tere i dezvoltare Personalul din terapia intensiv neonatal ncearc s nu trezeasc copiii care dorm dec t dac e necesar 24 pentru terapii sau investiga ii iar p rin ii trebuie ncuraja i i ei s respecte somnul prematurului i s a tepte trezirea acestuia nainte de a l atinge Zgomotul i lumina excesiv Terapia intensiv neonatal este un mediu foarte diferit de uterul matern Zgomotul i lumina excesive pozi ionarea incorect i manevrarea excesiv pot avea efecte d un toare pe termen ndelungat asupra dezvolt rii copilului i de aceea trebuie evitate prin setarea alarmelor monitoarelor la minim acoperirea incubatoarelor cu p turi aprinderea luminii puternice doar atunci c nd e nevoie de manevre pentru terapie sau investiga ii acoperirea ochilor prematurilor atunci c nd sunt folosite lumini puternice Atingerea este esen ial at t pentru copil c t i pentru mam pentru p rin i i trebuie ncurajat atunci c nd prematurul este treaz i dispus la interac iune f r a uita ns de dificult ile prematurilor

Page 27

edi ia a IV a 2020 de a face fa mai multor stimuli la un moment dat atingere vorbit mi care etc Prinderea m inii i m ng ierea capului sunt modalit i prin care p rin ii se pot apropia de copil Majoritatea copiilor se simt bine c nd m inile i capul le sunt cuprinse cu palmele ca ntr o cup Prematurii pot s nu perceap foarte bine atingerile prea fine sau m ng ierile foarte u oare dar reac ioneaz pozitiv la atingerea bl nd dar ferm cu palma plasat pe torace sau cap Echipa medical trebuie s nve e mama s recunoasc semnele de stres oboseal sau hiperstimulare ale prematurului astfel nc t mama s limiteze contactul cu prematurul n aceste situa ii n timp mama va observa ce i place i ce nu i place copilului s u i poate adapta atingerile sale astfel nc t perioada de timp petrecut cu copilul s fie una pl cut i dorit de am ndoi Este nevoie de perseveren i r bdare pentru a construi o leg tur str ns cu prematurul n terapia intensiv neonatal i e rolul echipei medicale i al psihologului s ajute mama s n eleag acest lucru i s construiasc ncet rela ia cu copilul Vocea mamei este o parte important a rela iei cu prematurul acesta recunosc nd vocea mamei i bucur ndu se de ea Mamele trebuie ncurajate s vorbeasc s c nte sau s citeasc prematurului cu voce joas ns cu aceea i aten ie la incapacitatea prematurilor de a face fa mai multor stimuli n acela i timp atingere vorbire mi care Recunoa terea semnelor de stres este important Sistemul nervos imatur al prematurului nu i ofer acestuia posibilitatea de a face fa cu succes mai multor stimuli n acela i timp i nici stimul rii cu durat prelungit Personalul medical i p rin ii trebuie s recunoasc aceste semne de stres semne care pot fi subtile trec neobservate sau pot apare inconstant f r nici o leg tur cu un stres evident Dac personalul medical sau 25

Page 28

Ghidul bebelu ului ndelung spitalizat p rin ii observ c prematurul prezint pl ns cu sughi str nut arcuirea spatelui ncruntare degete r sfirate modific ri ale frecven ei cardiace i ale ritmului respirator v rs turi modific ri ale culorii corpului e indicat ca stimularea s fie oprit i prematurul s fie l sat s se odihneasc s doarm toate aceste semne suger nd c prematurul nu mai poate face fa n momentul respectiv i are nevoie de odihn Din contr semnele care indic faptul c prematurul este dispus la contact manevrare sau stimulare i le tolereaz sunt c scatul n stare de veghe urm rirea cu privirea grimasele de supt mi c rile m n gur frecven a cardiac i ritm respirator stabil toleran a digestiv bun tremur turi mi c rile fine ale corpului culoarea tegumentar stabil ngrijirea de tip cangur kangaroo care dezvoltat ini ial pentru a sc dea riscul de hipotermie al prematurilor ntr o maternitate din Bogota Columbia n condi iile penuriei de incubatoare s a dovedit n timp o metod important de ngrijire a prematurilor cu rol important pentru buna lor dezvoltare fizic i psihologic ngrijirea de tip cangur descrie n esen inerea prematurului n contact piele la piele prin plasare pe pieptul gol al p rintelui de obicei mama cel pu in la nceput dar i tat l n condi ii de stabilitate cardio respiratorie i hemodinamic prematurul poate fi inut n stilul cangur chiar dac respira ia sa este nc ajutat de ventilator Este indicat ca astfel de momente de ngrijire s fie alese n timpul sau naintea alimenta iei cuplat cu alte manevre de ngrijire ideal fiind alocarea unei ore ntregi pentru acest contact mam copil f r afectarea ciclului de somn veghe al prematurului ntre beneficiile notate ale ngrijirii de tip cangur se num r promovarea apropierii i rela iei mam copil cre tere mai bun n greutate ameliorarea produc iei de lapte matern alimentare mai rapid la s n sc derea nevoii de oxigen sc derea duratei pl nsului prematurului stabilitate mai bun a temperaturii corporale somn mai lini tit respira ie i frecven cardiac mai stabile De asemenea ngrijirea de tip cangur ajut p rin ii s i cunoasc mai bine copilul s i recunoasc nevoile i cre te ncrederea p rin ilor n propriile puteri i abilitatea acestora de a ngriji un copil prematur reduc nd efectele stres ului terapiei intensive neonatale at t asupra prematurului c t i asupra p rin ilor n loc de concluzie un soi de final Experien a trecerii prin terapia intensiv neonatal fie i doar pentru c teva zile este traumatizant at t pentru copil c t i pentru mam i pentru ntreaga familie a copilului Dar cu ajutorul echipei medicale i al psihologului p rin ii pot nv a s fac abstrac ie i s vad dincolo de aparate fire alarme proceduri i pot fi p rin i pentru copiii lor ajut ndu i s treac peste una din cele mai dificile dac nu cumva chiar cea mai dificil perioad din via a lor Pot s i cunoasc i s i ajute i mai ales s i iubeasc 26

Page 29

Page 30

Ghidul bebelu ului ndelung spitalizat Evolu ia prematurului influen at de starea mamei Psih Nina Sofian Psiholog voluntar Asocia ia Unu i Unu n perioada 2015 2017 T recerea de la starea de graviditate care este o c l torie minunat cu multe emo ii cu multe a tept ri cu multe planuri de viitor cu mult bucurie la cea de mam care tocmai a dat na tere unui copil prematur nu este u oar Anxietatea p rin ilor n special a mamei apare frecvent ca un r spuns la evenimentul traumatic tr it cu at t mai mult cu c t este un eveniment care apare total nea teptat n via a cuplurilor care a teapt un nou membru al familiei Chiar i n cazul unei na teri f r probleme anxietatea i chiar depresia pot s apar dup na tere datorit modific rilor hormonale asociate acesteia a factorilor emo ionali implica i n na terea unui copil i a altor factori de stres din mediu Cu at t mai mult n cazul na terii premature mamele nu sunt preg tite pentru acest eveniment de aceea este indicat ca ele s fie monitorizate psihologic i s cear suport n situa iile n care apar semne de depresie postpartum care includ Sentimente de vinov ie Triste e permanent St ri accentuate de tensiune team i nelini te 28 Critica foarte aspr la adresa propriei persoane Instabilitate emo ional pl ns frecvent iritabilitate declan at de lucruri m runte Senza ie de epuizare Sentimentul c sunt cople ite de ceea ce se nt mpl Sentimentul c via a nu mai merit s fie tr it Tulbur ri de somn fie nu pot s doarm fie somnul nu e odihnitor sau dimpotriv dorm excesiv de mult Sentimente de vinov ie pentru felul n care starea lor i afecteaz pe cei din jur Conform cercet rilor se estimeaz ca una din trei persoane va avea la un moment dat n via o problem psihic Foarte multe femei care devin mame n sc nd prematur lupt cu o problem emo ional E un aspect ngrijor tor dac ne g ndim c la noi nc exist o rezisten pentru a cere sprijinul unui psiholog psihoterapeut sau psihiatru iar majoritatea maternit ilor nu dispun de resurse pentru a angaja un specialist Atunci c nd aceste mame se confrunt cu o problem emo ional dureaz cel pu in c teva luni p n c nd ajung s cear ajutor de specialitate

Page 31

edi ia a IV a 2020 Prematuritatea factor de risc n apari ia depresiei postpartum 1 din 7 mame dezvolt depresie post partum 1 din 5 mame cu depresie post partum are g nduri suicidale 86 din mamele cu depresie post partum nu sunt diagnosticate i nu primesc tratament 20 din mamele care mor n primul an dup na tere mor prin sinucidere 70 dintre mame dezvolt baby blues care dureaz maxim 2 s pt m ni E important ca mamele s con tientizeze c n depresia postpartum le sunt afectate n special g ndurile c atunci c nd sunt deprimate via a n ansamblul ei apare deformat iar ele v d doar aspectele negative doar ceea ce nu func ioneaz doar situa iile n care cei din jur nu sunt acolo etc Prin intermediul Asocia iei Unu i Unu i a voluntarilor s i psihologul ajunge n maternitate unde n cadrul edin elor individuale sau n grupurile de suport nva p rin ii s analizeze aceste g nduri s le recunoasc pe cele ira ionale s le p streze pe cele corecte sau pe cele care i ajut i s le modifice pe cele care i deprim Asta nu nseamn s rup contactul cu realitatea i s g ndeasc pozitiv indiferent de ceea ce li se nt mpl ci nseamn s se raporteze ra ional la situa ia tr it De ce ar trebui ca p rin ii de prematuri s aib acces nc din maternitate la psiholog n primul r nd pentru a reduce riscul de apari ie a depresiei postpartum n cadrul terapiei mamele vor ajunge s n eleag situa ia prin care trec s vorbeasc deschis despre ea evit nd astfel amplificarea problemelor n al doilea r nd pentru c un psiholog i poate ajuta pe p rin ii de prematuri s g seasc strategii eficiente de a face fa emo iilor negative fie ca vorbim de fric ngrijorare furie sau triste e Strategiile pe care le vor nv a mpreun nu vor fi neap rat u or sau pl cut de aplicat dar folosite cu perseveren i aplicate corect pot deschide calea spre reducerea semnificativ i chiar rezolvarea problemelor asociate acestui eveniment Resursele interioare pe care le avem sunt nelimitate ele exist n noi indiferent de situa iile grele prin care trecem trebuie doar s fim nv a i s le acces m Via a e ca mersul pe biciclet Ca s i p strezi echilibrul trebuie s pedalezi Albert Einstein 29

Page 32

Ghidul bebelu ului ndelung spitalizat Medic n terapie Dr Ioana Ro ca Medic primar neonatologie specialist pediatru SCOG Prof Dr Panait S rbu Bucure ti P entru un medic neonatolog este o provocare salvarea vie ii unui prematur foarte mic deoarece nou n scutul poate fi imprevizibil schimb ndu i starea de la un moment la altul Munca n terapie intensiv este n echip necesit un consum de energie foarte mare pentru a salva vie i Sunt multe cazuri dificile care ne r m n n memorie de a lungul anilor iar la re ntoarcerea n maternitate i recunoa tem pe p rin i i avem emo ii mari c nd ni se prezint un copil bine dezvoltat i despre care numai noi ca i cadre medicale tim prin ce a trecut n terapie sunt momente critice n care via a copilului depinde de o manevr terapeutic efectuat promt rapid i corect nu ai timp s te g nde ti cine este n jurul t u te deta ezi vezi doar pacientul i execu i manevra salvatoare care poate s nu reu easc te concentrezi spui Doamne ajut i ncerci din nou Emo iile sunt at t de mari nc t sim i c mori i apoi nviezi o dat cu pacientul Profesia de medic neonatolog necesit studiu experien curaj prezen de spirit anticipare i st p nire de sine Testimonialul unui asistent medical Un trup firav pe care abia l po i ine n palm smuls din p ntecul mamei sale i aruncat n via mult prea cur nd A a ncepe via a majorit ii pacien ilor no tri O lupt a lor a noastr a vie ii E greu s nvingi c nd ai 500 de grame c nd te na ti bolnav sau cu malforma ii Minutele sunt ore i secundele sunt minute ce implic o lupt a lor i a noastr 30 O lupt pentru supravie uire pentru nl turarea suferin ei pe care copiii trebuie s o duc indiferent de voin a lor Terapia Intensiv este un mediu care marcheaz puternic fizic i emo ional i pune accentul pe sensibilitate i sus inere n fa a unui nou n scut cu probleme personalul medical evalueaz rapid copilul i acord imediat aten ie manevrelor de reanimare

Page 33

edi ia a IV a 2020 Nu rareori m a impresionat modul n care este dus aceast lupt cum se aga de via cu dege elele lor aparent firave sau cum o p r sesc cu pumni orii str n i A putea descrie o zi de munc n terapie intensiv neonatal a putea vorbi despre timpul care ne este necesar pentru a reda familiei un copil prematur despre sentimentul pe care l avem atunci c nd micu ilor le nfloresc obrajii i p rin ii lor au lacrimi de bucurie n ochi Ar fi multe de spus pentru c munca noastr este complex i bogat Este un mod de via n care d ruim mult i primim mult Fiecare dintre noi cei care particip m medici i asistente la salvarea unui copil i avem rezultate pozitive sau negative suntem cuprin i de sentimente care cu greu sau deloc pot fi exprimate n cuvinte 31

Page 34

Ghidul bebelu ului ndelung spitalizat Externarea i monitorizarea prematurului Dr Adriana Dan Medic primar pediatrie neonatologie ef sec ie Neonatologie Spitalul Universitar de Urgen Bucure ti N ou n scutul prematur nu este doar un copil mai mic ci un copil imatur din punct de vedere al tuturor aparatelor i sistemelor organismului Adaptarea noun scutului prematur la mediul extrauterin este dificil i se realizeaz anevoios ntrun timp variabil n func ie de v rsta de gesta ie de greutate i de eventualele complica ii asociate Externarea la domiciliu a unui prematur este un motiv de bucurie ns implic mai mult aten ie i responsabilitate din partea p rin ilor De aceea familia trebuie informat asupra unor m suri de ngrijire suplimentare care vor ine cont de particularit ile noun scutului prematur Semne de alarm care impun consulta ia medical n primul r nd p rin ii trebuie s cunoasc semnele ce pot indica o suferin a nou n scutului modificarea colora iei 32 tegumentare cianoz paloare extrem icter intens febr efort respirator geam t apnee alimenta ie dificil somnolent nu suge

Page 35

edi ia a IV a 2020 vars curba ponderal deficitar abdomen destins orice tumefac ii umfl turi la nivelul abdomenului sau ale regiunii inghinale genitale modific ri ale aspectului fontanelei deprimat sau bombat tonus muscular prea sc zut sau hipertonie convulsii toate acestea necesit examinarea de urgen de c tre medicul neonatolog sau pediatru Condi ii generale Temperatura n camer va fi constant de 24 25 grade Celsius cu precau ii n timpul nop ii c nd este recomandat nvelirea bebelu ului cu o p turic sac de dormit lu nd ns m surile de precau ie pentru a evita acoperirea fe ei i sufocarea nou n scutului Cu c t copilul are greutate mai mic posibilit ile lui de nc lzire sunt mai reduse M inile i picioarele bebelu ului sunt de obicei reci i uneori cianotice este indicat purtarea de osetu e chiar n sezonul cald Cu toate acestea nu este necesar mbr carea copilului cu mai multe straturi de haine c ciul sau m nu i care pot duce la supra nc lzire aceasta favorizeaz deshidratarea i chiar crizele de apnee n condi ii de canicul este permis utilizarea aparatelor de aer condi ionat pentru a r cori camera n absen a copilului este de evitat ca ventilatorul s func ioneze n prezen a nou n scutului Este de preferat s nu existe diferen e de temperatur ntre camerele unde st copilul varia iile de temperatur sunt mai periculoase dec t temperaturile sc zute Umiditatea trebuie men inut ntre 50 60 fiind necesar un umidificator n special n sezonul rece c nd camera este nc lzit cu ajutorul caloriferelor Camera trebuie aerisit de mai multe ori pe zi ncerc nd ns ca temperatura s se men in constant P tu ul nou n scutului trebuie ferit de curen ii de aer i a ezat departe de sursele de c ldur Prematurul poate fi u or suprastimulat de prea mult lumin sau de sunetele puternice de aceea va trebui creat o atmosfer c t mai lini titoare pentru nou n scut Patul nou n scutului este bine s fie u or nclinat aproximativ 15 30 grade capul copilului s se afle mai sus dec t corpul pentru a mpiedica v rs turile regurgita iile Aceast modificare se va face din picioarele patului sau prin plasarea sub saltea a unei p turi de ex salteaua bebelu ului este obligatoriu a fi tare i dreapt Nu se las n pat juc rii prosoape scutece obiecte de vestimenta ie ce pot ajunge accidental s obstrueze respira ia copilului Pentru a evita aspirarea i sufocarea nou n scutului n caz de v rs tur pozi ia acestuia n pat dup mas va fi obligatoriu culcat pe o parte nu pe spate i preferabil nici pe burt Se va schimba n cursul aceleia i zile pozi ia copilului de pe o parte pe alta pentru a mpiedica plagicefalia turtirea asimetrica a craniului Nou n scutul prematur doarme mai mult dec t un nou n scut la termen n 24 de ore dar pe perioade mai scurte astfel pe timpul nop ii p rin ii vor fi trezi i des p n n jurul v rstei de 8 9 luni n unele situa ii n special datorit icterului posibil i altor cauze nou n scutul prematur poate s fie mai somnolent s nu se trezeasc la orele de mas de aceea trebuie trezit de c tre p rin i la fiecare 3 ore 33

Page 36

Ghidul bebelu ului ndelung spitalizat Alimenta ia Alimenta ia prematurului este de preferat s fie cea natural deoarece laptele matern este perfect adaptat nevoilor de cre tere i dezvoltare neuropsihic a noun scutului prematur Pentru prematurii cu greutate mic

Page 37

edi ia a IV a 2020 Imuniz ri i prevenirea infec iilor intercurente Prematurul are un sistem imun incomplet dezvoltat De aceea prevenirea infec iilor este esen ial Aceasta se poate realiza printr o igien corect at t a nou n scutului c t i a persoanelor care se implic n ngrijirea acestuia De asemenea evitarea contactului cu persoane bolnave i a locurilor publice aglomerate n primii doi ani de via este foarte important Al ptarea conduce la o cre tere a rezisten ei organismului la infec iile pe care mama le contacteaz sau le a contactat n trecut prin anticorpi ce trec din s nge n lapte dar nu garanteaz absen a mboln virilor Vaccin rile protejeaz organismul sensibil al prematurilor de mboln viri grave Schema de vaccinare este aceea i ca pentru un nou n scut la termen se vaccineaz dup v rsta cronologic i nu dup v rsta de gesta ie deci nu se am n niciodat vaccinarea unui prematur pe acest criteriu Excep ie face vaccinul mpotriva tuberculozei BCG care nu se face sub greutatea de 2300g Exist i vaccin ri op ionale suplimentare recomandate prematurilor despre care trebuie s discuta i cu medicul neonatolog La prematurii cu v rsta de gesta ie sub 32 de s pt m ni de gesta ie i care au necesitat ngrijiri n terapie intensiv neonatal n special ventila ie mecanic este recomandat i o imunizare pasiv mpotriva mboln virilor respiratorii virale virusul sinci ial respirator care se efectueaz lunar n sezonul rece p n la v rsta de 1 an Q A Ghid despre s n tatea mamei i copilului n perioada COVID 19 https unusiunu com proiecte ghid despre sanatatea mamei si copilului inperioada covid 19 35

Page 38

Ghidul bebelu ului ndelung spitalizat Monitorizarea dezvolt rii Datorit riscurilor de dezvoltare a multiplelor deficien e i sechelelor ce pot afecta un nou n scut prematur dup externarea din maternitate acesta trebuie s intre obligatoriu ntrun program de urm rire atent care dureaz p n la v rsta de 2 ani c nd se consider c are loc recuperarea complet somatic i neurologic a prematurului acesta devenind egal din aceste puncte de vedere cu un noun scut la termen Este important de tiut c p n la aceast v rst prematurul se evalueaz din punct de vedere medical la nivelul v rstei corectate adic a v rstei postconcep ionale adic un nou n scut la 30 de s pt m ni de gesta ie va fi n urm din punct de vedere neurologic uneori i fizic cu 8 s pt m ni c t mai avea de crescut intrauterin Un astfel de copil va ar ta i se va comporta ca un copil cu 2 luni mai mic ceea ce nu trebuie s ngrijoreze p rin ii Monitorizarea nou n scutului prematur const din controale periodice obligatorii la medicul pediatru dar i la medici din alte specialit i neurologie pediatric oftalmologie pediatric ORL psihiatrie pediatric ortopedie pediatric logopedie kinetoterapie Consultul la medicul pediatru se face la 7 10 zile dup externarea din maternitate i ulterior lunar Curbele de cre tere se vor urm ri periodic pentru 36 a observa tulbur rile de cre tere i a le corecta n timp util Pot fi necesare suplimente vitaminice i minerale Consultul la medicul neurolog pediatru se efectueaz la 40 s pt m ni de gesta ie la 2 6 12 18 i 24 de luni v rsta corectat Acesta va evalua dezvoltarea neuromotorie cognitiv i comportamental n func ie de rezultatele evalu rii sugarul va putea fi trimis la kinetoterapie pentru recuperarea deficien elor motorii cu c t aceasta se ncepe mai devreme ansele de evitare a sechelelor i retardului motor sunt mai mici Examenul oftalmologic este obligatoriu la to i prematurii cu v rsta de gesta ie sub 34 de s pt m ni sau i mai mari dac au necesitat ngrijiri de terapie intensive n special oxigenoterapie el se recomand pentru a diagnostica precoce retinopatia de prematuritate o complica ie frecvent i sever a prematurului care poate conduce la orbire Primul consult se va efectua la 1 lun de la na tere dar nu nainte de 31 s pt m ni v rsta corectat iar medicul oftalmolog va stabili frecven a cu care vor avea loc recomand rile ulterioare n func ie de rezultat Testarea auditiv se va efectua la externarea din maternitate de c tre medicul neonatolog i va fi necesar o retestare la ORL la v rsta corectat de 6 luni

Page 39

edi ia a IV a 2020 M suri de prim ajutor Primul gest este s anun a i la 112 sau s pleca i cu copilul la spital pentru a primi ajutor specializat Orice afec iune a prematurului evolueaz mai sever i mai rapid fa de nou n scutul la termen sau copilul mai mare Cu toate acestea trebuie s ti i c n caz de v rs tur nec sufocare nou n scutul se va ridica din p tu se cur rapid cavitatea bucal eventual se aspir i nasul se plaseaz cu fa a n jos capul ns mai sus ca trunchiul i se bate pe spate sau se stimuleaz la t lpi spate fa a s nceap s pl ng s respire chiar dac nou n scutul i revine se impune un consult medical n caz de apnee cianoz bradicardie se verific mi c rile respiratorii respir sau nu dac nu respir apnee se stimuleaz prin ciupirea t lpilor a fe ei masajul spatelui dac respir se remarc tonusul e moale sau dimpotriv ncordat privirea colora ia se va merge de urgen la spital n caz de febr se administreaz o doz de 10mg kg de paracetamol se ndep rteaz p turi haine groase c ciuli e l s nd copilul s se r coreasc i fizic se administreaz lichide n cantitate crescut se va lua leg tura c t mai cur nd cu un medic Pentru siguran a copilului i lini tea dumneavoastr exist posibilitatea achizi ion rii unor dispozitive medicale care detecteaz oprirea respira iei bebelu ului senzor de apnee care se pot achizi iona i n Rom nia Descarc Bro ura Mama i copilul n terapie intensiv neonatal gratuit de aici https unusiunu com resurse brosura mama si copilul in terapie intensiva neonatala 37

Page 40

Ghidul bebelu ului ndelung spitalizat Drepturile copilului prematur pe perioada de spitalizare Psih Adina Codre Autoritatea Na ional pentru Protec ia Drepturilor Copilului i Adop ie Revizuit de Cristina Cojan Comunicare Advocacy Asocia ia Unu i Unu Pentru capitolul de drepturi ale copilului cu accent pentru copilul prematur Prin Legea nr 18 1990 Rom nia a ratificat Conven ia ONU cu privire la drepturile copilului Drepturile fundamentale ale copilului cuprinse n Conven ia ONU sunt enun nd doar o parte dintre ele dreptul la via dreptul la un nume i o na ionalitate dreptul la o familie dreptul la s n tate i la ngrijire medical dreptul de a fi protejat mpotriva oric rei forme de violen abuz sau neglijare dreptul la educa ie etc Toate drepturile se aplic tuturor copiilor f r discriminare n contextul drepturilor copilului interesul superior al acestuia reprezint unul dintre principiile fundamentale ale Conven iei ONU i n egal m sur a Legii 272 2004 Republicat privind protec ia i promovarea drepturilor copilului Fiecare copil trebuie tratat cu respect i are dreptul s I se asigure condi ii optime de dezvoltare armonioas i protec ie 38 Conform art 46 din Legea nr 272 2004 Republicat privind protec ia i promovarea drepturilor copilului 1 Copilul are dreptul de a se bucura de cea mai bun stare de s n tate pe care o poate atinge i de a beneficia de serviciile medicale i de recuperare necesare pentru asigurarea realiz rii efective a acestui drept 2 Accesul copilului la servicii medicale i de recuperare precum i la medica ia adecvat st rii sale n caz de boal este garantat de c tre stat costurile aferente fiind suportate din Fondul national unic de asigur ri sociale de s n tate i de la bugetul de stat 3 Organele de specialitate ale administra iei publice centrale autorit ile administra iei publice locale precum i orice alte institu ii publice sau private cu atribu ii n domeniul s n t ii i n domeniul educa iei sunt obligate s adopte n condi iile legii toate m surile necesare pentru a reducerea mortalit ii infantile b asigurarea i dezvoltarea serviciilor medicale primare

Page 41

edi ia a IV a 2020 i comunitare c prevenirea malnutri iei i a mboln virilor d asigurarea serviciilor medicale pentru gravide n perioada pre i postnatal indifferent dac acestea au sau nu au calitatea de persoan asigurat n sistemul asigur rilor sociale de s n tate e informarea p rin ilor i a copiilor cu privire la s n tatea i alimenta ia copilului inclusive cu privier la avantajele al pt rii igienei i salubrit ii mediului nconjur tor f dezvoltarea de ac iuni i programe pentru ocrotirea s n t ii i de prevenirea bolilor de asisten a p rin ilor i de educa ie precum i de servicii n materie de planificare familial g verificarea periodic a tratamentului copiilor care au fost plasa i pentru a primi ngrijire protec ie sau tratament h asigurarea confiden ialit ii consultan ei medicale acordate la solicitarea copilului i derularea sistematic n unit ile colare cel pu in o dat pe semestru de programe de educa ie pentru via inclusiv educa ie sexual pentru copii n vederea prevenirii contact rii bolilor cu transmitere sexual i a gravidit ii minorelor j derularea sistematic n unit ile colare cel pu in o dat pe semestru de programe de educa ie pentru s n tate inclusiv pentru dezvoltarea capacit ilor psihoemo ionale a competen elor sociale i interpersonale 4 P rin ii sunt obliga i s solicite asisten medical pentru a asigura copilului cea mai bun stare de s n tate pe care o poate atinge i pentru a preveni situa iile care pun n pericol via a cre terea i dezvoltarea copilului 5 n situa ia excep ional n care via a copilului se afl n pericol imminent ori exist riscul producerii unor consecin e grave cu privire la s n tatea sau integritatea acestuia medicul are dreptul de a efectua acele acte medicale de strict necessitate pentru a salva via a copilului chiar f r a avea acordul p rin ilor sau al altui reprezentant legal al acestuia 6 Vizitele periodice ale personalului medical de specialitate la domiciliul gravidelor i al copiilor p n la mplinirea v rstei de un an sunt obligatorii n vederea ocrotirii s n t ii mamei i copilului educa iei pentru s n tate prevenirii abandonului abuzului neglij rii exploat rii i oric rei forme de violen asupra copilului n situa ia special a copilului cu dizabilit i handicap articolul 49 din actul normative specificat mai sus prevede urm toarele 1 Copilul cu handicap are dreptul la ngrijire special adaptat nevoilor sale 2 Copilul cu handicap are dreptul la educa ie recuperare compensare reabilitare i integrare adaptate posibilit ilor proprii n vederea dezvolt rii personalit ii sale 3 n vederea asigur rii accesului la educa ie recuperare i reabilitare copilul cu handicap poate fi colarizat nalt jude sector al municipiului Bucure ti dec t cel de domiciliu cu suportarea cheltuielilor din bugetul jude ului sectorului n care se afl unitatea de nv m nt 4 ngrijirea special trebuie s asigure dezvoltarea fizic mental spiritual moral sau social a copiilor cu handicap ngrijirea special const n ajutor adecvat situa iei copilului i p rin ilor s i ori dup caz situa iei celor c rora le este ncredin at copilul i se acord gratuit ori de c te ori acest lucru este posibil pentru facilitarea accesului efectiv i f r discriminare al copiilor cu handicap la educa ie formare profesional servicii medicale recuperare preg tire n vederea ocup rii unui loc de munc la activit i recreative precum i la orice alte activit i apte s le permit deplina integrare social i dezvoltare a 39

Page 42

personalit ii lor 5 Organele de specialitate ale administra iei publice centrale i autorit ile administra iei publice locale Sunt obligate s ini ieze programme i s asigure resursele necesare dezvolt rii serviciilor destinate satisfacerii nevoilor copiilor cu handicap i ale familiilor acestora n condi ii care s le garanteze demnitatea s le favorizeze autonomia i s le faciliteze participarea activ la via a comunit ii iar art 50 prevede faptul c 1 Copilul cu dizabilit i beneficiaz de asisten medical gratuit inclusiv de medicamente gratuite at t pentru tratamentul ambulatoriu c t i pe timpul spitaliz rii n cadrul sistemului de asigur ri sociale de s n tate ncondi iile stabilite prin contractulcadru 2 P rintele sau reprezentantul legal are obliga ia de a respecta i sau urma serviciile prev zute n planul de recuperare pentru copilul cu dizabilit i ncadrat n grad de handicap Pentru a fi asigurate condi iile de ndeplinirea dreptului la s n tatea copilului conform art 48 din Legea 272 2004 Republicat privind protec ia i promovarea drepturilor copilului 1 Copilul are dreptul de a beneficia de asisten social i de asigur ri sociale n func ie de resursele i de situa ia n care se afl acesta i persoanele n ntre inerea c rora se g se te 2 n cazul n care p rin ii sau persoanele care au potrivit legii obliga ia de a ntre ine copilul nu pot asigura din motive independente de voin a lor satisfacerea nevoilor minime de locuin hran mbr c minte i educa ie ale copilului statul prin autorit ile publice competente este obligat s asigure acestora sprijin corespunz tor sub form de presta ii financiare presta ii n natur precum i sub form de servicii ncondi iile legii 3 P rin ii au obliga ia s solicite autorit ilor competente acordarea aloca iilor indemniza iilor presta iilor n bani sau n natur i a altor facilit i prev zute de lege pentru copii sau pentru familiile cu copii 4 Autorit ile administra iei publice locale au obliga ia de a informa p rin ii i copiii n leg tur cu drepturile pe care le au precum i asupra modalit ii de acordare a drepturilor de asisten social i de asigur ri sociale 40

Page 43

edi ia a IV a 2020 Tipuri de concedii Psih Adina Codre Voluntar al Asocia iei Unu i Unu n 2015 Autoritatea Na ional pentru Protec ia Drepturilor Copilului i Adop ie Revizuit de Cristina Cojan Comunicare Advocacy Asocia ia Unu i Unu 1 Concediul de maternitate Concediul de maternitate este format din concediul pentru sarcin prenatal i concediul pentru l uzie postnatal i se acord salariatelor care au realizat un stagiu minim de cotizare de cel pu in o lun sau stagiu asimilat n ultimele 12 luni anterioare lunii de acordare Potrivit Ordonan ei de urgen nr 158 2005 privind concediile i indemniza iile de asigur ri sociale de s n tate concediul pentru sarcin se acord pe o perioad de 63 de zile nainte de na tere iar concediul pentru l uzie pe o perioad de 63 de zile dup na tere Cuantumul brut lunar al indemniza iei de maternitateeste de 85 din media veniturilor lunare din ultimele 6 luni din cele 12 luni din care se constituie stagiul de cotizare p n la limita a 12 salarii minime brute pe ar lunar 2 Concediul paternal Potrivit Legii concediului paternal nr 210 1999 i Normelor de aplicare ta ii beneficiaz de concediu paternal de 5 zile care poate fi prelungit cu nc 10 zile n cazul n care au absolvit cursul de puericulture sus inut de medicul de familie i concediul de cre tere i ngrijire a copilului de p n la 2 ani Concediul paternal se acord la cerere oric nd n primele 8 s pt m ni de la na terea copilului justificat cu certificatul de na tere al acestuia din care rezult calitatea de tat a peti ionarului 41

Page 44

Ghidul bebelu ului ndelung spitalizat Redirec ioneaz anual 3 5 din impozit pentru proiectul Recuperare copii Detalii aici https unusiunu com recuperare 3 Concediul de cre tere a copilului Conform OUG 111 2010 privind Concediul i indemniza ia lunar pentru cre terea copiilor persoanele care n ultimii 2 ani anteriori datei na terii copilului au realizat timp de cel pu in 12 luni venituri din salarii i assimilate salariilor venituri din activit i independente venituri din activit i agricole silvicultur i piscicultur supuse impozitului pe venit beneficiaz de concediu pentru cre terea copilului n v rst de p n la 2 ani respective 3ani n cazul copilului cu handicap precum i de o indemniza ie lunar Cuantumul indemniza iei lunare este de 85 42 din media veniturilor neterealizate n ultimele 12 luni din ultimii 2 ani anteriori datei na terii copilului Cuantumul minim al indemniza iei lunare nu poate fi mai mic dec t suma rezultat din aplicarea unui coeficient de multiplicare de 2 5 la valoarea indicatorului social de referin iar cuantumul maxim al acesteia nu poate dep i valoarea de 8 500 lei n situa ia n care na terea copilului se produce nainte de termen perioadade 12 luni se diminueaz cu perioada cuprins ntre data na terii copilului i data prezumat a na terii certificate de medicul de specialitate

Page 45

edi ia a IV a 2020 4 Concedieri indemniza ii stimulente Salariatele gravide nu pot fi concediate Angajatorul nu poate concedia salariatele gravide pe cele aflate n concediul de maternitate n concediul de risc maternal n concediul de cre tere a copilului n v rst de p n la 2 ani respective 3 ani n cazul copilului cu handicap n concediu de ngrijire copil bolnav p n la v rsta de 7 ani respective 18 ani pentru copilul cu handicap Cu excep ia concedierii pentru motive ce intervin ca urmare a reorganiz rii judiciare sau a falimentului angajatorului n condi iile legii Stimulentul de inser ie Persoanele care n perioada n care sunt ndrept ite s beneficieze de concediul pentru cre terea copilului ob in venituri supuse impozitului au dreptul la un stimulent de inser ie n cuantum lunar de 50 din cuantumul minim al indemniza iei Pentru persoanele care ob in venituri cu cel pu in 60 de zile nainte de mplinirea de c tre copil a v rstei de 2 ani respective 3 ani n cazul copilului cu handicap acordarea stimulentului de inser ie se prelunge te astfel P n la mplinirea de c tre copila v rstei de 3 ani p n la mplinirea de c tre copil a v rstei de 4 ani n cazul copilului cu handicap f r a beneficia n aceast perioad de concediu n cazul persoanelor care beneficiaz de indemniza ia lunar i solicit dreptul la stimulent de inser ie plata acestei indemniza ii se suspend Ai o companie i vrei s sus ii Asocia ia Unu i Unu Redirec ioneaz 20 din impozitul de venit profit pentru proiectul PUI DE OM N TERAPIE Cont RON RO07INGB0000999904198945 ING BANK Sucursala Bucure ti Detalii pe https unusiunu com 20 din impozit persoane juridice 43

Page 46

Ghidul bebelu ului ndelung spitalizat 5 Concediul pentru ngrijirea copilului bolnav Conform Ordonan ei de urgen nr 158 2005 privind concediile i indemniza iile de asigur ri sociale de s n tate asigura ii au dreptul la concediu i indemniza ie pentru ngrijirea copilului bolnav n v rst de p n la 7 ani iar n cazul copilului cu handicap pentru afec iunile intercurente p n la mplinirea v rstei de 18 ani Beneficiaz de indemniza ia pentru ngrijirea copilului bolnav op ional unul dintre p rin i dac solicitantul ndepline te condi iile de stagiu de cotizare n sistemul de asigur ri sociale de s n tate adic de o lun realizat n ultimele 12 luni anterioare lunii pentru care se acord concediul medical Cuantumul brut lunar al indemniza iei pentru ngrijirea copilului bolnav este de 85 din media veniturilor lunare din ultimele 6 luni din cele 12 luni din care se constituie stagiul de cotizare p n la limita a 12 salarii minime brute pe ar lunar Varianta integral ce cuprinde informa iile despre tipurile de concedii este disponbibil pe https unusiunu com resurse parinti E ti persoan fizic Po i ajuta p rin ii i bebelu ii prin dona ii lunare recurente direct din contul t u bancar Doneaz prin Debit Direct pentru proiectul PUI DE OM N TERAPIE Detalii pe https unusiunu com doneaza prin debit direct 44

Page 47

edi ia a IV a 2020 Jurnalul bebelu ului t u Ziua Mondial a Prematurit ii 17 noiembrie Unu powered by l d in 0 beb elu s i nd si mo l a c o l se n a ste i n a i nte d e te r m e n L a n i ve l ia l

Page 48

Ghidul bebelu ului ndelung spitalizat Jurnalul bebelu ului t u Resurse Prematuritate Seminarii video gratuite https unusiunu com seminarii video gratuite pentru parinti de prematuri 46

Page 49

edi ia a IV a 2020 Referin e bibliografice 1 Lequien Pierre Le nouveau ne Armand Colin 2005 69 2 PerkinElmer Inc For the better Naissance pr matur e Pr diction et pr vention d fis et opportunit s 2009 imprim en Finlande http www efcni org fileadmin Daten Web Brochures_Reports_Factsheets_ Position_Papers Prevention_Perkin_Elmar 1244 9856_Perkin_Elmer_French pdf 3 World Health Organization WHO Media Center Preterm birth Fact sheet N 363 Updated 2014 http www who int mediacentre factsheets fs363 en 4 Ancel Pierre Yves Etat des lieux de la prematurite Seminaire Premup 2012 https www premup org media documents etat_des_lieux_de_la_prematurite pdf 5 Larroque B atrice Pierre Yves Ancel St phane Marret Laetitia Marchand Monique Andr Catherine Arnaud V ronique Pierrat Jean Christophe Roz Jean Messer Gerard Thiriez Antoine Burguet Jean Charles Picaud G rard Br art MoniqueKaminski for the EPIPAGE Study group Neurodevelopmental disabilities and special care of 5 year old children born before 33 weeks of gestation the Epipage study a longitudinal cohort study The Lancet 2008 371 813 820 http www journee mondiale com 215 journee mondiale de la prematurite htm 6 World Health Organization Partnership for Maternal Newborn Child Health PMNCH World Prematurity Day 17 November 2013 http www who int pmnch media events 2013 wpd en 7 Berregard Grill re Fabienne Je suis n e trop t t Guides parents Association SPARADRAP 2009 http www sparadrap org Catalogue Par themes Neonatalite Perinatalite Je suis ne e trop tot Ref D09 8 Epiney Manuella Michel Boulvain Olivier Irion Facteurs de risque psychosociaux et accouchement avant terme Rev Med Suisse 2011 2066 2069 9 Mamelle N Segueilla M Munoz F Berland M Prevention of preterm birth in patients with symptoms of preterm labor The benefits of psychologic support Am J Obstet Gynecol 1997 177 947 52 Medline 10 Walsh MC Fanaroff AA Epidemiology and perinatal services In Martin R J Fanaroff AA Walsh MC Fanaroff and Martin s Neonatal Perinatal Medicine Diseases of the Fetus and Infant 8th Edition 2006 19 34 11 Susan A Furdon Ted Rosenkrantz and all Prematurity 2014 http emedicine medscape com article 975909overview 12 http www medecine unige ch enseignement apprentissage module4 immersion archives 2009_2010 travaux 10_r_prematures pdf 13 Stacy E Rustico Andrew C Calabria Samuel J Garber Metabolic bone disease of prematurity Journal of Clinical Translational Endocrinology 1 2014 85e91 http www sciencedirect com science article pii S2214623714000210 14 Ministerul S n t ii Ghiduri de practic medical pentru specialitatea neonatologie Urm rirea nou n scutului cu risc pentru sechele neurologice i de dezvoltare 2011 http www ms ro pag 181 15 Subramanian KN Siva Extremely Low Birth Weight Infant 2014 http emedicine medscape com article 979717 overview Personalizeaz cu fotografia puiului t u i p streaz acest Ghid n cutia de amintiri a bebelu ului

Page 50

contact unusiunu com www unusiunu com http www facebook com asociatiaunusiunu Cont RO07INGB0000999904198945