simplebooklet thumbnail

Pandemia actuală la nivel mondial Coronavirus (COVID-19) a avut impact fără precedent asupra tranzacțiilor imobiliare, incluzând, fără a se limita la, restricții de călătorie, izolarea auto-impusă, carantina mandatată de guvern și închiderea instituțiilor publice, cât și a celor private necesare pentru finanțarea, inspecția, semnarea și înregistrarea tranzacțiilor imobiliare.