Return to flip book view

Kom terug in je kracht | Ingrid de Geus

Page 1

Energie werkt * Ingrid de GeusBurn-out herstel * Burn-out preventie * Beter slapen * Hooggevoeligheid * Herstel * Levenslust * Kracht * Energie * VitaliteitTERUG NAAR JE KRACHTBRONWeet je nog hoe het was? De tijd dat je er niet eensbij stilstond? Bij je werk, bij het slapen, bij alles watje deed? En nu ben je niet vooruit te branden. Jeslaapt slecht en overdag heb je het gevoel alsof jegeparkeerd staat. Afgedankt. Maar wat is er daneigenlijk gebeurd in je lichaam? Welk systeem staatdaar in het rood? Hoe kun je dat resetten? Vragen, vragen. Ingrid de Geus heeft de antwoorden. Ze komt zelfuit de zorg, heeft meegemaakt wat jij nu meemaakten begeleidt je op de weg terug.

Page 2

'Als HBO-opgeleid verpleegkundige,werkzaam geweest in de thuiszorg, heb ik niks tegen de reguliere geneeskunde.Alleen: voor burn-out klachten alsvermoeidheid, slapeloosheid of somber-heid klop je vergeefs aan bij de regulieregeneeskunde. Die heeft daar het antwoordniet op. Of begrijpt niet goed wat er aan dehand is. Het lichaam dat zichzelf betermaakt past niet in het plaatje. Dat moet dedokter doen. Of de farmaceut. En die luktdat niet. Daarom raken mensen, als het omburn-out klachten gaat, vaak zogefrustreerd in dat circuit.'‘Chronische burn-out klachten los je nietvan buiten naar binnen op, maar alleen vanbinnen naar buiten. En dat is wat ik doe.Met de Eden methode geef ik je de Bedoeld voor verzorgenden, (ambulant) hulpverleners, verpleegkundigen, thuiszorgmedewerkers, maatschappelijk werkers,wijkcoaches, opvoedtrainers, woonbegeleiders, sociaal psychiatrisch verpleegkundigen, ambulant begeleiders etc.VitaliteitBeter slapenLevenslustHerstelKrachtEnergieIngrid de Geus:

Page 3

Dat gestructureerde helpt haar ook om haarprogramma's, video's, handleidingen enwerkboeken voor haar cliënten samen te stellen.'Er kwam hier een dertiger met vijf jaar burn-outverschijnselen. Ze kon al 2,5 jaar niet slapen en ikwas al haar zesde therapeut. Iedereen had tegenhaar gezegd: Met dat slapen van jou kan ik je niethelpen. Niet-slapen is iets heel complex. Voordatje weer goed slaapt moet er veel gebeuren. In haargeval ben ik begonnen met een oefening waarmeeze zelf haar stresshormoon kon verminderen. Toenze drie weken later terugkwam bleek dat meetbaarverbeterd te zijn. Dan kan je naar de volgendestap. En op een gegeven moment - en zo'nmoment komt áltijd - valt het laatste puzzelstukjeop zijn plaats. Opeens sliep ze weer als een roos.Dat zijn dan grote geluksmomenten. Voor haar,maar ook voor mij.'inzichten én het gereedschapskistje waarmee jij jouw lichaam zelf betermaakt. Neem de milt. Hoe vaak denk je nou aan je milt? Toch is de milt eenheel belangrijke verdedigingslinie van het lichaam. Als die het niet goeddoet, ben je ook nog eens vatbaar voor ziekte en ontstekingen. Ik leer jehoe je bij die meridiaan kunt komen en hoe je die weer goed in balans kuntkrijgen. En dan kunnen ze wel zeggen dat die methode wetenschappelijkniet bewezen is. Maar daar denken ze in Amerika heel anders over. Je hoeftniet te bewijzen hoe iets werkt, áls het maar werkt.’Hoe werkt het?Hoe gaat Ingrid te werk? 'Ik kijk naar de behoefte van de client en pas mijnaanpak daarop aan. Ik begin met waar mensen last van hebben, dus met deklachten. In dat opzicht is mijn methode mensgericht. Maar de methode isook procesgericht: als de fase van het crisismanagement voorbij is, gaanwe de energie weer opbouwen!'Behalve dat ze zelf verpleegkundige is geweest en zelf heeft meegemaaktwat jij nu meemaakt, is Ingrid in de wieg gelegd voor het werk dat ze doet:ze is een rustige persoonlijkheid, met een opgewekt en opgeruimdkarakter. Daarnaast is ze gestructureerd, doortastend en staat ze met tweebenen op de grond.

Page 4

Een energielek of juist vastgelopen energie ontstaan vaak als je nietdicht bij jezelf blijft. Al je energie en aandacht zijn dan naar buitengericht. Je staat paraat voor de ander, maar in al je goedheid hol jejezelf voorbij. Dat is echt wel een dingetje in de zorg: veel zorg-medewerkers vinden het moeilijk om zelf zorg te aanvaarden of tevragen. Ze voelen zich strijder voor hun cliënten of patiënten en gaaner vol tegen aan. Ze willen hun collega's niet in de steek laten. Als danblijkt dat ze te ver zijn gegaan en zichzelf over het hoofd hebbengezien, stort het kaartenhuis in. Dan beginnen de vage klachten: slechtslapen, lusteloosheid, piekeren, lage weerstand, overgevoeligheid,onverschilligheid, hartkloppingen, onzekerheid, somberheid, angst.Eventjes rust nemen is dan niet meer voldoende. Je schakelt over opde survival-mode maar al je systemen die juist voor energie moetenzorgen, staan in het rood. Dat krijg je niet zomaar weer goed afgesteld.' Eden MethodeDe Eden Methode zegt eigenlijk: bij een burn-out kan alleen hetlichaam zichzelf helen. Alles wat we moeten doen is de enormekrachtbron die we van nature hebben, opnieuw in balans brengen. Onslichaam is dol op vaste patronen, ook op ongezonde patronen. Edenleert het lichaam om deze ingesleten patronen te veranderen. Ingrid: 'Een goed voorbeeld is slapen. In Nederlandslaapt 1 op de 4 mensen in de zorg slecht. Zelf heb ikheel lang niet goed kunnen slapen. Daar help ik je bij.'De praktijkTot zover de theorie. In de praktijk leert Ingrid je hoe jeweer beter wordt. Ingrid: 'Op die manier leer je dewaarschuwingslampjes te herkennen. Je leert hoe hetonderliggende systeem reageert en krijgt van mij eengereedschapskistje waarmee je de krachtbronnen in jelichaam kunt laten werken. Door die oefeningen is hetmogelijk om onderdelen in je emotie of je mentalegezondheid te bereiken waar je anders niet bij kan.' Wat deze methode onderscheidt is dat je werkt metdingen die de meeste mensen niet kunnen zien:energie, het afweersysteem, meridianen, belangrijkehersenzenuwen als de nervus vagus. 'Kijk, voor mij isdat zo klaar als een klontje. Maar ik maak het welzichtbaar door te werken met een testmethode, eensoort tracker. Dat is een checklist met allerleiverschillende onderdelen, want ik wil objectief kunnen meten of je vooruit gaat.'Hoe komt het?

Page 5

Ingrid de Geus heeft zelf een burn-out gehad. Ze wasgespecialiseerd verzorgende en werkte in de thuiszorg.Dat lag haar heel goed, maar ze holde zichzelf voorbij enhad steeds minder energie om dingen vol te houden. Datging ongemerkt steeds verder en op een geven momentwas het op. Uiteindelijk kwam ze in de WAO en werdafgekeurd. Nadat ze eenmaal een beeld had van haarziekte, liet ze geen mogelijkheid onbenut om zichzelf aanhaar eigen haren uit het moeras te trekken, maar nikshielp. Tot ze op het spoor kwam van de Eden-Methode.Dat heeft haar gered, zegt ze. Anders had ze nu echt eenheel minimaal leven geleid. Ingrid de Geus werkt vanaf2010 met de Eden Methode. In 2017 kreeg ze eencertificering als Eden Energy Medicine Practitioner. Ze iséén van de vijf practitioners in Nederland. Afgelopen jarenheeft ze honderden mensen begeleid en geholpen om deweg omhoog terug te vinden. De Eden Methode mag dan niet wetenschappelijkbewezen zijn, de methode is welwetenschappelijk onderbouwd. En belangrijker:bewezen succesvol. Alternatieve therapieën zijnlang niet altijd betrouwbaar. Eden-behandelaarszijn zorgvuldig opgeleid met een uitgebreidbeschikbaar curriculum en veel aandacht voorberoepsethiek. De laatste jaren wordt vanuitAmerika, waar de methode is ontwikkeld, veelaandacht besteed aan het meten van resultaten.Er komen steeds meer methodieken omenergiesystemen zoals meridianen in kaart tebrengen.De Eden Methode

Page 6

Mirjam: 'Al jaren kampte ik met ernstige vermoeidheidsklachten. Ik hadal heel wat ondernomen aan cursussen en therapieën in de hoop opverbetering, maar de vermoeidheid leek alleen maar erger te worden.Van een buurvrouw hoorde ik over Eden Energy Medicine. Omdat ikintussen ook andere gezondheidsklachten kreeg, besloot ik om dezetherapie een kans te geven. Sinds een half jaar kom ik nu geregeld bijIngrid, heb ik merkbaar meer energie gekregen en heel veel geleerdover mijn eigen lichaam in relatie tot burn-out.' Gerrit: 'Na een hartstilstand had ik nauwelijks nog energie. Mijndagindeling moest drastisch om naar hele kleine activiteiten met veelrustmomenten ertussen. Medisch gezien was er geen oorzaak te vindenvoor die inmiddels chronische vermoeidheid. Ik leerde er geleidelijkmee om te gaan, maar accepteren kon ik het niet. Toen ik voor heteerst met Ingrid de Geus sprak, voelde ik me na jaren tobben eindelijkserieus genomen. Ze gaf me ook een aannemelijke verklaring voor mijntoestand. Na een maand oefeningen van Ingrid merkte ik al verbetering.Nu, na bijna drie maanden, heb ik beduidend meer energie. Ik voel meeen ander mens en kan weer veel meer genieten van alles.'Anja: 'Ik doe dagelijks mijn oefeningen. Ook de extra oefeningen in deloop van de dag helpen mij om mijn energie terug te krijgen. Ik vind hetwel bijzonder wat er in twee maanden met me is gebeurd. Toen ikdeelnam aan de cursus van Ingrid was ik heel érg moe, soms zelfsuitgeput. Met name het feit dat je zélf iets kunt doen, vind ik fijn. Ik hebin het verleden vaker cursussen en therapieën gevolgd, maar dit heeftmij enorm geholpen. Heel voorzichtig denk ik weleens dat deze cursusmij van een burn-out heeft gered.'Gerda: 'Na jarenlang worstelen met slaapproblemen en op wilskrachtleven, was mijn energieniveau op een dieptepunt. Diverse therapieën enzelfhulpmethoden waarmee ik hoopte slaapmedicatie te voorkomen,hadden tot niets geleid en ik was eigenlijk ten einde raad toen ikaanklopte bij Ingrid. Met behulp van haar niet oordelende aandacht eneenvoudige adviezen is het stap voor stap gelukt om negatievegedachtenpatronen te doorbreken en weer te landen in mijn lichaam.'WAT ZEGGEN ANDEREN OVER INGRID?Meer ervaringen van anderen lezen?

Page 7

ENERGIE WERKTIngrid de GeusADRESReigerstraat 17 2802 EM GoudaTELEFOON 0182 – 513132EMAILingrid@energiewerkt.orgWEBSITEhttps://energiewerkt.orgHerstelLevenslustKrachtEnergieVitaliteitBeter slapenWil jij ook je energie terug?Neem dan contact met me op!

Page 8

Wil je tips en oefeningen om meer energie te krijgen? Abonneer je dan op mijn youtubekanaal!