simplebooklet thumbnail

of 0

EMMASTE PÕHIKOOL


 EESTI VABARIIGI 100. 


JUUBELIAASTAL 2018


EMMASTE KOOLIMAJA

ALGKLASSIDE KORIDOR

MEIE KOOLI VÄÄRTUSED

aRENG 

Õpilase ja õpetaja muutumine isiksusena, mis on kooli ja kaaslaste poolt toetatud. arengu käigus omandatakse teadmisi ja/või oskuseid ning osatakse neid õiges kontekstis kasutada. arendedes õpitakse ka vigadest ja tegeletakse eneseanalüüsiga.

lOOVUS

Loovus võimaldab lahendada erinevaid olukordi väljaspool tavapäraseid piire, viib elu edasi ja lisab mitmekesisust. oskus leida lahendusi olukordades, mille kohta puudub reegel või õpijuhis. 

POSITIIVSUS

pöörame tähelepanu neile, kes midagi hästi teevad. toome esile head, mitte ei otsi vigu. probleemide ilmnedes oleme suunatud lahenduste leidmisele

KESKKOND

meie kooli vaimne ja füüsiline keskkond loovad head eeldused õppimiseks ja õpetamiseks. väärtustame enda ümbritsevat ja hoiame seda. tegutseme selle nimel, et koolis valitseks vastastikune usaldus ja oleks turvaline keskkond.

INDIVIDUAALSUSE TOETAMINE

õpetajat toetab õpilase arengut, arvestades et iga inimene on teistest erinev ja vajab omamoodi lähenemist. Õpilasi ei suruta raamidesse, kui ei ole vaja. märgatakse õpilaste eripärasid ning neid arvestades püütakse anda eduelamusi. 

EMMASTE PÕHIKOOLI KOOLIPERE KOKKULEPPEDOLEME ÜKSTEISE SUHTES SÕBRALIKUD, TÄHELEPANELIKUD JA HOOLIVAD.

KOOLIMAJAS KANNAME VAHETUSJALANÕUSID JA RIIETUME KORREKTSELT.

HOIAME ENDA , KAASLASTE JA KOOLI VARA PUHTA JA TERVENA.

KOOLIMAJAS LIIGUME RAHULIKULT JA OLEME VIISAKAD.

TUNNIS TEEN TÖÖD st. ÕPIN ISE JA LASEN TEISTEL ÕPPIDA.SÖÖKLA

ALGKLASSIDE KORIDOR

ALGKLASSIDE GARDEROOB

PÕHIKOOLI GARDEROOB

SAAL

HUVIJUHI KABINET JA ÕPILASTE PUHKERUUM

ÕPETAJATE PUHKETUBA

ÕPETAJATE TUBA

DIREKTORI KABINET

SOTSIAALPEDAGOOGI KABINET

ARVUTIKLASS

KOOLITUND

KLASSIRUUM

ÕUESÕPPEKLASS

KÄSITÖÖ JA TÖÖÕPETUSE MAJA

PIKAPÄEVARÜHM

I KLASS

KOOLISEIN, KUS ON PARIMAD ÕPILASED, KOOLI PILDID NING KOOLI VÄÄRTUSED JA KOKKULEPPED

VÄÄRTUSTE PUU

ÕPILASED PEALE TUNDE BUSSIGA KOJU MINEMAS

KÕIK PILDID ON ON TEHTUD EMMASTE KOOLI ÕPILASTE JA ÕPETAJATE POOLT. 

PILDID KAJASTAVAD EMMASTE KOOli ARGIPÄEVA AJAVAHEMIKUL 19. - 21. VEEBRUAR 2018.