Med plan 2019-2020 Moderaterna, Centerpartiet, Kristdemokraterna
I en tid av utveckling, utmaningar och st ndig f r ndring m ste alla delar av samh llet tillvaratas och samverka f r...
Ekonomi Strategisk inriktning God ekonomisk utveckling ger f ruts ttningar f r en framtida god tillv xt och v lf rd...
Strategiskt m l Alla inv nare ska erbjudas b sta m jliga f ruts ttningar f r att leva, bo och verka i Skara. Alla ...
F ruts ttningar f r en kvalitativ omsorg m ste f rst rkas f r att m ta behoven utifr n de demografiska f r ndri...
en rackethall p  Vilanomr det f r att ytterligare bredda och spetsa Skaras utbud, och skapa f ruts ttningar f r int ...
N r lokala initiativ tas f r att utveckla vatten- och avlopp samt fiber p  landsbygden ska Skara kommun ha en positiv s...
En del av en sp nnande v rld i f r ndring Internationalisering  r en nyckelsatsning f r att st rka Skaras utvecklin...
Samarbete f r tillv xt Att f lja upp intentionerna i n ringslivsstrategin  r ett viktigt fortsatt arbete. Det  r av ...
och kvalitetsutveckling, och utrymme f r valfrihet b r st djas. Trygghet och s kerhet f r hemv rden  r ett perspekt...
F rskolan prioriteras f r att Skara ska f  m jlighet att arbeta flexibelt med h gre pedagogt thet och tillf lle til...
De statsbidrag f r f rst rkningar inom f rskolan som erh lls ska anv ndas f r att  ka s v l pedagogisk kvalitet ...
Service och Teknikn mnden Bidrag till underh ll av enskilda v gar ska r knas upp enligt index, vilket medel avs tts f...
Inom s rskilda bristyrken ska Skara kommun f ra en strategisk personalpolitik och v rna om befintlig kompetens. Inom se...
egna, och m jligen  ven andras, behov av platser f r placeringar vilket  kar Skaras m jlighet till kostnadseffektivit...
INVESTERINGAR I h gkonjunktur  r det viktigt att l gga grunden f r en h llbar ekonomi i ett framtidsperspektiv. Kommu...
of 0