Skaramoderaterna

Möt vårt oppositionsråd!

Elisabet Stålarm 

 

- Frihet, ansvar

och engagemang

 

 

*Född och uppvuxen vid

Himmelsberget

*Skaradjäkne 1968

*Journalisthögskolan i Göteborg

*Arbetat inom bl.a. media, skola

och som egenföretagare

 

Att vara oppositionsråd är ett stort ansvar som också ger stora möjligheter. Dessutom är det genuint roligt! Roligast av allt är alla möten med människor, att få uppleva den kompetens och den framåtanda som finns och att se hur vi som Moderater kan fylla en viktig roll i att arbeta för ett ännu bättre Skara!

Vad är Skara för dig?

Stort ansvar och stora möjligheter!

Den lilla staden med det oväntat stora innehållet! Den extra guldkanten sätts av den rika kulturen: museerna, skolorna, kyrkan, den rika och varierade kulturbygden – Skarabygden är som ett kalejdoskop av upplevelser!

Skara står också för närhet. Själv vill jag vara en politiker som lyssnar och som är lätt att nå. Det är tillsammans vi kan nå långt!

Vi moderater har under budgetarbetet tillsammans med C och Kd visat att vi verkligen värnar om det som är de kommunala kärnverksamheterna; barn- och utbildning samt omsorg. Dessa omfattande verksamhetsområden får, tack vare budgettillskott om fyra miljoner kronor vardera, möjlighet att anpassa verksamheterna utan abrupt nödbromsning.

Skaras fortsatta utveckling bygger på ett livskraftigt näringsliv och därmed bred arbetsmarknad. Till detta krävs fullgoda kommunikationer som utbyggd E20 samt RV 49. Möjligheter till distansarbete ska underlättas genom tillgång till bredband i hela kommunen.

Kommunala skattemedel ska hanteras varsamt och generera bästa möjliga verksamhet till invånarna. Där ser vi moderater med oro på de effekter som allt för stora barngrupper i förskola och på fritidshem får. Skaras gymnasieskola, Katedralskolan, har omvittnat gott rykte som grundar sig på elevernas studieresultat och omvittnade trivsel. Den omstrukturering som nu genomförs måste ha sin utgångspunkt i skolans starka potential för framtiden. Möjlighet att välja förskola och skola är viktigt för den enskilda familjen. I Skara finns den möjligheten från förskolan till och med 9:an i högstadiet.

 

 

Moderata hållpunkter för Skara

Bygget av den nya högstadieskolan inleds nu och från moderat håll ska vi följa processen noggrant. I och med att principbeslutet om Djäkneskolans framtid som stadshus faller ska förutsättningslös utredning om fastighetens möjligheter snarast inledas.

Skara ska vara en lika bra plats att åldras i som att växa upp i. Att bli äldre innebär inte att man plötsligt vill ingå i ett kollektiv där alla är lika. Valfrihet inom äldreomsorgen ska vara en självklarhet. De unga Skarabornas utsatthet vad gäller allt fler nya, livsfarliga och lättåtkomliga droger ska mötas genom ungdomsinriktat fältarbete.

I Skara ska be boendes kompetenser och ambitioner tas tillvara på ett flexibelt och konstruktivt sätt. Detta gäller bland annat nyinflyttade från andra länder inte minst vad gäller möjligheten att starta egen verksamhet eller få sin utbildning validerad.

Skara som kulturstad har ett regionalt och nationellt värde. Detta måste uppmärksammas genom ett mer målinriktat helhetsperspektiv. Landsbygdsprogrammets förslag bör leda till genomförande enligt devisen: ”Stad och land, hand i hand”. Skaras rika kultur- och fritidsutbud är ett kitt som ger delaktighet. Därför ska föreningar och frivilliga krafter uppmuntras.

Sist men inte minst är det detaljerna som gör det. Vackra Skara ska vårdas och värnas. Nolltolerans ifråga om nedskräpning och ett första proffsigt och inbjudande intryck vid infarter och rondeller.

Elisabet Stålarm, oppositionsråd 

Den lilla stadens omtanke.

Jag skulle ta ut pengar en gång, men glömde i hasten att få med mig sedlarna! En vänlig själ fann dem och lämnade in dem på banken som ringde mig. Det är Skara! Skara präglas av god vilja och omtanke.

Det är viktigt att vi nu får den omtanken att omfatta alla som kommer till Skara! Vi behöver nya mötesplatser, nya vägar. Alla ska känna sig välkomna! Skara med sin rika historia har unika förutsättningar att bygga en rik framtid.

Nya vägar!

Varmt välkommen att kontakta Skaramoderaterna!

Tips inför julen:

 

 

Den 20 december ställs Uno Bohmans julkort och teckningar ut i Bladhska huset.

Det vill jag inte missa!

elisabet.stålarm@skara.se

 

skara@moderat.se

 

Skaramoderaterna på facebook