Schoolgids 2017-2018 T ij d om te o ntd n e k ek
Inhoudsopgave Voorwoord Thamen, een al lang bestaande naam Waarom Thamen Identiteit Onderwijsvisie en doelstellingen Inri...
Inhoudsopgave Voorwoord Thamen, een al lang bestaande naam Waarom Thamen Identiteit Onderwijsvisie en doelstellingen Inri...
Voorwoord Geachte ouders, beste jongens en meisjes, 2 Hartelijk welkom op Thamen, een school voor voorbereidend middelba...
Voorwoord Geachte ouders, beste jongens en meisjes, 2 Hartelijk welkom op Thamen, een school voor voorbereidend middelba...
Thamen, een al lang bestaande naam Waarom Thamen  In de 14e eeuw lag ongeveer op de plek waar nu de Briandflat staat het...
Thamen, een al lang bestaande naam Waarom Thamen  In de 14e eeuw lag ongeveer op de plek waar nu de Briandflat staat het...
Identiteit Onderwijsvisie en doelstellingen Thamen klaar voor de toekomst  We hebben allemaal een identiteit. Een uiter...
Identiteit Onderwijsvisie en doelstellingen Thamen klaar voor de toekomst  We hebben allemaal een identiteit. Een uiter...
Inrichting school Samenwerking met Alkwin Kollege Om het onderwijs op Thamen geschikt te maken voor de verschillende mogel...
Inrichting school Samenwerking met Alkwin Kollege Om het onderwijs op Thamen geschikt te maken voor de verschillende mogel...
Buitenlessige activiteiten Bovenbouw  klassen 3 en 4 10 In het profiel van jouw keuze ben je druk bezig met het werk ...
Buitenlessige activiteiten Bovenbouw  klassen 3 en 4 10 In het profiel van jouw keuze ben je druk bezig met het werk ...
Schoolorganisatie RKSG Thamen IRIS-school RKSG Thamen is onderdeel van IRIS, Stichting voor Christelijk Voortgezet Onderw...
Schoolorganisatie RKSG Thamen IRIS-school RKSG Thamen is onderdeel van IRIS, Stichting voor Christelijk Voortgezet Onderw...
Passend onderwijs en leerlingenzorg op Thamen Iedere leerling is uniek en heeft recht op Passend Onderwijs. 14 Iedere le...
Passend onderwijs en leerlingenzorg op Thamen Iedere leerling is uniek en heeft recht op Passend Onderwijs. 14 Iedere le...
Samenwerking met ouders en betrokken hulpverleners in een MDO Uiteraard werken wij zoveel mogelijk samen met u in de begel...
Samenwerking met ouders en betrokken hulpverleners in een MDO Uiteraard werken wij zoveel mogelijk samen met u in de begel...
18 Verzuim en bijzonder verlof Klachtenregelingen Thamen heeft een verzuimco rdinator. Deze medewerker controleert nau...
18 Verzuim en bijzonder verlof Klachtenregelingen Thamen heeft een verzuimco rdinator. Deze medewerker controleert nau...
Contacten met ouders Op verschillende manieren informeert Thamen je ouders wat er op school en met jou gebeurt. 20 Schri...
Contacten met ouders Op verschillende manieren informeert Thamen je ouders wat er op school en met jou gebeurt. 20 Schri...
Rapportages over vorderingen en gedrag Magister Ouders kunnen de resultaten van hun zoon of dochter inzien in Magister, he...
Rapportages over vorderingen en gedrag Magister Ouders kunnen de resultaten van hun zoon of dochter inzien in Magister, he...
Lessentabellen Hieronder staan de lessentabellen voor schooljaar 2017-2018. Leerjaar 1 Leerweg MH M M t Leerjaar 2 K K...
Lessentabellen Hieronder staan de lessentabellen voor schooljaar 2017-2018. Leerjaar 1 Leerweg MH M M t Leerjaar 2 K K...
Vrijwillige ouderbijdrage Schoolklimaat Gedragsverwachtingen Voor de kosten die niet gesubsidieerd worden vraagt Thamen...
Vrijwillige ouderbijdrage Schoolklimaat Gedragsverwachtingen Voor de kosten die niet gesubsidieerd worden vraagt Thamen...
28 Overgangsnormen Programma van Toetsing en Afsluiting PTA  Onderwijsresultaten 2017 en examenresultaten Op de websi...
28 Overgangsnormen Programma van Toetsing en Afsluiting PTA  Onderwijsresultaten 2017 en examenresultaten Op de websi...
Beschikbaar op It  s Learning of op de 30 website www.thamen.nl Personen en functies   Afspraken politie en schoolv...
Beschikbaar op It  s Learning of op de 30 website www.thamen.nl Personen en functies   Afspraken politie en schoolv...
32 33 Colofon Fotografie RKSG Thamen Kees-Jan van Willigen, Diana Poortvliet Vormgeving en lay-out Made by Mombers, Ha...
32 33 Colofon Fotografie RKSG Thamen Kees-Jan van Willigen, Diana Poortvliet Vormgeving en lay-out Made by Mombers, Ha...
RK Scholengemeenschap Thamen School voor Voorbereidend Middelbaar Beroepsonderwijs Den Uyllaan 4 1421 NK Uithoorn T 0297 ...