simplebooklet thumbnail

Jasmine Mezzofonte is ergotherapeut van opleiding, volgde de Masterclass Herstelgerichte Psychiatrie en is op dit moment werkzaam als ervaringsdeskundige bij Te Gek!? en Steunpunt Geestelijke Gezondheid. Het onderwerp ligt nauw aan haar hart, want vanuit eigen ervaringen heeft ze veel stigma gekend omtrent haar dubbelrol als hulpverlener en ervaringsdeskundige. Het was dan ook de geschikte moment om antwoorden te krijgen op haar vragen en dit door het onderwerp te gaan onderzoeken en uit te werken als eindopdracht voor de Masterclass Herstelgerichte psychiatrie (2019-2020). Met deze brochure wil ze mensen aan het denken zetten en aantonen wat de kracht kan zijn van een kwetsbare hulpverlener. Alsook hoopt Jasmine dat mensen in de praktijk aan de slag gaan met dit onderwerp. Dit thema vooral bespreekbaar te maken en te normaliseren dat ook hulpverleners niet vrij zijn van psychische problemen, maar gewoon 'mens' zijn.

De Kracht av n de Kwetsbare hulpverlener Jasmine Mezzofonte
Inhoud Inleiding en achtergrond 1 Doel van het project 2 Aanpak van het project 3 Resultaten onderzoek 5 Besluit en aa...
Inleiding en achtergrond De herstelvisie is op de dag van vandaag niet meer weg te denken uit de huidige geestelijke gezon...
Doel van het project Zoals je op de vorige pagina kon lezen ben ik zelf hulpverlener, ik ben namelijk ergotherapeut van op...
Aanpak van het project Mijn doel was om geen wetenschappelijk onderzoek te maken, maar vooral te gaan luisteren naar ieder...
4. In dialoog met hulpverleners Zoals eerder vermeld was mijn eerste plan om enkel interviews af te nemen bij hulpverlene...
Resultaten onderzoek In deze rubriek worden de resultaten beschreven van de interviews en digitale vragenlijsten. Eerst wo...
2. Opleiding In deze bevraging namen hulpverleners deel die een verschillende achtergrond hadden in opleiding, dit gaande...
 Ik vond het een merkwaardig gegeven dat we binnen de GGZ willen zorgen voor mensen met psychische kwetsbaarheden, maar va...
5. Hoe wordt openheid ervaren  De openheid van de hulpverlener wordt door de cli nt overwegend als positief ervaren. Men...
6. Wat hebben hulpverleners nodig om open te kunnen zijn over eigen ervaringen  Het is duidelijk dat het stigma en taboe ...
7. Hoe kunnen we onze eigen kwetsbaarheid krachtig inzetten in de hulpverlening  Alvorens de resultaten hieromtrent te be...
Ik stelde de vraag Hoe of op welke manier kunnen we onze kwetsbaarheid krachtig inzetten in de hulpverlening  aan de dee...
Omdat heel wat hulpverleners zelf ervaren hebben wat het is om cli nt te zijn, kijken meeste hulpverleners kritisch naar ...
Indien men eigen ervaringen zou delen aan een cli nt, zou ongeveer 19 van de hulpverleners niet in detail treden, maar n...
8. Welke mate van zelfonthulling is gepast  Wat je als hulpverlener precies blootgeeft over jezelf hangt sterk af van de ...
9. Wat is de meerwaarde  E n van de belangrijkste vragen in heel deze brochure  Wat is de meerwaarde of wat zijn de voo...
Het cre ren van hoop Het te weten komen dat de hulpverlener iets soortgelijks heeft mee gemaakt en is kunnen herstellen, ...
  Het speelt in mijn voordeel dat ik het zelf ervaren heb. Door zelf in de cli ntenstoel te zitten, weet ik wat het is o...
10. Wat zijn valkuilen of aandachtspunten  Naast de meerwaarde in het gebruik maken en of delen van je eigen ervaringen z...
Te veel in detail treden Te veel in detail treden en te persoonlijke problemen bloot leggen, wordt door de meerderheid van...
  Zowel cli nten en hulpverleners kunnen jou zien als een zwak persoon. Bij cli nten hangt dit af hoe goed je de begins...
11. Wat met herval of een moeilijk moment In dit thema geef ik een antwoord op de vraag  Wat doen hulpverleners mochten ...
Hulpverleners die opnieuw geconfronteerd worden met psychische problemen herkennen de signalen en bekijken vaak hoe ze in ...
 Ik zou niet meer kunnen werken in een omgeving waarbij ik het stuk over mezelf moet geheim houden.  Of men deze info dee...
Besluit en aanbevelingen Algemeen kan geconcludeerd worden dat een bepaalde mate van zelfonthulling onvermijdelijk is, wan...
Het is duidelijk dat er nog een te groot taboe bestaat over hulpverleners die te maken hebben gehad met psychische probl...
Bespreekbaar maken in opleiding en vorming van hulpverleners In opleidingen tot hulpverlener wordt nauwelijks of oppervla...
Bespreekbaar maken in het werkveld Als we dit allemaal willen toepassen in de praktijk dan is het belangrijk dat dit ook ...
Verder onderzoek Aangezien er tot op heden weinig onderzoek is verricht omtrent dit onderwerp, is verder wetenschappelijk ...
Lotgenotengroep hulpverleners met cli ntervaring Zo bestaat er de lotgenotengroep hulpverleners met cli ntervaring di...
Woord van dank.. Graag wil ik afsluiten met een woordje van dank... Ten eerste wil ik alle hulpverleners bedanken die hebb...
 r a a b ts e w k n a v t h c a Ik geloof in de kr Jasmine Mezzofonte is ergotherapeut van opleiding, volgde de Mastercl...
Bronnen Meekeren, E. van red.  2017 . Zelfonthulling. Openheid van professionals in de ggz. Amsterdam Boom. Van De Gies...
 Openheid is de enige weg naar herstel
De Kracht van de Kwetsbare hulpverlener