Return to flip book view

Bloemwijk bundel digitaal

Page 1

Een bundel vol Bloemwijktegels & verhalen.Een herinnering aan toen en een blik naar de toekomst. Aangenaam, Bloemwijk

Page 2

Page 3

In het kunstproject ‘Aangenaam, Bloemwijk’ zijn in 2020 en 2021 verschillende voorwerpen,verhalen en herinneringen van de oude Bloemwijk verzameld, voordat zij gesloopt werd. Samen met bewoners zijn deze omgezet tot een kunstwerk voor in de nieuwe wijk. Als onderdeel van het project zijn de architectonische elementen die de Bloemwijk volgenshaar bewoners zo speciaal maakt, vastgelegd op unieke ‘Bloemwijktegels’. Op deze tegelshebben verschillende bewoners van de oude wijk hun herinnering aan de mooie, oudeBloemwijk vereeuwigd. In deze bundel vindt u een collectie van een aantal herinneringen en verhalen van bewonersuit de oude Bloemwijk. Dit project is uitgevoerd door Studio Aangenaam en kwam tot stand met grote dank aan de samenwerking met de bewonersvan Bloemwijk en de bijdragen van:

Page 4

Foto van de tegelTweeëndertig jaar woonde ze tegenover debekende Bloemwijkpoort. Achter de poortgroeit een grote klimop rijkelijk tot aan de nokvan het dak.. ‘’Als de zon op de poort en deklimop staat, is het net alsof je in Frankrijkbent. Bij elke wisseling van het seizoen,verandert de kleur van de klimop mee’’. Marieke

Page 5

In vijfenveertig jaar heeft ze nooit buiten Bloemwijk gewoond. Ook haar moeder is inoude in de Bloemwijk geboren, toen stond de boom er al. ‘’Volgens mijn moeder ishet dus ook háár boom’’ . Josephine Noah

Page 6

Een Bloemwijkbewoner

Page 7

Ruim veertig jaar heeft zij met liefde in de wijk gewoond, ook haar kinderen zijn er opgegroeid. Mevrouw Van Wanrooij

Page 8

V E E L   S U C C E S ,   J E   K U N T   H E T .Bloemwijk bruisde vroeger van de winkels.Van de Van Der Woudestraat tot deBruinvisstraat waren er maar liefstéénentwintig: kruideniers, melkboeren, eenslager, een sigarenwinkel, een aantalkapperszaken, warme bakker ‘Bakkertje Bos’,een snoepwinkel, twee manufacturen, eengroenteboer, een slijterij, een schoenmakeren een Spar. Zelf hoorde Nel, samen met haarman Dirk, ook tot dit winkeliersgezelschap.In de coupeuse en de motorwerkplaatsverkochten zij van alles: van kleding totmotoren, naaigerei en fietsen. Zelf vond ze dewijk vroeger het gezelligst: ‘’Vroeger was allesopen, overal stonden lage hekjes. Daardoorhad je veel contact met de mensen en kon jemakkelijk een praatje met de buren maken.’’
Nel Kosse

Page 9

Een Bloemwijkbewoner

Page 10

‘’Ik zag de boom op de tegel en toen dacht ik gelijk aan de boom in de Bijlmer. Daarstaat ’de boom die alles zag’. Ook deze oude boom heeft alles gezien. Bomenoverleven mensen.‘’ Elmer Boëtius

Page 11

Een Bloemwijkbewoner

Page 12

Vroeger heerste hier echt een saamhorigheidsgevoel. ‘’Ik woon hier al veertig jaar.Vroeger waren er overal lage hekjes in plaats van hoge schuttingen. Je kon dusoveral overheen kijken. Daardoor was er veel contact met elkaar en iedereenbegroette elkaar.’’ Corrie

Page 13

V E E L S U C C E S , J E K U N T H E T .Annette Schanssema, ook wel Heksiegenoemd, heeft altijd ontzettend veelbetekend voor Bloemwijk. Voor haar inzetwerd ze geridderd. Haar welbekendeuitspraak ‘’Wij zijn een (A)-sociale wijk’’ heefteen dubbele betekenis. De wijk was altijd heelsociaal, iedereen kende elkaar. Totdat de wijklast kreeg van hangjongeren, die de wijk eena-sociale aanblik gaven. De A staat volgenssommigen ook voor Annette, de voornaamvan Heksie. Heksie is helaas niet meer onderons, maar volgens buurtbewoners ‘’zal zealtijd in de wijk zijn’’. Heksie

Page 14

Een Bloemwijkbewoner

Page 15

Sinds ‘65 woont ze in Bloemwijk. Toen ze hierkwam wonen, had ze een jong gezin. Zekwam hier terecht door een woningruil meteen stel dat destijds in Bloemwijk woonde. Bijaankomst moest het gezin direct ‘bivakeren’op de zolder, er was namelijk een groterenovatie gaande in de wijk. Wat zo fijn wasaan de oude Bloemwijk: ‘’De buren stondenaltijd voor elkaar klaar en door alle lokalewinkels in de wijk, was er veel reuring’’ Tony

Page 16

Nooit raakt hij uitgepraat over zijn mooie Bloemwijk. Klaas

Page 17

Op de kruising van de Boomkampstraat en deDahliastraat vond vroege meerdere keren eenvreugdevuur plaats tijdens oud- en nieuw.Van te voren werden hiervoor de kerstbomenuit de wijk ingezameld. Aan de straatstenenop de kruising kan je nog precies zien waarhet vuur geweest is. Uiteindelijk escaleerdede boel en is het vreugdevuur verboden,maar de herinnering blijft. Lia Baas

Page 18

Drieëntwintig jaar woont ze al in Bloemwijk. Ook haar kinderen zijn er opgegroeid,‘’die zijn inmiddels de deur uitgevlogen’’. Wat zo fijn is aan Bloemwijk: ‘’dat de burenaltijd voor elkaar klaarstaan, mensen zeuren hier niet, ze zijn er gewoon’’. Ineke

Page 19

Sjaak

Page 20

Sinds vroeger is er veel veranderd in de wijk. ‘’’Mensen stonden vroeger echt voor elkaarklaar en deden boodschappen voor elkaar’’. Overal in de wijk waren kleine buurtwinkels,zoals Piet van Diepen, die met zijn buurtsupermarkt midden in de wijk zat. Ook werd erveel georganiseerd in de wijk; Rudi Carrell die een poppenkastvoorstelling hield op hetpleintje, of samen met de buurt sleutelen aan de brommers. In die tijd had nog bijnaniemand een TV, de hele buurt kwam daarom voor 5 cent TV kijken bij de buurtgenotendie wel een TV hadden. Ook auto’s waren nog zeldzaam, ‘’voetballen deden we gewoonop straat’’. Sien Sneek

Page 21

Pas een jaar in de wijk, maar het is nu al zijn plekje. Hij heeft zelfs een eigentrampoline onder de kastanjeboom. ‘’Dat is heel leuk zo, met alle kinderen buiten’’. Een jonge Bloemwijkbewoner

Page 22

Blij dat we hier nog even hebben mogen genieten. Isabeau en Jacqueline

Page 23

Vanaf haar 19e woont ze in de buurt, nu al 37 jaar. Drie keer is ze verhuisd. maar danwel in dezelfde straat. Daar is nooit een verhuiswagen aan te pas gekomen. Het uitzicht was in elk huis prachtig. ‘’Als we deze gevel zien, zijn we thuis’’. Witje

Page 24

‘’Het pleintje waar ik als kind van twee kwamwonen, waar ik later het balspel ‘stand in demand’ speelde, de bal tegen het bord vanKosse aangooide of ‘boompje verwisselen’speelde. ‘Blikje trap’ in de steeg roept bij mijde meeste herinneringen op. Na heel watjaren op mezelf, ben ik sinds 1997 weer terugop het pleintje. Wel op een anderhuisnummer, maar weer met dat leukeuitzicht’’. Karin

Page 25

Een Bloemwijkbewoner

Page 26

Een Bloemwijkbewoner

Page 27

Negenendertig jaar woonde hij in de wijk, in het huis dat op deze tegel is afgebeeld.‘’Het was vroeger een echte volkswijk. De deuren waren nooit op slot en detouwtjes hingen uit de brievenbus’’. Ramses

Page 28

‘’Veertig jaar met plezier in Bloemwijkgewoond. Ze kwam als één van de jongste inde wijk en is nu één van de oudste in de wijk‘’In de begintijd waren het toch de buurtsuperen de slager die niet alleen voor gemak, maarook voor contacten met de buurt zorgden.Dat was over met het vertrek van de winkels’’. Een Bloemwijkbewoner

Page 29

Eenendertig jaar woonden zij in de oude bloemwijk: ‘’altijd fijn gewoond in eenechte volksbuurt’’. Bert en Karin van Soest

Page 30

Een Bloemwijkbewoner

Page 31

Een Bloemwijkbewoner

Page 32

‘’Ik woon in Bloemwijk vanaf 1968, eerst metz’n vijven, nu nog alleen. Ik vind dat ik in hetmooiste stukje van Bloemwijk woon, met hetpleintje voor mijn huis. We hadden de winkelsvan Van Diepen en Kosse vroeger naast ons,dus we konden de boodschappen dicht bijhuis doen. Bloemwijk was ook een fijne buurtvoor de kinderen, die konden hier heerlijkspelen met al die steegjes. Ik hoop dat ik ernog lang mag blijven wonen.’’ Ria Groen

Page 33

Ze heeft altijd met heel veel plezier in de wijkgewoond, sinds ‘84. ‘’Voordat ik er kwamwoonde kende ik hier al wat mensen, vanschool en van vroeger’’. In de tussentijdwoonde ze ook een tijdje in Egmond enBergen, maar niets kan op tegen Bloemwijken haar saamhorigheid en bewoners. Een Bloemwijkbewoner

Page 34

Al achtenveertig jaar woont zij in de wijk. ‘’Ik heb hier altijd eerlijk gewoond, er heersthier een echt ‘bloemwijkgevoel’. Jeanne

Page 35

Toen zij vijfendertig jaar geleden in Bloemwijkwilde gaan wonen, was er net een renovatiegaande. ‘’Dat was een zooitje zeg, maar mijnman zei dat we hier toch maar moesten gaanwonen. Dat komt wel goed, zei hij.’’ Inmiddelswil ze hier niet meer weg. ‘’Het is hier gewoongezellig’’. Een Bloemwijkbewoner

Page 36

Serena’s hart ligt bij de Bloemwijk, waar zij al dertien jaar lang woont. Serena Hart

Page 37

Joop en Nell Langras

Page 38

Hij woonde er meer dan vijftig jaar en zag mensen komen en gaan in Bloemwijk. W. Kuys

Page 39

Petra Dekker

Page 40

Dit project is uitgevoerd door Studio Aangenaam en kwam tot stand met grote dank aan de samenwerking met de bewonersvan Bloemwijk en de bijdragen van:Studio Aangenaam:Loes van Genderen, Ellen Werink, Catie Bakker, Josef Ali