simplebooklet thumbnail

of 0
PEMBELAJARAN KOPERATIF
Tumpuan utama memfokuskan kepada pencapaian akademik dan penerimaan
kepelbagaian kemahiran sosial.
Pembelajaran akrif yang mengubah situasi pembelajaran pasif kepada pembelajaran
yang dinamis serta berpusatkan murid.
Satu pasukan yang heterogen, saling bergantung , tidak bersaing sesama sendiri ke
arah pencapaian matlamat yang sama.
ENAM KONSEP UTAMA
PEMBELAJARAN KOPERATIF
Dijalankan secara berpasukan
Menggerakkan inisiatif individu dan ahli kumpulan
Mengurus dan menentukan pembahagian tugasan setiap ahli kumpulan.
Kemahiran bekerjasama.
Meningkatkan interaksi sosial dan komunikasi ahli kumpulan.
Menggalakkan budaya inovatif dalam pencetusan idea.
STAND UP,HAND UP, PAIR UP
1
Guru memainkan lagu dan mengarahkan
pelajar berjalan-jalan sambil membawa kad
tugasan
2
Apabila muzik dihentikan, pelajar
mendapatkan pasangan dan mengangkat
tangan.
3
Pelajar mengucapkan salam atau hello,
membuat eye contact dan membacakan kad
tugasan kepada pasangan.
4
Guru memainkan semula lagu dan ulangi
langkah 1-3 beberapa kali.
QUIZ-QUIZ TRADE
1
Guru membuat isyarat "stand up- hand up-pair-
up"
2
Secara berpasangan, A menyoal B
3
B menjawab soalan A
4
A memberi oujian seperti "Betul! Anda hebat!
A membimbing B jika jawapan B salah.
5
B pula menyoal A dan mengulangi proses yang sama
iaitu memberi pujian atau membimbing.
6
A & B bertukar kad dan mengulangi proses tersebut
dengan pasangan baharu. (menggunakan Stand Up-
Hand Up-Pair Up)
THINK-PAIR-SHARE
Think
Murid berfikir secara individu akan
soalan yang diberikan oleh guru
Pair
Secara berpasangan murid berbincang
idea.
Langkah ini membenarkan murid
berkongsi , melihat dan mendengar
idea murid lain.
Share
Pasangan pelajar tadi berkongsi idea
dengan kumpulan yang lebih besar.
Pelajar lebih berkeyakinan kerana idea
disokong oleh rakan dan idea lebih
bernas setelah melalui proses
perbincangan
FAN & PICK
1. Murid No.1 memegang kad-kad soalan dalam bentuk kipas
dan berkata, “Pilih satu, mana-mana satu”
2. Murid No.2 ambil satu kad, baca soalan dengan kuat dan
memberi lima saat sebagai masa berfikir.
3. Murid No.3 menjawab soalan tersebut.
4. Murid No.4 beri respon kepada jawapan.
Bagi jawapan betul/salah, Murid No.4 semak dan memuji
atau membimbing.
Bagi soalan beraras tinggi yang tiada jawapan betul atau
salah, Murid No.4 tidak menyemak ketepatan jawapan
tetapi menyatakan dan memparafrasa jawapan dan
pemikiran dalam jawapan.
5. Murid memainkan peranan mengikut arah jam bagi
pusingan baru.
Cari pasangan
1. Bentuk dua bulatan , satu di dalam (Bulatan 1)
dan satu di luar (Bulatan 2)
2. Berdiri menghadapi pasangan
3. Guru beri soalan /tugasan kepada murid dalam
Bulatan 1.
4. Murid dalam Bulatan 2 menjawab dan rakannya
hanya mendengar
5. Beri pujian atau kukuhkan jawapan kawan
apabila ia telah habis bercakap.
6. Kemudian tukar peranan dengan soalan baru
7. Akhir sekali tukar pasangan dengan rakan di
sebelah kanan dalam bulatan.
INNER-OUTER CIRCLE